Skip to main content

Full text of "Corpus glossariorum Latinorum a Gustavo Loewe"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| THE NEW YORK 

PUBLIC LlcRARY 
- (.11 331 ~ 

ASTOR, LEHOX AMO 
TILDELN FOUNDATtOM» CORPVS 

■ 

^aLOSSARIORVM LATINORVM GV8TAV0 LOEWE INCOHATVM AVSPICIIS SOCJETATIS LITTERARVM REGIAE SAXONICAE COMrOSVIT UECKNSVIT EDFIHT GE0RGTV8 GOETZ VOL. III 
LIPSIAE 

IN AEDIBVy B. 6. TEVBNERl 
MDCCCLXXXXU HERMENEVMATA PSEVDODOSITHEANA EDIDIT GEORGm GOETZ ACCEDVNT HERMENEVMATA MEDKXIBOTANICA VETVSTIORA 
LIPSIAE 

IN AEDIBVS B. O. TEVBNKKI 
MDCCULXXXXIi THENEW YORk! 

PUBLICLIBRARY ASTOH, LtNOX AhO 
TILDE.N FOUNDATI0N8. 

1897. ITHE NEW YORK 

PUBLIC LIBRARY 
- ^/33/- 

A8T0R, LENOX ANO 
TILDEN FOUNDATIONa. LIPHIAK: ITPIB B. O. TKXBNKBI SYLLOGO • PHILOLOaiCO • GRAECO CONSTANTINOPOLITANO HAEC 
VETVSTISSIMA- GRAECORVM • ET • ROMANORVM • COMMERCII 

TESTIMONIA D. D GEOR6IVS • GOETZ PRAEFATIO 

Tertii voluminis quod foras nunc emitto triplex est materia: 
praeter hermeneumata Pseudodositheana quae vulgo dicuntur 
glossaria aliquot exhibentur ex iisdem vel similibus libris herme- 
neumaticis excerpta: quibus quae subiecta simt hermeneumata 
medico-botanica vetustiora a reliquis diversa sunt, nisi quod cum 
illis utriusque linguae usu continentur. Hermeneumatis Pseudo- 
dositheanis quam olim promiserat operam quod praestare non potuit 
Carolus Krumbacher nemo magis quam ego dolebit: sed cum aliis 
districtus laboribus hunc se sustinere posse proximis annis praefiracte 
negasset^ invitus necessitati serviens ipse successi. Itaque apparatus 
quem ille coUegerat^ in meas manus transiit. Quae nondum in 
promptu erant; cum Gundermanno meo composui: qua in re ut 
suum cuique religiose adsignaretur hac praefatione diligentissime 
cautum esse volui. 

I 

§ 1. Primum quae locum tenent hermeneumata Leidensia 
ex codice Leidensi Vossiano graeco Q. 7 saeculi X^) edita simt: quo 
de codice praeter alios egerunt Boeckingius in praef. Dosith. 
p. XIV — XXI et Krumbacherus (de codicibus quibus interpreta- 
menta Pseudodositheana nobis tradita simt. Monachii 1883) p. 35. 1) Saeculo decimo codicem tribuit Gundermannus, undecimo Boeckin- 
gius duce Geelio; cf. Boeckingius p. XV. Ceterum apographon huius libri 
exstat inter apographa Burmanniana: cf. Loewii Prodr. p. 170. 206; alterum 
apographon continet cod. Buhnkenii 63 (Geel 189); marginibus aliquot emen- 
dationes Ruhnkenii et Valckenarii adscriptae sunt. Excerpta insunt in 
cod. Perizoniano quart. formae 49 (Geel 230) p. 273 — 281. — Apographon 
eanmdem glossarum Bigotii quoque liber continet quidam, h. e. cod. Paris. 
suppl. gr. 836 in fol. 21—40, ubi teste catalogo 'lulii Pollucis interpre- 
tamenta' leguntur. Adiecta sunt in fol. 40—41 quadraginta quinque glossao 
latino-gpraecae ex lexico quodam excerptae, quaruni prima est xupcuTiic stlac- 
tarius, ultima Xotoc uerbum. VIII PRAEFATIO 

Folia insunt membranacea 42 (22 X 26 cm.): quorum 1) 3' — 39" oc- 
cupat Pseudodositheus; 2) 39" — 42' antidota et tractatus me- 
dicinales; 3) 40" etiam carmen nautarum (cf. 'Neues Archiv f. 
alt. deutsche Geschichte' VI 190; XV 514 adn.); 4) 42 tractatus de 
avibuS; bestiis^ promunturiis ex Isidori libris excerptL Sin- 
gulae paginae bifariam simt divisae: in sinistrae columnae bipartitae 
parte sinistra lemmata graeca sunt uncialibus litteris scripta^ in 
dextra interpretamenta latina minusculis litteris scripta: nec difiert 
dextrae columnae bipertitae ratio. Omnia unius simt manus, eiusdem 
cui etiam adnotationes quaedam debentur^ velut R (h. e. BeqtUre; 
cf. p. 13; 51; 18; 56; alibi); inscriptiones capitulorum in marginibus 
iteratae (cf. p. ll^ 28; 13, 30; alibi); additamenta glossematica ali* 
quot; quae ab archetypo afuisse ceterorum librorum dissensus demon* 
strat (cf. p. 12; 50; 51; 14; 41; 42; 21; 14); numeri denique librorum 
Homericorum in belli Troiani epitoma (p. 60 sqq.). Paucula quaedam 
correxit manus recens saeculi XVI vel XVII; fortasse Salmasii. 
Librarium ex Germania oriundum fuisse glossae germanicae quas 
adiecit indicio sunt (cf. exempli causa p. 20; 37). Transcriptus liber 
videtur ex codicC; cuius singulae paginae undevicenorum versuum 
fiierunt; nam quae est in folio 24' lacuna 2 — 3 versuum (p. 43, 10 sq.) 
ei similis respondet lacuna post 16 versus hians: quae lacunae quin 
eodem chartae nescio quo detrimento natae sint mihi vix dubium 
videtur. — Ad Isaacum Vossium venit codex ex bibliotheca Chri- 
stiani Rumpfii medici; sicut in primo folio scriptum est. Vsi 
sunt eo Salmasius; qui libri de modo usurarum p. 877 ed. Lugd. 
Batav. a. 1679 hoc diserte confirmat; Valckenarius Misc. observ. IX 
p. 413 sq., X p. 108 sqq.; Oehlerus Mus. Rhen. 17 (a. 1862) p. 55, 
Eeilius Gramm. lat. VII p. 371 sq.; alii; de quibus infra dicetur. 
Huius igitur libri egregii partem Erumbacherus cum apographo 
suo codicis Sangallensis contulerat; integra hermeneumata transcripsit 
GundermannuS; cuius apographon typothetae traditum est: plagu- 
lae denique cum codice consueta liberalitate lenam transmisso denuo 
conferri potuerunt. 

Partem eorundem hermeneumaton (= p. 10; 5 — 40; 20) continet 
codex Sangallensis 902 membranaceus saeculi X a littera a me 
notatus: de quo cf. praeter Scherrerum catal. p. 316 Boeckingius 
p. VIII sqq., Eeilius Granmi. lat. VII p. 365 sq., Erumbacherus 
p. 35 sqq. Hermeneumata exstant pag. 43 — 59: de reliquis quae 
insimt cf. Scherrerus et Eeilius. Himc codicem Scaliger vidit 
apud Cuiacium: cf. Scaligerana (ed. Hagae Com. a. 1666) p. 94: 
^Dositheum vidi MS. apud Cujacium. Cest Texemplaire de Sainct Gal, • • • • • 


PRAEFATIO IX 

qui a este chez Monsieur Cujas'. Postea Goldastus ex eo edidit 
Sententias Divi Hadriani, quo de infra agendum erit. Goldastum 
excepit Niebuhrius, cuius apographo usus est Boeckingius. Novum 
apographon capitulorum confecit Krumbacherus; ego et hoc apo- 
graphon et ipsum codicem in apparatu componendo adhibui: plagulas 
denuo cum ipso codice contuli. 

Eadem fere hermeneumaton pars (= p. 10, 5 — 40, 6) est in 
codice Harleiano 5642 membranaceo foliorum 47 saeculi X (&), quem 
primus inspexit Franciscus Buehl (cf Fleckeiseni Annal. Supplem. VI 
a. 1872 p. 14 et Loewii Prodr. p. 207), postea accuratissime tractavit 
Krumbacherus cum in Actis acad. reg. bavar. 1883 II p. 193 sqq. 
tum Mus. Bhen. tom. 39 (a. 1884) p. 348 sqq. Qui codex continet 
haec hoc ordine: 1) fol. 1' — 4' glossarium coniugationum exemplis 
refertum, cuius hoc est initium: Incipit de oratore \ mennenie \ me 
atUon memini me ipsum \ keopete et aliquando \ tria biblia tres libros ' 
tuto proia horum priores \ Jcalistos optime \ Jce epimelos et diligenter \ 
ermeneukota interpretatum \ allepideoro sed quoniam uideo \ enius epe- 
nuntas quosdam laudantes \ Jce epithimuntas et cupientes \ rimata anedta 
uerba quae pertinent \ protesJcen ad artem \ grammatiJcen grammaticam \ 
en tuto biblio in hoc libro \ proseteka adieci \ apotu protu a prima \ 
grammatos littera \ mecriso usqueo \ prasso ago \ prassis \ e. q. s., Jcate- 
goresis accusabis \ e. q. s., pimo bibo \ e. q. s., ut alia mittam. Exem- 
plorum minor pars concinit cum glossario Leidensi, maior ab eo 
discrepat: quae exempla non est cur typis repetamus. — 2) fol. 4' — 9"^ 
nomina masculina primae declinationis secundum in c desinentia Kupioc 
©. q. s. Da simUia Maxapioc .... "fwve mulier tuvaicoc mulieris e. q. s. 
(eadem codex Sangallensis p. 61 — 68 exhibet: ne haec quidem repe- 
tenda duxi). — 3) fol. 9'— 23^^ Dosith. p. 376, 1—387, 13 (praeter 
379, 9—380, 2); 392, 4—401, 7; 402, 6—407, 13; 408, 25—411, 11; 
412, 4—412, 28; 413, 14—414, 13; 417, 27—418, 23; 424, 10— 
424, 12; 426, 12—427, 19 ed. Keil. — 4) fol. 24'— ^^-^ Pseudosith. 
p. 26, 49—40, 6 huius editionis. — 5) fol. 29'— 33" Pseudodosith. 
p. 108, 1—116, 18. — 6) fol. 34' Dosithei p. 379, 9—380, 2 ed. Keil. 
fol. 34" scripturam continet nullam. — 7) fol. 35' — 39" Dosith. 
p. 430, 1—436, 14. — 8) fol. 39"— 47' Pseudodosith. p. 10, 5—26, 48. 
— 9) fol. 47" preces graeco sermone compositas, de quibus cf. 
Krumbacherus Mus. Rhen. tom. 39 (a. 1884) p. 358. Miro igitur 
modo singula confusa atque disiecta esse apparet. — C?eterum hunc 
codicem in coenobio Sancti Galli scriptum esse summus inter ipsum 
et Sangallensem consensus docet: tamen iam ante annum 1461 ab- 
latum fuisse catalogus hoc anno scriptus osteudit qui unum tautum- X PRAEPATIO 

modo librum Dosithei (scil. 902) enumerat: cf. Krumbacherus 
1. s. s. p. 349. — Huius igitur libri collationem mihi tradidit Krum- 
bacherus, qui cum initio etiam minores discrepantias notavisset 
postea discrepantias mere orthographicas plerumque neglexit: ipse 
eius adnotata fideliter expressi^ nisi quod compendia usitatiora imi- 
tari nolui. 

Multo minorem hermeneumaton partem (= p. 26, 49 — 37, 55) 
servavit codex Monacensis lat. 601 (c) membranaceus saeculi X, 
olim Schedelii, in quo praeter Dosithei grammaticam etiam Pseudo- 
dositheana hermeneumata inesse post Ruehlium I. s. s. docuit 
Loewius Prodr. p. 207. Accurate tractavit codicem Keilius praef. 
p. 366, cuius haec sunt verba: *ad eundem codicem' (h. e. qui 
Dositheum exhibet) 'pertinebat is quatemio qui nunc ante illos positus 
est fol. 59 — 66, qui in extrema pagina scriptum habet numerum VII. 
in hoc scripta est ultima pars glossarum, quae sunt in Sangallensi 
codice cum prima parte sententiarum et epistularum Hadriani, apoupa 
seges cxacic spica — ubpexooc aquarius axOuec pisces, BaujLiacTOV ecxiv 
mirandnm est mi eiraiviTOV et laudandum — pXcTre ouv uide igitur 
ivaTaxiov ut celerius Dosith. ed. Boeck. p. 20.' Himc quoque librum 
olim Sangallensem fuisse et saeculo XV in manum Schedelii patricii 
Norimbergensis venisse probabilis est Krumbacheri coniectura: cf. 
1. s. s. p. 349. Partem glossarum Krumbacherus cum apographo 
suo Sangallensis codicis contulerat: ego ipsum codicem adhibui. 

De ratione quae inter hos libros intercedit egregie disputavit 
Krumbacherus primum dissertationis pag. 35 sqq. tum eis quas 
commemoravi commentationibus; quem in universum secutus hoc esse 
stemma moneo: / 
/ 

/ 


z 
./ ^, \ 

cod. Sang. cod. Hari. cod. Monac. cod. Leid. Voss. 

Archetypus x utnmi continuerit Dositheum necne incertum est; 
potuit in a non minus omitti quam addi in y. De a non est quod 
addam: unde qui transcripsit Vossianum num etiam additamenta illa 
fcf. p. VIH) petierit an aliunde habeat in medio relinquo. Ex codice y, 
inquoprioremlocumtenuitDositheus,posterioremPseudodositheus, PRAEFATIO XI 

post iacturam haud parvam propagatus est Sangallensis; ex eodem 
fluxit Zy postea nescio quomodo turbatus pristina quatemionum com- 
page soluta: ex hoc denique exemplari codices Harleianus et 
Monacensis ducendi sunt. Glossarium codicis Harleiani (quod 
non edidi) et colloquium utrum iam in o; vel t/ extiterit an in ;? 
demum pervenerit dubium edt: at illud probabilius existimo. 

§ 2. Ad hermeneumata Leidensia proxime accedunt ea quorum par- 
tem servayit codex Amplonianus maximae formae 10 membranaceus 
saeculi IX , quo de conferatur accurata Schumii descriptio catalogi 
p. 11. Praeter alia multa quae ad rem grammaticam spectant hic 
liber etiam henneneumata exhibet in fol. 125' — 136^*: quorum prior 
pars ad ordinem alphabeti disposita est et multa coniugationis ex- 
empla praebet, altera capitulis discripta plerumque satis accurate 
respondet eis quae extant p. 7, 65 — 23, 24 huius editionis. Omnia 
latinis litteris scripta sunt. Apographon huius libri reliquit Loewius: 
plagulas denuo cum ipso codice contulit Gundermannus. 

Persimilia ea fuerunf, ex quibus excerpta quaedam servavit codex 
Parisinus lat. 7683 (de la Mare 504. Regius 6110. 4) 49 foliorum 
chart>aceorum Salmasii manu scriptus, de quo ef Corp. gloss. voi. H 
praef. p. XIV sq. Continet praeter ea quae illic commemoravi 1) in 
fol. 24""" — 26' varias lectiones in colloquium scholasticum *(h. e. collo- 
quium Einsidlense); 2) in fol. 27' — 39** ^excerpta ex veteribus glossis 
Cl. Puteani' mere latinis; 3) in fol. 40' — 41° sine inscriptione herme- 
neumata latinograeca (in his etiam fragmentum eiusdem colloquii, quod 
in codice Harleiano est: ^praeductal Trapdfpaqpoc in sermone quotidiano. 
surge puer quid sedes tolle libros omnes latinos menxhranas et pugillares 
et loceUum et praeductalem in graeco' e. q. s.: unde pendet Salmasius 
Exercit. Plin. p. 917); 4) iii fol. 42' — 47° excerpta, de quibus agere 
coepimus. Pars excerptorum ad capitula spectat: de ferreis, ex tit. de 
fictilibus, de scorteis, de studiiSy de artificilms, de arboribus, de militia, 
de nauigationey de medicina. Ex capitulo de ferreis haec petita sunt: 

Aanun ferramentum 

Sfura inoude 

Mylocopon' malleus 

Scalis marelum 

Ypetion sarculum 5 

Smilion subla 

Grafion grafium 

Maeherion cultrllum 
Septimae glossae interpretamentum pro Scarcellam correctum est; in 
gL 1 — 6 interpretameLta ad antecedentia lemmata semper spectare Xn PRAEFATIO 

lineolis indicatur. Quas glossas qui comparaverit cum 94^ 7 sqq. 
codicis Amploniani; non poterit non de persimili cogitare recen- 
sione. Paulo post quaedam excerpuntur ^ex capite de camilms, ez tit. 
Trepi apxovTUJv', item sub finem libri ^k toO irepi 0€d>v, de deabtis, 
de aedibuSy iTepl ^optujv, de spectaculis, ex tit de ciuitatej ex cap. de 
uestimentOy de purpura, de coloribus, de aureis, de argenteis, de uenlis, 
ex lih. de membris humanis, ex titulo de natura^ ex titulo de esds^ de 
potioney de secunda mensa, de olerihuSy de piscibus, ex titulo de auibus^ 
ex tit. de quadrupedibuSj de senpentibuSj ex tit de hahitatione. Capitulum 
de argenteis exscribo: Sed^e tomeuta uasa torncUa. Xistrota strigiUxta 
gegrymmena celata. fiale patena. mazonomos lanche. pinatio catiUum. 
triblion parapsis. oxyhafon acetahulum. cochlyoryx cocliarem. mystion 
ligula. lihanotris turaholum. plitenchithes arecena. acratoforon merc^ 
riolum: quae conferantur cum eis quae p. 93 edidi. Fol. 44' in 
superiore parte inscriptio est: ^Excerpta ex veteribus glossis'. Haec 
excerpta ex lexico petita sunt, quod in Amploniano capitulis prae- 
missum est, velut: Chyriiso sero est x^ipi^iui. ' Chimajso hybemo. Chor- 
tazia saties. Charadra cancellum. one auctoritas. Psylliro publico. 
Psepholoro pauimento e. q. s. In fol. 40 haec leguntur: A musarum 
pro a musis in colloquiis dpHajjLieBa ouv dTro jLiOucuJv incipiamus ergo a 
musarum er. q. s.: quae si ex eodem codice sunt deprompta, similia 
ibi extitisse censendum est atque p. 57, 41 sqq. Quod utut est, 
gemellus frater Amploniani fuit codex Salmasii, sed plenior quam 
ille. Cum tamen nihil ex illo servatum sit praeter excerpta cumque 
eadem materies in aliis exstet recensionibus, satis habui haec in 
praefatione tractavisse. 

§ 3. Hermeneumaton similium, at diversae recensionis disiecta 
membra sunt 1) fragmentum Parisinum (p. 94 — 108), 2) herme- 
neumata Stephani (p. 347 — 379). Fragmentum Parisinum quod 
pertinet ad fabulas Aesopias et notissimum illum tractatum de 
manumissionibus (p. 48, 46 — 56, 27 hermeneumaton Leidensium) 
extat in codice Parisino lat. 6503 (Reg. 4950) miscellaneo: quae 
huc spectant folia 1 — 4 (238 X 338 mm.) membranacea sunt et bi- 
nionem efficiunt. Scriptura noni saeculi est. In fol. 1' margine 
superiore scripsit manus recens: ^Fragmenhim glossarum gr. lat. (gr. 
lat. sup. scr.) veterum optimae notae*. Eadem manus in margine in- 
feriore scripsit: ^lac. Puteani. Cl. FiV In fol. 4" inferiore margine 
manus saeculi XVH scripsit: ^Faits par moy.' Omnia unlus manus 
sunt: neque vocabula distincta sunt neque enuntiata. Aliquot correc- 
tiones adiecit manus 2 saeculi X/XI, sed paucas. Hoc fragmentum 
accurate edidit Boucherius ^Notices et extraits XXIH 2' p. 496 sqq. PRAEPATIO Xm 

doctis adnotationibus subiectis: hanc editionem denuo cum ipso codice 
contulit Oundermannus, a qua collatione mea pendet editio. 

Tractatum qui est de manumissionibus etiam codex Leidensis 
Scaligeri 61 continet in fol. 92' — 95' ac non modo eam partem quae 
est in codice Parisino (p. 102, 8 — 103, 7), sed etiam reliqua usque 
ad finem, quae illic intercidenmt (p. 103, 8 — 108, 4). Cf. quae de 
hoc codice dixi vol. 11 praef. p. XVI. Inscriptio haec est: ^Veteris 
cuiusdam iuris auctoris fragmenUim.^ Scaligeri apographo iamRoeverus 
passim in editione sua usus est, multo tamen illo accuratius Boeckin- 
gius, a quo pendent recentiores viri docti. Novum apographon quod 
ego adhibui confecit Gundermannus. 

Error est Boeckingii (p. XXIV) *ex cod. Scal. Latine sine in- 
scriptione' Petrum Pithoeum hoc fragmentum ad calcem fragmen- 
torum Papiniani, Pauli etc. (Lutetiae ex off. Rob. Stephani a. 1575) 
p. 113 — 115 edidisse: quem Scaligeri libro usum esse neque demon- 
strari potest neque probabile videtur. Neque sibi constat Boeckingius, 
qui quidem p. XXII dixerit: ^Mihi persuasi hoc Scaligeranum apo- 
graphum aut ex eodem codice, ex quo Claud. Puteani exemplum 
(quod Pithoeus Latine edidit; cf. inf. p. XXTV) aut ex hoc ipso 
Puteano exemplo transcriptum esse'. Certe Pithoeus Claudii Puteani 
exemplum secutus est, ut ipse dicit in fine tractatus: 'Visum est 
etiam Puteano nostro hic adiicere fragmentum iUud Latinum totles 
a me laudatum, quod Graeculus magister Omeliis suis et graecae 
linguae exercitationibus inter alia quaedam ex aUis auctoribus iuitia 
librorum inseruerat. Graecam etiam interpretationem siquando usui 
esse posset, certis tantum locis in margine addere libuit satis per- 
suasis haec potius ex Latinis Graeca facta: quamquam simt et quae- 
dam quae Oraecismum magis referre videantur. Porro facile est 
deprehendere multa ab ipso interprete, plura fortasse a librario 
omissa, quorum nos vacuum locum notula indicare satis habuimus, 
interea dum ex aliquo integriore exemplari ea iactura sarciatur' et 
in fine: ^Hactenus vetus exemplar. Quae sequebantur alterius plane 
erant generis, nec ad ius Ro. quicquam pertinebant.' In Pithoei igitur 
editione sola verba latina exhibentur; ex graeca versione paucula 
quaedam marginibus adiecta simt omissis reliquis. Hac editione prin- 
cipe primus quantum scio accurate usus est Eruegerus in editione, 
ipse iterum inspexi adhibito exemplari Berolinensi. In priore parte, 
eadem quam etiam Parisinus exhibet, eas tantum lectiones adscripsi 
quae discedunt ab exemplari Scaligerano. — lam vero quaerentibus 
nobis quae ratio intercedat inter Scaligeri apographum et illud 
Puteani exemplar, primum artissimo vinculo coutineri ambo iiiter XIV PRAEFATIO 

se certum est: conspirant lectiones plurimae^), conspirant fere lacu- 
narum signa. Haec signa Puteani esse, non Pithoei, huic argu- 
mentationi credes: quamvis plerumque congruant lacunarum signa, 
tamen interdum discrepant ita, ut non eidem, sed magis minusve vicino 
loco sint adscripta; cf. p. 104, 9; 105, 19; 107, 39. Quod cum ita 
sit, neque Pithoei editione usus est Scaliger (quod insuper ex 
omissis apud Pithoeum interpretamentis Graecis elucet) neque Pi- 
thoeus exemplo Scaligeri: immo uterque eodem exemplari, in quo 
lacunarum signa iam erant notata, scilicet apographo Puteani, 
non vetusto codice, quippe in quo illa signa fuisse non possint. 

Nunc igitur eo pervenimus, ut quaeramus quae ratio inter 
codicem Parisinum et hoc exemplar Puteanum intercedat. Qua 
in quaestione neminem fugere potest, quam arta sit amborum neces- 
situdo. lam vero cum Parisinus codex mutilus sit — quattuor folia 
intima videntur fuisse quatemionis — cumque constet olim eum fuisse 
Claudii Puteani, dubitari vix poterit, quin fragmentum Leidense 
et Puteani ex hoc ipso codice nondum mutilato profluxerint: itaque 
paene certum dst, quod coniecit Boucherius 1. s. s. p. 528. Cf. etiam 
quae Kruegerus de hac re disputavit. 

Eodem anno quo Pithoeus ex apographo Puteani fragmentum 
de manumissionibus ex officina Roberti Stephani edidit, Henricus 
Stephanus hermeneumata sua emisit, de quibus haec eius suut 
verba in praefatione (p. 235): ^Sequentes vocum quarundam inter- 
pretationes in antiquis pergamenis depravatissime scriptas libuit supe- 
rioribus adiicere: quod ex illis quoque nonnihil fructus percepturum 
te sperarem: praesertim quum ipse aliquem iam inde percepisse mihi 
viderer. Multa enim hic sunt (fateor) satis iam nota, atque adeo 
quae trivialia dici possint: sed non equidem omnia. Idemque in his 
interpretationibus quod in prioribus usuvenit alicubi, ut interdum qui- 
dem Latina vox Graecam non satis notam exponat, interdum vero 
Graeca Latinam vicissim explicet. Quin etiam quod variae ad eandem 
rem pertinentes appellationes in certa quaedam capita, velut in com- 
mimes locos, redactae sint, eo gratius tibi glossarium istud fore 
putavi. Sed quum de una eademque re (verbi gratia de navigatione, 
de agricultura) in duobus eius locis agatur, et ita quidem ut in uno 
Latina, in altera Graeca vocabula praecedant, ego potius capita quibus 
eadem materia tractanda proposita est, simul ponenda, id est unum 1) Maxima discrepantia est p. 107, 17, ubi Pithoeus 6i^ in margine adfert, 
Scaliger autem juevroi: sed facile est Buspicari illud jui^vtoi Scaligeri ez v. 15 
profluxisse. PRAEPATIO XV 

alteri subiungendum (apposita particula ITERVM) existimavi. Glossarium 
autem appellavi; quod unum exemplarium inscriptionem istam haberet^ 
Glossarium beati Benedicti, abbatis Floriacensis. Quem titulum ex- 
cipit hic^ Liber primus Glossarum Graecarum. Primaque sunt haec 
verba, De conversatione, irepi cuvavacxpoqpf^c. Conversatio, cuvava- 
CTpocpTi. Dies, f\iiipa. Sol, i^Xioc. Ortus est, dveTCiXev. Solis ortus, 
f)Xiou dvaToXrj. Eadem vero in alio quoque exemplari habentur, non 
in principio tamen, sed circa medium: verum ibi ista praefixa sunt, 
'Apxu)M€9a Tpdqpeiv 6Xt]C Tfjc fm^pac dvacTpoqpfiv. Quibus subiimguntur 
eadem illa verba, fjM^pa, fiXioc, dvcTCiXev, etc. itidem praecedente ubi- 
que Latina interpretatione. Quin etiam in certum quendam librorum 
numerum haec vocum graecarum interpretamenta in exemplaribus 
illis dividuntur: cuius divisionis rationem minime habendam existi- 
mavi: ac ne habere quidem potui, quum nec omnia quae illis exem- 
planbus continentur, ederem, nec eundem (propter illam quam paulo 
ante attuli rationem) ordinem servarem. Illis quae dixi capitibus eos 
subiunxi locos qui sub quadam dialogi forma multa vocabula habent 
ad res in quotidiano sermone occurrentes pertinentia: quorum tamen 
nonnuUa nequaquam passim occurrunt, sed potius pene simt incognita: 
imdecunque ab huius glossarii autore deprompta fuerint.' Duobus 
igitur exemplaribus usus est Stephanus: alterum ex his similem 
quamvis minime eandem materiem exhlbuit atque codex Leidensis, 
alterum plerumque proxime accedit ad fragmentum Bruxeilense 
nisi quod ibi graeca praecedunt latinis (p. 394 sqq. quo de post 
agetur). De capitulis non habeo quod addam. 

Quae pbst capitula habentur ex eis prima homilia persimilis est 
eius quae in codice Leidensi ultimum locum occupavit, nisi quod 
posterior pars hic intercidisse videtur. Neque minus memorabile est, 
quod sententiae Hadriani et belli Troiani succincta narratio 
in utroque libro exstat. lam vero cum in codice quo usus est Ste- 
phanus latina vocabula pariter praecedant graeca atque in libro 
Puteano, cum porro liber Puteanus et fabularum et fragmenti 
de manumissionibus diversam recensionem exhibeat, sed eandem 
cum Leidensi rem, cumque codex Puteanus etiam alia continuerit 
teste Pithoeo, Stephanus vero non omnia quae in suo libro in- 
. venit ediderit, cum denique eodem anno in eadem officina Pithoei 
liber et Stephani glossaria excusa sint: me iudice mirum esset, 
si Stephanus et Puteanus eodem libro, h. e. codice Parisino 
integriorc quam nunc, non usi essent: quamvis Stephanum sua 
omnia ex illo libro sumpsisse — non loquor nunc de capitulis — 
minime adfirmaverim. XVI PRAEFATIO 

Notum est homiliam Leidensem numerari duodeeimum librum 
(incipit hermeneutnata id est libri XII p. 69, 39. 40): qua de re sic 
disputat Eeilius p. 374: ^itaque si diversae partes, quae etiam prae- 
fationibus destinctae sunt, singulis libris tribuuntur, sententiae et 
epistulae Hadriani, fabulae Aesopi, commentarius de manumissionibus, 
Hygini genealogia, narratio de bello Troiano, cotidiana conversatio 
cum duobus libris glossarum efficiunt numerum octo librorum. inter 
genealogiam autem Hygini in codice lacuna est, in qua, nisi quid 
praeterea a librariis omissum est, quattuor libri, qui ad summam ex- 
plendam desiderantur, perire potuerunt.' Quae recte disputata esse 
nemo negabit: quid si quattuor illos tractatus, quos Stephanus exhibet, 
id est Niciarii interrogationes et responsiones (mutilatas in fine), 
Carfilidis interrogationes et responsa, responsa sapientum, 
praecepta in Delphis ab Apolline in coluitina scripta, in hac 
lacuna olim exstitisse suspicamur? 

§ 4. Sed haec hactenus: restat ut editiones horum hermeneu- 
maton vel partium eorum hoc loco in uno conspectu ponamus. 

1) Glossaria dw> e situ vetustcUis eruta e. q. s. Anno 1573 Parisiis 
ed. H. Stephanus p. 237 — 305; quae repetivit Vulcanius a. 1600 
(a Vulcanio pendet Verweius Nov. Method. p. 317 sqq.), Labbaeus 
(cuius liber prodiit a. 1679) lexicis suis inseruit nota E usus: hunc 
secuti sunt Londinenses a. 1816. 

2) Tractatum de manumissionibus ex codice Puteano edidit 
primus P. Pithoeus ad calcem Fragmm. Papiniani, Pauli etc. (Lu- 
tetiae ex officina Rob. Stephani) a. 1573 p. 113 — 115: quod exemplum 
saepius repetitum est; cf Boeckingius p. XXIV sq. 

3) Idem fragmentum ex codice Leidensi adhibito Scaligeri 
apographo edidit Matthias Roever: Fragmentum veteris juriscofisuUi 
de juris speciebus et de manumissionibus quod servavit Dositheus magister 
in exerdtationibus graeco-loitinis nondum editis ex codd, mss* bibliotliecae 
Batavae edidit, notas, et emendationes adjecit Matthias Boever (Lugd. 
Batav. a. 1739). A Roeveriano exemplo pendent Beckius (lus civ. 
anteiust. Berol. 1815 tom. I p. 251 sqq.) et Schillingius (in Dissert. 
crit. de fragm. iur. Rom. Dosith. Lips. 1819). 

4) Hygini genealogiam tractavit Augustinus van Staveren 
in Misc. Observ. tom. IX p. 413 sqq.: cf. editio Schmidtii p. IV sq. 

5) Divi Hadriani sententias et epistolas ex codice San- 
gallensi edidit Melior Hamenvelto Goldastus a» 1601; eius 
exemplar repetierunt Schultingius (lur. prud. vet. L. B. 1717 
p. 857 sqq.), Fabricius in bibl. Gr. (a. 1724) vol. XH p. 514 sqq.; 
Fabriciuin repetierunt Londinenses in Labbaei glossariis denuo PRAEFATIO XVII 

editis (a. 1816) p. 491 sqq.: cf. etiam Divi Adriani sententias et 
epistolas ed. Nic. Catharinus, quem librum ipse non vidi. 

6) Fabularum Aesopiarum primara cum duabus ultimis edidit 
Valckenarius in Misc. Obs. tom. X p. 120 sqq. ex codice Leidensi, 
particulam rprimae quae in*libro Sangallenfji est Goldastus 1. s. s. 

7) Dosithei Magistri interpretamentorum liber tertius. 
ad fidem manu scriptorum Vossiani Sangallensis et Scaligorani 
atque editorum librorum ope nunc primum integrum edidit commen- 
tariis indicibusque instruxit Eduardus Boecking. Bonnae. 1H32.M 

8) Corpus luris Komani Anteiustiniani consilio professorum 
Bonnensium E. Boeckingii, A. Bethmann-Hollwegii, E. Puggaei 
Bonnae 1831 (insunt sententiae et epistolae Adriani et disputatio 
forensis Boeckingio explicante et praefante). 

9) A. Boucherie, **Ep)LiTiV€u)LiaTa Kai KaOTi)Li€pivf| 6|LuXia de lulius 
PoUux' .... accedunt 'Fables d-Esope et fragment de droit Romain' 
in 'Notices et Extraits' tom. XXUI 2 p. 309—527 (a. 1872). 

10) Otto Jahn, Griechische Bilderchroniken. Bomi 1873 ]). 
102 — 111. 121 — 122. Inest belli Troiani enarratio et pars colloquii 
alterius ab H. Stephano* editi. 

11) Fragmenti de manumissionibus contextum latinum edide- 
rimtHuschkius ^lurisprud. anteiust. quae supers.' Lips. 1879 p. 424sqq. 
et Kruegerus ^CoUectio libr. iur. anteiust.' vol. E p. 151 sqq. Ill(* 
Boeckingii apparatum exscripsit, Kruegerus etiam Boucherii edi- 
tione usus est; praeterea scripturas Pithoei adiecit. 

12) Colloquium Harleianum ipse emendatum edidi in Ind. 
aestiv. len. a. 1892 p. ni— XVI. 

n 

§ 5. Secuntur hermeneumata Monacensia, quibus pro fuiida- 
mento est codex latinus Monacensis 13002 (Ratisbon. 2) mem- 
branaceus 229 foliorum formae maximae, scriptus in coenobio Pru- 
vingensi sub Erbone abbate ab H. Wolfgero et Swichero a. 1158. 
Post glossarium Salomonis, de quo cf. Deuerlingius ^Blatter 
f. d. bayer. Gymnasial- und Realschulwesen' tom. XIV (a. 1878) p. 287, 
in foliis 209' — 218' ea exstant de quibus agimus hermeneumata. 
Cf. Catal. cod. lat. Monac. tom. IV 2, 91. Quem librum cum iain 
Loewius inspexisset, id quod obiter tetigisse videtur Prodr. p. 207, 
accuratius tractavit Krumbacherus dissert. p. 20 sqq. et in <lispu- 

1) A Boeckiiigio pendet Lachmannus in disputAtionc d*^ Dositheo scripia: 
cf. Opnsc. vol. II p. 196 sqq. Cf. etiam Vlpiani fragm. ed. Boecking a. 1856. 

Corp. glose. lat. tom. III. b lU tatione de colloquiis Moiiacensibus Commentationibus in honorem 
Guilelmi Christ scriptis inserta (p. 807 sqq.). Apographon mihi 
tradidit idem, quod per adulescentes duos faciendum curaverat: cum 
tamen liberalitate Laubmanni fieret, ut lenam transmitterentur 
Pseudodositheana Monacensia omnia, quo magis errores evita- 
rentur, integra hermeneumata transcripsit Gundermannus; idem 
schedulas cum codice denuo contulit. 

Praeter himc librum editioni adhibui codicem latinum Mona- 
censem 22201 (Windberg. irMH)) membranaceum formae maximae 
anno 1165 ad finem perductum, qui post glossaria Salomonis (de 
quibus cf. Deuerlingius 1. s. s.) eadem continet hermeneumata 
in fol. t>2lV—2f^r}''. De reliquis cf. catalogus tom. fV 4, 2S. Huius 
quoque codicis coUationem Krumbacherus mihi tradidit; tutius 
tamen visura est, librum ipsum adhibere, quod leuae fieri potuit. 

De ratione quae inter hos libros intercedit optime egit Krum- 
bacherus I. s. s. Vterque igitur codex ex eodom - vel persimili — 
pendet archetypo, minusculis eo litteris scripto: unde maiore cura 
propagatus est codex 13(^)2 ab homine quodam indocto, sed diligenti, 
qui oculorum vel calami lapsu saepius erravit, de industria A-ix quic- 
quam mutavit. Minore cura et maiore libertate librarius codicis 22201 
usus formas vulgares saepius expulit, vocabula rara aut sibi quidem 
ignotf^4isitatis tritisque commutavit, hic illic lectionem corruptam recte 
emendavit. Quod graeca latinis scripserunt librarii litteris, eius rei usum 
iam antiquiorem ipso horum librorum archetypo esse corruj^telis qui- 
busdam efficitur, de quibus cf. Krumbacherus p. 27 sq. Codex 22201 
saepius correctus est ab homine indocto, qui usus videtur esse codice 
13002. Germanica quae occurrunt iu utroque libro vocabula, de 
quibus consulendi smit Steinmeyer et Sievers primo glossarum 
germanicarum volumine, indicio sunt in Germania iam archetypum 
esse confectum. Errorum igitur genera princij^alia tria ess(* scito: 
primum natum est tempore quo et graeca et latina maiusculis litteris 
scripta erant; alterum accessit tempore quo graeca litteris maiusculis 
latinis transcribebantur: tertium denique ciun maiusculis litteris mi- 
nusculae substituebantur. 

§ 6. Praeter eos quos in editione adhibui codices etiam alii 
noti sunt, quorum tamen lectionibus apparatum onerari nolui. Primus 
est codex latinus Monacensis 27317 chartaceus Scu^culi XV cx- 
euntis foliorum 21, quibus continetur hermeneumatou maior pars, 
scilicet ab initio ad Feritis dicis De catisa, h. e. p. 211, o;>. Hic 
codex — olim libro impresso adhaerebat, scilicet glossarii Salomonis 
editioni inoiiast(»rii S. Afrae et Udalrici — quamquam ad ncutrum PRAEFATIO XIX 

eorum quos tractavi librum revocari potest neque prorsus caret 
lectiouibus quae illis praestant, tamen cum minus diligenter confectus 
sit et multa vocabula prorsus neglexerit, omitti potuit, in eis maxime 
capitulis, quorum praecipua materia toties in aliis recensionibus exhi- 
beatur. Cf. quae de hoc libro Krumbacherus 1. s. s. exposuit. 

Alterum eorimdem hermeneumaton codicem in monasterio 
St. Crucis Austriaco invenit Arthurus Goldmann, numero signa- 
tum 17 et duodecimo saeculo scriptum. Hermeneumata exstant 
in fol. 1' — 22*" ab initio ad haec: Ceeleonspanon et oleuspan, Congiloton 
Bapatum (h. e. p. 218, 55; 56). A fol. 23' ad 275' exhibentur glossaa 
Salomonis. Ex eis partibus quas descripsit Goldmannus perspexi 
codicem tam prope ad Monacensem lat. 22201 accedere, ut ab apparatu 
potuerit excludi. 

Tertium exemplar codex exhibet Neapolitanus graecus II D 35 
chartaceus saeculi XV/XVI, quemVseneri excerptis adhibitisSchoene- 
mannus tractavit (^de lexicographis antiquis qui rerum ordinem secuti 
sunt quaestiones praecursoriae'. ed. Bonnae a. 1886) p. 11 sqq., post 
Vsenerum autem denuo inspexit Gundermannus. Codex est 240 
foliorum, quorum ultima septem vacua relicta sunt. Insunt 1) in 
fol. 1 — 28 varia collectanea grammatica, partim capitulis discripta, 
partim ad certas grammaticae partes, velut ad praepositiones, con- 
iunctiones, adverbia, declinationes spectantia; admixta sunt christiana; 
2) in fol. 37' — 43^ colloquium graecolatiuum (h. e. hermeneumaton 
Einsidlensium p. 223 — 235), de quo infra agetur; 3) in fol. 44' — 50^ 
capitula eadem quae sunt in codice Einsidlensi sex priora prae- 
misso indice LIX capitulorum (omissis igitur tribus ultimis chri- 
stianis); 4) in fol. 51' — 8P lexicon graecolatinum (Apxn principium 
aTOjLiOC indiuiduuSy apxojLxai incipio, aXuJTrriS uulpes, aKOuuj audio, aKO- 
XouOu) sequor . . . ujpi)Lioc matums uj)Lioca iuraui, uJKcavoc oceanus)] 
5) in fol. 83' — 120' lexicon latinograecum verba tantum continens 
(^Absum, Abstineo . . . Voco, Yrge6)\ 6) in fol. 121' — 167"* lexicon 
latinograecum nomina continens; 7) in fol. 169 numeralia graece 
et latine; 8) in fol. 171' — 233' capitula hermeneumaton Mona- 
censium quamvis non integra et retractata: id quod primus per- 
spexit Schoenemannus I. s. s. p. 34. Namque vir doctus deeimi 
quinti vel sexti saeculi graeca graecis litteris transcripsit et tam graeca 
quam latina suo fretus ingenio correxit. Quod cum ita sit, neque capi- 
tnlorum indicem neque capitula quae Schoenemannus exhibet repo- 
tere visimi est. Cuius interest accuratiora nosse illius libellum adeat: 
ad emendationem hermeneumaton Monacensium hanc recensioneui 
adhiberi non posse mihi persuasum est. XX PRAEFATIO 

Quartum exemplum est in codice Monacensi graeco 323 
saeculi XVI, chartaceo, olim Elbersbergensi, qui fol. 202' — 204° *phie- 
fatiunculam et colloquium scholasticum quae interpretamentorum Mo- 
nacensium primum librum praecedunt', fol. 205 — 207' ^excerpta ei 
hoc ipso primo libro', fol. 208' — 214' ^librum tertium Interpretationum 
Monacensium i. e. colloquium' continet. Graeca graecis litteris scripta 
sunt, interdum etiam Latina. Hunc quoque librum lenae inspiciendi 
potestas fuit: neque tamen quicquam iuveni, quo uti potuerim. Krum- 
bacheri de hac quaestione iudicium (cf. dissertationis appendicula) 
a meo discrepat. 

Colloquia ex his hermeneumatis excerpta peculiari editione 
tractavit Krumbacherus in Comment. in honorem Christii scriptis 
p. 307 sqq. 

§ 7. Pergo nunc ad hermeneumata Einsidlensia: quae etsi 
cum Monacensibus arte cohaerent, tamen seorsum tractanda sunt 
Einsidlensia haec henneneumata inscripsi a codice Einsidlensi 
19 (124), quem editioni fundamentum esse volui. Accurate hunc 
librum descripsit Henricus Omont 'Ceutralbl. f. Bibl.' HI p. 428. 
Scriptus est anno 1503 et continet praeter alia 1) capitula Pseudo- 
dositheana in fol. 156' — 245'; 2) colloquia Monacensia in unum 
coniunctain fol. 285' — 290'. Praecedimt graeca verba, sequitur versio 
latina; inter ipsos versus graecos denuo versio latina inserta est. Eadem 
colloquia, nou capitula, etiam in codice Einsidlensi 683 exstant, 
sed graece tantura, latina versione aliquoties singulis vocabulis adiecta. 
Scriptus est haec libri pars a. 1518. De reliquis quae insunt cf. 
Henricus Omont 1. s. s. p. 428. Vtrumque Ubrum lenae cum 
Gundermanno excussi. 

Tertius colloquiorum codex est Parisinus latinus 3049 (Tel- 
leriano-Remensis 88; Regius 3396) chartaceus 116 foUorum, scriptus 
a Georgio Hermonymo Spartano (cf. H. Omont, Mem. d. I. Soc. 
de THist. de Paris XII a a. 1885 p. 33). Pseudodositheana insunt foL 
80" — 116", unde edidit Boucherius 1. s. s. p. 478 — 494: quam edi- 
tionem Gundermannus denuo cum ipso codice contulit. Miram 
habet inscriptionera: TToXubeuKOUC Trepi Ka0Ti)Li€pivfic 6|LiiXiac Pollticis de 
qufitidiana locutione, qua abusus est Boucherius. 

Quartum exemplar codex est Neapolitanus graecus H D 35 
quem supra tractavi: qui liber praeter coUoquia illa etiam capitu- 
lorum priora sex exhibet. Vsus sum partim Gundermanni excerptis, 
partim eis quae Schoenemannus 1. s. s. edidit. 

Quintum denique exemplar codex est Florentinus Ashburn- 
hameusis 1439 chartaceus saeculi XV. In primo folio legitur hoc: PRAEFATIO XXI 

Vocabtda excerpta ex lulio polydeuca greca et latina; secuntur collo- 
quia. Post haec scriptum est: TTfivaH toO irapovToc XeEiKoO e. q. s., 
dein inscriptiones capitulorum LIX eadem quae in Neapolitano sunt. 
Secuntur ipsa capitula, non LIX, sed etiam quattuor quae illis in 
Einsidlensi subiuncta sunt, in his capitula christiana tria. Denique 
etiam lexicon inest, quod concinere cum lexico Neapolitano suspicor. 
Felicit^r accidit, ut post capitulum XXXII nomen suumposueritscriptor; 
ibi enim legitur: Marsilius Ficinus scribebat Fhrentie, Ex hoc libro 
nihil habeo nisi excerpta quaedam Gundermanni. 

Sextum exemplar illud erat quo usus est Beatus Rhen9.nus 
in edendo cottidiani colloquii libeUo (Basileae Nonis Novembribus 
a. 151 G), h. e. in eis quae tractamus colloquiis. In epistula dedica- 
toria ipsi opusculo praemissa haec dicit Beatus Rhenanus: Torro 
cum loannes Frobenius Lovaniense exemplar suis typis esset imita- 
turus hoc familiaris colloquii cuTTpamiaTiov adiicendum putavi, quo 
tibi qui nuper Graecari coepisti, et tyrunculis quibusque Graecanicae 
literaturae studiosis gratificarer. Nam tale quippiam a me nuper exi- 
gere visus es cum istac iter facerem, nimirum quo possis cum socio 
studiorum tuorum Barptolomaeo Villingiacensi de rebus familiaribus 
graece colloqui. Id quod hic libellus te nonnihil edocebit, iam olim 
a studioso quopiam Graece ac Latine mediocriter callente e dictiona- 
riis non infeliciter omnino concinnatus. Atque, ut rem intelligas, is, 
quisquis fuit, opusculum consarcinavit tribus distinctum libris ceu 
praefatiuncula, quae huic libello praeponi solet, rectius in operis fron- 
tispicio collocanda, testatum reliquit. Primo uocabula complexus iuxta 
capita rerum instar lulii Pollucis, hunc in modum, Ocujv 6v6|naTa, 
hoc est, Deorum nomina. irepi tujv iv tiu fibrj, hoc est, De hiis quae 
apud inferos, 7r€pi GeocePeiac, hoc est, de religione. Trepi vaiuv kpuuv, 
hoc est, de aedibus sacris, et sic deinceps. qui liber etiamnum extat, 
utinam tam doctus quam certe posset esse studiosis omnibus utilis, 
si foret castigatus. Secundo dictiones iuxta seriem elementariam 
digessit. Tertio vocabulorum usum docet, orationem ex iUis con- 
texens, quem nunc in publicum damus.' Ex quibus verbis multa et 
utilia discimus: 1) probabile fit Hermonymi inscriptionem, quae 
etiam in codice Florentino est et in Einsidlensi primo, ex prae- 
fatione illius anonymi, cui haec recensio debetur, natam esse affir- 
xnantis sese ^instar lulii PoUucis' verba capitibus distinxisse; 2) neque 
enim lulius PoUux haec hermeneumata composuit, sed ^studiosus 
quidam Graece ac Latine mediocriter caUens'^); 3) huins exemplari 

1) Opportune monuit Hauptius OpufeC. II p. 442 a Rapliaele Volater- 
rano Commentariorum urbanorum libro IV p. 56 primae editionis inter libros XXII PRAEFATIO 

usus esse videtur Beatus Rhenanus; in eis libris qui nunc exstant 
nullus est, in quem verba Beati Khenani apte conveniant; 4) triper- 
titum fuit illud exemplar primo loco capitula, altero lexicon, tertio 
colloquia complexum; 5) 'e dictionariis' illud exemplar 'non infeliciter 
omnino concinnatum' erat. 

Septimo exemplari utrum Vulcanius usus sit qui eadem in 
Thesauri utriusque linguae ante Onomasticon edidit omissa praefa- 
tiuncula, an a Beato Rhenano pendeat incertum est. Nam quamvis 
discrepet contextus Vulcanii a Beato Rhenano singulis quibusdam 
lectionibus, tamen per se non improbabile est, ex coniecturis has discre- 
pantias esse repetendas. Quas si dempseris, tanta est ceterarum lec- 
tionum concordia, ut mirum videretur, si ex Beati Rhenani editione 
non penderet Vulcanius. Cf. Krumbacherus 1. s. s. p. 53 sqq. 

§ 8. Ex his quos tractavi codicibus pessimus est Parisinus, 
quippe qui multa non e vetusto fonte, sed ex arbitrio Hermonymi 
ficta exhibeat et neglegenter insuper scriptus sit, id quod recte monuit 
Schoenemannus p. 15. Codex Marsilii Ficini, qui quidem ceteris 
aetate praestat, satis prope ad Einsidlensem 19 accedere ex paucis 
quae mihi praesto sunt excerptis intellexisse mihi videor. Idem cadit 
in codicem Neapolitanum, quamquam in nonnullis discrepat. Contra 
Einsidlensis 683 tantopere cum Beato Rhenano concinit, ut ex 
eodem fonte repetendus sit; minus probabile est, ab ipso Beato 
Bhenano eum pendere. 

Quam recte dixerit Beatus Rhenanus auctorem horum herme- 
neumaton e dictionariis sua concinnasse facile apparet. Nam etsi 
pro fundamento sunt hermeneumata Monacensia, quibus satis licenter 
usus est anonymus omissis eis quae non intellegeret, aliis audacter 
mutatis et adeo corruptis, tamen etiam aliunde exemplar suum ditavit, 
idque inprimis ex copiis Pseudocyrilli. Compara sis exempli causa 
capitulum quod est de diebus festis (p. 239, 23 sqq.) cum herme- 
neumatis Monacensibus (p. 171, 35 sqq.): quae non e Monacen- 
sibus petita simt, eorum maior pars ex Pseudocyrillo pendet; alia 
ex utroque fonte sunt contaminata, unde dici nequit quam ridiculi 
errores procreati sint. Hinc corrigenda sunt quae de hoc lexico 
exponit Schoenemannus p. 41 sqq., 115; qui deceptus ordine capi- 
tulorum a vero iudicio ita aberravit, ut hoc opusculum pessimum 
reliquis eiusdem generis anteponeret, quippe quod a pristina forma 
propius abesset. 

anno MCCCCLXXXXIII in monaaterio Bobiensi repertos memorari librum persi- 
milem 'lulio Polluci de yocabuUB rerum', sed hoc ampliorem: Latina Graecis 
vocabulis reepondiBse. PRAEFATIO XXIII 

Quae cum ita se habere intellexissem^ diu mecum meditatus sum, 
quid illi anonymi operi facerem. Lexicon illud in solis codicibus 
Neapolitano et Florentino traditum facile excludi potuit: reliqua 
tamen omnino abicere non ausus sum, cum ad codicum Monacen- 
sium contextum emendandum non pauca inde peti possint haudqua- 
quam vilia. lam vero dubitari potuit, quam editionis rationem sequerer. 
Potui librorum scripturam repraesentare emendatione adhibita nulla; 
potui emendatam formam cum apparatu proponere. Hoc quominus 
facerem eo impeditus sum, quod saepissime non modo ipsius anonymi 
scriptura corrigenda fuisset, sed etiam ipsorum fontium. Quid enim 
facerem eis mendis quae ex Pseudocyrillo vel ex fonte principali 
recepta sunt? Talia corrigere ars me vetuit. At non magis potui a me 
impetrare, ut omnes errores velut menda per pronuntiationem procreata, 
accentus male positos vel omissos, alia levidensia in hoc novicio 
opusculo propagarem. Qua difficultate permotus mediam quandam 
viam ingressus sum: abstersi codicis Einsidlensis quem pro 
fundamento esse volui, maculas leviores plurimas nulla ad- 
notatione addita, omisi genetivos constanter vocabulis sub- 
iectos, abieci haud paucas adnotationes marginales, correxi 
accentus. Vbi gravior discrepantia visa est, scripturam libri 
Einsidlensis apparatui inserui: saepius ubi propter fontium 
rationem correctione abstinui fontis locum indicavi.^) 

Quibus expositis restat, ut editiones quibus colloquia cum prae- 
fatione continentur paucis commemorem. Princeps igitur editio ea 
est, quam Beatus Rhenanus anno 1516 emisit (cf. p. XXI): quae 
saepius repetita est: 1) ^Colloquiorum familiarium incerto auctore 
libellus graece et latine, non pueris modo sed quibusvis, in cottidiano 
colloquio, graecum aflFectantibus sermonem, impendio futurus utilis.' 
Lovanii apud Theodoricum Martinum. Mense aprili. MDX Vll (cf. 
Massebieau ^Notices et Extraits' XXVII 2 p. 458: ipse editionem 
non vidi). — 2) ^Familiarium colloquiorum formulae, graece et latine, 
Cebetis dialogus' e. q. s. Basileae. MDXLII. ed. Albanus Torinus (cf. 
Massebieau L s. s. p. 461 \ — 3) Fanuliarium colloquiorum formulae, 

1) Paucula quaedam me iuvito relicta sunt quae ex ratione mea relinquere 
non debui: quae hoc loco addo. P. 286, 22 ecr. Z!ipb{u)v; ibid. 48 scr. KUvnT^- 
ciaci 236, 1 8Cr. dfiTreXOuvoc; p. 241, 67 scr. riuMwv; p. 246, 64 cTXitH; p. 248, 31 
nXeopdv; quornm si quae similia invenientur, benevole lector corrigat. — Ceterum 
similia hermeneumata nescio an ante oculos habuerit qui colloquia novicia 
codicis Paris. gr. 2886 fol. 163' — 167" composuit: *Apxi*l c^v Geip dL^iiu Tf|c Ka0Ti- 
fi€pivf^c diLiiXfac. 0€^ crfxic irdvTUiv .... ty\h kmQv^Cj Vva fidBuj t^iv tOjv 'EXXfivurv 
yXCnTav ktX.: quae colloquia mihi indicaTit Krumbacherus. XXIV PRAEFATIO 

graece et latine. Cebetis Philosophi Thebani dialogus' e. q. s. Antverpiae, 
in aedibus loannis Steelsii. a. MDXLVII (cf. Boucherius 1. s. s. p.461). 
Praeter hanc editionem commemorandus est Bonaventurae Vul- 
canii Thesaurus, quem coUoquia omissa praefatiuncula contmere supra 
dixi, repetita in Labbaei glossariorum editione Londinensi 
(a. 1816); porro Boucherii editio in ^Notices et Extraits' tom. 
XXin 2, p. 478 sqq. (cf. tom. XXVI 12, p. 457 sqq.); denique Hauptii 
recensio in indice lectionum hibemarum a. 1874 = Opusc. vol. 11 
p. 508 sqq. 

m 

§ D. Quae secuntur hermeneumata Montepessulana ex imo 
codice Montepessulano H 306 saeculi IX edita sunt. Codex est 
membranaceus 220 foliorum (165 x 230 mm.), ex variis partibus 
compositus. Continet haec opuscula: 1) fol. 1' et 1", 2'' recensum 
eorum quae insunt recenti manu scriptum; 2) fol. 2" Ad te lenaui 
animam meani (saec. X); his subiecit manus saec. XIII: h%inc librum 
pro institutis in uadium habenius; 3) fol. 3'' canticum latinum {deus 
meus in te confido) cum notis (saec. X); 4) fol. 3'' — 5"^ Incipit ordo 
ad iudidum faciendum e. q. s. (saec. X); 5) fol. 6' — 6" Adbreuiatio 
chronicae per VI aetates (saec. IX); 6) fol. 7' Batio quomodo feria qua 
dns passt4S est inuenitur (saec. IX); 7) foL 7' — 8' De Jiebdomadibus 
LXX propheticis (saec. IX); 8) fol. S^ — 8^ Cur XIIII luna paschalis 
intra XII hf e. q. s. (saec. IX); 0) fol. 8" carmina duo de vita ho- 
nesta et de feliciore priore aetaie (saec. IX); 10) fol. 9*^ — 10" T/ieodulfi 
episcopi Aurelianensis versus elegiaci de libris veteris et noui testamenti 
(saec. IX); 11) fol. 10° — ll'* versus Bedae de die iudicii (saec. IX); 
12) fol. 11" — 13" Incipiunt libri Catofiis philosophi et versus de Filo- 
mela (saec. IX); 13) fol. 14' — 14" Incipit praefatio Alchuini ad Karolum 
imperatorem in uctas ct nounm iestamentum (saec. IX, sed alius atque 
antea manus); 14) fol. 15' — 19" Incipit Hortographia Capri (saec. IX; 
cf. Keilius Gr. L. VE 92 sqq.); 15) fol. 19"— 21' In singularibus . . . 
manu recte (saec. IX; cf. Keilius Gr. L. VH 107 sqq.); 16) fol. 21'— 27' 
epistola agroecii ad euclierium (saec. IX; cf. Keilius Gr. L. VH 113sqq.); 
17) fol. 27" Incipit de ortlwgrafia Beligio ideo . . . . a frigendo. Finit 
feliciter (saec. IX); 18) fol. 28' — 32' Differentiae (saec. IX, sed alius manus 
quam antecedentia; cf.Hagen Anecd.Helv.275 — 290; Beck, Sulp. Apoll., 
appendix); 19) fol. 32' — 32" Incipit de posituris (saec. IX; cf Keilius 
Gr. L. IV p. 372); Somnior dieendum . . . non paupertate (cf. Keilius 
Gr. L. Vn 95, 1 — 3); Bacidum . . . balineum (cf. Keilius Gr. L. VU 
108, 7); 0'ludes hae non hi . , . cotumices nmi coturnices (cf. Keilius f PRAEFATIO XXV 

6r. L. Vn 108, 17); Arbor . . . uendimtur (cf. Keilius Gr. L. VII 
118, 14 — 20); Dilectum . . . his sales pluraliter nrbanitatis aiicuius sin- 
gulariter; 20) fol. 32*^ — 34' IHfferentia semtofium ex epitomis uirgilii 
(saec. IX); 21) fol. 34' — 35' Ex Itbro catonis, sunt aduerbia locdlia e. q. s. 
(saec. IX); 22) fol. 36'— 58« Differentiae (cf. Beckii liber de diflFer. 
scriptoribus p. 28 sqq.; manus saec. IX quae haec scripsit similis est eius, 
cui Pseudodositheana debentur); 23) fol. 58" — 61' Inter auxiliu/m . . . 
stUla cadit (saec. IX; ed. Handius in ind. len. a. 1848); 24) fol. 61' — 68' 
Indpiunt differentiae . . . pratum (saec. IX; cf. Reifferscheidius Suet. 
reL p. 274 sqq.); 25) fol. 68' — 69' Incipiunt differentiae probi ualerii 
inter austrum . . . amcn (saec. IX); 26) fol. 69' — 79"* Nulla unitas est 
in qua trinitas non inueniatur . . . bonorum causa perscribit (saec. IX); 

27) fol. 80' — 101« Incipit liber differentiarum, In dm et dnni ita 
quidam . . . absque exemplo humilitatis christi (alia manus saee. IX); 

28) fol. 102" — 107« Me Ugat antiquas . . . sabhati (alia manus saec. IX; 
cf. Keilius Gr. L. VII p. 295 sqq.); 29) fol. 107"— 109' De ortho- 
graphia . orthographia grece . . . scribendum est (saec. IX); 30) fol. 
109' — 116« Incipit liber de orthographia. A littera . . . sermo inuenit 
(saec. IX; cf. Keilius Gr. L. VH p. 261 sqq.); 31) fol. 117'— 121. 
Incipiunt interpretationes nominitm aebraicorum. Adam homo . . . magistcr 
de babylone (sa^c. IX; cf. Beda, tom. m p. 371); 32) fol. 122«— 123' 
De Nouo testamento. Abraham pater uidens . . . Zmyme canticum eorum 
(saec. IX); 33) fol. 123' — 128' Incipiunt glose in uerbis grecorum. 
Absida lucida . . . Zozia signa (saec. IX; cf. 'Der Liber Glossarum' 
p. 250); 34) fol. 128' — 138« Incipiunt glossae latinae, Ahba pater . . . 
Zozia signa (saec. IX; 'Der Liber Glossarum' p. 251); 35) fol. 138« 
Iniroitum in missa in greco e. q. s. (saec. IX, sed alius manus); 
36) fol. 138« Salarium est debitq mercedis stipendium (saec. IX; cf. 
G. Haenel, codex Theodos. p. 1274); 37) fol. 139'— 211' Pseudo- 
dositheana (alia manus saec. IX); 38) fol. 211« Interrog a lingua 
canfitentur . . . (saec. IX); 39) fol. 212' Credo in unum deum e. q. s. 
(saec. IX); 40) fol. 213 — 222 lexicon quod edidi (saec. IX). In fine 
versus quattuordecim christiani. 

Ea pars quae Pseudodositheana continet cum aliis partibus 
postea demum, sed antiquissima iam aetate coniuncta est; in foUo 146" 
legitur numerus I itaque in sequentibus; in fol. 186« VI; sequitur 
temio cuius in fine (192«) legitur VH; in fol. 200« VHI, in fol. 
208« Vmi; sequitur binio (fol. 209—212) sine signis; fol. 213—220 
quatemionem efQciunt; fol. 221 et 222 quae non cohaerent illis ad- 
iuncta sunt. Qui fol. 139 — 211 scripsit, eiusdem sunt fol. 213 — 222; 
quae intercedimt alia manu scripta sunt. Vtraque igitur pars iam nouo XXVI PRAEFATIO 

saeculo coniuncta videtur esse; primum scripta sunt fol. 139 — 211; 
211" — 212" vacua relicta sunt, non praefationi reservata, quae est 
Boucherii suspicio, sed finalia; postea addita sunt folia 213 — 222; 
tum quae intercedunt sunt adiecta. Cum foliis 139 — 222 antiquissimo 
tempore folia 102 — 138 cohaerebant; nam aliquot enuntiata quae per- 
tinent ad antecedentia in fol. 139' leguntur. Ceterum cf. de hoc 
codice praeter Boucherium in ^Notices et Extraits' tom. XXTTT 2 
p. 277 sqq., Baehrensius P. L. M. III p. 209, Beckius de diflferen- 
tiarum scriptoribus p. 24, Keilius 6r. L. VU p. 222. 

Prima manus verba contextus continua plerumque esse voluerat: 
puncta quibus pleraque distincta sunt manus se^unda eiusdem aetatis 
addidit, saepius in verbis graecis quam latinis. Eadem manus ali- 
quot glossas supplevit et saepius usa est notis tironianis: quas cum 
imitari non potuerim ne quid deesse videatur hoc saltem loco expli- 
cabo ex lectione Guilelmi Schmitz meis precibus benigne cedentis: 
p. 287 adn. 4 = Require vel liequiro; p. 293 adn. 3 Generat vel Ge- 
neri; p. 308 adn. 2 non hnbet (scil. glossam); p. 317 adn. 1 nm Jiabet 
(scil. glossam); p. 317 adn. 8 no7i habet y (h. e. glossam); p. 318 
adn. 7 non habet (scil. glossam); p. 322 adn. 7 non tironiana nota est, 
sed signum paragraphi vel simile; p. 323 adn. 5 non habet y (h. e. 
glossam); p. 330 adn. 4 non habet y; p. 336 adn. 5 non hahet. 

Codice Montepessulano primus usus est Fridericus Dueb- 
nerus in Mus. Rhen. Welckeri et Naekii tom. n(a. 1834) p. 599 — 603, 
qui nonnuUa inde protulit. Integra hermeneumata inde edidit Bou- 
cherius 1. s. s., sed omisso glossario. (Cf. ^Note additionelle' in 
^Notices et Extraits' XXVII p. 457 sqq.) Ante Boucherium coUo- 
quium edidit Mauricius Hau^t in ind. hib. Berol. a. 1871 = Opusc. 
tom. n.p. 441 — 450; post Boucherium denique Hermannus Hagen 
Friderici Duebneri usus schedis in progr. Bem. a. 1877 (de Dosithei 
magistri quae feruntur glossis quaestiones criticae) multas lectiones 
edidit, qui simul conspectum eorum quae libro continentur proposuit. 
Boucherii editionem Gundermannus accurate cum codice denuo 
contulit, nisi quod vocabulorum divisiones non ubique notavit: idem 
glossarium transcripsit: a qua opera mea editio pendet. 

Qlossarium graecolatinum codicis Montepessulani H 143 
saeculi XVI (cf. Tatalogue general' tom. I p. 340 sqq.) apographon 
continere ex libro H 306 iam Boucherius p. 281 indicavit. 

IV 

§ 10. Maioribus hermeneumaton collectionibus — de Stephaniana 
non habeo quod addam eis quae supra exposui — minora aliquot PRAEFATIO XXVII 

opuscula subieci quae varia cum illis ratione coniuncta sunt. Ac 
primo quidem in loco posui fragmentum Bruxellense. Codex 
Bruxellensis 1828 — 1830 membranaceus sdeculi X haec continet 
glossaria (reliqua mitto): 1) fol. 36 — 46** Incipiunt hermeneximata 
(quibus m. 2 adiecit i. interpretationes uel resolutiones nominum), De 
decem speciebus medicamentorum. Haec snnt de animalibus terrenis et 
marinis uel seminibus uel lapidibus uel lacrimts atque metallis. de 
greco in latinum translatis. Asaru L bacca siue uulgagine . , . Ziret i. 
artemisia; 2) fol. 47' — 49' Abdixi destitui, Abnui abnegaui . . . Femalis 
uoluptuosus masculinum et femininum facit nis ne. Sequitur glosa in 
epfa lacobi apostoli et alia biblica; 3) fol. 50' — 50^* Nomina uolucrum 
Aquila eam . . . uel bugium: quae secuntur aliae glossae latinae et 
saxonicae; 4) fol. 51' — 68^ Abba i. pater . . . Zimnia herba mala in 
messe qtiae facit uitia (cf 'Der Liber Qlossarum' p. 250); 5) fol. 
68" — 77** Haec sunt greca uerba et aliqua eorum cum glossis suis, 
Abdomen i. pinguedo carnium Absida e. q. s. (cf ^der Liber Glossarum' 
p. 251); 6) fol. 77" — 83' hebraica nomina propria. Adam . . . Zamri; 
7) fol. 83—89' Be nouo testamento Abraham e. q. s.; 8) fol. 89'— 92' 
glossas graecolatinas Boleociuis cogitans. Balecinit cogitat e. q. s. (con- 
iugationum sunt exempla); 9) fol. 90' — 93" Pseudodositheana her- 
meneumata; 10) fol. 94' — 95" glossas latino-saxonicas; 11) fol. 
96 — 105 &agmentum grammaticum; 12) fol. 106' — 107' glossas 
latinas: Auctoratum priorum auctoritafe frmatum . . . Caulem radicem; 
13) fol. 118 catalogos aliquot saeculi J. 

Gapitula Pseudodositheana quae insunt in hoc codice proxime 
accedere ad alterum glossarium Stephani iam supra p. XV exposui: 
quod maxime de prioribus capitulis valere quivis videbit, qui utrumque 
opusculum comparaverit. — Apographon quo usus sum roganti mihi 
conficiendum curavit humanissime EduardusFetis Bruxellensi biblio- 
thecae praefectus. 

§ 11. Quod sequitur glossarium Leidense editum est ex codice 
Leidensi Vossiano latino maximae formae 2^, de quo vol. IV praef. 
p. XXLK diximus. Apographon glossarii confecit Krumbacherus, 
quod typothetae tradidi, sed ut ipsas plagulas denuo cum codice 
lenam transmisso conferrem. Apographon huius libri est in codice 
Vossiano latino in octavo 44 fol. 3' — 7'^ manu Fr. Nansii scriptuiu. 
De apographo Burmanniano cf. Loewius Prodr. p. 170 et p. 206. 

De ipsis glossis docte disputavit Krumbacherus p. 41sqq.; sum- 
mam disputationis p. 46 ita complectitur: *Cod. Voss. latinus in folio 26 
continet fol. 36' — 47" librum primum cuiusdam Literpretamentorum 
Pseudodosithei recensionis, cuius reliquae partes non iam exstant; huic 1 XXVm PRAEFATIO 

libro, vocabulario ad ordinem litterarum digesto, ludimagister uel libra- 
rius quidam multas glossas inseruit, quas ex eiusdem Interpretamen- 
torum recensionis libro altero et tertio, i. e. e vocabulario certis generibus 
distributo et e colloquiis sumpsit. liber alter huius recensionis ab 
omnibus quas nos possidemus recensionibus diversus fuit, proxime 
autem accessit ad unam e duabus recensionibus Stephanianis. liber 
tertius eiusdem recensionis eandem coUoquii Monacensis recognitionem 
antiquiorem et meliorem continuit quae nobis in solis codicibus Mona- 
censibus tradita est.' 

§ 12. Singularem locum hermeneumata Vaticana obtinent, 
edita ex codice Vaticano 6925 saeculi X. Codex miscellaneus est 
et ex variorum librorum particulis compositus. Glossae in fol. 67 — 78 
exstant; in fol. 67' in margine superiore legitur: ChhijfletiL Apo- 
grapho usus sum Christiani Huelsen; plagulas cum ipso exemplari 
denuo contulit Gundermannus. Ceterum earundem glossarum apo- 
graphon continet cod. Leidensis Qronovianus 114. Notas tiro- 
nianas solvit mihi Guilelmus Schmitz. 

§ 13. Hermeneumatis Vaticanis subieci glossas Stephani, quas 
ille 1. s. s. p. 305 — 359 exhibuit. In praefatione post ea quae supra 
attuli haec sunt: ^hisce uocabulis uarias uoces attexui, ex diuersis 
exemplaribus collectas: sed quum ibi nuUus certus ordo seruetur, ego 
alphabeticum seruaui. Qua in re nihil autoritati illorum derogaui 
et lectorum utilitati consului.' Vtilitati consuluisse Stephanum non 
nego; auctoritati tamen propterea derogavit multum, quod quales fontes 
fuerint hac ratione instituta occultavit. Itaque percommode accidit, ut 
Petrus Daniel Loiselii veterem codicem excerperet; nam illis 
glossis usi rectius de Stephani farragine iudicare poterimus. 

Codex igitur Bernensis chartaceus saeculi XVI, de quo con- 
feratur Hageni catalogus, loco tricesimo folia aliquot continet, quorum 
sex priora hanc habent inscriptionem: 'Ex veteri lexico latino- 
graeco Ant. Loiselii'. Excerpta igitur haec sunt et scripta anno 
1564, ut subscriptio docet, manu Petri Danielis. Haec excerpta 
non eiusdem generis sunt onmia: pars enim fluxit ex primo et altero 
coUoquio Stephani; 474, 2 = 376, 61; 474, 3 = 377, 14; 474, 4 — 
378 27; 474, 5 = 379, 4; 474, 6 = 379, 9; 474, 7 = 379, 10; 474, 8 = 
379, 14; 474, 9 = 379, 18; 474, 10 = 379, 43; 474, 11 = 379, 54; 
474, 12 = 380, 1; 474, 13 = 383, 37 — 39; 474, 14 = 384, 13; 

474, 16 = 350, 19; 474, 17 = 350, 24; 474, 18 = 350, 35; 475, 1 = 
350, 74; 475, 2 = 351, 2; 475, 3 = 351, 39; 475, 4 = 351, 42; 

475, 5 = 351,45: eodem modo excerpta sunt 475, 6 — 8 ex capite 
de membris humanis, 475, 9 — 24 ex capite de moribus. Sed etiam PRAEFATIO XXIX 

in eis quae secuntur saepius Pseudodositheana deprehenduntur; vehit 
p. 477, 26 et 27; 478, 17; 18 ut alia mittam. Ex his non multa 
discimus, cum nota sint ex aliis libris. Sed insunt graviora. Series 
quae est p. 483, 59 — 67 glossarum nofninum est, non latino-lati- 
narum, sed a-ntiquissimarum, h. e. latinograecarum; respondet 
enim 59 = 11 584, 3; 60 = 584, 8 {inmanis jul^tictoc); 61 = 584, 10; 
62 = 584, 16; 63 = 584, 21; 64 — 66 bene ordini post haec nomina 
conveniunt; accommodatae enim sunt terminationum legi; quae sequitur 
glossa 67 = 584, 34, est. Pro bilex scribendum inlex et pro fiveinoc 
potius fivofioc. Quae res forte accidisse nullo modo potest. Etiam 
quae secuntur grammatica ratione disposita sunt: cf. series quae est a 
Caenaclarius (p. 484, 7) ad Caelebs (p. 484, 72) t(5, a, wm, o, or, is^ 
Xy s (cf. Gl. Nom. ed. Loewe praef. p. X); item p. 485, 24 — 35 {us, 
Oy 0, ar)', p. 485, 36 — 47 (i<m, o, as, OTy is, x, 5); p. 485, 58 — 486, 2 
(t*5, a, um) ut aiia mittam. Quae autem verba leguntur sub finem 
excerptorum (p. 486, 51 — 74), quattuor coniugationibus sunt accom- 
modata (are, ere, ere, Ire); quae excipiunt deponentia. Quae res non 
aliter explicari poterit, quam ut statuamus, excerpta haec esse ex 
glossis grammatica ratione dispositis; ex persimili autem 
collectione glossas nominum esse haustas. Haec qui reputabit, 
has glossis cum ceteris ex Loiselii libro petitis et vetustas esse et 
bonae notae censebit. 

Nimc vero quaeritur quae necessitudo intercedat inter has glossas 
et Stephanianas. Vt paucis rem complectar: quaecumque ex Loiselii 
libro excerpsit Petrus Daniel ea paucissimis quibusdam omissis in- 
Teniuntur apud Stephanum: quae utrum petierit ex Danielis exem- 
plari et alia aliunde adiecerit an ex ipso Loiselii libro cum reliquis 
quae non habet Daniel ipse hauserit non satis liquidum est: quam- 
quam illud veri esse similius iudico, siquidem recte contendit ille ex 
^diversis exemplaribus' sua pendere. Hinc facile intellegitur cur ne 
Stephani quidem excerpta ut excluderem a me impetrarim. Danielis 
excerpta descripsit Gundermannus: quo apographo usus sum. 

§ 14. Glossae Bernenses editae sunt ex codice Bernensi 688, 
membranaceo (148 X 103 mm.) saeculi XTTT. Continet duo glossaria 
1) fol. 2' — 8' Abscida lucida, quas glossas edidi; 2) fol. 10' — 57*" 
glossas Abactus ab actu remotus (eaedem glossae insunt in codice Can- 
tabrigiensi de quo vol. H pag. XLIV egi, Paris. lat. 8048; pleraque 
ex Papia simt excerpta). Apographo usus sum Gundermanni; 
plagulas cum ipso codice denuo conferre potui. 

Pars glossarum quae in hoc glossario leguntur ex eodem lexico 
petita eet quod ex ^libro glossarum' excerptum esse alibi docui ('Der XXX PRAEFATIO 

Liber glossarum' p. 251), sed adiecta sunt hermeneumata Pseudo- 
dositheana non pauca eaque ex coUectione petita, qualem exhibet 
codex Montepessulanus. Quod ita se habere intelleges vel ex ima 
hac serie quae est p. 504, 26 — 35 = p. 290, 33 — 44. 

§ 15. Pergo nunc ad glossas Vaticanas, quas edidi ex codice 
Vaticano Palatino 1773 saeculi X adscito codice Vaticano Palatino 1774 
saeculi XIII. De his codicibus cf. quae exposui in commentatione de 
libro glossarum scripta p. 228 et 233. Codicis Palatini 1773 lectionem 
secundum Qundermanni apographon exprimendam curavi: eidem 
lectiones Palatini 1773 debentur. Huius libri materia secundum hunc 
ordinem disposita est: G, I, K, L, M, N, T, Z; initium igitur periit. 
Post N litteram haec leguntur: Xitteras alphabeti sequentes secundam 
grecam expositionem non invenimus in exemplaribus praeter t z et ideo 
t littera sequitur. Incipit littera t secundum grecam expositionem.' 
Ex his patet, lexicon transcriptimi esse ex exemplari litteras A — N 
continente et secundum* eundem qui est in 1773 ordinem disposito. 
In codice 1773 folia 15 — 21 unum efficiunt quatemionem, cuius ex- 
tremum folium excisum est: cum hoc fiiiis L litterae et litterae M N 
perierunt. 

Tertius earundem glossarum codex est Cantabrigiensis Gale 
ms. 0. 5. 34 foliorum membranaceorum non numeratorum (25 X 34 cm.) 
saec. XIT/XITT. Praemissa est scidula cum hac inscriptione: CoUegiam 
SS. et Indmiduae Trinitatis in Academia Cantdbrigiensi. In fol. 1' 
leguntur hebraica usque ad fol. 29''; a fol. 29' — 39' id ipsum «xstat 
de quo agitur glossarium; in fol. 40' sqq. epitome libri glossarum, 
de qua alibi egimus; denique in fine Pauli glossae ad elementa 
dispositae, et elucidatio obscurarum partium in quinque libris moysi. 
Qiossarium quod tractamus ita explicit: Nodios modius, Nanos sittiluSy 
Nipter puluis, h. e. eodem fere modo atque glossae codicis Pala- 
tini 1774. 

Quartus denique codex Oxoniensis est, cod. Balliol. 155 folio- 
rum 204 membranaceorum (295 X 400 mm.) saeculi XIV, qui praeter 
alia (de quibus cf. commentatio de libro gloss. scripta p. 252) in 
fol. 26" — 37' idem glossarium continet et primum quidem litteras 
ABGDEZTIKLMN, deinde litteras OPRSTXYZ. Litterae A— M 
fere non discrepant a codice Cantabrigiensi; idem de initio litterae N 
dicendum est; reliqua pars huius litterae et eae quae secuntur ex 
alio fonte adiectae sunt, scilicet ex glossario eiusdem generis quod ex 
codice Bemensi expressimus. Vnde cognoscimus, hoc glossarium in 
onmibus quos novimus libris mancum esse. Ceterum conmiemoro 
Cantabrigiensem inspexisse trundermannum, codicem Oxoniensem PRAEFATIO XXXI 

quem aliquoties commemoravi Georgium Parkerum Oxoniensem in 
meum usimi transcripsisse. 

Glossae quae insunt in hoc glossario partim congruunt cum 
codice Bernensi; alteram partem ex liermeneumatis Montepessu- 
lanis transcriptam esse non est cur amplius demonstrem. 

§ 16. Huius generis glossaria praeter ea quae tractavi etiam alia 

extiterunt: tale enim fuit, ut uno utar exemplo, ex quo glossae 'abavus' 

ditatae inveniuntur in codicibus Vossiano 24 in folio (cf. vol. IV 

praef. p. XXXVI) et Bernensi 236 saec. X (de quo cf commentatio 

mea *Der Liber 61.' p. 248). Quod ita se habere his excerptis libri 

Vossiani credes: Feriacteonos de acteoiie, Feriaeulo decelo, Peribromaton 

de esciSj Pericreon de came, Perichalceon deliencis (c pro s corr.); 

Peridoin actus pauli uel pytonicum §, Periendomenias desuppellectile g, 

Persideron eferreis, Periargiron de argenteis, Perianemon deuenfis, Pe- 

riantropon dehominibus, Peridendreon de arboribus, Periteszoes theorica 

idest de uita conplatiua et his: Theoeloei dii propitii gr, Theo euramone 

(corr. ex euromane) dii celestis gr, Theoe epigioe dii terrestres gt', Theo 

catahoniae dii inferniy Theoiegtamathoe dii inmortales, Theorica con- 

tempUUiua, et his glossis singularibus: Eme epemelia mea diligentia, 

Diatie^ bradines quare tardas. Multa ex eis quae iii hoc libro exstant 

hermeneumatis petita sunt ex colloquio Harleiano, pauciora ex 

hermeneumatis Leidensibus. Exempla aliquot afferam: Periacti^o- 

nos de acteone = 57, 15; Paragraphea = 108, 22; Paragrammatica = 

108, 33; Inagrapses ut scribas = 100, 57 (55); Semeronde hodie autem = 

110, 59 (=81); Istonoetiam addomum = 115, 18; 19; Vdensu nihil 

tuum = 114, 24; Matontheum per deum = 115, 52; Etinaxo excutio = 

114, 51; Pedariom. thaceos puer cito = 115, 63; 64; Diatiebradines 

quare tardas — 115, 76; 77. Ex his igitur glossis probabile fit etiam 

in fonte ex quo haustae simt colloquium Harleianum cum herme- 

neumatis Leidensibus coniunctum fuisse: quod iam supra ita se 

habere coniecimus. Has autem glossas ut ederem a me impetrare 

non potui: vix enim credibile, in ista farragine quicquam esse servatum 

quod quaestiones hermeneumaticas illustret. Itaque hoc paucis com- 

memorasse satis habeo. 

V 

§ 17. Quam in extremo volumine edidi glossarum latino-graecarum 
collectionem, ea ad artem medicam spectat. Selegi vetustiora glos- 
saria, quae quomodo composita sint alio volumine exponetur: recen- 
tiora, quae partim ab illis pendent partim referta sunt artis vocabulis 
scholanun medicinalium noviciarum, ab hac coUectione excludenda 
esse ceusui. i \ XXXII PRAEPATIO Ac primo quidem loco posui liermeneumata Cassinensia 
edita illa ex codice Cassinensi ()1> saeculi IX, qui praeter alia de 
quibus cf. bibliotheca Cass. II p. 220 sqq. hoc glossarium ap. 527 — 536 
exhibet; exitus intercidit cum integra foliorum compage: quae secuntur 
verba integrum dicebat et iotum ipse aque numisma uoccUur pro eo 
quod nominHms principum effigiis quc signetur e. q. s. ad traciatum 
de ponderibus et mensuris pertinent. Praecedunt pag. 524 — 527 aniem- 
hallomena Galeni: INClF ANTE • AVOLLOMINAS GALIENI Pro 
aloen mittis lidum aut centaurie^ suam , . . pro isingiber mittis piretru, 

Hermeneumata Senerfsia (p. 542 — 548) petita sunt ex codice 
Senensi FV 8 saeculi X/XI, de quo egit loannes Schmjdt Hermae 
vol. XVn (a. 1882) p. 239 sqq. et XVUI (a. 1883) p. 521 sqq.: idem 
ex suo apographo easdem glossas edidit p. 527 sqq., a qua editione 
mea pendet. Supplementa certa quae ille uncinis quadratis inclusit 
recipere nolui; spatia punctis indicavi. 

Tertio loco edidi quattuor glossaria codicis Vaticani 1260. 
Liber est membranaceus 178 foliorum formae quartanae, scriptus de- 
cimo saeculo; continet praeter alia haec: 1) Hygini astronomica 
in fol. 44 sqq.; 2) Aethicum Istrum in fol. 125 sqq.; 3) glossa- 
rium medicobotanicum infol. 165' — 172"; 4) alterum glossarium 
172" — 114^] 5) in fol. 174' de anteboluminis Froaganta t» linea calamo 
aromatico .... Froxilocasia. brateus expliciunt antebolumina galieni; 
deinde post glossas aliquot tractatum de ponderibus et talentis; 

6) tertium glossarium medicobotanicum in fol. 175^ — 177'; 

7) quartum glossarium medicobotanicum in fol. 177' — 178'; 

8) in fol. 178': incipit ante balHnia que galienus auctor cum eledis 
filosoforum medicis .... adiutorio, Proaromatico . . . Prosilbidio upda. 
Finif. In fol. 1' legitur: ^Petri Danielis AureV et in margine supe- 
riore numerum Danielis manu scriptus K. 51. — Quattuor quae 
insunt glossaria accurate exprimenda curavi partim ex Loewii partim 
ex Gundcrmanni apographo. 

Primum glossarium quod quomodo cum Pseudo-Apuleio reli- 
quisque medicis cohaereat, alio loco docebo, etiam ui codice Pari- 
sino quodam legitur, nempe in cod. lat. 11219 (suppl. lat. 131^^ 
saeculi noni. Qui liber praeter alia etiam glossaria medicobotJ*- 
nica duo exhibet et id quidem de quo agitur in fol. 179^* — 190**^' 
Incipiunt hermeneumata dedecim speciebus . . . Isauria idest carict^^ 
Inguinalis idest pionia. Kopros idest stercu^; reliqua desimt. Part^-^ 
huius glossarii descripsit Gundermannus, integrum glossariu- 
Omontio intercedente vir quidam doctus Parisinus; nolui tamen \er 
tiones in apparatu ponere, utpote ex quibus non multa disci possint; M PRAEPATIO XXXIII 

nniversnin enim conspirat liber cum Vaticano, nisi quod hic illic 
recentiorem linguae formam ostendit Parisinus. — Idem glossarium 
etiam in codice Bruxellensi 1828 — 1830 saeculi X exstat, de quo 
p.XXVIIegi,infoL36sqq.: ex quo libro quaeexcerpsitGundermannus, 
ea satis prope ad codicem Yaticanum accedunt. — Praeterea litterae 
B et C transierunt in Vaticanum 4417, de quo infra disputabitur. 
Alterum codicis Vaticani glossarium, cuius initium est aarsi- 
con idest auro pigmenhim, in eodem quem modo commemoravi libro 
Parisino fol. 171' — 179 legitur, sed conglutinatum cum glossis 
aliimde receptis: quarum longe maior pars etiam in primo glossario 
Vaticano exstat. Inter folium 174 et 175 aliquot folia cum maiore 
parte litterae G, integra littera i/, maiore parte / litterae inter- 
ciderunt. Hanc contaminatarum glossarum farraginem cum emenda- 
tionem magis implicare quam adiuyare cognovissem omittendam esse 
censui. 

Tertii glossarii (anestis herba folia eius coriandri simulant) praeter 

Vaticanum duo novi exemplaria, quorum lectiones cum fieri vix po- 

tuerit ut in apparatu respicerem, p. 607 sqq. exhibui. Codex Ber- 

nensis 337, cuius scripturam p. 607 — 616 dedi, scriptus est imdecimo 

saeculo; insunt 14 . folia membranacea (llx26cm.), quibus haec 

continentur: 1) in foL V — 2** antidota quaedam; 2) in foL 3' — 8*^ 

glossae *Anesus'; 3) in foL 8' — 14^ glossae ^Antrix', de quibus 

paulo post dicetur. Manus altera quae passim scripturam correxit 

eiusdem aetatis est cum priore. Vltima glossarii pars non exstat. 

Ceterum apographo usus cum Gundermanni. — Codex Vaticanus 

4417 saeculi undecimi 127 folia continet membranacea (18x31cm.); 

insunt varia opuscula medicinalia (antidota, antemballomena 6a- 

lieniy tractatus de ponderibus et mensuris); glossarium est 

in fol. 119' — 127^ Litterae B et C ex alio glossario fluxerunt eoque 

persimili illius, quod primum locum in codice 1260 occupat. Vsus 

som apographo A. Koehleri, quod ille Loewio olim donaverat, sed 

denuo cum codice a Gundermanno coUato.^) — Eiusdem glossarii 

excerpta ad severiorem litterarum ordinem disposita transienmt in 

codicem Oxoniensem Bodleianum Laud. miscell. 567 saeculi XII, 

inseriis haud paucis glossis aliunde, uelut glossis saxonicis, quae 

ixiiro modo cum illis congruimt quas ex codice Cantabrigiensi colleg. 

Oorp. Christi edidit J. H. Hessels. Quod ita se habere vel ex 1) Compendia etiam huius libri plerumque solvi, nisi ubi ratio id dissua- 
Berat: non solvi compendium 't-, quod ut significare solet est, saepius pro idest 
^idetnr esae positimi; ceterum pro idest legitur in plerisque glossis id. 

Corp. glou. lat. tom. 111. C xxXtv praefatio 

hac serie cognosces: cuxeptabuUm idest scarphia de auo, acenuum idest 
acriar aceto, acdeuis idest ortice semen, accitula idest hramse, acciteUium 
idest romsam crof, accituUium idest geaches sura, acinum idest hindberge: 
ex quibus tres priores ex eo quod tractamus glossario excerptas esse 
secunduin ordinem (ac) facile apparet, posteriores quattuor eodem 
ordine in Cantabrigiensi exstant (p. 10, 129 — 132). Cuius rei ratione 
perspecta haec collectanea excludenda esse putavi. Litteras A, B, R 
meo rogatu transcripsit Georgius Parker Oxoniensis. 

Quartum glossarium quod indole et materie a tribus prioribus 
diflFert in eodem codice Bernensi exstat quem supra commemorayi: 
unde paucas easque potiores lectiones, haudquaquam omnes 
apparatui inserui. Quomodo cohaereat cum Oribasio latino aliisque 
libris nunc quaerere nolo. 

GlossariolumParisinum quod subieci fluxit ex codiceParisino 
lai 11218 (suppl. lat. 212) saeculi IX: quo in libro praeter alia 
glossae medicobotanicae in fol. 39" — 41" insunt. Apographon fecit 
Gundermannus. Glossae extremae Pseudo-Apulei simt. 

Glossaria recentiora quae vetustiora numero multo superant, 
velut glossae Alphita/SinonomaBartholomei'quae ediditMowat 
in Anecdotis Oxoniensibus vol. I part. 1 et 2, corpus Matthaei Silva- 
tici, quomodo cum illis cohaereant tum dicetur, cimi de fontibus 
glossariorum medicobotanicorum disputabitur: cur ab hac collectione 
excluserim, supra iam indicavi. 

VI 

§ 18. Maior materiae quam hoc volumine contineri volui pars 
quamvis singulari sit indole, tamen merito ^glossematica' dici potest ^* 
ima cum aliis glossis in glossario generali tractanda est: quo vef^ 
modo aut consilio colloquia, fabulas Aesopias, responsa H^ ' 
driani, tractatum iuridicum, belli Troiani enarrationeJCJ^ 
quaestiones mythologicas in lexico generali tractarem et adprisfc^ 
nam formam revocarem, non inveni. Nam etsi consentaneum 
vocabula glossematica ipsa ubiubi leguntur adhibitum iri omnia, 
reliquis vocabulis plerumque tritissimis cur domicilium praebeatur 
indice esse non videtur. Accedit quod nemo in corpore glossario 
fabularum Aesopiarum recensionem quaeret, sed in editionibus harur^ 
fabularum ipsarum; Hadriani vero responsa et tractatus iuridicus i^^ 
libris iureconsultorum aptum iam invenerunt locum; mjthologicae den£^ 
que partes a.mythologis tractatae sunt: solis colloquiis nusquaoC^ 
quam in hoc ipso volumine conmiodiorem locum assignari poss 
putavi. Itaque coUoquia quattuor, h. e. Leidense, Harleianum PRAEPATIO XXXV 

Monacense^ Montepessulanum mendis librariorum purgata sine 
apparatu critico exhibui^ adnotationes aliquot quibus carere non 
potui huic praefationi inserturus. Exclusi Stephani colloquia duo 
(p. 376 — 390) ut ab ipso editore iam emendata. 

Golloquium Leidense quod reliqua exilitate superat eiusdem 
prosapiae est cuius primum Stephani colloquium^ sed in fine muti- 
latum. Qua re non dubitavi traiectionem Boeckingii § 8 (fjv t^P 
elc paXaveTov It^ov) reicere: cf. p. 378, 27. 28. Formas quae simt 
€)uiaOa § 7 et 6bpa)uia § 8 admittere nolui. 

Colloquium Harleianum ex codice pessime habito refingendum 
fiiit. Quae imcinis angularibus inclusi, ipse supplevi, quae quadratis, 
seiungenda esse censeo, quae rotundis denique notavi imcis, ea ad 
orationem variandam pertinere puto. § 1. pro dvoTKaTov elvai (ne- 
cessarium esse) nunc posui dvaTKaT6v dcTiv (necessarium est); neque 
enim quomodo infmitimm expediam invenio. — Ihidem ante Trpdc f)Xi- 
xiav (ad aetatem) nescio an fiTrujc Sv (ut) iniercidisse statuam, — 
§ 8. ?TTaiZ€C GeUero debetur, — § 9. p littera quae post irpaiTUJpiv est 
teste Krumbachero nescio quo spedare dicam. — § 21. diiblav ^iroliicev 
Gelgeri est, — § 23. ^kttX^k€i idem valere qnod ^explicit' conicio. De 
rdiquis cf. ea quae in programmate meo p. XVII commemorato exposui, 

Duo quae secimtui: colloquia Monacensia egregie tractavit 

Erumbacherus 1. s. s., a cuius editione mea pendet, nisi quod errores 

aliquot leviores correxi et paucis quibusdam locis meam viam secutus 

sum. Vt tamen suum cuique tribuam, notabiliores Krumbacheri et 

aliorum coniecturas (non meas) hoc loco enumero. § 1. 'ATaOq Tuxq [Kai 

€irruxwjc] Krumhacherus. — WvacOai] cf p. 654 § 1 et p. 421, 17. — 

fiaXXov dubitanter add. Kr. — toOto add. Er. — § 2. ^TKOifiriTpav Kr. — 

X€uk6v Vuicanius. — scriniarius Kr. — praeductorium Kr. — irapa- 

nrp<i<pu' Kr. — § 3. sermo, conuersatio et quoniam Kr. — uTTob€Cfiibac 

J&-. — § 4. KaT€9iXiiC€V Kr. — KpiTripiov et iudicium sedusit Kr. — 

clb^c et Beatus Ehenanus voluit et Christius in episttda ad Krum- 

hachertm data: nihil tamen mutavi: neque enim primariam formam 

<xUoquii tractamus. — cu seclusit Kr. — ^poOficvoi et dicturi Kr. — 

§ 5. iE^irXTica fiv Boucherius. an ileTx\ela^r]V fiv? — § 6. <fbujKac> 

JKr. — €1 6^X€ic Kr. — § 8. olerarium Kr. — § 9. <ttpo^V€TK€ S 

<&vaTKaTd €lciv> Kr. — d7riTT)b€iov Kr. Pro apparatum exspectes aptum: 

of. n p. 20, 21. — XoTidbac Kr. — euGuc Bursianus teste Krumbachero. — 

<sed> Kr. — ubujp traiecit Kr. — § 10. 6cov Kr. — toiv uTraiOpwv 

Christius 1. $. s. bid toO ttt^poO Kr. — per pteroma Kr. — Td iTdXai Kr. 

— introeamus Traube teste Kr. — dXcivpai. "AXeivpa Christius l. s. s. — 

KjfioXy 6£uKud^ia Kr. — <et> fabas Kr. — % 11. De V€p6v cf. Kr. — XXXVI PRAEPATIO 

aqualiculum Kr. — fiuKac Kr. — siliquas Crundermannus. — <l>6c> 
TTp6c<paTov Kr. — <da> temetum Kr. — bibere Bursiamis teste Kr. — 
§ 12. <d7T0iricaT€> Kr. — dKTp^ipij et ineptiat Kr.: quode valde dubito. 
f\ CTpecpG^ aut reptet Traube teste Kr. — dEuTivicaT^ fie Kr. — 

Colloquium Montepessulanum Hauptius et Boucherius trac- 
taverunt: quos ubi potui secutus sum. Ceterum hoc colloquium multo 
minus deformatum est quam reliqua. Notabiliores aliorum coniecturas 
etiam hoc loco enumero. § 2. duae Hauptius: quamquam duo pro 
duae non inauditum. — § 7. <(iTT*> dpxaiOTOviac Hauptius coU. Fhilox. 
p. 4, 26. — obuia Hauptius. obuiam ito Boucherius. — § 8. Tipoup- 
Tivov Hauptius. — § 9. <fifiT€p> et <mater> Hauptius. — § 13. Cutti 
Hauptius. — <p>Kd Hauptius. — ^iTiKdpcia Hauptius. — § 16. saluum 
lotum Hauptius. — § 17. ciXiTviTac Hauptius. — placentam Hauptius: 
at cf. p. 653: dulcia placenta. Vt in eis voluminibus, quae antea emisi, ita ne in hoc quidem 
reticere possum quanta undique liberalitate adiutus sim: copias suas 
lenam miserunt praefecti bibliothecarum Bernensis, Einsidlensis, 
Leidensis, Monacensis: alio modo non minus benevolo mihi ad- 
fuerimt reliqui quos commemoravi. Nec magis taceo, etiam in hoc 
Yolumine laboris socium fidelem mihi fuisse Gundermannum. Quibus 
omnibus debitam gratiam et verbis reddo et opus ipsum persoluturum 
esse spero. HERMENEVMATA LEIDENSIA Corp. glon. Ut tom. m. a == cod. SangaHensis 902 saec. X 
5 =s cod. Harleianus 5642 saec. X 
c » cod. Monac. 601 saec. X 
In conteztu ezhibetur scriptura codicis Leidensis Yoss. gr. formae quart. 7 saec. X. ^T eTmXeov autamplius 

KaiiLiiZov etmaius 

KaieXeuoepiuDTepov etUberius 

Kai7rXr]p€CT€pov etplenius 
5 KaiU7r€p)Li€CT0V etcumulatium 

ba^iiX€CT€povTap largitusenim 

Kampo tiXkuc^cvoc etprolixius 

aXXuiC aliter 

€u6€U)C statimmox 
10 €EauTTic continuo 

Trapaxpim protinus 

TrapauTa confestim 

€CTroubac^€VUJC properantius 

ujpi^ujc mature^) 
& 6i£€i tactu 

CTiTiLir] pimctus 

TaxuT€pov celerius 

tXXu cito 

TaXivi iterum 
£> ioO€V denuo 

cuKOCfLiia decor 

pobicia ueneratim 

TTOivGavcTai interrogat 

ttXoucioc diues 
i TT€VTic pauper 

OTTobujcujouv reddamergo 

TaXuTia cetera 

icaTacTuxiov perlitteras 

Trpacco ago 
^ irpaccic ages 

TTpacci aget Trpa£ov age 
€Trpaccov agebam 
€Trpacc€C agebas 
€Trpacc€V agebat 
CTrpaccoav agebant 
TipaEuj agam 
TipaEic agas 
TipaEi a^at 
TTpaSociv agant 
€TTpa£a|Li€V agebamus^) 
€Trpacc€Tai^) agebatis 
€Trpaccov agebam 
€TrpaHo|Li€V agebamus 
Trpacc€Tai agetes 
Trpaccouciv agunt 
TTpaHuj)Li€V agamus 
TrpaHaTai agite 
Trpa£TaTUJcav agant 
KaTTiTOpiTicuj accusabo 
KaTTiTopricic accusabis 
KaTTiTOpriC€i accusabit 
Tr€ivvuj bibo 
Tr€ivvic bibes 
TTivvi bibet 
TTivvuJciv bibant 
Tri€Tai bibete 
€Trivvov bibebara 
€Trivv€C bibebas 
€Trivv€V bibebat 
€TrivvojLi€V bibebaraus 
Tr€TruJK€iv biberam 35 40 45 50 Oit [3»] 

00 1) e cic ae rastira corr. | 2) age pro egi corr. t». i [ 3) super x dlteram x 
add, m. 1 1 

1* HERMENEVMATA LEIDENSIA TreTTUJKic biberas 

Tr6Tru)K6i biberat 

7r67ruJKicav^) bibebant 

7nojLi6V bibamus 
5 Tn6Tai bibetes 

movrai bibent 

abui canto 

abxc cantas 

abi cantat 
10 abouciv cantant 

abov canta 

ribov cantabam 

r\bec cantabas 

r\bev cantabat 
15 n^cav cantabant 

ilca)Li6V cantabimus 

r)caTai cantastis 

Ticav cantaruiit 

Xapi2[)Liai dono 
20 XOLf>ilr] donas 

XapiZeTai donat 

Xapi^ovrai donant 

Xapce dona 

exapi2I^riv donabam 
25 exapi2Iou donabas 

euKOTTUJC facile 

epacTTic amator 

eTTiGu^i concupiscit • desiderat 

eTHiLieXuic diligenter 
30 eTTiGec inpone 

eiKUJV imago 

eiKOTiuJc facile 

ZiTima damnum 

2[uY0V iugum 
35 CeiTTi paria 

ZieuEov iunge 

^TiTTiiLia questio 

2IuJTpaq)ia pictura 

21ujciv uuibent 2[uj|Lioc ius 
2[uJVTi simicintium 
2lTiXoTUTroc zelotypus 
2[TiTiTai quaeritur 
2[p€C0V etextingue 
TiTopaca emi 
TiGeXTica uolui 
TiOeXTicev uoluit 
riTOijLiaca parabs 
TiTcpGTiv surrexi 
ripa sustuli 
Ti)Li6Tepov nostrum 
TibTi iam 
TiTTicev poposcit 
TiXOev uenit 
TiveTKev attulit 
Tiprracev rapuit 
TiCTracaTO salutabit 
TiKOucev audiit 
rmiaT tetigit 
GeXic uis 
Givgavi tangit 
GopuPTai turbatur 
Oeuipi spectat 
GepaTreuei curat 
Oep^evi calfacit 
06OC deus 
Oopu^oc tumultus 
OujfLiev ponamus 
Gupoupoc ostiarius 
OufLiavTiKOC animosus 
GaXXouciv florent 
GtiXukov femininum 
6au^a2[uj miror^) 
ivaTi utquid 
iKavoboTTic satisdatus 
iHeuTTic aucupator 
iXveuTTic uestigato 
lEoc uiscum 40 45 50 56 00 1) i pro € corr. m. i B 2) secuntur 4 versus vacui \ HERMENEVMATA LEIDENSIA o ixvoc uestigium 

ibpujc sudor 

'iK6Cia supplicatio • praefatio 

(biv uidere 
5 icoc aequalis 

ibe uide 

Xbiov suum • proprium 

KaTUJC bene 

KaKuic male 
10 Kpaxi tene 

KpaZi clamat 

KXaiei plorat 

KXavvi frangit 

KvnOe scalpit 
15 kXcici claudit 

KUiXuei uetat 

KXeirfTic fur 

KOifLiaTai dormit 

Kepboc lucrum 
so KuPeuTTic stlactarius 

Kepbaivi lucratur 

KaTebiijiev reliquit 

Kaivov nobum 

XaXu) loquor 
s XafLipavuj accipio 

Xau))Liev micemus 

Xouco^eOa labemus 

Xucov solbe 

Xeti dicit 
» AoTOC uerbum 
Aoibopi maledicit 
>aiv ualde 

>a^7Tpov limpidum • clarum 
>T]CTai latrones 
XiGoc lapis 
MotvOavi discet 
jueXXic incipet • futurum 
MoXuvt inquinat 
Mevi habitat • manet ^eveTai insanit 
^ici odet 
fLiiuOoc fabula 
^nvucov nuntiat 
)Lievo)Liev anemus 
^VTiiLUOV monumentum 
ILiaTipoc cocus 
vuH nox 
viKUi uinco 
vma uincit 
voei intellexit 
vauatoc^) naufragus 
veKpoc mortuus 
vujOpoc infirmus 
vouvexTic sensatus 
vojLioc lex 
Eevoc ospis 
Hevi^eTai ospitatur 
Hevia ospitum 
HuXa ligna 
Eucov rade 
Hevoi ospites 
Eevi carminat 
EuXoKOTrei defustat 
ouKjOiba nescio 
oubev nihil 
oubeTTOTai numquam 
oqptXuj debeo 
opOov rectum 
ovojLia nomen 
ouKOUv ergo 
oubeTTUJ necdum 
ojLiou pariter 
ouKaKOuuj nonaudio 
oXokXtipoti integrum 
ouKeEecTiv nonlicet 
TreptTraTt ambulat 
Trpacct agit 
TTOtet facit 40 45 50 55 60 65 70 75 1) a posteriorem sup, lin, add. m. 1 1 6 HERMENEVMATA LEIDENSIA TiaXaiei luctatu 
Trai^i ludet 
ttXuvi^) labat 
7Teipa2[i temptat 
5 TTicca pix 
TTiccoi picat 
irpoei mane 
TTiCTOC fidelis 
TToXic cibitas 
10 Traxi calcat 
[5*] Trpoati antecedet 
TToXXa multa 
Trpovoia prouidentia ' 
TrpopXeTTi prouidet 
15 piTTTUJ proicio 
piTU) algeo 
pevuj spargo 
priccuj adlido 

paTTTUJ cuso 

20 puqpuj sorbeo 

pu2oc ictus 

pcTX^ sterto 

puo^ai exuo 

pTma uerbum 
25 ciujTia tace 

CTicov ceme 

cicov moue 

cupicov sibila 

CTpujcov sterne 
30 cupov trahe*) 

C91VE0V stringe 

cuvbouXoc conseruus 

cuveXeuGepoc conlibertus 

cuvkXtitoc senatus 
35 cujLiqpujvi conuenit 

cuvKOivoc communis uictor 

CTToboc cinis 

cuvcTpaTiuJTTic coumilito ciini silentium 
cuKO^avTTic calumniator 
TTipi seruat 
TpuTra pertundit 
Tpi^i fricat 
TUTTTi fogdit 
TopuvTi tudicula 
Tpe^i pascit 
TpuJTi mauducat 
TiKTi parit 
TP09TI cybus 
TOiouTOTpoTTOV hocmodis 
TOUTOjLievTOi hoctamen 
TocouTUj tanto 
TiecTiv quid est 
TOTe tunc 
TauTa icta 
tcGtituj ponatur 
uTrate ducte 
uTiaTe integer 
uTievi ualet 
uXaKTi latat 
u^aivouciv texuent 
uTTTipeTOUciv ministrant 
uTTobTicov calcia 
UTraucov exculcia 
uTrepTobeov superfluum 

UfLltC uos 

UTTOKaGicov subsede 
UTrecTpenjev rediuit 
UTTTIKOOC dicta obaudiens 
UTTKaTUJ subter 
UTTOTeGTi^) supponatur 
unJT]Xov altum 
uTToqpepuj suflFero 
qppovijLioc sapieus 
qppovi sapit 
qpiXoc amicus 40 45 50 55 60 B5 16«] 71 75 1) ttXu ex Trai corr. m. i || 2) h add, postea m. i | 3) in margine m. 1 scripsit 
gio. sexmilia. quae antecedebant, ahscisa swxt y HERMENEVMATA LEIDENSIA q)iXri ^unica 

q>iXi amat 

q>iXiicov basia 

q)€OVi inuidet 
5 q>povTi2l6i curat 

q)povTicTTic curator 

q)euTi fiigit 

q>opiTai timet 

q)uca sufflat 
10 q)6ipi2!ei peduculat 

q)picci horret 

q)tb€Tai parcet 

(pr\)ir] fama 

9iXoTrovta studium 
15 X^^iP^ gaudet 

XU)X€Vi clodicat 

XpaTai utitur 

Xpiivvuei commodat 

Xpovi2l€i tardat 
20 x^^oc sucus 

XUTov fusile 

Xuj^a rudera 

XapiTec gratiae 

XpriCTOC suauis 
25 xpnciMOV utile 

Xujpi capet 

Xpticov commodat 

itniq)ot calculi 

i|niq)iCTiic calculator 
30 Miii9i2:i computat 

qieucTiic mendax 

qieubcTat mentitur 

qioq)t crepat 

ipeTt uituperat 
35 qiaXXt nabegat^) 

qiuaXXoc pulix 

q;aXXt2Ii pulicat 

qiuxil anima i|iui)Lioc buccilla 

iptXTic mice ^o 

uipat or^ 

uibe hic 

uicOepfLiovecTiv duni calidimi est 

ui^eXt prodest 

uicapTtbuvafLiat quomodo • modo pos- ^ 

sum 
uicboKt quomodo putat 
uicavKaGiCTi quomodo sederit 
uiTrXtc^evoc armatus 
ui^ov crudum 

ui)Lioc€V iurabit 5o 

euicuibe usque hic [6'] 

uiXtcOricev lapsus est 
uibtvet parturit 
uiTptcOri indignatus est 
uiVTicaTO*) emit 55 

uicauTUic identidem 
uiTiXicev armauit 
uivofLiacOri nominatus est 
ui^ocav iurauerunt 60 eTrXnpuiOnTO^ impletumestprimum 
^CTaTuivepiLin iuterpretamen^) 
viuiv 

ejLiTi^TriM^^*^*) meadiligentia^) 
Katq)tXoTrova etstudio 
ILieTeTpania transscripsi 
TOUTOToPtpX'iov himclibrum 
TractvHtoXoTWTaTui omnibusdignissi 

miun 
€VTuiTrpuiTUi inprimo 
TupptpXiui enimlibro 
TuiV€pjLinveu)LidTuiv interpretameiito- 

rum 
uiCTTpuiTU quomodo priora B5 70 1) b ea; u corr, m. 1 i 2) y ex ^ corr. m. i | 3) post men una Uttera vehU 
t ifuxpta inter scribendum deleta | 4) afUecedunt duo versus vacui | 5) mea jn-o 
xnedia ut vid, corr, m. H HERMENEVMATA LEIDENSIA cuvnveTKtt^ev contulimus 

pTiiLiaTa uerba 

KaiTOUTUiv eteorum 

eKfLiepouc exparte 
5 avaTKaia,eiCKXciv; necessariaindecli- 
uatione 

pnjLiaTuiv uerborum 

ouTUJceuKoXuic uti facilius 

TncojLiiXiac sermoni 

TUJvav8pu)TruiV hominum 
10 euxpriciaecTai proderit 

vuv, ouv nunc ergo 

evTUibeuTepujpipXiui insecimdo libro 

epoujLiev dicimus 

uJVKaiOeXnci quorum etuult 
15 TTpovoia prouidentia 

r]jLieiCTapoiav0pujTroi nos enimhomi- 
nes 

omnes uiuimus 

TravTecZuijLiev tideo 

aiTO 9eou dediis 
20 TrepiGeujv deorum • nomina 

0euJvovo^aTa dii propitii 

0eoiiXeoi c^lestis terrestris 

oupavioieTTTioi marini 

0aXacciot deinferni 
25 0eoiKaTax0ovioi dgmones 

baijiovec umbra 

CKia saturnus 

Kpovoc iouis 

levc iouis tonans 
30 Zeuc ppovTUJV iouis coruscans 

ZeucacTpaTrTuT iouis fulminans 

2[eucKepauvioc iouis maximus 

2euc jLieTiCTOc iouis speculariiLS 

Zeuc KTTicioc ianus geminus 
35 TTuXaioc 
[6"1 op0ujcioc stator CTpo9toc bultumus 

TTOCibujv neptunus 

TiXioc sol 

Xapov orcus 

ttXoutujv ditis pater 

cepaTTic serapis 

btovucoc liber pater 

aTToXXuJv apollo 

acKXTiTTioc aesculapius 

TipaKXTic herculis 

epiLiTic mercurius 

Tiav siluanus 

biocKopoi castores 

TrpiTiTTOC priapus 

apT]C mars 

PamuXoc abaldir 

epujc cupido 

KapTroq)opoc frugifer 

eqpiaXTTic incibus 

aiujv aeternus 

baijLiuJV genius 

ciXt]VOC ingenis*) 

0eauJvovo^aTa dearumnomina 

pea opis 

Tipa iimo 

a0T]va minerua 

aq)pobiTTi^) uenus 

TT] terra 

TUXT]*) fortuna 

apTejLiic diana 

ccXtivt] luna 

bT]^TiTpa ceres 

Xtituj latona 

icic isis 

Kope proserpina 

fLioicai musae 

CKaTT] tribia 

jLiVT]^r] memoria 40 45 50 &3 $0 I 65 1) inuus add. manus recem 1 2) post r] deleta est k inter scriberidum | 3) 
r] deleta est a inter scribendum U HERMENEVMATA LEIDENSIA 9 *a 

•ria 

ratiae 

i 

iriae 

: flora 

ona 

a 

etas 

dicitas 

oncordia 

{ 

3 

Interdies 

IS ep0T€CUJ 

nixa 

rtus 

I proserpina 

f niater de um 

iTTi solatia-) 

I iustitia 

lejieriae 

tabema 

mater matita 

xvoc feronia 

»s 

itas 

trouidentia 

'a 

tas 

I pudititia 

euerentia; reuerentia 

lium ipsius 

a; insapientia 

'01 ^) Decaelo salomonis oupavoc caelum 
acTHPcc stellae 
axXuc caligo 
vncpe nubes 
emveqpeXov nubilum 
eubia serenum 
omxXTi nebula 
bpococ rds 
PpoxcToc pluuia 
XaXa2[a grando 
TrateToc gelu 
^Xuwv nix 
CTOTWvec gutt^ 
ipuxoc frigus 
Kai^a aestus 
eap uer 
Oepoc aestus 
qpOivoTTUjpov autunmum 
XijLiuJv iemps 
eviauTOC annus 
jLiTivec menses 
T]jLiepai pl; dies 
ujpai horae^) 
ppovTTi tonitruum 
acTpaTTTi choruscum 
Kepauvoc fidmen 
rrpuji mane 
oi|ie sero 
biXe uesper 

TTepivauJV^) de aedibus 
vaujv aedis templa 
lepov sacrum 
pujjioc ara 
Gucia sacrificium 
6u)Lia hostia 
GujLiiaTTipiov turibulum 
CTTiqpavoi coronae 
Eoava la res 40 45 50 55 60 r>5 templis 70 75 \v \ corr. m. 1 1 2) salacia corr. m. recens 1 3) De caelo etiant^ margo 
add. m. l\b) De^dibus etiam margo J 10 HEKMENEVMATA LEIDENSIA eiKOvec imagiiies 
[7"] avaOejLiaTa doua 

iepeuc sacerdos 

0UTT1C R popoiiarius aruspex 
5 ^ocxoTO^oc uictimarius 

^avTic diuinus 

TTpoqpTiTTic ariolus 

veuJKopoc aedituus 

Xipavoc thus 
10 oiuJvocKOTroc augur 

TTupic flamines 

lepo^VTiiLiov pontifex 

C7ruJvboq)opoc fetiales 

KopupavTTic soli palatiui 
16 KOuppTiTec eoUiui 

TTepieopTUJV Dediebus festis 

eopTTi dies festus 

euxTi uotvun 

apTioti feriae oratio 
20 Kpoviai satumalia 

btovucia liberalia 

Trava0Tivaia eircuatria 

TTOCibuJVia ulganalia • neptunalia 

Ti9ecTia caracognatio 
25 opoTTicia terminalia 

VT]CTia ieiunium 

TrapacKCuv Cfna pura 

veKUCia parentalia 

aiCTiaia uestalia 
30 evveujc nundine TeveGXta natalitia 
TTepiGeujpiujv^) Despectaenlis 
Geujpiat spectacula 
OeujpTiTat spectatores 
OeaTpov theatrum 
oubtov odium 
CKTiVTi scena 
caXTTtCTat tubicines 
KTiptKCC curiones 
TTuGauXat puthaula 
XopauXat charaul^ 
KUJ)Liujboi comedi 
TpaTUJbot tragidi 
KtOapujbot citharedi 
opxiCTTic saltator 
XOpoc chorus 
acTat cantores 
cuptCTTic fisculator 
ubpauXTiaci organarius 
HJTiq)OTreKTTic prestigiator 
KpOTOC lusus • manibulus 
cuptc^ot sibilis 
CTabta stadia 
bpojLUC cursores 
TraXecTat luctatores 
TravKpaTtacTai pangratiastae 
TTtKTat pugiles 
iTTTrobpoiLioc circus 
iTTTrobpojLiia circenses 
TTUJjLiTrT] pompa 35 40 45 50 55 sa \f 1) Despcctaculis et despec eiiam viargines ) 5. ah hac gl. accedunt codex Sangallensis ^ a et Harleianus — h, qui ha' 

capituli inscriptionem servaverunt: de ofQciis | ^ocxtojuioc a. ^ocxttojuioc 6 | 9. t 

u 
ah y 11. TTtpic h I flamiueiH a. flamineus h | 12. tepoMvrmujv h | 13. cirov6oq)Of> 

feciales ab \\ 15. KouppriTric ah \\ IG. Dedibus h | 17. €Opri a || 19. aprtat b \ orat- 
om. ab I 21. 2>iovtcia ah \\ 23. uulcanalia ab | neptunalia om. ahi2^, T)(p€CiTa a\ 
27. irapacKCv a& || 28. vriKucta h \\ 29. btCTtata h \ uestialia a6 Q 30. nimdinae a< 
31. T€V€oXia ab \ natalicia ah l 34. 6ujpriTai ah || 3G. oubtovo Dinm ah | 39. ci 
nones ah y 42. ku)XXuj6oi ah \\ 44. Kueapoboi a6 y 48. cutrcttic a6 | 61. mBmbulc:^^ 
om. a& I 52. sibilus a6 || 56. iravKpairacTai a& 1 60. TrojLiTTri a& | 
HERMENEVMATA LEIDENSIA 11 puTr^c carceres 
TTipec metae 
] creta 
>oi area 
31 gradus 
;oi agitatores 
Tiv uiga 
mriv triga 

quadriga 
mTTOV sexiuges 
tOeaxpov amfitheatrum 
[ bestias • f§re 
'01 uenatores 

iaxoi gladiatores • Eiqpnpcic 
Euouciv pugnant 
ive)Liuiv Deuentis 
X uentus 

aura 
(C aquilo 
ifricus 
: auster 
Kiac septentrio 
loc aterra 
c bultumus 
lUJTiic desolarius 
: aequalis^) 

turbor 35 40 TTepi • iLieXuiv*) Demembris 

avOpoTrivuJv humanus 

avOpujTroc*) homo • ttocic • maritus 3o 

TiVT] mulier • aXuJXOC • uxor 

Traic infans • puer • TCtM€TTic • uxor 

veaviCKOC iuuenis 

yepujv senex 

Ypauc anicula 

TiXuKia aetas 

8vr]T0C mortalis 

2IuJTiK0C uitalis 

l^jjx] uita 

ipuxri anima 

Trv€U)Lia spiritus 

acO^a alitus 

9UiVTl uox 

cuifLia corpus 
fLieXii membra 
ai)Lia sanguis 
XoXri fel 

cieXoc medulla'*) 
^ueXoc saliba 
fLiuEat mucci 
veupa nerui 
9Xepec beene 
KC^aXei caput 
Tpixec capilli 45 50 1) aqualis adscr. man, recem \\ 2) Demembris et demb etiam margines 
}^o o corr, m. i || 4) numeris 1 et 2 adscriptis saliba et medolla transponi 
man. recens O 1. iinraq)tTiic ab || 3. XeuKC a | 6. pbOjuiot & | 6. iivtoxat 6 1 7. tTrmv viga (^biga h) 

l h e 

.0. eZ^aiTnrov a 1 11. a)Liq)iTr)aTpov ah \ amfiteatram a | 12. er^pia a \ fer§ a \\ 

vcTOi a. KIV6T01 h || 14. |yiovo)Liaxuji ah \ Eiq)TiP^^c om. ah || 18. irvoTi a \\ 

9 

rroc a. voGoc h | 23. arroTtoc h | 29. avTporrtvujv a. avepomvov h \ 30. avGpo- 

h I TTOck-maritus ow. a6 || 31. aAuJxoc«uxor om, a6 32. puer-TciH€Tnciixor 

b I 33. vcaiCKoc a& || 34. TCpujv h \ 36. Tpcuc ah \ anDicula a6 || 38. 2:otikoc a 

y\ 
jv a. toy h 1 49. saliua ah | 50. iiiuEaiTruJCCi a \ \x\)la\ irujcciveipa nerui h Xk. u . om. h: cf. 50 \ nerbi a 1 52. q^tXcpcc h \ nenae h. ben^ a || 53. 54. KCcpaXet 
capilli h et (^capilli «. v.J a | Tpixcc crispi ah i 12 HERMKNEVMATA LEIDENSIA ouXat crispi 

jLieXaivai nigri 

TToXiai cani 
[8"] TTuppai rufi 
5 Kpaviov caluaria 

€TK€9aXoc cerebrura 

pp€TMOt ocipitium 

KOpuqpri uertix 

ujLiTiv membranum 
10 ^€TUi7rov frons 

oqppuec supercilia 

oq>6aX)Lioi oculi*) 

KavGoi palpebre 

Kopai pupillae 
16 Trapiai genae 

oipic facies 

puTib€C rugae 

puJTU)v njxsus 

TvaGor) buccae 
20 ciaTOV€C maxillae 

Tcvuov mentura 

Xvouc ianugo 

7ruJTU)v barba 

XiXti labra') 
25 CTO^a os 

obovT€C dentes 

jLiuXai raolae 

ouXai gingibae TXu)Cca lingua 
oupaviCKOC palatum 
Kiovic coiumeila 
Tpaxn^oc coUum 
u))Lioi umeri 
vu)TOC dorsum 
^acxaXai alae 
KaTaKXeic iugulum 
qpapuTT^c fauces 
XapuT^ gurgulio 
ppaxiov€C brachia 
aTKU)V€C cubiti 
|Liu€C lacerti 
ap6pa articuli 
X€ip€C manus 
baKTuXoi^) digiti 
avTiX€ip polix 
oviX€C ungues 
beEia dextra 
apucT€pa sinistra 
CTrjGoc pectus 
jLiacToi maram^ 
rrXeupai latera 
ocq)U€C iumbi 
XaTOV€C ilia 
K€pKib€C costae 
paxic spina 
KOiXia uenter 30 K 10 45 2l€t2Iiv*dida 
pi2^iv-ubera 50 52^ 1) oculi in ras. pro palpebre || 2) ante 6 titwi litiera inter scribetidum de- 
leta II 3) r ea; i postea facta a m. H i) \) ex i corr. m. 1 || 

1. om.- ab H 3. 4. TroXiai rufi b || 6. Kpaviujv a, Kpavujv & ) 7. ppct^aoc cipi- 
tium rt& II 8. KopKpTi a6 II 9. U)ir]v a. vKKryv b || 12. oqpGajLiot a || 13. palpebrae ab !| 

16. Trapai a \ gene b \\ 16. oqptc ab ) 17. iriTibcc ab \ ruge b || 18. ttujtov ab !| 

? . u . 

. . „ ..v€C a. ctaTovcc b \ maxille b Q 28. gingibae a gingiuae &,, 

33. humeri ab || 37. q^apiTT^c ab || 38. XaptUTS a& || 39. bracbium a& || 40. aTKUh 
v€C b II 42. apOpa b || 43. K€tp€C ab | 44. 2>aKTtXot a. batTiXoi b \\ 45. ar^Ttxetp a \ 

poUex a6 [ 46. otiux€C a. ovux€C b j| 48. aptCT€pa ab || 49. ct^Goc tt& || 50. mamae b , 
2:€t2:tv • dida om. ab || 51. ptZItv ubera om. ab | 62. \lllll;hi b || 63. XaTOV€C b 
56. KOuXta ab\ HKRMENEVMATA LEIDENSTA 13 intestina 
[)C omentuin 
liens 
ecor 

cor 

v pulmo 

)C^) umbilicus 

i clunes 

C)Lia*) natura 

cria preputium 

nates 

c culus 

stalis 

jolei 

pulpae 
uessica 

renes 
Foemora 

genua 
i concabg • poples 
crura 

IILiia^) tibiae 
icvr])Liia surae 
pedes 
aXoi tali 
i calcania 
plantae 
lestigium 
KTuXa interdigitos TTepiqpuceuJc^) Denatura 
q>ucic natura 
jLiTiKOC status 
TUTTOC forma 
uipatoc tempestibus 
KaXoc bonus 
KO)Lii|ioc^) bellus 
KOKOC malus 
^aKpoc longus 
^UKpoc pusillus 
vavoc humilis 
abpoc grossus 
XcTrroc gracilis 
KaGapioc**) mundus 
Xmapoc pinguis 
aKaOapTOC inmundus 
ujxpoc pallidus 
KuXXoc macus 
XujXoc clodus 
TU9X0C caecus 
TTTipoc orbus 
tXauKOC silus R 
ci^oc caesius 
q>aXaKpoc caluus 
KU))LiTiTr]C comatus 
avarpiH reburrus 
euvouxoc spadon 
Xioc lebes 
TTUJYUJViaTTic barbatus 30 35 40 45 50 55 0)1 ex 01^1 corr. m. i [ 2) Q exT corr. w. i 1 3) n pro € corr. m. 1 Ji 4) De- 
rt denat etiam margines || 6) i|; 6a; i corr. t». 1 1 6) 9 pro t corr. m. 1 H 

cmtrXoic a. OinTrXoic b l S. orXcv a | lien a& || 6. TrXcifLiov pulmon ah\\ 

:o\ clunes a& || 9. TrpocT€C)Lia 5 1 10. aKpopucira ante corr. a || 11. m- 

12. irpoKTOc ah 1 15. KapXKCC ah J 16. Kicrtc ah | 18. femora ah \\ 

les om. a& 1 25. acTpaToXot ah || 26. TTTCpnat a \ calcanea ab \ in margine: 
ros TY Deest quaternio b 1 28. txiioc ah y 29. |yi€Co6aKTiXa ah || 30. ircpt 

om. a i 34. tempestibus a. tempestiuus h | 40. iiiavoc h 1 42. gratilis 5-'l 

e ' _ 

^pTOC a II 47. KtXXoc a. kiXoc b \ mancus a5 || 51. T^atpoc ah \ H om. ah\\ 

u 
Kpoc h I carbus a& ) 55. rebursus a& | 56. €ivouxoc a& | 57. lebes a. leues h 

uiviaTiic a. iTOTOviaTiic h | 14 HERMENEVMATA LEIDENSIA ipeXXoc balbus 

KU)90C surdus 

KupTOC gibberosus 

TmXXoc lippus 
6 bpaTTTiTTic fugitiuus') 
[9^ ^eOucoc ebriacus 

KXeTTTTic fur 

biKUioc iustus 

acOevTic inbecillis 
10 KpauTacoc clamosus 

TTpOTacTOp uentrosus 

aicxpoc turpis 

bacuc^) pilosus 

ttXoucioc diues 
15 jLi€Tpioc modicus 

TTTiVTic pauper 

€7r6TTic mendicus 

TTcpippujjLiaTWV Deescis*) 

9aT€iv manducare 
80 €TnjLiTivia cybaria 

Tpoqpua alimenta 

aKpaTiCfLia iantaculum 

apiCTov prandium 

biTTVOV caena 
25 apTOC panes 

ciXiTViov siligium 

KaOapov candidum 

Kipapiov cybarium 

i|iux€C micae 
30 aX€upov farina aX^iTa pulenta 

poq)Ti)Lia sorbitium 

TipTU)Li€VOV conditum 

2Iuj)Lioc ius 

IviiX] fermentum 

Kpcac came 

uj)Li6v crudum 

€q)T6v coctum 

OTTTOV assum 

uTTOTacTpiov abdomen 

uTTOTrXcupiov armum • aKpuj)Liiov 

i|iiXo7rX€upov ofella oq>Xapiv 

€t)LiiK€q>aXiov semipitium 

kujXcoc colusium 

KOTiabia copadia 

CKcXic pema 

ovixiv ungella 

Xopbri corda 

KOiXtbiv uentricellu 

)Li€Tpa bulba 

oOap sumen 

aXXavTia locanicla 

90CKta botellius 

Tr€pi9ujpa mattia 

€TK€9aXoc cerebellus 

tupoc caseum 

€X€ai olibae 

uja oua 

PoaX^oi bolbi 

KOxXtoi cochliae ss 40 43 50 56 CO 1) UU8 pro bu8 corr. w. 1 i 2) \) ex \ carr, w. 1 [ 3) deescig etiam margo a 6 fugitibus a II 6. ibriacua a& | 10. KpatKacoc (et u sup. scr.) a. Kpauxacoc ^ • ^ 

11. TTpOTacTUJp a. TrpoTacrujc h \ bentrosus a || 18. ncpippujjuiaTUiv a bis \ Deeesc?^^ 

om. h I 19. mandurae a ) 20. eTn)Liivta h \ cibaria ah || 21. Tpoq)ia ah | 22. iant^ 
culu a. lanticulum h || 28. cibarium a& || 29. \^\X€C a& || 37. wjxwv a& | 39. uipro^^ 
ab II 41. uTTOirXeipiov 5 | aKpuj)Litov om. ab J 42. i|;iXoTrX€ipov a. uXoTrXcipov h ^" 
oqpXapiv om. ah || 43. €t)LitKcq))uitov h 44. koXcoc ah \ colosium a5 || 46. penna b i ^ 

49. uentricaelum h. bentricclum a |j 52. aXXavrra a. anavna b \ locanida b 1 63. hc^'^ 
telluB a5 I 68. ^xa a5 ) 69. poXpot a& || 60. cocliae a5 | HERMKNEVMATA LEIDENSIA 15 n 3 radicem 
Depotione im 

im 

»m 

anperatum 

em tn 
m im 

felidum 

panum 

um 

m 

3um aqppov afrum 

aTpoiKOV rusticum 

6i|iTi)Lia^) defritum 

TTepibeuTepac') • TpaTrri&ic • Desecun- 

da mensa 
TrXaKOuc placuntaria 
cvxuTOUc libus 
evTupiTTic simitillus 
jLieXiTUJ^a melitomata 
TTitaviTTic iucunculus 

KOTTTTl COpta 

OTTwpa poma 
CTaq)uXTi uba 
CTaq>uc uuapassa 
CTpo^iXia nuclei 
ciKa ficus 
cxabT]c caricae 
q>oiviK€C palmae 
TpaTTmaTa bellaria 
Kapoia nuces 
XoTTijLia castaneae 
ciKafLUva more 
KOKKUfLiTiXa pruna 
aTTioi pyra 
)LiT]Xa mala 
poa granata 
Kubujvia cotonea 
axXabec mespila 
TTepiKpewc decame 
Kpeac caro 35 40 Aft 50 55 one etiam in marg. || 2) ante r\ dehta est o incepta | 3) De se- 
iam margo y I 7. laser h, las«r a || 8. lasBaris a& || 9. Depotione om. 6 | 14. qpuxpov 

CTov h. cuvKCpacToc a \ temperamentum a& | 19. oivov h. ouvov a \\ 
25. tXcikoc ah || 26. TGiXaKTo6€C a& | 28. pu6uvov a& 1 32. aKpot- 
bcuTCpac desaecda TpaTrriCcc mensa a et^ nisi quod Tpawe\lY\c, h 
a II 36. cvKUTOic h \\ 39. lucunculus a& | 41. opujpa ah \ roma ah 

43. cTacpuc ah \ uba a || 46. cukq h || 49. KQpSta a | 50. Xoirojiia a 
pira ah || 5G. Kt5u)via ah i 58. Kp€OC ah \ decame om» h 1 16 HERMENEVMATA LKIDENSIA Xoipiov porciua 

beXqpaKiov porcellina 
[10«] aiYiov^) caprina 

aipi^iov aedina 
6 Trpopariov uerbecina 

apviov agnina 

Poiov bubula 

jLiocxiov uitellina 

cuaKpiov apruna 
10 cXaqpiov ceruina 

Xatiov leporina 

X6V10V anserina 

TTepiXaxavuJV*) Deoleribus^) 

Xaxava olera 
15 KauXia colicula 

|LiaXax6 malbe 

ceuiXa beta 

eXiov asparagum 

Kivapai cardi 
20 Xujpia fasioli 

aTTUJpivov lappa 

KoXoKivGai cucurbitae 

ciKibia cucumeres 

Trerrujv pepo 
25 8pibaK6C lactucae 

cOepic intiba 

paq)avoi radices 

pa^avibec armonitia 

Pouviabec napi TOVTiXai rape 
CTaq)uXivoi pastinace 
fLiapaOpov apetillum 
Trpaca porri 
KpojLiia cepe 
CKOpba aleum 
avapa^oE atriplex 
OpujHijLia escariole 
eu2uj)Lia*) eruca 
TreTttvov ruta 
ebuoc)Liov menta 
ceXivov apium 
jLiivOe nepete 
mTTOceXivov olysatrum 
avivOov anethum 
TXexuiV poleium 
OpujLipa satureia 
KVibec urticae 
TTepiixOuov^) Depiscibus 
iXOuc pisces 
CKapoc scarus 
TpiTXai mulli 
Kapibec scuillae 
Ke^aXoi mugiles 
OTTiCKOC aselli 
XappaH luppus*^) 
PoutXujccov solea 
Xpucoq>oi aurata 
cuvoboic dentix » » 40 45 30 55 1) T *w rdsura ^>ro c w. i y 2) Do oleribus et deot ctiam marffines | 8) r 
in ras. pro b m. 1 corr. [ 4) u ea; i corr. m. 1 i 5) Depiscibus etiam margo ''. 
6) priorem b mperscr. m. H 

2. beaqpaKiov «& | 3. ariov a. awov h || 4. bipiqpiov «ft ] 8. {liockiov a& | 13. De- 
holeribus a. 07n 6 | 16. inalbae aft 1 17. ceixXa a6 [ 19. KivaTrai h || 20. fasiola a^ \ 
22. KoXoKivqpia h \ cocorbitae a6 || 26. eptXXKnc h || 26. intibia ah | 27. padices ^ 

28. aromatia h H 29. papi h | 30. TovTiXai rapac a. TovTiaXi rapae 6 | 81. pa»*'"*' 

nacae ah l 32. |Liapa6pov aplitillum a || 35. aluum a. alium h | 36. avbpa^P^ 
ah I 37. escariolae ah | 39. ircxavov ah || 40. cXuociliov h | 43. olisatmm €M^ ^ 
44. anaethum ah || 45. t^^xov a?> I 46. GpiiLipa ah J 48. Depiacibus om. b | 49. iX^ 

T 
ante corr. a J 51. TpiXai a || 52. KapiXcc h || 57. xpicocpot ah J HERMENEVMATA LEIDENSIA 17 cpiOptvoc rubellio 

ficXavoupoc oculata 
i'] caX7T€t salpa 

Kapa^oc locusta 
6 €VX€Xtc anguilla 

2aup€va*) murena 

TOVTpoc gongrus 

P^XovT] acus 

TptTUJV pastina 
10 iraXafiic palamis 

KUjXatoi lacerte 

GpTicc€ sardine 

T€u9ic lolligo 

TTOXUTTOIC polipUS 

15 CTiTTta sepia 

a^ubiv mel marinum 

T€XXivoi mituli 

b€X9ic urtica 

CKia umbra 
20 b€X9iv delfinus 

euwoc thynnus 

PaTic reza 

vapKa turpedo 

KU)P€C gubio 
25 )i€Vib€C maenae 

TaX€Oi catelli 

9UKib€C saxatiles 

bpaKWV araneus 

XaXKib€C^) gerriculae R 
30 qpuKOC alga TT€ptopv€UJV^) Deauibus 
opV€a habes 
aX€KTUjp gallus 
opviE gallina 
Xnv ansera 
KUKVOC ansar olor 
Taoc pao 
a€TOC aquila 
iKTiv miluus 
7T€pbiE acceptor 
KOpujVTi comicula 
kujXuoc graulus 
CTpouGoc passer 
paciXiCKOC gregnariolus 
KavOapoc zimzario 
CTrivvoc fringuillus 
cuKaXXoc ficetulas 
aiTiOaXXoc parra 
X€XibuJV erimdo 
cicoTTtTtc motacilla 
9acca columbus 
7T€piCT€pa columba 
TpuTUJV turtur 
viKT€pic uespertilio 
oXoXtTUJV uluccus 

KOKKUE CUCUIUS 

VTicca anates 
aiOuia mergulus 
aTibuJV querquedula 
KOCCU90C mergulus 35 40 4r» 50 »5 GO 1) up ex IV carr. w. i | 2) € pro t] corr, m. i | 3) Deauibus etiam margo 1. bnbellio & | 5. cvkcXic a& || 6. 2^ai|ip€va a& || 7. gungrns ante corr, a | 9. TpiTov 
ah 1 11. KuiXaoi& | lacertaea | 12. 6p€cc€a& | 14. iroXiirouca& ] 21. 6iwoca& | thin- 

nu8 a& I 22. peza h | 24. gSbio a. gobio h | 25. )ia€)^i6€C a. )bia€vi6€c h \ menae a. 
mene h | 28. qwie post a ante r in h extiterunt legi nequeunt || 29. xXaKi6€c h \ 
K om. ah | 31. TTcpi opvcov ah \ Nomina auium h | 32. aues ah | 33. oXcKTop ah | 
^^' Xnn <i^ I SG« om, ah y 37. TCioc h 1 40. ircpaiE h | 42. kuiXioc h | 43. crpouboc 

mUe eorr. a | 44. gregnariolus a | 48. aiTt6XXoc h | 49. KcXtburv h | |rundo n. 
«undo h 1 60. cucoiruTtc a& || 63. rpiKuiv ah i 66. oXoXiTov ulucus a& 1 66. kokkiH 
C16 I 68. 6i6ma a& | 69. av6ov a& | 

CoTp. glott. Ut. tom. m. 2 18 HERMENEVMATA LEIDENSIA [11"] KixXa turdus 

vuKTiKopaH bubo 

KOpibaXXoc parrumla 

bpuoKoXan; picus 
5 fiuia musca 

fieXicca apis 

cqpriH uespa 

\puxn paeellio^) 

aKpic locusta 
10 oiCTpoc tabauus 

KUJVUJHi culex 

KavOapoc scarabeus 

ciXqpri blatta 

Kopic cimex 
15 96p€ip peduculus 

ipuXXoc pulex 

TT€piT€Tpa7TobuJV^) Dequadrupcdibus 

iTTTTOC equus^) 

oXKac mula 
20 rifiiovoc mulus 

6v6c asinus 

pouc bouis 

9oppac equa • ^opabia • equ^ 

bafiaXic uacca 
25 TPOvqpac scrofa 

fiocxoc uitulus 

Ka7rp6c uerrus 

Tpatoc hyrcus 

aiH capra 
30 aipiqpoc aedus TrpopTOV ouis • a)Livoc • agnus 

apviujv agiius 

TTpopaTaTpiov obifera 

aiTaTpiov cappifera 

Xtiujv leo 

aTpioc fegrus 

ifi€poc mansuetus 

XTi€va lea 

TrapbaXic pardus 

TiTpic tygris 

apKOC ursus 

cuaTPOC aper 

€Xaqpoc ceruus 

Kuujv canis 

aXujTTTiH uulpis 

u€va belba 

V€ppoc aenuli 

bopKac caprea 

aiXoupoc gattus 

acqpaXoS salpa 

€Xivoc ericius 

XaTOC lepus 

7TI0T1KOC semius 

€X€qpac elefantus 

KafiTiXoc camelus 

pouTpaTOC boisos R 

fdkx] mustela 

fiuoEoc gliris 

fiuc mus 

paTpaxoc rana 35 40 45 50 55 GO 1) papilio adscr. man. recem | 2) Dequadrupedibus etiam margo | 3) e ex; 
ae corr. w. i 2. viKTiKopaE a. viXTiKopaH b | 10. tubanos abi 11. kuivoi|i ab i 14. Koptx <)(• 

• 

copiS b 1 16. pulix a& I 21. ovoc a& | 22. bobis a& 1 23. (popa6ta • equ§ om. ab \\ 
27. Kairpoc ab | nerres a& ] 28. ypapoc b | hircus ab | 31. irpoparov ab | a^voc 

agnas om. ab | 32. apvtov ab || 33. obifera a. ouifera & | 34. cappifera a. capri- 
fera b | 36. leon ab | 36. fegms a y 38. Xcriva ab || 39. ^0^^^^^ a | 40. iigris ab \\ 

m 

41. apKOC a, apKTOc b Q 45. aXtximH a. aXuuviH b | 50. aXq[)aXaE ab 1 53. s^mins a. 
simius b || 54. €Xaq[)ac ab || 56. ^otTpaToc b \ H^ om. a& | 60. paTpaTOC a. porpoTOC b\\ HERMENEVMATA LEIDENSIA 19 »tvoc ranarobeta 

KujVTi testudo 

upa lacerta 

KaXapujTTic stilio 

pfiT]£ formica 

jpTTioc scorpio 

:pi€p7T€TUJV descrpentibus 

rr€TUJV serpens 

ctXtCKOC regnariolus 

aKUJv draco 

TTic aspis 

(mcnic comuta 

»ic anguis 

ic uipera 

ov Tiac iaculus 

>XoYOC muraria 

pKT) boa 

poc aquatica 

|iac siticula 

pXic caecilia 

oXt)£ bermis 

wxi lumbricus 

XXa sanguisuga 

XVT] araneus 

lOiKTiccujc ^) Dehabitatione 

'. domus 

atrium 

9ipoc*) posticium 

loc fundamentum TOixoc paries 
opoqpT] camara 
€baqpoc pauimentum 
9aTVUJ^a lacunaria 
acp€CTOC calx 
YTi terra 
afifioc arena 
XaXuH lateres 
ocTpaKa cimentum 
qpupafia terte^) 
TTTiXoc lutum 
axupa palea 
bOKOi materi^ 
CTpuJTTipcc assares 
cavibcc tabulae 
Ka^aK€C pertice 
ptTrac cannae 
K€pafioc tectum 
K€pafiib€C tegulae 
KaXu7rrTip€C inbrices 
Oupa ostium 
ouboc limen 
CTpo9€uc cai-do 
6upic fenestra 
KaifiaK€C scalae 
KaTTVoboxTi fumarium 
oiKT])ia cella 
TUJViai anguli 
9aTVTi presepium 35 40 45 50 55 [12«] ) Dehabitatione etiam margo; w pro o corr. m. i ) 2) 6 pro c corr. m. 1 
ve adscr, man. recens | rebeta 6 | 2. x^ciuivti a || 4. aocaXapumc 5 | 6. fiipiin^ a& | 7. deserpenti- 
b I 12. K€pacnc b | 14. anguis uipera ah J 15. aKOvriac ab | 17. vapKci ab\\ 

Q 8 

a ab I 21. ckujXiS b \ bermis o. uermis b y 23. sangaituga a. sanguis- 

5. Dehabitatione] De edificiis b alio atramento 1 26. oixa a& J 27. m\\r\ b [\ 

f 
upoc postitium ab | 31. opocpv b | 32. cOaq^oc ab || 33. q^aTvuifia a. 

b I lacnnaria ab^ 34. acpccxec ab \ calix a& | 86. yc a& | 39. tertae b l| 

Tr| 
a& I 41. axipa a& || 43. CTpujpcc a | assares ex assercs a | 46. komXkcc a\\ 

^ I 49. imbrices ab | 50. hostium & | 61. limea b | 52. crpocqiic ab \\ 

: a. KXifiiaKec b || 55. KaiTvo6oxi b | 66. otKi^a b | 

2* 20 HERMENEVMATA LEIDENSIA fiecauXiov conplubiuin 

u7r€pujov caenaculum 

KOiTUJV cubiculum 

TiXiacTTipiov solarium 
r. CToa porticus 

CToXoi columnae 

avbpiavT€C statuae 

uTTOVO^oc cloaca 

afiq)Ujbov bicus 
10 KptiVTi lacus 

Koviafia tectorium 

fiatipiov cocinatorium 

Tafii€iov cellarium 

a^cbpwv conclabis 
15 Taq)OC sepulchrum 

TTepiTToXeujv^) Deciuitatibus 

ttujXic ciuitas 

KWfiat castellum 

VTicoc insula 
20 ttuXti porta 

Tixoc murus 

TiepipoXoc moenia 

TTupTOC turres 

ayopa fa tus K 
25 paciXiKTi basilica 

pTifia tribunal 

paXaviov balneum 

Koupiov tonsorium 

KaTTTiXiov cauponium epTacTTipiov tabema 

Tiavboxiov stabulum 

KaTaXifia deborsorium 

TTopviov fomix 

TTepievbofieviac*) Desupellectile 

evbofiTivia supellex 

KaiVTi lectus 

0VT]XaT0V sponda • bettibret 

TrapaOefia pluteum 

9Ujpiov lectica 

biqppoc seUa 

uTTOTrujbiov^) scabellum 

PaOpov scamnum 

tXujccoKOfiov loculum 

KaiLiTrTpa capsa 

TpaTreZa mensa 

apa£ caliclare 

TTupTiCKOC armarium 

KupuJTOC arca 

iCTOC tela 

CTOTTobec peditelae 

CKa^T] albeum 

aXaTpipavoc pistillus 

TopiVTi tudicula R 

2^u)fiaXiCTpoc trulla 

fiuXT] mola 

oXfioc pila 

oiccoc pilus 

KOCKivov toriblum 30 35 40 45 50 5S [\V\ 1) deciuitatibns etiam margo | 2) Desupellectili etiam margo 1 St) ui pro ^ 

corr. m. H 1. conclubium a& || 2. cenaculum a& || 9. a^qxuboc h | 10. Kpivr) 6 | 12. co^ 
natorum a. cocianorum h | 14. a(p€6pov ah 16. Deciaitatibas om. h | 21. xix^ 

ah i 23. turris ah || 24. fatus ah \R om. ah || 26. fir\\iia h, pr)Xia a | 29. f^ 
ir€iAtov ah U 30. cpTacxepiov a, cpTacxtpiov h | 31. stabulam ex stubulum lU lU 

32. deborsorium a, diuorsorium h || 34. Bupellectili a \ De reliquis supellectilil^ 
imcrihit dlia m, in h Q 35. cv6o^€vtac ah \ suppellex ah | 36. kXivt) h, Kaivr) 

37. bettibret om. ah\^%. irapOc^a h [ 39. letica a || 43. tXoccoKOjbiov ah | 44. kapsa 

n 
46. calidare h \ 47. TripctcKoc ah || 48. archa h || 50. pcditele ah | 61. albeom 

alueum & || 53. R om, a& || 58. turibulum ah\ HERMENEVMATA LEIDENSIA xvoc lantema 

pupic sporta 

XaOoc castillum 

fric flabellum 

poc scopa 

aGoc seges 

paKTOC fusum 

►ovbiXoc berticellum 

pKic radium 

eviov pectinis 

ujvri*) coticula 

la focus 

€KaTii colus 

)vr| infidibulum • treiectorium 

pabpa cancellum 

EpiTfiaTiov^) Deueste 

XTia uestimenta 

iva noua 

iXaia trita 

KKOC pannum 

9apa munda 

apa sordida 

aq)a rudia 

TiTTopqpupov lati clabius 

"oc sub armale 

ajLi^cva polita 
uccjLiov lati clabium CTriq)avujci)iOV angusti clabium 

XUTUJV tunica 

TiaXXiv paliolum 

9€XovTic paenula 

€qp€CTpic lacema 

crmtwctc clabatura 

ctoXti stola 

TTTiTrXoc palla 

q)Ouvba bentrales 

q)acKia fascia 

lujyn\ simicinthium 

Kaprrobecfioc fascioli^ • articlare 

Kpoccoi fimbiriae 

aprrebovcc pedani 

7r€pipoX€OV copertorium 

urrocTpujfia substratorium 

crp fiaTa') stragula 

€ptov lana 

aKaTic globus 

^iTOC licium 

7r€Viov panucula 

pa^^a acia 

CTT^ov stame 

pobaVT] trarae 

oGovia lenteamina 

€TripKaciv amiclum 

KoXo^aS colobium 40 ir> 50 ) r\ pro € corr. m. 1 || 2) doueste etiam margo | 3) ante \i lacuna unius 
' relicta | 

lantema a. laterna 2^ | 3. castellum a& ) 6. niiaboc ah j seies & | 8. cq)y6i- 

n 
:q)n^^oc h I berticellum a. uerticcUum h | 12. cma ah | 14. treiectoriom 

\ 16. x^tp^pct ah I 16. ircpiTfiaTiov a. ircpiTijbiaTiov h \ de uestimentis a. 
0. iraKKoc a& I 22. pirapa h \ 24. irXaTiiro<ppupov (nisi quod \} ex \) a\ lati- 

I 25. Z^ocTOC ah | 26. Tcuvambicva h | 27. irXaTiccfiov ah \ laticlanium a. 

im & I 28. CTKpavujfiiov h \ angusticlabiam a. angusticlauium h || 29. xitwv 

alliolum ah | 33. clabatura a. clauatura h \ 34. ctoXi h 1 35. pallium 

uvXa h I bentrales a. uentraleH h | 39. articlare om,ah 1 40. fimbriaead j 

c a I 44. CTpajLiaTa h. CTp^aTa a | 46. glouus h | 47. licinium ah | 
) I stame ah || 51. tnune ah 52. oOvta a. o<pvia h \ linteamina ah \ 
I a. ciriKapcic & || 54. cabania h | 22 HERMENEVMATA LEIDENSIA capavia sabana 

epfiatiov mantile 
[13^] xetpeKfiaTiov inappa 

TuXri culcita 
5 TipocKecpaXaio' pulbinum 

u7raiX€Viov cerbical 

Yvaq)aXXa tomentum 

^vouc pluma 

eviXcfia inbuluclum 
10 TTepixpujfiaTUJV^) decoloribus 

Xpujfia color 

7Topq)upa purpora 

7ropq)upouv purporeum 

XeiKOV^) aibum 
15 ^eXav nigrum 

TTOiKiXov uarium 

ibioxpujfiov sui coloris 

eXaiivov olearineum 

q)uXipov porticatimi R 
20 iEoibec uiscLneum 

KpoKuc fucus 

TTepixpuceujv*) Deaureis 

xpucoiv aureum 

Xpucouc aureus 
25 baKTuXioc anulus 

KOCfiia omamenta 

CT€q)avoc corona btaKpt^a discriminale 

aXuctbtov catena 

acTTibiov*) clippeum 

^aviaKii torques 

7rofiq)oXi£ bulla 

evujTta inaures 

7r€ptaux€Viov liliaiium * liiiocatena 

7T€picq)upa pedis celides 

Tr€piX€pta dextralia 

KXavta beria 

Ka9€TTip redimiculimi 

TT€ptapTip€OV**) Deargenteis 

apTipoc argentum 

CK€uri^) bascella 

Top€UTa tomata 

EucTpujTa strigeles 

T€TXujLi|LA€va ceiata 

CKuq)OC scifus 

Tra2^uJVO|ioc lanx 

TTivaKiov catillum 

TpoupXiov parabsis 

oEupaq)Ov'') acitabulum 

KOxXiopiS ligula • linguella 

KaGoTTTpov speculum 

KOVXTi concha 

aiOfioc colum 

XipavujTpic turibulum 90 S5 40 45 50 1) de coloribus etiam niargo ^ 2) o ex w corr, m. i ) 3) Deaureis etia^^^ 
margo || 4) c superscr. m. i | 6) Deargenteis etiam margo | 6) u coj i corr. m. ^ 
7) ante u deleta est \ a m. 1\ 2. €K|iiaTiov mantile a6 | 6. bulbinum a6 || 6. ceruical ah \ 1. TvaqMxX^^ 
a& 9. incubiculum ah | 10. TrcpixwfiaTUiv a. om. h \ 12. iropq)ipa pnipura c»^ 

13. purpureum ah I 14. Xcukov a | 16. irouKtXov ah \ barinm a | 17. i6ioxpOfiov » 

19. (puXipivov a& I R om. ah | 20. tEibcc ah || 21. xpoKtc ah | 22. x^cetuv 
24. XP^coic a. xpvcoiv h || 29. aXtctbiov ah || 30. clipeum a || 31. fiiavtaicric a. 
viaKic h 84. ireptaixcviov ah \ liliocatena om. a& I 37. benia ah 39. TTcptapTCo^ 
Trept ap t^ov a || 40. argenteum a \ 41. Kceun ah \ uascella h | 43. strigilis a. » 
rilis h 1 44. TUTXumieva ah H 46. ckuOoc sciphus h | 46. iraZovoiioc a. iraEovojioc 
47. catillum ex cutellum corr. a I 49. oHuipaq)ov ah || 50. linguella om. a 
61. KaOovTpov h | 62. conca h J 63. h\^\xoQ ah 1 64. XiPovoTpic ah \ HERMENEVMATA LEIDENSIA 23 aiurrevximic arugene 
aKpaToq)Opov mergulum 
TT€pixaXK€iuv ^) Deaereis 
XaXKU)^aTa ^ramenta 
5 xaXKWC aes 
X€KavTi pelues 

1'] KOUKKOUjLiouc cucumma 
E€CTTic ortiolum 
Xtxvta candelabrum 

10 Xixvoc lucema 
KUjbu)V tintinnabulum 
KptK€XXoc circellus 
aTKtCTpov hamus 
a/iic amula 

isTTiTavov sartago 
Hucrpa strigele 
TT€ptcibTiapov Deferro 
cibTiapov ferrum 
cibv^pta ferramenta 

20 aK^u)c incude 
C9upa malleum 
cqpupiov martellum 
)iuXu)KOTrov acisclum 
u7r€Trov subia 

»5CfiuXtov scalpellum 
Tpaq)iov grafium 
iTapaTpaq)OC producta 
liaxaipiov cultellum 
UITOTX1910V aurescalpium KapKivoc forfex 

HiaXib€C*) forfices 

piVTi lima 

CK€Trapvov ascia 

aHiVTi securis 

TTcXcKuc bipennis 

Trpuov serra 

TpuTiavov. ierebra 

bp€Travov falx • runcilio 

ajLi^Ti utrimi') • marra 

biK€XXov uidens 

uvTi uomer 

Tr€bai compedes 

cxapa graticula 

^upiCTaTov tripes 

jiOxXoc bestis • serratorium 

TiXwc clabus 

KXibiov clidion 

KXiGpov clostrum 

aXicic catena 

peXovc acus 

opeXiCKOC beru • subula 

£iq)OC gladium 

CTraGTi spatha 

XoTXn lancea 

oiCTOC sagitta 

Tr€piK€q)aXaia galea 

acTTic scutum 

KTivmb€C*) ocreae tibiaies 30 35 40 45 50 55 1) Deereis etiam margo 1 2) € pro t) corr, m. 1 l 3) ante ut lacima unius 
litterae relicta | 4) e pro r\ corr. m. l^ 1. auuiT€vxu6Tic ah | 2. om. & | 3. ereis de ah | 4. eramenta ah | 6. xoiXku) ah 
6. bflbes a& 1 11. Kobwy ah^ 12. KptKc^oc h \ urcellus ahl 16. strigile a& | 17. de 
ferreis ah || 18. cubnapov ah 1 19. cubT^pia a. cubT^apov h 20. aKfioc a h | 23. jbiiXuiKOirov 
sub^la ah, nisi quod subula h | 24. om. a& | 25. cfiiiXiov h. cfitXuov a \ scalbellum a ' 
26. xpauov h 1 29. uiTOTXuq)tov ah ) 31. uaXibec ah H 35. ttcXckic h | 37. Tpiiravov 

ah I t^ebra a& | 38. 6p€irovov a \ flax h \ nmcilio om, a& | 39. aXayir] ah \ marra 

<m. ah I 40. ^idens a. bidens h | 43. craticula ah || 45. serratorium om. ah ,| 

u 
47. KXubiov a. Kaubiov h | 48. KXuOpov a. KauOpov & Q 51. beru a. ueru h \ subula 

tm. ah I 54. Xotxi ^ I &6* gelea a || 58. KvT^bec h \ ocree h \ tibiales om, ahi 24 HERMENEVMATA LEIDENSIA Kpearpa camaplum 

TTepi • ocTpaKivujv^) defictilibus 

ocTpaKtva fictilia 

TTiGov (loleum 
5 CTriTnGov seria 

Kcpa^tov anfora 
[14"] XaTUVOC laguna 

'iybic mortarium 

KuOpa olla 
10 XoTiac patena 

TTUJfia coperculum 

piKOC fidellia • doliolum 

TTepi CKUTivujv^) Depellibus 

bcpfia pellis 
15 pupca corium 

ifiavTTipic corrigiae 

fioXcoc culleus 

acKOC • q)uco9ic uter • inflat 

9uXaK0C follis 
20 KUJpiKic pera 

cq)aipia pile 

uTTobTijLiaTa calciamenta 

KaXXiTia caligas 

KptiTTibec crepides 
s5 Kaccu^a solum 

TXoccibec lingulae 

CKuabiv umbralae 

ILiacTiH flagellum 

KaTa^acTpa cingla 
30 Tivtai habeng • retinacula biq)6€pai membran^ • pelles 

Ti^Travov campanum 

q)icai uesicae 

CujCTTip balteum 

CKiTOC habena 

q)opp€a capistrimi 

TT€piq)iXoTTOVOV*) • destudiis 

pTiTUjp^) orator*'') 

Tpafi^aTCOC grammaticus 

avaq)U)VT]Cic deciamatio 

aTr6q)acic sententia • quae reisdatur 

biTiTTicic enarratio 

avdTVUJCtc lectio 

fiu6oc fabula 

biaXcKTOC disputatio 

aKpoaTTJpiov auditorium 

aKpoaTai auditores 

ovo)Lia nomen 

TrpocTiTOpiKOV appellatibum 

TTOCOTTic quantitas 

€iboc species 

TUTTOC forma 

TTTUJCic casus 

Xpovoc tempus 

aTiXouc simplex 

OfioiOTTic similitudo 

api6^oc numerus 

pTifia uerbum 

cijvbcc^oc coniimctio 

cviKOV singulare ss 40 46 50 55 (10 1) defictilibus etiam margo || 2) Depellibus etiam inargo \ 3) Destadiis etict^^^ 
margo || 4) n pro € corr. m, i | 6) horator ante corr. m. 1 1 1. Kpcarpa a. KpcaTpa b y 2. ocTpaKivov ab \ defictilibus om. b Q 6. amfor'^ 
ab II 7. XaTivoc ab \ lagaina ab D 10. Xovac ab D 12. doliolum om. ab 18. ckitivcf^ 
ab I DepellibuB om. a6 J 16. corrigia b | 18. acKoc uter q)ic6tc inflat a& | 22. xmC^ 
b€\xara ab i2S. iXaXiTia b D 25. Kacci^a b | 26. Taoccibec lingule b | 27. CKio^tv ab 
umbrale ab | 29. uugla ab^SO. Y\y\K\ b \ retinacula om. a& | 31. pelles om. ab 
32. TUfiiiravov ab \\ 33. (pucai a5 | 37. (ptXoirovuiv ab \ destudiis om. a& | 38. p 
horator ab D 39. TpciMMCiTiToc ab \\ 41. quac reisdatur om. ab | 49. appell 
tiuuum a. appellatiumn b D 51. etBoc a& | 53. mocic a6 D ^^. oXXotoxiic b | HEKMENEVMATA LEIDENSIA 25 •oXov anceps 
/ signum 
V libniin 
: uolumen 
' uersum 
i dictatum 
EC paginae 
iKOV grecum 
Kov^) latinum 

rectum 

opd translatio 
^usa 

iudicium 
berminum 
:ic dispositio 

locus 

memoria 

gustum 
auditus 

nTTic praeceptor 
:aXoc magister 
m discentes • discipuli 
DtGriTai^) condiscipuli 
1 doctrina 
KaXia eruditio 
IfiTi disciplina 
ucic mendatio • correptio 
a elementa 
membra 

buxum eXeTXOC titulus 

XoYOC ratio 

TTepiiexviTUJV deartificibus 

TexviTai artifices 

Tpaq)euc scriptor 

KoXXrJTTic gluttinator 

KOTieuc malleator • incisor 

biqpOepaptc membranarius 

lujfpa(poc pictor 

laTpoc medicus 

Xpucoxooc aurifex 

CKiTeuc lorarius^) 

TeKTUJC faber 

paq)euc tinctor 

ttoikiXttic plomarius 

paTTTTic sartor 

Koupeuc tonsor 

jLAaTipoc cocus 

KpeoTTwXTic lanio 

CTe9avT|TrXoKOc coronarius 

KEeuTTic auceps 

iXVTiuTTic uestigator 

aXieuc piscator 

OTipeuTTic uenator 

TpaTreEiTTic numolarius 

iTTTroiaTpoc mulomedicus 

aKOVTiTTic cocliarius • sanmiator 

CTijLitOTpaqpoc notarius 

TTepibevbpujv^) Dearboribus 

bevbpujv^) arbor 35 40 45 50 55 (H) V jpro c carr. m, 1^2) \) ex i carr. m. i | 3) lor pro lol corr. m. i | 4) De- 
ms etiam margo; uj pro o corr. m. 1 1| 6) bevbp in rasurapro ba(pyr\ corr. m. l'\ 

. a)iq)ipoXov ab | 2. ai)Liiov ab | 4. xeuxov & | 8. eXXivixov ab \ gregam a || 

• 

€ a I 18. Teicic a. tcucic b \ gustus b || 20. preceptor a& | 21. biaacKoXoc a \\ 
cipnli om. ab | 24. ^ubaxn ab 1 26. emicTiiMfl b 1 27. 6top6ocica& | emendatio 
)rreptio om. ab ) 28. cxoiXia ab | 38. de artificiis ab || 84. rexvnTai b \\ 
itinator a. glutinator b | 37. inoisor om, ab | 38. 6iq)6epacic ab \ membre- 
b I 42. CKUT6UC ab || 43. tcktoc ab | 44. tinctoris b et ante corr. a '■ 

iimarius ab | 48. kocus b | 49. KpcoirwXic b ] 61. lEcuTtc a | 62. txviiTT)c b | 
>air€2[iTTic b \ nummularius ab | 67. cocliariarius a \ samniator om. ab \\ 
pi 6€v6puiv a. ircptbevapov b || 60. bcvbpov ab^ 26 HERMENEVMATA LEIDENSIA ba^VT] laurus 

xXaboi rami 
[15»»J papbot uirgae 

q)uXXa folia 
5 olm nodi 

pi2!at radices 

jLiipciVTi myrta 

KXtiOpii libanotis • rosmarinum 

Kopfioc lelisfacos R 
10 veabec nobellae 

KUTraptccoc cypressum 

TTiTic pynus 

TreuKT] sappinus 

TrXaiavoc platanus 
15 cqpevbajLivoc aceru 

qpuXupa tilia 

ciKTi ficus 

oua sorba 

fieXavbpuc robus 
20 Kepaciov cerasium 

^eXriav malum 

ecirepuc citreum 

qpoiviE palma 

TrreXTia ulmus 
25 Trpivoc ilex 

afiTreXoc uites 

KXrma sarmentum 

avabevbpac arbustum 

ttKavOai spinae 
30 XeuKea spartum 

cixivoc lentiscum aiYipoc pupulum 

fiiptKe grammaritiimi • larice 

eXarai abies 

Kop^oc trunco 

ciKajitvea morum 

paTOC sentis rubus 

TTeptT€UjpTiac*) Deagricultura 

OTpuJC ager 

uTeivoc salubris 

bpu^oi saltus 

uav silua 

TrXnGpa iugerum 

Trepac fines 

Pouvoc acerbus colles 

aXcoc lucus 

Kpe^voc praeceps 

KOiXabec ualles 

apoupa seges 

ciaxtc spica 

Trupoc frumentum 

ciTOC^) triticum 

KpiTTi ordeum 

Kua^oc faba solida 

epeT^oc faba fracta 

TrrtcavTi tesana 

9aKTi lenticla 

Tricoc pisum 

Xovbpoc alica 

epepivGoc cicer 

Gepfioi lupini 

9acioXi fasioli 35 45 50 55 1) Deagricultura etiam margo | 2) i co; u corr. m. 1 | 1. Xa(pvn & I 3. papbov a. pairbov b \ uirge & H 7. niirta b \\ 8. KXnOpi b \ roi 

marinum om. ab H 9. R om. ab || 11. KuirapiCToc ab \ cupressum ab I 12. pinus ab 
13. ireiKr] ab || 15. acerra ab || 16. tila ab H 20. cesarium ab ] 22. ecircpic b 
26. uitis ab y 31. cxivoc ab || 32. aiirpoc 5 | populum ab || 33. larice om. ab 
37. nibus om. ab D 38. Deagricultura om. a | 39. aypoc ab 41. bpufiiou ab I 
42. \}\y\ ab l 45. aceruus ab \ coUes ofn. ab || 48. koiXeBcc a& || 49. ab hac ghssa 
accedit codex Monac. 601 = c J 50. cracic abc ( 53. Kpicr| b \ hordeuni bc \ 56. cpccfioc 
abc II 56. tiHana abc J 57. 58. q)aKe pibum abc \ 60. epepivboc ab | 62. q)aciXoi abc ", HERMENEVMATA LEIDENSIA 27 Kevxpoc^) milinm 

fiilKWV*) papaber 

TTiXic foenogrecum 

KopTOC foenum 
5 becfiai mannae 

aXuj area 

aXiuiiTOC tritura 

TpuTTiTOC uindemia 

wpifiov maturum 
10 pu)£ acinum 

CT€^9uXa uinacia 

TiTCtpTOV tittiri • granillimi 

Xiivoc torcolare 

ciToPoXov granarium 
isKiiTTOC ortus 

irapabucoc pomarium 

oiKOVOjiOC uilicus 

OKpoiKOi rustici 

epTOTai operarii 
so CKaqpeic fossores 

KXabcuTai putatores 

TpuT€Tai uindemiatores 

)iic6urrai mercennarii 

TTOijLAriv pastor • Truvvri • grex 
asaTcXT] grex^) 

KapTTOi fructus^) 

TTiTupa*) furfures^) 

aTpu)CTic gramen CTipri stipa bolumaca 
KaXupri casa 
9paK^oc sepis 
apoTpov aratrum') 
aTpovofioc uilicus 
aTpoq)uXa£ saltuarius 
kukXcuttic circitor 
TTepiCTpaTiac®) Demilitia 
Trapefi^XT] castra 
CTpaTiwTTic miles 
TiT€fiov dux 
€Trapxoc f fectus 
XiXiapxoc tribimus 
CKaTOVTapxou centurio 
TaHiapxoc euocatus 
TipujTOCTaTTic priuccps 
crmioqpopoc signifer 
vauapxoc^) nauarchus 
bcKabapKTic decurion 
Tr€Coi pedites 
iTTTr^ic equites 
ToEoTai sagittarii 
qpuXaKTic custodes 
KaGoTTTai speculatores 
TroX€^ioi hostes 
aiXfiaXuJTOi captiui 
TroXrmoc pugna 
ipriVTi pax 30 35 40 4h M 55 1) ante x lcu:iwna wnius litterae relicta | 2) ante x lacuna tmius litterae 
rdicta | 3) post grex eramm est fructus | 4) frnctus in ras. pro furfures || 5) iru- 
Tipa ante corr, m. i | 6) furfures in ras. pro gramen || 7) tr m ras. pro i\ m. 1 \\ 
8) Demilitia etiam margo | 9) vauapxoc in rasu^a pro beKabapKtrc m. i | 2. papauer abc l 3. fenogrecum ahc y 4. fenum abc | 6. manae & | 8. Tpuye- 

Toc abc\ uendemia a | 9. wpi^uiv c D 10. poE abci 11. uinatia a&c || 12. granillum 
om. a&c I 13. torculare abci l^- rustiti a | 20. CK€q>aic a5c || 21. KXa6eiTai a&c || 
22. TpuTHTai a&c | 24. in3wn • grex om. a&c | 28. aTpocric a&c | 29. bolumaca om. 

abc I 32. apuTpov abc | 34. aTpo<ptXaE abc | 36. kukX€ut€c c || 36. CTpairac ab \ 

p 
Demilitia om. ab | 38. cTaTiunrric a ) 39. 40. r]T€)biov praefectus (^perfectus b) 

abc I 41. tribunus otn. a \\ 42. cKaTOVTupxoc abc | 43. ebecatus abc l 47. 6€Ka- 

bacpKTic a&c I 51. q)uXaK€C abc^ 28 HERMENEVMATA LEIDENSIA plebis [16«] TttTMa legio 

eiXri turma^) 

CTiXa arma 

bopu hasta 
5 YPOijLifiaT€uc tesserarius 

CToXoc classis 

Xaqpupa spolia 

q)poupiov praesidium 

TTepiapKOVTUJV^) Demagistratibus 
10 paciXeuc rex 

auTOKpoTUjp imperator • avaH • impe- 
rator 

cepacTOc augustus 

brijLiapxoc tribunus 

cuvkXtitoc senatus 
15 uTuaToi consules 

CTpaTTifoc praetor 

Trp€Cp€UTTic l^gatus 

TajLiiac quaestor 

aTopavojLioc aedilis 
20 uTiaTiKUJC consularis 

avTiTtaTOC proconsul 

CTiapxia prouintia 

cuvKaOebpoi assessores 

TTepicuvTeviac^) Decognatione 
25 cuTTCVia cognatio 

TOV€ic parentes 

T€Kva liberi 

TraTTip pater 

ILiTiTTip mater abeXqpoc frater 
ab€Xq)Ti soror 
uioc filius 
GuTaTTip filia 
TTaTpocabeXqpT] araita 
tiOGti matertera 
TraTTTroc auus 
TP090C nutrix 
TpoqpTiuc nutritor 
Tr€v9€poc socer 
TajLippoc gener 
TrpoTOVOC priuignus 
qptXoc amicus 
qpiXTi amica 
€XTpoc inimicus 
jLiTiTpma noberca 
0p€TrTOC alumnus 
av€Hiioc consubrinus 
TraTpocabeXqpoc patruus 
GuTaTpibouc ueptis 
uiOTTOiVTOC adoptiuus 
cuvTpoqpoc conlactaneus 
XTipa uidua 
CTipa sterelis 
auTOxOuJV patricius 
opqpavoc pupillus 
Kupioc*) dominus 
Kupia domina 
€UT€VTic ingenuus 
€X€u9€poc liber 30 06 40 45 50 55 [17 1) a ex ao corr. m. i |j ^) Demagistratibus etiam margo || 3) Decognatione 
etiam margo || 4) k m ra>sura pro m. 1 || 2. turmae ahc | 3. cirXa c. oirXa & | 6. tessaranus abc | 6. calassis c 

8. presidium a | 9. apKovTOv c | Demagistratibus om. abc || 11. auTOKpaTWp a 

avaE • imperator om. abc | 13. ^ci^apxoc abc \ plebis om. abc \ 14. cuvkXctoc 
abc D 16. om. abc || 16. preceptor abc || 17. irpecPcucTiic abc \ legatus a&c || 
18. questor ab l 19. edilis b \ 20. iiraTiKuic abc Q 22. proulncia b 1 24. Docogna- 

tione om. abc \ 27. liber abc \ 31. abcXri a D 41. irpOTOvoc b || 43. qpuXr) a | 44. ex6poc 

abc I 46. inriTpua b. fiiriTpua a \ nouerca abc || 47. av&Hiioc a \ consobrinus abc 
60. uioTroir]Toc abc \ 63. c^ipa abc \ sterilis ac \ 57. Kipia ab | 68. €it€vtic abc i HERMENEVMATA LEIDENSIA 29 bouXoc seruus 

bouXr) ancilla 

irapGcvoc uirgo 

TTaXXaKTi concubina 
5 voGoc spurius 

aYXiCT€uc adfinis 

bibufiot gemini 

TTpoc9u£ cliens 

TTepivauTiXiac Denauigatione ^) 
10 toXacca mare 

TaXrivri tranquillum 

Ku^ara fluctus • und^ 

aqppoc spuma 

XifiTiv portus 
15 aiTiaXoc litus 

biaTiepafia traiectus 

ttXoiov nauis 

TpOTTic carina 

iCTOC arbor 
2o K6pac antemna^) 

cxoiviov fimes 

KU)Trai remi 

iCTia uela 

koXttoc sinus 
is opfioc accessus 

cxebta rates 

iTpufiva puppis 

iTpu)pa prora 

ovTXia sentina 
» TnibaXia gubemacula 

€TripaTai uectores €Tropoi mercatores 

ox^ai ripae 

KXibuJV unda • dilutio 

puGoc profundum 

TOfioc onus 

KupepvTiTTic gubernator 

TTepiiaTpiKTic Demedicina 

laTpoc medicus 

kXivikoc clinicus 

oq)6aX)LiiKOC oculariis 

pOTaviKOC herbarius 

^aia obsetrix 

appujCTUJC eger 

Trup€TOC febris 

Ka6€jLi€pivoc cottidiana 

auxM€iv squalidam 

cuvTOVOV ualidum • nonremissum 

TpiT€OV tertiana 

T€TapT€OV quartana 

iKT€poc aurugo 

Trovoc dolor 

oibrijLia tumorexaqua^) 

KeqpaXaXYia capitisdolor 

€Xkoc uIcus 

TpaijLia uubius 

HIT9 • Moc perstrictio'*) 

aKOvr] cotis 

crrovYOc spungia • 

q^ap^aKOV medicamentum • 

KaXov bonum 

uY€ivov • salubrae 3r» 40 4;'» 50 55 [17°] co 1) denauigatione eiiam margo ) 2) an eo; am corr. m. i ) 3) KXcKjbiovn • tumor 
ntargo | 4) cq)ipo)i€voc • constipatus margo | 2. 8. inverso ordine a&c 1 7. 6u6u^oi abc^S, irpocq^iH a6c | 9. Denauigatione 
f>m. ahcl 10. O^Xacca a | 12. und^ om. abc^ 15. aiTtXXoc bc | 18. Tpoiroc abc i 
31. fonfis ac. fnneas b | 22. xuj^ai a. Kurriai b || 30. irc^oXia abc | 32. ciroiroi abc j 

S4. dilntio om. abc | 87. KUp€pvr)fr|c a. K\)fi€pyr\yr\c c | 38. irepuaTpiKCc abc \ De- 

xnedicina om. a&c || 41. o<p6aX)biiKoc abc \ ocularius a&c | 43. ostetrix a. obstetrix 
5c 1 44. appuiCTOC abc \ aeger abc | 48. nonremissum om. abc 1 67. qiYq>Moc abc 
69. salubre ab cl 30 HERMENEVMATA LEIDENSIA TTepiCujbiujv • ip • Designis xii • Tiapa- 
ttXticiov *) 

Kpioc aries 

Taupoc taurus 

bibufioi gemini 
5 KapKivoc cancer 

Xeujv leo 

TTopGevoc uirgo 

CuTOC libra 

CKOpTTioc scorpio 
10 ToEoTTic capricomus 

aiTOKepuJC sagittarius 

ubpTixooc aquarius 

iX6u€C pisces 

eaujLiacT6v : €CTiv Mirandumest*) 
15 KOi : €TTaviT6v etlaudandum 

TOcauTTi • €U9U€ia tanto ingenio 

TOUTUJ • TUJ • pipXiuj hoc iidibro 

€pTOV opus 

|ia0Tic€i doctrinae 
20 bi€pjLi€VTiufi€Vo^ interprctatum 

TTpOTOUTOU • TCtp ante hoc enim 

buciv • pipXiocic duobus libris 

cuv€Tpa^ja conscripsi 

TtavTaTa • pTifiaTa onmiauerba 
25 a;TibuvTi9Tiv quaepotui 

TTi;Ti)Li€T^pa nostra 

€pfiTivia interpretatione 

oca • avaTKdia quae necessaria UTToXajLipavo arbitror 
Kai • 6Xujc et omnino 
oca • ujqpcXi quaeprosimt 
avTpuJTioic onmibus 
(piXT]Taic amatoribus 
TTic • XaXiac loquellae 
pujjLiaiKTic latinae 
ouK • €bicTaca non dubitaui 
Kai • €VT0UTUJ etinhoc 
TUJ • pipXiuj libro 
TTpocTivai adicere 
iva, ^xn^ ut habeas 
07TUJC€,auT0V ubitcipsum 
TUjLivacTic') exerceas 
aXXa,Kai,€UTuxujc sed et feliciter 
T€KVOic • coic liberistuis 
KaTaXiTTTic relinquas 
fiVT|jLi6civov memoriam 
Kai,U7T6biTMa etexemplum 
q)iXo7TOViu)Vciir studiorumtuorum; 
T^bTiouv lamergo 
ap£u)|Li€6a incipiamus 
€pfiTiV€U€iv interpretari 
Ka6u)C;btva^€6a sicutpossimus 
bibdc Kiv docere 
KOtXXiCTa optima 
aXXaTa • K€q)dXaia sed capitula 
TUJV • ovojLAaTUJV uomiuum 
Kai,prmdTUJV et uerborum » S5 40 45 50 55 1) Designis XII etiam margo i 2) n pro ri corr. m. 1 || 3) TU)ifiac€c ant^ 
corr. m. H 1. TTCpi 2^uj&iu)v inscribunt abc omissis reliquis || 4. ^u^i^oi abcj 6. Xcov ahc '\ 

9. scorpia abc || 11. sagitarius b | 12. u6p€xooc c || 13. axOucc abci 16. ^iraiviTO'^ 

bc et ex corr. a||17. Toa6c|in om. abc^ 19. fiiaBccei a || 20. 6i€p)i€vr)u^ev6 a. bi^m^ 
)bi€V€U)Li€vov bc I 22. 6iciv b. bicvy ac \ pipXioic abc D 24. p€i)LiaTa a&c | 30. 

nia^ a || 32. avrpoiroic a. avBpoiroic bc \ ^mnibus a. hominibas &c y 34. loqut 

abc I 35. pu))iaiKn ac 1 38. to abc \ ^ipXiouj abc || 39. irpocOivai abc | 41. 

i ^ 

auTov abc 1 43. xaeuruxujv a. xai euTuxuiv bc || 44. cwtc bc || 45. KaTaXtirec 

48. cou bc. cu)" a 1 52. xaOauJc a6c | possnmus a&c || 55. Ta om. 5c | 56. ovofiot*^ 
ac I 57. petfiaTtuv a6c | ) HERMENEVMATA LEIDENSIA 31 TOi unius cuiusque 
covrai hae erunt 
ibpiavou diui adriani 
:€ic sententiae 
ToXdc etepistolae 
ixhjJV exquibusmaior 
:ta utilitas 
)i sequitur 
oic onmibus 
iTOu abeo 
OVTOC principi 
fuit 

Xi6ttic etloquella 
•pter ea 

iu)C,€iciv necessario sunt 
icrdia legenda 
uiT)^) etmemoriae 
Tdia tradenda 
»i,6^Xuj|Li€V • sitamen uolu- 

ri,XaX€iv • latina eloquia 
IviCTi uel grecae 
xiTiac sine uitio 
p£a)|Li€6a sicincipiamus 
roc • Tivoc petente quodam 
paT€UTiTai utmilitaret 
)C,€m€V Adrianus dixit 
Xic ubi uis 
i,€c6ai militare 35 40 €K€ivou • X€TOVTOC illo diceutc 

€iCTO • TrpaiTUJpiujv inpretorio ao 

abptavoc • c^ETJTaZr' • Adrianusinter- 

rogauit 
Tioiov • jiTiKOC • €X€i quamstaturam- 

habet 
Tr^VT€,Tr6b€C quinque pedes 
Kat • T]|itcu etsemis 
abpiav6c,€tTr€V Adrianus dixit 
€VTO cou TUJ interim 
€iCTTiV7roXiTiK/i iuurbanam 
CTpaT€uou milita 
Kat,€av,KaXoc etsibonus 
CTpaTiuJTTic • €CTi milcs fueris 
TptTUJ,on;uJviuj tertio stipendio 
buvT|CTi poteris 
€tCTO 7TpatTUjpi6 inpretorium 
fi^TapTJvat transire 
bt€7TiCToXibiou perlibellum 
aiTOuvTOC,Tivoc petente quodam 
iva,TOV,ibiov utsuum 
aTr€X€u6€pov libertum 
a7ToX€C€ perderet 

ov • Trpoxp6voi quem ante tempus 50 
K€X€uci,€7Tapxou iussa praefecti 
TaZoq)uXaKtou aerari 
KaTa,vo^ov secundum legem 
aiXtov,C€VTiov*) aeliam sententiam^) 
€tcXi6oTO|LAiav inlautumias [18"] 45 ^vr))i€ ante corr. m, i || 2) i in a\ superscr. m. i 1 8) litterae ten ex- 
alio atramento (a man. recenti?) 1 Taixa ahc \ haec ahc | 7. €uxp ahc 1 8. axoXoiBi ahc | 9. avOpoirotc hc, 

: a I hominibus hc et ex omnibns corr. a | 12. ctcto h || 18. XaXioTr)c ahc\ 
ahc I 14. preterea hc | 16. avarvujCTia a. avoTvocnca c. avaTvocnca h \\ 

lorie & II 18. irapaboraTaia ahcl 19. cVcvroi c \ OcXo^cv a&c || 20. po^atcn 
tine eloquia a&c | 2i. eXXcviCTt ahc \ grece c | 22. xopic a&c | 24. aiTouv- 
; I 28. crpaTCucceai ahc jj 81. a6pvo • celryral^ ac. aapvoccEirraZc h 
iram ahc | 84. Kaie^icu ac | 36. cvro courui ac ) 87. inurbananam c 

)UVT0C ac I 48. liberinm ac | 51. cirapxox a \ iussu h \ prefecti ac 
>q)uX&KUOu h I aerarii h 1 65. XtOoTOjLiiac a& jj 32 HKEMENEVMATA LEIDENSIA 

PepXrjKi miserat jur|7TaXiv neiterum 

Ktti vuv et modo Trepi cou dete 30 

Tr|V • €7ribociv congiarium Tipoc • |ui€ apudme 

auTOu • r|Ti huiuspeteret jU€|uiipTiTai quaeratur 

5 abpiavoc • €i7r€V • Adrianus dixit KU)biKiXXouc codicellos 

Ti2r|Tic • a7ToX€cai • quidqu^risper- TiC7roT€^abpiavu)aliquis^quiadriano 

dere 7rap€bu)K€V tradidit $5 

avTpu)7T0V hominem ^rXiovac • €ivai plures esse 

Kai • TTiv • €7Tibociv ctcongiarium baviCTac f^neratores 

aq)aipic6ai auferre 01 • tiv€C • aTOKOuc quiinusuras 

10 aq)ou • r|bTi • exquo iam tokouc usuras 

€E€biKTi6r|c uindicatus ^s €£€7Tpa£€0V exhigebant 40 

avaibTic • €1 inprobus es €ic • xpwcivouc • p • indenariis centum 

aiTOuvToc • Tivoc petente quodam ^HauTT^c • exipsis 

7T€pi • ubio • uiou desuo filio rm€pu)v p dierum centum 

15 OTi • auTOV quoniam eura bTivapiu)v p denarios centum 

Tm^Xi negle ret^) u7toctiX€ subducere 45 

ac6€VTi ovTa ualetudinarium Kai • 7Tap€KTac etextrinsecus 

Kai • 7T€V0|ui€V0V etpaupercm €KaTOCTac centecimas 

Kai • Tp€q)iv • )LiT]6€Xoi etpascerenollet Xajuipaviv accipere 

80 €V • juia • 7Tacac en • quo omnes Kai • to • auTO • 7TaXiv eteadem . ite- 
Tac • ouciac • auTou • facultatessuas rum 

beba7TavTiKi expenderat baviCiv faenerari w 

abpiavoc • €i7TTiv • Adrianus dixit abpiavoc • ernev Adrianus • dixit 

TU) • veaviCKU) iuueni • e^TiCT^OTaTac uir clarissimus 

25 q)uXacc€ • cou • TOVTTOTepa • custodi- €7Tapxoc juiou praefectus meus 

patremtuura 7T€pi • tou • tou • 7TpaT|biaT0C • deea X"^ 

bia • TOUTO • fapce • ideo enimte eKTivacci excutiet ^ 

eT€wr|C€V genuit Kai • avaTfeXi • juioi etrenuntiate 

q)povTicov • ouv • cura ergo bi • €7tictoXi • biou perlibellum 1) ante ret lacuna 2 litterarum relicta \\ 5. Adrianus dixit <m. ahc i 6. ti2[ctic a \ quid queris ac | 7. avxpuirov 

10. a^u ac g 11. €H€biKii6ec c | 12. avabi€C hc \ improbus es ahc | 14. v^P^ 
xbiox) ahc l 16. quoniam enim hc | 16. neglegeret abc || 17. ualetudinarc*-^ 

ac I 19. ^riOeXai &c | 20. cvuja iracac ac. €v ui airacac 6 J 21. aurSu a | 22. bebrf^^' 
vriKi c 1 23. €m€v ahc | 24. iubeni a 1 27. €T€viic€v c || 82. |iie^9T)Tat a6c | qac^^' 

tur a6c I 33. codicillos a&c 1 34. abptavo' a || 37. feneratores a&c | 40. exigel>^^*'* 
ahc 1 41. p om. ahc 1 43. p om. ahc | 44. p am. ahc | 60. fenerari ac | 61. a3-^**^ 
anos c ante corr. 1 53. prefectus ac. perfectus h | 54. toutou ac. tou b \ 7rp<»^*^' 
Toc &c I 66. airaTT^t (^bc \ ^ou abc^ 57. emcToXibiou c || HERMENEVMATA LEIDENSIA 33 iVTOCTivoc petente quodam 

• auTU) esse sibi 
>uciav facultatem 

T]C • a^iac ^questris dignitatis 
T€ • iTTTTOV sed cum equum 
ciov • TiTiTO publicum peteret 

• X€Xi)ui)uievov pr^teritum 
V • eivai eum fuisse 

bi€Tiac autebiennium 
>aci • €7rapxou decreto praefecti 
evi • auTU) imo anno 
)puu) municipio 
pricai es cedere 
I • biapdXri ^) quoniam crimen 
: • €XtiXu9i inter uenerant 
jXoi quodemerui 
HuvKicd^) concitauerant 
tvoc • €nT€V Adrianus dixit 

• 17T7TOV • aiTi quiequumpetit 
ciov publicum 

xpTTicOai emendatus 

• oqpiXi esse debet 
iTTa • be cetera autem 
n^) uitaetuae 

lacTic probabis 

iVTOC ' Tivoc petente quodam 
•aTTTivai • auTUJ permitti se ibi 
pa • eauTou patremsuum 
e^u)piac ab exilio 
caXecacGai reuocari abpiavoc • emev Adrianus • dixit 

aq)€C • oipo)uiai sine uideam 

Ta • uTTOjLivrmaTa*) commentarios 

coi • beq)povTico' tu • tamen cura 

eiTaveXGiv reuerti 35 

7Tpoc)ui€ adme 

XeyovToc^) • tivoc dicente quodam 

eauTov • u7TOVo9euGTivai se circum 

uentum 
U7T0 • ibiu)v asuis 

a7T€X€uG€pu)v alibertis 40 

Kai • exiv ibia ethaberesuas 
epTCtCTTipia tabemas 
€V • oic inquibus 
7TpaY)uiaT€uovTai negotiantur 
'€KTU)v • auTOV desuis 45 

XPTi)iaTU)v pecuniis 
Kai • \xr\hev • aTT€Kivu)V etnihil abillis 
.Xa)uipaviv accipere 
• ouv cuvTifopoc ergo aduocatus 
TU)V • a7T€Xeu0€pu)v libertorum 50 

a7T€Kpi0r|^) respondit 
€7Ti • 7ToXXu) • xpu)vu) multotemporc 
auTOuc • TU) • 7TaTpu)vi eos patrono 
auTU)v suo 

ev€ KacTOV unum quem que sr» 

TTapecxTiKevai praestare 
ci • auToic se eis 
7TpaT)uiaT€uec9ai negotiari 
Abpiavoc • emev Adrianus dixit [19"] 1) \r\ pro le corr. m. 1 ^) ante l deleta est x ificepta || 3) prior y\ pro € 
t». i 1 4) ^xv ea? |Li€v corr. rasura l 6) f ex it rasura corr. 1 6) n pro € corr. 

I 

2. aivai c I auxS' a B 4. iTmiKCC ac || 6. ecutn ac | 6. citito ac || 7. protori- 
% II 10. aTToaci ahc \ prefecti a || 11. eviauTui ac || 12. iroXibpiuj bc || 13. eece- 
ac I 14. emb€\ oc J 16. irapiccAriauOi ac^ 16. rivbouXou ac jj 17. irapujHuvKica^i 
18. abpiavoc • enrev adrianus —30 jiiCTaKaXccacOai reuocari om. h \\ 19. petet 
20. biiLiociov ac II 26. probabilis ac J 27. permittit se sibi ac || 29. ano ac J 
jio^iai ac H 40. aTrcXcubcpuiv ac 42. cpTacrcpia ac | 45. auTuiv ac y 46. XPI- 

ac II 47. aircKivov ac || 49. civriTOpoc b | 53. iraTpvvi c || 66. evcKacrov ac \\ 
restare ac | 67. cuauToic ac H 

rp. gloss. lat. tom. III. 8 34 HERMENEVMATA LEIDENSIA qppovTicatai • oxT curate ergo 
juiri • |ui€|iiip€Tai ne quaeratur 
aXXa • Kai • ouroc sed et ipse 
vouv sensum 
5 KOivov • €X6i cominunem liabet 
biaPipXibiou per libellum 
XcfOVTOC • Tivoc dicente quodam 
7TaT€pa • ibiov patrem suum 
a7ro7T€q)iCKUJC0ai confiscatum esse 

10 Kai • auTuj • biKOupid etsibidecuriam 
aq)r|pr|c 6ai ablatam esse 
Tiv • aTTTiTi quam petebat 
Kai • €1 • TivaaXXa etsi quaalia 
T^fovicav fuissent^) 

15 biKaia iusta 
aiTouvTOC • Tivoc petente quodam 
abpiavoc • €2[TiTriC€ adrianus • inqui- 

siuit 
7roT€ • o • TTaTTip ' cou quaudo pater 

tuus 
a7TOTT€q)iCKU)fievoc confiscatus 

iio €ir| esset^) 
XeyovToc • €kivou dicente illo 
TTpo • €TU)V • b€Ka autc annos decem 
av • apEu))ui€6a siqu^ perimus 
TTpaTjLiaTa res 

26 Ti • KaXujc aut bene 
Ti • KaXu)c autmale 
K€Kpi|Li€va iudicatas 
|ui€TaKaXiv reuocare 
oubev nihil 

ao TeTeXecjuievov consummatum ecTai erit 

auTOC • eauTU) ipsesibi 

oupPiKOU • XeyovTOC urbico dicente 

TTpijuiiTipov primitiuum^) 

€X€u6€pu)cai manumittere 

^eXovTOC uolentem 

bouXov • ibiov seruum suum 

aixo ' pec TOUTTic are stuta 

|uir|Tpoc matre 

opq)ayTic pupillae 

eic • abiKiav • yap infraudem enim 

TTic • opq)avTic pupillae 

• TrpaTJLiaTeuTTic actor 

auTOV eum eius 

Kai • biauTOV et per eum 

Ta • TTpaTjuiaTa res onmes 

Tr|C • opq)avTic pupillae 

bioi KOU)ui€va administratas 

abpiavoc • eCrjTTicev Adrianus • inqui- 

siuit 
TTOia • eXiKiac cuius aetatis 
r| • opq)avTic • eiri pupilla esset 
XeTOVTOC dicente 
Tou • cuvTiTOpou aduocato 
b€Ka • eivai • €tu) decem esse anno- 

rum 
abpiavoc • €i7T€V Adrianus • dixit 
7TIC0V • Touc • KpiTac suade iudices 
jLiri • oq)iXiv • TOUTO non debere eum 
7T€pi • TTiv • auTTjv circacam 
TTpocrifopiav appellationem 
€X€u6€pouc6ai manumitti :16 40 45 1) i superscr. m. i || 2) ante esset eramm est est || 3) primimitiuum ante ras. 2. ^€^v|jr]Tai ac \ queratur ac y 3. auxoc abc || 9. airoTrc^icKweai c 10. biKWV 

pia|Li abc 14- TCTOvicav h || 17. eHiiTrice c | adrianos c || 18. TraTep a£ \ suus ac 
. 19. airoTe^iCKUJ^evoc ahc || 20. ein axi || 23. apxuj^xeOa hc | 26. n ■ kuXujc autmale Ofi». 
abc I 33. oupPuKOu a || 36. eXeuSepuiccai c || 38. arefurta h \ 41. 42. eic . . . in — op<pa- 
vTic pupillae om. ahc , 43. auctor ahc 48. bioiKou^xeva ac \[ 49. eHeTeccv ahc \ adrian a 

50. TTOiac a6c || 61. op^avec c || 66. xpuTUC a \ suu uade ahc \\ 69. TTpoceTopiav c j 
60. eX^eepoucBai a \\ 50 HERMENEVMATA LEIDENSIA 35 

• Tiva dicente quodam Trapa • tivi apud quem 
)Civ congiarium biaTpipoi moraretur 

• uiou sui filii abpiavoc • tu) • avTpu)7ru) Adrianus 

. ablatum esse homini 35 

: anescio quo €i7r€v dixit 

/Toc etdicente avaib€CTaT€ inprobissime 

\f • €ivai filium suum esse aTToboc redde 

• €auTov et adse Tr|V • aXXoTpiav alienum 

pertinere €7ribociv congiarium 40 

civ congiarium aiTOuvTOC tivoc petente quodam 

x] • yuvTi responditmulier yuvaiKOC • ir^pi • q)povTiCTOU mulieris 
V • auTfi latinum se decuratore 

fuisse uiou • auTTic filiisui 

)uc • juiovo et tabulas solum oc • auTU) qui ei 

)€vai conscripsisse Tpi • €Tiav triennium 45 

€ nuptias autem ou • 7Tapr|CXTlKi non praestiterat 

'ai nonfuisse Tpoq)ia alimenta 

VTOC • ouv nonpotenti ergo Kai • crm^pov ethodie 

f €T0 ^) dequo agebatur tt^v • €7nbociv congiarium 

€17T€V adrianus dixit auTOu eius w 

}xr\ • T^ cumergo nonerit aq)r|pTiK€V abstulit 

ilius tuus abpiavoc adrianus 

civ • aiTou congiarium eius tov • q)povTiCTr|V curator 

c anescio quo elryracev interrogauit 

i auferri 7roT€ • €iTi quando esset 55 

y€V quisedicebat €7riTp07roc procurator 

auTOu • €ivai patremeius b€bo)ui€VOC datus |20"] 

Kai €iTr etsiquid 

adrianus 7rap€CXTlK€i praestitisset 

iussit TO • opq)avu) pupillo 

Tov apudse o • q)povTiCTTic curator 

a puerum OTio • koivujvoc quoniamsotius 

LUTr|C€V etinterrogauit auTOu eius 

pro € corr. m. 1 || 

rovToc ahc H 2. eTTibocuv ac \ 3. toi oc || 4. ablatam ac | 6. uiro ac 
V(\\ • auTri ahc II 13. Y^Tovai ac \ TCTOvai 6 || 16. cuvTCTpa^cvai h 
ihc 1 23. atru ahc Q 27. evat ac \ 36. post cincv adscripsit m c abpiavoc 
t II 37. improbisBiine ac \ 38. reddae ac \ 39. tgv ac \\ 43. uiou • auTric 
37, 54 ivaTaxiov ut celerius om. h \ 46. prestiterit ac || 48. odie ac 
Isset ac II 62. socius ac || 

8* m 36 HERMENEVMATA LEIDENSIA i} lU 15 20 25 aTTiwv • eir| absens esset 

KQi • juribebuvricGai etnonpotuisset 

TiTTOTe • juovoc aliquid solus 

Tiapecxeiv praestare 

TU) • abpiavoc • enrev adrianus dixit 

Tuj q)povTiCTr| curatori 

bia • TOUTO • ouv propter hoc ergo 

eboGec datus es 

piaXifiuj • ttvEtic utfame neces 

Tovopq)avov pupillum 

KaTa • bivaiuiv • ouv promodo ergo 

TricuTTOCTaceujc ^) facultatis 

Tpoq)ia auTUJ alimenta ei 

7rap€X€ praesta 

evTOC • ouTUJ • be interea autem 

ev • €TUX€V interi^ellauit 

abpiavou • Xefuj adriano dicens 

oiuioi • fiou • Kupie fili mei domine 

ecTpaToXofeGTicav'-) militiae capti- 

sunt 
abpiavoc emev adrianus dixit 
eTTafaTUJ feliciter • inbono 
aTieKpiGTi respondit 
aXXa • ibiurrai • eiciv sed inscientes 

sunt 
Kai • q)oPou|Liai ettimeo 
fir| • Ti ne quid 

Tiapa • TO • KaSriKOV extra ordinem 
TTOiTi €ou civ faciant 
Kai • eprmov • juie etmiserum me 
KaTaXiTTUJCiv relinquant abpiavoc • emev adrianus dixit » 
fiTibev • eiXa^ou ne quidtimeas 
ev *ipr|Xir| • yctp inpace enim 
crpaTeuovrai militant 
uj • • TTaTrip • eiTTev cui pater dixit 
erriTpeipov • ouv • juiou remitte ergo » 

me 
Kupie • auTOKpaTUjp^) domine impe- 

rator 
Kavl) TTepeTTi uelministrum 
auTUJV • eivai eorum esse 
iva auTOuc • eiTexuj uteos ad tendam 
abpiavoc • eiTTev adrianus dixit ^o 
fir|7T0TTiciav • 01 • Geoi nedeficiantdii 
iva • ce ut te 
UTTobouXov obsequentem 
TOic • TCKVOic • cou filiis tuis 
7T0ir|cu) faciam ^ 

aXXa • KXrifia • Xa^ov sed uitae ac- 

cept§ 
CKaTOV Tapxr|C centurio 
auTUJV yevou eorum esto 
abpiavoc*) • eTTibociv Adriano con- 

giarium 
bibovTOC dantes 
yuvTiTic mulier quaedam 
eHe^OTicev exclamauit 
beojuiaicou • Kupie rogote domine 
auTOKpaTUjp imperator 
iva • KeXeucrjc ut iubeas 
Tou • uiou • fiou filiomeo 1) uj pro o corr. m. i || 2) r\ pro e corr. m. i || 3) uj pro o corr. w. i jj 4) ou 
pro oc postea corr. m. 1 1| 2. buvTicSc ac n 3. iriTroTC ac \ ^xovujoc ac || 4. irapexeiv ac \ prestare cc | 6. emc 

ac I adrianas dixit om. a<; || 8. €bo6r]c ac || 9. iva • Xi)uiujTivHr]c ac \ necesses ac \\ 

14. presta oc || 15. ev • toc ac H 16. evcTiuxev c ati^ corr. \\ 17. abpiavoc Xctuj ac \ 

i 
adrianos a • adrianus c J 18. filii c 20. dixt a || 21. enairaTO ac 25. nequit ac'\ 

27. iTOicouciv ac || 29. KaToXiTrociv ac 30. cme a\\ 31. neqnit ac \\ 32. evipiXtr) a. 

cvipiXr) c I 33. CTaTCUovTai ac \\ 35. ego a || 36. kVpi€ a \\ 37. KavirepeTr) ac i 39. atten- 
dam ac H 47. CKQTovTapxcc c || 61. quedam a || 55. KeXeucec a. KcXucec c 1 66. tou- 
ou • ^ou ac II HERMENEVMATA LEIDENSIA 37 vai • )uiou • Ti daremihi aliquid 

auTOC • juiou ^) quoniam ipseme 

; neglegit 

uioc • auTr|C etfilius eius 

CTU)C • Xeyi adstans dicit 

Kupie Ego domine 

KpaTU)p imperator 

eTTiTiTViwcKUJ nonagnosco 

f]V • |uir|TTipa eam matrem 

ivoc • emev Adrianus dixit 

o\ • TauTTiv situ eam 

CTriTiTVUJCKUj non cognoscis 

pa matrem 

€TUJ C€ TToXiTfj nec egote ciuem 

|0V romanum 

E jiiTiTrip gaude mater 

CTTi optima 

TijuiiujTaTTi etcarissima 

xp • coi quantum enimtii 

• €ix€ deos oras 

• €|uiou prome 

• Ta • auTa etego' eadem 
*) • cou prote 

lai oro 

tp • C€ • eucepia Tuaenim pietas 

C€|uivoTTic etcastitas 

iTTOiei omnia facit 

u) • b€ gaudeo tamen 

nipaKXea per herculem 

Ta • UTre • jiou quoniam quae 

le 40 Tivojuieva fiunt 

TiavTa • coi^) omniatibi 

apecTa • eiciv gratasunt 

Kai • eTraivcTa etlaudabilia 

oibec • ouv ' Mr|TTip scis ergo mater 3f) 

TTiv • crifiepov • Tifiepav hodiemum 

diem 
T€V€9Xiov • jjou natalem meum 
eivai esse 

Kai • oq)iXo)ui€V etdebemus 
KOivri inuicem • conmiune 
biTTvricai cenare 
eav • GeXic • ouv siuis ergo 
€VopujT€pov tempore 
|ui€Ta • Toiv cum 
abeXqpUJV • jliou sororibus meis 
X€Xou)ui€vr| lota 
epxou ueni 

ca^ivaTap sabina enim 
€ic • aTpov inuilla 
u)p)ir|C€V profecta • est 
aXXacq)upiba sed sportellam*) 
auTTi €7T€|Liip€V ipsa misit 
PX€7T€*) • ouv uide ergo 
ivaTaxiov utcelerius 
€X6t]C ueniatis 
ivabiVTico)ui€8a utpossimus 
TTiv euKTaiav optabilem 
€iC€V inunum 
9pr|CK€icai celebrare 
TiveTai • vojLioc fitquidemlex 45 50 L21"] 
55 00 1) verba |liou — v. Kupic in rasura pro v. 4 a\nr]c — v. 8 €inTiTvi«CKUJ 
1 2) 71 pro X corr. m. i || 8) ante coi deJeta est k ^ ^) r ex s corr. m. 1 ,'! 
|iT€ ante corr. m. 1 || I. mi ac II 3. a\xOi\ ac \ 4. Kat • oc oc || 10. eiiniv ac \ U. €t cou ac \\ 
^OBcis ac II 14. iroXiTii ac || 16. Kaipe ac || 19. qantum a || 27. fecit ac \ 
(ipu) ac II 29. erculem a^i \ 80. uit€^ou a4i || 82. cou a^: 1 40. commune om. 

II. biTrv€cai a4i \ caenare a^i ) 46. ab€Xq)ofv c 1 48. sauina enim ac \ 49. in 

3. inuillam c || 52. ipsa ^\ii a \ bb. ab €Xer)c ueniatis deficit c, eaxtaJt b 
lay 38 HERMENEVMATA LEmENSIA Toi • ouTO • TpoTTOC eiusmodi 

Traciv • avGpiwTTOic ^) onmibus homi- 
nibus 

OTTUJC • ocTic uti qui 

TTaTpoKTOViav patricidium 
5 TreiTOiTiKi fecisset 

bTmocioc publice 

eic • juioXcov inculleum 

TrefLiqpGeic missus 

cuvTpaqpTivai conscriberetur • R 
10 juieTa exibvTic cum uipera 

Kai • TTiGriKOuv etsimiam 

Kai • aXcKTopac etgallu 

Kai • Kuvac et cane 

acepic2[uiic impiis animalibus 
15 acriPec • avGpujTTOC impius homo 

Kai • eic • ajuiaHav etinplaustrum 

eCeuYjLievTiv^) iunctum 

juieXavov • pou)V nigris bouis^) 

KaTevexBrjvai*) deportari 
20 TTpocGaXaccav admare 

KttieicPuGovi etinprofundum 

pXr|9r|vai mitti 

ebiHav ostenderunt 

UTTobiTjuia exemplum 
25 Ti)Liu)piac poene 

iva)uiaXXov utmagis 

qpoPriGuiciv timeant 

ouTU)c • avociov siccrudelem 

epTOV • eTTOiecrjv opus fecit 30 vuv • ouv nunc ergo 
o • eav • eTTipaXe quod conatus fueris 
CTTi • TTepac • oHic adfinem adducis 
bio propterea 

evTTavTi • TTpaTfiaTi inomnir^ 
qpiXoTTOViv • bei studere oportet ' ^ 
aTTO • Tujv^) 0eXu)VTOV auolentibus 
TTXeov • Ti • cibevai plus aliquid scire 
o • euxprjCTOv • ecTiv quod utile est' 
avGpujTTivu) • piu) human^ uitae 
TouTou )uiaXici huius praecipuae 
aTTeTOpia • Kupieuci oratio domina — 

bitur 
o9ev bei unde oportet 
YpamuiaTUiv • Texvrjv litterarum 
eK|uia9iv^) perdiscere 
Kai • TCtp • ecTiv et enim est 
opofLia uisus 
aTTTiTopiac orationis 
ev9ev • TOtpTTavTa hinc enim omnia 
KaTaufaJovTai'') inluminantur 
ouK • a|uiaTU)c • yap non indocte enim 
• eibevai • 9eXu)v quiscire uelit 
pu))uiaiCTiXaXeiv latinaeloquia 
Kai eXXevicTi etgrecae 
e7Ti)uieXu)c • TTpocexe diligenter ad- 

tendat 
TOUTujfap hoc enim^) 
uTrabiT)uiaTocxapiv exempli gratia 
TTpoc 9r|cojLiev adponemus 1) ui pro o carr. m. i | 2) ut pro ik corr. m. i || 3) bones ante corr. m. l II 
4) r\ pro e corr, m. i | 6) uj pro o corr. m. i jj 6) 6 pro r corr. m i y 7) u pro 
Tap corr. m. i y 8) post enim erasum est exempli gfa y 

2. avepoTTOC a I 3. oiruj a \ utiqne 5(6. brmociujc ah || 9. cuvTpaq)T)vai a- 

ctvrpa^iivat h \ B om. a \ 14. ZIujoic ab y 16. ac<E.^r\c a. accpic h \ aveporroc h II 

o 
17. cJeiT^nvnv a y 18. ^eXavujv a y 19. deportant h \ 21. puOvi a. pueovi h | 24. Tro- 

biT^a a I 25. poeoae a y 26. va a y 29. eprov a \ eiroiricev a \ 34. eiravTi a y 36. 0€' 

XovTurv a y 37. aliquit a y 40. toutu h \ fuiaXtcia ab \ precipue a 43. Tpainiuia' 

Tov a I litterarum artem h y 48. ^ap • vavTa a \ 60. eh h. eum a y 52. latin^ 

eloqui a. latine loqui h y 63. grece a y 54. attende ab \ 66. irabiTMaToc a y HERMENEVMATA LEIDENSIA 39 QTTCTopiav orationem 
n • Tic • ecTiv quiest 
a^vac x^xpiv mineru^ gratia 
n • biboucaaTiaciv quaedat omnibus 
5 TTiv • )uia^civ doctrinam 
Kau • Tuxrjv etfortunam 
irpurrov primum 
eiriTa • €ib€vau *) deinde scrre 
iTOiuJV Totp faciens enim 
lo TTOici facit 

avGiv • TOUTOUC florere eos 

Touc • juiTi • a)ui€XouvTac quinonnegle- 

xerunt 
Kai • TTOiociv etfaciunt 
a • €fiaOov quae didicerunt 
s T€XVTi • Top • |Li€TaTi9€Tai arsenim- 
transfertur 
OTTO • avOpwTTOu abhomine 
€ic • avOpuJTTOV inhominem 
Kai • biaTOUTO • T€XVTi etpropter ea 

ars 
ouK • aTToOvTiCKi nonmoritur 
o €TTiTOi denique 

TTOia • Tivxapic quae erat gratia 
juaOiv discere 

€1 • o • bibacKU)v si qui docet 
r|v • aOavaTOC eras etinmortalis 
t5 xauTa • Tap • €ivai haec enim esse 
8€0i • TiOfiX€cav dii uoluerunt 
ava|Lii|LiVTiCKOVT€C admonentes 
TipujTOV • TTavTwv primum omnium 
Ocouc • C€P€cOai deos colere 
30 ov • Xipavuj non turae 
oiXXa • cuv€i5rici sed conscientia ttXiujv • Tap • €Ctiv plus enim est 

KaXujc ; 2r|V*) bene uiuere 

TauTa • TTOiouvTa haec facientem 

Tovic • Tijuia potentes diligere m» 

T€KVOic • €VTXuKaiviv natis indulgere 

q)iXouc • q)iXiv amicos amare 

Kai • aTTX^uc • uTTobiKVU€iv etsimpli- 

citerdemonstrare 
Kai • avuTTOTTTU)c etsine suspitione 
TTavTa • TTOi€iv omnia facere lo 

Kai • juiTi • TTavTiTTpaTjLiaTi etnonma- 

ligne 
iva • €v • TTavTi • TTpaTfiaTi utinom- 

nire 
eixpTicTOC • Tic utilis sis 
KamavTa • Ta • eOijua et omnia quae 

solet 
2u)r| • cr| • TTapaTripric uitaetuae ob- ir. 

serues 
Kai • 6au)uiacr|C etmiraberis 
OTi • Tov • KaXu)c • TTOiouvTa quoniam- 

benefacientem 
KaXujc • aKoXouGi bene sequitur 
vuv • ouv • apHu)|ui€ Nuncergo inci- 

piam 
juiuOouc • Tpaqpiv fabulas scribere 'k) 
aicujTTiouc aesopias 
Kai • UTTOTaEu) et subiciam 
UTTobiTMa exemplum [5^2"] 

bia • TOUTOV • TCtp per eum enim. 
ai . 2u)Tpaq)ib€C • cuvecTTiKav pictur^ ^o 

constant 
eiciv • TapXiav sunt enim ualde 
avaKaiai necessari^ 1) at pro a\) postea corr. m. i || 2) r\ pro e corr. m. 1 || 8. minerbe a | 4. n^t^ucXaTractv 6 || 6. Kai a || 8 eibcv b. cibevaii; a \ scire 

aft I 18. vainiociv b || 16. airo • avOpuji a \\ 19. ouv b \\ 24. erat inmortalis b 

36. TiOcXricav a 1 86. Ti^ci a || 36. cvTauKaiviv ab || 38. airauic a 1 39. avTTOTrruic a '. 

ftuspicione a | 41. maligne a || 42. iravri om. a || 43. euxpncroc a | sit & ^^* ^^v a ' 

X 
49. apxui^c b. apEuifiC a y 61. ateumiouc a | 52. iroTaHu) a \ subitiam a | 63. TrobiT^a 

anie eorr. a 1 38 HERMENEVMATA LEIDENSIA Toi • ouTO • tpoTTOC eiusmodi 

Traciv • avGpiwiTOic^) onmibus homi- 

nibus 
OTTDUC • ocTic uti qui 
TTaTpoKTOViav patricidium 

5 7T€7T01T1KI fecisset 

bTmocioc publice 

€ic • juioXcov inculleum 

TT€fiq)8€ic missus 

cuvTpaqprjvai conscriberetur • R 
10 |ui€Ta €Xi^VTic cum uipera 

Kai • 7Ti9tikouv etsimiam 

Kai • aXcKTOpac etgallu 

Kai • Kuvac et cane 

ac€Pic2Iu)ic impiis animalibus 
15 acTiPcc • av0pu)7TOC impius homo 

Kai • €ic • afLiaHav etinplaustrum 

cCcuYfLicvTiv^) iunctum 

juicXavov • poujv nigris bouis^) 

KaT€V€x6r|VCii*) deportari 
20 TTpocOaXaccav admare 

Kai€icPu8ovi etinprofundum 

pXTi8r|vai mitti 

cbiHav ostenderunt 

urrobiYjuia exemplum 
25 Ti|uiu)piac poene 

iva)uiaXXov utmagis 

q)oPr|8u)civ timeant 

ouTU)c • avociov siccrudelem 

cpTOV • €7T0i€cr|v opus fecit vuv • ouv nunc ergo so 

o • cav • CTTipaXc quod conatus fueris 
€7Ti • 7T€pac • aHic adfinem adducis 
bio propterea 

cvTTavTi • TTpaT^aTi inomnir^ 
q)iXo7TOViv • b€i studere oportet * ^ 
aTTO • TU)V*) 8€Xu)VT0V auolentibus 
ttXcov • Ti • cibcvai plus aliquid scire 
• €uxpr|CTOV • €CTiv quod utile est 
av8pu)TTivu) • piu) human^ uitae 
TOUTOu )uiaXici huius praecipuae 40 
aTTCTOpia • Kupicuci oratio domina- 

bitur 
o8€V b€i unde oportet 
TpamuiaTujv • T€xvr|V litterarum 
€K)ia8iv^) perdiscere 
Kai • TCtp • €CTiv et enim est 45 

opo)uia uisus 
aTTTiTOpiac orationis 
€V8€V • TttP^ctVTa hinc enim omnia 
KaTauTaJovTai'') inluminantur 
ouK • a|uiaTU)c • TOp non indocte enim 50 
• cibcvai • 8€Xu)v quiscire uelit 
pu))uiaiCTiXaX€tv latinaeloquia 
Kai €XX€viCTi etgrecae 
€TTi)ui€Xu)c • TTpoc€X€ diligentcr ad 

tendat 
TOUTU)Tap hoc enim**) 
UTrabiT)iiaTocxapiv exempli gratia 
TTpoc 8tico)ui€V adponcmus M 55 1) uj pro o corr. m. i 1 2) \jt pro ik corr. m. i || 3) bones ante corr. m. 1 
4) Y) pro € corr. w. i | 6) tu pro o corr. w. i 1 6) 6 pro r corr. m i | 7) u pro 
Tap corr. m. i y 8) post enim eraisum est exempli gra | 2. aveponoc a | 3. oiru) a \ utiqne b | 6. brmociujc ab || 9. cuvTpaq)T)vai a. 
civrpa^rivai b | R om. a [ 14. Zuioic ab 1 15. ac€pY\c a. accpic b \ avepoiroc b 17. €2€iT)iT|VTiv a I 18. )ui€XavuJv a 1 19. deportant b | 21. puOvi a. pucovi b | 24. iro- 
bxfpia a l 25. poeoae a | 26. va a || 29. €pTOv a \ €TTOir)C€v a 1 34. €iravTi a || 36. 0€- 
XovTuiv a 1 37. aliquit a 1 40. toutu b \ jiiaXicia ab \ precipue a i 43. Tpam^ia- 
Tov a I litterarum artem b ^8. ^ap • vavTa a y 50. eii b. eum a | 52. latina 
eloqui a. latine loqui b D 53. grece a | 54. attende ab y 56. TrabiTfiaTOC a | HERMENEVMATA LEIDENSIA 39 aTr€Topiav orationem 
T| • Tic • ecTiv quiest 
a0r]vac xopiv mineru^ gratia 
11 • biboucaaTiaciv quaedat omnibus 
5 TTiv • Ma^civ doctrinam 
Kau • TuxTiv etfortunam 
TTpuiTov primum 
€TriTa • €ib€vau *) deinde scrre 
TTOiujv yap faciens enim 
10 TTOici facit 
avGiv • TOUTOUC florere eos 
Touc • MTi • a)ui€XouvTac quinonnegle- 

xerunt 
Kai • TTOiociv etfaciunt 
a • €fia9ov quae didicerunt 
15 T€XVTi • Top • M€TaTiO€Tai arsenim- 

transfertur 
aTTO • avOpwTTOu abhomine 
€ic • avOpwTTOV inhominem 
Kai • biaTOUTO • T€xvr| etpropter ea 

ars 
ouK • aTToOvTiCKi nonmoritur 
» €TTiTOi denique 
TTOia • Tivxapic quae erat gratia 
^aOiv discere 

€1 • • bibacKU)v si qui docet 
Tiv • aOavaTOC eras etinmortalis 
io TauTa • Top • €ivai haec enim esse 
9€oi • TiOTiX€cav dii uoluerunt 
avafii|LiVTiCKOVT€C admonentes 
TTpurrov • TTavTU)v primum omnium 
Oeouc • C€P€c9ai deos colere 
^ ou • Xipavu) non turae 

oXXa • cuv€ibTici sed conscientia ao ttXuuv • Top • €CTiv plus euim est 
KaXujc ; 2r|v^) bene uiuere 
TauTa • TTOiouvTa haec facientem 
Tovic • Tijuia potentes diligere 
T€KVOic • €VTXuKaiviv natis indulgere 
qpiXouc • qpiXiv amicos amare 
Kai • aTTXiuc • uTTobiKVU€iv etsimpli- 

citerdemonstrare 
Kai • avuTTOTTTUJC etsine suspitione 
TravTa • ttoi€iv omnia facere lo 

Kai • }xr\ • TTavTiTTpaTMaTi etnonma- 

ligne 
iva • €V • TTavTi • TrpaTfiaTi utinom- 

nire 
€ixpTlCTOC • r|C utilis sis 
KaiTTavTa • Ta • €9i|uia et omnia quae 

solet 
Ikjjx] ' cx] • TTapaTTipTic uitaetuae ob- 45 

serues 
Kai • 9au|uiacr|C etmiraberis 
OTi • Tov • KaXu)C • TTOiouvTa quoniam- 

benefacientem 
KaXujc • aKoXou9i bene sequitur 
vuv • ouv • apEu)|ui€ Nuncergo inci- 

piam 
)Liu9ouc • Tpctcpiv fabulas scribere '»0 
aicu)TTiouc aesopias 
Kai • UTTOTaHuj et subiciam 
uTTobiT^a exemplimi 1^22"] 

bia • TOUTOV • TCip per eura enim. 
ai . 2u)Tpaq)ib€C • cuv€CTTiKav pictur^ ^o 

constant 
€iciv • TCtpXiav sunt enim ualde 
avaKaiai necessari^ 1) ai pro au postea corr, m. i || 2) ri pro e corr. m. 1 || 3. minerbe a | 4. r)6t6ucXaTraciv & || 6. xai a || 8. €i6€v b. exbeva^i a \ sc-ire 

ct6 I 13. vainiociv b | 16. aTro • avGpuji a \\ 19. ouv b H 24. erat inmortalis b 

26. r|9€Xiicav a | 86. fxiia a || 36. €VTauKaiviv 06 || 38. aTrauJc a || 39. avTroTTTUJC a 

aaspicione a 1 41. maligne a y 42. TravTi om. a \\ 43. €uxpncToc a | sit & ^^- ^^v a > 

X 
49. apxtu|i€ b, apEui|Li€ a 1 51. ai€umiouc a || 52. iroTaHu) a \ Bubitiam a || 53. TrobiTMa 

nnte corr. a 1 40 HERMENEVMATA LEIDENSIA 

Tipoc • ujqpeXiav adutilitatem Kai • KuvTiTete • TiXeciov etuenatores 

Tou • Piou • Tmov uitaenostrae proximo 

7Tpu)TU) • ouvTujTTUj primo ergo loco o be • TTpocqpurriv • u)p)uia atilleinfii- 

fiuGou • apSojuai fabulam incipiam gam ibat 

5 deceruo Kai • jiexpic • ottou etquandiu quidem 

ajTO • eXaqpou deceruo bia • irebiujv percampos 

eXaqpoc • eu|uieT€9r|c ceruus bone ma- eTioieiTOTovbpofiov faciebat cursum^i 

gnitudinis ecu)2eT0 liberabatur 

ujpa • Gepouc aestiuo tempore utio • Tr|C • okittitoc auelocitate 

biipTi • XiTTOjuievoc siti deficiens tujv • CKeXu)V crurum 

10 TTapayiveTai aduenit tTTibe • eic • ttukvtiv sedubi inspissam 

eiTiTiva • 7Tr|Tr|V adquendam fontem Kai • baciav etcondensam ^» 

biauyTi • Kai • paGiav limpidum et uXev • eirecev siluamincidit 

altum evTTXaKevTUJV • auTU) obligatisei; in- 

Kai * TTiuiv etcumbibisset plicatus 

ocov • TiGeXev quantum uoluerat tu)V • KepaTU)v comibus 

15 TTpoceiX€V adtendebat eaXu) captus est 

Tr| • Tou • cu)fiaTOC acorporie Treipa • jua0u)v modo perdiscens 45 

Kai • juiaXiCTa • jLievepr|Vi etmaxime oti • apa • abiKOucev quod iniustus 
quid laudabat esset 

TTiv • q)uciv • TU)V • KepaTU)v naturam tu)v • ibiujv • KpiTr|C suorum iudex 

comuorum ipeyujv • juievi culpas quidem • uitu- 

avaTeTa|uievu)VTe excelsissimam perans 

20 eic • TToXuv aepa inmulto aere Ta • coCovTa • auTov quaesaluabant 

Kai • u)c • KU)C • juioceiri etquodorna- eum 

mentum esset e7Taivu)v • be laudans autem ^ 

rravTi • tu) • cu)|LiaTi omni corporis uq)U)v • TTpobeboTai aquibus deceptus 

eipeyev • be culpabat autem esset 

Tr|V • TU)V • KeXu)v crurum de mure 

26 XeTTTeTr|Ta exilitatem Muc • eTravu) Mus super 

u)c • ouxoiu)VTe • 0VTU)v quas nonesset XeovToc • Koi|uiu)fievou leonem dor- 

epiv • TO • papoc ferre pondus mientem 

ev • oic • be • TTppc • toutouc • r|v sed- eqpTiXaTo insiluit ^ 

cum inhis esset Kai • tov • uttvov • auTOu etsomnum {,* 

uXaxrjTe • kivujv latratus canum eius 

so eq)vibiu)c • aKOu • Tai subito audiit eHuTTViKev excitauit 3. TOTTUJ a II 4. apxo|Liai 5 || 5. dccenio om, db J 6. post aTroeXa^ou de ceruo 
deficit h \ decerbo a || 7. bon^ a jj 8. aestibo a || 10. TrapaxiveTai a \ 12. bTauTT} a \ 

linpidu a | 14. quintum uoluent a || 16. acorpore a || 17. ^xevcpriXu a \ 20. post 
aepa . . . aere deficit a || HERMENEVMATA LEIDENSIA 41 ov • o • Xeiwv • bpa£a)Li€Voc quem leo eauTOuc • avaXic • KecGai s^ consumi 

amplexus epXcTTOV uidebant 

avaipiv-TiPouXcTO interficereuolebat u)picav statuerunt jj'» 

CKivoc • 5e ille autem |uieTauTU)v^)^7TUKTeucai^) cumeis pu- 

cuTYVUJfir|V • TiTTicaTO ueniam petit gnare 
uirep • Tou • 2r|V pro uita TOiyap • ouv itaque 

Kai • ouKcXaccova etnon minorem eTToricav • eauTOuc fecerunt sibi 
KapiTa • eTTeTTcXXeTO gratiam repro- rnrejuiovac duces 

mittebat ouc • TTpoc • eTTiorijLiov quos adnobili- 40 

obe • Xewv • feXiuv etleo ridens tatem 

Kai • CTOxaZojuievoc ') etexistimans xP^ceoic • Kepaciv aureis comibus 

CKOC )uiecav omauerunt 
Kai • eHaTTivric etde subito 
|uiaxr|C • cu)LipXr|0icr|c pugna commissa 
juiuec • eq)UYOV mures fugerunt i'> 

01 • riTejiiovec • ouv duces ergo 
kujXuo juievoi proibitisunt 
u7T0KUvr|YU)v • XricpGic auenatoribus bia • Ta • KepaTa propter comua 

captus . ecqpaxricav') occisisunt 

Kai • eic • bec)uia • pXeGic etinuinculis- outu)c • eic • ti)uitiv sic inhonorem'') ^h» 

missus . Toic • boGiciv • exctipov dati gaude- 

eKerro iacebat bant 

TOT€ • o • )iuc • juvrjcGic Tuncmus^) auirauTwv • eiTaTOV exeis passisunt 

depatre familia 
TiCTTOTai • oiKobecTTOTTic Nescio qui- 

paterfamilias 
TTXeoiv • eic • GaXaccav nauigans in- i»r> 
mare Xeu)VTi • xctpiTac leoni gratiam 
avT07robu)civ restituere 
eTT€TTi^ctTO repromisit 
aTTeXucev • auTov dimisit eum 
jueGou • TToXibe Sedmulto post 
auToc • oXeu)v ipseleo avraTTobouvai restituere 

TU) • XeujVTi • TTiv • xctpiv leoni gra- 

tiam 
TiGeXTicev uoluit 
Kai • bia • VUKTOC etperaoctem Tpu)TUJV • Ta • cxoivia rudens funes^) eKOTTiauTTO • x^M^voc laborabaf in- 
TiXeuOepujcev • tov • XeiuvTa*) libera- tempestatem uitleonem 
e^aveXTTiCTOv sicdisperatis 
Por|8ia adiutorium 
OTTO • T^TTOVUJV abinferioribus 
TiveTai • |Lii2Iociv fit maioribus 
de muribus et mustelis 
Muec • opTi2Io)uievov • Mures indignati 
OTi . aiTO • TCtXu)v quod amustelis Kai • 01 • vaiTai etnaute 

acGevecTepov inbecillius 

UTTTipeTouv ministrabant [23") 

bia • Tov • xt)LAOva propter tempesta- «o 

tem 
oic o • avGpujTTOC • eirrev quibus homo 

dixit 
ujLieic • (pr|civ uos inquit l) lo pro lix) corr. w. i | 2) praecedit in margifie r et |livtic6ic lineola videtur 
dektum m. 1 \ 3) arUe nes erasa cst d || 4) Xeuj pro Xeo corr, m. i y 6) tu pro o corr. 
». i 1 6) posterior u superscr. H 7) n pro € corr, m. 1 1 8) hononorem afUe corr. i! 42 HERMENEVMATA LEIDENSIA 

€i|Lir| • TOUTO • TOTiXoiov nisihanc na- tq • evavTia • Tiacxouciv contrariam ao 

uem patiuntur 

TaxuTcpov • afTiTai celerius ducitis deleone 

XiGoic • Ojuiac • xaTaXuj lapidibus uos Aeujv • Xijju) • ckXittov Leo fame de- 

deiciam ficiens 

TOT€ • €ic • eH • auTUJV • €i7r€v Tunc- vociv • eauTOV languerese 

unus ex eis • dixit 7Tpoc€7roi€iTO simulabat 

5 oqpcXov • fap utinam enim xai • bia • TauTrjc • tt^c • TiXavTic et- 35 
€Kivuj • TU) • TOTiu) • rnuicv iucoloco es- propter eam fallaciam 

semus TaXonra GTipia cetere besti^ 

OTTOu • XiTOi ubi lapides €7ncK€7rTO|ui€va uisitantes 

cuXX€TTivai • buvavTai colligi possint €ic tipxovto introibant 

ToiTUJ ouv • o)uioia huic ergo similia ouc • oX€U)v quos leo 

10 Tacipuxac • r||uiu)v animas nostras €u8€U)c • ebaTiava continuo consum- « 
PacTaZiv • oqpiXojLiev baiulare debe- mebat 

mus aXu)7rTiH • be uulpis autem 

Tac • KOUTiOTepac • lr\}x\ac leuiores eEu^Oev • ToucTiTiXaiou • ecraGTi extra 

iacturas speluncam stetit 

ivaTac • papuT€pac grauiores Kai • ecTiacaTO • auTOV etsalutauit eum 

€K(puTU)|ui€v effugiamus €7r€pu)TTi0ic • be interrogata ergo 

15 decattuna urr • auTOu al^eo 15 

AiXoupoc • 7rpoc7TOioufi€Voc Cattuna biaTi • ouK€icr|pX€To quarenonintraret 

fingens a7T€KpiGTi respondit 

TCveGXiov • axeiv natalem agere eTiibe • opu) quoniamuideo 

€711 • biTTVOV • opvea adcaenam • gal- eicepxojuievu^v • ixriv intrantiumuesti- 

linas gia 

eKaXecev inuitat eEepxofLievu^vbe ou exeuntiumautem ^* 
20 €7riTa deinde non 

7rapaTTipr|KU)c obseruans outu)c • tivu)v ^) sicaliquorum 

eiceXSovTac introeuntes ouKivbuvoi pericula 

CKXicev • Tac • Gupac clusit ostia bibaxrj • rmiv doctrinanobis 

Kai • KaS • Tiva etsingillatim eivai 091X1 essedebet 

25 ripHaTo ecGieiv quicoepit manducare tt^c • rijLieTepac • cu)VTTipiac nostre sa- -^ 
ouTOC • o • juiuGoc haecfabula lutis 

rjpjuocTai • eic • eKivouc apta • est • deinfirmo 

ineos AcGevTic • tic Quidam infirmus 

01 • TrpoceX^riba • iXapav quiadspemi- a7T0 • aTexvou • iVrpou abindocto me- 

litarem dico 

7TOp€uofi€Vou proficisccntcs aqpeX^ricGic desperatus 

1) ujv pro ov corr. m. 1 || HERMENEVMATA LEIDENSIA 43 • €cu)6r|^) conualuit 

KQi • cuvavTTiccac • auTDu etobuiatusei 

Tiw • laTpui medico 

bia • xP^vou post tempus 
5€Hr|TaZ€V interrogauit 

€1 • airroc • exx] si ipse sit 

ov • aq)XaTriK€i quem disperauit 

obi • aiT€Kpi9Ti is respondit 

Tou • xotpovTOC • x&piv orci gra 
10 auTov • av€7r€MiT€V 

€Habou 

TiapeKToc • b€ praeter ea autera 

xapovToc • €CTaK€vai orcum statuisse 

TtavTacTouc • iaTp6uc omnes medicos 
15 €VTOC • oXiYUJV • ri|ui€pujv intrapaucos 
dies 

7rap€auTov • aY€iv apudse duci 

iva • auTOuc • pacavic€ uteos torque- 
ant 

€7ribT| • TU)UTU)v • afi€Xia quoniam 
eorum neglegentia, 

TroXXoi • arreGvTiCKOV multi moriuntur 
20 aXXa • coi sedtu 

|LiTi • q)oPT)^c nontimeas 

€TUJ • TCtp • €iTrov • auTU) ego enim 
dixi ei 

C€iaTpov temedicum 

|UTib€TroT€^T€TOV€vainumquam fuisse 
25 TTpoTa • Top primum enim 

c€ • airocTracai te adduci 

C€crmiu)K€i') adnotauerat 

haecfabula 
potest 
30 adeos pertinere 

ocTic • • ouKOib€V quiquodnescit 

€TraTTt^^^Tai promittit 
de comice 

KopuiVT] • biipu)ca Comix sitiens Trpocr|Xe€V • €tti • ubpiav accessitad- 35 

hidryam^) 
Kai • TauTr|v • ePiaCcTO et eam coua- 

batur 
avaTpeipai conuertere 
aXXo • Ti • icxupu)c • CTr|Ki sed quia 

fortiter stabat 
ouKTjbivaTO nonpoterat 
auTTiv • KaTapaXiv eam deicere 10 

aXXafi€9obu) • €7T€tux€V sedremedio 

optenuit 
• r|9€XTiC€V quoduoluit 
€TT€fiu€ • TCtp • vpriqpouc misit enim 

calculos 
6ic • TTiv • ubpiav in hycb-iam 
Kai • TouTU)v • To • TiavGoc eteorum 45 

multitudo 
aTTO • KaTU)9Tiv • TU) • ubu)p*) de imo 

aquam 
avu) uTr€p€X€€V susum eflPudit 
Kai • ouTU)c • r|Kopu)VTi etsicconiix 
Tr|V • ibiav • biipav • KaT€TTauc€V sitem- 

suam reparauit 
ouTU)c • ouv • (ppovr|cic sicergo") sa- 'h) 

pientia 
avbpiTTiTa • jrXava uirtututem fallit 

decoruo 
KopaE • Tupov • apTracac Coruus • ca- 

seum • rapuit 
Kai • CTravu) • bevbpou etsuper arbo- 

rem 
7T€Tac9ic • eKa9iC€V uolans sedit {V> 
ibouca • be • auTOV speculata ergo 

eum 
aXu)7r€£ uulpis 
7TpocTiX9€V accessit 
Kai • €TTaiV€iv • ripHaTO etlaudare coe- [*24"] 

pit 1) anie 6 erasa e«* u y 2) r) pro € corr. m. 1 J 3) adidriam awU carr. m. 1 
i) m pro o corr. m. i 1 5) c auperscr. m. i | 44 HERMENEVMATA LEIDENSIA 

auTOu • TTiv • avbpiav eius uirtutem o • ecTiv • eKiKivbivov quod • est • peri- 
ei|ieT€V • be arguebatautem culosum 

OTi • TOiouTo2u)ov quodtale animal decane 

(pujvr|v • ouKexei uocem nonhaberet Kpeac • kuov Came canis » 

5 7TXavr|9ic • ouv • o • KUjpaH fallatiaergo ajrpacac raptam 

coruus TTOTajuiov • biepaivev flumentransie- 
TivoiHev • To • CTOjuia aperuit^) ro- bat 

strum KaiOeacajuievoc etutuidens uidit 

Tivi • Tov • Tupov • irecovTa quicaseimi tou • Kpeoc • ttiv • CKiav camis um- 

cadentem bram 

aXujTieE • apnacaca uulpis raptum uTTWTiTacev suspicatus est m 

KaTecpaye V comedit |Lii2ova • eivai • r\c • eqpepev maiorem • 
10 ouTU)c • 01 • TToXXoi Siccouplures esse quam ferebat 

oTTibuvajuii • oubivavTai quod uirtu- Kai • ujc aipei etdum tollit 

tibus non possunt aTiepaXev • r|V • eKpaTi amisit quam 

q)povTici • eKTrXeKOiciv sapientia ex- outuj • ttoXXoi • av9pu)7roi Sicmulti 

plicant homines 

depuero Ta • abriXa incerta « 

TTaibiov • eic • uXr|V puer insiluam uuc • 9r|peuouciv dum captant 

15 aKpibac 9r|peuov*) lucustas capiens aTioPaXXouciVTa • ibia amittunt sua 
eTTecTa9r| • Xi9u)tivi adstetit lapidi derana 

cuidam BaTpaxoc • fLiiv Rana murem 

eiyov inquo CTTicev • KoXujuipav suasit natare ^^ 

CKwpTTioc • CKpuPeTo scorpio latebat outov • TTobaTTpocTovibiowoba cuius 
ov • OTTaic • ePiaJcTO quempuer com- pede adpedemsuum 

pellabatur ebecev • ligauit 

20 avTi • aKpiboc • eHeX9iv contra lucu- eiTa • OTe deindecum 

stam exire eic • to • ubu)p • auTov • aTeioxei in- 
u) • o • CKUjpTTioc • XcTi qui scorpio aquaeum adduxerat 

dicit Ka9u)c • ev • ubpov2u)ov sicutaquatile - 
opaTaXac uide miser animal 

jLiri • ujc • eXXe9ripeueic^) ne dum me juieTaxapac • KaTebuvev cumgaudio- 

capis mergebat 

eaiTOV • aTToXecTic teperdas ojliuc • be mus autem 

25 ouToc • • |uiu9oc haec fabula uucev • acuvri9i • tottu) tamquam in- 
TTapaTfeXXei praedicit consueto loco 

|uir|bev • TOi • ouTOV • ToXjuiav nihiltale q)uceujc • ibiac natur^ suae 

audere koXijuPu)v • aTTU)XeTO*) nat$ms perit 1) i cx t corr. w. i J 2) u pro o corr, w. i || 3) pc superscr. m. 2 | 4) iw pro 
corr. m, 1 HERMENEVMATA LEIDENSU 45 M€Ta • be ' Tpic • r)M€pac post autem 

tres dies 
acKOC uter 
• fiuc • (pucoOic • €KoXifipa musinfla- 

tus natabat 
ovKoXi^puiVTa • V€Kpov quenmatan- 
tem mortuum 
siKTivoc • Tr€T6|Li€voc miluus uolans 
»'] ii^ac€V rapuit 

KaiTUi auTui Xivui eteodem lino 
o^aTpaxoc iiKoXouGriC€V rana secuta 

est 
ov€uG€Uic • o • iKTivoc quam continu- 
omiluus 
10 KaT^TTUV deuorauit 

ouTUJC • ouvoc • aXXoTic Sicergo qui- 

alicui 
Kivbivov • Kiv6 pericidum moiient 
€auTOV • aTrofi€i se perdit 
deasino et lupo 
15 Ovov • appuicTOV Asinum ^grum 
XuKOC • €Tr€CK€iTT€TO lupus uisitabat 
KaiTiEaTO^J et coepit 
To copa auTOu Tivraviv corpus eius 

tangere 
Kai • €E€T€C€iv et interrogare 
^ TTOia • paXXov • \xepr\ quaemagis par- 
tes 
auTou • CTTOVOuv eidolerent 
aTr€Kpi0Ti • • ovoc responditasinus 
a • coi • Oivravic quaetutangis 
ouTUJC • avGpuiTTOi • KaKOi Sichomines 
mali 
■^ €1 • Kai • ui(p€Xiv • boKOuciv siet pro- 
desseuidentur 
MoXXov • pXaTTTOuciv magis nocent 

de tauro 
Taupoc cpcuTUJV • XcovTa Taurus fu- 
giens leonem €auTov • €ic CTTfiXaiov • €paX€v se- 

inspeluncamisit 
OTTO • uTicav • Tpatoi • T ubierant- »o 

hyrci • tres 
01 • TiV€C • €UipaKav qui ut uiderunt 
TOUTOV • qpopou|Li€vov eum timentem 
KaT€T€XuJv • auTOuc deridebanteum 
KaKivoc • auTouc etilleillis 
aTr€KpiGn respondit abintellegentes 35 
uj • aTrov€VOV|Li€voi odesperati 
€1 • Tctp • rjbiTC sienim sciretis 
Ti • ujb€ • KaT€qpuTOV quare hicrefu- 

gerim 
ouKav • |Liou • KaT€T€XaTai^) nonme 

deridebatis 
ouTUJC • ouv • €ViOT€ Siccrgo s^piui 40 
TabivaTa • TipocujTra potentes perso- 

nae 
UTTO • abuvaTUJV • uppiZovTai abinfe- 

rioribus iniuriantur 
degsopo 
aicujTTOC • €Tr€poTriGic Aesopus inter- 

rogaturus 
biaTi • TuvaiK€C • avbpaciv quare mu- 46 

lieres uiris 
TTpoiKabiboaciv dotem dant 
Kai • 0UKavbp€CTivaiEiv et non uiri 

midieribus 
ripEaTO • TOiouTOuc • ^iiGouc^) incepi- 

tabilem fabidam 
de homine et leone 
AvGpoTTUJC • KaiX€UJV Homo etleo r.o 
0T€ • €ic caiTOuc cum interse 
ripiCov certarentur 
Tic • €iri • €TravujT€poc quis esset su- 

perior 
Kai • €2[riT0uv etquaerebant 
TauTTic • Tr|C • a|LiqpicpriTriC€UJC eius 55 

altercationis 1) x) pro € corr, m. l | 2) t€ ^ T» corr. m. i | 3) 6 pro t corr. m, 1. 1 46 HERMENEVMATA LEIDENSIA 

papTupiav testimonium XPi^ • oukcctiv opus nonest 

Kai • uic • r|XGov etutuenerunt aXXa • aXeOiac sed ueritatis 

07T0U • Tiv • ^VT]|Liiov ubierat moni- Kai • o • av6pu)TT0C • aTr€Kpi6r| ethomo 

mentum respondit 

6V • ui • Tjv • eCui • Tpacpr||Li€VOV inquo veviKriKTiicav uiceras » 

eratpictura ei • jiiebebe^evov iuoi sinonalligatuin 

5 TTUJC • Xeuiv • UTTO • av^puiTTOu quo- mihi 

modo leo abhomine tov - av6puiTT0V • ebiKVuec hominem 

eTTViteTo sufiFocabatur ostenderes 

ebiKVuev • ouv • auTU) ostendebat TriCTCucov • ouv crede ergo 

ergo ei XeXijiievov • ce uinctum te 

o • av6puiTT0C homo ev • toutu) • (pavepoc ineo euiden- » 

TTjv • jLiapTupiav testimonium ter 

10 ev • TTiCwTpacpia inpictura Kai • eTOijiiacu) • ce etparate 

aXXaoXeuiv • aTTeKpi6Ti sedleo respon- evTOic • aXXoic inaliis ceteris 

dit aTTexecai') • ce abstinerete 

auTTi • ri^uJTpacpia haec pictura Kai • eibevai • XeovTa et scire leonem 

[25"] Otto • av6pu)Troue2[u)TpaqpTi6Ti abho- utto • av6pu)TTOixaXivoic6ai abhomine *» 

minepicta est infrenari 

ei • be • Kai • Xeu)v • eZowTpacprii^) si ivajiir) • KaKOC unde malus 

autem leo pingeret Kai • abajiiacTOC • tic et indomitus 

15 uipaKic • av uidisses quidem suis 

TTU)c • • X€U)V quo modum leo de culice 

€VviTevav6pu)TT0V sufiFocaret homi- Ku)vujip • eTTiTac Culex sedit • adue- 

nem niens 

aXXa • KaTU) • €qpr|bu)cu) • coi sedego KeTTaT^KapTTuXwTaupoccomuocuruo *^ 

inquit dabotibi tauri 

aXTi6iVTiv fiapTupiav uerum testimo- jLiiKpov • be • eTTicxov etpostpaululurC^ 

nium eiTTev • TauTa • pojLipricac dixit ha^^ 

20 riTCtTCV • auTOV adduxiteum fritiniens 

eic • a|Li(pi6€aTpov inamfitheatro ei • cou • papuvu) site grauo 

Kai • ebiHevauTU) etostenditei tov • TevavTa • Kai • kXivu> *) cerui 

TTOC • av6pu)TT0C quomodum^) homo ^^^ . ^^^^^^ j^^^^^^^ 

iJTTO • XeovToc • eTTViTeTO ableone suf- dormicc^^^ 

focabatur Ka6eubo|Liai • r\ • KaT€X6uj ibisedebc^^ 

26 Kai • eiTTev et • dixit autdiscedo 

uibe • xpiwjLiaTUJV • iuapTupia hic co- TTOTaiLuocic'*)^ ivaiTipoic fluminalibu^^ 

lorum testimonium popauHs * "^ 1) Tpa s^iperscr. m. 1 y 2) um pro o corr. wi. Jf y 3) ai ex aci corr. m. 1 
4} X pro l corr. m. i y 5) posteriar i ex c corr. wi. i y HERMENEVMATA LEIDENSIA 47 

xeXi • poi • (priciv adnos per- cuKUivre • KaicracpuXuiV ficus etuuas so 

inquit Kai • tu)v • aXXuiV • aKpobpoiwv etce- 
iiVTic necsimaneas terapoma 

XTreXGric nec site ducas obe • iroXXriv • auTou atille multa eius 

••T]XGric^eTVU)Kivnec quando Treviav • KaTeTivu)CKev paupertatem 
is ego sciri agnoscebat 

• u)pri iemis intempore CKeXeuev • Te iubebat ei 

formica tti • aupiov incrastinum S5 

«fiwxoucipov Frumentum ex- aqpeiKVicGaiTTpocauTov uenire adse 

rahens Kat • oc • etille 

p^riH siccabat formica eic-TrXouciou^Tamov^) indiuitis cel- 

ic • cecwpeuKi quod perestum larium 

erat auTOV • eicataTwv eum induxit 

E • TOUTOV cicada autem eam Trapeixev • euu)xeicGai praestabat epu- 4o 

•XijLiu)TTOV rogabat esuriens lari 

TiKai • auTUJ dare illi^) ali- tou • to • jiiev hac et quidem 

sibi Kpeuiv • TravTobaTTU)v camium om- 

qpric excibo nium diuersitatem 

r]cr| unde et uiuat touto • beixGuu)v etiam et piscium 

eTTOieic • cpriciv quidergo fa- eTi • be • KaiTrXaKOuvTUiv super et 

t inquit placimtarium didciorum 

• TOUTU) acper aestate hac ev • uj • berrpocTOUTOic • r|cav in quo 45 
oXa2[ov nonmiuacabit autem adeos • erant 

ir^TriXouv • abuiv quiaperse- r\ • Ta^iouxoc • emcriXGev cellaria in- 
i cantando troiuit 

• be • • M^PMI^ ridens ergo Kai • toutouc et eos 

. formica beocTC • KaucpuTri necessitas et fuga 

Tupov • evKXiuiv et frumen- KaTaXajiipavi conprehendit 

ncludens Kai • • apoupaioc etsiluester «> 

• opxou • cpriciv ibemo salta TTpoc • tov • acTiKOV adurbanum 

coi • ^ieveqpri tuinquit 
jc • rjcac siperaestu cantasti TauTr|C • arroXaue • Tr|C • Tpoqprjc eas 
mure fruere epulationes 

(loc Mus . siluester jiieTa • tocoutov • aibecpaTUiv^) cum- 

• eTTecTiaciv uocauit adcena tantiscibis 

iKOV murem urbanum ctu) bexaupu) ego autem gaudeo 55 

eiX€v • auTU) etpraestabatei Tr| ^ieTa abiac soluto 

uesci KaieXeuGepiacTpoqpr) etlibero cybo*) 

cxTpu) quae inrure TToXXu) • kottu) Midto labore 

lli SU2). 8cr. 1 2) lov ex ivov corr. m. i | 3) u) pro o corr. w. i 1 4) segui- 
versus vacuiis || ' • 48 HERMENEVMATA LEIDENSIA KaiqpiXoTTUJVia ^) etstudio 

ouTUi • TrXripr) tam pleiie 

TOUTUJTUi • pipXiui hoclibro 

TTavTa • Ta • ovojiiaTa omnitujo- 
mina 
r» €7n|LieXu)C^) diligenter 

biep|LiTiV€U|Li6va interpretata 

aveTpaipaiLiev descripsimus 

TexvTic • Tctp artis enim 

TpafifiaTiKTic grammaticae 
10 xctpiv gratia 

€V • TOic • XoiTTOic incetcris 

TTpo • TOUTOU ante hunc 

aTrebujKaiLiev reddidimus 

TToXXapevTOi multatamen 
15 TTOiKiXa uaria 

a • eic • ep|Li€Viav qu^interpretatione 

jLi€Tacppail€C0ai trans ferri 

oubuvaTai nonpotest 

ouT€ • aTTO • eXXeviKOu neque exgre- 
cum 
20 eic • pu)|LiaTKr)v inlatinum 

biaXeKTOV sermonem 
[26") ouTe • aTTO neque ex 

pui|LiaTKr)C latino 

€ic • TO • eXXrjviKOV ingrecum 
»5 buvavTai possunt 

€ic • To • ecxaTOV innouissimum 

fiaXXov magis . 

HTTpoc • pnina aduerbum 

TTXiovac plurimus 
30 XaXiva • Kouuj loqui audio 

TX] • TToXuTTXTiGia multitudini 

Kpupi • celat^ 

a • oubuvaTov qu^inpossibile non- 
potest 

cuvKaTaveueiv adsentire 
35 aXXa • TOUTOu sedhuius 

Tou • TTpaTjLiaioc rei eup€0TiC€Tai inuenietur 

jLieOoboc emolumentum 

aXx • r\t>r\ • vuv sed nunc iam 

a • uTrecxojLiTiv quae promisi « 

Ta • a • VTiKOVTa quaepertinent 

TTpoc • Tr|v • aTOpav adforum 

Ti • evpouXeuTTipiuj autincuriam 

oubevi • evTTobio nuUoinpedimento 

r]br\ • apHujjLiai iamnunc incipiam ^ 

TTav • TotpbiKaiov omne enim iustum 

r\ • TToXiTiKOV cum iure aut ciuile 

TTpocaTOpeueTai appellatur 

ri • cpuciKOV aut naturale 

XeTCTai dicitur ^o 

r) • eOviKOV uel nationisautgeutile 

btKUiov iustum 

aTTO • TOUTou • TCtp abeo enim 

uJvojLiacGn nominatur 

Kai • TravTa • Ta • eOvr) et omnes na- m 

tiones 
ojLioiujc similiter 
Tou • Tou • €iciv eosimt 
Kex pefieva usae 
• Tctp • KaXov quodenimbonum 
Kai • biKaiov • ecTiv etiustum est ^ 
TTavTUJv omnium 
euxpncTia utilitati 
cu|Liqpu)Vi conuenit 
To • be • biKaiov se quod autem 

iustum 
TToXiTiKOV ciuilem ^ 

Kupiov • ecTiv proprium est 
pu)|Liaiov romanorum') 
Kai • aTTO • TouTU)v etabeis 
eipTijLievov dictum 
eTTibTi • TijLieTepa quoniam nostra 
TToXic ciuitas 

Tau TTiTTi • aXriBia eaueritate 
XpaTai utitur 1) u) pro o corr. m. 7 | 2) uj pro o corr. m. i | 3) es romanis ante corr, m. 1 1? HEEMENEVMATA LEIDENSIA 49 €Vioi^) sed quidam 

• €ivai hoc esse 
VT€C quod omnes 

xic • Ibioic ciuibus suis 

Youciv pr^dicent 

[ovi • ^€pi autmaiore paris 

:pi expedit 

ap sunt enim 

• Trapcbocav quiettradiderunt 
aciv • biKaiocuvTic quantitam- 
biti^ 

• irXiova esse plurima 
vb€ hanc autem 
acpoptcpov definitionem 
CT€pov ueriorem 

• esse 

^ocav tradiderunt 

EV • TTiapxri quae initio*) 

€V diximus 

•u iuris 

iKOu ciuilis 

iTop€U€Tai appellatur 

KirXiovuiv quiexpluribus 

f ' cuv€CTTiK€V partibus con- 

at 

• biaTaEic sed edicta 
paTopiKai imperatoria 

ic') • Tifi€Taiov similiter hono- 

itur 

nv quodest 

rou • TrpiTopoc etpraetoris 

f^ia edictum 

ic similiter 

GuTTaTou uel proconsulis 

DUTOu • YOp exea enim 

T€G€VTO consenserimt 

€V7Tipiav prudentiam 

TapiXTiiLiTTTai et receptum est TUiV • aTTO • Kpi|LiaTU)v responsorum 

Kai • K€(paX€U)buiC etsummatim 

'iuiOa|Li€V solemus 

TauTa • X€Tiv haec etdicere 

vopoc • Tctp • lOuXioc lex enim iulia 40 

Kai • TTaTTioc etpapia 

Ta • Xoma • M^pTi cetere partes 

TUi • biKaiui iustititiae 

TrpocaTOp€uovTai appellantur 

Touc • TOpKavovac regulas enim 45 

UTT^EiovTi • |Lioi exequenti mihi 

TTpocTauTa adea 

Ta • paOriiLiaTa studia 

avaTKaiov necessarium 

TTpo • TravTUiv ante omnia 50 

€ib€vai scire 

oub€ • TOp nec enim 

€VOC • €iciv unius sunt 

€p€C€Uic conditionis 

aXXa • TTOiKiXnc sed uari^ 65 

aTiva • Kae€KacTOV quaepersingulg 

Ta • avriKOVTa quaepertinent 

TTpocTaouTHV adeam 

iy\\ • €E€Tilciv*) enarrationem 

av€V€KTaia • €Ctiv referendasunt «o 

TTiTaEi per ordinem 

TTavT€C Tctp omnes enim 

f) • €UT€VTic • €iciv uelingcnuisunt 

r| • aTT€X€ue€poi uelliberti 

aXXa • iva • jLiaXXov sed utmagis [ 27« \ 

buvrieuiciv possint ^ 

€KacTa singula 

p€XTiov • boKi melius uideri 

apEacOai incipere 

arro • aTT^X^uOcpov alibertis ^^ 

avacp^piv adferre 

KaiTTpuiTOV etprimum 

TT€pi • pui • jLiaiKOV delatinis romanis I) civoi anie corr. || 2) post initio eramm est diximus 1 3) ui pro o corr. 
4) T] pro € corr. m. 1 1 

rp. glosa. lat. tom. III. 4 50 HERMENEVMATA LEIDENSIA Tpacpiv scribere 

jLiTiTTXeovaKic ne saepius 

Tauta eadem 

bi€ppr|veu€iv interpretari 
5 avaxpoZopeOa cogamur 

7Tpu)T0V • ouv primum ergo 

ibwpev uideamus 

TroTairov • ecTiv quale est 

oXexcTai quod dicitur 
10 |LiTi • eivai • eXeuOepouc non esse li- 
beros 

aXXa Tou becTroTOu sed domini 

GeXrjci uolimtate 

eic • eXeuGepiav inlibertatem 

bia • Tpipeiv morari 
15 Kai • jLiovov et tantum 

Tou • bouXiKOu seruitutis 

(popou timore 

aTToXuecOai dimitti 

TTpOTepov T«P 8^^® enim 
20 fiia • eXeuOepia • r)V unalibertas erat 

Kai • Ti • eXeuGepia etlibertas 

€TiV€TO fiebat 

eK • TTpocaTUiTHC exuindictis 

r| • KaTa • bia9eKr|v uelextestamentor 
25 r| • €V • aTTOTiprici uel incensu 

Kai • TToXiTia etadministratio 

pujjLiaiuiv romana 

euvaTOi competat 

r)X€uGepu)jLievoic manu missis 
30 TiTic^TTpocaTOpeueTai quae appellatur 

vofiiMOC iusta legitima 

eXeuGepia libertas 

ouToi • be hitamen 

01 • becTTOTOu quidomini 
35 6eXr)ci uoluntate 

eTreXeuGepiav • rjcav inlibertate 
erant ^) • fuerant eifievav • bouXoi manebant serui 
Kai • 01 • eXeuGepuiVTe etmanumis- 

sores 
eToXjLiouv ausi erant 
eic • bouXiav inseruitutem 4o 

TTaXiv • ouTouc denuo eos 
KaTa • piav per aduim 
aTiv perducere 
TTapCTivovTO inter ueniebant 
Kai • GuKrjcpiev etnon patieba tur*) 45 
eXeuGepuiOevTa manu missum 
bouXeueiv seruire 

TravTa • pevTOi*) omnia tamen , 

KaGu)c bouXoc quasi seruus 
TTpoceTTOpiCev adquirebat [28'] 

eXeuGepuiKOTi manumissori &i 

r\ • eiTi • eTTripuiTa uelsiqui • stipula- 

bantur*) 
KaraTpaqpiv mancupationi 
eiXTi(pi • r) • ei accipiebat uelis 
e^oiacbTiTTOTai ex quibus cumque w 
biKTic • aXXr)C calisis aliis 
TTpoceK€KTTiTO adquisicrat 
Tou • becTTOTOu domini 
TOUTO • eTivcTO hoc fiebat 
TOUT • ecTiv idest ^o 

eXeuGepou^ev^u manumissi 
TTavTa • Ta • uTrapxovra onmiabona 
TTpoc • Tov • TTaTpuiva adpatronum 
biecpepev pertinebant 
aXXavuv sednimc «^ 

exouciv • ibiav habentpropriam 
eXeuGepiav libertatem 
eic • Touc • (piXouc inter amicos 
TiXeuGepu)jLi€voi manu missi 
Kai • Tivovrai etfiunt ^® 

XaTivoi latini 
louviavoi iuliani 1) n superscr. m. 1 || 2) ante tur lacima unius Utterae relicta \^) \ ex\y corr. 
m 1 II 4y la superscr. m. 1 \\ HERMENEVMATA LEIDENSIA 51 quoniam 
:T • ouXioc lex iuliani 

quae 
epiav libertatem 
c • €bu)K€V eis dedit 
:€V • auTOuc exequabit eos 
ouc^) latinis 
^aptouc colanariis 
r€ • fjcav quicum essent 
at • pui^aiwv ciues romani 
•u Gcpoi liberti 
e-ibiov*) nomen suum 
tlVKoXuiviav incoloniam 
cicav dedissent 
ouTOic ineis 
•xaEu quiinter 
/ amicos 

€pouvTat manu mittuntur 
i uolimtatem 
Tou domini 
rai spectant 
: • Yap lex enim 
K iulia 

uc • TtV€cGai eos fieri 
ouc latinos 
€1 iubet 

• becTTOTTic quo dominus 
8€pouc liberos 
• Ti8€X€C€V esse uoluit ^ 

• 

• br\ hoctamen • autem^) 
: • €Xov sichabens 

• Trpoaip€Civ debet • uolimta- 
1 

epouvTOC manu mittentis 
babere 
TTic dominus 
€V€i imde si 
»iav per uim avaxKacGic coactus 

XoTUi • x«Piv uerbi gratiarum 

UTTO • Tivoc • b€|Liou ab aliquo po- *o 

pido 
Y] ' aq)€VOC • €KacTOu uel asingulis 
avGpwTTUiv hominibus 
eXeuGepuiCi manu miserit 
ouKeXeuceTai nonpotuerit 
o • bouXoc seruus 46 

Trpoc • TTiv • eXeuGepiav adlibertatem 
€Tri • ou • voetTai quianon intellegi- 

tur 
•^ GeXtiKevai uoluisse 
• avoTKacGic qui coactus est 
o^ioiuic*) similiter so 

TvabuvTiGTi ut possit 
€Xtv habere 
obouXoc seruus 
TTiv • eXeuGeptav libertatem 
TOt • ouTOC • eivai tales esse ^ 

ocpiXt debet 

€iva • OTTpaiTUip utpr^ tor 
auTou eius 

eiT€ • avGurraTOC siuero consul 
eXeuGepiav etlibertatem 6o 

cuvTfipt tueatur 
KatTap • TOUTO nam ethoc 
vojLiu) • TouXtui lege iulia 
TiccpaXiCTat tutatum est 
eictv • ^iev • TOi sunt autem cs 

TiXiovec • atTtai plures causae 
€V • otc • ou • (puXaSi inquibus non- 

tueatur 
• ovGuTraToc proconsul 
TriveXeuGeptov manu missionem 
Trepiuiv dequibus to 

TTpop€VOVT€C proccdeutes 
eTTibiEoiLiev ostendemus l) Ti pro iT corr. m, 1 \ 2) o ca; uj corr. m 1 \ 2) autem in margine est \\ 
pro o corr. tw. i || 

4* 52 HERMENEVMATA I.EIDENSIA aXXa • Ktti • CKivo sed utillud 

7TapOTT]priTeov • Tva obseruandum • 
uti 

• eXeuGepoupevoc quimanumitti tur 

evTOicuTrapxouciv inbonis 
5 eXeu OepouvToc manumittentis 

KOi • biOTOUTO et ideo 

eic • TOCOUTOV sitantum 

eKbiKOiou ex iure 

TToXiTiKOu • f) quiritium sit 
10 eXeuOepouvTOC manumittentis 

ouK • ecTai nonerit 

XoTivuoc latinus 

avatKri • ecTiv • ouv necesse est ergo 

bouXov seruum 
15 ou • jLiovov nontantum 

eKbiKOiou exiure 

TToXiTiKOU quiritium 

aXXoKai • ev sed etiam 

Toic • uTrapxouciv inbonis 
20 eivai • KOivoc esse • communis 

bouXoc • eiuTTO • evoc seruusmanu- 
missus 
[29'] YevTiTOi • eXeuGepoc fitliber 

ouTe neque 

eTTiTTiv • eXeuBepiov adlibertatem 
26 epxeToi peruenit 

KOi • Tou • eTepou etalterius 

becTTOTOu domini 

oXoc • TiveTOi totus fit 

bouXoc • vofiou seruus iure 
30 ouHojLievou crescente 

oXXa • jLieToEu • qpiXu)v sedinter amicos 

bouXoc seruus 

OTTO • evoc abimo 

OTTO • KOivu)vu)v cx sotiis 
35 eXeu0epu)6ic manumissus 

eKOTepu) utrique 

Kupueucouciv dorainabunt bouXoc fievi seruus manebit 

biKOiov • TOtp iustum enim 

ouTTpoc • auHecBai nonadcrescere w 

ev • TOUTTi inhac 

TTi • eXeuGepia manumissionem 

evTicTpeq)€Tai inqua uertitur 

€1 • KOi • TTpOKOuXoc scd quam pro- 

culus 
boKtjLiacai §stimauerit • probauerit 45 
TrpocauEiv adcrescere 
fieTo • K0vu)vu)v cum sotio 
ou Tf) YVtujLiTi qua sententia 
Xpu)|LieGa utimur 

KupiuiTCTOC proprietarius » 

TOUTOV • Tov • bouXov eum seruum 
ou • Tixpr|Cic uius usus 
KOi • • KopTTOC etfructus 
TTpoc • aXXov adalium 
avriKCV pertinet ''^ 

ou • buvoTOi nonpotest 
€K • TTpocoTUJTnc exuindictas 
eXeuGepuiCOi manumittere 
emcKOTOucTic ^) obstantis 
XpTiceuic usus ^ 

Koi • KOpTTOu etfructu 
KOi • ei etsi 

eXeu6epu)ci manu miserit 
TOUTOV eum 

eK • TrpocaTU)Tric exuindicta «^^ 

TTOiTici faciet 
bouXov seruum 
ou • buvoTai nonpotest 
TTpocXoTivov • OTiv adlatiuum • per- 

ducere 
CTTi • • vojLioc • iouXioc quialex iulia '" 
u)CTU)v • XoTivuJV-) quilatinorum 
Tevoc genus 
eiceTOTev introduxit 
ouKOvriKev non pertinet 1) OT jyro uj corr. m. 1 \ "2) Xaxivov antc corr. m. i [ HERMENEVMATA LEIDENSIA 63 :€XXr|voc adperegrinus 
GepuiTac manu missores^) 
jc sicut 

OKTapiavoc etoctauianus 
\idC\ probat 
rpaiTUip praetor 
I • a(pr\c\ nonpraemittat 
• €Xeueepu)6€VTa manumissum 
eueiv seruire 
*) • aXXu)c nisi alias 
j • eXXrivov lege peregrina 
)Ypaq)TiGn caueatur 

• iKOcet • €TUJV maior • xxti • an- 
>rum 

B€pu)cai manu mittere 

• €K7TpocaTU)Tnc neque exui 
cta 

Tai potest 

• biaGeKTi neque testamento 
xp • ouv itaque ergo 

• XaTivov neolatinum 
cai • buvaTai facerepotest 
uTov Tctp tantum enim 
cujLiproXiu) apud consilium 
Tai potest 

9€pu)cai manumittere 

ov • ibiov seruum suum 

:c • boKijLiacOicric causa probata 

c be is autem 

uOepoujLievoc quiamanumittitur 

(puXouc inter amicos 

)uav • Ti quodcumque est 

' • XaTivoc • TiV€Tai annorum 

binus * fit 

povov • auTUi ettantum ei 

• Trpoxu)pi hocprodest 

Eueepia manumissio 

)i€TaHu utpostea 40 45 TTaXiv • buvTiTri iterum possit 

eKTTpoca • TW)TTic exuindicta 

TibiaOTiKTi*) ueltestamento 

KaiTToXiGTic etciuis 

pu)|Liaiu)v romanorum 

TevecGai fieri 

TuvTi mulier 

XU)pic • eTTiTpOTTOu sinetutoris 

auGevTiac auctoritatem 

€KTOC • eijLiebiKaiov nisiius 

TeKVU)v exoi liberorum habeat 

TOT€ • TOP tunc enim 

€KTTpocaTU)TTlc exuindicta 

XU)pic • eTTiTpOTTOu siuc tutore 

bivaTaie • XeuOepocai potestmanu- oo 

mittere 
oGeveTTi unde esset 
f) • T^VTi mulier 
aTTOuca absens 

eXeuGepov • eivai liberum esse 
KeXeucf) iubeat .'>5 

rjTic • biKaiov quaeius 
T€KVU)V*) liberorum 
jLif) • exoi nonhabeat 
eCrjTTiTai • touto quaesitum est hoc 
Ti • eTTiTpOTTOu • auTT^c aututores eius «o 
auOevTiav auctoritatem 
eTTi XP^VTOC praestantis 
TOUTU) • Tujxpovu) hunc tempore 
u)C • eTTiCToXTi sicut epistola [30'] 

Tpaqpetai scribitur 65 

bouXu) seruo 

UTTO • TTic • becTTOiVTic adomuia 
TouXiavoc iidianus 
apviTai negat 

uTToXa|Lipavi • Twp existiraat enim to 
TOUTUJ • Tuixpovu) hoctempore 
ocpiXiv debere 1) mi pro ma corr. m. i H 8) n pro e corr. m, 1 ^ S) prima n pro € corr. 
I 4) u) pro o corr. m. 1 H 54 HERMENEVMATA LEIDENSIA auGevTiav auctoritatem 

Trap€X€CTai praestare 

ev • uj • aTTapTiZexai quoper agitur 

Ti • eXeu Gepia libertas 
6 TOTe • Tttp ^^c enim 

aTrapTiCecOai per agis 

voeiTai intellegitur 

OTe • o • bouXoc cumseruus 

emTVOi agnoscet 
10 TTicbecTTOiVTic dominac 

Tfjv • 9eXT]Civ uoluntatem 

aXXa • vnpaTioc sedneratius 

TrpicKOC priscus 

boKi|LiaZi probat^) 
15 eXeOepiav libertatem 

bouXu) seruo 

cuvaiTeiv conpetere 

apKiCTai • Tctp sufficere enim 

OTTOTe • r\ • eTriCTU)XTi quando epistola 
ao Tpaq)eTai scribitur 

TTapaXajLipavecTai adiberi 

auOevTiav auctoritatem 

eTTiTpOTrou tutoris 

ou • Ti • TVU)|LiTi*) cuius sententia 
S5 KOi • biaTaHic etconstitutio 

auTOKpaTOpiKTi imperatori^ 

TcxupOTreTTOiTiTai confirmata est 

ei • bouXov si seruum 

ev • UTToOeKTi pignori 
80 bebojLievov datum 

TToXiTTiv ciuem 

puijLiaiov romanorum 

TTOiricai facere 

oqpiXeTfic debitor 
85 oubivaTai nonpotest 

eKTOcei • \ir\ nisi forte 

TTpoc • aTTobocivr) adcredendum sit 

eTTiCKOTi obstat TTi • eXeuOepia • vojioc libertate lex 

aXioc • cevTioc alia sententia ^o 

KU)Xuei • bouXov prohibet seruum 

TTeTTiCTeuKOTU)v creditorum 

Xapiv causa 

rjXeuGepuipevov manu missum 

TToXiTTiv • pu)|Liaiov ciuemromanum ^ 

TevecTai fieri 

aXXa • XaTivov sed • latinum 

Kai • oc • eveTTiTiprici etqui incensum 

eXeuOepouvTai manu mittuntur 

ei • X • eTfixou si • xxx • annos ha- [30"] 

beat») 
TToXiTiavpu)|Liaiu)v administrationem ^^ 

romanorum 
KOTai • eTTiTifiTicic • be possidet • cen- 

sus autem 
eTTipu)jLir)C inroma 
aT€CTai • TuiOev agisolet 
r) • aTTOTi|LiTicic uelcensus 
KaGap^u)KTi2:eTai lustro conditur 
ecTiv • be • OKaOappoc^) est autem. 

lustrum 
TTevTa • CTTipiKOC quinquennales 
Xpovoc tempus 

iu)pu)pr) • KaOepetai quiromapurgatur 
aXXa • 0(piXei seddebet 
ouToc • • bouXoc • €KbiKaiou hic- 

seruusexiure 
TToXiTiKOu quiriatium 
TieXeuOepia • eivai manumissio esse 
Tva • TToXiTr|C utciues 
pu)jLiaiu)v • T^veTai romanus fiet 
TpacpeTai • bouXu) scribitur seruo 
UTTO • TTic • becTTOivrjc addomina 
TouXiavoc • apviTai iulianus negat 
uTToXajLipavi • Toip existimat enim 
TOUTU) • TU)Xpovu) uc tempore 55 fiO 1) po8t probat erasum est libertatem || 2) uj pro o corr. m. i | 3) habent 
ante corr m. i | 4) oKapGapiLioc ante ras. ) HEEMENEVMATA LEIDENSIA 55 

oq)iXiv debere vopoc • aiXioc lexalia 

oijOevTiav • 7rap€X€c6ai auctoritft- cevrioc • KUiXuei sententia prohibet 

tem^) praestare bouXov senram 35 

€V • u) • a7TapTi2[€Tai quoperagitur TrcTTiCTCUKOTUiv creditorum 

T)€X€uO€pia libertas X^Piv causa [3i'] 

5T0T€ • fapanapTxleTOii tunc enim r)X€u6€pu)fi€V0V manumissum 

peragitur ttoXittiv pu)|Liaiuiv*) ciuem romanum 

vo€iTai • 0T€ • bouXoc intellegitur Y€V€CTai fieri 40 

cumseruus aXXa • XaTivov sed latinum 

€TriTVOi agnoscat Kai • oc • 01 • €veTriTiMrici etquiincen- 

vf\c • bccTTOiVTic • Triv6€Xr|Civ domine- sum 

uoluntate €X€u6€pu)uvTai manumittuntur') 

aXXa • ovTipaTioc sedneratius €i • X • €tti €XOi sitriginta • an habeat 

10 TTpic • Koc • boKipaZi priscusprobat TroXiTiav administrationem 45 

€X€u6€piav libertatem pu)|Liaiu)v romanorum 

bouXujcuvaiTiv seruo conpetere KaTaTai possidet 

apKic6ai • Top sufficere enim €ttiti|liticic • be censusautem*) 

OTroT€ • r\ • eTTiCToXr) quo epistula CTTipwjLiec apud romam 

15 TpacpcTai scribitur aT€c6ai • lui^ev agisolet 50 

TTapaXa^pav€c6ai adhibere ri • aTTOTi]Lir)Cic uel census 

au6€VTiav • cttitpottou auctoritatem Ka6ap|Liu) • KTiCcTai lustro conditur"*) 

tutoris ^CTaXr) • \xeYTOi magna autem 

ou • T) • TVuijLir) cuius sententia ajiiqpicpTiTTicic • ecTiv dissensio est 

Kai • biaTaEic etconstitutio evTOic • e^iTTipoic inter peritos 55 

20 auTOKpaTOpiKTi imperatoriae TTOTepov utrum 

IcxupOTTCTTOiriTai confirmata est toutu) • tu) • xpovu) hoc tempore 

€1 • bouXov siseruum buvajLiic uires 

ev • uTT06r)KTi pignori XajLipavouciv accipiunt 

bebo^evov datum aTTavTa omnia «<> 

*5 TToXiTT)v ciuem ev • ui • r) • aTTOTiiUTicic inquo census 

puipaiujv • TTOiTicai romanum facere r| • ev • eKivu) autineo 

ocpiXcTTic • oubuvaTai debitor non- Tuixpovui tempore 

potest €v • ui • KaTapjLioc inquolustrum 

€KTOC nisi KTiCeTai conditur 65 

ei • ^Ti siforte eiciVTOtp sunt enim 

^ TTpoc • aTToboc • ivr| adreddendum sit 01 • uTToXajLipavovTec quiexistimant 

€TTiCK0Ti obstat jLiT) • aXXuic nonalias 

TT)€X€u6€pia libertati buvajLiic uires 1) auctoretatam anU corr. | 2) ujv pro ov corr. m. i | 3) man ex mun corr. 
m. i 1 4) sa ex ru corr. m. i || 5) d erasa ante conditur | 56 HEEMENEVMATA LEIDENSlA XajLipaviv accipere 

TaTTpaccojLieva quae aguntur 

€V • T] • aTTOTifiTici incensu 

eav • jLin i^si 
5 auTTi r)fi€pa haec dies 

aKoXouGrici sequatur 

0T€0 • KaOapfioc quolustrum 

KTi2[€Tai conditur 

uTToXaiLiPavouciv • Tap existimant- 
enim 
10 aTroTifiilc • KaTapaiviv censum • descen- 
dere 

€TriTT]V • r)jLi€pav addiem 

Tou KaOapjiiou lustri 

ouxiOKaOappoc nonlustrum 

KaTa Tp€Xiv decurrere 
15 €TTiTTiv • T]^€pav addicm 

TTl • €TTITI|LIT1CI • • bia • TOUTO CCnSUS 

quodideo 
€ZnTTiTai • €TTib€ • TTavTa quacsitum 

est quoniam omnia 
TTiaTTOTijiinciCTTpoccovTai inccnsum 

aguntur 
TU) • KaTapjiiu) lustro 
20 ©0 icxv^pOTTOiouvTci confirmantur 
aXXa • €V • TTiTToXi sed inurbem 
pu)fiaiu)v • jLiovov romanorum tantum 
aTTOTi|LiTicic • aT€CTai censum agei 
bebn^^^r^i notum est 
26 €V • b€ • Taic • €TTapxiocic inprouiutia 

autem 
[31"] jLiaXXov • aTTOTpacpaic magis • profes- 

siones 
Xpu)VTai • Ka6u)cb€ utuntur • siquit- 

autem 
UTT€CXOjiiTiv • Ta • ojioia promisi si- 

milia*) 
Xotapia • aTTobu)cu) uerba reddam 
30 Ma£i|Liu)*) • Kai • aTTpu) Maximo • etapro uTTaTOic consulibus 

TTpo • f • '»bu)v • c€TTT€ppiuiv tertio id 

septeber 
uTivou • TtV€ • aXoTiav yginigenea- 

logiam 
TTaciv • TVU)CTTiv • ^€T€Tpctq)ua onmi- 

bus notam descripsi 
€V • T] • €COVTai inqua erunt ss 

ttXiovcc • icTopiai plures istoriae 
bi€ppr)V€u^€vai interpretate 
€V • TOUTU) • TU) • pipXiu) inhoclibro 
0€U)VTap • KaiG€au)v deorum enim et- 

dearum 
ovojiaTa • €V • b€UT€pu) nomina • in- 40 

secundo 
€H€TTX€£ap€V explicuimus 
aXXa • €TTi • TouTU) sedinhoc 
ccovTai • TOUTOV • €Ht]ttic€ic enint- 

eorum enarrationes 
€iKai • jiiri • TTacai licet non omnes 
TOUTUiv • |Li€VTOiT€ eorum tamen 
u)v • €V • TocouTU) • buva^ai quorum 

interim possum 
2[u)Tpacpia • TOUTCtpouv pigturae igitiu^ 
cou • Tou • Tou • KOTTOu huius labohs 
TToXXoic • TOTTOic multis locis 
bibu)civ • jLiapTupiav dant testimonium 50 
aXXa • Kai • 01 • TpaMOTiKOu nam et- 

grammatici 
T€XVTic • TauTTic artis eius 
ou • jLiovov • €TTaivouciv non solunL 

laudant 
THV • €uq)uiav ingenium 
aXXa • Kai • xpu)VTai sed etutuntur 
jLiieoijLi^v fabulae quoque 
TU)V • opXTjCTWV pantomirorum 
eve€V • Xdpavouciv • CTraivov inde- 

accipiunt laudem 
Kai • jLiapTupOTTOiouvTai ettestantiu^ 45 l) Q est in marg |j 2) promisi simi in tm. m. 2 1 3) prwcedit vers. vacuus HERMENEVMATA LEIDENSIA 57 

€V • T11 • opxnci insalutatione Trepi aioXou de aeole 

aXfiGeiva • Ttt • Y€Tpa|Li|Li6va ueraesse Trepi peXaviTTTrec de malanippe i^o 

• qu^scriptasunt Trepi Xrjbac de leda 

iva • b€ • €UKoXu)c • €upr)c utuera fa- TT€pi aXKUOVoc de alcone 

cilius inuenias Tr€pi airxicou^) de anchise 

€V • oc • CKacTOu • €Hr|Yriciv exubiectis Tiepi bioc • €KTpo(pric deiouis nutritu 

recognosces TTCpi jiapcuou demarsua ar. 

5 irpujTOV • ouv • TravTUiv primum ergo TT€pi |Liivu)Taupou demino tauro 

omnium Trepi bioc de ioue 

jLioucuiv • €VV€a • ovojiiaTa musarum 7T€PiottXu)v • KpiceuiC dearmorum iu- 

• viiii • nomina dicio 
KaiTCXvac • KaiT€Kva etartes • etiftlios TT€pi . aptou de argo 

Kai • oic • €MiTTicav etcumquibus con- Trepi • lexvujv • eupecewc deartium • lo 

cubuerint inuentione 

Kai • Geujv • ip • ovopaTa etdeorum • vuv • apHu)jLiai nunc incipiam 

XII • nomina aTTO • ilioucujv • TP«^iv amusis scri- 
LO Kai • €TTTa£uibiuiv etseptem zodis bere 

Kai • acTepov • bcKabuo etsignorum • KXiu) • Ki6apav Clio cyttharam 

XII |Li€Ta • TTiepou cum pierio 

Ttepi • TTpo^riOeuiC deprometheo eTnwTi^n • ujiievaioc natus • yme- 45 
TTepi • aTrpobiTr)c deuenere et mart^ ^) neus 

TTCpi • aOrivac • Kai • rrocibuivoc demi- euTepTTC • TpaTU)biav euterpe tragoe- 
nerua • et neptuno diam 

15 Tr€pi • aKT€U)voc de acteone fieTacTpoijuovoc cum stroemone 

TTepi • baibaXou de dedalo eTevvriTT] • Traiav natus • paean 

TTepi • aTToXXuivoc de apolline GaXia • KO|Liu)biav thali^) comoediam 

KUi • Kaccavbpac et cassandra jiieXTTOiLieve • ipaXjLiov melpomenepsal- f)0 
irept • TavraXou de tantalo mosaltrum 

«> iT€pi • (puXipac de filura jaeTaxeXuiu cum achelon 

TT€pi • obucceuic de ulixe eTevvTiGncav • ceipTivec natesunt si- 
TTepi • avGpoTTOTTXaciac dehominum rene 

factura TepvpixopTi • auXouc terpsichor^'*) 
TTepi • KaTaKXucfiou decataclysmo tibia 

*"! TT€pi TT€v8€uic depentheo fieTa • TTOCibu)voc cum neptuno 

^ irepi bpaKOVTUiV de draconibus eTevvTiGn • eujuoXTTOC natus eumolpus r» > 

TTepi bioc Kair)pac deioue^) etiuuone epaiu) • KiOapav erato cytharam 

TTepi iSiovoc de ixione jueTa • aK0eovoc cum acteone 

irepi jiiebir^c de media eT€VVTi6Ti • 6ajLiupic natus thamyris 1) marth^ ante corr. m. i || 2) deboue ante corr. m. i | 3) aTPXtcou ante 
cofT. m. i I 4) h stiperscr. m. i || 6) rp ex po corr. m. 1 | 58 HERMENEVMATA LEIDENSIA TToXujiivia • Xupav polumnia lyram 
^exa • iipaKXeuiC cum hercule 
€T€VvriTT] • TpiTTToX^poc natus trepto- 

lemus 
oupavia • acTpoXoTiav urania syde- 

rumrationem 
5 jLi€Ta • aTToXXwvoc cumapoUine 
€T€VvnTTi • Xivoc natus linus 
KaXXiOTTr) TTOiTiciv calliopepoesin^) 
^€Ta • uaTpou cum yagro 
€T€Vvri8T] • op(p€uc natus orfeus 
10 Geujv • ovojLiaTa • ip • deorum nomi- 

na • XII 
ripa iuno 
€CTia uesta 

« 

TTOcibuDV neptunus 

apr)c mars 
15 bTiiLiriTpa ceris 

aq)pobiTTi uenus 

aOr)va minerua 

apGr)|Liic diana 

XriTU) iatona 
20 €p|Lir)C mercurius 

aTroXXu)v apoUo 

lexjc iouis 

€TrTa2[u)biuiv • Ti|i€pai septe zodidies 
[32«»] Kpovou l saturni 
25 TiXuou a soUs 

c^Xrivric p lune 

ap€U)c T martis 

€p|iou b mercuris 

bioc € iouis 
80 aq)pobiTTic q ueneris 

2:u)biov • ip • ovojiiaTa signorum xii • 
nomina 

jiiCTa • €HriT€C€U)c cumratione 

Kpioc • OTi • TTTiTVTi • €up€V aricsquod- 
fontem inuenerit*) obou • TTOpouVTi • biovicu) iter facienti 

Ubero 
Taupoc • UTTO • TTOCiXiuvoc tauros nep- » 

tuno 
TUibi • icv€XU)pr|8r) ioui • concessus 

est 
OTi • biavoiav quod sensum 
av8pu)Triv • r)V€CX€V hominum habuit 
bibijLiou • ripaKX€U)C gemini hercuU 
Kai • 8r)C€U)c et thesei *» 

CTTibr) • ojLioTpoTTOic • a8XTmaciv quo- 

niam simiUbus athUs 
€T€VOVTO fiierunt 
KapKivoc cancer 
OTi • ^€T • rjpaKXcwc quod cumher- 

cule 
ubpav • €cq)a£€V ydram occidit 
X€U)v • • vopaioc leo nemeus 
TVU)|Li€ • Tipac • r)paKXr)C consiUo iuno- 

nis natus est 
ov • €cq)aH€V • r)pacXr)C quem occidit^ 

hercuUs 
TrapG€VOC • r)piTOvri Virgo erigona 
riTiccq)aT€VTOCTOu • rraTpoc qui occisc» 

patre 
€auTTiv • av€iX€V • CuTOC se perimit^) — 

Ubra 
K€X€uci^) • apT€^iboc iusso dianae 
u)piu)v • a€cq)a£€v orionem occidit 
ov • • C€uc • riG€XriC€V quem iuppiter^ 

uoluit 
avaT€VvacGai • renasci 
ToHoTTic sagittarius 
ouToc • |i€Ta • Tov • jiioucu)v hic cum- 

musis 
av€Tpaq)r) nutritus est 
€X€T€TO • X€ • KpoTU)V diuocebatur^ 

autem croton 1) 8 in ras, pro p m. i | 2) inuenit avUe corr. m. i | 3) peremit anie corr. 
m. i 1 4) X pro 1 corr. m. 1 | HERMENEVMATA LEIDENSIA 59 

ouTOC • €T€V€TO • €u<puric hic fuit in- oc • xac • TrXaxva • auTou quae uiscera- 25 

geniosus eius 

aiTOKGpujc^) capricomuB*) birmepac • cboTrava inperdies consu- 
OTi • Tucpuiva • €C(pa£€V quodtyfonem mebat 

occidit vuKTOC • bcTraXiv pemoctem autem 
ubpoxooc aquarius iterum 

5 ouTOC • iracac • T€xvac • Tib€i omnes ov€T€VVUiVTO renascebantur 

artes sciebat toutov • ouv • tov • €tov hanc ergo 
Kai • avTpujTTOuc • €bibax€V ethomi- aquilam 

nes docuit TaKoXXiCTa • tt]c • OTTOpr^c etoptima- 30 
iXBwcc • ouTOiuiov fiCTCt Pisces • hi- pomarum 

coummagnum oitu)c PX€ttti utuideret 

€KTT]c • 8aXaccr)C • TTpor|V€TKav ex- Kai • iir\ • GiVTavri etnontangeret 

mareprotulerunt rrcpi • qpiXupac defilura 

0T€v • €£r)X8€V unde exiuit Kpovoc • biav satumus iouem 

^ r) • cupia • Ococ syria . dea TravTaxri • Irynxiy ubique inquirens 35 

n • Tic • €^r)vuc€v • avGpoTTOic qugde- |Li€T€jiiop • (po8ri€ • ic • iTrTrov demu- 

monstrauithominibus tatus est nequum^) 

ocaKoXacv quaebona essent Kai • cpiXupav etfiluram 

7T€piTTpo^€0r)U)c depromctheos uiKcavou • GuTOT^pa oceani filiam 

iTpo^r]0€uc prometheus €V • koiov • €Troiric€V pregnantem 
iTup • KX€ipac • aiT^ou • pavou ignem faciet 

fiiratus dec^lo koi • €T€Kr|v • xipiwva etenixa est chi- 40 
Kpuipac • €ic • vapOriKa abscondens ronem 

inferula tov . K€VTOupov centaurum 

»caTriV€TK€vavapTru)ic') detulit homi- oc • TTpujTOC quiprimos 

nibus laTpiKTic • €7TiCTr]jiiric medicine artis • 
»<ai • €^€vuc€v • auTOuc et demonstra- disciplin^ 

uit eis €up€TTic €T€VTiTO adinucntor fiiit 

^ • piv€ic • Tr]V • Koviav seruare in- qpiXupa • b€ • ai • cxuvojli€Vti filura 45 

cinere autem confusa 

^ ^iqv • aiTiav propter quam caueam biOTTiv • aG€U)pTiTov propter inuisam 

^ioc • KcXcucavTOC iouis iusso tou • t€kvou • |Liop(pr)v fili figuram 

KaT€ • b€ • 0€ • UTTO €ppou abligatus G€Uiv • €Xiaui • jiiovupov deorum mi- 

est abmercurio sericordiam 

^] ev • opi • KauKOCU) inmonte caucaso €ic • o^iuivuiuov • b€vbpov incogno- 
Kai • UTr€pXr|Or) • auTU) • €Toc etsum- minatam arborem 

missa est ei aquila rjXXaTri demutata est 50 1) w pro o corr. w. i || 2) co pro no corr. w. i || 3) t pro c corr. m. 1 
^) n JNMt add. m. 1 \ 60 HERMENEVMATA LEIDENSIA 

Tiepi • obucceuic de ulixe evoxriv • auTOic • ebtbou cessa illis 
7TU)C • ebuveOTi qu^ admodum po- dabat^) 

tuit aficpoTepoic utrisque » 

ceipevac • TiapeXGiv sirenas trausire irapoTuvi • eiaopa ortatu rectorem [3: 

ceipevTic • axeXujou siren^ aclieloi ivaTOUc • TiT€MOvac ut duces 

5 Kai • jLieXTTOMevTic • jLioucec etmelpo- TUiVTroXemuiv ostium 

men^ mus^ touc • icxupoTepouc fortiores 

ouyaTepec filiae irpOKaXTiceTai prouocaret sr» 

biaTTiv • apiTaYTiv propter raptum Kai • airoKXTipou etex orte 

Tiepce^ovTic • SpTivoucai proserpine jLieTa • aiavToc • cuvecTe cumaeante'') 

lamentantes constitit 

KaTecpuYOV confugerunt TeXajLiuivocuiou telamonis filium 

10 TTpoc • ireTpa • vaTioXXuivoc adpetram eiCjLiaxTiv adpugnam 

apoUinis Kai • eKXeXujLievou • TibTi etlassato iam ^ 

Kai • Ki6ev et inde biaKTipuKUiv perpraecones 

cujLipouXia • Geuiv consilio deorum tt^v fiaxTiv • UTiepeTevTO pugnam di- 
MeTeMop9U)6Ticav • eicopvea demu- stulerunt 

tate sunt in aues KaiajLi ^OTepoi etutri • que 

KeqpaXac • jiovov • exoucai capita so- eauTouc • bu)poiceTi)LiTicav donis di- 

lum habentes gnatisunt 

1.'» KaKei • aboucai et ibi cantantes koi • eXajLiPavev etaccipiebant 

KaTeixov • Touc • rrXeovTac detine- aiacjLiev eas quidem 

bant nauigantes arreKTOpoc Hiqpoc ab ectore gladium 

KaTaXeuq)6ic relicte ergo rrapa • be • aiavToc abice autem 

urro • obucceuic abulixe eKTUip ZuiCTepa ector balteum 

epiipav; eauTac • eic • 6aXaccav pro- Kai • TOTe • ibeoc • KTipuE et tunc ideos 

iecerunt seiimiare praeco 

20 Kai • arruiXovTO etperierunt TTe|iq)6ic missus 

eXevoc • oc • TiavTOTe elenus qui- arroTrpiafiou • aiTiTOi apriamo petiit 

semper Trapa • aTafiefiVovoc abagamemnon e 

^avTiKTic • TTiCTiv diuiuitatis fidem OTiuic • Ta • TUJVcq)aTtVTOV utocciso- 
Toic • Tpuiciv troianis rum 

Trapeixev praestabat cuj|iaTa7Tapabu)ci • Taq)Ti corporatra- r 
25 eibuic • ouv • aiToXXuiva sciens ergo deret sepultur^» 

apoUinem TipovTTic • avToc • bt tonitrante autem 

evecTTiKOTa instantem tou • oupavou caelo 

07TUJC • cujLiPaXuic • iVfiaXTiv utcom- ouKaTepa • biXiac non sine plore 

mitterentpugnam ou • eXXTivec • eK0i)LiTi6Ticav grecidor- 
a6Tiva • Tap minerua • enim mierunt 

1) cessa pro cessamine in marg. adscr. vian. recens || 2) prim a superscripta t| HERMENEVMATA LEIDENSIA 61 

irocibuiVTOtp neptunus enim €V • tti • vikt] • tov • €KTopa inuictoria • 

Tuibi • T€ipiiKiii ioui dixerat ectorem 

OTi • xuiptc • €iXTic quiasine uoto €7Tavu)T€pov • €ivai superiorem esse 

01 • eXXiiwiiCTixoc • €Tipav greci mu- €7Ti • 0€V • 9UYIV • touc • eXXrivac sua- [34'] 

roserexissent debatfugeregrecos 

& KQi • oCeuc • auTOic etiuppitereis aXXa • btOjLiTibiic sed diomedes 31 

MTjTipoxuipiiciv • TOUTO nonprofuturo ujc • €ib€V • touto • Ytvo)Li€VOV utuidit- 

isto hocfieri 

KaT€V€uciv annuit €9op€piC€v • auTouc pauor abitus 

mr(\xr\c • cufx^XiiOicev • 6 • ^) pugna wc^eurovTac • KaTacKaipai utfugieu- 

autem commissa tesinterficeret 

wvbuveuovTa periclitantem KaT€KVUj • be • Kai • vecTopoc bicium sr» 

w wro • €KTOpoc vncGopa ab ectorem autem etnestori 

nestore ttic • cujLipouXiac • TauTiic consilio 

fioXic • biofxiibiic uix diomedes huius 

apTracac • auTOV rapuit eum cuve • KaXecev • ouv • touc • eXXevac 

Tuj • ap^QTi • €Tr€8iiK€V curro inposuit conuocauit ergo grecos 
Ktti - Tipoc • Tac • vauc etadnaues iTpoc • tocuv • Givai • auTUJv adcom- 
iscnrqveTKev perduxit ponendas eorum 

T€UKpov • beiToXXouc teucrum autem Tacipuxac animas 

multos Kai • TOT€ • V€CTU)p ettunc nestor 40 

waipouvra • tujv • Tpujuiv occiden- ttiSi • aYajiieiLivova suadet^) agamem- 

tem troianorum nonem 

^f a^efxvuiv • enatvecev agamemnon oiTUJCiT€|LU|iTiiTp€Cp€ic utmitteret li- 

laudabit gato 

^V . ^€Ta£u • €KTUjp • fX€TaXui quem- TTpoc • axiXXea adachillen 

posteaector magnus 90iviKa • Kai • etavra foenicem et 

* ''^^Tpuiv cpavicev saxos terminauit aeantem 

*^Oi • Jeuc T0T€ r^pav etiupiter tunc Kai • obuccea etulixem 45 

iimonem iva • opTiZofievov • auTOV utindignan- 

^Oi • odnvav etmineruam temeum 

^TTo • Touc • TpaTOU • TUJv • eXXevuJV eHeXacovTai placarent 

abexercitu grecorum aTipaKToi • be • eiTaveXGovTec reuer- 

^TToveucai eKcXeucev discere iussit tentes ergo sine effectu 
*= Kai . ouTUicviKTi etsic uictoria eXuTTOuvTO contristatisunt 

Tuuv^Tpunwv^€T€V€TO troianorum fuit ouc • biojLiTibTic • tti eauTOu • cpuiVTi quos m 
^€ • epXcTrev • OTaiLie^vuiv l^) cum- diomedes suauoce 

uideret agamemnon iTapejLiuBTicaTo consolatisunt l) cu^pXr)Otcv anU corr. m. 1; superftcripftit • 9 • w. i 2) w. 2 r mper 
fcripsit 1 3) i Mfper o seripsit m. 1 y 62 HERMENEVMATA I^EIDENSIA 

fi€Ta£i * b€ postea autem kqi • biOM€biic et diomedes 

aYa|Li€MVUJV agamemnon utto • aX^Havbpou • toEuj abalexandro 

Kat • fi€V€Xaoc * k -^) etmenelaus desagitta 

€£u7TVi2[ouci • v€CTOpa excitantem tov • bcSiov • iroba • TiTpuJc dextrum 

nestorem pedem uulneratur 

6 Kat • Touc • XotiTouc etceteros aXXa • Kat • obucc€uc sed ulixes ao 

Tujv • €XXtivujv grecorum €Tpuj0Ti • utto cuikou uulneratus est 

Kat • V€CTU)p etnestor asocu 

€TTtTUYxavt • yap • obucoivoc imperat Kai • fiaxauiv • utto iTaptboc etmachao 

adulixem aparide 

07TU)C • ap€X0Ti • )Li€Ta • bto^iibouc Tov • b€£iov') • uijLiov dextrum ume- 

utiret cumdiomede rum 

10 TUiv • Tpuiujv • KaTacKOTTOC troiano- ovv€CTU)p • tu) • Tbtu) • apfitaTt quem 

rum speculator nestor suo curru 

otc • uTOVTTicac • boXuiv quibus ob- €7Ti0€iC7Tpoc • Tac • vauc • nTOTilv in- [S4" 

latus dolo positum adnaues attulit 

C9a2l€Tat • utt • auTU)v occiditur abeis Kai • €upu7TuXov et eurypylum 36 

aXXa • Kat • p€CCOV sed et ressum KaTa • tou • u))liou • aXcSavbpoc inu- 

Tov 0piaKU)v • ^ctX€a epacorum mero • alexander 

regem €To£tiuc€V*) sagittauit 

15 av€tXav interfecenmt axiXX€uc^b€*€iT€fii|i€V achilles autem 

Kat •€u0€U)C' KTiXctci etcoutinuo iussum misit 

a0Tivac mineru^ TiaTpoKXov • iTpoc V€CTopa patrodum 4o 

iTptv • biaqpaucTi ante quam luceret ad nestorem 

TTpocTac • vauc€7Tav€X0€V adnaues ottoc • eupuiTuXov utieurypylum 

redierunt V€)lu|i • x] • iTpoc • auTOV mittere adeum 

to cu)LipXTi0iCTiC)LiaxTic • X •*) commissa 0epaTT€u0TicoM€Vov curandum 

pugna KOt • TT€)Li90€VTa etmissum 

€KTU)p • blOC K€X€UCt CCtoriouis iuSSO €VTaX€t • €0€pa • TT€UC€V COntinUO- 45 

09UTTIV • 7TpocaTa)Li€)Livova fugitad- curauit 

agamemnonem €KTop • €V7Tact • itoX€)liouc ectori . 

Kai • Kou)v • avTTivopoc et coum cum nominibus praeliis 

antenoris cu)LipouXtaxp€ca)Li€VOC consilio usus 

aTa)Li€)Livovoc • ttiv • €X€pa agamem- iToXuba)LiavTOC • 7TavT0T€ poludaman- 

nonis manu tissemper 

26 €Tpu)C€V uulnerauit ouTac • YVU))Liac cuius'*) consiha 

Kaifi€Ta£u • €C9aYTi • uTrauTou et- actoc • cupTaKOu • uioc asius syrtaci 50 

postea occisus est abeo filius t) -K. ante \i superscr. m. i | 2) 'X- mper luiaxric scrtpsit m. i | 3) lu super o 
scripsit m. i 1 4) v ante c erarn | 5) sempe ante cuius eramm || HGRMENEVMATA LEIDENSIA 63 

cSouOevi spemebat ribuvavro potuerunt 

ov • Tbo)bi€V€uc • TUJ • apMQTi quem eiravujTepoi • pXeirecTai superioris 

idomeneus curru uideri 

auTou • 0Tr€c6puJC€V eius prostrauit tti • auTTiVjLiepa ineadem die 

capir€buiv • b€ • TO • tixii sarpedon eKTUjpaXexotvbpuj ector alexandro 

autemmuros koi • irouXubaMavTi • ireiruKTeuKi et- so 

5TUIV • eXXevujv • KaTecTpeijiev^) gre- poludamantipugnasse 

corum subuertit eKTujp • be • koi • aiac ectorautem • et 

Kai • Trapobov • eiriTa • irXota ettran- aeas 

situm adnaues iroXXa • eauToucKOKa multa semala 

TOic • Tpuiciv • eiTOuicev troianis fecit XoibopricavTec • aTrexujpi^av dicen- 

ui • cuvoKoXouOiicac • eKTUJp quem tes discesserunt 

consecutus est ector vecTUjp-aKOucac*!*^) nestor audiens 

ujpYucfLievoc iratus Kpauxev • koi * 9UT11V clamorem et s^ 

10 fA€Tcrrou • ibtou • CTpaTOu cum suo fugam 

exercitu tujv • eXXrivov grecorum 

q)€UTOVTac • touc • TroXeMiouc fugien- irpo epxcTOi • KaieupiCKei procidit 

tes hostes etinuenit 

TTupiKaOcqjXeEev ignisuccendit bto^ebriv • eic • TovrroXe^ov diome- 

TTOCibuJV • opujv neptunus uidens deninpraelio 

Touc • eXXevac • evcXTrtci grecos indi- ttuk • Teuovra dicantem 

sperato iroctbujv • be • koi • ripa neptunus ^ 

15 KUjbievouc positos autem etiuno 

^il • TbOTOCTOU • bioc nesciente ioue eic • ^ri Biav inadiutorium 

vouT€Ti avT€iCTr]K€iv monetrcsistere toic • eXXrictv • TrapecTriKicav grecis [36'] 

Kai • TOT€ • ibo)Li€V€uc ct tuuc ido- istabant 

meneus TUJYapuirvuj ripa somno enim iuno 

Oau^ocTTi Tivi • TcX • uei mirabilicuius ^tvav • vujLicpriv unam nymfisam 

uirtute bouvat-eic^cuvouctav dare incoetum 4f> 

» oOpuuJV • €acuTT€W€vaTXicou othiy- uttticxcto • TractGer^v repromiserat- 

oneum • generenchisis pasithean 

oacaccav • bpav • TT]viTpia^ou quicas- tvoTovbiav et iouem 

sandram priami etc • uirvov • Tpeitiri insomnium mit- 

TO^iv • iiXTtiK€u nubere sperauerat teret 

7TpO€CTUJC€Vouva • auTOV probauit airoTOu • iroXefLiou apugna 

ergoillum kui • tot€ • aiac • fiiovoc ettimcaeas 50 

TbofX€V€uc idomeneus solui 

s5 oXXVXXrivec • fiiev • toi sed greci touc • Tpiuac • eqjurabeucev troianus 

quidem fugauit 1) CT pro CT postea corr. ipsa m. 2 | 2) • | • superseripsU m. 1 | 64 HERMENEVMATA LEIDENSIA 

OTe€UjpaK€vZ€uc«o«^) cum uidisset iiiaxTiv pugnam 

iuppiter totti • ouvTTpo€XUipTiC€V tunc ergo 
XiTTO • ipuxouvTa • €KTopa deficiente processit 

animo ectorem €KTopi • ev • tt] • vikt] ector inuicto- 
bia • TT]V • opjLiTiv • Tou • XiGou ob riam 

ictum lapidis OTi • t] • irpuiTeciXaou quod prote- 
ev • auTU) • €V • TTi • cu^Xr) quem ei silan 

in pugna vauc • eveirpTicBe nauis incensa est 30 

r> aiac • evceciKei aeas pulerat aXXa • aiacbuibeKa • crpaTiUJTac sed 
opTicBic • ouv • TTi • Tipa iratus ergo as • XII • milites 

iunonem touc icxupOTepouc fortissimos 

ujvibiCTiv inproperauit tujv • Tpu)Uiv • ajreKTivev troianorum 
bioTi • uTTauTTiceTTXaveOe quod abea occidit 

seductus esset TiaTpoKXoc • • ^evoiTiou patroclus 
OTiu)c • eKTUipcqpaYTi ut ector occi- menoetis 

deretur T^XOev • irpoc • axiXXea uenit ad- 35 
1« €KiVTi • be • eiTTev illa ergo dixit achillem 

TTOCibujva • )Lie • KeKeXeucjLiev neptu- baKpuujv lacrimans 

num non iussum tujv • eXXT^vuJv oppiv grecorum in- 
PoeTov^) Y^TOvevai adiutorem fuisse iuriam 

Toic eXXTiciv grecis Kai • TiTTicaTO TTapauTou et petiit 
Kai • TOT€ • oZeuc neimx ettunc iup- abeo 

piter mittit Ta OTTXa arma 

ift TTiv • Tpiv • TTpoc • TTOCibuJva ariu • Kai • eXafev • jLieTaTou • CTpoTou et- 40 

adneptunum accepit cum exercitu 

f va • aTTOveucTi • aiTOTOU utdiscederet obe • naTpoKXoc • ottXicOic ergo pa- 
iToXejLiou apugna troclus armatus 

Kai • TTocibujv • aTTeveucTiv etneptu- toic • ottXoic • tou • axiXXeuJc armis 

nusdiscessit achillis 

KapCeucaiToXXuJva etiouis apoUinem Kai • cpaviCTOic • Tpujciv etuisus tro- 
«> TTejLiTTi poTiGov • eKGpi mittit adiuto- ianis 

rem • ectori 90P0V • auTouc • cvePaXev timorem 
Kai • TTaTpOKXoc etpatroclus eis inmissit 

aq)cic€upuTTuXov remisso euripilo Kai • totcc • apTTT^buJv ettunc sarpedo 4^» 

TiXOevTTpoc • Tov • axiXXea uenit ad- utto • TTaTpoKXou • avaipiTau apatroclo 

achillem interficitur 

Kai • biTiTiTai • auTUJ et enarrat ei ou • TOTTTUJjLia cuius corpus 

xr» TTiv • CKTOp • oc • KOi • aiavTOC ecto- bioc • xeXeucavToc • eic • XuKiav iouis 

ris • etaeantis iussu lyciae 1) • o • superscripsU w. i J 2) € i/ro v corr. m. 1 | HERMENEVMATA LEIDENSIA 65 

I»] 

ainiV€XTT] allatum est uJYXauKoc * uivibtcev quiglaucus • 

cqHx£ib€ • Ktti • K€ppioV€V occidit et inpropcrauit 

eibrionem cap7T€bova • Kifievov sarpedonem 

Tov • nvioxov • CKTopoc auricam ec- iacentem 

toris iToX€fiouvTU)vb€ pugnantibus autem 

)Li€Ta£u • b€ • Kai • auTOC postea autem 7T€piTou • irruiviaTOc circum corpus .w 

etipse. Tou • iraTpOKXou patroclis 

5 avaipiTai • utto • €KTOpoc interficitur aiviac . touc • irpujTouc aenias pri- 

abectore mopes 

TTpurrov • b€ • €HoiTXi2[€Tai primum tu)v • ^XXcvuiv • a7T€KTiV€V greco- 

autem exarmatur rum • interfecit 

UTTO • aiToXXuJvoc ab apoUine ZeuEac bauTov iunxit se 

KQi • Tpau|LiaTi2[€Tai etuulneratur )Li€Ta • €KTopoc cum ectore r,:, 

UTTO • €U9op^u ab euforbo KaT€vavTi • auTOjLiebovTOC contra 

jo TOUTiTUJ^aTOCKifiCVOu • p -^) corj^ore automedontem 

iacente oc€q)iXacc€V quicustodiebat 

Tou • ttotpokXou patroclis Toic^axiXXeuic^iTTTTOucachillissequos 

M€V€Xaoc • ccK€7TaZ€V menelaus tege- €V • oic inquibus 

bat €7T0X0C • €T€TOVi • TTaTpOKXoc uecta- 40 

ovTiTpu}CKi^€U90ppoc quem uubierat tus fuerat patroclus 

euforbus auTO)Li€bovTa • ouv automedontem 

)Li€Ta£ib€ postea autem - ergo 

15 uiTauTOu • avaipiTat ab eo interfi- buo • aiavT€C • biccpuXaSav duo aiaces 

citur - conseruauerunt 

€KTUip b€ ector autem fi€V€ Xaoc be menelaus autem 

aTToXXuivoc*) • OTpuvovTOC apoUine- uTToaGrivac • OTpuvSic aminerua ursus 

hortante avbpiu)c . avTtiCTaOTi uiriliter stetit 45 

€tc • €KbtKiav indefensionem )Li€TaHu • ouv postea ergo 

Tou • €C(paT)ii€Vou occisi ppovTT^cavToc • Tou • oupavau toni- 

20 €iCTTaba • ciCTov • TToXcfiov insiluit trante c^lo 

inpugnam iTtGei • TeXainujv suadit telamon 

KatTTiv • opfLiTivauTou etinpetum eius aiavTa • avaxu)pTicai aiacem disee- 

aiac • €Kb€XTiTai aeas excoepit dere 

xai • )Li€V€Xaov etmenelaum jLievcXaoc be menelaus autem r^ 

Tou • KivbuvouepucaTO a periculo 7T€)Li7Ti-7TpocaxiXX€amittitadachill(?m 

liberauit avTiXoxovTa antilochum 

25Kat • €KTUjp • TOic • axiXX€U)C et ector Tou^7TaTpOKXou^0avaTOV nuntiantem 

achillem a^TaTT^XXt • avTiXoxoc • c • *"*) uuntiat 

OTiXotc • TiTaXXeTO armis gloriabatur antilochus 1) -p- superscripsit m, 2 [ 2) u) pro corr. m. i || 3) -c • sujxrscripsit m. 1 

Corp. glots. Ut. tom. m. 5 66 HERMENEVMATA LEIDENSIA 

axtXXei • Tou • TTarpoKXou achillei eTTUKTeucev pugnauit 

patrocli Kai • Kivbuveuovra etpericlitatemus 

BavaTov mortem auTov • ccpaTilvai eum occidit 

KaKivoc • aKOucac etille audiens uiro • axtXXeu)c ab achillen 

)LieTaTTic-)LieTpocauTou cummatre sua TipTracev') TTOCibuiv rapuit neptunus 35 

[36T GeTiboc • TToXXa thetide^) multa KaieKTOpa et ectorem 

6 ebaKpucev lacrimauit ujceibev aiToXXuiv cum uidisset apollo 

Kat • TOT€ • Tpic ettuncipsis avtcov • ovTa imparem esse 

avbpiaipuxTinveTKev fortianimotulit ve^eXTiTTepipaXujv nube copertum 

ToeiTeXeucofievov quod prouenerit €k Tot • ttoX€)liou • epucaro depraelio 40 

10 OTeripHaToaxiXXeic • y «^) cumcepisset exiuit 

achilles Kai • tot€ axuXXeuc ettunc achilles 

e£epxec8aietC7ToXe)Liov exire ad- ttXictouctujvtpwujv conplures tro- 

pugnam ianorum 

CeucTTaciv • 9eoic iuppiter onmibus e^oveucev interfecit 

deis evTouTU) • axuXXeuc • qi •*) inter ea 

eiTeTpeipev permisit achilles 

ocavTicTiviSeXTi utquisquisuoluerit bwbeKavriaviCKOUc duodecini • iu- 45 

15 PoTiGiv pOTiGiTUJ iubare fabeat iube uenes 

evoice poTiGouv inquibus fabebant aiXMaXu)T0uc captiuos 

ToiCjneveXXTiciv quidem grecis 7Te)Li7Ti • eiTiTacvauc mittit adnaues 

TipaKaia8T]va iimo • et minerua ouc • e)LieXXo8u • eiv quos incipiebat 

7T0Cibu)VKairipfiric neptunus • etmer- sacrificare 

curius ToiciTaTpoKXoubai)Liociv patrocli ma- 

20 KaiT]qpaiCT0C etbulcanus nibus 

Tpu)civbe troanis autem koi • aTTCKStvev etinter fecit 50 

)Liapc • Kat • aiToXXov mars • et apoUo XuKauiva lycaonem 

XriTU) KaiapTemc latona • etdiana ov • upoTepov • XTi)Liq)0€VTa • quem 

a^pobiTT] • KaiHav8oc • tTOTa)Lioc be- prius captima 

neusbiu • etxantus fluuius 7Te7TpaK€V€icXTi)Livov uendidit inlem- 

25 TOTeouv • a7ToXXu)v tunc ergo apollo num 

)LieTa)LiOTcpu)8ic trans figuratus Kai • acTepoiTaiov etasteropaeum 

eicXuKau)va-7Ti8eiaiviav inlucaonem^ aiTeKTiVTiv interfecit 55 

suadetaenia Kai • naiova etpaeonem 

tva • KaTevavTi utaduersus TouaiYT])Liovac duces 

axiXXeuc • TTUKTeucTi achillem pugna- e^ouc • opYicOic inquibus iratus 

ret CKafiavbpocoiTOTa)Lioc scamandrus 

30 KaKivoc TTicOic et ille suasus fluuius 1) h superscr. m. 7 | 2) •!}• mi^erscripsit m, i | 3) tt j>/o o carr. m. Jf | 4) q> 
adscripsit m, 1 | HERMENEVMATA LEIDENSIA G7 TUJ • axiXXi achilli 
biOTipi0povauTOu propter quodum- 

das el 
ai^aTui C€V sanguinauit 
S"] leuiac • oweauTOV iunxitergo se • 

gens 
5 jbiera • ci^ouvtoc cumsimunte 
cuvTiXGiiv concurrit 
01TUIC • axiXXea • ttviSii utabachillen- 

sufiFocaret 
ouc • iipa quos iuno ^) 
biiiq)aiCTOU€£€KaiC€V perbulcanum 

combusit 
lo Kai • axiXXcacpucaTO etachillen li- 

berauit 
oi9€Oi5€ dei autem 
aXXoc • aXXuK:uv€iToXTi|LiTicav alter • 

alteri dimicauerunt 
oXX^Xoic interse 
€VOic • apT^v • aSTiva inquibus marte 

minerua 
15 TTCTpuj • uv€CTpuK€V saxo prostra- 

uit 
Kai • aq)pobiT€V • €paTTic€V etuenerem 

expalmauit 
7roctbu>vb€Kai • airoXXujv neptunus 

autem et apoUo 
M€Ta • cu^q)ujvtac cum consensu 
OTr€V€ucav discesserunt 
io apT€fxivb€T)ponroHuj dianam autem • 

iuno sagitt^ 
Tpau)LiaTiZ€i uukiera 
Xt)tuj • bcKai • €p)LiTic latona autem 

et mercurius 
TToX€)LiiKUJTaTa hostilitcr*) 
€TruKT€ucav pugnauerunt 
25 OTTivopabc agenoraautem 
Tov • avTT)Vopciov antenoriifilius KivbuveuovTacqpaYTivaipericlitantem 

occidit 
iJTTO • axiXXeuJC ab achillen 
aiToXXuJvepucaTO apoUo Hberauit 
|Li€TaHib€ • oiOeoi postea autem dei 30 
Toic bioic TOTTOic suis locis 
avecTpeipav • X •*) redierunt 
€KTOpa • eHeXGovTa ectorem exeim- 

tem 
eiCTToXejLiov inpugnam 
KOTevavTiaxiXXeujc contra achiUem 35 
epuJTaTTptajLioc rogatpriamus 
Kai • eKOpTi et ecuba 
OTTOceiceX0TiecujTTuXujv utintretintra- 

portas 
KOt • ouKe • TTtcavauTOV etnonsuase- 

runteum 
Kai • axiXXeuc etachilles 40 

evTiGevaiauTov • aTToXXujva inter- 

ponentemse apollouem 
biujKeiauTOV • koi • Xoibopi perse- 

quitur eum et maledicit 
Kai • aSTivabe etminerua autem 
fieTa|Liop9UJ6ica transfigurata 
eicbTit • 90P0V indei fobum 45 

TTXava eKTOpa fallitectorem 
Kai . 90veuTat • utto • axiXXeujc et- 

iugulatur abachillen 
KaibeGica • i^puj • cupeTai etligatus 

curro tragitur 
Tpic • TTepiTaTixT] tereircamuros 
KaieKapTi)LieTaTTpia)Liou etecuba • cum- 50 

priamo 
KOt • TUJV TpuJUJV ettroianorum 
eTTiTToXuauToveOpTivricav diutius eum 

deplanxerunt 
evTOUTUJ • oiTpujec-ijj-^) iiihoccetera 

troiani 1) quos iono in rasura pro suifocaret scr. m. i | 2) past hostiliter erasum 
tst pugnauerunt | 3) '%' adscripsit m. i || 4) •(p* adscripsit m. 1 \ 6* 5 68 HERMENEVMATA LEIDENSIA 

€7T€VT0uv • €KTUJpa lugebant ectorem aiToii^aicrou abulcano so 

o^oiu)c • Kai • 01 • €XXtiv€C similiter iva • axiXX€U07TXaiT0iiict utachilli- 

et grecos armafaceret 

TTarpOKXov patroclum r\ qpatcToc be bulcanus autem 

ava7Tuoo^€Vououv quisequente ergo €VTax€i • TTOtricac celeriter faciens 

axtXX€i • KaTovap9aiV€Tai achilli per 7Tpocr]V€TK€v9€Tibi attulit thetidi 

somnium KaKiVTiTovuiovoTTXicaca etilla fiUuia^ ^ 
7TaTpOKXocX€YUJV apparebit armauit 

iva€VTax€tauTU) patroclus diceus €ui|iuxoT€pv€7TTOV etanimiciorem 

TUfipovTTOuiCT] ut quam celerissime ei TToXe)Liova7T€Xicev • t •*) adpugnai 
[87'] TUjLiPov TTOiTiCTi tumulum faceret dimisit 

10 Kai axiXXeuceTTOiTicev etachilles fecit obucceucbibuiciv ulixes dat 

Kat • Tac • KO)Liac€TiXev etcomas la- TVUJ)Liev consilium 

niauit OTTUJceEiovTeceicTov utexeuntes 

Kai • evT • ujTTUpiepaXev etinignem iToXejLiov adpugnam 

misit 7TpoT€povapiCTTicuictv anteprander- 

cuXXeTevTujvbe coUecta ergo^) eTTiTaTTiGeiaTafievova*) deindesuj 
TUJVOCTUJV ossa agameumonem 

15 KaicuvTe GevTUJv etcompositis la • auTTecxeTobujpa utquepollicii 
€7TiTa • cpiuJvaTUiva funebre certamen erat munera 

fecit 7TefiipTi axiXXeu mitteret achilli 

€7T0iTiCTiv inquo uicerunt TU)vevexOevTU)v quibus ablatis 
€VU)e7T0iT]cav equorum cepta 

i7T7TU)VTaxeibiofiribTic uelocitatem • XapovTecoijLiupmbovec mur • eimi 

diomcdcs midones 

20 U7TOTipac7Tefi(p9ica a iunone raissa 7TapaTaic vauciv circanaues 

7TpocTovachiXXea ad achillem biCTeKav exposuerunt 

7TouXubafiacbe poludamas autem KaippTiceeiciTapouca etbreseis ci 
eiTTevvaeauTOuc dixit utse uenisset 

ecu)Tixu)v • qpuXa2u)civ intra muros 7TaTpOKXov patro clum 

couserua 7ToXXau)XupaTO multum meruit 

25 aXXeKTU)p sed ector^) Kai • TOT€Tipa et tunc iuno 

TaevavTiaeq)ov contraria sapiebat 7TOi€t€vaTU)vi7T7TU)v fecit unum 
Kai • axiXXeuc • T0cu)fia etacliiilis equis 

corpus TOvHavGov xanthum 

7TaTpOKXu)u • 0a7TTi patrocli sepeliuit ei7Tiv av9pu)7TtVTicpu)VTi dicere huma: 
Kai9TiTiCTiTTicaT0 et thetis petit uoce 1) ]H>st ergo cramim est ossa || 2) sed ector tn rasura pro conscrua scrig-^^^^ 
m. i 8 3) -T- adscrijJsU m. i y 4) in sequenti rersu nunc nunc vacur iva^aurre ^^JC^ 
a m. 1 scripta era.sa sunt \\ HERMENEVMATA LEIDENSIA 69 

€1 achilli KttiTOTe aTToXXuuv 

lUTOC*) quoniam et ipse TrapaToicXoiTroicOeoic 

II moriturus est €pav€Me|Lii|iaT0 

f praedixit OTiTOUToauTtiripecKev^) 

l€CUC achillis Tlp€C€Vb€TOlcXoi7TOC Su 

«Tov citatam mortem ivabi€p)Liou 

K€uc etachilles totoucicto 

oc luctatione saepius acpeXKUcov poccu))Lia*^) 

b€ ulixes autem Incipit hermene 

• TcXafiovoc et aie extela- umata*^) • idest libri •XII- 40 

j iT€picuvavacupoqpiic 

IV stantes fuerunt deconuersatione 
v€C0ujp tunc et nestor Ka9Ti)Li€piVT] cotidiana 

:c propter senectutem cuvavacTpoqpri conuersatio 

ETifiGoTi^) honeste honora- nM^PCt dies 45 

; €X€ioc sol 

Uvbio)LiT]br|c^) armis iterum av€Tibev ortusest 

les TiXtouavaToXri solis ortus 

ic oilei*) 9U)c lux 

)iOVioicicoic ettelamonios • ^aoc lumen 50 

T]bTiq)UJTiZi*^) iam iucet 

T]9€VTec praemiis honorati riujc aurora 

Tipocpaoc antelucem 

ev discesserunt irpoei mane 

jTTOiTT]c discopoly])eta eypofiai surgo 5 

<poc sagitate ucros'*) TiY€p9Ti surrexit 

ju etiaculo eKTTicKXeivric delecto 

V agamemnon KXeiVTi lectum 

x] et laudatus est expTlTOpTicev uigilauit 

uc etachille eK9ec heri 60 

iXXeuc-u)-^) ettune achillis eTrmoXoi diu 

poc7Tiu))Liahectoris")corpus evbucovfioi uestime 

UTTaTpOKXou*^) circum pa- bocefioi damihi 

UTTobri)iaTa calciamenta 

mulum KaToucTTeiXoic etudones 65 

E cupev KaiavaHubac etbrachas 

su2>€rscr. m. i || 2) suj)€r |li0 scripta fuit \ post deleta || 3) bioofin^nc «tite 
dli rtwte corr. m. 1 \ 5) ucros ex acros et iacuo corr. m, 1 || 6) •iO' 
it m. 1 II 7) acturis atite corr. m. i B 8) TraTpoKXoc ante corr. m. 1 ! 
ante corr, m. 1 || 10) ante p hicuna 2 litterarum relicta H) humala 
t. i O 12) atite l crasa cst c 1 70 HERMENEVMATA LEIDENSIA ribr)uiTobTi6iiv iamcalciatussum 
[38T evevK€ adfer 

ubu)p7Tpocxipac aquam manibus 

ubu)p aqua 
5 KOVXT] cuncha 

XipTic mauus 

pnrapaieiciv surdidaest -O' 

puTTOC sordes 

TTTiXu)c lutum 
10 CT17TUJV sapo 

XeiTTOC unctum 

XeX€i7TO)Lievov unctatum 

viTTuu) lauo 

TibTiviipajLiTiv iamlaui 
15 TOCjLiacxipac measmanus 

KaiTTivoipiv ctfaciem 

KaTajLiaccu) tergo 

aK)LiTivouKaTeMaHa adhucnontersi 

KaTeaEa tersi 
20 7Tpoepxo|iai procedo 

eHu) foris 

eKTOUKOuvoc decubiculo 

epxofiai uenio 

a7TTipxo)Liai uado 
:i5 eiCTTivcxoXT]V iuscolam 

7Tpu)uov primum 

acTTaCojLiai saluto 

TovbibacKuXov magistrum 

ocejLie quime 
:jo avTCCTTacaTo resalutauit 

XepebibacKaXe auemagister 

XepeTaiccu)Li|Lia0TiTai au(»tecondisci 
puli 

)Lia0TiCTai discipuli 

cu)Li)Lia6TiTai condiscipuli 
n:, T07T0V locum 

e)Lioi mihi 

boTai date 

c^ov moum 40 45 50 j» Pa6pov scaionum 

UTT07To6iov scamellum*) 

biqppoc sella 

cuvayece densate 

eKt7Tpocxu)petTat illuc accedite 

efiocTOTTOcecTiv meus locus est 

CTU) ego 

TTpoKaTeXa^ov occupaui 

eKa6Tica sedi 

Ka6Tmai sedeo 

)Liav6anvo disco 

^av6avvic discis 

)LieXeTU) edisco 

fieXeTac ediscis 

TibTiKaTexu) iamteneo 

TTiVTi)LiTivavaYVU)civ meamlectionem 

e)Lioc meus 

efiTi mea 

e)Liov meum 

efiot mihi 

Ti)LiTiTepoc noster 

Ti)LieTepa nostra [38*] 

Ti)LieTepov nostrum «i 

Ti)Lieiv nobis 

cov tuum 

coc tuus 

coi sibi f^» 

u)Lieic uos 

Ti)Lieic nos 

u)LieT€pov uestrum 

u)LieivX€TU) uobisdico 

TibTibuvafie iampossum 

ebuvTi6Tiv potui 

aTTobouvai reddere 

aTTobeibo)Liei reddo 

aTTeboKa reddidi 

aXXaHov)Lioi mutamihi 

Ypaipov scribe 

Ypacpu) scribo 1) in margine b adscripsit eadem man., ut scabellum legeretur || HBRMENEVMATA LEIDENSIA 71 ribis 


OTiep quod 


40 


iptura 


€iX€9a acciperam 


[39'] 


jriptor 


7Tap€KdX€ca rogaui 
tera 


u)C€|Li€ ut me 
litterae 


aTToXucc dimitteret 
reca 


oiKOV domo 


45 


Eitina 


€icap€iCTOV adprandium 
iXiicev latinelocutusest 


Kai€Kivoc€^€ etilleme 
^XiviKQ litteraegrece 


€7T€X C€v') dimisit 
yllabae 


€TU)€Kivov egoilli 
len 


€upu)CT€iv beneualere 


50 


omina 


€(pTiv dixi 
^epi 


avT€C7TacaT0^€ resalutauitme 
i etreddidi 


€7T€i postquam 
•um 


TipiCTriK€iv pranderam 
rsus 


€TTav€X0a)v reuersus 


55 


»stea 


€TT€ba)Ka reddidi 
)epi ^) 


OTT€C€fiou puermeus 
V legere 


boc€fioi damihi 
IV praeducere 


beXTov tabulam 
scio 


KaiaXXoi etalii 


60 


dhi 


€VTaHi inordine 
•V praeduc 


€7Tobibouc€iv reddunt 
lomodoscis^) 


KaTabiaXToXriv addistinctum 
Kai€TUJ etego 
IV duraest 


bi€pxo|Li€ transeo 


65 


ollis 


avaxvciv*) lectionem 
3uit 


€icpaXav€iov inbalneo 
€iT€ov eundum 
ula 


€VTap erat enim 
30 


TOT€7Tpoc€pxo)Li€ tunc acccdo 


70 


ibo 


Kai€K€X€uca etiussi 
lihi 


apoiivai tolli 
la 


capavia sabana - 
^nae 


KaiTiKoXouGnca etsecutussum 
Itae 


TOT€aibpa)Lia tunc cucurri 


75 


►rrigiae 


TibTi€pxu))Li€VOuc iamucni 
•afium 


TiicpaXcviov adbabieum 

am didici 

)it ainle ras. | 2) tertiam o saperscr. m. 1 || 3) lamna unius liUerae 
marg. e adscr. m. 1 1 4) in margine • i • R • adscripsit m. i | 72 HERMENEVMATA AMPLONIANA [39**] Nomiiia meils secmidum hebreos 

Nisau martius 

Isar aprilis 

siuan maius 
5 thamnus iunius 

dustrus iulius 

elul augustus 

thisri september 

marisau october 
10 casleu nouember 

thesbeth december 

sabath ianuarius 

adar februarius 

item secundum grecos 
15 dyos martius 

apilleus aprilis 

auduncus maius 

periceus iunius 

dustros iulius 
tio exanthicos augustus 

aremesios september 

dysios october 

panemos nouember loos december 
gurpineus ianuarius 
hyberberitos februarius 
Cronos saturnus 
zeus martis 
aris iouis 
ilios sol 
a&oditi uenus 
ermis mercurius 
selini lonafoengus 
crios aries 
tauros taurus 
dydimi geminus 
carcinos cancer 
leon leo 

panthenos uirgo 
zigos libra 
scorpios scorpio 
toxotis sagittarius 
aegoceros eapricomi 
ydrochoos aquarius 
icthies piscis HERMENEVMATA AMPLONIANA [126*^] apoarces abinitio 
arce initium 
arcome incij)io 
arce iiicipe 
5 arxete incipit 
arconte incipiunt 
archeos aiitiquus 
archeon antiquum 
archei antiqui 
10 arciasmos antiquitus 
agmcon tempestiuum 
afthoros inpubis 
acoUitos ingluttinatos (cod. Ampl. fol. 10 saec. IX) 

aeindynos sine periculo 
ametistos sine ebrietate 
acynonitos sine societate 
aristas prandes 
arista prandet 
aristusin prandente 
ariston prandium 
aritmo numerum 
azemio sine damno 
aligenes sine cognatis 
afilos sine amico 
apator^) sine patre 
amitor sine matre 1) tor pio ter corr. m. 1 1| HEBMBNEVMATA AMPLONIANA 73 *s sine fratre 


alieus piscator 


40 


sine uxore 


apopleo nauigo 
s sine marito 


B B B 
sine filiis 


bulume uolo 
jine seruo 


babto inficio 
inmobilis 


bafe infectio 
inuictus 


bafeus infector 


45 


dio 


barino grauo 


[126'] 


idis 


bari graue 
li 


bastazo suffero 
audiens 


bastazo baiulo 
udiam 


beno ingredior 


50 


audite 


badizo bado 
ludiunt 


basanizo torqueo 
randeo 


basanos tormentum 
liligo 


basinistes tortor 
lileetio 


battalago delero 


56 


lucubro 


basileu regno 
i numeras 


basileus rex 
numerat 


babaeo adfirmo 
s numeros 


babaeon firmum 
10 sequor 


besso tussio 


60 


lis sequeris 


bex tussis 
iii^) sequitur 


biazome uim patior 
lios pedisecus 


bia uiis 
mntio 


blepo uideo 
nuntias 


blebg uide 


65 


luntiae 


bletome ualo 
nuntios 


boetho adiuto 
3 renuntio 


boethos adiutor 
emo 


boethema adiutorium 
j emes 


botanizo inherbo 


70 


emet 


botane herba 
n eme 


breci pluet 
mene mamus 


brethetos pluuia 
lolo 


bronta tonat 
Qolitio 


brontae tonitrua 


75 


ea 

• 


r r r 
pisce 


gamo nubo 
VL ex corr. | 74 HERMBNEVMATA AMPLONIANA game nuptiae 
gantalizo titillo 
gongiro murmuro 
gelo rideo 

5 gelas rides 
gela ridet 
gelos risus 
gebome gusto 
gebes gustas 

10 geusis sapor 
gemo impleo 
gemis imples 
gemi inplet 
gemon plenum 

15 gitoneuon uicinus 
gitonia uicinia 
ginete fit 

gegone factum est 
genesto fiat 

20 gerasco senesco 
geron senex 
graus anicula 
gripho sculpo 
gnapto polio 

25 gnafeus^) fuUo 
grafo scribo 
grafis scribes*) 
grafi scribet^) 
grapson scril)e 

ao grafeus scriptor 
grammatos scriba 
genno genero 
gennema natio 
gimno nudo 

35 gimnos nudus 
gethlion natale 
genesis natiuitas 
genea seculum z z z 

zoo uiuo 
zes uiues 
zoae*) uiuet 
zoos uiuus 
zoe uita 
zeto quero 
zetite queritur 
zetesis questio 
zeynyo ungo 
zeygelate iunctores 
zonnio cingo 
zone zona 
zoster balteum 
zografo pingo 
zografos pictor 
zographia pictura 
zygostato pondere 
zygostatos pondus 
zybine uenabulum 
zei feruet 
zestos feruentem 
zeimeno fermento 
zyme fermentum 
zelotipo gelo 
zelos gelos 
zemio detrimentum 
zemia damnum 

H H H 

helthon ueni 

heltes uenisti 
helthen^) uenit 
hemelesa neglexi 
henixa aperuy 
helesa molui 
hertisa condiui 
helten sensi 
hersamen tetigi [m] 40 45 50 55 «0 65 ■?< 1) U8 m 08 corr. \\ 2) e ex i carr. \ 3) ante s erasa i | 4) o pro q m, 2\ 
6) h posl t sup. 8cr. | HERMENEYMATA AMPLONIANA 75 tuli 

€sa ignoraui 
esa prandii 
na adtuli 
same salutaui 
m adduxi 

nos 

ieron nostrum 
iesa tenui 
osa emi 
nesa defeci 
opo clauo 

clauus 
zo sileo 
ha silentium 
o quiesco 
ia quies 
le duxsuum 
sol 

-a dies 
^ho agito 
^hos agitator 

e e 

iio blandio e lazo miror 
la mirum 
3§ sedes 
> uenor 
uenatio 
ites uenator 
o sugo 
jco morior 
bos mors 
) sepellio 
immolo 
sacrum 

breuo triumpho 
kno tango 
kactus tarro audio 
therizo meto 
therismos messis 
theristes messores 
theros aestas 
thermeno calefacio 
thermon calida 
thermofilax pigilla^) 
theoro specto 
theuria exspectaculum 

I I I 

ippam^ uolo 

ippeuo equito 
ippos equus 
ilasco piaco 
icetes supplex 
iscyo ualeo 
iscys fortitudo 
iscyros*) fortis 
ipneutes fornarius 
icanon satis 
icanodotes satis datur 
ixos uiscus 
ixoforon uiscarium 
ichneuo uestigo') 
ichneutes uestigatur 
idro sudo 
idros sudor 
ierebo sacrifico 
ieron sanctum 
ieriae sacrate 
iereus sacerdos 
iatro medico 
iatros medicus 

K K K 

kosmos mundus 
kosmos omamentum 
kosmo omo 
kosmis omas 40 46 60 66 60 66 70 75 ) pigilla m ras. ) 2) iscyros m. 2 ex iscyors | 3) uestigo ex bistigo corr. m, 2 76 HERMENEVMATA AMPLONIANA kosmi omat 

kosmese ornare 

kosmetes ornatur 

kekosmimenon^) ornatum 
5 kapnizo fumigo 

kapnos fumus 

keo conburo 

krato teneo 

katheudome dormio 
10 kateme sedeo 

kyuenio gubemo 

kolymbo nato 

kolymbcta piscina 

kladeuo puto 
Ui klados ramus 

kneto sc^lpo 

knesmos plurigo 

kathero purgo 

katharon mundum 
'-•« kleros sors^) 

klerohe^) sortes 

kledon opinio 

kradio clamo 

kraugae*) chvmor 
25 katocopio concito 

kapson concide 

kerisso praecono 

kerix pr^co 

krjpto abscondo 
[127»»] katamasso extergeo 
31 katabemo descendo 

katascopo speculor 

katagelo derideo 

klazo frango^) 
35 klason frauge 

klasma fragmentum 

koro laboro 

kmo pulso klyo cludo 
klis clauis 
klistron clostmit 
katafreno contemno 
katalio dissoluo 
kyboeuo aleam ludo 
kyboe tessere 
kytino occido 
kaepto inuolo 
katapsico defrigero 
kyrno misceo 
kerason misce 
kyrom^ tondeor 
kureus tonsor^) 
kynegetes uenatores 

A A A 
lalo loquor 

lalia loquella 

lampo splendeo 

lampedon splendidum 

licho lingo 

lyclmos gulosis 

lesteuo grassor 

lestes latro 

lero delcro 

leri delerat 

litanebo pr§cor 

lite praeces 

logizome delibero 

litobolo lapido 

lithos lapis 

lytro redimo 

liytrosis redemptio 

lysiteli expedit 

lypopsicho dcficio 

lysodes rauiosus 

lacro crepo 

lyo soluo 10 15 50 y* 60 65 75 1) mi super me scr. m. ^ || 2) sorH in ras. || 3) h e corr. (pro (\?) 4) gae e 
corr. pro cae || 5) o ea; e corr. | 6) post b deh e m. 2 l HEBMENEVHATA AMPLOMANA 77 solutio 


N N N 
lano mico 


noo intellego 
M M M 


noeson intellege 


40 


ano disco 


noema intellectus 
hane^) disce 


nico uinco 
ete discipuli 


nicae uicturia 
lio patior 


nefo sobrius^) sum 
partes 


netho*) neio 


4Ct 


lome rexo 


nistazo dormito 
le lis 


nipto labo 
•^o moTistro 


nipter labaturium 
> maneo 


nabigion naufragium 


« 


n susteneo 


nauagos nafragus 


M 


3 metio 


nyn nunc 
m mensura 


nomotheto leges pono 
lo loco 


nautillome nauigo 
loma conductio 


nautes nauta 
loae mercedes 


nesteuo ieiuno 


55 


atheca didici 


nestia ieiunium 
►mf mugio 


nifi ninguet 
tmos mugitus 


nasso fartio 
^mono commemoro 


numizo puto 
cruento ' 


neos iuuenis 
>s cruentatus 


neossos pullus 


61 


is solus 


necros mortus 
fome quereor 


necrofosos uispillo 
phis querella 


neuscia nidus 
eco migro 


nemo pasco 


65 


uenno transfero-) 


nomeus opilio 
30 plumbo 


— — — 
neme memini 


xifos glaudius 
ne memoria 


xenizo hospitor 
ologo fabulor 


xenia hospitium^) 
os fabula 


xenos hospes 


70 


ebo diuino 


xyro rado 
is diuinus 


xysma rasorium 
yo ebrius sum 


xystra strigeles 
isci inebriatus 


xiro decaluo 
1 ebrietas 


xyron nabacula 


75 1) a post m f iT corr. || 2) s sup. scr, || 3) prior s ex f corr. ) 4) post n 
n 1 6) ti Jitterae inter scrihemhun deht<ie videntur | 78 HERBfENEVMATA AMPLONIANA xereno sicco 

xeuon siccum 

xylocopo defusto 

xyla ligna 
6 xaeno carpo 

xanon carpe 

xanon aperta 

xantizo inrubio 

xanthon flauum 
10 xystrota instriata horos mons terminus 

hocte ripa 

horcome salto 

horce saltas 
16 horcite saltat 

horchesete saltauit 

horisso fodio 

hosfrenome olfacio 
[128"] hosfresis odores 
20 hosme odor 

hozo puteo 

hoeco habito 

hoega domus 

hoecodomo «difico 
25 homnio iuro 

hogrizo periuro 

horcus ius iurandum 

horo uideo 

homolego splendeo 
30 hogrizome irascor 

horge ira 

horto erigo 

hortus rectus 

hopse sero 
35 honomazo nomiuo 

honoma nomen 

hofilo debeo 

hofiletes debitor hoenoscopo autbror 
hogno pigritor 
hognos pigritia 
hogneros piger 

n n n 

praxis actus 
polo uendo 
pepraca uendi 
peprate ueniuit 
pirasco uendo 
pomazo operio 
pithmen fundum 
paradozon excellens 
prodidomi prodo 
profeno actum 
prosfaton recente 
procalo proioco 
parormo adopto 
pezo ludo 
pectes lusor 
piazo premo 
pento lubo 
parecome pcrtranseo 
parados transitus 
procopto proficio 
procope profectio 
proscruo oflendo 
parapcito prospicio 
problepo prouideo 
prooro prouideo 
pyto suadeo 

P P P 
rigo algeo 

rapto sarcio 

ropson^) conscio 

rafeus sartur 

rofo sorbeo 

rofema sorbitio 

rencho sterto 1) po8t r cic i corr, 1 HEBMENEVMATA AMPLONIANA 79 lamzo runcmo 
ruinpo 
allido 
urun sordidum 
os pannus 
e panni 
odes pannosus 
3 proicio 

aspargo 
m asparge 
uome uagor 
le libero 
or orator 
oreu oratur 
lizo urgis cedo 
los uirga 
lucos lictor 

limo 

lima 

c c c 

taceo 
Qos tristis 
«tios cliens 
cemo 
sibilo 
Qx fistula 
50 stringo 
110 agito 
scindo 
ros crux 
Qmio stemo 
^o signo 
iume noto 
on. signimi 
rapso conscribo 
hitemi consono 
uerso 
go coUego 
uexo spathale delitiae 
stenochoro congusto 
speudo supplicio 
stephano chorono 
stephanus coronas 
sfera pila 
sfeno cuneo 
sfallo decipio 

T T T 

tero semo 

tripo pertundo 
triparon tenebra 
tripto pario 
tetocen peperit 
turyne^) tuticulo 
toryne tuticola 
treco curro 
trece curre 
trygo uindemio 
trygetos uindemia 
trofox nutrix 
trofo nutrio 
tethnese mortuus est 
tuton hunc 
topos locos 
trachy asperum 
tetagme constituo 
tariceuo saluo 
tarychon salsum 
tectoneuo fabrico 
teganos sartago 
tithemi tomo 
tereuo caelo 
tereustes celator 
taleporos miser 

Y Y Y 
ypodecome suscipio 
ypofero suflfero 
ypomeno susteneo 40 45 50 55 60 C6 70 75 1) u in ras; e ex corr. m, 1 80 HERMENEVMATA AMPLONIANA ypago eo 

ylatro latro 

ypereto ministro 

yperes minister 
5 ygieno ualeo 

yfeno texo 
[129"] yponoo suspicor 

ypselo aptus 

ypstos sumraus 
10 ygienete ualete 

ymis uos 

ymeteron urm 

ybris iniuriam 

ygiazo sano 
ir> ylizo lico 

ypagorebo dicto 

ypanto occurro 

ypomiminesco *) comemoro 

yfeleo subduco 
2oyspo subtraho^) 

ypografo suscribo 

ypofono succlamo 

yptios supinos 

ypoptos suspectus 
5»5 ypopsto suspectio fono clamo 

fone uox 

iilo amo 

filos amicos 
30 filax costus 

fico suflo 

feugo fugio 

fuge fuga 

ftyrizo peduculo 
nr» fobume timeo 

fiete nascitur 

ferae fama filypon^) studeo 
foneuo occido 
foneus homicida 
frono sapio 
fronimus sapiens 
frontizo curo 
frontistes tutor 
filatto custodio 
fylassome caueo 
fylace cancer 
fise foUes 
filla folia 
ftyrizo corrumpo 
ftlioreus corruptor 
ftliono inuideo 
fthonos inuidia 

XXX 

chero gaudeo 

clieru gaude 
chera gaudium 
chremiyo quomodo 
chreson quomoda^) 
choleno clodico 
cholos clodos 
chrome utor 
chronizome moror 
chronus tempus 
charizome dono 
chalaron laxo 
chori capit 
cliylos sucus 
cliyrizo seco 
chymazo hiberno 
chimon hieiis 
chereuo uiduor 
chera uidua 
chortazo satio 
chortasia saties 1) i ani€ n luhl, m. 2; c m 2 in i con. || 2) h sni). scr. \\ Z) post f di 
4) a ex 0, ut vid., corr. | HERMENEVMATA AMPLONIANA 81 eor 


psyamizo adesco 
psyomos buccella 


iuiTi 


Q Q Q 
ofelo tracto 


oloro 


ofelia utilitas 


or 


ofelos utilem 


eo 


othu trudo 


celluin 


ode hic 


¥ ^ "¥ 


ode cantio 

odoe cantores 


ito 


odino parturio 


kus 


odini parturit 


lus 


omosa iuraui 


ro 


orthosa eregi 
ormes profectussum 


:;us 


orchesamen saltaui 


ico 


onume emo 
onesis emptio 


e 


onesamen emi 


^^ 


one auctoritas 


jntior 


orchesato saltabit 


LX 


omoesen iurauit 


limento 


ocrliio oppallisco 


tessellatum 


ochros pallidus 


lagio 


osa syllego oua colligo 


plagiator 


oa ouaexplicit 30 35 40 45 50 ATAYGINI . LATINAE SCRIPTUM ABALFA • USQUE 

AD (00. n interpretamentorum 

im 

i mea diligentia 

i et studio 

ranscribsi 

bunc librum 

is 

i diligentissimum 

in primo enim tonermeneumaton interpretamento- 

rum 
acta prota sicut priora 
sinnegcamen contolimus 
remata uerba 

cet uton et horum 15 

ecmerus anagcea ex parte neces- 

saria 
enolesin et declinationem 
rematon^) uerborum a m, 2 ex choroma corr, H 2) e m i corr. m. 2 l 

X. tom. III. 6 82 HERMENEVMATA AMPLONIANA [130^] poseucoloteron ut facilius 
teomelia sermoni 
tonantropon homini 
eycrhestestae^) prosino 
6 nynun nunc ergo 
tutoto biblio in hoc libro 
erumen dicemur 

I theunomata deorum nomina 

II cheteaon et daturum 

10 III erumenun dicimus ergo 
iiii periuranu decaelo 

V perinaon deedibus 

VI peritheoron deexspectacolis 

VII perianemon deuentis 
15 VIII perimelon demembris 

viiii antropinon humanis 

X peryfiseos denatura 

XI peribromaton deescis 

XII peripotu deputione 

20 XIII perideuteras desecunda 
xiiii trapezes mensa 

XV ^) pericreon decame 

XVI perilachanon deoleribus 

XVII periicthion depiscibus 
25 XVIII periomeon deauibus 

XVIIII peritetrapodon dequadrupe- 
dibus 

XX penespeton deserpentibus 

XXI perioeceseos dehabitatione 

XXII peripoleos deciuitate 

30 XXIII periendomenias de superlec- 
til§ 
xxiiii perimation deuestibus 

XXV periporforas depurpora 

XXVI pericromaton decoloribus 

XXVII perichysion deaureis 

85 XXVIII periarchyreon'*) deargenteis 
xxviiii perichalceon deeneis 
XXX perisideron deferreis 

1) h sup. 8cr. II 2) ejf XVI corr. |j 3) 
iit videtur || 6) y ea; i corr. || XXXI periustration defictilibus 
xxxii perscytinon descortiis 
xxxiii perifiloponiant destudiis 
xxxiiii peritchniton deartificibus 

XXXV peridendreon dearboribus 

XXXVI periteorgias de aratura 
XXXVII. per stratias de melitia 
XXXVIII periarchonton de magi- 

stratis 
xxxviiii perinautilias denauigatioii(> 
XL eriatrices de medicina 

eri serggenias de cognatione 

eri dodeca duodecim 

odion signis 
I theonomata duorum nomina 
theo ei leoe dii propitii 
theo euranioe dii celestes 
theoe epigioe dii terrestres 
theoe talassioe dii marini 
theo cotahonioe dii infemi 
theoe gthatnatoe*) dii inmortales* 
theo catoecadioe dii pinates 
demonesteoe manes dii 
zeys^) bronton iouis tonans 
zeys astrapton iouis fulgerans 
zeys ceraunius iouis fulminalis 
zeys ctesios iouis specularis 
zeyxonios iouis ospetalis 
zeys megistos iouis maximus 
pyleus orthosios ianus geminus 
heaios sol 
lieracles ercoles 
posidon neptimus 
estrophios uulturnus 
charon orcus 
pluton ditis pater 

serapis serapis [^*^'- 

dionysus liber pater 
asclipios asclipios '' 

r post y mperscr. m. i || 4) g ex c w. h 65 10 HEEMENEVMATA AMPLONIANA 83 •lUS 


pnoe aura 
chion nix 


40 


;ores 


pagetus glaties 
cauma aestus 
proi mane 
idir 


opse sero 


45 


IIS 


dile uesper 
igifer 


ilii perinaon deedibus 
is 


naos ^dis 
•n genio 


pronaon uestibulum 
im ignem 


bomos ara 


50 


aata deiirumnoin 


thisia sacrificium 
thima hostia 
ba 


thimiaterion thaurarium 
; 


stephanoe coron^ 


icones imagines 


55 


1 


zoana simulacra 
s 


agalmata simulacras 
tereus sacerdos 
thites profanarius 


moscotomos uictimarius 


(50 


Lia 

1 


mantis diuinus 
proplietes hauriolus 
oeonoscopos augor 
iie 


libanos thus 
►s 


pyrois flamen 
teromnemon pontifex 
spondoforoe faciles 


C5 


lutumnus 


coribantes sali palatini 
ps 


curetes collini 


r,9 


3 


V perieorton de diebus festis 


[131"] 


5S 


hmera eorte dies festus 
eyche uotum 
i de caelo 


agriae feriae 
um 


cronia saturnalia 
r 


dioynicia liberalia 


75 


len 


panathenea quinquantria 
luia 


posidonia neptunalia 
:e 


afaestia uulcanalia 

le in himeriiea corr, m. 2 | 2) hor«j ante ras, Q 84 HERMENEVMATA AMPLONIANA time syggenic^ cara cognatio 

opothesia terminalia 

nestia ieiimium 

necisia parentalia 
6 esti^ uest^ 

parasceue cena pura 

panegipis nundin^ 

geneclios natalis 

VI peri theorion despectaculis 
10 theoria spectacula 

theatron theatrum 

odion^) odeum 

scenae scena 

salpignte tubicines 
15 erices praecone 

statizontes corione 

pitaulae pitaule 

coraule coraule 

comodog comedi 
20 orcistes saltator^) 

corhos corus 

ast^ cantores 

risistes fistolator 

ydraules hedraula 
25 fotinestes plagiaula 

psefopectes prestigiatus 

crotos plausus^) 

sirismos sibilum 

stadion stadium 
30 dromis cursores 

palestae pyctas 

ippodromos ciroenses 

pompe pompa 

ippafides carceres 
85 campteres metae 

leucae creta 

isodoae aditus basmoae gradus 
heniocoae agitatores 
sinorides big^ 
sinoris bigae 
tripperon triga 
urma quadriga 
exeppon segige 
amfitheatron ampliitheatri 
teria uesteae 
cinegoe uenatores 
monomachoe gladiatores 
pycteyuisin pugnant 

VII • periamenon*) deuentis 
aneino eisint uenti simt 
oearithmo xii • numero • xii 
eurotonos euronotus 

eoros eurus 
yfeliotes subsolanus 
melamboros uultumus 
uoreas^) aquilo 
aparceas septentrio 
circis circius 
choros corus 
thrascias faonius 
iiotos africus 
libonotos^) austroafricus 
lips auster 

VIII perimelon de membr 
anthropinon humanis') 
antropos homo 

gyne mulier 
brefos infans 
paes puer 
neaniscos iuuenis 
geron senex 
graus anus 
helia aetas 1) i sup. 8cr, II 2) ea; u corr. 1 3) s ex 1 corr. || 4) m 
mu8 mutavit m. ^ 1 6) b pro u corr. m. <2 || G) os ex us corr. 
corr. I BEBMENEVMATA AMPLONIANA 85 es infantia 


pariae mal^ gen^ 


s*)Mnortale8 


ostariae auricole 


ya inTnortalis 


obsis facies 


uitales 


risides rugae 


b 


rothon nasus 


nima 


gnathoe buccg 


h spiritus 


siagones maxill^ 


halitus 


genion mentum 


X 


conys lanugu 


corpus 


chyle lauia labra 


embra 


stoma os 


iguis 


odontes dentcs 


d 


canodentes canini 


Diedulla 


inprothoie primi 


aliua 


miloe^) molg 


ucci 


ula gingibe 


tierui 


glossa lingua 


enae 


uraniscos palatum 


iput 


cios uba 


iipilli 


stifile*) uba'^) 


spi 


cionis columna 


e nigri 


tracelos coUum 


'm\ 


omoe humeri 


bei 


notus dorsum®) 


aui 


maschalae alae 


caluaria 


cataelis iugum 


crinaes 


farynges') fauces 


s cerebellum 


faringx gurgulio 


occipitium 


brachiones bracliia 


lertex 


agnes cubiti 


lembranum 


myaes musculi lacerti 


i*) frons 


arthra articuli 


ipercilia 


chyr manus 


>e oculi 


dactyloe digiti 


anguli palfebre 


antichir polex 


pillae 


onyches ungues 


moes inoculis 


dexia dextra 


pupillae 


aristera sinistra 40 45 50 55 60 [132"] 65 70 75 nc pro thenetos carr. m, -2 J 2) n in m coir. m. ^ | 2) a pro e corr, m, 2 \\ 
t w a corr. w. ^ J 6) b m u corr. w. ^ 1 6) r ea? b corr. J 7) y co; i corr.jj 84 HERMENEVMATA AMPLONIANA time syggenicg cara cognatio 

opothesia termiiialia 

nestia ieiunium 

necisia parentalia 
5 esti^ uest^ 

parasceue cena pura 

panegipis nundin^ 

geneclios natalis 

VI peri theorion despectaculis 
10 theoria spectacula 

theatron theatrum 

odion^) odeum 

scenae scena 

salpignte tubicines 
16 erices praecone 

statizontes corione 

pitaulae pitaule 

coraule coraule 

comodo^ comedi 
20 orcistes saltator*) 

corhos corus 

astg cantores 

risistes fistolator 

ydraules hedraula 
25 fotinestes plagiaula 

psefopectes prestigiatus 

crotos plausus^) 

sirismos sibilum 

stadion stadium 
80 dromis cursores 

palestae pyctas 

ippodromos ciroenses 

pompe pompa 

ippafides carceres 
85 campteres metae 

leucae creta 

isodoae aditus basmoae gradus 
heniocoae agitatores 
sinorides big§ 
sinoris bigae 
tripperon triga 
urma quadriga 
exeppon segige 
amfitheatron amphitheatri 
teria uesteae 
cinegoe uenatores 
monomachoe gladiatores 
pycteyuisin pugnant 

VII • periamenon*) deuentis 
anemo eisint uenti sunt 
oearithmo xii • numero • xii 
eurotonos euronotus 

eoros eurus 
yfeliotes subsolanus 
melamboros uultumus 
uoreas^) aquilo 
aparceas septentrio 
circis circius 
choros corus 
thrascias faonius 
notos africus 
libonotos^) austroafricus 
lips auster 

VIII perimelon de membris 
anthropinon humanis') 
antropos homo 

gyne mulier 
brefos infans 
paes puer 
neaniscos iuuenis 
geron senex 
graus anus 
helia aetas 10 45 50 JW 60 [132») 
65 70 1) i 8up. scr, O 2) ea5 u corr. i S) 9 ex \ corr. ) 4) menon in ne- 
mu8 mutavit m. ^ || 5) b pro u corr, vi. <2 [ 6) os ex us corr. | 7) u «c o 
corr. B HERMENEVMATA AMPLONIANA 85 iotes infantia 

itos*)-mortales 

latos inmortalis 

)s uitales 

lita 

» anima 

ima spiritus 

aa halitus 

uox 

caro eorpus 

membra 
sanguis 

fel 
»s medulla 
1 saliua 

mucci 
a nerui 
j uenae 
5 caput 
( capilli 
crispi 
mae nigri 
a cani 

rubei 
) flaui 
on caluaria 
ne crinaes 
alos cerebellum 
na occipitium 
e uertex 
L membranum 
pon^) frons 
\ supercilia 
Imoe oculi 
Loe anguli palfebre 
pupillae 

halmoes inoculis 
e pupillae pariae mal^ geng 
ostariae auricole 
obsis facies 
risides rugae 
rothon nasus 
gnathoe buccg 
siagones maxill^ 
genion mentum 
conys lanugu 
chyle lauia labra 
stoma os 
odontes dentes 
canodentes canini 
inprothoie primi 
miloe^) molg 
ula gingibe 
glossa lingua 
uraniscos palatum 
cios uba 
stifile*) uba'^) 
cionis columna 
tracelos collum 
omoe humeri 
notus dorsum®) 
maschalae alae 
cataelis iugum 
farynges') fauces 
faringx gurgulio 
brachiones brachia 
agnes cubiti 
myaes musculi lacerti 
arthra articuli 
chyr manus 
dactyloe digiti 
antichir polex 
onyches ungues 
dexia dextra 
aristera sinistra 40 45 50 55 ao [132"] 65 70 75 1) sic pro thenetos corr. m. ^ j 2) n in m corr. w. ;? j 2) a pro e corr, m, 2 
ost t in a ccyrr. m. 2\b)h in u corr. w. ^ 1 6) r eo; b corr. || 7) y co; i corr. 86 HERMENEVMATA AMPLONIANA stetlios pectus 

masthoe^) mammille 

pleure latera 

osfyes lumbi 
5 psoeae lumbi 

lagones iliae 

cercides costg 

rrachis spiiia 

cople coxe 
10 coelia uenter 

intera intestiue 

epiplus omentum 

eblen liens 

epar gecor 
15 car cor 

pleumon pulmo 

omfalos umbilicus 

glutoe clunes 

protema natura 
20 acrobystia praeputium 

pyge nates 

orchys colei 

sarces pulpae 

cystes uesica 
25 nefroae renes 

meroe femora 

gonata genua 

epigonatides patelle 

ancyle publites 
^o scelae crura 

anticlemiae tibi^ 

gastrocnemi^ surac 

podes pedes 

astragoloe tali 
"'■» pternae calces calcaneae 

tarso^ plant^ 

icnos uistigia 

mesodaetila biterdigita 

metafrenon inter scapulas 
w viiii perifiseos de natura 

1) li suj). scr. H metos statura 
opsis facies 
typos forma 
oraeos formonsus 
calos bonus 
compros bellus 
cacos malos 
macros longus 
micros pusillos 
tapinos humilis 
brachys breuis 
adros maior 
paplys grossus 
leptos gracilis 
liparos pinguis 
catharios mundus 
acathartos inmundus 
chloros pallidus 
chyllos mancus 
ccholos clodus 
tyflos cecus 
milfos lippus cesius 
glaucos gathineis ocolis 
simos silus nasu pressu 
falacros clauos 
cometes comatus 
anarhix reburrux 
eunuchos spado 
lios lebis 
pogonias barbatus 
psellos balbus 
cyrtos gibberosus 
cofos surdus 
drapetes fugitibus 
methystes ebriosus 
cleptes fur 
dicaeos iustus 
adicos iniustus 
schiros fortis 
astenes iiiuicillis 45 50 f>5 [133 «u 65 70 i5 iO HERMENEVMATA AMPLONIANA 87 craiigasus clamosus 

progastor uentrosus 

aeschros turpls 

dasys pilosus 
5 plusios diues 

metrios mediocris 

penes pauper 

epetes medicus 

X peribromaton • de escis 
10 fagin manducare 

epimenia cibaria 

trofia alimenta 

acrastima iantaculum 

ariston prandium 
15 dipnon cena 

artos panis 

silignites siligneos 

catharos candidus 
i cibarios cibarius 
«psiches miccinae 

aleuron farin^ 

alfita pulenta 

rofemata sorbitio 

ertymena condita 
25zomos ius 

zime fermentum 

creas came 

omon crudum 

efkhon coctum 
'> opton assu 

Tpogastrion abdumen 

filopteuron armus 

emicefalon dimidium caput 

colen colofium 
"* copadia copadia 

scele pema 

onychin ungla 

coelidin aqualiclum 

metra uulua 
*<^ athyr sumen 

alantia lucaniol^ fiscion botellus 

perifora matiola 

encefalen cerebellum 

tyros caseum 

elaae oliuae 

oa oua 

bolboae bulbi 

cochlio§ cochliae 

garos linguameu 

oxos acitum 

alas sale 

gala lacte 

meli mel 

opus lasar 

stafion lafaris radex 

XI • peripotu de potione 
poton potio 

pin bibere 
pie bib§ 
ydor aqua 
psyehron frigida 
chearon tepidum 
neron recente 
zeston feruentem 
synceraston calda aqua 
oenon uinum 
paleon uetus 
acraton merum 
ioares aquatum 
campanon campanum 
bithynon grecanicum 
sicelon siculum 
creticon creticum 
afron afrum 
agroecon rustecum 
marsieon marsicum 
epsema passum 

XII perideutera desecunda 
trapazes mensa 
placusenchytus placontialibus 
siuitillus siuitillus 45 [133"] 
51 55 00 r,5 70 75 80 88 HERMENEVMATA AMPLONIANA melitonia melitta 

teganites lununclus 

copte copta 

opora poma 
5 stafyle uua 

stafys uua passa 

strobilia nuclei 

syca^) fycus 

sychades carice 
10 fogmices palmole 

tragemata bellaria 

caroedia nuces 

lompima castania 

leptocaroea abellane 
15 sycamina mora 

coccymela pruna 

apioe pira*) 

mela mala 

roae granata 
20 cydonia cotuniae 

acrates nespila 

XIII • pericreos decame 

creas caro 

coerion porcina 
25 delfacion maialia 

aegion caprina 

erifion edina 

probation^) obina 

armion agiiina 
80 boeon bubula 

moschion uitolina 

siagrion aprina 

elafion ceruiiia 

laiedon leporina 
35 chenion ansarina 

xiiii • peri lachanon de oleribus 

lacana olera 

caulia colicoli molocae molug 

seutla ueta 

armenon cema 

asparagoe asparagi 

cinare cardi 

lobia fasioli 

colochinte cocurbete 

cicydia cocumeres 

pepon pepo 

tridaches lactuce 

sereis intiua 

rafanoe radices 

buniades napi*) 

gongyle rape 

stafilinoe pastinac§ 

anpeloprason arretillum 

marathron fenucolum 

parasa porri 

crommya'') cepe 

scarda aleum 

andrafax atriplex 

troxima scarya 

euzomon eruca 

peganon ruta 

edismon menta 

selinon appium 

minthen nepeta 

ipposelinon oliastrum 

aneton anetum 

gleton poleium 

trymbe satureia 

kneides satureia 

XV • peri ichihion de piscibui 

icthys pisces 

ycarus ycarus 

trigle mulli 

caryles^) scyllae 

carys scylla 1) a ex us ut videtur w. ^ || 2) i ea5 u corr. || 3) h ex p corr, P 4) i 
m. Hb) j ex i corr. \\ G) y ex i corr. ) HERMENEVMATA AMPLONIANA 89 cefaloe mugiles 
oniscue aselli 
labrax lupus 

buglosson solea 

5chrysofus aurata 

eryctliiiios rubellio 

melanuros oclata 

erythrinos mylle^) 

caleos catulus 
10 stalfe stalfa 

afye et mel mannum abua 

carabos locusta 

enchelis angylla 

trachoroe sori 
15 gmerahena munera*) 

epatos mustela 

gongros congrus 

synodos dentatus 

belone acus 
20 cerix muris 

trigon turtur 

sfyrina sudes 

pelamis pelamis 

colias lacerti 
5 fone uulturus mannus 
tx-isshe sardine 
eohinos echinos 
toiithis lilligo 
ostrea ostrea 
I>olipos polipos 
oaxcinos cancer 
se j)ia sepia 
xifias gradius 
telinue mitili 
^lxxfis ascaulafe 
^<^ya umbra 
oxxiscos asellus 
d^lfinus delfinus thinnos thinnos 

uoces marides uoce 

narce tupido 

sarda sarda 

gobios gobio 

menis mene 

galeue catelli 

galeas catellus 

petreus sax satilis 

dracon^) araneus 

cascides cumcole 

fyscos alga 

XVI • periomeon de auibus 

omea auis 

alectur gallus 

omex gallina 

chen ansar^) 

cycnos cicinos 

paon pao 

aetus aquila 

necteris uespertilio 

ololigonuluccus urtica 

coccix cucullus 

nessa anas 

boscas querpetola^) 

ethila mergus 

ictinus miluus 

ierax aceptor 

corax coruus 

coron^ comix 

coloeus gragulus 

basiliscus passer 

spinnus regaliolus 

sycaUis ficetula 

ethithallus parrus 

astragalinos camelus 

celidon erundo 

sisopitis mutacilla 40 45 50 r>5 60 r.5 70 75 i) e ex 0, vel e in corr. || 2) corr. in murena m. ^ || 3) c «c n corr. 
*) ansaer m. 2 corr. B 5) p scriptum erat, sed lineola transversa erasum est || 90 HERMENEVMATA AMPLONIANA peristera columba 

fassa palumbus 

trigon turtur 

gaux noctua 
5 ahedon luscinua 

cossyfos merulus^) 

cichla turdus 

nycticorax cadrio 

coridallus bubo 
10 artocolaps bardala 

psur stumus 

myla musca 
> melissa apis 

sfinx gabro 
15 psyce papilio 

acris lucusta 

oestros tabanus 

conops culex 

cantaros scarabeos 
20 silfe bhitta 

coris cimex 

fhityr peducuhis 

pyllos pulex 

panfedon uespa 
25 ortyx cutumix 

gypy uultumos 

perdix perdix 

XVII • peritera dequadru 

pondon pedibus 
M) ippos equus 

olcas mula 
[186'J emionos mulus 

onos asinus 

bus bos 
35 forbas equa 

damalis uacca 

gonfas scrofa 

moschos uitulus 

capros uemes tragos liircus 
aex capra 
epifos edus 
probaton ouis 
amion agnus 
probatagrion ouifer 
egagrion bix 
leon leo 
'agrios fems 
emeros mansetus 
leaena lea 
pardalis pardus 
tigris tigris 
arcos urcus 
siagros aper 
ehlauos ceruus 
cyon canis 
aucos lupus 
alopex uulpes 
yena behia*) 
nebros iiinuhis 
dorcas capra 
eluros furio 
sfalanax talpa 
echinos ericius 
lagos lepus 
camelos camelus 
butragos butalus 
pithecos simius 
cale mustela 
nioxos mus 
chres araneus 
mys mus 
batrochos rana 
frinos ranarubeta 
chelone testudo 
saura lacerta 
ascalabotes stilio 
XVIII perieri^eton deserpentibus 40 4:» 50 r>.» 1) r ex l carr. \\ 2) b ex u corr. [j HERMENEYMATA AMPLONUKA 91 m serpens 


ceramis teugole 


seou regolus 


ceramides imbrices 


on draco 


calipteres ustium 


aspes 


thira limen 


es cornutus 


strothoos^) cardo 


mguis 


euris fenestra 


i uipera 


climaces scale 


ks iacolus 


ypnoc furnus 


»gos TTioraria 


capnodoce fumarium 


boa 


oecema cella 


aquatica 


goniae angoli 


s sitigla 


fatne presipium 


: uermis 


mesaulion conplubium 


lumbricus 


fperoon ceuaculum 


k sanguisugia 


coeton cubicolum 


ne araneos 


heleasterion solarium 


peri eceseos dehabitatione 


stoa porticus 


(lomus 


stilof column^ 


• 

atrio 


andriantes statuae 


liros posticium 


yponomos claba 


ilios fundamentum 


anfodon bicus 


j paries 


crene lacus 


camera 


cuniama tecturium 


j pauimentum 


magirion conquinaturium 


na lacunar 


tamon cellarium 


}os calx 


afredon conclabg latring 


»s harena 


tafos sepulchro 


;hos lateres 


XX peripoleos de ciuitate 


cementum 


polis ciuitas 


a tesia 


polichinion castellum 


-on testa poline 


nesos insola 


a palea 


fyle porta 


lutum 


tychos murus 


i tigna 


periboloae moenia 


igna 


pirgos torres 


res artes substraturg 


agora forum 


js tabole 


uasilicae uaselica 


les protice 


bema tribunal 


canne 


ualinion uabieum 


) alt. su}). scr. 

40 •15 50 55 fiO a^ 70 <;> 92 HEBMENEVMATA AMPLONIANA coryon tonstrina 

capelion copunium 

ergasterion tauema 

cathalyma deuersurium 
5 pandochyon stabulum 

pomyon fomex 

epaxis locus 

XXI perindomenias desuperlectil§ 

indomenia superlex 
10 cline lectus 

enelaton sponda 

patema pluteus 

fonon lectica 

difros sella 
15 ypopondion scabellus 

bathron scamno 

glossocomon lucellus 

campra capsa 

trapeza mensa 
20 abax caleciare 
[136'J pyrgiscos armarium 

cibotos arca 

stos tela 

stopedes pedithelae 
25 scare albeus 

aletribanos pistellus 

toryne todigla 

zomaristros truUa 

mile mola 
30 olmos pila 

yssos pilus 

coscinon cribum 

fanos latema 

epiris sporta 
35 calamos harundo 

myothera muscipula 

zygos copla 

psiathos tegere 

atractos fusum spondilos uerticellus 

cercis radius 

ctenion pectene 

acone cotis 

stia focus 

elacete colum 

cole infidublum 

charadra cancellus 

XXII perimationi deuestimentis 

imatia uestimenta 

caena noua 

tribata trita 

racos pannus 

chatara munda 

rypos sordida 

agnafa rudia 

tebelnos toga 

felones penula 

belon pallium 

xxiii periporifres de purpura 

stenosemon angusticlauium') 

platysemon laticlauium 

chiton tunica 

pallion palliolum 

fglone penulam 

efeyris lucema^) 

semiosis clabatura 

stolae stola 

peplos palla 

psile babilonicum 

funda uentrales 

fascia fascia 

zone semicintum 

carpodesmos fasciola 

arpedone peduclum 

mistos licium 

peribolaeon cooperturium 

ypostroma substratorium 

stroma stragulum 40 45 50 55 ^ $b iO Ti^ 1) um 8up. scr, || 2) r sup. scr. \\ HERMENEVMATA AMPLONIANA 93 gaunapes gausapa 

erion lana 

acatis glomus 

tenion panicola 
sramma acia 

stemon stamen 

rodane trama 

othonia linteamina 

epicarsin amiclum 
locolobax colobium 

sabania sabana 

ecmagion mantele 

chirecmagion mappa 

tyle culcita 
is proscefalaeon puluinum 
B**] ypauchenion ceruicale 

gnafallon tormentum 

nmus pluma 

arilema inboluglum 
soxxmi perichromaton decoloribus 

chroma color 

porfyra purpura 

porfyron^) purpureum 

leucon*) album 
^poecilon uarium 

idiochromon sui coloribus 

eleenon oliagineum 

fylira forticatimi 

oxides acidum 
socrocys floccimi 

XXV peri xhriseon deaureis 

chrusos aurum 

chrisim^) aureum 

dactilidin anulus 
^ cosmia omamenta 

stefanoi corona 

diacrima discrimen 

alysidion cat^ia aspidion clipeum 

maniaces torquis 

ponfolis buUa 

enotia inaures 

peridereon lilliolum 

perisfara perscelides 

pericheria dextralia*) 

clania uiriae 

chateter remidiculum 

* * ♦ ag^) margaritae 

XXVI periargyreon deargenteis 

argyron argentum 

argirus argenteos 

scebe tormema uasa tornata 

xystrota straglata 

gegrimmena celata 

fiale patina 

mazonomos lanche 

pinacion catillum 

triblion parapsis 

oxibafon acetabidum 

coclyorix cocliarem 

mystron ligula 

catoptron speculum*), 

concheethmos concacolum 

libanotris turabolum 

plitenchites arecena 

cyathos cyathos 

acratoforon merasiolum 

xxvii perichalceon deeneis 

calchona ^ramen 

chalcos aes 

lecan§ peluis 

cuccumas cuccuma 

xestes urceolum 

lycnia candelabra 

codon tinnabulum 

cricos cirdus 4U 45 50 55 CO 05 70 i.t 1) m. p08terior inseruit: Topazius | 2) »i. posterior inseruit: lapis | 8)-r 
f^perscr. | *) t superscr, | 6) tres litterae legi nequtunt | 6) u jjos^ c in o con\ | 11 94 FRAGMENTVM PARISINVM 

ancistron amus acmiin ferramentum 

amis ama sfura incude 

gegaron sartago mylocopon malleus 

xystra strigeles scalis marclum 

6 XXVIII perisidereon deferreis ypetion sarculum 
sideros ferrum 

FRAGMENTVM PARISINVM 

(Cod. Parisin. lat. 6503 saec. IX) 

[i'a] Ex eo enim €k toutou fap doctrinam |ia6r|Civ r^ 

facileme TiiKoXujcr||iTi ars enim TrixvTi fap 

quod conatus fueris oeav eiTipaXTic transfertur |Lir|TaTi0TiTai 

ad finem adducis eiTi Tr|Xoc aEric ab homine airo avGpujiroi [i 

i» propter quod bioirep et propterea Kai bia touto 

in omni re ev iravTi TTpaTlnaTi ars non moritur TTixvri ouk air- S5 
studeri debet q)iXoTTOV€iv oq)€iXi 0vtick€i 

ab his qui uolunt aiTO tujv GtiXov- denique r|TTiTOi 

TUJV que erat gratia iTOia r\v xop^c 

plus scire ttX^ov €ib€vai discere |ia0r]iv 

10 quod utile est o xPH^tov €Ctiv si is qui doceret €i o bibacKUJV 

humanae uitae av0puj7nvuj Pioi esset irimortalis eix] a0avaTOC ^o 

huius precipue toutou laaXiCTa hec enim esse TOUTa fap r]ivai 

oratio dominator Xofoc Kupi€uc€i uolentes di Ti0r|Xr]cav 0r]oi 

unde oportet o0tiv bTii admonentes ava|Lii|Livr|CKOVTTic 

15 artem litterarum Ttixvrjv TpctMMCtTUJ ante omnia iTpo TravTUJV 

perdiscere €K|ia0r|iv deum colere 0tiov c^Pt^iv ^- 

hinc enim omnia tiv0€V t^P iTavTa non ture jLirj X€ipavuj 

inluminantur €7Tiq)avouciv sed conscientia aXXa cuv€ibr]C€i 

non indocte ouk a|ia0ujc plus est eiiim ttX€OV fap t^ctiv 

2« qui scire uult o 0t]Xov €ib€vai bene uiuere KaXuJC lr]v 

latine loqui puj/iaiCTi XaXrjiv hec facientem TauTa TTOiouvTa 

uel graece x) €XXr|ViCTi quae dicturus sum a |iT]XXuj Xt]T€iV 

diligenter adtendat T]7Ti|iT]Xoc iTpujc- hoc est touttjctiv 

r\xr\TO parentes diligere tov€IC OTaiTav 

hoc enim touto yap filiis indulgere T€KVOucr|V TXuKT]VT]ir| 

555 exempli gratia U7TobT]iTjiaTOC xapiTa aniicos amare q)iXouc q)iX€iv 

adponemus 7Tpoc0T]cojiT]V omnibus cummunem esse Traciy 
quae erit t]tic €CTai koivov ivai 

dei gratia 0eou x«piTa et similiter demonstrare Kai aTrXujc 
qui dat omnibus ou bujci TTaciv U7TobiKVU€iv FRAGMENTVM PARISINVM 95 

et sine suspiiaone Kai avuiroTrToc fabulam incipiam )liu6ov apxo)Liai 

omnia facere Travra Tioieiv a ceruo airo r|Xaq)oi 

et non maligne Kai ^x) KaKOupTWC Ceruus inmanis n^aq)0CTiu |LiTiTTi0Tic[i"b] 

ut in omni re Kva ev TiavTi irpaT- aestiuo tempore OTipou xpovou 41 

^aTi siti deficiens bii|;ac ttiti 2lTmovoc 

sutilis sis €uapr]CTOC tic peruenit 7TapTiT€vr|T0 

et ueritatis fide Kai aXr)Oiac ttictiv ad quemdam fontem em Tiva tttittiv 

ut obserues iva TT]pr]cic limpidum et altum bibuT€ tti Kai 45 
i"a] et solita omnia Kai €icOi^€va rravTa uXaTuv 

uite tuae tou piou cou et cum bibisset Kaiiu €itiov 

loobserues TTapaq)uXaEr)C quantum uolebat ocov riOr|Xr|V 

in bonas partes riic KaXa inTipr] adtendere coepit irpocTixciv ripHaTO 

et tuus gaudeat sensus Kai coc xapr\ corporis figiem tou cu)|iaToc r)ibr)av 

cou vouc maxime autem laudans iiiaXiCTa ^ap 50 

et haec omnia Kai TauTa iravTa riTraivujv 

quae dicturus sum a inTiXXiU Xtjtciv comuum naturam Kr|paTU)V q)uciv 

15 quanto enim magis ociu Tap )LiaXXov extensam in altum avaTriTa)Li€VUJV 

contemplaueris €iCTOXTicr]C €ic ii|;oc 

quae cupis a €mOu|LiTiic et quod omamentum esset Kai oti 

poteris buvricri KOCjLiOjioc riiv 

bene accipere KaXwc XapTiiv totius corporis oXou tou ciU|LiaToc 

«»tanto enim magis tocoutuj Top uituperans autem i|;r]TU)v bTi 55 

^aXXov crurum gracillitatem tujv cktjXov 

miraberis Oaujnacric ar|7T7TOTr|Tav 

ipsam rem auTT^v TTpaTjiav tanquam non possint uic oux oiov 

multos enim uideo ttoXXouc fap ovtujv 

opui ferre omne pondus q)r]pTiiv uav to 

cupientes €7Ti0u)LiouvTac Papoc 

^ multa scire iroXXa €ibr]vai sed cum in his esset cvujbpri TTpo 

nunc ergo incipiam vuv ouv apSo^ai toutoic r)v 

ysopi fabolas ucottou |liuOouc latratus canum uXaT^oc kuvujv go 

et subiciam Kai uitotoSuj subito auditus est aiq)vibiu)c aKOu- 

etexemplum UTTobiT)Lia €Tai 

^ uite nostrae tt^c Hujtjc r|)Liujv et uenatores proximi Kai Kuvr|T€Tai 

per haec enim bia toutujv fap TrXriciov 

picturae CuJTpaq)iai at ille in fugam pergit )Lir|V Top 

constant cuvccTTiKaciv rrpoc q)UTr|v ujpiuta 

sunt enim ualde tiiciv t«P Xiav et quamdiu quidem Kai )Lir|Xpi)iAr] vouv 

^ necessaria avaTKaia per campum bia tov 7T€biujv 65 

uitae nostrae tou Puou r])iujv faciebat cursum T]7T0ieiT0 bpO)Liov 

primo ergo loco 7TpujTUJ ouv to7tuj saluus erat €CujCt]to 96 FRAGMENTVM PARISINVM 

crurum uelocitate tiuv CKT]XiUVU) a uenatoribus captus utto KUvriTe- so 

KUTCTOC TU)V XTl|Liq)0€lC 

adubi in spissum T)7nbTi eic itikvujv et in uincula missus Kai eic br|C|ia 
incurrit €Vtitt€CT]V 7Te|iq)0€ic 

obligatis ei comibus tivttXtjkovtujv iacebat r|KT]iTO 

aiTou KTipOTOV tum mus memor tott] o ^uc ava- 
[2^a] quia iniustus est oti abiKOC t^ctiv |iVTic0r|ic 

6 suorum iudex TUivibiuiv KpiTTic reddere gratiam avTaiToXouvai Tr|v 
culpans^) quidem i|;titujv |litiv XOtpiv 

quae custodiebant eum Ta q)iXa- leoni uoluit tuj Xt^ovti ti0tiX€V 35 

HovTa auTov et per noctem Kai bia vuktov 

laudans autem Tiuaivuiv br| rodens funes biTpuJXUJV Ta cxoivia [2^h 

10 pro qua deceptus est uq) ov TTpobT]- leonem liberauit tov XeovTa t]X€u- 

TOTai 0r|pujcr|v 

Mus super leonem Muc T]TTavuj sic saepius*) outui TTXcicraKic 

XeovTOv dedisperato r]i avT|X7TiCTUi 40 

dormientem insiluit KU|iOu^r|Vov auxilium poT]0T]ia 

Tiq)€XXaT0 a minoribus utto |iT]iHovov 

quem leo iratus ov Xt]OV opTiCo- maioribus fit |i€i£ociv T€iVT|Tai 

ji€VOC Coruus caseum rapiens KopoS Tupov 
interficere uoluit avepiv r|0r|XT]v epTTacav 

15 ille autem ueniam petit t]K€IVOC bt] super arborem sedit titti bevbpov 4r. 

cuvTVUj|ir|v TiTecaTO €Ka0€CTTi 

pro uita uTTep toi Piou hunc uidens enim^) toutov ibouca 

et non minorem Kai ouvr] uulpes^) aXujiTeH 

gratiam leoni jiiEujv laudare coepit r|7TaiV€iv epEaTO 

repromittebat r|7T€TT€XXr|T0 quod ipse quidem OTi auTOC ^r\v 

20 et leo ridens o br| Xr|UJV t^iXujv formosus esset eu|iopq)oc t]iti ^^ 

et existimans Kai CTOxaca|iT]Voc et magnus Kai |iT]Tac 

quod sic tittt]! outujc imum autem deesset 

exiguum animal r|XaxiCTOV Cujov quod uocem non haberet OTi q)oiT)ivf 
leoni gratiam Xr]0VTi xctpnTOV |iTi €XT]i 

25 redditurum avTa7TobujCT)iv , seductus coruus 7TXavT]0Cic o KopaS 

promittebat T]7T€TTcXXaT0 clamauit €KpaEr]V - 

et sic leo Kai outoc Xr]ujv et deiecit caseimi Kai Tupov KaTT]- 
dimisit eum a7T€Xucr]V auTOV PaXr|V 

ipse leo post modicum auTOC quem rapuit uulpes^) ov aptiaJEryr 

Xeujv |ir]ToXiTOV r\ aXujTTeH 1) 1 co; corr. Q 2) saepius 2>ro raepius corr. m. 2 coaeva | 3) enim scr. m. 2 
saec, X — XI: ead^m uidcns deJevit jl 4) e ex i corr. ?w. ^ | 6) e ea; i corr, m. 2 |/ PRAGMENTVM PARISINVM 97 

comedit KaTeq^afev sic multi homines outiuc ttoXXoi 

sic multi ouTUJC ttoXXoi av0puJ7TOi 

quod uiribus non possunt otti bi- cum incerta capiant Ta abriXa 0e- 

vo^Tiiv ou buvavTri pr|ivou 

sapientia explicant q)poviiC€i ckttXti- amittunt propria aTiopaXouciv Ta 30 

Kouciv eibia 

5 Puer in silua TTaic r|V uXr| Rana murem BaTpaxoc inueic 

lucustas captans aKpibac 0Tipr|uaiv suasit natare €TTeiCT]v KoXi)LiPav 

super lapidem stetit U7re7TXr|0pov cuius pedem tivoc TTobav 

ecTacTT] ad suum ligauit TOi ibioi TTpocebrjCTiv 

sub quo scurpius latebat u<p ou et ut uenit Kai luc tiX0€V 35 

CKopiTioc €KpipT]TO iu gurgite fluminis eicTivaXucToi- 
quem conabatur puer ov epiaZTiTO iTOTajLiou 

o TTOic ipse quidem auTOC |ir|V 

lopro locusta extrahere avTi aKpiboc tamquam aquatile animal Ka0a)c 

TjEeXriiv ubpov Eujov 

cui scorpius dicit Tivi o CKOpiTioc natando non periit. KoXujiPuJV aiTUJ- 

Xtit€i Xecriv 

uide inquid miser opa q)r|Civ uj post triduum |Li€Ta Tpriic Tijiiepac ^o 

TaXT]7Topri inflatus mus q)ucTi0€ic o |liuc 

ne dum me captas |liti ujc €|liti super aquam ferebatur €7T€1 tou 

0Tlp€U€lC ubpOC Tiq)€pTlTO 

te ipsum perdas crjbiTOV aTToXricec hunc miluus rapuit toitov iktivoc 
ishaec fabula outoc o |iu0oc ripTTaEev 

praecipit ^TapaYT^XXrii subsecuta est €iTTiKoXou0Ticev [2"b] 

nihil tale adere jiiTibev toiouto et rana Kai o paTpaxoc ^^ 

OKOicai quam continuo tiv eu0Tiu)c 

quod est periculosum o ecTiv bu- miluus deuorauit o iktivoc KaTTi- 

vo^rivov (payev 

Canis camem rapuit Kuujv KpeXc Sic ergo outujc ouv 

ripTTaciv dum aliquis ujc aXXo tic 

^ et flumen transiebat Kai 7TOTajLiov periculum operatur Kivauvov epya- -^ 
biepaiv 2!TiTai 

vimbraque uisa camis ibujv ttj ttjv se ipsum perdit r^auTOV aTToXuei 

CKiav Tou Kpeac Mures irati Muec opTiCojiiTivoi 

^estimans vo)Liicac quod a mustelis OTi aTTO TttXrjvujv 

vieram esse aXTi0€V Tiivai consumi se uidebant avaX€iCKaic0ai 
Uoluit rapere ri^eXriCTiv apTTaJri eauTouc epXcTTov 

^ et contigit ei Kai cuvepri auTUJ statuerimt cum eis pugnare epicav 55 
quam habebat tiv riixtv jiiTiTauTOV 7TUKTeuec0ai 

amittere aTTopaXriiv itaque ToiTapouv 

Corp. gloM. lat. tom. m. 7 98 PBAGMENTVM PARISINVM 

fecernnt sibi duces TiiTOUTicav aiToic in illo loco essemus r\v €KT]ivui totto so 

T|T€|LlOVaC €lTm€V 

quos ad nobilitatem ouc t]ttictijliov ubi lapides ottou XiGoi 

imperaturiae auTOKpaTOpoi colligi possint cuvX€iwai buvrivTo 

dignitatis T|Eouciac uitae nostrae Tr\ £uitiv)liov 

5 aureis comibus xP^ct^oic KTipaciv baiolare debemus pocTa£€iv ocpiXo- 

omauerunt T|KOCjLiT|cav jlit]V 

et subito Kai €H€q)VTic breuiores iacturas Tac KOU(poT€pac ss 

pugna cummissa |LiaxTicuvpXT]0TiiC€C 2lT)^iac 

mures fugerunt oi jnuc Tiq)iTOV ut grauiores ttottuj papuTCpac 

10 duces autem prohibiti t]T€|liovt]C b€ effugiamus €Kq)UTOi^T]V 

KoXuojLiT|Vou Cattus simulans^) cXoupocTipoaroi- 

propter cornua bia K€paTov oup€VOC 

occisi sunt €q)OVT]i0T]cav natalem celebrare T€VVT]€XT]icvaTOV 

sic in honorem outoc t]ic ti|lit|v aues ad cenam uocauit opVT]ac €Tn « 

datis gaudebant toic boGiciv €xaipov bmvov €kt|CC€V 

15 quod contrarium OTi €vavTiov deinde cum obseruasset t^ttito tto- 

ab eis passi simt aTrauTUJV*) €7Ta0ujv paT€TT]piKUJ 

Nescio quis pater familias tic 7tot€ introeuntes €iC€bT]OVTac 

oiKob€C7TOTT]C clausit hostium €kX€ict]V tt]V 0upav 

nauigans in mari 7tXt]ujv €V 0a- et singillatim koi kot^voc 

Xacca coepit comedere T]p£aTO qjOT^iv 45 

tempestate laborabat utto xcimujvoc haec fabula outoc |iu0oc 

€K07Tia' apta est in eos rip|LiocTai €ic t]kivouc 

[3'a] et naute koi 01 vauTOi qui ad spem 01 TTpoc €X7Tibav iXapT]v 

21 infirmius remigabant acT€V€CT€pov hilarem 

€K07TiXaT0uv coutraria patiuntur to cvavTiaw 

propter tempestatem bia tou x^i- ttocxouciv 

ILiujvoc Comix sitiens Kopajv€ bii|iacTT]C 

quibus homo dixit ociav0poc €17T€V accessit ad umam 7Tpo€a0€V Trpoc [3 

uos inquid u|i€ic q)r]Civ ubpiav 

25 nisi hanc nauem €i ^xe touto to et eam conabatur uertere KaiTOi- 

^^OIOV TT]V€7n€£T]T0VaC 

celerius ducatis TaxoiT€pov otoi sed cum non posset aXXa jit] bi- 

lapidibus uos deiiciam Xi0oic ijLiac vaiva|Li€VT] 

KOTapaXuj lapidibus eam impleuit Xi0uc aiTT]V •' 

tunc unus ex eis dixit totc € €7tX€Pujc 

€HaiTUJV €i7T€V quomm multitudine ujv tuj 7tXt]0t]i 

uellem enim t]0€Xov TOp exundauit aqua u7T€pT]Xu0T] to ubujp 1) u ea: i corr. 1 2) u pro i 8up, scr. m. 1 \\ PRAGMKNTVM PARISINVM 99 

et sic komiz Kai outoc ti KOpuiVT) medico tou larpou 

sic nirtus outoc avbpia super se esset ei auTOC r]\v [3"al 

sapientia superatur q)poviiCTiiCT€pe- quem disperauerat oveeavXiTiCTii 

Tiai respondit aueKpiGTi 

Leo £Eime deficiens Aeujv XeijutoiTUJV Orci gratia tou x<^P^voc Tivexa so 

slanguere se simulabat voceiv Tpoc- remissum se esse avaireireiiqpGai 

eiroieiTO auTov 

et per eam fallaciam Kai bia Tau- ab inferis eS abou 

TTivrjv irXavnv intrinsecus autem TTapr|KTOC be 

ceterae bistiae Ta Xotira Oripia orcumstatuisseTOVXoipovTaujpiKevai 

uisitatum introibant €7riCKeii|;oMT]va intra paucos dies evToc T])Liepujv 35 

€iCTiei oXiTUiv 

quas continuo ac euGeujc omnes medicos iravTac toic laTpouc 

loleo occidebat Xeujv avripei ad se perducturum irpoc aiTov aEei 

uulpes ^) autem sola aXujTniS be ^ovri ut eos pimiat ottoc aiTouc KoXacri 

eitra speluncam stetit eKTOC tou quoniam erribe 

cireXriou ecrr\ neglegentia eorum tti a^T)Xia auTUJV 40 

interrogata autem a leone riTre- multi moriebantur ttoXXou aTreGvri- 

pOTiOetca bri urro Xtiovtoc CKOVTe 

cur non intraret bia ti ^t] etcrjXOoi sed tu non timeas aXXa cu.fiTi qpo- 
isquoniam uideo inquit^) eTribTi opuj PnOeic 

q)T]Civ ego enim dixi tituj fap r|q>Tiv auTO 

ingredientium uestigia eicuovTUJV te medicum ct) laTpov 

Ttt txvri numquam fuisse )LiTibe7T0Te Teiovevai 45 

exeimtium uero non uideo tjEiovtujv ante omnes enim te irpo rravTov 

be ou PXt]ttuj fap ce 

sic commdam pericula outuj Ttvuj adducturum aTTa£r|iv 

01 Ktvbuvot minabatur rjTreiXet 

doctrina nobis btaxTmT)iv haec fabula potest outoc |liu0oc 
»esse debent eivai ujq)TiXoiciv bivaToi 

uostrae salutis tt^c rmeTTipac cuj- ad eos pertinere rrpoc toutouc 50 

Tiipiac aviKeiv 

Infirmus quidam acGrivec tic qui quod nesciunt oiTT^ecouKOibTiv 

ab indocto medico utto ajiiaOouc promittunt eTraTeXXovTai 

laTpou Asinum aegrum ovov appujCTov 

desperatus conualuit ivr|X7Tic0Tiic lupus uisitabat auKOC eTriCKeucriTo 

ecujGri et coepit Kai TipEaTo 

» interrogante autem Truoavo^Tivou') corpus eius tangere to cujjiia auTou 

hr\ v|JTiXaq)Tiiv 

1) 6 ^o? i corr. m. 2^2) i pro d mp. scr. m. ;2 || 3) u post ir ex \ corr. || 

7* .»f» 100 PRAaMRNTVM PARlSlNVM 

et interrogare Kai iruGavecTai fabulam )liu6ov so 

quas magis partes uoia ^aXXov \xr\pe horao et leo avGpuJiTO Kai Xr|U)v 

doleret iTOVOiri certabant inter se epiEovre eic auTOuc 

respondit asinus a7T€Kpiv0€ o ovoc quis essetsuperior7TiC€iTi7Tpouxuiv*^) 

5 quiis tu tangis ac cu Guvxavriio et eius altemationis Kai TauTric [4 
sic homines mali outoc avGpuJTTOi Tr|C a^q)iCTr)C€uu)c 

KaKOi querebant testimonium TiZrjTOUv iiiap- 35 
etsi prodesse uidentur €i Kai u)q)€- Tupov 

Xr|iv boKOiciv homo duxit leonem av0pu)7TOC riTaTev 
magis ledunt jiiaXXov pXapiTouciv tov XeovTa 

Taurus fugiens leonem Taipoc ad raonumentum 7Tpoc |Livri|iiv 

q)€UTUiV*) Xr|OVTa ubi erat pictum orrou r]V €2uiTpaq)r)- 
10 confugit ad speluncam KaTaq)iT€V- |i€VOV 

rii07Tr|X€0V quemadmodum leo 7tu)c Xeujv 

ubi erant tres hirci ottou rjcav p€ic ab homine suffocabatur a7T0 av0pu)- 40 

TpaTOl 7T0U €7TlTeT0 

qui ut uiderunt eum oiTivr|C ibovrec sed leo respondit aXXa Xeujv a7T€- 

auTov Kpi0r| 

timentem q)oPoujLir)VOV^) haec inquit^) pictura auTr) (pr]C\v 
ridebant riT€Xu)VT€ liDfpa^pxa 

15 et ille respondit eis be a7T€Kpiv0€ ab homine picta est u7to av0pui7TOu 
auTOic €Hu)Tpaq)0Ti 

o disperati u)7TOvr)VOTi|LiTivoi quod si et leo pingeret €i b€ kci 
si sciretis €i fap r|ibiTT] X€U)v €Hu)Tpaq)rii 

non rae rideretis^) ouk av jiri KaTa- uidisses^) quomodo leo €U)paK€ic 40 

T^XaTai Toc X€U)v 

Sic ergo saepius outujc*) ouv tiviotti suffoearet hominem 7TV€IT0 tov 

20 potentes person^^) buvaTa 7Tpoco7Ta av0pu)7TOV 

ab inpotentibus uito abuvaTU)v sed et ego inquid^) dabo tibi aXXa 
iniuria adfliguntur uppiCovTai Kai ujq)riciv bibujcoi 

Ysopus interrogatus Ycottoc €7T€puj- uerum testimonium aXr]0€C jiiapTipiav 

Ti0€ic duxit eum r)TaT€V auTOV 

quare mulieres bia Ti T^vaiK€C ad anfitheatrum €ic a|Liq)i0€XTpov 54 

25 uiris avbpaciv et ostendit ei Kai cbiHriv auTU) 

dotem dant TTpoiKa biboaciv quemadmodumhomoTUJCoav0po7TOC 

et non uiri Kai ouk 01 avbpric a leone suffocabatur u7T0 Xt^ovtoc 
mulieribus Taic tivuikoic €7tvit€T0 

coepit huiusmodi TipEaTO toioutou et dixit Kai €i7T€V 

l) V ex \ corr. m. 5 2) u co; i corr, m. 5 B 3) e post r ex i corr. 5 || 4) u) 
pro o 8X1]). scr. m. 7 || 6) 5 c.r corr. m. 2 \ Q) \) ex \ corr. m. 2 ) 7) t jn-o d 
sup. scr. 7u. 2 iS) e €x i corr. m. x? || 0) t itro d corr. m» 2 i FRAGMENTVM PARISINVM 101 

hic oculorum testimonium wbx] ofi- quid ergo faciebas inquid ti ouv 

MOTOV fXapTlplOV €7T0l€lC (pr]Civ 

opus non est XP^^ct ouk ecTiv hac aestate toutu) tuj 0€pTii 

sed ueritate aXXa aXr)6€iac non mihi uacabat ou jioi €CxoXa2!ov 

cui homo dixit lu o avOpuiiroc r]iTT€V sed cantabam saepius aXXa abujv 35 
suicisses V€Vi)aiK€ic bi€TriXujv 

si non alligatum mihi €i ixr\ be- ridens formica TcXacXc |iup|LiriH 

briC|Li€Vov riiLioi et frumentum inclaudens Kai citov 
hominem ostendisses avOpwirov €KXriiujv 

cbiEac hibemo salta inquid X€1)liujvoc opxou 
crede ergo ttictcucov^) ouv qjrjciv 

uictum*) te vriviKri|Li€VOV cr] si aestate cantas €i GripouXbriic 

10 in eo manifeste €V toutuj q)av€pujc Mus siluester |liuc apoupaioc 40 

para ergo te €TU|iacov ouv cr| inuitauitadepulas€KaXricevriq)€CTiac 

inter cetera abstinere ev toic aXXoic murem urbanum |liuv acTeiov 

arrexecGai praestabat ergo ei irapixriv ouv 
[4'b]et scire leonem Kai ebr^ve Xriovra auTUJ 

ab homine infrenari urro avGpujrrou aepulari euujxeicGai 

XaXivucOai quae in rure erant Ta ev aypuj r^VTo [4«a] 

15 ne malus ixr\ KaKOC ficus et uuas'^) cukuic Kai CTaq)r|Xr|C 46 

et indomitus Kai abajiacToc et cetera pomorum koi Xuira tujv 
sepe ergo troXXaKic ouv aTUJpujv 

artis ratio rexvec Xotoc ad ille multam eius be auToc 
currit in eos Tpexei eic auTouc ttoXu Xutoi 

»alii autem corrigunt^) aXXoi be paupertatem reprehendebat Tr^v 
biopGouciv TTriviav KaTeTivujcriv 

longius )LiaKpOT€pov iubebatque in posterum eKrjXeucriv 50 
libro8intuentesPupXioic*)rivopujvT€C Te T€ ucTripa 

naturae ingenium q)ucr]UJC €uq)uiav ad se uenire rrpoc riauTOV eXGrjiv 

Hiemis tempore X€i|iovoc xpovuj at ille koi eKeivoc 

Jsfrumentum ex cauerna trahens in diuitis cellarium eiiTaoueiou Ta- 

CITOV €K JLIUXOU CUpOV |ilOV 

siccabat formica r^qjuxe jLiupjiiH inducto eo eicaTCTUJV auTUJ 

quod aestate congesserat 0€pou prestabatgpulariTTapeixeveiuJxeicGai 55 

ciicujpeiKei hanc quidem TauTr^v ^r]V 

cicada ergo eam TerfiH bri auTr|V camis copiam Kpeujv riKTriviav 

^^gabat esuriens iKeTr^uev Xi|iUJTixujv piscium quoque ixOuujv rrpoc be |iriv 

» dare sibi aliquid bouve auTri ti 7tot€ insuper et placentarum €Ti Kai 
de cibo ut uiuat T€C Tpoq)r|CO ttoc Cujcri rrXaKUJ v 

l) V ex \ corr. w. 5 J 2) uinctum corr. m. 2 l Z) ex w. corr. H 4) u ra; 1 
^- M. 2 Ib) uuas pro ouaB corr. m. 1 vel 2 || 102 FKAGMENTVM PARISINVM 

dumque in his sunt ev oi br\ TTpoc ex eo enim €k toutou TOp 

TouTouc Ticav consenserunt cuvKaTcveucav ^ 

superuenit cellararia r| Tajiuouxoc peritum rnLnreipov 

eTiicepbeTai et adsumptus Kai irapeiXriTmic 

et eos timor Kai touc br| q)oPoc ex responsis e£ aTroq)8€TMOTUic 

et fuga conpreliendit Kai ipuTe Ka- ista dicere TauTa Xiit€iv 

TaXa^pavei lex enim vo|lioc fap 2& 

5 et siluester ad urbanam Kai opoipr]oc cetere epartes iuste Ta Xoma ^epri 

TTpOC acTiov TOU biKaiou 

tu quidem inquid cu jiev eq)r| appellantur TTpocaTOpeuovrai 

his fruere dilitiis TauTric aiToXaue regulas enim touc TCiKavovac 

Tic Tpoq)Tic ex sequenti mihi aTreEiovri fjio 

ad ea studia TTpoc TaiTa Ta jLiaQri- 3o 

luris ciuilis biKaou ttoXitikou MaTa 

ut quid appositicium eic Ti evTtiGii- necessarium avaTKaiov 

jLievov antei omnia scire rrpo TTavTU)v 

10 appelhitur TTpocaTopeueTai eibevai 

ex pluribus partibus tik ttXiovoic nec enim * imius sunt oube fap 

laripoic jLiiac eiciv 

constat civecTriKrii conditionis *) aipecr]UJC 

sed constitutiones aXXa biaTaSic sed uariae aXXa ttoikiXtic .»5 

imperatorias auTOKpaTOpiKri quae singula aTiva eKacTa 

15 similiter honorandum Ojiioiuic ti- pertinentia avrjKOVTa 

jiriTaiov ad hanc TTpoc TauTrjV 

quod est iXioecTiv narratione ttjv eHcTriciv 

et pretoris edictum Kai CTpaTriTou referenda simt avevriKTaTa eiciv 4o 

biabaTjia in ordine omnes enim r^v TaEi 

similiter uel proconsolis Ojioiujc Kai TravTric fap 

avGuiraTOu aut ingenui sunt r| euTCVric riiciv 

l^ is pro es corr. m J, utr videlur || 

8. AiKttiou a (= cod, Scal, 61) || 9. apposititium a | el ti dvTcOEi^dvov in 
vianj. corr. a || 11. ^k Tr\e6viuv ^epCuv a || 12. j^st constat (nsteriscus estina \ cuvecxri- 
Kei rt II 13. 6idTaEiv in vmrg. coir. a || 14. imperatoris a \ aOTOKpaTOpiKf|v in marg., 
corr. a || 16. ti^ht^ov a Q 16. quid a \ iXio a. aOTiu in inarg. corr. a 1 17. proetoris a I 
6ia 6idTaTMa (prius bia deletum) a || 18. proconsulis * a || 21. 22. ^jLiiTCipov Kal irapei- 
XnTTTnc 1/4 textu a. ^^ircipoc Kai irapaXnTrrdc in marg. corr. a J 21. past peritum 
luibet * Pithoeus \\ 23. il diToq>6^TM^Toc a | 24. Xif€iy a || 26. caeterae partes iustae a j 
iuBti Pithoeus || 27. post appellantur asteriscus cst in a \\ 28. toOc fdip Kav6vac a \ 
29. iTr€si6vTi in viarg. corr. a j |lioi a J 30. Trp6c TaOTa )uia8r||LiaTa a y 31. i(^&vx\ post 
dvayKaiov inserendum adscr. in marg. a || 32. post scire ast^riscus est in a | 84. aip^- 
ceujc a II 39. narrationcm a \ ti?|v ^HrjTV^v a [ 40. dviiveKTaTa in textu a. dvevexT^a 
in marg. corr. a || 41. dv TdHei. TTdvTec Tap o II ^2. f\ cuYevetc etclv a || FRAGMENTVM PARISINVM 103 

aut liberti t) aireXtiuOtipoi testimonio,. KaTabiaOrJKTi, 

sed ut magis aXXa iva fiaXXov uel in censu : f\ iv dTTOTiwrjcei^) 

possint singula buvavTai eKacTa et ciuitas Kai tt6Xic 

declarari beiaca^riGTivai Ilomana ^uj^aiujv 

5meiius uidetur PeXTiou pXriTreTai competit cuvdireTai toic'^) s5 

iacipere apxeiv manumissis nXeuOepuj^^voic, 

a libertis atreXTiuGepuiv quae appellatur fiTic TrpocairopeueTai 

i".93'J[de Latinis Trepi ^uj^aiuiv legitima v6^i^oc 

scribere ne tpd^eiv, \ii\ libertas * ^XeuOepia. 

losaepius eadem biaTeXujv ^auTa^) Hi autem, outoi bf) 40 

interpretari . ♦ ep^oveu^a*) qui domini 0I becrrdTou 

Primum ergo TTporrov oOkoOv uoluntate in OeXrjcei iv 

uideamus 6pii)cui^ev') libertate erant, dXeu6epi()i fjcav, 

quale est quod Troi6v dcTi t6*) manebant serui: l^evov bouXoi. 

15 dicturus eis, X^t^^^^^i auToTc, et manumissores Kal 01 dXeuGepr]- 45 
qui inter ol^) ^eTaSu Tai^°) 

amicos ueteres ^iXouc rraXaiouc audebant dT6X^ouv 

manumittebantur, T^XeuOepoGvTO, in seruitutem eic bouXeiav 

non esse ^f) elvai ^ denuo eos TrdXiv airrouc 

10 liberos : sed ^XeuG^pouc TrdXai, dXXd per uim ducere . KaTd piav dx^iv. 

domini toO*) becrrdTou Interueniebat TTapeTeiveTo 5j 

uoluntate pouXeu^uToc praetor, et 6 CTpaTTiT^c, 

in libertate iy dXeuOepicji non permittebat Kai ouk d^riKei") 

morari, et biaTpipeiv') manumissum dXeuGepiu^evov^*) 

25 tantum seruiendi ^6vov bouXiKOu seruire . Omnia bouXeueiv . rravTa 

metu dimitti ♦ 96P0U dTroXuecOai. tamen tanquam ^evToi, KaOubc 55 

enim ♦ rrpdTepov seruus boOXoc 

antea una ydp ^ia adquirebat TrpoceTr6pi2;ev 

libertas erat ^XeuGepia TiveTai manumissori ^XeuGepujK^Ti^^) 

90 uindicta, uel ^k .TrpocaTUiTflC; H ^^1 siquid f) ei Ti 1) T& aOrd margo | 2) ^p^nveuoi^i margo | 3) 6p{cu)M€v margo || 4) 6, ti 
margo | 6) emendatio oOc eodem atramento deleta in margine | 6) ^k add. ante toO 
in margine | 7) xaC add. in margine | 8) diroTi^ficei alio atramento in margim |' 
9) meliuB, aOrolc margo || 10) ^euOepwTal margo || 11) n ^ ^^ corr. | 12) ^XeuOepuj- 
^^vov margo | 18) i^Xeu6epiuK6Ti margo | 1. post liberti asteriscus estina \ f\ direXeOOepoi a || 2. dXX* tva a \\ 3. singulae a 
ftOvaivTO a I 4. 6iaca(pn6f^vai o | 6. P^Xtiov o | pXeireTai a H 7. direXeue^puiv ex dir' 
4A€u8^puiv ffi textu corr. a | post libertis asterisctts est m a | a5 hoc loco defkit 
cod. Faris.: quae secuntur, dedi ex cod. Scalig. 61 | 15. dicitur eos Fithoeus \\ 
26. <MSteri8Cum om. Pith. | 27. 28. antea enim una Pith. || 31. 32. KaTd biaOriKnv 
fi ly diroTtfii^jcei mg. Pith. | 39. asteriscum om. Piih. ] 104 FliAGMENTVM PARISINVM stipulabatur, eTrepuiTaTO, 

uel si per f| KttTd 

scripturam fpa^riv 

acceperat . eiXrj^ci, 
5 uel ex quacunque f{ ii, o\ac brJTTOTe 

eaussa alia aiTiac SXXiic 

acquisierat, TrpoceK^KTTiTO, 

doiniui hoc becTTOTOu toOto 

faciebat : dfiveTO. 
10 hoc est ♦ toOt' ?ctiv 

maiiumissi iiXeuOepui^evoc 

ad patronum Tipdc t6v 

pertinebant dvrjKeiv.*) 
[93".94TSed nunc dXXd vOv 

15 habent propriam ^xo^civ ibiav 

libertatein, dXeuGepiav 

qui inter amicos di elc touc ^iXouc 

manumittuntur : T^XeuOepuiVTai. 

et fiunt Kai fivovTai 
20 Latini XaTivoi 

luniani : louviavol, 

quoniam lex dTreibr) vo^oc 

lunia, quae louvioc, 8c 

libertatem Tf|v eXeu9epiav 
2o iis dedit, auToic ?bujKev, 

exaequauit d2icuj2ev^) auTOuc 

Latinis XaTivoic 

eolonariis, KoXovapioic, 

qui tunc erant o*i TOTe i^cav 
30 ciues Romanorum, TToXiTai ^uj^aiujv, 

et nomen suum Kai 6vo^a ibiov 

in ciuitatem elc Tfjv tt6Xiv 32 dederant * bebtuKeicav. 

in his qui dv toutoic, 6\ 

inter amicos ^eToHu ^iXujv 

manumittuntur,*) i^XeuGepouvToi',^) 

uoluntas domini GeXncic becTTOTOu'*) 

spectatur * CKOTreiTai, 

qui iubet eos 8c*) KeXeuei toutouc 

fieri Latinos, TtvecGai XaTivouc, « 

quos don\inos oOc 6 becTiOTTic 

liberos esse dXeuOepouc elvai 

uoluit . i^0e'XTicev. 

Hoc tamen toOto br\ 

cum ita habeant, oOruic ^xovTec *^ 

debent promissum"') 6q>eiXouciv, ei 

Tf|v Tipoaipeciv 
manumittentes dXeuOepoOvTOC 
habere . ix^w . ®) 6 becTi^TTic; 
unde si per iiim fi9ev el KaTd piav 
dominus coactus dvaTKac9eic sc 

uerbi gratia X6tou x^ipiv 
ab aliquo, UTr6 Tivoc, 
uel ab unoquoque f| uTr6 Tivoc 

dKdCTOU 

hominum dv9puJTT0V 

manimiiserit, dXeu9epu)cr), •' 

non ueniet ouk IpxcTai 

seruus boOXoc 

ad libertatem : TTp6c Tr^v dXeu9epiav. 

quia non dTiei ou 

intelligitur voeiTai 

uoluisse, T^9eXr]vai''*) 

qui coactus 6 dvaTKac9eic 1) postea dvnKciv corr. est ex dvciKCiv || 2) dE(cu)C€v margo || 3) manumitte- 
bantur iw ipso textu mite corr. 4) dXcuecpoOvTai mg. || 6) eTnendatio toO v6^ou 
alio atramento deUta, mg y 6) ememlatio v6^oc alio atramento dektu, mg. | 7) per 
su2>ra pro inter scribendum additum || 8) elx€v mg. || 9) n^^XriKdvai mg. || 6. causa Pith. | 7. adquiaierat Tith. H 9. asteriscum habet post faciebat 
Pith., post cst om. | 25. eis dedit Vith. || 26. exaequauit eos Fith. || 33. asteriscum 
om. Pith II 39. quae Pith. i 41. dominus IHth. B 44. 6f| om. Pith. l 46. debet Pith 
47. manumittentis Pith. || 48. habcre dominus Pith. \\ 60. dominus om, Pitifi. | FBAGMENTVM PARISINVM 105 

manumissit ♦ . £Xeu6^puiCiv.^) octauianus dKTaouiavoc 

Similiter ut 6^oiuic iva probat . boKi^d£ei. 

possit habere buvT|9f) ^X^w praetor non 6 CTpaTTTf6c ouk 

libertatem, ^XeuGepiav permittit ddcei S5 

stalis esse debet, toioutoc elvai manumissum i^XeuGepuiG^VTa 

69eiXeiy seruire, nisi aliter bouXeueiV; et \xr\ 
ut praeceptor*) eius, iva 6 CTpaTn- aXXuic 

t6c adTOu, ♦ lege peregrina v6^ui ^XXrjvujv 

uel proconsule * etTT]*) dvGuTraTOC ♦ confirmatum fuerit . CTepeuj eTeTO- 
ad alium 7rp6c £XXov vou.^) 

pertinere . dvrJKeiv Minor uiginti annorum NeiuTepoc ^o 
lonon potest fjToi ou buvaTai eiKOCi ^tuiv 

uindicta Ik TipocaTUJTfic manumittere ^XeuGepuJcai 

manumittere * dXeuOepujcai nec uindicta potest, oihre Ik Tipoc- 
obstante eTiiCKeioucTic*) * aTUiTfic, 

usufructu XP^CT]CuVKap7T0u^) nec testamento : oubfe biaGTjKij, 

Jietsi Kal el itaque nec Latinum oub^ fipa TCip 
manumiserit dXeuOepuicr) puiinaieiCTTiv ^^) 

eum uindicta, toOtov ^k TrpocaTUiTfic facere potest . Tioificai buvaTai. *'> 

faciet seruum Tioiyiceiv^) boOXov Tantum autem Movov bfe 

sine domino, aveu becTTOTOu. apud concilium im cu^pouXiov 

* sed Latinum . dXXd XaTivov potest manumittere buvaTai iXeu- 
Peregrinus E^voc Gepujcai 

^auumittens ^XeuOepujv seruum boOXov ibiov 

seruum non potest boOXov ou bu- cuussa probata . aiTiac boKinacGeicnc •'>o 

vaTai Hic autem, qui outoc bf\ o^^) 

Latinum facere . ^ui^aiKOV Tioificai. manumittitur, r^XeuOepuiTai, 

^ 9.Uoniam ^Tieibf) quotcunque 8cujv 

*ex lunia, vo^oc louvioc sit annorum, Sv eir| ^Triuv^*) 

quae Latinorum oXa') ^uj^aiK^v Latinus fit : Xarivoc Tiverai. 55 

Senus induxit, t^voc eicriTaTev et solum ei hoc Kai ^6vov auTtu 
*ion pertinet ouk dvf^Kev toutiu 

^ 'Ui peregrinos, Trp6c E^vouc, procedit libertas, Tipoxujpei dXeu- 
^icut et Kujcujc**) 0epia, 

1) ^€u6€fHX»cai margo | 2) praetor margo || 3) fjTOi margo \\ 4) diricKiaJIoucnc 
^iargo | 6) XP^C€U)C KapiroO margo 1 6) iroiricci tmrgo | 7) 5c margo || 7) pro Kaicap 
^io atramento deleto scr, ilic 6 in margine 1 9) crepcdv ^tct^^vci margo || 10) ^uj- 
|kUi'icTf|v pro T^P puifju margo 1 11) 6c margo || 12) ^tujv margo | 

1. maimmiBit Pi(h, \ asteriscum mn. Pith || 6. praetor Fith. || 12. 13. asteriscos 
om. Pith. I 19. domino ♦ Pith. || 47. coDHilium Pith. || 49. seruum suum Pith. | 
50. caosa PiOi. | 1G6 FEAGMENTVM PARISINVM 

ut iterum iva ^k beuTepou in quo peragitur iv db dirapTilryrai 

manumitti dXeuG^iuOfivai libertas . ^XeuGepia. 

possint^), et buvif]9§, xai Tunc enim peragi t6t€ t^P ^^^ 
ciuis Romanus 7ToXiTif]c ^uiMaioc TiJecGai 

5 fieri . Mulier T^v^cOai . fuvfi*) intelligitur, voeiTai, ^ 

sine tutoris X^Pic dTTiTpoTTOu quando seruus 8Te boGXoc 

[94".95'J auctoritate, nisi auGevTiac . el ^x] cognouerit im-jvG) 

liberum ius t^kvujv biKaiov dominae uoluntatem . Tiic becTToivn^ 
habeat . * Ixoi: G^XrjCiv 

10 Tum enim TOTe t^P Sed Neratius dXXd NiipdTioc 

ex uindicta eK TipocaTUJTfic proclus'') TTpoKXoc ^ 

sine tutore potest x^9^^ dTriTp6Trou probat libertatem boKi^dZei dXeuOe^ 

buvaTai piav 

manumittere . dXeu6epu)cai. seruo competere . bouXqj TrepiTive- 
Vnde si mulier 86ev ei Twvfi c6ai. 

15 absens liberum dTTOUca dXeu9epov Sufficere enim, dpKeicGat Tdp, 

esse iusserit, eivai KeXeuoi, quaiido epistola 6t€ f) dTTiCToXfj 

quae ius liberorum f]Tic biKaiov scribitur . Tpd^rjTai ^* 

T^KVOV^) adhiberi TrapaXaMpdvec9ai 

non habet, \ir] fx^i, auctoritatem auGevTiav 

quaesitum est, ilryTryiai, tutoris, ^ttitpottou, 

20 si tutores eius ei dTTiTpOTTOu auTfic*) cuius sententia, ou TVt&Mq 

auctoritatem auGevTiav et constitutione Kai biaTdSei ^ 

commodent dTTixujpoOvTOC iraperatoria auTOKpaTopiKi) 

eo tempore, toutui Ttu xp6vui, confirmatum est . icxupoTuiriTai.^) 

quo epistola i) t\ dTriCToXf| Seruum boOXov 

2o scribitur seruo Tpd^eTai bouXuj pigneri datum ^v') UTro9fiKTiv bi- 
a domina * dTio ttic becTioivric b6|ievov 

lulianus negat . louXiavoc dpveiTai. ciuem Romanum TioXiTriv ^uj^aiov - 

Existimat euim uTToXanPdvei ^dp debitor facere TTOif]cai 09€iXtitt]C^) 

eo tempore toutu) Ttu xpoviu non potest, ou buvaTai 

30 debere auctoritatem o^eiXeiv auGev- nisi^) si soluendum ^kt6c el \xr\ oO 

Tiav non sit . ^^) TTp6c dTT6bociv. 

])raestare, TrapextcOai, Obstat enim '€TTiCKOTeT Tdp ^ 1) po88it margo 1 2) iteratione scilicet ulp. inst. tit. 3. adscr. in margine \ 
3) T^Kvujv margo | 4) opDti^ mnrgo || 6) Priscus margo D 6) lcxupoTroif\Tai margo , 
7) ek margo || 8) iOq)€iX^Tr|c margo \\ 9) jwst nisi deletum est solue in textu || 10) Vlp. 
1. 24 § siquis Becus. D. de fideicom. lib. Paul. 1. 3. D. dc manumiss. margo | 3. possit Fith. 1 8. liberorum Fith. | 10. Tunc mU. | 24. opistula FUh. 
44. epistula IHth. ) 52. confirmata IHth. \ 66. facere debitor Fith. \\ 68. eoluendo Fiih. FRAGMENTVM PARISINVM 107 

libertati lex dXeuOepiqi v6^oc fieri possit . irivecGai buvnO^. 

Aelia Sentia^ AlXioc Zrjvrioc Magna tamen dissensio ^eiraXn 

quae uetat aic^) KUiXuei jiievTOi d^^icprJTiicic 

serunm boOXov inter prudentes, ^v toTc 9povi^oic 

5 foeneratorum^) baveiCTuiv utrum eo tempore tva ^uj^iriui^^) 

caiissa EveKa XP^vui 

manumissum i^XeuOepui^^vov uires accipiant buvd^eic Xa^pdvouciv so 

ciuem Ro . fieri: ttoXitiiv ^uj^aiov omnia, in quo census TidvTa iv & 

Tev^cOai, Ti^iiicic 

sed Latinum ♦ . dXXd ^uj^aiKdv. in^^) eo tempore iv ^Keiviji tiu 

10 et qui in censum KaTTivicii*) dTTO- XP^vui 

Tiwricei in quo lustrum ev ijj 6 KaOap^ioc 

maniimittuntur, dXeuOepouvTai,*) conditur . existimat KTiZicTai . utto- 

si triginta annos ei TpidKOVTa Itx] Xa^pdvouciv 

ha1)eat, ciuitate ?xo*7 iroXiv enim censum discendere xdp diro- S5 

Romana pascitur . ^) ^ui^aiuiv KTctTai. Ti|ir|Civ KaTapfivai 

isCensus tamen Ti^ricic ^evTOi ad diem lustri, dm f]^^pav toO 

Romae agi solet . Im ^u)|jitic aTT]0aic •) KaOap^ioO, 

cTwOev. non lustrum decurrere ouxi tov 

In census autem Ti^T]Cic ^dvToi KaOap^ov KaTaTpexeiv 

lustro conditur . KoiOap^ip KTiZcTai. ad diem census . €7ti fm^pav Tfjc 

Est autem lustrum ?ctiv bfe 6 biaTiiiriceujc. 

KaOap^dc propterea quaesitum est, bxa toOto 

» quinquennale tempus, TievTaeTTipiKdc eZrJTrjTai, 

Xpdvoc, quia omnia ^Treibfi TidvTa 40 

quorum^)lustratur.(]j ^ui^TiKaOaipe- censu agimtur: Trj dTroTi^rjcei Tipdc- 

Tau covTai 

S^d debet hic seruus dXXd d^eiXei lustro confirmantur . Ttu KaOapmjj 

ouToc 6 boOXoc icxupOTTOioOvTai. 

^x iure quiritium dK biKaiouKupiac^) Sed iu ciuitate dXXd ev t^ ix6\e\ 

nci.aiiumittentis dXeuOepoOvToc*) Romana tantum ^uj^aiuiv inovov 

tt^sse, ut ciuis Romanus eTvai, iva censum agi dTTOTi^Ticiv fiT^cOai 45 

TToXiTT]C ^ui^aioc declaratum est . &ebrjXu)Tai. 

1) 6c margo | 2) F. C. eodem atraimfito supra scr. | 3) xal 6c tic margo 
^) ^XcuOcpoOrai margo | 5) potitur margo || 6) dTCcOai margo D 7) quo Roma 
••«w^ I 8) ^K biKaioKupCac margo | 9) ^euOcpoOMevoc margo || 10) iv Tfji j^utf^r), (Sit 
P^o \ya pwfinuf margo 1 11) a eodem atramento suprascr., ut an legeretur | 

6. bavicnXFV bCxai F. C. id cst fraudandoruin creditoruui Pith. in marg !| 

^* causa Fi^. | 9. astmscum om. Fith. | 11. manumittitur Pith. | 17. 18. in om. 

^^. I T(fii]ac bi\ 'KaeapMurrCHcTai mg. Pith. [21. quo Roma Pith. \ Ka6ap€lTai mg. 

Fith I 29. utro meo Pith. || 32. ao Pith. || 34. existimant Pith. D 35. descendere 

ft^ I 89. est ♦ PUh. D 108 COLLOQVIVM HARLEIANVM In prouinciis dv bk TaTc dTrapxiaic professionibus dTroTpacpaic 
autem magis ^aXXov utuntur . xp^vrai. 

'ef^veio v6noc Tic toioutou Tpo- dX^KTopoc dcepujv Zuiuiv dcepric 

7T0U TTdciv dvGpiJUTTOic, fiTTUic 8cTic fiv6puj7roc. Kai im d^dSric d£€UTfxe- 

TiaTpoKTOViov 7re7roiriK€i brmociuic vric ^eXavoTc pouciv KaTevcxOq eic 

€ic ^oXt6v 7r€|a90€ic cuvpa^rj ^eTd GdXaccav, Kai ^196^ elc paGu.] 
dxibvrjc, Kai kuvoc Kai 7ri6r|KOu, kui 

OOLLOQVIVM HARLEIANVM 

(Cod. HarL 5642 saec. X) [29'] 7r€pinr|^ii«c de sermone 

Ka0rm€piV€C cotidiano 

ue7rpoc9iXTaT€ fili amantissime 

KaTubeEe percipe 
6 Touc €|iOuc meis 

Xofouc sermones 

MttTiCTOV maximum 

cepboc ecTiv lucruni est 

TOU7raTpoc patrem 
10 ttKOueiv audire 

op0piceouv manica ergo 

7rpo TiavTov tmte omnia 

evTiCKoXe in scolam 

biav^avevToc inlucescente 
15 Tou oupavou celo 

evbice uestite 

UTTobecece culciate 

Tevoipuv faciem 

Kai U7raT€ et uade 
«0 TipujTOV pmum 

7rpocTOV po|biaiov aput iatinum 

^rapaxpa^ea aput scriptorem 

7Tapa Tpct|HMaTiKa apud grammaticum 

7Tapa pe6opa apud oratorera 
25 a7rocavbive0€C ut possis 

av0po7rov ive Imio esse 

Ktti opa et uide 

|ir|Tiva ne quum avacTpoqpev consuetudinem 

7Toeceiac facias 

oubev fctp «itil enim 

ouToc ita 

avuTKaiov necessarium 

eivai esse 

i^€Ta^a0e]LiaTa^) nisi studia 

eavbeTiccoi si quis autem tibi 

evoxXecai molestatur 

ILievicov indica 

TobibacKaXo praeceptori 

gpa^e scribe 

aTvaTVOce lege 

ipe^icov computa 

7rpoc€XiKiaiv ad etatem 

TevuK^aZoucav uigentem 

€X0ec peruenias 

Kai e^7ripoc et peritus 

Kai boKi^oc et probus 

7Tpoc TUUTa ad hec 

7T€C puer 

aTTOKpivou responde 

TTUTTip pater 

TimoTe carissime 

KUTebeHe pcrcipe 

Touc eiiouc meos 

o^rjXiac sermones 

eKOuca TTavTa audiui omnia r* 35 m [29* 5,'» 1) axa su^y scr. pro e COLLOQVIVM HARLEIANVM 109 MVtmv] et in memoriam 
' condidi 
gratias 
) confiteor 
: maximas 
EOV apud deum 
iCKi et doces 
avac et inpeudas 
€X€C et intellegas 
)V hominem 
se 

7ro€ surge puer 
: quid sedes 
oUe 
)mnes 
ibros 
01 latinos 

)€piac membnmas 
TTCvaKiXac et pugillares 
7rapaTpoq)€V et locellum 
V et praeductilem 
: KaX^ouc atramentum 
L€V et cannas 
€9a eamus 
utemus 
e 

i€ domine 
i praeceptor bene tibi 

3it 

30V ab liodie 

studere 

lo 

)uv rogote ergo 
latine 

►qui 

ce doceote 

TrpocK€C si me attendas 
ecce attendo') 
bene dixisti ibou 7rpox€XW ut decet 

KaXoc TiTrac ingenutiu 

u)c 7rp€7r€i porrige mihi puer 

ToueT€Viacou manualem 

emboc ^oivoe cito ergo 

ToavaXoTiav porrige 

Taxeoc oiv librum 

etriboc reuolue 

To pipXiov lege 

aviXecov cum uoce 

avaTVoGi aperi 

lneTa^ovec os 

avuEov computa 

To CTO^a modo bene 

i|i€9icov fac 

liapTiKaXoc locum 

boiecov ut scribas 

TOTTOV dictatum 

ivaTpaipec mercedem 

ouveveTKac non attulisti 

€Taca petiui 

Tov TiaTepa patrem 

Kaueivev et dixit 

eTU)auToc ego ipse 

eXeuca^e ueniam 

eiKi ibi 

a^a nouiter 

GeXo TCip uolo enim 

Kaiiavobiciv et experimentum 

Xa^eiv accipere 

irpaHov ou age ergo 

etTineXoc diligenter 

ivaeTot^ocec ut paratus sis 

€TOi]LiOC €1^1 paratus sum . 

eipaTap incendienim 

TOvXixvov lucemam 

Kai TT]V vuvra et nocte 

e^eXeTaca meditatus sum 

KaXoc bene 40 45 60 55 [30'] 60 65 70 75 nemhrana perforuta antc ecce et bene || 110 COLLOQVIVM HARLEIANVM €V0U€cac fecisti 

apxiccTTaivo modote laudo 

bocTpavov da labia 

TOTTiEiov buxis 
5 Ka6oc sede 

Tpa^c scribe 

opOoc rectus 

€VV€aZic stupes 

TacK€p€ac apices 
10 7T0i€cav fac 

TUJVTpa^aTUJV litterarum 

To^cXav atramentum 

Tocov tuum 

ubpov oXifov aqua paucum 
15 ibouapTi ecce modo 

KaXoc €X€i bene habet 

Tov KaXa^ov kannam 

€7riboc porrige 

TOCjLiiXiov scalpellum 
20 TTOTaTTOV qualem 

OcXic uis 

o£u6€Xo acutum uolo 

r]OMPXi^ aut hebe 

o£u6€Xicuj acutum uis 
25 biaTi quare 

€tO€C heri 

€pY€Ccac cessabas 

Kai biX€C et meridie 

€iCTivoiKOiav indomum 
yo €V€2€C laudibus 

ouK€C non eras 

€TUJC€ ego te 

€2€Taca quesiui 

Kai €KOuca etaudiui 
35 TiavTa omnia 

TiapaTOu aputa 

Tp09€0CC0U€i|Lii luin numtuum 

a7r€p€7rou€cac que fecisti 

i|i€ub€Tai mentitur 
40 0€i7rovcoi quidtibi dixit 

H€6€auTou secum €iCTov7rp€Topiv p inpraetorium 
€7rpaT€V agebat 
7rpoc€Top€u6ai salutatusest 
u7roTOvapxovTov a magistratibus 
Kai €7riCToXac et epistolas 
€Xap€V accepit 
U7roTov Kipi adomi 
vovTOve^ov nismeis 
Tov auTOKpOTopov imperatoribus 
Kai €u6€0C et continuo 
7rpo€X6€V ascendit 
€iCTO€pov intemplum 
Kai ai6€C€V et immolauit 
Toaiujvio pro aetemo 
KauT€ViK€ etuictoria 
TUJV auTOKpaTopujv imperatorum 
Kai Ka6€XT€V et descendit 
CTm€povb€ hode autem 
biaKpiC€OV conditione 
aKOU€i audit 
arrouipac ab hora 
7rpoTic prima 
a^opjLxac occasiones 
TTiTic queris 
7rpaTTiv agere 
Kai uouoibaiac et nescis 
OTiaiaTpiai quod faerie 
Toucvcbac pueros 
a7r€b€UT0uc indoctos 
" rroioiciv faciunt 
biHov ostende 
ibo uideam 
7roc quomodo 
€Tpai|iac scripsisti 
KaXocXiav beneuaide 
a2uoc€i dignusest 
sum bap€vai uapulare 
ibou ecce 

cuvxopocou concedo tibi 
cri|i€povb€ hodie autem 
U7raT€ uade I 61 GL COLLOQVIVM HARLETANVM 111 KQi apic^cov et prande 

KQi airaTou apiCTou et a prandio 

TQxeoc cicius 

eXori ueni 
6 KoXac uipac bonas horas 

KaXoccou bene tibi 

T€VT0 sit 

TraXivepo iterum dicam 

civ^iKTa commixta 
10 Kai avaYKcac et necessaria 

€CTivb€ est autem 

TauTa haec 

acvac^oc salutatio 

Xoyov sermonum 
15 €V€poT€pic interrogationes 

X€bopai maledicte 

Kai aXXavoXXa et alia multa 

Kupi€ domine 

X€p€ salue 
io Ko6i€C • ai • saluussis semper 

Trpoc9iXTaT€ amantissime 

TTOC quomodo 

xa Trpat^aTa cou res tug 

TravTaKaXoc onmia bene 
^5 OK€6€0i quomodo dic 

OcXouciv uolunt 
T Ti irpaTTic vuv quid agis modo 

€iTpaTTOV agebam 

vuv&€ nunc autem 
to CKoXa2!oMOi uacamihi 

BcXo coi uolo tibi 

€vxipiicai iniungere 

tt)v bi€K€Civ administrationem 

TtpaSiioccou accionistue 
S5 a^o^cv eamus 

TtepivaTi ambula 

Kai iKayo et ego 

bococoi do tibi 

Ti iTpa£€C quidagas 
^ TtavTUJV T«P onmiumenim 
Tuiv aYaduiv bonorum 60 aSuoc • €1 dignus es 

€CTra2;o|Li€VC€ salutabam te 

TpiTT]|Li€pa die tertio 

avo€VTO€po sursimi intemplo 45 

KUi ou7Tpoc€CX€C ct uou adtcudebas 

Kayovpoc ego ad 

^Kuvoiv orabam 

KaiiTUiv 91X0V et amicum 

TOV COV tUUm 50 

€opov uidebam 

^€Tacou cum te 

opooTi uideo quod 

Xouca|i€Voc lotus 

€7ribi7rvov adcenam 55 

atr^pxou ibas 

TiC€Kaiou quidte et non 

buva^ai possum 

avTTiTreiv contra dicere 

auTo ei 

TToXXaTap multa enim 

Ti7r€V^oi dixi mihi (ex mus corr.) 

UTraTOOuv eo ergo 

ivaTax€OC ut cito 

u7TOCTp6vpo redeam 

U7TaT€0uv duc te ergo 

TiCT€Tac quidstas 

bpa^€Ouv curre ergo 

Kai€iV€auTO et dic illi 

tva^€iv€^€ ut maneatne 70 

exoTapauTO habeoenimei 

TivoT€Ti7T€iv aliquid dicere 

€xb€H€|Liai ou expectiibam ergo 

7TpOTO primum 

€iCTr|v oiKiav in domum 75 

av€Xeuco^€ ibo 

ibouobc ecce hic 

Ka6r)Zo^€VOV sedenteni 

T€UTov talem 

€^€ibac mescis 

aXXa Taxeoc sed cito 

€7T0iicac fecisti r>5 80 112 COLLOQVIVM HARLEIANVM ocoieiTTOV quoJtibidixi 

oub€7rov nondum 

biaxi quare 

apTiTTOio modo facio 
6 eTreubofap properoenimforas 

€Eo • TTivo esurio 

€icira^ouc innuptias 

Tipoc^iXov ad amieum 
[31"1 b€XOVTai^€ expectabant me 
10 iva XoucojLiai ut lauem 

iva Y€ ouv ducteergo 

Ti€CTixac quidstas 

TicoiaviK€i quod tibi pertinet 

eviTpoTTOC^ou • €1 procurator meus es 
15 u7raT€ ducte 

avaxop€i recede 

avaxop€Cic recessio 

€7ri6€Ta inpostor 

X€Tiopic^€ maledices me 
20 KaKicT€ maligne 

Kai^iC€T€ et odiose 

auToic ipsis 

TauTa iTOi€ ista fac 

avab€CTaT€ expuderate 
25 cuoTTa tace 

KaXoc • coi • ai bene tibi sit 

avab€CTaT€ nequissime 

av6pov€ homo 

TauTaaKOuceTai ista audi et 
30 ob€C7TOTT]CCOU^) domiuus tuus 

€i7TavavTr|ci inoi si obuiat mihi 

a9€C • ib€ siiK^ uideo 

Ti |i0i7T0i€ic quid mihi facis 

ou ^povTiZocou iion curo 
35 TaicaTTiXaic minationes 

TToXXa multa 

€Tbico uindico 

a9€X7Ticn€V€ deperate 

€K€i ibi Ab GO Tacxipoec €X€ manus habe 

Kaib€pic^€ et cedisme 

9oPou^ai timeor') 

lncTaXTi') cou magna tua 

T^Saia dignitas 

buva^€C€ possum te 

Kaxobipc ego cedere 

aXXa€TXapouM€C€ set uereor te 

Kai€6ia7Tpovia et diuina prouidentia 

Xiib€pic^€ male dicisme 

KaK€Kai9aX€ male caput 

CTaupo6i€C crucifigaris 

KaK0C7T0i€ic mahifiicis 

KaiouKOibac et nescis 

OTiuci]Li9€picoi quod non expedit tibi 

biaTi OTiCTU) quare quoniam ego 55 

€UT€Vic ingenuus 

av6po7TOC€i^i homosura 

cub€axpioc tuautem nequam 

ciT€V€X€ seruus 

6€Xicouv silentium habe 

|Lia6€iv uis ergo 

ouK€i)iicoi discere 

oucoc nousumtibi 

0UK€Vi6€Ta par 

6€Xu)^€6iV€i*) non inportor 

7TOT€pov uoh) discere 

bouXocivai utrum 

r|a7Ta€Xu6€poc seruus esset 

oiKibo^icoi aut libertus 

XoTic^ov non do tibi rationem t(> 

biaTi quare 

OTiouKioHioc quoniam non est dignum 

aTO^€V eamus [3< 

TTpocTov Kupiovcou addomiuum tuum 

Tixov fonisse . 7- 

CTOTCip ego enim 

€UT€Vic ingenuus 

TTaciv omnibus 

1) T] jrro f mp. scr. \\ 2) or iticertum || 3) r\ 2>ro € sujh ftcr. | 4) lu j>ro 
mjt. wr II M •;► COLLOQVIVM HARLEIANVM 113 Tvopicpoc notus 

KaioiKO&ecTTOTic et pater familias 

q)€V€Tai apparet 

avoTicoipioccou a facie tua 
5 aTTcXOo^evimciCNeamus nos 

eaveXOai siuenerit 

QupeXioc aurelius 

Mr)€7TiXa9€ic ne obliuiscaris 

€iV€ivauTO dicere illi 
10 OTiiVTauTaimiv quia hic eram 

€Kb€X€M€ expectame 

€ux€poc€X9ac oportune uenisti 

€Htitouv^) C€ quaerebamte 

Ti€T€ViiTOnoi quod factum est mihi 
15 KaKOV malum 

QTTcXOopev eximus 

Xouco^€9a lauari 

OTTOuvXouo^cOa ubi ergo lauam 

OTTOuOcXic ubi uis 
2o oc€OpTTi€CTiv cum dics festus est 

eXa^ov acceperunt 

rmcivXaxava nobis olera 

Tapixov salsum 

KaXov bonum 
** KaioiKOiac et pisces 

oipovia stipendia 

Kpcac camem 

oivovibiv uinum suaue 

Kaiopvio et gallinas 
^ KaXoc€XO|Li€V bene habemus 

eiriU€iMiKaicou ego sum et tu 

KaiaXXoi buo et alii duo 

q)iXoi amici 

oiTOuouv ubi ergo 

eu9p€V0^ai putamus 

ovouOeXcTai ubi uultis 

KoXXcTiov collegium 

t€V€cOo fiat 

oXXaOeXo^ev se uolumus aTTXoucTaTOC simplices 4o 

liOcTmov nobiscum 

avopoTTOC*) homines 

avavpuxai delectare 

H€Ta TOUTOV cum talibus 

CTTaTaXccai conuersare 45 

obcabcX^oc ^ou frater autem meus 

TTapcTcpaTO excusauit 

eTOecyap heri enim 

€iCTOV paXaviov in balneum 

€biav€TTOi€cev rixam fecit »0 

aTTafKacOic cunctis 

UTToavbpov ab amicis 

IbieOiCTOv ebrius 

Kai becoviTai^) et confimditur 

TTpocXOiv procedere 55 

€av TTavTa si omnia 

KaXoc bene 

T€piT€Tm€pav tertium diem 

iTTTTiKOcecTiv circum est [32»] 

Kai ^CTaTauTa et postea eo 

OeaTpa ludi 

Tov ^ovojLiaxov gladiatorum 

K€KaivoT€pov ouv uouiter ergo 

0€op€CO|Li€V spectemus 

Kai ouToc et sic «5 

|Li€Ta€K€ivou cum ilio 

Xouco|Li€Oa lauemur 

OTav quando 

aTToXicouJV dimittunt 

Ocopiai spectacula 70 

ujcOeXic quomodo uis 

OUK€CTIV OUTOC UOU Cst istc 

XouKioc lutius 

oOo€|Liov quis meum 

apfipujv aes 75 

€Xov habens 

ob€ €CTiv hic est 

TTpoceXOov ouv accedens ergo 1) r\ pro € 8up, 8cr, | 2) vo «fp. scr, || 3) prior i sup, scr. | 

CoTp. gloM. Ut tom. III. 8 114 COLLOQVIVM HARLEIANVM acTracoMaiauTov salutabo eum 

Xepe aue 

oiKobecTTOTa paterfamilias 

oubepo^) nondum 
5 bivo^ai possum 

Xa^eiv accipere 

Toe^ov meum 

0^01 quodmihi 

09iXeic debcs 
10 TOUKOUTOXpovo tanto tempore 

XeTeic dicis 

PoKO^evai insanis 

ebavicacoi foenerauitibi 

apirpiov aees 
15 KaiXeyic et dicis 

Ti^eve insanus 

atrocTepaTa fraudator 

ouKivocKic^e noncognoscisme 

UTrafe ducte 
«0 HeiTi quaere 

Tivi cui 

ebavicac fenerasti 

efOfap egoenim 

oubev cou nihii tuum 
25 exo habeo 

eKTrXcKei explicatum est 

o^ocov )iOi iura mihi 

o^vuov iuro 

OTTOuGeXic ubi uelis 
30 afo^ev eamus 

o^ocov iura 

evTO • epo intemplo 

jLiaTOV Geov toutov per deum hunc 

oubevjLioi nihil mihi 
35 ebcKac dedisti 

apTiKaXoc modo bene 

Kai a^9ic et contra 

PeTeciv uersiam 

TTOiricai facere ouKecTiv non est 

KaXov bonum 

eXeuOepo libero 

avOpoTTO homini 

Kai oiKO et patri 

becTTOTec familias 

Kai Xoubupi et maledictus 

oOepiojLiaxoc uestianus 

a^ece^e dimitteme 

Kai Toucobov et dentes 

TacauTOu eius 

eKTiva£o^) excutio 

Kayoce • eKTi^Xo egote • exceco 

Geopo uideo 

Ti^oivoiec quid mihi facies 

eToeTTOieco ego faciam 

eiC9iXaKr)V in carcerem 

aTreXGeuv ire 

OTTOuaEioc ubi dignuses 

•fepacai senescere 

Xebopeifie maledicisme 

9iXaKiTa custodita 

ou9povTiZoce noncurote 

9iXovexic amicum habes 

Kar |ae eipecic et me iuuenies 

exovTa habentem 

KaXocXeyic benedicis 

iboucivxopocoi ecceconcedotibi 

UTraxe • obe uade quod 

avaTKeovecTiv necessarium est 

ToucfuveKive mulieribus 

Kayo • eoc • exo^ieGa ego dum uenimus 

CTrecouciv coquant 

Kai evifieXoc et diiigenter 

epTicociv condiant 

Kaiapovrmeiv et toUenobis 

aXaaHi^a mutatoria 

eiCTOv paXajLiov in balueum 

KaiavoveHov etaperi 40 [33 

4t> 50 i>3 (>U 65 ^ 1) po8t p pro a suj). scr. || 2) a mp. scr. | COLLOQVIVM HARLEIANVM 115 ToapMapTov annatum 

Kai€Up€Cic • €C0 etinueniesintro 

napcooTTTOv sacellum 

evo€CTiv • apTipiov inquoest aes 
5 Kai 9€p€ Tax€0C et affercito 

TTpocTOVTpavcCiTOV adnunimularium 

€UTiKOC feliciter 

€Ypai|ia scripsi 

TT€pio^Ti desermo 
lo Xiac ne coti 

KaOimc dia^) 

pivaic no 

Ti€CTiv quidest 

ab€X9€ frater 
15 biaTi ouKi quarenon 

€X0€C Tipoc uenistiad 

Tovvaov templum 

€iCTT]V addo*) 

oiKiav mum 
2o TTpocTOV adfo 

OYopa rum 

TTpocTOV adaudi 

aKOuaT€piov torium 

TTpocTOV adiu 
*.s biKacT€^ dicem 

TTpocTOV adcon 

€vaTiKTiv sularem 

€iCTiv inciui 

TToX€V tatem 
3o €iCTOKopTc aduillam 
i3«»j TTpocTov adfra') 

ab€Xq>ov trem 

ilfiujv nostrum 

€TOC€ egoe 
% UTTO^€VO sustinui 

Kai biac€ et propter te 

Ppab€OC tarde 

€biTTV€ca prandidi av€X9a*) uade 

TTpocTov ad fra 

abeX^ov trem 

Kai €ivov et dic 

auTo ei 

Ticoi quid tibi 

€Voi§cav fecimus 

iva|Li€X€C ut neglegas 

e\iac nos 

€YOC€ ego te 

afavo diligo 

€TiJUC€ egote 

91X0 amo 

jLxaOov 9€0V perdeum 

^a9ooupavov per caelum 

^a9ovTiXiov persolem 

|Lia9ovTTiv perterram 

^a9ovcu)TTi persalutem 

piav^ou meam 

KaiauToc et ipse 

€ib€C scis 

€TTib€ quoniam 

91X0C amicus 

Timjuv noster • es 

TT€bapiov puer 

Tax€OC cito 

TTOi€cav fac 

Kai apov et tolle 

Ta ca^ava sabana 

€TTib€ quoniam 

Xoucac€ai lauari 

9€Xo • Kai uolo et 

oub€CTivob€ nubesthic 

Tov TT€bapiov''*) de pueris 

Tov abX^ov de fratribus 

Tov 91X0V de amicis 

Tov bouXov de seruis 

biaTi quare 40 46 50 55 60 65 70 iO 1) sequitur rasura | 2) sequitw rasura || 3) sequitur rasura | 4) a post 6 
9up. scr, pro € | 6) a sup. scr. | 

8* 116 COLLOQVIVM HARLEIANVM ePpabivec tardas 
ouTTOUGe ubifce 
€Tre^itia misi 
TievpaCec quod egisti 
6 Travra omnia 
KaXoc l)ene 
eboKev^oi deditmihi 
eTTiCToXTiv epistolam 
Kai ouTTOueTTiv et ubi est ouKecTivobe nonest hic 

obeecTiv hic est 

&ocauTT]v daillam 

iva ut 

Kai ibo Ti^oi et uideam mihi 

etpctvev scripserit 

oubev coi nihil tibi 

eiviav dixerit 

oubev nihil 10 15 HERMENEVMATA MONACENSIA In contextu exhibebitur scriptura cod. Monac. lat 13002 a. 1158 scripti 

a =: cod. Monac. lat. 22201 a. 1165 scriptus PROLOGVS [209'] Agathi tichy bona fortuna 

agathos bona 

tychos fortuna 
5 kai agathi tichi et bona fortuna 

sinagati tichi cum bona fortuna 

tichi agathi fortuna bona 

eytichos feliciter 

epidioro quoniam uideo 
10 pollus multos 

epithimuntas cupientes 

romaisti latine 

dialegeste disputare 

kai ellinisti et grece 
15 mite eucheros queque facile 

dinaste posse 

diatis discherian propter difficul- 
tatem 

kai poliplithian et multitudinem 

rimaton uerborum 
20 tiemi cacopathia meo labore 

kaifiloponia et industria 

ucefisamin non peperci 

tumi piise ut non facerem 

oposentrisin ut intribus 
26 bibliis libris ermineumaticis interpretamentorum 

pantatarimata omnia uerba 

singrapse conscribere 

pollus gararo multos enim uideo 

eice chiricotas conatos esse ao 

urata tinaxian non pro dignitate 

chatos autoto sicut ipsa res 

eti%postulat postulat 

allatisidias sed sue 

epitimiuntas cupiditates «-, 

ke gymnasias et exercitationis 

eneca causa 

utoscenin sic inanem 

cauchesin gloriam 

apoto proto a primo 

apenencan abstulerunt 

mechritues chatu usque adextre- 

mum 
diinecian propter quam causam 
utolmoplionas logus non audeo plura 

uerba 
pyise facere 
allabulome sed uolo 
apasin omnibus 
faneron piise palam facere 40 45 1. logOB liber a | 2. agathi tichi a || 6. sinagathi tychi a \\ 7. tychi a \\ 
8. ethichos a | 13. dialegesthc j^ost carr, a | 19. kimathon a 1 21. philoponia a '■■ 
23. pipise ex piise corr. a 1 26. ermineumaticus a l 80. epicechiricotas a || 31. ty- 
nazian a | 33. ethi a \ postulat semcl om. a | 42. mcchi a ante corr. J 43. diincian 
a ante corr, | 44. plyonas a | 45. pyse a | 48. pyise a | 120 HERMENEVMATA MONACENSIA 

mimeda ueltionem neminem melius lalin loqui ^ 

miteeczezitimenon neque exquisi- pros bibastos instruantur 

tius tutu enecen idcirco 

ermineuce interpretasse diabracheon paucis 

plin emu quam me periomilias de sermone 

6 entrisin biblyis in tribus libris catimerinis cottidiano 35 

a sine grapsa quos conscripsi singrapsa conscripsi 

o proton este quorimi hic primus erit aypote tagmenaysin que subieeta 
tesimetras erminias nostre inter- sunt 

pretationis huc usque prologus 

entuto tobiblyo in hoc libro incipit ordo locutionum 

10 pantata rimata omnia uerba orthru ante lucem ^^ 

sine grapsa conscripsi egrigorisa uigilaui 

catataxin per ordinem et ypnu de somno 

stychion litterarum anestin surrexi 

apotu protu grammaton aprima ectisclinis de lecto 

littera ecathysa sedi ^•'» 

15 mechritute leuteu usque ad nouissi- elabon accepi 

mam ypodesmidas pedules 

grammatos litteram caligia caligas 

ninim nunc ergo ypedysamin calciaui me 

archomegraphin incipiam scribere itisa poposci -"^ 

epidini piyspesin quoniam paruulis ydor aquam 

pueris isopsin adfaciem 

20 archomenis incipientis niptome lauo 

pede uesthe erudiri proton tas chyras primo manus 

anance omeuron necessarium uide- itati nopsin deinde faciem -^ 

bam enipsamin laui 

acroasin auditionem apemaxa extersi 

ermineumaton interpretamentorum apethi catinencimitran deposui dor- 

25 omilias sermonis mitoria 

chatimerinis cottidiani elabon chitona accepi tunicam 

diiseucheresteron perque facillime prostosoma adcorpus ^ 

romaisti latine periezosamin precinxi me 

ke ellinisti et grece ilipsatince falimnu unxi caput meum 1. uehion a || 5. bybliiB a \\ 8. tysemeteras a || 9. biblio a || 11. singrapBa a-\ 
13. sthichion a 1 14. grammatoy a 1 16. grammathos a 19. pyispesin a \ pucris 
paruulis a H 20. archomenys a y 23. acroasyn a || 25. omelias sermones a | 27. dus- 
ehucheresteron a 1 31. prosbiasthos a ) 36. singraspa a Q 38. A et stip. scr. d anU 
huc in a \\ 44. ectiscIyniB a || 46. echatisa a y 46. eslabon a | 49. ypedesamin a 
50. etisa a J 54. tas chiras a l 58. encymitraiit a y 60. pro tho a | HERMENEVMATA MONACENSIA 121 ke eitenisa expectinaui 

epyisa peritontrachilon feci circa 
coUum 

anaboleon pallam 

enedisamin indui me 
5 ependitin superariam 

leucinepano albam supra 

indiome felonmi induo penulam 

prodthon processi 

ectucytonos decubiculo 
10 sinto pedagogo cum pedagogo 

ke sintitrofo et cimi nutrice 

aspasasthe salutare 

tenpatera patrem 

ketinmitera et matrem 
15 amfotereoses^) pasamin ambos sa- 
lutaui 

ke katefilasa et osculatus sum 

keutoscatabenno ex icu et sic 
descendi dedomo 

ipercomeis tin colin eo in scola 

isolthonipon introiui dixi 
20 cherechati gita aue magister 

kaiautos mecate filasen et ipse me 
osculatus est 

ante spasato resalutauit 

epidido syn mi porrexit mihi 

opesoemos puer meus 
25 cantroforos scrinarum 

penacidas tabulas 

thecin grafion theca grafiaria 

paragrafida preductori 

toemotopo loco meo catimenos sedens 
lieno deleo 
perigrafo preduco 
prostonypogramon ad praescriptum 
grassasde ut scripsi 
dyenio ostendo 
totidascalo magistro 
ediorthosen emendauit 
echaraxen induxit 
celeugime iubet me 
anaginoscin legere 
celeusthis iussus 
allodedoca alio dedi 
ecmanthanon edisco 
ermineumata interpretamenta 
apodoca reddi 
alleutheos sed statim 
ypagoreus enmyn dictauit mihi 
sinmathitis condiscipulus 
kesisisin et tu inquit 
ypagoreusenmy dicta mihi 
ipon auto dixi ei 
apodosproton redde primo 
keipen mi et dixit mihi 
ucides non uidisti 
oteapte dicunt cum redderem 
proteron su prior te 
keypen et dixit 
pseudi mentiris 
ucapedocas non reddidisti 
upseudome non mentior 
ialithylegis si uerum dicis 
anadidome dicto 30 35 40 N» 45 50 55 60 1) eo ex 60 corr. tn. H 1. keetenisa a | 2. epiisa a || 6. epanon a | 8. proitonf^ieo; dja || 10. pedegogo a | 
16. amtbtereuses a | 16. catefilesa a || 17. exycu a | 18. apercome a || 19. isilton a || 
20. kere a || 21. catefilesen a | 23. epididosin my a \ porrexit pro porrigit corr. m. 2 
26. camtroforos a | 27. graphion teca a | 28. praeductori a | .80. cathimenos a 
32. perigrapho a \ 33. prostonipogramon a | 35. dienio a \ 36. todidaacalo a 
46. reddidi a | 47. my a | 48. synmathitis a | 52. prothon a | 53. my a 
67. keipen a | 59. roddisti a | 61. iilithi a | 122 HERMENEVMATA MONACENSIA 

entiris inter hec apethritin respondi 

celeusantoscathigitu iussu magistri prostinalegi ad quem dicis 

egironte surgunt timeros logu que pars orationis 

imicrj pusilli eclina declinaui 35 

5 prostastichia ad subductum geniomato genera nominum 

kaitas syllabas et syllabas emerisastichom partium uersum 

catalexentutys prebuit eis osde taute praxamen ut hec egimus 

iston mizono unus demaioribus apelisen dimisit 

alliprostonypodidactin alii ad sub- isariston ad prandium 40 

ductorem apolithis dimissus 

10 taxia podidosin ordine reddunt apanerchom centoycuo uenio domi 

onomata grafusin nomina scribunt allas solam banno mutus accipio 

taxi ordine arton chataron panem candidum 

apodidosin onomata reddunt nomina eleas oliuas 45 

grafusin scribunt tyron caseum 

15 istichuse grapsan uersus scripserunt schadia caricas 

ke ego et ego carya nuces 

entiproti inprima pinno bibo 

taxi clause ydor aquam so 

amillam dictatum psychron frigidam 

80 exelabon excepi iristicos pransus 

epita deiiide epanerchome reuertor 

ose cathisame ut sedimus palin iterum 

dierchome pertranseo commen- istinscolin inscolam s"^ 

tarium eurisco inuenio 

ypounimata linguas cathigitin magistrum 

26 gechinin artem epanaginos contra perlegentem 

tonethis prosan agnosin clamatus keypen et dixit 

ad lectionem arxaste incipite «> 

acuo exigisis audio expositiones apoarchis abinitio 

dianyas sensus archi initium 

prosapa personas athomus indiuisio 

80 eporetithis interrogatus archome incipio zechnin artificia alopicia uulpes 

1. entyrit) a || 4. imichry a || 6. sillabas a ' sillabas a \\ 7. tutie a 9. ypodidactyn a 
11. 14. grafusin pro grafisin corr, m. 2 in a i 13. onomatha a | 15. istichasen 
grapsan a \ scripserunt a | 17. enthi a | 21. cpitha a | 23. 24. yponnimata com- 
mentarium | glosas linguas a 1 26. techinin a y 26. fonethis a | 28. dianias a 
30. eporethithis a 1 31. techinin a | 32. apetrithin a | 34. tymeroslogu a l 86. gc- 
nionomato a || 37. ucl partium sup. partitum scr. m. 2 in a | 41. apolythys a 
42. apanerchome a | 44. arthon catharon a J 47. scadia a || 48. caria a | 61. psi- 
chron a || 53. epanechome a j reuertar anU corr, a 1 66. colin a | 58. epaginoscontra a | 65 HERMEKEVMATA MONACENSIA 123 arxe iiicipe 

archete incipit 

archameta incipimus 

archonte incipiimt 
sarchome incipiam 

acuo audio 

acuis audis 

acui audit 

acuson audi 
loacuso audiam 

acusi audiet 
M)9*] acusomen audiuimus 

acuete audistis 

acuisin audiunt 
isacolutho sequor 

aculuthi sequere 

acoluthi sequitur 

acoluthis sequeris 

acoluthisathe sequimini 
wacoluthumen sequimur 

acoluthusin sequuntur 

acoluthisome^) sequamur 

afumi sino 

afete sinite 
«apagome delector 

apatase delectaris 

apati delectatio^) 

amelo negligo^) 

amelis negligis 
»ameli negligit 

amelitis neglector 

amelia negligentia 

amelumen negligimus 

amelite negligitis 
*5amelusin negligunt 

alitho molo alithis molis 
alithi molet 
alisathe molite 
alithomen molimus 
alithusin molent 
alisis molitio 
aloo trituro 
aloas trituras 
argo ferio 

argusim feriati sunt 
argimien feriati sumus 
apoctemio occido 
apoctennis occidis 
apoctenni occidet 
apectina occidi 
apectinis occidisti 
anerethi occisusest 
apoctennusin occidunt 
apoctenmonem occidimus 
apoctennete occidistis 
adume uereor 
aedise uerearis 
aedite uereatur 
aedumetha uereantur 
aggello nuncio 
aggellis nuncias 
aggelli nuntiat 
aggellon nuncia 
aggelos nimcius 
arithmo numero 
arithmis numeras 
arithmi numerat 
arithmison numera 
arithmos numerus 
arithmise numerare 
apilume minor 40 i5 TK) »;> 60 65 70 1) isome non soHs certum || 2) atio incertum 1 3) gli incertum | 1. araxe a 1 11. auditet ante corr, a || 16. acolnthi a | 17. acoluthin a atite 
eorr, | 19, acoluthisate | 22. acoUithiBome a | 27. delectatio a || 28. negligo a 
58. i^>eciine8 a | 55. apoctenmonem a || 61. nuntio (per t, ut et in sequentibus) a 
71. arithmese a 1 124 HERMENEVMATA MONACENSIA apilise minaris 

apilite minatur 

ailisathe minamini 

ailumetha minamur 
5 ailunthe minantur 

apili minatio 

apodimo peregrino 

apodimis peregrinas 

apodimi peregrinat 
10 apodimia peregrinatio 

apodimos peregrinus 

agorazo emo 

agorazis emis 

agorazi emit 
15 agorason eme 

agorasate emite 

agorazomen eminus 

agorasita emptio 

agorastis emptor 
20 allasso muto 

allassis mutas 

allassi mutat 

allaxon muta 

allagi mutatio 
25 allaximata mutatoria 

anthos flos 

anthi flores 

anthologo florilego 

anthires floridus 
30 anthusa flora 

anogia superiora 

ano susu 

asthoros incorruptus 

anygo aperio 
35 anygis aperis anygi aperit 
• anyxon aperi 

anygomen aperimus 

anyxate aperitis 

axyo rogo 

axyis rogas 

axyi rogat 

axyoson foga 

axyos dignus 

anaxios indignus 

anystame surgo 

anaste surge 

anystase surges 

anistate surget 

anisthametha surgemus 

aristo prandeo 

aristas prandes 

arista prandet 

aristison prande 

aristisas pransus 

apartizo expedio 

apartison expedi 

apartisa expediui 

apartises expedisti 

apolyo dimitto 

apoliis dimittis 

apolyi dimittit 

apolyson dimitte 

apelysa dimisi 

apelysen dimisit 

apolythys dimissus 
xanagoreugo recito 

anagoreugis recitas 

anagoreugi recitat 

anagoreuson recita 40 45 ffi 55 60 65 70 3. apilisathe a || 4. apilumetha a 1 5. apilunthe a 1 8. peregrinas (et mp, 
8cr. uel ris^ a || 9. upodoiui peregrinatur a || 16. agarason a J 16. agorasathe a '\ 
17. agorazamen a \ emimus a || 18. agorasite a | 26. antho a || 32. suBiim a 'j 
39. aperite ante corr. a | 46. anaxyos a || 47. anasthe a || 48. anistaee . a \ 
60. anisthemetha ante corr. a Q 64. aristbison a || 58. apartyea a 1 69. aparty- 
ses a 66. apolythis a | 70. onagoreugou ante corr. a || HERMENEVMATA MONACENSIA 125 anagoreusa recitaui 
anagoreuses^) recitasti 
anastrefo reuertor 
anastrepson reuerte 

saplus simplex 
aplos simpliciter 
aplotis simplicitas 
agathos bonus 
agathi boni 
loagathon bonorum 
agatotis bonitas 
aratropios beneficus 
agrocholos uesanus 
apotomos temerarius 
isacinclinos sine periculo 
anaedis improbus 
anaedia improbitas 

acollitos inglutinatus 

arestos placidus 
zoastomos insulsus 

acynonytos sine societate 

amninon inmemor 

alogistos inconstans 

acrios nequam 
25 amerimnos securus 

amithithos sine fabulis 

apantropos inhumanus 

austiros seuus 

argaleos optatus 
10 aspasios aptat 

anetios innocens 

athlios calamitosus 

ariros inprudens abulos sine cogitatione 
acratis inpatiens 
apator sine patre 
amiter sine matre 
agineos sine uxore 
anadelfos sine fratre 
asingenis sine cognatione 
asylos sine amico 
adulos sine seruo 
alithis uerax 
alithia ueritas 
alithos uere 
alithis uerum 
acribis certum 
atactos inquietus 
anapistimos indisciplinatus 
aneschintos inpudens 
anaspycho refrigero 
anapsychis refrigeras 
unapsychi refrigerat 
anapsychon refrigera 
anapsigy refrigerium^) 
aeto postulo 
aetis postulas 
aeti postulat 
aetisis postulatio 
aetise postulare 
aetisate postulate 
apostero fraudo 
aposteris fraudas 
aposteri fraudat 
aposterison frauda 
aposterisa fraudaui SG 40 45 50 55 60 65 1) T €x B corr, I 2) ri post ge stq^scr, | 2. anagoreuses a | 3. anastrepho a | 7. aplotys a | 8. agothos a ante corr, \\ 
11. agothothis a ) 12. agratropios a | 14. aptotomos a 1 15. acyndinos a 1 18. ac- 
colitas a | 20. asthomos a | 21. acinonitos a || 22. immemor a 1 23. alogysihos a l| 
26. amithitos a | 32. athlyos a | 35. impatiens a | 38. agyneos a || 40. asyn- 
^enifl a | 44. alythia a | 45. alythos a | 46. alythis a | 49. anepisthimos a !| 
50. aneschynthoB a \ impndens a | 51. anapsicho a | 53. anapsichi a | 55. ana- 
psygi a I refrigerim a anU carr.J 126 HERMENEVMATA MONACENSIA aposteritis fraudatur 

apoUo perdo 

apollis perdis 

apolli perdit 
5 apolesa perdidi 

apoleses perdidisti 

apoletu periuit 

apolu peristi 

apolomin perii 
10 ago uaco 

argis uacas 

argi uacat 

argumen uacamus 

apologume excuso 
15 apologyse excuso 

apologyte excusat 

apologya excusatio 

apologisamun excusaui 

apologysato excusauit 
tio adico noceo 

adicis noces 

adici nocet 

adicison noce 

anthistame resisto 
S5 anthista resistis 

anthistate resistit 

apoto expello 

apotise expelle 

agonio satago 
r,o agonias satagis 

agonia satagit 

agonionem satagimus 

anechome sustineo 

anechu sustine 
n5 anechete sustinet anasta surge 

anagirome surgo 

aresco placeo 

aresci placet 

arese placere 

apostello mando 

apostellis mandas 

apostelli mandat 

apestila' mandaui 

apestilas mandasti 

apestilon manda 

aspazo saluto 

aspazi salutas 

aspazete salutat 

aspase saluta 

aspasathe salutare 

aspasmos salutatio 

agripno lugubro 

agrypnis lugubras 

agrypni lugubrat 

agrypnia lugubratio 

agrypnusin lugubrant 

agrypnisusin lugubramus 

agrypnisate lugubrate 

acratizo lanto id est praudeo 

acratizis lantas 

acratizi lantat 

acratison lanta 

acratisma lantaculum 

acratise lantare 

analio resoluo 

analyis resolues 

analyi resoluet 

analyson resolue 

analysa resolui 40 45 fH» 60 65 [210' 70 7. apolitu a I 8. pcriisti a || U. ax)olumin a || 10. argo a 1 15. excusa a [ 
16. apologitc a 1 17. apologia a || 19. apogisatbo a | 27. apotho a | 28. apo- 
thise a | 44. apestelia a ante corr. | 49. salute a ante corr, | 51. aspasate a 
54. agripnis a || 55. agripni a 1 56. agripnia a || 57. agripnusin fiisin ex isini^ a 
58. agripnususin a || 59. agripnisate a ) 63. acratbison a | 64. acratbisma a 
65. acratbise a | 66. analyo a | 67. resoluis a | 69. anelysa a | HEBMENEVMATA MONACENSIA 127 agnoo ignoro 

agnoys ignoras 

agnoy ignorat 

agnya ignorantia 
5 agnoumen ignoramus 

agnoite ignoratis 

agnousin ignorant 

anatoli ortus 

anatolicos orientalis 
loage duc 

apage abduc 

apago^) abduco 

apagis abducas 

apagi abducat 
i5agalliume glorior^) 

agalli gloriaris 

agallete gloriatur 

anero interficio 

aneris interficis 
soaneri interficit 

anilen interf ♦ ♦ ♦ ^) 

aneresis interfectio 

anerethime interficere 

apotassome renuntio 
ssapotassi renuntiat 

apotassate renuntiate 

apotaxe renuntiare 

apotaxomin renuntiaui 

apetaxo renuntiasti 
30 apalyno lenifico 

apalon lene 

ado canto 

adis cantas 

adi cantat ason canta 

astis cantor 

asma canticum 

apodocimozo reprobo 

apodocimazis reprobas 

apodocimazi reprobat 

apodacimason reproba 

apodacimasa reprobaui 

apodacimasas reprobasti 

apodocimasia reprobatio 

apodocimastis re))robatur 

adapanos sine impeiidia 

aefnidios subito 

allos^) aliter 

allachu alibi 

anapneo respiro 

anapneis respiras 

anapnei respirat 

anapnoy respiratio 

allos alius 

allon alium 

allo aliud 

apusia absentia 

apon absens 

apontes absentes 

aponton absentium 

apelauno abigo 

apelaunis abigis 

apelauni abigit 

abelatis abigens 

andrapodistis plagiarius uenditor 

areo rariter 

atychis infelix 

atychia infelicitas 35 40 45 50 55 00 «5 1) pago non satis certum || 2) glorior et lemmata qfuie sectintur usque ad 20 
interficit non mtis certa sufU [ 3) 3 — 4 litterae legi non possunt | 4) o ea; u corr. | 

3. agnoi a | 4. agnia a | 7. agnousyn a [ 8. anatboly a | 9. anatholicos a , 
13. abducis a ante corr. 1 14. abducet a ante corr. \\ 17. agallaeihe a | 21. ane- 
]en a | interfice a | 29. apotaxo a | 36. asthis a | 41. apodocimason a | 42. apo- 
docimasa a | 48. apodocimasas a | 45. apodocimaftthis a | reprobator a | 46. im- 
pendio a | 47. aeffhidios a | 68. anapnoi (iexnjai 67. atbichis a ) 68. athichya a 128 HERMENEVMATA MONACENSIA atychestatos iufelicissimus 

asyiithetos incomposite 

afilpismenos desperatio 

ano susu 
5 allo alio 

afilpisas desperaui 

afilpises desperasti 

afelpizo despero 

afelpizis disperas 
10 afelpizi desperat 

afelpison despera 

argos piger 

apolaugo fruor 

apolaugis frueris 
15 apolause firuere 

antho floreo 

anthis flores 

anthi floret 

anastrefo reuertor 
20 asebis impius 

antipen contradixit 

antipon contradixi 

antipes contradixisti 

antilogia contradictio 
25 antilete contradicitur 

antilemon contradiximus 

antitithimi superpono 

anathes superponis 

acontizo iaculor 
:;o acontison iace 

acontise iaculare 

arpazo rapio 

arpazis rapis 

arpazi rapit 
35 arpaxon raper arpazion rapere^) 
arpase rapina 
arpax raptor 
arpages rapaces 
arpazoisin rapiunt 
arpazomen rapimus 
arpasate rapite 
apodido reddo 
apodidis reddis 
apodi reddit 
apedoca reddidi 
apedocas reddidisti 
apedidumen reddidimus 
apedocan reddiderunt 
aexynome pudet me 
aedos pudor 
aeschini pudicicia^) 
aptome tango 
aptese tangis 
aptete tangit 
agnos puros 
agneugo purifico 
agapo diligo 
agapas diligis 
agapa diligit 
agapison dilige 
agapise diligere 
agapi dilectio 
argo sufficio 
argis sufficis 
argi sufficit 
anatel exurior 
ago duco 
agis ducis 
agi ducit 4«) 45 50 55 60 65 70 1) repere ante corr. || 2) ci atite ci 8up. scr. || 1. athichestatos a y 2. asinthetos a 1 4. Busum a || 9. afilpizis a \ desperas a \\ 
10. afilpizi a 1 11. afilpison a | 26. antilemen a | 31. acontisen a ante corr, ]] 
47 apodecaa a arUe corr. \ reddisti a | 61. aeodos a | HERMENEVMATA MONACENSIA 129 apagis abducis 

apigranon abduxi 

apigages abduxistis 

aporos inops 
5 aporia inopia 

aythalis audax 

anicitos inuictus 

aniciti inuicti 

aniciton inuictissimus 
10 adiathetos intestatus 

adiathei intestati 

achanis amens 

boetius adiutor 

boetos grece adiutorium latine 
15 boitho adiuuo 

boythis adiuuas 

boythos adiutor 

boytha adiutorium 

bomos ara 
20 blechros abes 

bucinizos bucino 

bucinizis bucinas 

bucinizi bucinat 

bulete uult 
25 boo clamo 

boas clamas 

boa clamat 

bei clamor 

balanion balneum 
30 balaneys babieator^) 

bdeo bissio 

bdeis bissis 

bdei bissit 

bieos uiolentus 1) o eo; u corr. 1 bebeoteros certus 
buli curia 
bulenticos curialis 
buleutis decurio 
buleute decuriones 
byrsa corium 
byrseis coriarium 
boyson clama 
bretheo fluo 
basceno fascino 
bascenis fascinas 
basceni fascinat 
baschanos fascinatur 
barin graue 
baris grauis 
barino graue 
barynis grauas 
barini grauat 
barynome grauor 
barynis grauaris 
bareos grauiter 
brio germino 
brosis aesca 
biblia libri 

bibliografos librarium 
brochos laqueus 
ballo mitto 
ballis mittis 
balli mittit 
balle mitte 
blima missum 
beblica missi 
bolae missilia 
blapto noceo 35 4U 45 50 55 r,o r.5 2. apigragon (r superscr.) a || 7. anicythos a 1 8. anicythi a [ 9. anicy- 
thon a j 16. boithis a || SO. balaneis balneatur a || 41. byrscus coriarius a ante carr. 'i 
43. bretcho a || 46. facinas a ante corr. || 47. bascanos a || 51. barjnis a \ grauis 
a ante corr. 1 53. barinome a J 54. barinis a | 56. bryo a || 57. brosys a ' 
68. byblia a | 69. bybliografos a | librarius a ante corr. || 

Corp. gloM. lat. tom. m. 9 130 HERMENEVMATA MONACENSIA blabtis noces 


beli sagitte 
blabti nocet 


bathron scamnum 
blapse nocere 


basaniso torqueo 


«5 


babarimenos oppressus 


basanizome torqueor*) 
5 babarymeni oppresyi 


basanizete torquetur 
bythyzo urino 


basanitis tortor 
bythyzis urinas 


basany tortores 
bythyzi urinat 


basanystria tormenta 


M) 


bynno opturo 


bradi tarde 
10 bynnis opturas 


bradis tardus 
bynni opturat 


bradyteron tardius 


m 


byson optura 


bradyno tardo 
bysma opturamentum 


bradinis tardas 


45 


bapto officio 


bradini tardat 
15 bafeys offector 


braditis tarditas 
bosco pasco 


biazome uim patior 
boscis pascis 


biazet uini patitur 


2 


bosci pascit 


biazi uim pateris 


fiO 


boscison pasce 


blichome ualeo 
20 boscima pascua 


cardian cor 
boscimata pastura 


gorgos agilis 
boscomen pascimus 


gorgotis agilitas 
boschonte pascuntur 


gorgoteron agiliter 
brechi placet 


graus anicula 
25 brochetos pluuia 


genethlion natalis 
brathracos rana 


genethlio natale 
basyleus rex 


gnostos notus 
basylissa regina 


gnosco noui 


G* 


basylion regimonium 


gnorimos notabilis 
30 basylicos regaliter 


gnosis notatio 
bracho raucus suin 


ginosco intelligo 
belos sagitta 


ginoscis intelligis 
1) eor pro etur corr. || 

1. blaptis a H 2. blapti a || 5. babarimeni a 1 6. bithizo a | 7. bitizis a | 8. bi- 
thizi a II 9. binno a 10. binnis a | 11. binni a g 13. bisma a | 16. bosdio a \\ 
22. boschomen a jj 25. brochetbos a past corr || 26. bratracbos jj 27. basyleis a 
ante corr, i 28. basilissa a || 30. basiliscos a ) 33. bely a | 40. basanistyria a \\ 
41. brady a jj 42. bbradis a 1 44. bradino a || 45. bradynis a jj 46. bradyni a \\ 
47. braditbis a 48. byazome a || 49. byazete a |j 50. byazi a 1 51. blycbome a \\ 
55. gorgotheron a | 62. notacio a HEBMENBVMATA MONACENSIA 131 ginosci intelligit 


gennate nascitur 
ginosce intellige 


gennunte nascuntur 
ginoscin intelligere 


gennumetha nascimur 
gnosthine iTitiotescere 


genos natio 
sgeron senex 


genea seculum 


40 


giras senectus 


gaurio exulto 
girasco senesco 


gaurias exultas 
giratos senectutis 


gauria exultat 
gelo rideo 


grafo scribo 
logelas rides 


grafis scribis 


45 


gela ridet 


grafi scribit 
gelason ride 


grapson srcibe 
gelos risus 


gerammena scripta 
gelumen ridimus 


grafia scriptura 
isgelate ridetis 


grafeis scriptor 


60 


gelosin rident 


gnapto polio 
githon uicinus 


gnapton poli 
githones uicini 


gegnammena polita 
githonia uicina 


gnafers fiillo 
soganiy nuptie 


guafissa fuUonia 


55 


gamo nubo 


gonimos fertilis 
gamy nubet 


glifo tempero 
gamison nube 


goncabamon calamum 
gamite coniunx 


glyfo sculpto 
25 gongizo murmuro 


glypson tempera 


CO 


gongizis murmuras 


gl^fi sculpes 
gongizi murmurat 


glyptor sculptor 
gongistis murmuriosus 


gl^fi sculptura 
gerastimi honor 


gonypeto ingenuo 
80 georgos rusticus 


gnorizome cognoscor 


G5 


georgo rusticor 


gryteuo scrutor 
georgia rusticatio 


gryteuis scrutaris 
genno genero 


gryteui scrutatur 
geunas generas 


grj^topolis scrutarium 
55 genna generat 


grammateys scriba 


70 6. gyras a | 7. gyrasco a | 8. gyratos a 14. ridemus a || 18. githomes a 
20. gamia ] 22. gami a | 28. gongisthifl aposf corr. | 29. thimi a | 47. scribe a || 48. ge 
grammena a | 49. graphia a \ 50. grapheis a || 53. gegnomena a || 55. gnafiffissa a „ 
59. glifo a I 60. glipson a || 61. gM a || 62. gliptor a 63. glifi a || 64. gonipeto 
ingenn cado. gnapto polio a | 66. griteuo a | 67. griteuis a | 68. griteui a i^ 
69. gritopolis a \ scrutator et mperscr. uel scrutarium a | 70. grammatheis a || 

9* 132 HERMENEVMATA MONACENSIA gnosis scientia 

giiorizo cognosco 

gymnos nudus 

gymno denudo 
5 geliazo iocor 

geliazis iocaris 

genesis natiuitas 

glontopoco pugnis cedo 

geuome gusto 
10 geugi gustas 

geugete gustat 

geuse gusta 

geuma gustum 

glycy dulce 
15 glycys dulcis 

glycyteron dulcius 

glyceno indulco 

glycenis indulcas 

glyceni indulcat 
20 glycyteron indulcicius 

glossa lingua 

glossas linguas 

gymnaston therme 

gynazome exerceor 
25 gynmazi exerceris 

gynmacete exercetur 

gynome flo 

genestho fiat 

genite fit 
30 gegonen factum est 

gemizo impleo 

gemizis imples 

gemizi implet 

gemison imple 
35 gemi plenum est 

gomos onus gomi onerat 
gomis oneras 
gomoson onera 
gegomomenos onestum 
grigoro uigilo 
grigoris uigilas 
grigori uigilat 
grigorison uigila 
gonis parentes 
gyrgathos reticulum 
gyni mulier 
geneces mulierefila 
gynecarion muliercuhi 
galea mustela 
gorgos agilis 
galini tranquillitas 
gyps gypsus 
ge terra 

gangalizo titillico 
gangalizas titillicas 
gangalizi titillicat 
gangalismos tillicatio 
didascis docet 
didaxon doce 
didascalos doctor 
didachi doctrina 
dialogome disputo 
dialegi disputas 
dialegete disputat 
dialectos disputatio 
dido do 
didis das 
didi dat 
dos da 
doso dabo 
despotis dominus 7. gnesis a ante corr. H 15. glycis a \\ 16. glycytheron a || 20. glycitheroii 
indulcitius a J 22. glassas a || 23. terme a ante carr. | 24. gymnazome a | 26. g 
nazete a || 27. fio a || 40. onustum a [ 46. girgathos a | 48. !^ super fila scr. 
52. tranquillus a ante corr. || 58. titillicatio a J 59. docea antc corr. a || 61. d 
sculos a [ 64. dialogi a \ disputo a ante corr. || 72. domnus a H HERMENEVMATA MONACENSIA 133 despina domna 
damazo domo 
dam^zis domas 
damazi domat 
^docimazo probo 
docimazis probas 
docimazi probat 
docimasou proba 
docimastis probatur 
lodocimasia probatio 
diaballo crimiuor 
diaballis crimiuaris 
diaballi crimiuatur 
diabale crimiua 
i^ diabolos crimiuator 
diaboli crimeu 
dacryo lacrimo 
dacryis lcicrimas 
dacryi lacrimat 
io dacryia lacrime 
dero cedo 
deris cedis 
deri cedit 
derome uapulo 

*s deri uapulas 
derete uapulat 
dedarte uapulauit 
<lromeys cursor 
tlromys cursores 

■<• tlnime curre 
tliero diuido 
flesmeuo alligo 
desmeuis alligas 
desmeui alligat 

'*'* daguo mordeo 
daguis mordes dagui mordet 
dagma morsum 
dipuo ceuo 
dipsusou cena 
dipnise ceuare 
dicuyio osteudo 
dicuyis osteudis 
dicyi osteudit 
dixou osteude 
dixe osteudere 
despozoue dominor 
dica iudico 
dicazis iudicas 
dicazi iudicat 
diciisou iudica 
dicase iudicare 
dicastiriou iudicium 
dicastis iudex 
diasafo dissero 
diasaiis disseras 
diacouo ministro 
diaconis miuistras 
diaconi ministrat 
diacouisou ministra 
diaconisas miuistraui 
diacouia ministerium 
diacouos minister 
diceologos causas ago 
diceologus causedicus 
dipso sitio 
dipsas sitis 
dipsa sitit 
diapero traiceo 
diapenis traices 
diapera traicet 
diaperason traice 40 45 'A) 55 ftO fi5 7i> 9. docimasti a H 12. crimaris a || 17. lacrimor a \\ 18. dacri8 a \ lucrimaris a \ 
19. dacry lacrimatar a | 20. dacria a | 28. dromei» a | 31. dycro a | 42. dienyo a [ 
43. ilicniis a | 44. dicnii a | 48. iudica a U 49 — 51. in textu omismc glossae supplen- 
tur in margi^ie.\ 63. dicastjrion a | 62. ministruui a ante corr, | 05. diceologos a 
cauaidicuB a | 69. traicio a | 70. traiciea a 1 71. traiciet a H 134 HERMENEVMATA MONACENSIA diaperasma traictum 
(liapriprasco distraho 
diapriprascis distrahis 
diapriprasci distrahit 

5 dorume dono 
doriso donas 
dorite donat 
dora dona munera 
doron donum 

10 dorocopo raimero 
dorocopos muneratos 
diapezo deludo 
diapezis deludis 
diapezi deludit 

15 diapectis declusor^) 
tliepexa declusi 
digima enarratio 
dapsilis largus 
dapsile uouem largor 

20 diatassomem ordino 
diatassese ordinas 
diatassesete ordinat 
diataxamin ordinaui 
diazomo ordior 

25 diasma orsum 
drasome prendo 
draxe prende 
diplo plico 
diplis plicas 

30 diply plicat 
diploson plica 
[211*^] deleazo inhesco 
deleazi inhescit 
delos aesca 1) c superscr. \\ dapano erolo 
dapani impendia 
deome peto 
diachorizo separo 
dierchome pertranseo 
dielthe pertransi 
diachatecho possideo 
diatithimi dispono 
dieulitote persolutura est 
dieylitusin soluunt 
diycite ministrator 
dite indiget 
di oportet 
dide oportet autem 
deisi oportebit 
detynin oportet igitur 
deysynin oportebit ergo 
diorian spacium 
dynascias potentis 
dexe accipe 
dyatelo perseuero 
doco puto 
docis putas 
doci putat 
dechome accipio 
diazitisis inquisitio 
doci uidetur 
deuteron deinde 
deuteron secundum 
dilenomenos trepidanter 
drasmos fuga 
(bapetis fugitiuus 
documen uidemur 
diimeron biduura as 40 4r> .w ;>;) 60 65 1. traiectum a \\ 12. dyapezo a || 13. dyapezis a | 14. dyapezi a | 15. dyapec- 
tis a I deliisor a || IG. dyapexa delusi a\\ 17. dygima a | 30. dipli a | 32. deleason 
a ante corr. \ inesco a || 33. inQscit (it ex SLt) a ^ 34. csca a || 42. diathitimi a ij 
43. dieulytote a \\ 44. dieulytosin a \\ 46. dyicitc a || 49. deysi a 1 61. deysynyn a |l 
52. dyorian a || HERMENEVMATA MONACENSIA 135 diase perte 

dieme perme 

diecino per illum 

diasu per tuum 
5 dieme per meum 

diecinon perillum 

diopragma quam obrem 

dogmatizo decemo 

diafora diuersatio 
10 diafortizo illumino 

ditudichos uararie 

dolios dolose 

deytis simus 

diceos merito 
15 dediotos timide 

dilos timidus 

diestrammenos peruersus 

duchose dupliciter 

diuneras indies 
90 diorthoma remedium 

dianemo portior 

diatribo meror 

diacrino distinguo 

diasio concutio 
25 diacino deambulo 

dysopo confundo 

dysopume confundor 

diacatecho optineo 

diestosas distantes 
30 diylismeon siccatio . 

dulos seruus dulia seruitium 
duli ancilla 
dysis occasus 
doreas gratis 
diachronum post tempus 
dedete agilatus 
depano inpendio 
diacepto intercido 
diacopson intercide 
diosise definire 
diatyposis deformatio 
diyetiposa deformaui 
dadechome succedo 
diadechi succedas 
diadechete succedet 
diadexe succede 
diadochi successio 
diadrimi acru 
drimy 

dyctya retia 
dyortume emendo 
diorthose emendaa 
diorthy emendat 
diorthomenon emendatum 
diorthosas emendasti 
diorthosa emendaui 
diorthosate emendatum est 
dialio dissoluo 
dialiys dissoluis 
dyalyi dissoluit 
dyalisis dissolutio 3r> 40 45 50 55 fiO 1. dyase a | 2. dyeme a | 3. dyecino a \\ 4. dyasu a | 5. dyemc a 1 7. dyo- 
pragma a || 9. dyafora a | 10. dyaforizo a 1 11. ditudicos a arUe corr. \ uarie a \\ 
13. sjmus a H 17. diestramenos a || 18. duchuse a U 19. inter dies a H 20. diortoma 
a ante corr, 21- dyanemo a \ partior a i 22. dyatriho (h mprascr.) a || 23. dya- 
crino a | 24. diasyo a Q 28. dyacatbocho a 29. dyestosas a 1 30. dyilismenon a\\ 
36. dyoreas grates a | 86. dyacronum a || 38. impendio a | 39. dyacepto a \\ 
40. dyacopson a | 41. dyosise a | 42. dyatyposb a | 43. dietyposa a ) 46. dya- 
dechi a | 46. dyadechethe ("th ex i) a \ succedat a | 47. dyadexe a H 48. dya- 
dochi a | 49. dyadrimi a \ acrum a || 60. drimy acres a || 63. dyothose a 
64. dyorthi a | 66. dyorthomenon a [ 66. dyorthosas a || 67. dyorthosa a 
68. dyorthosate a | 69. dyalio a y 60. dyaliis a | 61. dyalii a | 136 flERMENEVMATA MONACENSIA dyalelymenos dissolutus 

dedoca dedi 

dosmi da mihi 

didysmi das milii 
5 dytisi dat miclii 

dosismy dabis michi 

dasys pilosus 

dolos dolus 

doloponiros dolus malus 
10 deuteros secundus 

diacrino secerno 

diacrima decretum 

derma pellis 

disteras menbrane 
15 dispitis dolosus 

dysionistos abhominandus 

dyplus duplex 

dictos iustus 

dysydemon religiosus 
20 docimos probus 

dinos seuerus 

dedocimas probatus 

de autem 

eperoto interrogo 
25 eperotas interrogas 

eperota interrogat 

eperotisin interroga 

eperotisys interrogatio 

ermineuo interpreto 
30 ermineuis interpretas 

ermineui interpretat 

erminia interpretatio 

ermineutis interpres 

ermineumata interpretamentj^ 
35 egyrome surgo egyru surge 
eanipo si dicam 
eanipis si dixeris 
eanipon si dixi 
eaniricen si dixisset 
ethos consuetudo 
epanerchome reuertor 
epanelthe reuerte 
enechiron pignus 
erysamyn liberaui 
exigume enarro 
exigisse enarras 
exigite enarrat 
exigissis enarratio 
exigisu enarrasti 
exigisamin enarraui 
epythymo desidero 
epithymis desideras 
epythimi desiderat 
epythimia desiderium 
eutychis felix 
eutychos feliciter 
eutychia felicitas 
eutichestatos felicissimus 
enofriis supero ligatus 
euprepis decorosus 
eucharistos gratus 
eucharisto gratias ago 
eucharisti gratias agit 
eucheres facilis 
euclieros facile 
eparisteras peruersus 
enfonos peruerse 
epaginos uocalis 
ejie uiri potens 40 4;» 5l> ao *Ui (?5 70 1. dyalclimenos a \\ 4. didismy a || 6. dosysmi a Q 7. dasis a 1 10. deu- 
theros a !!• dyacrino a H 12. dyacrima a || 14. dysteras a \ mcmbrane a ! 
15. dyspitis a 1 16. abominandiia a || 18. dyceos a || 19. dysidemon a 1 21. dynos a 
24. eperotbo a || 25. cperothas a || 26. epcrotba a \\ 28. epcrotisis a || 34. ermineu- 
matha a post corr, || 45. erisamin a || 52. epythimo a || 53. cpithimis a | 54. epi- 
thimi a y 56. cutichis a \ 57. catichos a | 58. cuthichia a || 59. eutychestatos a \ HEBMENEVMATA MONACENSIA 137 epon die 

epes dixi 

epen dixisti 

erastis dixit 
5 ero amator 

eras amo 

era amas 

eros amat 

epithymia amor 
10 epicrato cupiditas 

echo habeo 

echis habes 

echi habet 

echen habuit 
15 eschomen habuimus 

eschete habetis 

eschin habere 

elthe ueni 

erchome uenio 
20 erchonte ueniunt 

erchometa uenimus 

elthate uenitis 

epeno laudo 

epenis laudas 
26 epeni laudat 

epenis laus 

epenumen laudamus 

epenite laudatis 

epenesa laudaui 
30 epeneses laudasti 

epenesen laudauit 

epenume laudor 

epenise laudaris 

epitasso impero 
35 epitassis imperas epitassi imperat 
epitaxa imperaui 
epetaxe. imperasti 
epetaxasy imperaui tibi 
epetaxasmi imperasti mihi 
epetaxaauto imperasti illi 
epetaxa auto imperastis illi 
epytagi imperium 
eperroto interrogo 
eperotas interrogas 
eperota interrogat 
eperotyson interroga 
eperotysa interrogaui 
eperotizes interrogasti 
eperotisis interrogatio 
ectithymi expono 
eethy expone 
eethesis expositio 
exetica exposui 
exetices exposuisti 
ecthes heri 
ecthesinon hestemum 
exothicos hesternus 
epitithimi inpono 
epithes impone 
epithica imposui 
epedices imposuisti 
epidetis impostor 
ecchinno impostera 
ecchie eflFundo 
ecchinis eflFimdis 
ecpipto excedo 
exepesen excedit 
ecmaxon exterge 
ecmasso extergo 40 45 50 65 00 f?5 70 9. epythimia a | 10. epycrato ai 16. cschomem a \\ 34. epytasso a H 35. epy- 
tassis a i 86. epytassi a | 37. epytaxa a | 38. epytaxes a || 39. epetaxi a 1 40. epi- 
tazasi a | 41. epytaxa auto a || 42. epytaxas auto a || 44. eperoio a \\ 46. epe- 
rotha a 1 47. eperotiBOD a | 50. eperotizis a 1 61. ecthitimi a J 52. echti a ; 
53. echtesis a l 54. exethica a || 55. exethices a | 58. cxotichos a | 59. epithi- 
timi a \ impono a | 61. epythica a | 64. inpostera a || 66. ecchinnis a || 67. epipto a '} 138 HERMENEVMATA MONACENSIA exemassa extersi 

ecdyo expolio 

ecdyson expolia 

ecdyse expoliate 
5 ecdynata expolias 

ecdino extendo 

ecdynis extende 

eryzo certor 

erizas certaris 
10 eryzoysin certatur 

erizomen certamur 

eristis certator 

elco duco 

elce duc 
16 elcis ducis 

elci ducit 

epaggellome promitto 

epagelle proraitto 

epagellete promittet 
80 epaggillamin promisi 

epeggillato promisit 
[211«] epaggelia promissio 

eccopto excido 

eccopson excide 
25 execopsa excidi 

eteros sodales 

eteris sodalis 

eteria sodalitas 

exo foras 
30 esso intus 

echome opto 

echi opta 

ouchete optat 

euchometa optamus 
35 elpizo spero elpizis speras 
elpizi sperat 
elpison spera 
elpisusin sperant 
elpizomen speramus 
elpis spes 
eurisco inuenio 
euriscis inuenis 
eurisci inuenit 
eures inuenisti 
eura inueni 
epiorco periuro 
epiorcis periuras 
epiorci periurat 
epiorcos periurus 
epiaxa egi 
epraxes egisti 
epraxen egit 
epraxamen egimus 
epracton agebam 
epractet agebas 
epractes agebat 
epraxan egerunt 
eiilisa amaui 
efilises amasti 
efilisen amauit 
effili amabat 
eifiUis amabas 
eponim dolebam 
eponis dolebas 
eponi dolebat 
epones dolui 
egyro excito 
egyris excitas 
egyron excita 40 45 50 55 60 65 70 2. exspolio a | 3. exspolia a \\ 4. exepoliate a U 5. exspollaB a | 6. ecdyno a . 
7. extendis a ante corr. || 8. erizo a ] 10. erizoysyn a | 18. epaggelle a \ pro- 
mitte a II 19. epaggcllete a 1 26. ctheros sodalis a 1 27. cthoris sodales a 
28. etheria a || 31. euchomc a H 32. euchi a \\ 34. euchomctha a 39. episusin a '' 
49. epyorci a 51. ep///raxa (una littera erasa) a || 52. epiraxes a ante ras. |; 
55. epracthon a || 62. efili a | 63. efillis a 1 68. egiro a | 69. egiris a || 70. egiron a J HERMENEVMATA MONACENSIA 139 egyri excitat 

enypnion insomnium 

enypnis insomius 

epado precantu 
5 epadis precantas 

epadi precantat ^ 

epason precanta 

epodi precantatio 

epasis precantasti 
10 epasa precantaui 

epasen precantauit 

epodus precantatur^) 

eucliaristiunen gratias agimus 

eucharistis utilis 
15 eucharistia utilitas 

epicalume inuoco 

epicalise inuocas 

epicalite inuocat 

epiclisis inuocatio 
20 epicalise inuoca 

epicalesaste inuocare 

epicalesamin inuocaui 

eesthio edo 

esthie ede 
25 estiusin edimt 

erite dictum est 

epizito inquiro 

epizitis inquiris 

epizitisa inquisiui 
30 epizitisas inquisisti 

eperchome superuenio 

epilten superueuit 1) u in corr. || eisago introduco 
eigagis introduces 
eigagi introducet 
eisigagon introduxi 
eisigagen introduxit 
eisigagi introductio 
ecdechome expecto 
ecdexe expecta 
exedexamin cxpectaui 
enpirizo incendo 
enpirizis incendis 
enpirizi incendi 
enpyrismos incendium 
enpyristis incendistis 
eleuthero libero 
eleutheris liberas 
eleuteri liberat 
eleutheroson libera 
eleutheros liber 
episa suasi 
episen suasit 
epistin suasum 
etimazo paro 
etimazis paras 
etimazi parat 
etimason para 
ergastis operarius 
ergasia operatio 
ergazome opero 
ergon opus 
ennicisa uici 
ennicisen uicit sr. 40 4r) 50 55 60 1. egiri a | 2. enipnion a | 3. enipnis a | insomnis a || 4. precanto a 
ante corr. | 9. precantisti a | 11. epasan a ante corr. | 17. epycalyse a \\ 18. epy- 
calyte a 1 19. epyclysis a | 20. epycalise a y 21. epicalysaste a ante corr. || 22. epy- 
calefamin a | 23. esthio a 1 25. esthiusin a | 26. erithe a D 32. epilthen a p 
33. eysago a | 34. eysagagis a \ introducis a 1 35. eysagagi a ) 36. eysagagoo a \ 
37. eysagagen a H 38. eysagagy a | 45. enpirismos (n superscr.) a 46. enpi- 
ristis a \ incendiarins a ante corr. | 49. eleutheri a | 54. episthin a | 55. ethi- 
mazo a | 66. ethimazis a | 57. ethimazi a | 58. ethimason a | 61. operor a \\ 140 HERMENEVMATA MON-^ENSIA eniiicises uicisti 

enicas uincebas 

enica uincebat 

enicum uincebam 
5 exelin eximere 

exoson inpelle 

epempsan misenmt 

epempsen misit 

epempses misisti 
10 epero leuo 

eperis leuas 

eperi leuat 

eparon leua 

epira leuaui 
15 eperes leuasti 

euclii uerum 

edocha dedi 

edocen dedit 

edoces dedisti 
20 edothi datum est 

enantion contrarium 

enantius contrarius 

eutheos statim 

edipnisa cenaui 
25 edijmises cenasti 

edipnum cenabam 

edipnis cenabas 

edipni cenabat 

edipnisate cenastis 
30 edipnisamm cenauimus 

emat san^uis 

emos meus 

emon meum 

estin est 
35 eisin sunt esmen sumus 
estosan sint 
epitropos procurator 
epitrepson permittet 
epitrepo permitto 
epithimo concupisco 
epratin ueniui 
epimeno permaneo 
eleo misereor 
eleyse miserere 
eleymon misericors 
eleymosini misericordia 
eri)i serpit 
erpeton serpens 
erpeta serpentia 
ellato deminuo 
exotho expello 
exothi expelle 
eniautos amus 
eniauton annuum 
eniauti amii 
eniausion annuale 
enia quedam 
epicalume appello 
epicalise appellas 
epicalite appellat 
epiclisis appelhitio 
ego ego 
ecinon ille 
eimi sum 
epimelis diligens 
epimelia dihgentia 
epso coco 
epsisis coces 
epsi cocet 40 45 5() 55 f.O 65 70 1. eiiniccses a || 6. impelle a || 16. uotum a || 26. cdipnum a \ cenebam a 
ante corr. 27. edypnis a || 28. edypni a j| 29. edypnisatc a || 30. edypnisamin a J 
33. emom a y 34. esthin a \\ 35. eisyn a | 42. eprathin a \ ueniui idest uenii a " 
62. exoto a ante corr. || 54. cniauthos a \ annus a | 66. eniauthon a 1 56." eniauty 
(UL mpraacr.) a \\ 57. eniausyon a || 62. epyclisis a \\ 66. epymelia a \\ 68. coquo a i 
69. coques a \\ 70. coquet a | HERMENEVMATA MONACENSIA 141 epsison coce 

epsisate coccite 

epsomen cocimus 

eston cociton 
secinu illius 

ecinon illum 

enos unius 

eis unus 

en unum 
loecaton centum 

esoteros interius 

epimelos diligenter 

eita deinde 

epelathu oblitus es 
15 epelathomin oblitus sum 

epelatheto oblitus est 

exerthome exeo 

exelthe exi 

ecpleco explico 
» expresso exigo 

eupeptus digestus 

eupepto digero 

ecdero discorio 

ellatoma uicium 
25 exote exquo 

epixen gelauit 

ecmemus exparte 

exeretos precipue 

exereton precipuum 
so egogun ego certe 

exesto liceat 

exestoun liceat ergo 

exestin licet exine licere 

exestimenti licebit autem 
expipoli diu 
eicotos sane 
eulogos rationabiliter 
emiara nisisi 
eimithicon nisiforte 
eimifallome nisi fallor 
efallome fallor 
entelesteron plenius 
exomologisome confitebor 
exomologite confitetur 
entosu intra quem 
epidi quoniam 
epidan postquam 
elpisen excorticauit 
eti quicquid 
egnon comperi 
econtos ultro 
euergetima beneficium • 
euergetis beneficus 
efidon inspiciens 
efopsome inspicio 
epidixis probatio 
engis prope 
enarges manifestum 
euthi utinam 
eithides utinam uero 
eithimen utinam quidem 
eithiun utinam ergo 
epibale adic 
epipempo inmitto 
epipempson inmitto 35 40 45 50 55 fiO G5 1. coquae a Q 2. coquite a ) 3. coquimus a O 4. esthon coctum a | 10. ecca- 
ton a II 11. esotheros a \\ 16. epaelatheco a | 19. ezpleco a ante corr. || 20. ec- 
presso a 1 24. ellathoma a H 27. exmemus a ante corr. jj 28. ezeretbos a \\ 
29. exerethon a post corr. jj 33. exesthln a H 35. menthi a || 36. epypoli a || 
40. emithicon a | 42. eifallome a ante corr. | 43. enthelesteron a 1 47. exipidi a \\ 
48. eppidan a | 50. etbi a || 52. ultra a ante corr. || 53. euergethima a 1 54. ener- 
gethis a I beneficiis a 1 56. esopsome a j| 61. eutides a | 62. euthimen a | 64. edic a ' 
66. epipemson | inmitte a | 142 HERMENEVMATA MONACENSfA epempsa inmisi 

enepasa idici 

eiotha consueui 

ethos consuetudo 
5 efiiidios subito 

enedreuo insidio 

ectroma aborsum 

exotrosen abortiuit 

episceuagzo reficio 
10 episceuason refice 

epistenazo ingemo 

epistenazi ingemit 

ereugome ruptor 

encentrizo insero 
15 elenchos titulus 

enbibazo instituo 

eutuchos feliciter 

eufimos beneloquax 

euangelizo bonura nimtium 
20 zografos pictor 

zografo pingo 

zografi pinget 

zografia pictura 

zografis pinges 
25 zografusin pingent 

zografumen pingimus 

zonnio cingo 

zosoti cinge 

zoni cingulum 
30 zostra cinctura 

zito quero 

zitis queris 

ziti querit 

zitison quere 
35 zitumen querimus zitite queritis 
zitusin querunt 
zin uiuere 
zi uiuet 
zo uiuo 
zite uiuitis 
zomen uiuimus 
zieltypos zelotipus 
zeugno idest iungo 
zeugnis idest iunges 
zeugnui idest iunget 
zeuxon idest iunge 
zeuxis idest iunctio • 
zeuniomen idest iungimus 
zeugos idest par 
zeston idest feruente 
zei idest feruet 
zeis idest ferues 
zeo idest ferueo 
zemi idest feruentum 
zimeno idest feruento 
zomos idest ius 
zimia damnum 
zimiu damnat 
zimiys damnas 
zimigma lamentum 
zimizo lamento 
zostra balteum 

• 

zesron elixa 
zeso exlixo 
zeis uiuas 
zesomen uiuamus 
zoticos uiualis 
zogron cauea 
zigostatis ponderator 4U 45 50 55 [212 9T 60 65 70 1. epipemsa a \\ 2. edidici a || 5. effnidios a | 6. insidior a | 15. tytulus a |l 
17. euthuchos a | 19. euuangelizo a | bona nuntio a ante corr. | 27. zonnyo a || 
43. zelotypus a: in sequentUma i et j litteranm confasianem nan notabo 
44 — 57. idest om. a | 46. zcugni a | 49. zeugniomen a || 55. zimi a | 58. dampnnm a 
59. zimii dampnat a | 60. dampnas a | 61. lomentum a H 62. zimicho lomento a 
63. baltheum a || 65. elixo a | 70. zogostbatis a || HERMENEVMATA MONACENSIA 143 zigion statera 

zigon iugum 

zeugelatis bubulcus 

hineca attuli 
5 hineces attulisti 

bineccen attulit 

hineccemen attulimus 

hineccen attulerunt 

hicti adductus sum 
10 hictisan adducti sunt 

hictimen adducti sumus 

hyctite adducti estis 

hic^leonacis aut etiam sepius 

hirmosmenon aptum 
15 higago adduxi 

higagen adduxit 

higages adduxisti 

hiniochos aurigas 

hiniochi agitatores 
w hilton ueni 

hilthen uenit 

hiltes uenisti 

hirthceo ueniebat 

hirthu ueniebas 
whircomin ueniebam 

hitthitin uictus sum 

hitthiti^) uictus est 

hittithis uictus es 

hittithysan uictus 
^ hittethymen uicti sunt 

hittethite uicti sumus 

hipsisa uicti estis 

hipsisamen coximus 

hipsisan coxerunt 
^ hipsithi coctum est 

hipsimenon coctum hipsisen coxistis 
hiffalisamin caui 
hiffaliso cauisti 
hiffalizato^) cauit 
hiffalisto cautum est 
hirisa certaui 
hilos clabus 
hili clabi 

hilocopus clabarius 
hilocopima clabata 
himera dies 
himerisan diumum 
hidome delector 
hidete delectator 
higume existimo 
higumenos exasperatus 
higriumenu exasperasti 
hiritrisa erubui 
hiritriasen erubuit 
higorases emisisti 
higorasamen emimus 
higorasan emerunt 
higorasate emistis 
hideos libenter 
hydipathia libido 
higrypnisa lucubraui 
higripnises lucubrasti 
higrinisen lucubrauit 
higripnisamen^) lucubrauimus 
higripnisate lucubrastis 
himeros mansuetos 
himero mansueto 
hithi mores 
himeron mansuetus 
hithos mos 
himelisa neglexi 40 45 50 55 60 65 70 1) hitthitis ante rcis. | 2) za eo; zo carr. | 3) prior n ea; s corr, I 13. septas a || 21. hylten a | 23. hyrtheco a | 26. hittithin a | 27. hittithi a |! 
28. hytithis a l 29. hytitisan a ] 30. hytithimen a | 31. hytithite a | 38. hisfali- 
samin a | 39. hisfaliso a || 40. hisfalizato a || 41. hysfalisto a || 57. hygorasemen a 
59. hygoraaaihe a | 64. hygripnisen a | 144 HERMENEVMATA MONACENSIA himelisen neglexit 
himelises neglexisti 
himelimena neglecta 
himelimenon neglectum 
6 hirithisa numeraui 
hirithysas numerasti 
hiritmisen numerauit 
hidicisa nocui 
hidicisen nocuit 

10 hidicisas nocuisti 
himeteron nostrum 
himis nos 
himis nobis 
hitisa poposci 

15 hileras probastis 
hiristisa prandidi 
hiristises prandidisti 
hiristisate prandidistis 
hiristisamen prandidimus 

JD hymarton peccaui 
himartes peccasti 
himarten peccauit 
himartisete peccastis 
hymartysamen peccauimus 

26 hysicazo quiesco 
hyscos quietus 
hysichia quies 
hyspasamen salutaui 
hispasu salutasti 

30 hispassato salutauit 
hircasmeua polita 
hypome suo 
hydis idest suauis 
hydi idest suaui 

86 hideos idest suauiter hlios idest sol 
hilasterion solarium 
hiliazome soliculor 
hipsamin tetigit 
hipsato idest tetigi 
hipsu idest tetigisti 
hiren tulit 
hires tulisti 
hires tuli 
hiras idest tuli 
hithelo uolebam 
hitheles uolel)as 
hitelen uolebat 
hitelisa uolui 
hitelisen uoluit 
hithelises uoluisti 
hithelisamen uoluimus 
hilipsa unxi 
hilipsamen unximus 
hilimmenon unctus 
hilipsamin unctus sum 
hilapsato unctus est 
hilisametha uncti sumus 
hiremenon incertum 
hira iuno 
hinia retinacula 
himionos molus 
theos deus 
thei dii 
thys diis 
theon deorum 
thea dea 
theaon dearum 
triambros triumphus 
triambeugo triumpho M 4:'. 5t> :>:> CO 65 70 7. byrithmisen n || 16. hilexas a\\ 17. hiristises ex hiristide corr. a \ prandi- 
disti cx prandidistis a \\ 20. hyniartlion ex hymasthon corr. | 21. himartes ex hi- 
mastes a \\ 22. himartcn ex himasten a p 25. hysicaso a O 26. hysichos a \\ 28. hyspa- 
saniin a 33. 34. idest om. a || 36. hylios a || 37. hyljastherion a \\ 40. hipsatho a \ 
idcst fntt. a | 41. idcst om. a H 45. idest om. a \\ 46. hilthelo a || 47. hiltheles a ,| 
48. hiltelen a || 49. hithelisa a \\ 52. hitelisamcn a || 54. hilapsamin a | 59. birgine- 
non (r s. scr.) a || BEBHENETHATA HONACENSIA theoro specto 

theoris spectas 

theori ^ectat 

theoiisaD spectat 
stheorumen spectamus 

theorie s^iectacula 

thsumazo miror 

tauma mirus 

taumaston mirabile 
10 thingano tangit 

thige tange 

tfaigatar filia- 

temeton fas 

tomiza arbitror 
is thiris fenestra 

thirides fenestre 

thira ostium 

thiruros ostiarius 

thimanticos animosos 
so thinsco morior 

thoribo tumultus 

thiriro tumultu 

throni sedilia 

telon uolo 
■5 thelis uis 

theli uult 

thyin iugula 

thio iugulo 

thiis iuguks 
30 thysia sacrificium 

thyosi diuinus 

thimiama incensum 

thimiason supplicia 

tbelisis uoluptas 
3fi thelerou turbulentum 

.thiasus audax tharon audaciter 
therapos cura 
thfrjipcuBcjiin" cura me 
tberapeuo curo 
tbesaurizo condio 
thilazo surgo 
thireuo ucnor 
thireugis uenans 
tbireugi uenatur 
tbireutis uenator et postia 
thermeno calefacio 
thennon calefac 
thermanon calefacio 
thermon calidum 
thermea caUdus 
tfaerizo meto 
therizis metes 
therezi metet 
therisinos mete 
theriate measores 
thapto obnio 
thrino fieo 
thlo quasso 
thallo uireo 
tliisliistfriyu alterum 
tbateron alterutrum 
tlili)j()U)i.-iut spissata 
tbrillo rumor 
tbesis positio 
tbriscia religio 
tbrisceute cultores 
thrinos plauctus 
tbreusis coospicis 
tharsos audacia 
thion numen 
thilacos foUis i. Ipecta a 7. tantnaio a Q 10. tingano a | 12. ti^thar a || 18. themitOD a \\ 
IB. brru a | 16 tjridea a | 33. tiroro a \ S3. brboni a \ 24. thelon a ] 36. turbo- 
lentnni a | Sfi. tnuni a | 87. traaon et *. ser. taron a \ 89. therBpeusoDme a |i 
At. tjreno a \ 46. tireatis a \ et ostiarina a \ 49. calefacit a \ 64. theriii a ' 
fi6. thaiumM a | fift. teri>ta a \ 58. trino o | 69. thenris a | 70. audatia a | 
OoTp. fllML IM. toa. m, 10 146 HERMENEVMATA MONACENSIA thrix capillus 

thridax lactuca 

thauatos mors 

tlmitos mortalis 
5 thnitou mortale 

theros estos 

thimeli aescena 

thimelici scenici 

thimelicos scenicos 
10 theria bestie 

theriomachos bestiarius 

theriomachi bestiarii 

thermy lupini 

thermodotis caldarius 
15 themophilax pigella 

thes pone 

thiso ponam 

thalassa mare 

thalassios marinus 
20 thema premium 

thambos stupor 

theofilos deos amans 

theate spectatores 

thelicon femininum 
25 thelia feminina 

iceteugo obsecro 

ileos propitius 

ilascos placo 

icetis supplex 
30 istos tela 

istopodes pedetelia 

ippos equus 

ippeugo equito 

ippis equites 
»5 ippodromus circus 

ippodromi^ circenses 

icanon satis icanopyison satisfaciam 
idryo coUoco 
ischyropio confirmatum 
ischiron firmum 
ierosilon sacrilegium 
iso aequo 
iatros medicus 
iatrion stidio medici 
ixeutis auceps 
ixeugo aucupor 
ixeugis aucuparis 
ixeugi aucupatur 
ixos uiscum 
ixoidis uiscidum 
idos species 
idros sudor 
idro sudo 
idrys sudas 
idrosen sudauit 
idroses sudasti 
idrosa sudaui 
ischyo ualeo 
ischyi ualet 
ischyros fortis 
ischyron fortiter 
ischyrotatos fortissimum 
icanodotis satis dator 
icaesia supplicatio 
isymeria equinoctium 
icraas humor 
iereus sacerdos 
iereis sacerdotes 
ieron sanctum 
ieroscopos aruspex 
idin uidere 
imeros mansuetus 
ilaros ilaros 40 45 50 55 60 05 70 1. triz a I; 3. thanathos a \\ 5. thenton a \\ 6. estus a || 7. thimelia scena a \\ 9. sce- 
nicus a 16. temophulax a i| 18. talassaa 1 19. talaBsios a \\ 21. tambos a || 22. theophi- 
lo8 a I 23. theathe a | 30. isthos a 1 31. isthopodes a | 36. ippodromoa a | 40. iBcbi- 
ropyio a || 46. studio a | 60. iscos ante corr, a 1 69. ierei a || 74. hilaris interpr, a\\ HERMENEVMATA MONACENSIA 147 inati ut quid 

ina su ut tu 

ichnos uestigium 

ichni uestigia 
5 ichneutis uestigator 

ichneugo uestigo 

imatia uestimenta 

imatismos uestiarius 

ieron fanimi 
10 iethis piscis 

icthies pisces 

irax accipiter 

ichnos gracilis 

idioticecrig priuatiosus 
15 idioticon priuatum 

idiotica prauata 

idion proprium 

idii ecce 

isotimos equalis 
20 isotimia equalitas 

isos fortasse 

inagnus ut scias 

inaepignus ut recognoscas 

ixete concedite 
tb ios erugo 

ipolon uenenosum 

cosmos mundus 

chyrton manus 

cefal caput 
90 chryson aurum 

cofon mutus siue surdus 

cosmise omare 

cosmo omo 

cosmas omas 
s5 cosma omat 

cosmison oma 

T^osmia omamenta 

cynon commune 

cynonise communicare cynoms commumcas 

cynoni conmiunicat 

cymume dormio 

cymase dormis 

cymate dormit 

clepto inuoluo 

clepti furatur' 

cleptis fur 

clepsimenon furtiuum 

cerdos lucmm 

cerdeno lucror 

cerdenis lucraris 

cerdeni lucratur 

catabrosco comedo 

catacinosco male existimo 

cynogo uenor 

cynogos uenator 

carteso sustineo 

chnisto scalpo 

chnison scalpe 

colio ueto 

colyis uetas 

colyi uetat 

colise uetare 

copto incido 

copson incide 

copti incidit 

catecopsa concisi 

catacopto concido 

catacopsou concide 

clanno frango 

claimis frangis 

clanni frangit 

clason frange 

clasmata fragmenta 

cento pugno 

centison pugne 

centa pugnet 

centima pugnum 40 45 50 55 60 65 70 7o 11. iethie8a||14. idioticechrjeall 15. icliothicona{| 16.priuataa|{19.i6othiino8a 
20. isothima a |'; 31. uel a \\ 75. pungo a |; 76. punge a \\ 77. punget a ", 78. punctum a 

10* 148 HERMENEVMATA MONACENSIA centron stimulum 

columbise natare 

colimphitra natatoria 

cathezii sede 
6 cathime sedeo 

cathezete sedes 

cathezi sedet 

colpos sinus 

ceras comu 
10 cerata comua 

corax coruus 

cichla turdus 

caria nuces 

coUa gluten 
15 coUison glutina 

coUistis glutinator 

callo glutino 
212'»] calo uoco 

calis uocas 
20 cali uocat 

caleson uoca 

calime uocor 

calise uocaris 

calumetha uocamur 
»6 cathero dedico 

catherisis dedicatio 

catherominon dedicatum 

clio cludo 

clison clude 
30 ceclismenon clusum 

cecliste clusum est 

clitron clostrum 

clides claues 

clidion clauis 
85 clidopios claustrarius 

casima solum cribi abscondit 
cribo abscondo 
corix cimex 
cenon nouum 
cenoteron noui sumus 
celiome uoluto 
celiese uolutas 
celiete uolutat 
cyclon cauum 
caminos fomax 
cratis tenes 
cratison tene 
cratise* teneris 
cratumen tenemus 
cratotose teneo te 
cratise tenet te 
cylosin uolutat 
cyamos faba solida 
crato teneo 
crati tenet 
cratechete tenetur 
cratite teneris 
cratumeta tenemur 
cratis me tenes me 
cratis auton tenes illum 
cratisonanton tene illum 
cemo misceo 
cemas misces 
cemat miscet 
cerason misce 
cerasmenon mixtum 
cemumen miscimus 
cratis potio 
cantilia semiuntie 
cremnizo precipito 
craemnizas precipitas 40 45 50 55 60 65 70 9. caeras a || 10. ceratha a | 22. uocor 'j^o uocar corr, a | 36. clydiopios a 
42. cyliome a \\ 43. cyliese a | 44. cyliete a | 45. cylon (\ 8. scr.) a | 47. craies a ] 
52. te pro me carr. in a ] 53. cylison (\i 8. scr.) uoluta a | 57. catcchete a \\ 
58. tenebit a | 59. cratumetha a | tenuimus a | 67. cernasmenon a anU corr. \\ 
68. miscemus a | 69. crasis a | 70. semuntie a || 72. cremnizas a | HEBMENEVMATA MONAGENSIA 149 cremnizi precipitat 

cremnison precipita 

cremnos precipicium 

celeugo iubeo 
6 celeugis iubes 

celeugi iubet 

celeuson iube 

cjba alea 

cybeutis aleator 
10 cyrfeugo dominor 

cyrios dominus 

cyria domina 

cyriaca dominica 

cyriacon dominicum 
15 cyno moueo 

cynis moues 

cyni mouet 

cynison moue 

cynitis motus 
» cefalargia dolor capitis 

cybos hortus 

criti hordeum 

crommya cepe 

cardamon nasturcium 
t5 cercis radium 

cycleugo circito 

cycleugis circitas 

cycleugi circitat 

cycleuson circita 
socycleutis circitator 

cyclos circulus 

clados ramus 

cladi rami 

cladeugo puto 
85 cladeugis putas 

cladeugi putat cladeutis putator 
cladeutyrion putatoriimi 
cataballo deicio 
cataballis deicis 
cataballi deicit 
cataballe deice 
cato deorsum 
catabenno descendo 
catabennis descendis 
catabi descendet 
caba descende 
catoteros inferius 
catocea inferiora 
catome possideo 
catisis possessio 
carpos fiructus 
carpoforia fructifera 
carpi fructi 
catiguro accuso 
catigoris accusas 
catigori accusat 
catigorigon accusa 
categoria accusatio 
catyrogos accusator 
catygorisas acusati 
catygorisa accusaui 
catigorise accusare 
catapontizo precipito 
cyndineugo periclitor 
cyndineugi periclitat 
cyndinos periculis 
cyndinon periculum 
catando considero 
catanois consideras 
catanoi considerat 
catanoyson considera 40 45 50 55 60 65 70 3. praecipiiiom a | 20. capitis dolor a || 22. criihi a | 33. cladii a | 36. clau- 
deugi a atUe corr. | 43. catho a 1 47. cataba a | 56. catiguris a 1 57. catigiir a \\ 
58. caiigorison a | 59. catigoria a 60. catigoros a | 61. accosati a | 65. periclitor 
pro periclitatur a || 66. periclitatur ante raa, a | 150 HERMENEVMATA MONACENSIA camno laboro 

camnis laboras 

camiie labora 

calos bene 
6 cacos male 

catafrono contempno 

catafronis contempnis 

catafroni contempnat 

catafronitis contumax 
10 catafronisis contumatia 

catagelo derideo 

catagelas derides 

catagela deridet 

catagelason deride 
15 catagelasa derisi 

catagelastis dcrisor 

catagelastis derisus es 

catateuchon consecutus sum 

catamomas insingularis 
20 calas dycumenon bene gestus 

cyrion proprium 

campto curbo 

camson curba 

cacamenon curbatum 
25 camse curbare 

cime iaceo 

cise iace 

cite iacet 

compson cuba 
30 compto cubo 

crazo clamo 

crazis clamas 

crazi cliimat 

craxon clama 
35 craugi clamor ctonizo pectino 

ctenisis pectinas 

ctenisoli pectinat 

ctenison pectina 

cauma pectine 

caumatizome estus 

ceraunos estuor 

craumatizi fulmen 

cyrios estuarius 

catarmos aries 

cronia lustratio 

cronos satumus 

catafeugo confugio 

catafeugis confugis 

catafeugi confugit 

catareusa subsident 

callistofi optime 

callistofi optimus 

callisti optima 

crine iudico 

crinis iudicas 

crin iudicat 

crinon iudica 

critis iudex 

catacriuo condempno 

catacrinis condampnas 

catacrini condampnat 

catacrinon condapna 

catacecrimenon condampnatus 

clironomos lieres 

clironomia hereditas 

colazo uisior 

caplinzo fumigo 

captos fumus 

cyrisso precono 40 45 M) 55 60 fib 70 3. labore ante corr, a || 8. 'contompnit a \\ 16. catagelastis pro catagelaston 
corr. a Q 18. cateteuchon a ] 19. caiamonas a J 20. calasdyicumenon a | 23. cam- 
pBon a II 24. catamenon a | 36. pectine a | 39. ctcnise a | 45. catharmos a 
47. BaturnuB pro saiumalia corr. a || 61. cathareusa Bubsident a || 62. calliston a 
63. calistos a | 57. crini a jj 61. condempnuB a | 62. condempnat a || 63. con- 
dempna a 64. condempnatus a | 67. uisio a | 70. crisBO a ) HERMENfiVMATA MONACENSIA 151 ceome ardeo 

cei ardes 

cete ardet 

catacecaumenon ustulatum 
6 catallasso demuto 

cataplebo despicio 

catorysso obruo 

catalio deuerto 

catafero depono 
10 catasticonun constituo ergo 

catecaston per singula 

catarrion pro modo 

catatinauti nanti eandem rationem 

cataper sicut 
15 eolatio adulatio 

colax adulator 

cegaralbis nam aliter 

cegaraxion etenim dignum 

catharison purga 
«o ololizo ululo 

ololizis ululas 

ololizi ululat 

ololigmos ululatus 

odus dens 
25 odontes^dentes 

odontias dentit 

odontia dentis 

uconomon dispendo 

ucodomos edifico 
30 ucodomis structpr 

ucodomia structura 

udo tumo 

udis tumis udi tumet 

uda tumor 

udamen scio 

udes scis 

uden scit 

ucida nescio 

ucydes nescis 

uciden nescit 

unices ungues 

onix unx 

orthos rectus 

ortho erigo 

orthis eriges 

orthi eriget 

orchomenon erectum 

orcizome irascor 

orcizete irascitur 

orgilon iracundum 

orgilos iracundus 

odipotetropo quocumque modo 

ome opinor 

oteomos neque tamen 

osacis depote quotienscumque 

odirete deplorant 

odironte planctus 

odirmos dispositio 

oconomia edificatur 

ocodomus acumen 

oxitis nihil prodest 

odenofelos quanti fuit 

osuin non ledo 

oblapto non ledo 

otegarampote neque enim aliquando 

4. catececaumenon a | 6. catablepo a || 7. catarisso a | 10. castigonun a \ 
costiguo a II 11. cathecaston a | 12. catatrion a || 13. catatin autin antilogiam a \\ 
14. cathaper a 1 19. catarison a | 21. oloyzis a || 28. uconomo pro ocon. a j dis- 
penso a 29. ucodomoB pro ocod. a ) 30. ucodomis pro ocod. a || 31. uchodomia 
pro ochod. a 1 32. udo pro odo a |{ 33. udes pro odes a tumes a |; 34. udi pro odi a l\ 
36. uda pro oda a || 36. udamen pro odamen a | 37. udes pro odes a || 38. uden pro 
oden a '] 39. ucida pro ocida a '. 40. ucides pro oc. a||41. uciden pro oc. a !| 42. unices 
pro onices a \ unges a\\ 47. erigit a||48. orthomenon a|| 53. odipoterepo a[\ 64. ume 
pro ome a | 66. quoiescumque a | 67. oderethe a jj 61. ocodomos a 1 66. ampothe a " 35 40 45 50 55 60 65 152 HEBMENEIVMATA MONACENSIA otegarun neque enim 

ochanechome non patior 

oceaso non sinam 

odamos umquam 
6 ofelon uelle 

odemiapolixis nulla comprobatio 

odemia systasis nullam compro- 
bationem 

ochlirosi oblitus es 

ochlirosimi molestus sum 
10 ochlirosestin molestus est 

odamos nequaquam 

oposepipoli ut diutius 

osacinifan quotiescumque 

odenitropo nullo modo 
15 odemia sunthici nullo pacto 

oxicefalos cilo 

oceti non iam 

otinin quemquam 

omicicara necnon 
20 opuan ubicumque 

ochya admissura 

odigy doctores 

olos omnino 

omos tamen 
25 ocedi non oportebat 

ocanmalista uel maxime 

ocion proprium 

odipote quo usque 

ochi non 
30 oden nec 

ote neque 

omu pariter 

otan quando 

otegar non enim 
85 oson quanto 

l) at pro et carr. osu quanti 

osumallon quanto magis 
ochlos populus 
oxipodi anessat') 
odamu nusquam 
operiome ut opinor 
ocexestin non licet 
ochos non tanquam 
ochyros bene munitum 
odeitton nichilominus 
ocinete non mouetur 
ometitathete non reponitur 
odis nemo 
ortux cotumix 
ornix gallina 
oros mons 
ori montes 
paracrome abutor 
parachrate abutitur 
parachrisis abusio 
parachriis abutero 
proerchome procedo 
proerchete procidet 
proilthen processit 
proodos processio 
propembo premitto 
propempson premitte 
pragmateutis negociator 
pragma negocium 
pragmateugome negocior 
piazo prendo 
piason prende 
pararo despicio 
pote quando 
peponthos passus 
prooro prouideo 40 45 50 55 60 65 70 3. occaso a I 7. odetniapodoxis a || 9. oclyrosimi a H 12. diuitius T^ a\\ 13. osa- 
tisan quotienscumque a | 18. otinim a | 28. odippote a | 31. othe a J 33. othan a \\ 
34. othegar a | 39. annessat r a || 42. ocezestin a | 47. omethatite a | 63. para- 
chrome a 1 66. parachrus a || 61. propempo a || 64. negotium a 1 66. negotior a | HERMENEVMATA MONACENSIA peripletete impletur 

pelorie priuilegium 

peloron monstrum 

pedo silio 
5 peditis silitur 

piazo prendo 

proscollo odglutino 

periflegome adiuro 

paiastreuo reuio 
loproplasso adfico 

panuneno permaneo 

proitrepome hortor 

periblepome prospicio 

pirago tempto 
is pinno bibo 

pie bie 

pouo doleo 

poniB doles 

poni dolet 
M> ponos dolor 

pratto ago 

prattis agis 

pratti ^it 

pratton age 
S5 praxis actio 

praxomen agimua 

prattete ^^tis 

praxomen agemus 

prattete uendo 
30 polo uendo 

poUs uendes 

poli uendet 

poleson uende 

pratia uenditor 
sfi polomen uendimus polite uenditis 
polise ueudere 
prasimon uenale 
pithos dumeum 
pigno suffugo 
pnison suffuga 
pistei^;o credo 
pisteugis credis 
pisteugi credet 
pisteuson crede 
pistis fides 
pistas fideles 
pisticos fideUter 
pato calco 
patis calcas 
pati calcat 
patison calca 
patisate calcate 
patumen calcamus 
puncteugo pugno 
puncteugis pugnat 
puncteugo pugnat 
puncteusiHi pugnas 
pyctis pugnator 
pro^o antecedo 
pro^is anteeedes 
proagi antecedet 
proaxon antecede 
pro^ose antecedo te 
proagisone antecedes me 
proixase antecessit te 
plitto fereo 
pyo facio 
pyis facis 
pyi facit 4. lileo pro Bilitnr oorr. a | 6. premo a | 9. panutrepho a | 10. protoplaaso 
aitU eorr. a | adfiio pro oduico eorr.aX 16. bibea| 84. praxona|26. pratomen n 
37. pratete a ] agitis a \ 40. suffugo pro Buffigio corr. a \ 4S. credes a 
hi. pfttbison a \ 66. pDgnoB a \ 57. panctengi a \ 68. pugna a \ 62. 63. om. a ' 
G6. MiteceBai te a | tegvitttr in a: proixemie aoteceBBit me ] 152 HEBMENEIVMATA MONACENSIA otegarun neque enim 

ochanechome non patior 

oceaso non sinam 

odamos umquam 
6 ofelon uelle 

odemiapolixis nulla comprobatio 

odemia systasis nullam compro- 
bationem 

ochlirosi oblitus es 

ochUrosimi molestus sum 
10 ochlirosestin molestus est 

odamos nequaquam 

oposepipoli ut diutius 

osacinifan quotiescumque 

odenitropo nullo modo 
15 odemia sunthici nullo pacto 

oxicefalos cilo 

oceti non iam 

otinin quemquam 

omicicara necnon 
20 opuan ubicumque 

ochya admissura 

odigy doctores 

olos omnino 

omos tamen 
25 ocedi non oportebat 

ocanmalista uel maxime 

ocion proprium 

odipote quo usque 

ochi non 
30 oden nec 

ote neque 

omu pariter 

otan quando 

otegar non enim 
85 oson quanto osu quanti 

osimiallon quanto magis 
ochlos populus 
oxipodi anessat^) 
odamu nusquam 
operiome ut opinor 
ocexestin non licet 
ochos non tanquam 
ochyros bene munitum 
odeitton nichilominus 
ocinete non mouetur 
ometitathete non reponitur 
odis nemo 
ortux cotumix 
omix gallina 
oros mons 
ori montes 
paracrome abutor 
parachrate abutitur 
parachrisis abusio 
parachriis abutero 
proerchome procedo 
proerchete procidet 
proilthen processit 
proodos processio 
propembo premitto 
propempson premitte 
pragmateutis negociator 
pragma negocium 
pragmateugome negocior 
piazo prendo 
piason prende 
pararo despicio 
pote quando 
peponthos passus 
prooro prouideo 40 45 50 55 60 r.5 70 l) at pro et corr. 3. occaso a I 7. odemiapodoxis a y 9. oclyrosimi a || 12. diuiiiuB 1$ a || 13. osa- 
tisan quotienscumque a | 18. otinim a | 28. odippote a | 31. othc a || 33. othan a \\ 
34. othegar a | 39. annessat r a y 42. ocezeBtin a y 47. omethatite a y 63. para- 
chrome a y 66. parachrus a y 61. propempo a || 64. negotium a | 66. negotior a y HEBMESEVIIATA H0NACEN8IA peripletete impletur 
pelorie priuilegium 
peloron monstrum 
pedo silio 
5 peditis silitur 
piazo prendo 
proscoUo adglutino 
periflegome adluro 
parastreuo reuio 
10 proplasso adfieo 
p&r&meno permaneo 
proitrepoini? hortor 
periblepome prospicio 
pirsgo tempto 

15 pinno bibo 
pie bie 
pono doleo 
ponis doles 
poni dolet 

10 ponos dolor 
pratto ago 
prattis agis 
pratti agit 
pratton age 

16 praxis actio 
praxomen agimus 
prattete agetis 
praxomen agemus 
prattete uendo 

30 polo uendo 

polis uendes 

poli uendet 

poleson uende 

pratis uenditor 
Mpotomen uendimus polite uenditis 
polise uendere 
prasimon uenale 
pithos dumeum 
pigno sufTugo 
pnisou suffuga 
pisteugo credo 
pisteugis credis 
pisteugi credet 
pisteuson crede 
pistis fides 
pistas fideles 
pisticos fideliter 
pato calco 
patis calcas 
pati calcat 
patison calca 
patisate calcate 
patumen calcamus 
puncteugo pugno 
puncteugis pugnat 
puncteugo pugnat 
puncteusou pugnas 
pyctis pugnator 
proago antecedo 
pro^is antecedes 
proagi antecedet 
proaxoD antecede 
proi^se antecedo te 
proagisone antecedes td 
proixase antecessit te 
plitto fereo 
pyo facio 
pyis facis 
pyi facit 4. lileo pro rililiiir corr. «t ) 6. premo a | 9. panutreplio a | 10. protoplaaso 
tmle eorr. a | adfico pro adaico eorr. a | 16. bibo a | 84. pToxon a | 36. pratoioen a 
37. pratete a | agitia a | 40. suffugo pro suffigio eorr. a | 43. credea a [ 
bi. pathiMn a | 66. pagnai a | 67. poncteugi a | 6S. pugna a | 62. 63. om. a ' 
M. antecwu te a | leguibtr in a: proizenne anteceMit me ] 154 HEBMENEVMATA MONACENSIA pyison fac 

pjitis factor 

prothesis propositio 

prosthes prepone 
6 proethica praeposui 

proethyeen praeposuit 

proethices praeposuisti 

prostes auge 

prostine augere 
10 paristome assisto 

paristemi persequor 

paradioco interpono 

parenthimume dissimulo 

paracalo rogo 
15 paracalis rogas 

paracali rogat 

paracaleson roga 

proschino adoro 

proschinis adoras 
20 proschini adorat 

proschynison adora 

proserchome accedo 

proserchose accedes 
[213'] proserchete accedet 
26 proelthe accede 

prodido prodo 

prodidis prodis 

prodidi prodit 

prodia proditio 
3« prodotis proditur 

procatalambano procurro 

potho desidero 

pothis desideras 

pothi desiderat 
35 prothos desiderium 

paratribo attergo poreuome addo 
pannicizo peruigilo 
parelco traho 
paramythume consulor 
parapsychome perfrigesco 
protino protendo 
pempo mitto 
pempson mittes 
pempis mittis 
planome erro 
planase erras 
plani error 
parerchome transeo 
paleo luctor 
prosco adtendo 
parafiimi remitto 
paradido trado 
paradidis tradis 
paradidi tradit. 
parados trade 
paredoca tradidi 
paredoches tradidisti 
paredothin traditus sum 
parethothis traditus es 
paredothi traditus es 
pentho lugeo 
penthis luges 
penthi luget 
penthyson luge 
pezo ludo 
pezis ludis 
pezi ludit 
pezon lude 
plyno lauo 
plinis lauas 
plyni lauat 40 45 50 55 ao 65 70 4. prostes a 1 8. prodieus a | 13. parentimame a ) 23. proserchese a || 
35. poihos a | 36. atergo a || 38. pannizo et superscr.: uel panichizo a | 47. seqiU' 
tur in a: planate errat | 51. atcndo a | 60. paredothis a || 61. est a | 65. pon> 
thuson a || 66. pedo afUe corr. a || HERMEKEVMATA MONACENSIA 155 plynon laua 

prizo seco 

prizis secas 

prizi secat 
5 prizi secat 

prison seca 

pristis sector 

prion serra 

paratizo seruo 
10 paratizis obseruas 

paratizi obseruat 

paratirisis obseruatio 

prosmantano addisco 

protimo magnifico 
15 prosctome acquiro 

paratithimi oppono 

proago produco 

prolitheugome urbanor 

profasizome causor 
20 prosso pingor 

pacumome pingo 

polemo ingrasso 

polemos belligero 

paugome bellum 
s5 pause desino 

paratithimi pregusto 

procalume commendo 

procalise prouoco 

procalise prouocas 
30 procalite prouocat 

procalisamin prouocaui 

pino esurio pinas esuris 

pina esurit 

preripato ambulo preripatis ambulas 
preripati ambulat 
peripatison ambula 
peripatise ambulare 
periblepome circumspicio 
periblepose circumspice 
portho deuasto 
portise deuastare 
pleo nauigo 
pleis nauigas 
plei nauigat 
pleuse nauigare 
plion naue 
pasco pascior 
paschis patere 
pathos passio 

proteugo principatum gero 
paromiazo assimila 
paraceuazo apparo 
pepitha confido 
parisago introduco 
pachinome pinguesco 
ptemo sternuto 
petame uolo 
petase uolas 
petate uolat 
petastine uolare 
ptenon uolatilium 
procopto proficuo 
procoptis proficis 
procopti proficit 
prooro parturio negligo 
parapempome omitto 
prodido decipio 85 40 45 50 55 60 65 6. <m. a I 7. pristhis a \ secor a | 9. paratyro obserao a 1 10. paratyris a „ 
11. paraiiri a | 13. prosmanihano a ) 14. proihimo a | 16. proscihome a \ ad- 
quiro a | 16. paraihiiimi a | 21. pacunome a ] 24. plaugome a ] 25. plause a 
26. parathitimi a | 29. procaliie a l 30. procalison prouoca a | 34. porypaio a \\ 
35. perypaiis a | 36. perypaii a | 38. perypaiisi a ] 39. circumspacior a | 40. cir- 
camspaciari a arUe corr. || 42. porihise a | 45. plegi a | 48. paiior a | 53. para- 
zeoaso appareo a | 55. perisago a | 63. proficio a | 66. pariuro a | 156 HERMENEVMATA MONACENSIA proidoces decepisti 

proeleo animaduerto 

prolimpsome occupabo 

paliodromi reuertor 
5 paracatithimi demando 

periorizo terminos 

periorismos terminos 

pteo pecco 

pteis peccas 
10 ptei peccat 

parimi presto sum 

pareno moneo 

plero compleo 

pleonazo abundo 
16 paralyo dissuo 

paradigmatizo denosco 

prolego predico 

parimi assum 

parestin adhesi 
20 pintanome interrogo 

pintani interrogas 

pinthanete interrogat 

plero impleo 

paraginomeme peruento 
25 paraxino concito 

ponireugome nequa facio 

perireno circumspargo 

periago circuraduco 

periddeugo circumeo 
30 periodeutis circitor 

prosanapaugome requiesco 

procrino adiudico 

pariimi intermitto 

peritemno circumcide 
35 peritomi circumcidis 

platino dilato proslego arrideo 
paretume excuso 
paretisis excusatio 
paralambano assumo 
paralabe assimie 
paracathime assideo 
paracalo pregloro 
parapempome premitto 
perigrafo circiunscribo 
parabeno transgredo 
parelco extendo 
parentithimi infero 
prostithimi adicio 
prostes adic 
prosapso inponam 
prosdoco spero 
pipto cado 
piptis cadis 
pipti cadit 
peptocen cecidit 
pericapto deuito 
prosdido porrigo 
prodoca porriges 
prosdos porrige 
pihmin fundus 
pyrazo tempto 
pyrazis temptas 
pyrazi temptat 
pyrason tempta 
pyrasmos temptatio 
pyraca tempiaui 
pyrase temptare 
pyra experime 
pericalopson cooperio 
pericalupti cooperti 
periblima coopertorium 40 45 50 M 60 65 2. animaduerte a || 6. terminus a 1 16. paradymatizo a \ dinosco a | 81. pin- 
thani a ||' 24. paraginoneme a | 30. perideutis a | 35. perithomi a | 88. pare- 
thume a | 42. paracliathimo a | 43. praeglorior a ante corr. || 46. transgredior a 
47. parcclo a ante corr. || 49. prosthitimi a | 50. adice a ante corr. | 69. ex- 
prime a | 70. pericalupson a | HERMENEVHATA MONACENSIA 157 Is occasio 


rencho sterco 


limazo hiberuo 


renches stercis 


limazis hiberuas 


ripeno sordido 


dmazi hibernat 


ryparos sordidus 


limase hiberuare 


riparan sordidum 


limasia hibernatio 


r)^penis insordidas 


pastor 


ripeni insordidat 


*osa 


rypenusin insordidant 


eruptio 


raccos pannus 


rosum 


raccodes pannosus 


)lis rosarius 


rathimos desidiosus 


ixamen 


rino limo 


uicus 


rinas limas 


jpargo 


rina limat 


sparge 


rinison lima 


pargat 


rinise limare 


n spargunt 


rei manat 


spargite 


rima uerbum 


gutta 


rofo sorbeo 


proicio 


rofison sorbe 


proice 


rofiton sorbile 


proicis 


riome saluo 


jroicit 


ripozo flauellum 


j proicite 


riris flauellum 


sarcio 


rabdos uirga 


sarcis 


rembete uagatur 


3arcit 


rembome uagor 


i sarci 


rembos uagos 


sartor 


riso rumpo 


Igeo 


ropalon clauato 


alges 


rocimos latinus 


Iget 


romaisti latin^ 


) stemo 


romacon latinum 


s stemis 


romcos romanos 


j sternet 


romci romani 40 45 50 55 60 65 70 parachimazo a Q 13. sequitwr ina: nimus temo | 16. spargit a | 18. renatea 
r ina: renis sparges || 36. sterto a | 37^ stertis a | 40. riparon a | 43. ripneu- 
44. rachoB a | 46. rachodes a | 58. flabellum a atUe corr. | 59^ flagellum a 
rr, I 60. uirgo a || 63. uagus a | 65. roparon a | 67. rocimaisti a | 69. ro- 
itinus uel romanuB a | 70. romey romani romy romani a | 158 HERVENEVMATA MONACENSIA reus obnoxium 

romi rome 

sargian caro 

sioppo taceo 
5 siopas taces 

siopa tacet 

siopison tace 

siopese tacere 

siopisin tacet 
10 siopisate tacere 

siopomen tacemus 

sitho cemo 

sison ceme 

sithi cemet 
16 sise ceraere 

sirizo sifilo 

sirizis sifilas' 

sirizi sifilat 

siristis sifilator 
20 sio moueo 

siis moues 

sii mouet 

sison mouet 

sfino cuneo 
26 stronnio sterao 

stronnyis sternis 

stenazo gemo 

stenazis geraes 

stenazi gemet 
30 stenagmos gemitus 

stauro crucifigo 

schizo conscinde 

stauroson crucifige 

stauros crux 
35 sinidisis conscientia sinidisin conscientiam 
sinistror conscius 
synballo committo 
sinballis committis 
sinbally committit 
syneballon commisi 
synebales eommisisti 
symboli commisitio 
synbalin committe 
sfragis signatura 
s&agizo signo 
sfragizon signa 
sfragize signare 
synithya consuetudo 
synithos consuete 
saro commundo 
saroson communda 
saros scupa 
strefo uerto 
strepse uertor 
synthito compono 
synthes compone 
synethica composui 
symyome noto 
symioson nota 
symiografos notarius 
sycofanto calumpnior 
sycofantis calumniator 
synisto commendo 
synistosin commenda 
synistise commendare 
synstatio commendatio 
symboleugo consilior 
symbolos consiliator 
symbulion consilium 40 46 60 66 60 66 70 1. obnoxius a | 6. sioppas itemqxie pp m aequentihus a | 9. siopposin a '• 
17. airizas a | 23. moue a 1 28. gemis a | 29. gemit a | 31. atayro a | 88. staaro- 
zon a ante corr, l 37. sinistor a | 38. .simballo a | 47. sfragison a past eorr. || 
48. sfragise a | 49. sinithos a ante corr. || 61. commendo a arUe corr. \\ 
52. saroao a \ commenda a ante corr. [ 59. symiume a | 61. natarius a | 62. calum- 
nior a 1 65. synistison a | 68. symbolaugo a ante corr. | HERMENEVMATA MONACENSIA 159 speptome cogito 

scylla expolia 

scjllo uexo 

scyllis uexas 
5 scylli uexat 

scylle uexare 

scylmos uexatio 

stenon angustum 

stenochoro angusto 
10 stenochorin angustare 

stenazo tego 

stenazis teges 

sparasso lacero 

synerchome conuenio 
15 syneltate conuenite 

synpezo concludo 

synpezis concludis 

synpezi concludit 

synpexon conclude 
^ synpegmos conclusio 

synpexe concludere 

sfazon iugulo 

styci stat 

spendi nitit 
26 spendo niteo 

speudo festino 

speudis festinas 

speudi festinat 

speusin festinatio 
3o stizi pugno 

stixon punge 

sinzo conuiuo 

spanos pariter 

sclerostomos oridorius 
35 senifos astrosus 

semnos uenerabilis 

suncinos contubemarum synodiporos comes 
spudati fauisor 
trecho curro 
trechis curris 
trechi currit 
treche curre 
trechin currere 
trechom currimus 
trechete currite 

• 

trechusin curritis 
trofos nutrix 
trefi nutrit 
tribo tero 
tribis teris 
tribi terit 
tripson tere 
trogo manduco 
trogi^ manducas 
trogi manducat 
troge manduca 
tero seruo 
teris seruas 
teri seruat 
terison serua 
terese seruare 
terusin seruant 
terumen seruamus 
terite seruatis 
teruno tituclo 
torinas tituclas 
torina tituclat 
torineson titucla 
torinese tituclare 
tethicen mortuus est 
tethnica mortuus sum 
tethnices mortuus es 
tipto ferio 40 45 50 55 60 65 70 2. ezspolia a | 12. tegis a 1 15. Bynelihate a 1 17. concludit a ante corr. \\ 
82. Btquitur. tn a: afaze ingula || 24. nitet a || 30. styzo pongo a 1 32. stinzo a 
ante corr. | 46. trechomen a | 71. tethnicen a | 74. fero a | 160 HERMENEVMATA MONACENSIA tiptis feris 

tipti ferit 

topos locus 

topon locum 
5 topy loca 

tocos usuro 

tocistes usurarius 

tarasso turbo 

tarassis turbas • 
10 tarassi turbat 

taraxon turba 

tarachi turbatio 

tetaragmenon turbulentum 

taleporos miser 
15 tachino accelero 

taricheugo salio 

tarichis salsum 

tino tendo 

tiuis tendis 
20 tini tendit 

tino tendere 

ti quid 

tiestis quid est 

tipiis quid facis 
25 tecton faber 

tectoneugo fabrico 

tectoneugis fabricas 

tectoneugi fabricat 

ticete tabescit 
30 trepsis delectatio 

titho pono 

tithis ponis 

tithi ponit 

terpome delector 
85 traumatizo uuhiero 

traumatizis uuhieras trauma uubius 
tiganizo frigeo 
tiganizis friges 
tiganizi friget 
tiganison frige 
tiganiton fictum 
tiganon sartago 
temno incidis 
temnis incidis 
temni incidit 
tetenmimenon incidimus 
toxeugo sagitto 
toxon sagitta 
toxeutis sagittarius 
tripho pertundo 
tripas pertundis 
tripha pertundit 
tripison pertunde 
tetripimenon pertusum 
tripa tenebra 
trigon turtur 
trigia faces 
tarson plana 
yperecho emano 
yperbenno exupero 
yperbennis exuperas 
yperbenni exuperas 
ypomeno sustineo 
ypofero suffero 
ypoferis suffers 
ypoferi suffert 
ypodechome suscipio 
ypodexe suscipe 
ypodochi susceptio 
ypodocheuc susceptor 
ypodectis susceptor 40 45 50 55 [213^ 
61 65 70 7. tocisthes a || 13. tarbolentum a post corr. | 21. tinos a anU corr. 
25. tecthon a post corr. | 30. terspis a ante corr. | 36. tranmatizas a y 42. fric- 
tum a I 44. incido a | 45. tempnis a ] 47. tetennimenon a | 60. sagitariiis a \\ 
51. tripo a I 55. tetripemenon a | 59. tharson a | 63. ezuperat a | 72. ypociis a 
ante corr. | HERMENEVMATA MONACENSIA 161 jgyazo sano 
jgiazis sanas 
ygiazi sauat 
jgiis sanus 
sygia sanitas 
ypoluo discultio 
ypoluis discultias 
ypolui discultiat 
ypedusa discultiaui 

10 jrj)elise discultiare 
ypoliusin discultiant 
ypodenno calcio 
ypodennis calcias 
ypodenni calciat 

15 ypodisse calcia 
ypedissamin calciare 
ypereto ministro 
yperetis ministras 
yereti ministrat 

20 yperetison ministra 
yeresia ministrorum 
yperetis minister 
ylasso latro^) 
ylassis latras 

2i>ylassi latrat 
ylagi latratus 
yfeno texo 
yfenis texis 
yfeni texit 
3o yfantis textor 
yfantria textrix 
yponoo suspicor 
yponois suspicaris 
yponoi suspicatur ypopsia suspicia 
ybryzo iniurio 
ybrizis iniurias 
ybryzi iniuriat 
ybristis iniuriosus 
yi^omeno sustineo 
yfeleo subduco 
yfelon subduc 
yposyro subtraho 
ypoballo submitto 
ypobale submitte 
ypobale submisit 
ypoballi submisit 
ypsilon altum 
ypsos altitudo 
ypischnumen promitto 
ypoplino sublabo 
ypochoro recedo 
ypochorison recede 
yperallome transilio 
ypirthithome superpoiio 
ypago uado 
ypagis uadis 
ypagi uadit 
ypatos consul 
ypaticos consularius 
yalina uitria 
yginos salubris 
ypeutimos reus 
ypocatu sumptus 
ypicuos obaudiens 
yli silua 
yjmos somnus 
frenas mens r.r> 40 45 50 r.5 cu 05 1) laieo ante corr. | 9. ypeclusa a [ 10. ypeluae ante corr. a H 16. ypedisamin a || 19. ypereti a 
21. yperesia a | 81. yfantia in yfantrea corr. a \ textris a | 38. sequitur in a: ybris 
iniuria | 41. yfelco a | 45. ypobales a J 47. submittit a | 49. ysos a ante corr. \ 
60. ypsichnumen a | 56. yperithomo a || 59. ypathos a | 61. yalia a ante corr. | 
63. ypeuthimoB a | 64. ypocathu a post corr, | 

Corp. gloM. lat. iom. m. 11 162 HEBMENEVMATA MONACENSIA filantropos humanus 


filumen amamus 
filantropia humanitas 


filos amicos 
filantropotatos humanissimus 


filii amici 


40 


filoponos studiosus 


fili amica 
5'ftoneros inuidus 


filima osculum 
ftonos inuidia 


fobume timeo 
ftonis corructor 


fobise times 
farmaceys uenerarius 


fobite timet 


45 


foijeis homicida 


fobos timor 
10 fonos homicidium 


fobithene timere 
flyaros uerbosus 


filasso custodio 


■ 


fronimos sapiens 


filaxen custodi 
fronesis sapientia 


fiome nascor 


50 


filoxenos hospitalis 


fiete nascitur 
15 filargiros auarus 


foneigo occido 
figadis exulens 


foneyson occide 
filostorgos industrius 


faganon gladiimi 
filosinethis consuetudine 


fisin inquo 


55 


forticos onerosus 


fonome pareo 
20 filonicos contentiosus 


fenete parcet 


^ 


froni sapet 


fiso sufflo 
fodome parceo 


fisas sufflas 
fidi parces 


filopono studeo 


CU 


fidete parcet 


filoponi studet 
26 fise parce 


filoponis studes 
fodolos parcus 


filoponos studiosus 
fulaci custodia 


feugo fugio 
fulax custodiarius 


feugis fugis 


(1 


feni lucet 


feugi fugit 
30 fengos lux 


fugadeugo effugio 
fos lumen 


fliaros uana loquitur 
filo amo 


fortizo onero 
filis amas 


frisso orreo 


< 


fili amat 


fiono inuideo 
35 filison ama 


flegome uror 
filusin amant 


fidete osculare 
filite amatis 


filesome respondeo 
r. fbhoreis corruptor a 18. 
6. fbhoneros a 1 6. fthonos a | i 


filosinetiB a {' 70 19. forticho8 a B 21. sapit a g 22. fidome parco a | 26. fidolos a | 39. amicus a 
47. fobitene a || 52. foneugo a 1 56. fenome a || 57. paret a ante corr. 
62. studDS a II 68. filaros a y 70. horreo » jj 71. fbhono a || 74. filesonmc a | HERMENEVMATA MONACENSIA 163 placet 

parcimonium 
ox 

uocem 
a uoca 
ocat 
micicia 
ima 
amma 
Sammam 

inflammo 
lanterna 

amabilis 
gaudeo 

gaudes 
gaudet 
gaudium 
a utor 
itere 
i usus 
o clodico 
is clodicas 
i clodicat 

clodos 
ume oscitor 
isis oscitatio 
3me dono 
i donas 
ste donat 
3 dona 
oia donum 
on laxum 
3 dono 
separo 
is separas 
i separat chorise separare 
chorismos separatib 
chinno fundo 
chie fende 
chiton fusile 
chitis fusilarius 
choneuo conflo 
choniui conflat 
choneuson confla 
choneuse conflare 
chorigo presto 
choregis prestas 
choregi prestat 
choregise prestare 
chortazo saturo 
chortazis saturas 
chortasi saturat 
chortasia saturatio 
chilos sucus 
chalceis faber 
chalcos aes 
chalcon aereum 
chalchomata eramenta 
chacatucos erarius 
chalcus aereus 
chalcion scutra 
chleuazo derideo 
chleuazis derides 
chleuazi deridet 
chleuson deride 
chresmos sortis 
chresmi sortes 
chresmon sortem 
chresmodotis sortilegus 
cholume irascor 
cholo irasco 40 45 fiO 55 co G5 70 , portimoDium a \\ 7. amicitia a || 11. floccizo a ante corr. | 12. latermi a 
iidico et superscr. uel clodico a | 23. om, a ] 26. oscitur a post corr, 
ksmusis a ante ras. I 32. chalarou a || 33. carizo a || 34. carizo a ante 
35. corizis a 40. funde a || 44. choneuis conflas. choneui conflat a !| 
Keise a || 56. faber fcrrarlus cs a || 59. chalcomata a [ 70. sortilosfus a || 

11* 164 HERMENEVMATA MONACENSIA 10 16 20 25 30 chole ira 


pseudon mentior 
chrestos coinmodus 


pseudi mentiris 


35 


chresiraus frugalis 


pseudete mentitur 
chiron deterior 


psilafo palpo 
chronus diutius 


psilaphas palpas 
chronos temporalis 


psilafa palpat 
charisticos donabilis 


psilafise palpare 


40 


chreuiata pecunia 


psitirizo susurro 
chroma color 


psitirizas susurras 
chromata colores 


psitirizi susurrat 
charis gratia 


psitirismos sufarium 
chalinos frenus 


psego uitupero 


4.'. 


chori fel 


psegis uituperas 
charon ortus 


phesi uituperat 
chiaros tepidus 


psillos pulex 
chira uidua 


psexin uituperatio 
chiria opus 


psillizo pulico 


W 


chorografia agri descriptio 


psillizis pulicas 
chone infedeblum 


psillizon pulica 
charthis carta 


psiches micinas 
choma ager 


psicologo micas lego 
chelone testugo 


pselin armilla 


■s^ 


chalinurgos lorarius 


psellos ballus 
chasma terrefragus 


psellizo l)alpito 
chimon hiemps 


psofos sonus 
chemonon hiemis 


psofi crepat 
chemerinos hiemale 


psomia buccelle 


r.« 


chrisos aureus^) 


psatiros fragile 
chrison aurum 


psofison crepa 
chrisus aureus 


psofese crepare 
chrisotis aurator 


psofo crepo 
chrisantos auratus 


psiatos matta 


6 


pseustis mendax 


psifos compotus 
1) e superscr. \ 


» 

6. chromos a || 12. chalmos et mperscr. uel camus a \ frcnum a || 15. chlia- 
ro8 a \\ 18. cyrografia a ante corr. || 19. chone infedublum a || 20. chartis a \\ 
22. testudo a B 24. terrifragus a Q 32. chrysanthoB a \ auratos a ayvte corr, | 88. psi- 
lafas a || 42. psithirizas a H 43. psithirizi a 1 44. psithirismos a \ susurriam a ' 
47. psesi (bi pro gi corr.) a || 51. om, a Q 52. psillison a || 54. psicolego a ', 
56. balbus a ||.57. balbuto a \ 58. psophos a | 66. psiphos a HERMENEVMATA MONACENSIA 165 L computa 
eomputo 
computare 
3 calculator 
j gemrae 
to tresello 

tresellatum 
m tresellarius 
\ frigus 
Q frigidum 
iforos frigadaria 
scauiosus 
scauies 
jicco 
siccas 
siccat 
strepidus 
ion pepalla 
forfex 

forfico 
3 forfices 

stragilis 
gutta 
js gutte 
struus 
lion cerussa 

arena 
culpa 
npello 
apellis 
ipellit 
. impelle 
lixe 

pallidus 
pallens ochriasen oppalluit 

ochria pallet 

ochrio oppellesco 

otho turdens 

omologia confessus sum 

ofelisa profui 

odino parturio 

osde postquam 

oa uua 

oon ouum 

ofelia ofela 

ocys uelox 

ochites uelocitas 

odi canticum 

ofelix utilis 

ofelimon utile 

ofilen debebat 

osthi uisum est 

osthis uisus es 

ostin uisus sum 

ostimen uisi sumus 

optisa assaui 

optimenon assatum 

odus cales 

otacustis auricularis 

omon crudele 

omos crudelis 

omothis crudelitas 

omon crudum 

ochrismenon constitutum 

oplismenos armatus 

oplismeni armati 

oplisa armaui 40 45 r>o bo co G5 oplisan armauerunt 
ostautepraxomen ut hec legimus 

psiphiROD a II 2. pBiphizo a jj 6. psifodito a || 7. p^iifoton a || 8. psifote- 
tressallarius a || 11. frigidaria a |j 12. scabiosus a ante corr. | 13. scabies 
:orr. || 17. strepitus a \\ 18. papilla a || 22. psictra a ) 23. psechas a [ 
(8 a 1 29. inpello a \\ 35. ochrion a jj 38. oppallesco (^op ex ap) a 1 40. omo- 
II 44. oda a ante corr. [ 55. osthin a H 60. auricularius a || 65. ocrismenon 
superscr. || 66. opplismenos a et item pp in sequentibus || G9. oppylisan a 
ms ante corr. a || y 70 166 HERMENEVMATA MONACENSIA peritoudo decazodion deduodecim 

signis 
peritonepta astroplaniton de vii 

stellis errantibus 
perinaon hieron deedibus sacris 
perithision desacrificiis 
perianomenon deuentis 
oseento theatro que intheatro 
oseento stadio que instadio 
osaento amphiteatro que inamphi- 

theatro 
osaento ippodromio que incirco 
perimelon demembris 
antropinon humanis 
peritropon antropinon demoribus 

humanis 
periphyseos antropinis denatura 

humana 
periarchonton demagistratibus 
peribramaton de escis 
peripoton de potionibus 
perideuteras trapezis desecuuda 

mensa 
perilachanon de oleribus 
periicthion depiscibus 
pericreon decame 
periomeon deauibus 
peritetrapodon dequadmpedibus 
pericinegias deuenatione 
perierpeton deserpentibus 
peryiciseos dehabitatione 
peridendron dearboribus 
perianthon defloribus 
peritrygetu deuindemia 
periimation deuestimentis 

3. oractin a \\ 8. oceanos a H 9. eplerotbilogos (\og pro leg^ a | 10. pthy a , 
entoprothobilio | 14. rimatbon a \\ 17. deutheros a 1 18. tysimetheras a || 21. en- 

sonte a H 22. panthon Q 30. teononomata a i 32. uranon a || 34. perithon a || 37. ane- 
mon a || 38. osa enthotheatro J 39. osa ento stadio | 43. atropinon a | 45. peri- 
fiscos a 1 47. peribromathon a | 43. peripothon a || 57. periyciseos de habita- 
cione a \\ omelises fabulasti 
ora hora 
orachin hora est 
omosa iura 
5 omosas iurasti 
omosan iurauerunt 
omosamen iurauimus 
oceanus oceanus 
eplerotylogos explicit sermo 

10 pthi quoniam entoprotobilio inpri- 
mo libro 

tonermineumaton interpretamen- 
torum 

epingilamin promiseram 

singrapse conscribere 

rimaton uerborum 
15 poliplithian muititudinem 

tuto tobiblion hic liber 

deuteros este secundus erit 

thesimeteras nostre 

erminias interjiretationis 
20 entuto biblio inhoc libro 

esontegegramma erunt scripta 

peripanton deomnibus 

pragmaton rebus 

kaitacefalea etcapitula 
25 auton eorum 

cheprosigarion et uocabula eorum 

enose castu unius cuiusque 

nunun nunc ergo arsome incipiam 

grafin scribere 
30 theononomata deorum nomina 

priuranun decelo 

periastron uranon designis celestibus S5 40 45 50 ff^ fJC^ HERMENEVMATA MONACENSIA 167 «preon deleguminibus^) 
«stracinon defictilibus 
cytinoii descorteis 
romaton deodoribus 
Igalion deferramentis 
^oleon deciuitatibus 
ndomenias desuppellectile thecilarie dii celestes 
theianthanati dii mortales 
theyepigii dii terrestres 
thei thalassyi dii marini 
they patroy dii penates 
theymegysti dii magni 
theyipsisti dii summi 30 prammatos didascalu deludo cronos megistos satumus pater berarum 

gritias derusticatione 
ehniton de artificibus 
dutu dediuitiis 
hrision de aureis 
rgireon deargenteis 
haleon de^reis 
ideron deferreis 
autilias denauigationc 
itricis demedicina 
riarmenonimatricon 
jntis medicis 
bracias demelicias deferra- kurias deconfectione 

sellinon menses grecorum 

sathineon menses athineorum oniros uisus 

santhioceon menses antiocen- demon genius cronos satumus zeis iuppiter 

possidon neptunus pluton dis pater 

iraclis erculis ifestos uulcanus 

apollon apollo 

eros cupido 

dyonysos liber pampineys 

sarapis sarapis 

asclepios aescolapius 

cotonos tellus 

thanatos mors 

efialtis incuu 

dioscori castores 

adonis adonius 

palemou portunus 

ypnos sonmus 35 40 45 50 im aris mars melia scatimerinis defabulis ermis mercurius :tidianis 

lonomata deorum nomina 
lary dii propitii carpoforos frugifer 

ilios sol 

theicadicidyi lares familiares 

agathos demon bonus genius 55 1) leg ex lug corr. 3. descortheis a || 4. periaromathon a 5. periergalion a | 8. perigram- 
B didasculu a || 12. perycriseon a || 13. piriargyreon a | 18. periarmeDOni- 
;on a 19. melitias a | 20. peristurgias a 1 22. ethnieorum ante corr, a \\ 
atumerinis a \ cottidianis a || 25. onomatha a | 26. theylargi a | 27. theci- 
a I 29. epigyi a || 30. theytalassii a | 31. tey a || 32. teymegisti a \\ 
TOnoB megiBtos a || 35. chronos a \ iupiter a | 36. pluthon a | 87. eraclis 

8 a I 38. appollon a 40. dionisos liber pampineus a 1 41. sc^rapiB 

inciui somnns 

8 a I 45. efBaltis incuoi a | 48. portonuB a || 49. ipnos summas a ) 168 IIEKMENEVMATA MONACENSIA caron orcus adis inferi 


sofronisini castitas 
theasonomata dearum nomina 


alithia ueritas 
irabas elissa iuno regina 


pistis fides 
ilithia puno lucina 


eusebia pietas 
5 athina rninerua 


selene luna 


40 


rea obs 


nyx nox 
urania celestis 


themiton fas 
mnimosini moneta 


eniomitirareos bellona 
artemis diana 


eumenides furi^ 
10 ecate triuia 


ios aurora 


15 


lito latona 


hore hore 
afroditi uenus 


tychi fortuna 
nereides salatie 


nici uictoria 
dimitra ceres 


pronia prouidentia 
15 persefone proserpina 


semelidionisumityr liber 


50 


thesfata fata 


pigi fons 
eleuteria libertas 


suiergos diuturna 
eleuteria ingenuitas 


timicatalogi honor 
antoforos flora 


clidon opinio 
20 mityrtheon mater deorum 


thalassa mare 


b:t 


nemesis ultrix 


lite preces 
plaxidicis laberna 


apothesis consecratio 
charites grati^ 


ilithyiathea nixe 


peruranu decelo 
25 muse camene 


uranos celum 
nymphe nymphe 


fos lumen 


00 


leuchothea mater matura 


eridomida caligo 
omonia concordia 


achlus nebula 
ygia sotheria salus 


asteres stelle 
ao andriadynamis uirtus 


icmas humor 
cauchisis gloria 


chimon hiemps 


65 


ygia sanitas 


xerasia sicchatas 
imera dies 


ichos sonus 
ychis fortitudo 


epinefelion nubilum 
35 orgi ira 


nefi nubes 

1. charon a \\ 2. theas onomatha a | 8. monetha a H 9. arihemitt a || 10. oc- 
cate triuia a H 11. sequitur in a: esis isis || 12. afifroditi a | 16. fatha a | 18. eleii 
thcria a J 19. anthoforos a || 20. mitir a ] 23. gratia a | 24. ilitiathea a 
26. nymphe uimphe a H 27. leuchotea a || 30. andria dinamis a || 31. chauchisis a 
34. eschis a D 38. piotis pro pseustis carr, a || 41. niz a | 42. themithon a 
47. thichy a | 51. pigy a || 52. synergos a || 53. timi cathalogi a || 54. clydon a 
61. ethiromida a Q G6. siccatas a || HEBMENEVMATA MONACENSIA 169 nips 


mesonyction media nocte 


os imber 


alectriofonion galli cantu 


s ros 


aurion cras 


des gutte 


ecthes heri 


zidrosizi rorat 


simeron hodie 


^mos stillicidium 


cathimiran cottidie 


thos pluuia 


mesimeron medio die 


i pluit 


metariston post prandium 


Tiix 


dysis occasum 


frigor 


polosciclos orbis 


zo grando scftr 


cosmos mundus 


»s gelus 


spera uespera 


Uos glaties is 


orthry ante lucem 


3e coruscatio 


enoratacheos teriipore 


pti coruscat 


isimeria equinoctium 


i tonat 


eniautos annos 


nos fulnien 


scya umbra 


empestas 


flox flanmia • 


Os uentus 


genea seculum 


5 uapor 


panychides uigili^ 


serenurii 


pliroselinon luna prima 


i tranquillum 


ombrosgnofos nimbus 


! mutatio 


categis procella 


honos tempus 


ycumeni orbis terre 


lasia calor 


actineserui radii solis 


los frigus 


diseria estimatio 


s estus 

er 

oporon autumnus 


ysismos terre motus 


periaston uranon designis 


mane 


bus 


Loli ortus 


astra sydera 


asis dirninutiones 


fosforis lucifer 


tnbria meridies 


arctos septentrio 


i tenebre 


cyon canis 


i dies 


bootis bublius 40 45 50 bi> 60 65 1. niz a II 10. chryos fri^of a || 11. calazo (et sup. scr. hagil t shur; a 
agaethos gelu a \\ 13. glacies et sup. 8cr. ish a || 17. ceraunos a 
•rochronos a \\ 26. esichos a || 29. phtinoporon a || 33. deminutiones a 
bthimirian a \\ 43. methariston a j| 44. disis occasus a || 45. polosclyclos a 
ihera a || 40. enorathacheos a [ 51. annus a | 55. panichydes a | 56. plyrose- 
a I 58. cathegis a H 60. actineseliu a \ radius a | 63. astron uranion a | axon axis 

plyades uirgilie 

yperion oriens 

iris arcus 
5 lira iiducula 

istros sagitta 

urion orion 

orcos ursa 

dracon draco 
10 aetos aquila 

ex capra 

enfos edus 

cycly circuli 

stephanos corona 
15 hesperos uesper 

peritondo decazodion de duodecim 
signis 

crios aries 

tauros taurus 

didimi gemini 
20 carcinos cancer 

leon leo 

parthenos uirgo 

zigos libra 

scorpos scorpio 
25 toxotis sagittarius 

egocero capricomus 

ydrochoos aquarius 

ichtus pisces 

perinaonieron de edibus festis 
30 nanoriefos edis sacra 
iera sacra 
tusia sacriiicium naos templum 
thisiasterion altarium 
agion sanctum 
osion castum 
thyna ostium 
cathieromena sacralis 
uiros sors 

sciptron uirga regalis 
thimiamata incensa 
alsos iugus 
lampades facule 
pronaon ante templum 
capnismata sufGimenta 
cathidrimata delubra 
adriantaria statuncula 
leones imagines 
protome uultus 
aspis clipeum 
aaagrafe tituli 
ippis equestres 
dora dona 

cosmion omamentum 
throni sedilia 
acrostolon titule 
speleon antmm 
anethemate documenta 
epistemata libamina 
apartheprosfero oblationis 
chrismodotis sorticulosus 
chrismi sortes 
dades tede 
icesia supplicatio 
xoana siilla 
algamenta symulacra 
cataseomena deuota 3i) 40 ^ ^ 6f 5. lyra fidicula a \ 10. aeatos a \ 12. hedus a \ 15. hesperus a \ 16. de signis 

celestibuB a \ 26. sagitariuB a \ 28. icthus a \ 30. nanoniefos a \ 32. thusia a , 

35. ayon a \ 37. thina honestum a \ 38. cathicromena sacra a \ 39. cleros a 

tlugus 
40. scyptron (sed'\i sup. scr.) a \ 42. rogus a || 49. prothome a \ 50 — 53. om. a 

59. epistemmata lybaminaa | 60. aparche a \ oblationes ante corr. a || 61. crhismod 

tiB a g 65. sigilla a | 66. agalmatha symulachra a | 67. cathaseomena a\ HEBMENEVMATA MONACENSIA 171 ieromena obsecratio 
paratisis conuentus 
sjnodos uotum 
euchi preces 
5 lite lustratio 
catarmos iubeleus 
apotheosis consecratio 

perithysion de sacrificiis 

thisia sacrificium 
10 thimiamaterion turibulum 

parathemata insignia 

zografia picture 

cumbala cymbala 

epithio incendo 
15 splachna exta 

surix fistula 

auli tibie 

trisceute cultores 

catarmata purgamenta 
so anathemata decoramenta 

iereis sacerdos 

neocoros aedetus 

mantis diuinus 

oniocritis somniorum iudex 
ao eubates aliorum 

yonoscopos augur 

moschotitis uictimator 

thimiata ostia 

thionagion sanctum 
30 miste sacrati 

bomos ara 

ieromnion pontifex 

christorion oraculum boothisia immolatio 

perieorton de diebus festis 
eorti dies festus 
argie ferie 

neomenia non uendiul 
tropichimerini bryma 
eptalofion septem montium 
cronia satumalia 
neonetos nouus annus 
eusocismus stemua 
eniausion annuale 
panathynea quinque patria 
dionisos liberalia 
licia lupanaria 
tesmoforia cerealia 
orathesia terminalia 
necesia parentalia 
posidonia neptunalia 
apoUonoria apollonaria 
serapia seraria 
isia isia 
iochia parelia 
metalisia diduma 
scafisoria altaria 
afrodidia ueneralia 
parasceuga cena pura 
timysingenion cara cognatio 
tebennoforon toge purium 
panygiris mercatus 
agarey nundine 
cami neptune 
genethilios natalis 
pogonocuria barbitoria 35 40 45 50 55 60 65 6. catbarmoB a || 10. thimiaterion a || 13. cymbala cimbala a | 19. cathar- 

mata a | 22. edituus a | 25. fubates a || 26. secuntur in a: aspis clipeum • 

anagrafe tituli • epis equestres • dora dona || 28. thimiamata hostia a | 33. chri- 

stirion a | 36. forti a 37. argiae a | 38. nouendiul a | 41. chronia a | 42. neone- 

thoB a I 46. panathinea a | 60. necisia a | 52. apollonaria a | 56. methalisia a .\ 

altaria 
57. Bcafiforia alutaria a | 58. afrodida ueneralia a i 60. thimisingenion caro 

cognatio a | 64. caim neptune a | 172 HERMENEVMATA MONACENSIA euochia epulatio 
trigysiini uindemiales 
suinposion conuiuium 
dipnon dimosion cena publica 

5 perinemon de uentis 

anemos uentus 

fisa sufflat 

boreas aquilo 

nothus affricus 
10 lips fauonius 

zephyrus septentrio 

apartias eurus 

euros chorus 

ergatis subsolanus 
15 afiliotis circios 

urios procella 

categis terrestris 

ichos sonus 

thiella turbor 
20 pnei flat 

pneim flatus 

calinotis tranquillitas 

atypnia uentus contrarius 

pelagius altanus 
25 boreas uultumus 

dexios dexter 

aristeros sinister 

aristera leua 

osa ento theatro que intheatro 
30 theatron theatrum 
pegnia ludi 
gera deuotio 
theorie spectacule iniochos auriga 
theate spectatores 
parapetasma auleum 
thimeli spena 
astaulite cantores 
mimologi mitarii 
mimi mimi 
cyrix preco 

psisopectis prestigiator 
neurobatis funabulum 
scunobatis calauatarius 
speropectis pilarius 
omeriste omeriste 
ceratopolus comicines 
ydraulus organarius 
salpistis tubiginus 
comodos comedus 
tragodos tragedus 
cytharodos cytharedus 
coraulis choraules 
mesochoros mesochoros 
podopsofi podori 
porchristis pantomimus 
mitos fabuia 
prosopa persone 
charitin fimirium 
aulitis symfoniacus 

osaentostadio que instadio 
stadion stadium 
themepatlox premium 
erisagon certamen 
athlite athlete 
dromis cursoris 
paleste luctatores 
pancratiaste pancratiaste »5 Kl 45 50 r>:» 60 65 5. perianemon a || 9. notus a || 11. zefiros a || 14. ergathis a || 15. afiliothis a 
17. cathegis a || 22. calinothis a || 33. spcctacula a g 34. iniachos a || 38. asteau- 
lite a 1 44. scunabatis a || 50. comedos comedus a \\ 53. coraulis coraules a 
57. mithos a || 59. charithin fimariuma || GO. symphoniacus a || 63. themepathlox a 
68. panchraciaste a || HERMENEVMATA MONACENSIA 173 pyste pugiles 
smcrisis comparatio 
synblema commissio 
stephanos corona 
5 discopolos discopolus 
brauiou palma 
agou certamen 

osaento amfitheatron que in am- 
phitheatro 

amphytheatron amphitheatrum 
lo filotimie munus 

periboiton famosum 
"J filotimos editor 

topi loca 

bathmi gradus 
15 exodos uomitoria 

cyathos podium 

psiforie suflragie 

ammos arena 

pule porte 
20 paraboli arenarii 

cynegi uenatores 

tharaboli culpatores 

pedite silitores 

gefirobatis pontarius 
25 theriomachi noxe 

monomachi gladiatores 

dictyuchos dictiarius 

acolutheos secutor 

pericefelea galea 
sotofos crista 

aspis scuta 

triena fuscina proclite prouocatores 
ypaspite galiarie 
theriste messores 
rabduchy lanite 
sydera ferrea 
benaulon laga 
dendrobatis arl)orariu8 
diadromi decursio 
pygmi pugna 
zebini benablum 
theriomachi uenator 
c<atadicos damnatici 

oseentoippodromio que incirco 

ippodromos circus 

ippodromie circens 

iathli missus 

nicite uictores 

ipparis carceres 

camptires mitte 

euripos euripis 

ydrochoos canalis 

obeliscos obeliscus 

tetrapodes quadrigas 

xinorides uige 

teuci creata 

zeuxippi iunctores 

thyre ianue 

arma currus . 

zigos iugius 

rimos temo 

inia retinacula 

plimne modioli 

epizostra cantus 85 40 45 50 55 60 65 2. sinchrisis a y 7. seguitm in a: sincroma concnrsio J 8. osaeniho amphi- 
iheatro a | 9. amphiieatron amphithcatrum a || 10. filoihiniie a 1 11. periboyihon 
famosnm a | 12. filothimos a || 17. psisoforie suifragia a || 19. pyle a || 22. taura- 
boli a H 24. gefirbatis a | 27. dictiuchos a ) 30. lofoB a | christa a | 35. teiiste a '< 
36. rabduchi a | 44. caihadicos a y 46. osaenioippodromio a | 61. mite a 
65. terapodes a 1 56. xinorides bige a | 57. leuci a || 63. inia reiicula a | 174 HERMENEVMATA MONACENSIA periserie antyga tiis uiciis 

axon axis 

trocos rota 

cereides radia 
5 imantes lora 

mastix flagellum 

racos pannos 

prdsinos pransinus 

callinos uenetus 
10 coccinus roseus 

leucos albus 

celites singulatores 

ippotis equis 

mapparios uexillarius 
15 dromos currus 

spudaste fauisores 

perimelon antropinon de menbris 
humanis 

melos menbrum 

meli menbra 
20 antropos homo 

antroparion homuntio 

zon uiuus 

zeo uita 

zosimos uitalis 
25 tnitos mortalis 

tthanatos inmortalis 

imifonos semiuimus 

imithanatos semimortuus 

imipsichos semianimus 
30 empsuchon animale 

pschi anima 

thimanticos animosus 

soma corpus 

anapuua respiratio astma habellus 
stasis status 
chisma figura 
callos pulchritudo 
foni uox 
diania sensus 
stenagmos suspiratio 
anapnon spiritus 
celafi caput 
cranion caluaria 
opinafion cutis 
derma pellis 
trices capilli 
trix capillus 
ulotrix crispus 
corifi uertex 
plocami crines 
postruches cincinni 
encefalos cerebellum 
ymyn menbranum 
comi coma 
mallos cirtus 
polie canie 
.ostracon testu 
bregma occipicium 
obsis facies 
metapon frons 
cronafi tempora 
ofries cilia 
episcimon supercilia 
rugides ruge 
ophtalmi oculi 
orata lumina 
orasis uisus 
prosopsis aspectus 
caractyr nota 35 4U 45 50 55 CO C5 70 1. periferie antiga a \ ytus nitus a | 3. trochos a y 7. rachos pannus a | 8. prasi- 
nus a II 9. calbanos a | 10. coccinos a || 17. membris a \\ 18. membrum a \\ 19. membra a \\ 
26. thnitos a H 26. athanatos a j| 27. semiuiuus a H 28. imithonathos a \\ 45. epifanion a i| 
52. posthruches a | 55. chomi a || 58. ostrachon a \ testudo a \\ 59. regma occipitium a j 
61. methopon a || 62. cronafi tymponi a 1 HERMENEVMATA MONACENSIA 175 stiifi uultus 

core pupille 

blefara palpebra 

cantu anguli oculorum 
5 lanthos ueu 

dracria lacrime 

parie gene bucce 

mela mala 

ota aures 
10 acoi auditus 

logi lane 

chondros cartilago 

rothon nasus 

myctires nares 
15 mistax in&a nares 

myxe mucci 

chus lanugo 

pogon iuuentus 

iibi pectine 
ao efibion bucce 

genatu maxille 

stoma os 

odontes dentes 

cili lauia 
25genion mentum 

anteireon submentum 

glosa lingua 

ypoglossis sublingua 

uraniscos palatus 
90 tomis dentes primarii 

cinodontes cinini 

gomfii molares 

ule gengiue 

stafili uua 
85 fariges fauces paristimia tonsille 

trachilos collus 

auxin ceruix 

larigo gurgulio 

gemos guttur 

ponchros gula 

sialos saliua 

ptisma sputum 

catatis iugulum 

omo humeri 

oraoplate armi 

mascale ale 

brachione brachia 

ancones cubiti 

mies musculi 

palestes pahnus 

chires manus 

tenaron media manus 

ubertenaron super manum 

dactili digiti 

artra articuli 

mesodactulo inter digitos 

onuces unguas 

antichir pollex 

antichires poUices 

dexia dextera 

aristera sinistra 

spigmos pulsus 

grontos pugnus 

rapisma mapa 

stithos pectus 

masthy libera 

gala lacte 

notoc dorsum 

metafrenon inter scapulas 40 45 50 55 GO 65 70 4. canti a | 9. otha a B 13. roton a || 15. mistriz a | 17. chaus a | 19. ibi a J 
20. ef&bion a 1 24. labia a | 26. antheireon a | 28. ypoglosis sublingua a \\ 
30. thomis a | | 83. gingiue a || 36. paristhimia a | 37. coUam a | 38. aucbin a \\ 
S9. larigx a | 41. pronchos a || 44. catadis a || 48. brachiones a | 67. meso- 
dactilo a I 68. angues a \ 69. anthichir pollex a || 63. Bphygmos a \ 66. rapisma 
alapa a \ 66. stitos pectus a | 176 HERMENEVMATA MONACENSIA stomachos stomaehis 

pleuroii latus 

ploura latora 

ypocondria j)rocordia 
f. lagoiies ilia 

ptorigia ligula 

sinomidos scji])ula 

osfues lumbi 

oulia uentor 
10 omfalos umbilicus 

castor utor 

clytu crunos 

pugme nates 

spate coste 
is cotili coxa 

fisacystis uosica 

ginglimos uorteblum 

rachis spina 

bubon inguen 
20 bubones inguima 

ypograstion pectines 

merii fomora 

mesomeria inter femora 

ypomeria intortrigines 
25 gonata genua 

epigonatidos pat(»lle 

ancyle poplites 

tilos callum 

antisminia tibie 
30 gastrocnimia suro 

sceli errura 

palmata tali 

ichne uestigie 

tarsos panta 
35 iactima calce 

podes pedes " neuron noruus 
noura norui 
symboli commissunis 
ostea ossji 
myolos medulla 
oma sanguis 
icor humor 
ipar iocor 
plougmon pulmon 
choli M 

opiplus omontum 
Ciirdia cor 
sj)lon splene 
codon tintinnabulum 
entoni sentine 
numficor uirginale 
mosentera interanoa 
nefri ron(»s 
dorma cutis 
sacor pujiille 
stear adojis 
pimoli seruus 
lipos pinguodo 
Jifros spunia 
copros stercus 
jiordi pedum 
didimon uoretrum 
orchis coloi 
proctos culus 
dactilios anus 
didimi gemini 
ydros sudor 
ptoma cadau(?r 
cili emia 
necros mortuus 
minmi memoria 40 i'j bO 55 GO r>5 10 1. stomachus a | 4. ypochondria a | 8. offiics a || 19. inguina a || 21. yp^" 
grastrion a || 29. antisimDia a \\ 31. cnira a ] 32. seqtiitur in a: pterne calcaDia \ 
83. nestigia a || 84. planta a { 35. lactima a \\ 39. samboli a || 41. mielos e^^ 
milcos corr. a | 45. puhno a || 51. stentine a 1 56. pulle a || 59. pinguitndo a i^ 
72. mnimii a || HERMENEVMATA MONACENSIA 177 fjsis natura 
chyriades scofe 
uros luteum 

peritropon antropinon de 
humanis 
5 tropy mores 
endoxos gloriosus 
lampros clarus 
cosmios omatus 
agathopios beneficus 

10 cacopios maleficus 
calotelis beniuolus 
cacotelis maliuolus 
diorthomenos emendatus 
filantropia humanitas 

15 filantropos humanus 
apantropos inhumanus 
eiomilos effabiles 
cecinimenos mobilis 
eiparachos prestabilis 

»0 erechistis incitator 
desidemon religiosus 
ierosylos sacrilegus 
empiros peritus 
apiros imperitus 

25 synethis assiduus 
eyzonos expeditus 
ideopragmon sui negotii 
parechon prestans 
colax blandus 

xo eysyis ingeniosus 
asyis braduus 
isos equalis 
pistos fidelis apistos inpatiens 
encratis patiens 
acratis tenax 
etimos paratus 
moribus anetimos imparatus 
agrios ferox 
eleymon misericors 
aneleymon sine misericordia 
prosechon attonitus 
nunechis sensatus 
acritomithos fatuus 
ilithios sincerus 
tolmiros audax 
agrios agrestis 
eytichis felix 
eytychia felicitas 
atychia infelicitas 
atychestatos felicissimus 
lalos loquax 
gorgos argutus 
agathos bonus 
callistos optimus 
asemnos innobilis 
epissimos nobilis 
cacos malus 
idus suauis 
fronimos sapiens 
afron insapiens 
afalis tutus 
isfalismenos cautus 
clycis dulcis 
cristos commodus 
usofonafron insinuans 
acristos incommodus 
blaberos nocens ;J5 40 ACt 50 55 60 1»" 
(i:> 11. calothelis a \ maliuoliis ante carr, a || 12. cacothelis a || 17. efFabilis a 
27. negocii a B 88. aQetbimoB inparatas a | 41. anelennon a | 44. a(^rithometo8 
fatnns a | 48. eythichis feliz a | 49. eythichia felicitas y 60. athichia infelicitas a 
61. athychestatos a | 66. ignobilis a | 67. epismos a || 61. affron insipiens a 
63. iBfalismemenos a || 66. insaniens et sup, 8cr, uel insinuans a || 

Corp. gloM. lat. tom. m. 12 176 HERMENEVMATA MONACENSIA stoinaclios stomachis 

pleuron Latus 

pleura latera 

ypocondria precordia 
f) lac^ones ilia 

pterigia lif^ula 

sinoraides scnpula 

osfues lumbi 

oulia uenter 
10 omfalos umbilicus 

CJister uter 

clytu crunes 

pugme nates 

spate coste 
15 cotili coxa 

fisacystis uesica 

ginglimos uerteblum 

rachis spina 

bubon inguen 
20 bubones iiiguima 

ypograstioji pectines 

merii femora 

mesomeria inter femora 

ypomeria intertrigines 
25 gonata genua 

epigonatides patelle 

ancyle poplites 

tilos callum 

antisminia tibie 
80 gastrocnimia sure 

sceli errura 

palmata tali 

ichne uestigie 

tarsos panta 
35 iactima calce 

podes pedes neuron neruus 
neura nerui 
symboli commissuras 
ostea ossa 
myelos medulla 
ema sanguis 
icor humor 
ipar iecor 
pleugmon pulmon 
choli fel 

epiplus omentum 
cardia cor 
splen splene 
codon tintinnabulum 
entera sentine 
numficor uirginale 
mesentera interanea 
nefri renes 
derma cutis 
sacer pupille 
stear adeps 
pimeli seruus 
lipos pinguedo 
fifros s])uma 
copros stercus 
pordi pedum 
didimon ueretrum 
orchis colei 
proctos culus 
dactilios anus 
didimi gemini 
ydros sudor 
ptoma cadauer 
cili emia 
necros mortuus 
minmi mejnoria 4U 45 bo 55 co (^S 70 1. stomachus a | 4. ypochondria a || 8. offiics a y 19. inguina a || 21. ypo- 
grastrion a || 29. antisimnia a || 31. cnira a ] 32. seqtiiiur in a: pterne calcania | 
83. nestigia a || 84. planta a Q 35. lactima a \\ 39. samboli a || 41. mielos es 
milcos corr. a ) 45. pnhno a Q 51. stentine a | 56. pulle a | 59. pinguitado a \' 
72. mnimii a || 


HEBMENByMATA MONACENSIA 177 fysis natura 


apistos inpatiens 
chyriades scofe 


encratis patiens 


35 


uros luteuTn 

% 


acratis tenax 
etimos paratus 
peritropon antropinon de 


moribus anetiraos imparatus 
humanis 


agrios ferox 
6 tropy mores 


ele^^mon misericors 


40 


endoxos gloriosus 


anele^^mon sine misericordia 
lampros clarus 


prosechon attonitus 
cosmios omatus 


nunechis sensatus 
agathopios beneficus 


acritomithos fatuus 
10 cacopios maleficus 


ilithios sincerus 


4& 


calotelis beniuolus 


tolmiros audax 
cacotelis maliuolus 


agrios agrestis 
diorthomenos emendatus 


eylichis felix 
filantropia humanitas 


eytychia felicitas 
15 filantropos humanus 


atychia infelicitas 


M 


apantropos inhumanus 


atychestatos felicissimus 
eiomilos effabiles 


lalos loquax 
cecinimenos mobilis 


gorgos argutus 
eiparachos prestabilis 


agathos bonus 
to erechistis incitator 


callistos optimus 


55 


desidemon religiosus 


asemnos innobilis 
ierosylos sacrilegus 


epissimos nobilis 
empiros peritus 


cacos malus 
apiros imperitus 


idus suauis 
25 synethis assiduus 


fronimos sapiens 


60 


eyzonos expeditus 


afron insapiens 


1 


ideopragmon sui negotii 


afalis tutus 
parechon prestans 


isfalismenos cautus 
colax blandus 


clycis dulcis 
soeysyis ingeniosus 


cristos commodus 


«5 


asyis braduus 


usofonafron insinuans 
isos equalis 


acristos incommodus 
pistos fidelis 


blaberos nocens 

11. calothelis a \ maliuolns ante carr. a || 12. cacothelis a | 17. effabilis a [\ 
27. negocii a || 88. anetbimoB ioparatas a | 41. anelennon a | 44. a6rithometo8 
fatunfl a I 48. eythichis feliz a || 49. eythichia felicitas || 50. athichia infelicitas a 
61. athychestatos a | 56. ignobilis a | 57. epismos a l 61. affron insipiens a 
68. isfalismemenoB a || 66. insaniens et sup. 8cr. uel insinuans a \\ 

Oorp. gloM. Ui. tom. m. 12 178 HERMENEVMATA MONACENSIA anetios innoceus 

(liceos iustus 

aidis insuauis 

timios carus 
5 timiotatos carissimus 

tachis celer 

oeys uelox 

bradys tardus 

gorgos agilis 
10 isychos quietus 

atactos inquietus 

milichos mitis 

compsos bellum 

ablus simplex 
15 diplos duplex 

logios disertus 

alithia ueritas 

pseutis mendax 

eycheris facilis 

20 pepedyimenos docibilis 
esebis pius 
telius perfectus 
epetis pauper 
ptochos mendieus 

5J5 athlios miser 
edimon uerecundus 
eschinteros impudicus 
mnimon memoriosus 
amnimon inmemor 

30 filoxenos liospitales 
atactos lasciuus 
imeros mansuetus 
pigniodis lusor 
dapaniros sumptuosus ypoptos suspectus 
blaberos nociuus 
sigiros tacitumus 
euchristos utilis 
achristos inutilis 
amerimiios securus 
tapinos humilis 
eytrarilos locosus 
acaristos ingratus 
dedidagmenos doctos 
amatis indoctus 
acardios sine cor 
dentiscapiliys ganeo 
asotospomos anestrofomenus 
plusios diues 
eichimon honestus 
macharios beatus 
sobaros barosus 
ergathis operarius 
dapsilis largus 
oxis acutus 
limoxeros famelicus 
adolus sine fraude 
filoponus studiosus 
camatiros laboriosus 
erastis apator 
prosfilis araspris 
catharos mundus 
atchartos inmundus 
anysticos efficax 
erimos desertus 
ginostos notus 
agnostos ignotus 
epydimos cupidus 
prodotis proditor 35 44) 45 51» ;iO CA) c:» 4. thimiofl a || 5. thimiotathos a || 7. ocys a \\ 11. attactos a || 17. nerax a 
18. pseustis a Q 22. thelios a i 23, opethis a || 24. ptocos a || 27. perschintheros 
inpiidicuB a 1 30. filozenos hospitiilis a | 38. pegniodis a | 36. nocQns atite 
corr. a || 38. eychristos a || 43. acristos a || 44. doctus a || 45. amathis a Q 46. sine 
corde a || 47. deutiscapilius a \\ 62. sobarios a || 53. ergatis operarius a | 59. cauia- 
thyros laboriosus a || 63. atchnrthos inmundus a || HERMENEVMATA MONACENSIA 179 epithetis inpostor 
gois maleficus 
propetis proteruus 
escatos pessimos 
5 arpax raptor 
miaros cruentus 
ptoreis corruptor 
acrios nequa 
acinicios inmobilis 

10 apotomos temerarius 
spatalos delicatus 
foneis homicida 
listis latro 
ochliros molestus 

16 frictos horribilis 
banausos ambitiosus 
drapetis fugitiuus 
lidoros maledictus^) 
dilos timidus 

2o rembus uagulus 
orgilos iracundus 
chortatos saciabilis 
achortastos insaciabilis 
achanistolmiros amens 

^5 misitos odiosus 
craugasos clamosus 
zillos mancus 
epiorchos periurus 
planos seductor 

3o catapotis glutto 
lichnos gulosus 
cleptis fur 
alistos auarus 
eschrocerdis sordidus 1) a pro e corr. || anosios excelestus 
thirepanictis diretarius 
impiristis incendiarius 
apelatis auigeus 
adoleschis carpulus 
mamotreptos laticulosus 
autorestos sibi placens 
amerimnos sine cogitatioue 
thymoborichos sepulchri uiolator 
austiros tetricus 
ypodocheis receptor 
epafroditis ueneriosus 
methitis ebriosus 
mithologos fabulosus 
oletrios pemiciosus 
sclerostomos oridorius 
otacustis auriculosus 
polipragmon curiosus 
jl^eryfanos superbus 
cataratos maledictus 
aposteritis fraudator 
plastografos falsarius 
diabolus criminator 
uelaminos nega 
catagineos muliebriarius 
catafronitis contemplator 
maulistis leno 
adrapotis plagiarius 
catafagas comestor 
plastos fictor 
minitis delator 
menoraenos insanus 
machimos rixosus 
alogistos intrans 35 40 45 50 55 60 65 1. epitetis a | 8. nequam a | 19. tumidus a | 22. chortastos a | 23. insatia- 
bilis a I 25. misithos a | 33. aplistos a y 34. escroceridis a 1 35. exscelestus dircc- 
tarioB a | 87. inpiristis a ) 40. mammotreptos lacticulosus a \\ 42. cogitacione a \\ 
43. iTmoborichoB a \ sepnlcri a | 46. uenereosus a | 48. mitologos a | 49. pemi- 
tiosoB a I 54. catharatos a | 58. udaminos a || 63. caiafagus commestor a 
64. finctor a | 

12* 180 HERMENEVMATA MONACGNSIA psithyristis susurriosus 


olocleros intiger 
(lysebis facinorosus 


politicos urbanus 


35 


acataliTTitos irreprehensibilis 


catharos gracilis 
gongustis murmuriosus 


camatodis laboriosus 
5 epithimos cupidus 


fyrthos gyberosus 
psilos libidus 


milfos lippus 
pilios libidus 


procylos iientrosus 
cyllos claudus 


40 


perifiseos antronis de natura ho- cholos clodus 
minis 


simos nasi pressus 
fisis natura 


catidos cicatrieosus 
10 ilicia actus 


madaros tiniosus 


45 


raicos longitudo 


cilitis erniosus' 
stasis statura 


melops masculesus 
megethos magnitudo 


sapros fedus 
megas magnus 


brachis breuis 
15 mecros longus 


riciodis rugosus 


50 


megalios staturosus 


nothros languidus 
tetragomos quadrus 


ochros pallidus 
216'] epismis uiciosus 


cloros uiridus 
eyidis speciosus 


alfodis uarius 
20 eymorfos speciosus 


peliodis liuidus 


55 


oreos lautus 


epirin nascutus 
eyprepes decorosus 


oxicefalos cilo 
tricodis capillosus 


comatus catacomos 
polios canutus 


burichus microfius 
25 falacros caluus 


nanus nanus 


60 


mixopulius canaster 


ieras portentum 
anafalas reburrus 


compsos uellus 
bogonicos barbatus 


achromos frontosus 
archigenios prima barba 


eichrus uani coloris 
30 eystomos locosus 


leucos albus 


r»5 


idyssios iocmidus 


melas niger 
gelyastis ridiculosus 


xantos flauus 
orthos rector 


pyrros rubeus 

3. achatalimtos inreprehensibilis a | 6. liuidus a 1 7. inuidus interpr. a '{ 
8. humana a H 9. phisis a || 20. formosus interpr. a | 28. bogonieos a | 80. iocosuB a l| 
32. geyastis ante corr. a | 34. integer a || 37. camathodis a ) 38. giperosns a |; 40. pro- 
cjqIos a I uentosus ante corr. a H 55. peliodus ante corr. a ) 57. oxocefalos a j| 
68. catocomos a | 59. michrofius a || GO. anus ifUerpr. a || Gl. teras a || C3. acro- fro moB nentosus a | G4. cycnis a || 67. olauus a Q HERMENEVMATA MONACENSIA 181 pachis crassus 

lios lenis 

leptos macer 

leptacinis gracilis 
5 ischnos stuptilis 

ischyros fortis 

spilodis macilentus 

agonios inberbes 

dasis pilosus 
10 psellos ballus 

srabos strambus 

monoptalmus luscus 

peros orbus 

liflos cecus 
15 alalos mutus 

mateos uanus 

colobos curtum 

eschros turpis 

cofos surdus 
20 syngenia cognatio 

singenis cognatus 

gonis parentes 

siniliciotis coetaneus 

pedarion puer 
25 brefos infans 

efibos inpubis 

pallix celaster 

naniscos iuuenis 

neoteros adolescens 
so mesilix medietas 

geron senex 

patir pater 

mitir mater 

tetna filii nati yios filius 

eggonos nepos 

graus ancula 

thigatur filia 

cori puella 

adelfos gnesios frater carissimus 

adelfi soror 

anepsios consobrinos 

chira uidua 

adelfos gnesios germanus 

thios prosmitros auunculus 

pappos auus 

mammi auia 

patratelfos patruus 

yiopyitos adoptatieius 

ometatinteleutin tupatros gen 

nethis postumus trofos nutrix 

trofeus nutritor 

syntrofos collactaneus 

pentheros socer 

penthera socra 

gambros gener 

nymfi nurus 

nothos naturalis 

numfios sponsus 

nymfiormasti sponsa sponsata 

neinumfos noua nupta 

stira sterilis 

orfanos pupillus 

orfani pupilla 

epitropos procurator 

frontistis curator 

yconomos auctor 

cleronomos heres 35 40 45 50 55 60 65 6. sabtilis a | S. agonias arUe corr. a H 10. balbus a || 11. strabos strabus a\ 
14. tjflos a I 16. matheos a y 19. sequitur in a: ethiops ethiops | 25. brefons 
ante corr. a | 26. efPebos a | inpubes a | 27. caclaster a \\ 28. innenis a 1 
29. neotheros a l 33. matir a B 34. filia nati a | 42. consobrinus a || 
46. papOB a | 49. yiopitos a || 52. tropheus a | 58. sintrofos coniactaneus a \\ 
64. penteros a 1 55. pentera a || 57. nimphi nums a \\ 60. numfiormasti sponsa 
spoiiBata a 182 HERMENEVMATA MONACENSIA eleuteros liber 

epeleuteros libertinus 

dulos seruus 

duli ancilla 
5 anir uir 

alochos uxor 

gini mulier 

arsin masculus 

thelia femina 
10 ycogenis uernaculus 

threptos alumnus 

parthenos uirgo 

pallacis concubina 

filieromeni amica 
15 patroos uitricus 

mitroa nouerca 

progonos priuignus 

anchistos adfines 

prossyas cliens 
20 despotis dominus 

embrion pecus 

periarchonton de magistratibus 

archon magistratus 

basileus rex 
25 autocrator imperator 

basilissa regina 

sebastos augustus 

ypatos consul 

antypatos proconsul 
30 ypatycos consularius 

presbeytis legatus 

ygemon presos 

archistradigos dux 

amicis questor 40 45 tamitis censor 35 

stratigos pretor 

antistratigos propretor 

apoparchos magister equitum 

chiliarchos tribunus 

dimarchos tribunus plebis 

dimandros duumuir 

pritanis fiamen 

stephanos coronatus 

politeugominos principalis 

iereis pontifex 

eparchos prefectus 

eparchos praetorianus prefecti prae- 

torii 
eparchos poleos prefectus urbis 
eparchos annonon prefectus an- 

none 
eparchos nicte prefectus uigilium 
eparchos stolu prefectus clausium 
rabduchos lictor 
bideutis delicio 
agoronomos edilis 
stratopeparchis castrorum prae- 

fectus 
sincliticos senator 
amibeos uicarius 
amfodarchis uice magister 
edicos uindex 
sincathredros accessor *^i 

peribromaton de escis 

broma esca 

trofia alimenta 

fagin manducare 

estin edere 65 50 55 1. eleutheroB a | 2. epeleutheros a | 7. cyni a || 11. treptos a | 12. par- 
chenos a | 16. alitroa nouerca a | 18. affinos a || 28. ypathos a | 29. anthi- 
pathos a 1 80. ypathicos a | 34. amitis a || 36. practor a || 87. propetor ante 
corr. a O 43. stefanos a 1 50. prefectus uigihim a | 51. eparchos stolii pre- 
fectus clasdium a || 58. amphodarchis uice magister a y 61. peribrommaton a ,1 
65. acstiin a | HEBMENEVMATA MONACBNSIA 183 effodia cibaria 
arthos panis 
throfi cibum 
tatharos mundus 
5 leucon album 
lampron splendidum 
yciacon domesticum 
chondritis cibariorum 
riparon sordidum 

lu catharon candidum 
scleron durum 
apalon moUe 
agoraston empticium 
chritinon ordeacium 

15 sithos triticum 
piron frumentum 
chriti ordeum 
faci lenticula 
pissa pisu 

so frebinthos cicer 
ciamos faba solida 
eregmos faba fressa 
aratismos lenticulum 
ariston prandium 

85 dipnon cena 

dilinismos merenda 
anabraston subbuUiente 
cylidion uentridu 
cenchros panicu 

so elymos miliu 
elyra far 
elyera farina 
megaleura grandia 
simidalis simila politos pultis 

oriza oriza 

chondros alica 

alfita pulentum 

ptisani ptisane 

giris poUine 

ptyra furfiire 

chilos sucus 

rofima sorbitio 

zimi fermentum 

azimon infermentum 

nomos codra 

copta copadia 

copton copadium 

psafaron fragile 

eutonon lentum 

prosfagion pulmentarium 

creas caro 

omon crudum 

epton coctum 

diepton discoctum 

opton assum 

catacecaumenon combustum 

ecceston fluxum 

exydatos exaqua 

tiganiton frixum 

fricton tostum 

pefrugmenon madidimi 

diygron taceron 

ypogastrion lipos abdumen 

sternin sterile 

uulua matra 

imicefalon sexmis caput 

foscion uotella S5 40 4i> 50 55 60 65 4. catharos a | 8. cybarionum a || 10. chatharon a | 14. critinon a 
17. crithi a || 20. erebinthos a || 22. fresa a J 23. acratismos a || 26. dilimsmos a 
27. subulliente a | 28. uentriculi a | 29. cencros panitii a H 31. elia ante corr. a 
82. eljra a || 34. semila a || 38. polentum a || 40. cyris a || 41. ptira furfures a \\ 
46. corda ante corr. a B 54. epithon a [ 56. opthon a \ sequitur in a: echezton 

eUxo (vi 8up. o sup. scr.) || 57. comm^stum a | 58. echeston a | 60. tyganithon a i 
66. nlala ante corr. a [ 67. semipcaput a | 68. fuscion a || 184 HERMENEVMATA MONACBNSIA plecti corda 

zomos ius 

artiton condituin 

artisjs conditura 
6 ydna tubera 

mucitis fungi 

bolbi bului 

cochliy coclie 

tyros caseum 
10 clorotura praesicia 

elee oblibe 

alas sale 

alasartyton sale conditum 

garon liquamen 
15 ydralmi aqua salsa 

collix angulio 

siteuton farcimen 

neropastos presalsum 

lipara pasta 
2omeri partes 

capnista fumata 

politriton spungie 

peripoton de potionibus 

potos potio 
«5 piin bibere 

pie bibe 

propin propinare 

ydor aquar 

psychron frigida 
30 thermon calida 

nearon recente 

chliaron tepida 

sunceraston a<{ua calida 

euchraton temperatum 
35 zeston feruente 40 diauges limpidum 

ygron liquidum 

galactodesce gelida 

ceterasmenon mixtum 

grasin potio 

ynos uinum 

paleas uetus 

propaleon teruentus 

gleucos mustu 

leuco aluum *^ 

melaton nigrum 

oxos acetum 

oxocraton porta 

epsima passum 

chrodidon defritum ^o 

ydy suaue 

pichron amarum 

trupa pertundet 

trigia feces 

cala lacte ^ 

ynomeli mulsa 

meliceron fauus 

ydromela aquamela 

aecraton merum 

ydares aquatum 

encraton meraclum 

geuma gustum 

zitos furta perideuteras trapezis de secunda 

mensa 
trapeza mensa 
orora poma 
prora anchora 
placus placenta 
fthois uuum (» 65 4. arthysis a \\ 8. cochlyi cochlee a | 10. chlorotura praesitia a 

22. spongie a | 28. aqua a ) 29. psycron a l 82. cliaron a || 84. cucraton a 

uel uetus uel uetns uel album 

42. uentuB a Q 43. teruentus a ] 44. mustum a || 45. leucon aluum a | 59. aecra- 

thon a H 60. ydores ante corr. a || 67. pars nauis anterior itvterpr. a \ 69. ftois a , HEBMENBVMATA MONACGNSIA 185 laguncula 


caulia crambia colicoli 


A melita 


rnolochia malbe 


iirillici 


cranvbus grassica 


nustei 


scutla beta 


bellaria 


colochinte cucurbite 


«s 


sycidia cucumeres 


aritas 


lobia faciola 


ctuli 


rafunu radices 


palme 


gongulas rapas 


andes 


bumades napos 


nuclei 


stafilini pastinace 


i passa 


simbron sisinbrun 


ipina 


camodafni laurocina 


auellana 


talassocrambis magacia 


duplices 


lohia suriace 


i fabas acetatas 


ormenon cyma 


la 


elion sparagun 
prason porrum 


ras 


prasocarton porruseptibin 


a 


prasacefalon porro capitatum 


metiana 


cromia cepe 


granata 


scordon aleu 


ytonia 


afroscordon ulficu 


prune 


cnides urtice 


tuberes 


petroselinon oleastrum 


iintura 


maratron feniclu 


salsacia 


lapaton rumice 


la dasnascena 


andrachin portulaca 


ligdala 


crusolaxana atriplice 


mora 


troxima scaria 


k armoniacia 


thydracas lactuce 
ocimon ocimon 


lon de oleribus 


serides intubi 


lolera 


cardamon nasturcium S3 10 45 50 55 60 65 3lithomata mellita a ] 3. ciricilli a i 1. scades a | 8. dactili a 
a a n 16. fauas a || 27. salsatia a | 28. damascena a 34. coliculi a 
a I 36. brassica a || 37. seutla a 1 38. colocinte a || 43. buniades a 
n Bisimbrium a || 47 magica a | 48. lobia a || 52. porruseptibim a 
ifalon a 55. allium a 1 56. ulficum a ) 57. cyndes a || 58. petrosselinon 
a II 59. feniculum a || 61. andrachi a D 65. ocimum itUerpret. a 
inte carr. a \ intiba a ] 67. cardomon a i 186 HEttMENEVMATA MONACENSIA euzomon eruca 

iduosinos menta 

origanon cunela 

archymata condimenta 
6 thymba saturi^ 

thymon timon 

selimon apium 

piganon ruta 

cyminon cyminum 
10 cinaras cardum 

andraplexia atriplex 

acrimonia tariones 

pepon melo 

eipulon serpillum 
15 minthi nepeta 

agriolaxanon holos rusticum 

amboloprason aretillum 

anithon anetum 

corion coriandrum 
80 gliscon puleum 

filla folia 

arodria tiriones 

leptolachanon fabataria 

tili fenu grecum 

25 periicthyon de piscibus 

ichtus piscis 

ichthyes pisces 

alieys piscator 

aliis piscatores 
so ancistron amii 

calamos arundo 

dracou draco 

chrisofos aurata 

labrax lupus thrissa sardina 
menaluros oclata 
cobios cobius 
caridos camari 
scaros scarus 
coliy lacerta 
thynnos thinnus 
cynodus dentix 
cefalos mugilis 
cestreys elio 
syacin rombus 
gomfi succides 
ciridin pistrix 
coccyx cuUio 
spatgangitus lupellus 
accipisin accipiens 
trigla mullus 
narca torpedo 
batis rina 
gongros gonger 
enchelis anguilla 
smunena murena 
theutis lolligo 
sipea sepia 
erfis utrico 
orfos acemia 
octapus polupus 
carobos locusta 
menides mene 
trigon pastinaca 
erithrion rubru 
galei catelli 
ficides saxatilis 
afy apua 
cayri sori 35 40 45 50 55 M « 2. idusmos a U 3. euncla a | 6. tymba a | 6. thimon timum a 1 8. pyganon 

rutba a || 11. atriplices a || 13. melon a | 16. holus a | 18. anetum (et tille sup. 
8cr. m. posterior) a || 20. puleium a \ 22. acrhodria thirloues a l 24. fenum a ;! 
25. ichtyon a Q 26. ichtys a U 27. ichtyes a Q 30. ancystron amuui a ] 31. harundo a 
35. thrissae sardina. thrissa sardine a H 37. cubius a || 41. thinus ante corr. a 
51. triga ante corr. a O 65. rubrum a y 68. asy a \ H£BM£NEVMATA MONACENSIA 187 boglosson solea 

oniscos asellus 

scia umbra 

rafis acus 
5 cycla enichus 

foci ballena 

lepis squatu 

delos sca 

tarichos salsu 
10 channos persa 

glauchos pelorus 

melacrus ululata 

cestreys mugilis 

asydin mel marinum 
15 asis alga 

gelea mustela 

buridia sirulus 
»"] pissa uespera 

mulocopos molidicus 
so xifios gladiolus 

astacos locusta 

scaros scalarius 

cyricia murices 

solines tibiace 
85 ficis alga 

salpi salpa 

pelamus pelamus 

chaldices corricule 

dictia retie 
30 crippos eueruclu 

amfibiston^) iaculum 

pericreas de came 
creas came 
chyreon porcinum 1) fi «up. scr. 1 2) r 8up. scr. | delfacion porcellinum 
galathinion lactantimi 
egion caprinum 
erifion edinum 
probation uerbecinum^) 
amion agrinimi 
boion bubulinum 
moschion uitulinum 
damaUon uaccinum 
elafion ceruinum 
syagrion porcinum 
tragion hircinum 
largion leporinum 
dorcia capriolina 
chinia anserina 
alectorion capininon 

periomeon de auibus 
omea aues 
petina uolatilia 
petante uolant 
pteruges ale 
ptera pinne 
omix gallina 
alector gallus 
aetos aquila 
chin anser 

stmtogamilos stmcio 
taon pauus 
pelargos ciconia 
cychnos olor 
gips uultur 
ethia mergus 
nise anades 
cerax accipiter 35 40 45 50 55 60 A5 9. tarios a I 11. pelarus a | 12. melachrus a | 19. molocopos a | 25. fiEU^is a 
80. enermclnm a [ 82. creos a || 86. calathinion a | 88. egfion ante corr. a 
hedinnm post corr, a \ 89. berbicinum a Q 44. elachion a \ 48. dortia capreo- 
lina a \ 49. cjnia a [ 50. alectorinon caponinon a || 61. strutugamilos a \ strutio a \\ 
65. uulturus a \ 68. gerax a\ 188 HERMENEVMATA MONACENSIA ichtinos miluus 

fassa palumbus 

peristera columba 

trigon turtur 
b tygones turtures 

glaux noctua 

astragalmos cardelus 

cossufos merulus 

sicallos ficetula 
10 scanthos leuadio 

ortux cotumus 

psaros stumus 

coccyx coculus 

erodios strytos passer 
15 basilicos regulus 

tetrix cicada 

mia musca 

geranos grus 

fasianos fasianus 
20 tcihla turdus 

trochilos*) fucila 

egitos parms 

mesila apis 

nocticorax bubo 
26 cissa pica 

nucteris uespertilio 

chelidon inmdo 

adon luscinia 

leucogryps ossifragus 
30 coroni comicula 

corax coruus 

cylopios gragulus acris locusta 

attelabos bulelio 

canthar carabeus 35 

arachni araneus 

neossos pullus 

calia nidus 

castopyi nidificate 

coridallos uatuita 4o 

filaris circetula 

sysopios motacilla 

ystros tubanus 

toxallis grillus 

circos falcho 45 

spinnos fringillus 

aegittallos paruus 

driocolaps picus 

isfis grabre 

stichi popitio su 

silfe blatta 

corix cimex 

psyllos pulex 

sosidos gorgulio 

botagis uraria ^^ 

ethyr peduculus periterapodon de quadrupedibus 

tetrapoda quadrupedia 

imera mansura 

agria fera 

tremata pecora 

ctini iumenta 

polos pullus 1) t cx e corr. || 1. iethinos a || 2. palumbes a | 7. astragalinus carduelis a || 9. ficecula a \: 
11. cotumiz a || 14. herodius ualcho et sthrythos pasBor a Q 15. basiliscos a ]| 

16. cicada a | 18. grues a | 20. cihla a || 26. nocteris a Q 27. chadidon hyrundo a \ 
28. aedon a l 29. leucogrips a | 32. cyclopyoB graculus a || 34. atelabos a ' I 
35. chantar a H 36. aracra a | 37. aequitur in a: opopa tubulus a | 45. cyrco9 
falco a I 46. fringcllus a || 47. aegitallos a \\ 54. gurgulio a l 56. etir a | 57. thera- 
podon a || 58. therapoda a || 61. tremmata a p 62. ethini a | ■f» cameluB 
iorcas 
juus 
[ua 
inus 
mulus 
burdo 
ula uacca 
} uitulus 

scrofa 
i 

dus 

a ouis 
ignus 
lircus 
ies 

)orcus 
lua 

lerrus 
•ocellas 
jrion ubifer 

pardalis 
aa 
gris 
iirsus 
aper 
eruus 
nis 
pus 
mulus 
elix 
fi talpa 
1 caninum HERMENEVMATA MONACENSIA 

echinos ericius 
logos lepus 
systrix ericio 
scrofa gronfas 
piticos simia 
elephans barrus 
gau mustela 
mioxos gliris 
mys mus 
bathrax rana 
erinos rana rubeta 
cheloni testudo 
saurea lacerta 
ascalabotis stelio 
ponticos sores 
mirmix formica 
scorpios scorpio 

periguneugias de uenatione 

cynegya uenatio 

cynegi uenatores 

alopix uulpis 

dictya retia 

cameleon uia 

cheloni golai 

scyllacion catellus 

ylacti latrat 

blicato ualat 

sirs timia 

imilagos cunidus 

perierpeton de serpentibus 
serpens erj^edon 
eri>eta serpentes 
coluber ofis 
basiliscus basiliscus 189 40 45 50 55 60 65 70 Borofa a 1 14. aerifos hedns a | 16. armon a || 17. tragos yrcus a 
a 1 22. delfas a | 26. leena interpret. a || 28. arthos a | 39. systhrix a 

coB a I 42. hephana a || 46. bactrax a | 47. erjinos a l 50. stellio a || 
a ) 54. periguneudias a 1 67. serpens erpeton a | 68. serpentes erpeta a 

a I 70. uaBiliscus basiliscus a || 190 HERMENEVMATA MONACENSIA dracon draco 
echidna uipera 
cerastis cornuta 
aspis aspis 
5 ydros aquarius 
acontia iaculus 
myologia moraria 
siticula dipsias 
tyflias cecatio 
10 scolix uermis 
bdella sanguisuga 
elminx lumbricum 
lendes comides 

periyciseos de habitatione 
15 ycisis habitacio 

ycya domus 

ycodomya edificium 

themelius fundamentum 

litry lapides 
20 trogle cauernus 

asbestos calx 

amos arena 

gypsos gypsum 

astraca testupoline 
25 chalices cementa 

ceramines tegule 

calupteres imbrices 

litos lipis 

ergodioctes operis compulsor 
30 plinthi latores 

imiplinti porcelli 

plintospilos lupus 

besala laterculi geniamatesturo puluere 
xyla ligna 
domini tigna 
strotires asseres 
trapizi trabes 
erisma destina 
edafos pauimentum 
psifoton tesellatum 
stigi tectum 
iliasterion , solarium 
tichos paries 
gonia angulus 
psifidesragis gloriarima 
thiris fenestra 
diafanes specularia 
pilon ianua 
paratiros porticium 
protiron capriolum 
thira ostium 
ydos limen 

yperthyron superlimen 
cylades cardines 
stronfingies uertebla 
chelloni ch)strum 
sfin cineus 

imantoma iugumentum 
parastades postes 
catocheis mandalus 
mochlos serra 
clis cliuis 
bathmy graui 
isodos introitum 
catogeon planopedum 
anogea superiora 35 4(1 45 50 55 »U) 63 12. elmix lumbricum a || 15. ycisis habitatio a J 17. ycodomima edificium C^ 

24. ostraca testupoline a | 25. calces cementa a || 28. lithos lapis a | 31. in^' 
plinthi a y 32. plinthospiloa a || 34. geniamatesteru puluere a || 37. assires (^ 
39. trisma a 1 41. psifoton tessallatum a l 50. orticum ant^ corr, a 
61. prothiron (i pro e corr.) capriolum a || 56. stronfingles uertebla a 

63. clauiiS^a | HEBHBNBVHATA HONACENSIA 191 ta 


rabthos uirga 


urbana 


ellos cortex 


abicula 


encentrisma insertio 


i cenatio 


cormos codex 


estuale 


dafiii laures 


lon hiemale 


fynix palma 


on conpluuiuin 


myrsini myrta 


pictura 


leuci populus albus 


i subtriale 


ptelea ulmus 


ergula 


prunos ilix 


menianum 


iygos uimen 


tabule 


pyxos buxus 


scalam 


scynos lentiscus 


othon marmoratum 


elea oliua 


;a tegulata 


sycamina mora 


i aluamentum 


roa granata 


fusorum 


mila mala 


n coquina 


ceratea siquila 


cenaculum 


syci ficus 


esepium 


erineos caprificus 


inedia manuum 


ambelos uinea 


cellarium 


anadrendas arbustina 


labitaculum 


clima sarmentum 


sedilia 


damnu frondes 


labitatores 


mirice tramarace 


i rudera 


molibos traxum 


la ruina 


elati abies 
filyra tilia 


b-on de arboribus 


caria nuces 


arboreum 


agrielea oleastrum 


i arbor 


cuparisos cupressus 


arbores 


therebintos therebintum 


mi 


citrion citriu 


lia 


rododafoi rudrandrum 35 40 45 50 55 60 65 cython a \\ 5. therinos aestuale a || 11. menianun a || 13. scala a 

noraton a \ sequitur in a: diatiposis deformatum 1 15. ceraumatha a |{ 
lanis albamentum a || 17. ecbitis fusorium a \\ 20. fathni a || 21. an- 
manu a || 24. throni a || 26. chomatha a ] 29. drendry arboretum a \\ 
»8 a g 44. tygos a | 46. schinos a || 51. cerathea sihqua a J 57. danmu a \\ 
n fl 1 64. cyparissos a || 65. therebinthos a \ therebintum pro therebintus 192 HEBMBNEVMATA MONACENSIA tricotia tubere 


melilotum melilotum 


sfendamnos acrifolium 


leucoion uiola 


leptocaria auellana 
thasia amigdalum 


peritrygetu de uindemia 


5 coccimila runa 


trigetos uindemia 


castina lopima 


trigete uindemiator 


piliuros zira 


ampelofulax uinitor 


achantos spina 


stafili uua 


calamos arundo 


trigitos uindemiatores 


10 athi sambuco 


botrys botrus 


schinos iuncus 


roia acina 


platanos platanus 


acron inmaturum 


balanos glande 


apotheci orreum 


cranea cornus 


linos calcatorium 


15 nartix ferula 


mochlos prelum 


cydonea cydonea 


cartalion iiscella 


aceuthis iuniperi 


stemsila pressium 


melandrus robur 


gigarta uinatia 


camaros ududone 


gleucos mustum 


20 batos sentice 


trigia fex 


cissos edera 


linobatte calcatores 


apios pira 


omfax uua inmatura n:. 40 45 50 pereanthon de floribus 

anthi flores 
25 anthos flos 

centifolium centifolium 

rosa rosa 

erinon lilium 

iuchinis rosa greca 
30 lon uiola purpurea 

amaranton amarantum 

narcissus narcissus 

micon papauer periymation de uestimentis 
stheta uestimenta 
yimatismos uestiarium 
geiia noua 
agnafa rudia 
gegnammena polita 
tribaca trita 
apocriseos exuso 
profira purpurea 
periporsiros pretexta 
platysimon strictura 55 CX} 65 6. castana a || 12. sequitur in a: perizoma | 15. narthyx a | 19. chamaros a I 
20. bathos a ] 21. cyssos hedera a | 23. peri anthon a | 29. lachinis a | 31. ama- 
ranthon amarantum a || 36. peritrigeutu a | 37. trigethos a | 41. trigethos a . 
42. bothrys a | 44. aoron a ] 46. horreum a y 47. mohclos a | 60. gygartha a ;| 
66. stetha a | 67. imatismos a | 61. tribata trita a || 64. peryporfyros pretexta a \ 
65. platisymon stricturia a || HEBMENEVMATA MONACBNSIA 193 stenosifnon strictura 


pyros frumentum 
pifoRinion toga 


carpos fructus 
lata pura 


coccos granum 
leuca alba 


pissos pisu 
5 efestris penula 


lobi faciolum 


40 


zestos precincta 


cyamos faba 
feloni lacerua 


latiros cicerda 
mallot abulla 


faci lenticula 
zhiton tunica 


sisamos sisamus 
loependutis superiora 


orobos erbu 


45 


stolismos pectorale 


zera paritio 
stoli stola 


sitos triticum 
lilomallon mantile 


criti ordeum 
grossi fimbri^ 


achura palea 
ludiflin duplice 


linos spermun 


50 


triplum triplice 


semen lini 
tetraplun quater duplice 


eregmos faba fressa 
cherides manicas 


thermi lupini 
encimitra dormitoria 


tilis fenu grecum 
20 monomallon uiUatum 


erebinthos cicer 


55 


clilamis clamide 


cenchros milium 
dalmatici sarmatica 


olura far 
cefalodesmon capitula 


bicon papauer 
perizoma renale 


erazizamon^) lolium 
25linon lineum 


« 
ereum laneum 


periostracinon de fictilibus 


60 


idiocroon sui coloris 


ostracinon fictile 
riparon sordidum 


ostracou fictile 
sabana linthea 


pelos testa 
30 periclion tolare 


cerameus tutum 
chiregmagion mappa 


pithos ficulus 


65 


podegmagon pedale 


ceramion dolium 
epicarsion amiclum 


cerameus orca 
aquarius orcarius 
periospon de leguminibus 


pinaciou aquarum 
)5 osprea legumina 


cytra catinum 


70 


1) za ex zu corr, | 1. strictaria a | 2. psyfosimon a | 8. malotti a | 9. chiton a | 29. lin- 
teamen a | 30. perydion a | 38. cocos a | 46. orobos herba a || 48. chriti bor< 
deum a || 59. sequitur in a: explicit | 

Corp. glott. lat. tom. UI. 13 194 HERMENEVMATA MONACENSIA lopas cacabum 

poma patina 

igdis coopertorium 

bulcamo mortarium 
5 lychinos gillo 

fanos lucema 

ipnos lantema 

caminus fumus 

pytmin fomace 
10 monotion orciolus 

ydria uictine 

periscytinon de scorteis 

scythia scortea 

derma pellis 
15 dermatina pellica 

spera pila 

diphtera menbranum 

scyadion urabraculum 

coricos pera 
20 dartvr aberta 

maschalistis subarmalis 

catagastra ytericabristrium 

stegastron togestmra 

epagogeys duptariura 
25 imantis lora 

scitos abena 

zostra gingla 

eppippion sordesco 

eymia soccu 
30 adecion subtalare 

sandalia gallicule 

thilacos follis 

1) 8 ea t corr. || stitistir antelea 
ballancion saccellum 
zostir baltheum 
raastix flagellura 

periaroraaton de odoribus 

aromata odores 

fortias merces 

libanos this 

srayma murra 

crocos crocu 

cyimamoinura cynamomum 

amomo amarau 

jisfalton bituraen 

aristolochia aristolocia 

chroraata colore 

sinopis mbrica 

chrysitis sandaraca 

asboli fugilo 

psyraithion cemsia 

cinnabaris miniura 

ficos purpurissa 

rofos puguraentura 

thiraiamata incensa 

thion sulphur 

thionapiron sulphur uiuum 

prasion raarmbium 

manni raanni 

taurocolon gluten thaurinum 

pissa pix 

ritini resina^) 

ixos uiscum 

casia cassia S5 
[216' 40 45 50 55 60 7. laterna a | 9. pithmin a | 10. urciolus ex urceolus corr. a | 12. scor- 
theis a | 13. scjtea a || 15. dermathiDa a \ \1. dipthera membranum a ' 
19. poricoB a || 20. darthjr aberca a | 22. utericabristrium a || 25. imantos a 
26. habena a g 28. epipippion spordesco a I 29. soccus a \ 30. adetion a | 31. cali- 
gule a I 33. stithitir a | 35. balteum a \ 37. aromathon a | 38. aromatha a I 
42. crocus a | 43. cynamomnm cynamonum a | 44. amomon amomum a | 47. chro- 
matha a | 49. crisitis a || 54. pungumentum a || 58. marubium a \ 59. manna a , 
60. taurinum a \ C2. retini resina a | HERMENEVMATA MONACENSIA 195 stypteria alumen 

nitron nitrum 

apopanacion pan 

meliloton melllotum 
5 colla gluten 

costo costu 

tragaganthon trachantum 

siseleos siseli 

los erugo 
10 leucea spartu 

calachantos aeris flos 

cannabos cannabu 

sagapenon sagapen 

iopos lasar 
15 styrax styrace 

fullon folium 

cyssyros pumice 

afronitron afronitu 

litargyron spuma argenti 
aH) ygropison pice liquida 

sillion lasaris radix 

cimolia cretas arda 

nardicelticis fascilici 

ceccis galla 
25 nardostachi spica nardi 

stichinos uuasatacin 

cedrea cedria 

gegeotes creta argentaria 

gisasteres creta cjrmolia 
3o pyretron puretrum 

elleboro leucus elborus albus 

strucion radix lupini 

libanuarenus thus masculum molibucecaumenu plumbi iustu 
castorion castoreum 
ichtyocollon piscium gluteu 
arsenicu auri pigmentum 
yoscyamu erba calicarca 
roraaniuon romaninum 
gluriryzis radix pontica 

periergalion agrition de ferramentis 

rusticis 
ergalia ferramenta 
agricos rusticus 
agricis rusticatio 
zigon iugum 
rumos temo 
amaxa carru 
axon axis 
ochima reda 
trocy rutac 
trochos rota 
apini carruca 
certides radia 
atys uicus 
ahinices moliola 
plimne infrices 
epizostra canthu 
paraxonia asinodes 
canthilia semuntie 
guris dens aratri 
ynys uerme 
ptyon pala 
tyganin tribula 
rinax tridens :j5 40 45 50 55 fiO 6. coston costu a | 7. tragaganton tracanthum a || 8. sisdeos siscli a 
10. spartum ante carr. a Q 11. calacanthos a D 12. cannabum ante corr. a ' 
14. lopos a g 16. follium a [ 17. punice a 18. affronitron afronitu a || 21. lasHaris 
ante corr, a | 28. gegeothes creta argentaria a | 30. pyretron pirctrum a | 31. elle- 
borus a | 82. struthion a Q 34. molibucecamenum a l 85. castoreon castoreum a 
86. ichthiocollon a | 88. calci carca a | 39. romanon romanum a || 40. gluriricis a 
41. agricinon a | 54. itys uitiis a | 57. canthii a || 59. sequitwr in a: aratron 
aratrum a || 

13» 196 HERMENEVMATA MONACENSIA dicranon furtilla 

peripoleon de ciuitatibus 

polis ciuitas 

patris patria 
5 eraclia prouincia 

chora regio 

ahora regio^) 

astj urbs 

polichnion oppidum 
10 ecchismeni condita 

tetichismemi murata 

tribula munita 

tichi menia 

tichos murus 
15 placia forma 

rymy placia 

stoa uicus 

odos uia 

dimosion publicum 
20 parados transitum 

atrapos semita 

gitonia uicinia 

proastion suburbanus 

agora forum 
25 pasilici regianum 

capitolion capitolium*) 

andryantes statue 

icones imagines 

gazofilacion erarium 
30 bima tribunal 

ifylaci cancer 

zigostasion ponderatorium 

beripatos deambulatorium 

idioctiton priuatum 50 myropilion simplassum 35 

creopolion marcellum 

chiroctonion porcinarium 

curion tunstrina 

thirichopolion salsamentarium 

synergion officina 40 

mulonion molendinum 

artocopion pistrinum 

gnaiion fullonium 

pandochion stabulum 

balanion balneum 45 

stephanoplocion coronarium 

gymnasion therme 

tiritrion seruatorium 

embati solium 

colymbitra piscina 

lutir peluis 

caminos fomax 

ydragion aqug ductus 

solines tuba 

efedron latrin^ 

amara clauaca 

burpuros cenum 

ergasterion taberna^) 

capilion coponium 

telonion teloneum cu 

thermopolion lupinarium 

linos calcatorium 

limin lacus 

mnimion monumentum 

perienomenias de suppeDectile cj5 
endomenia suppellex 
clini lectus 
clinopedes lectipedes itj 1) hafic glosmm rubricaior delevit || 2) pi sup. scr. || 3) r sup. scr. ] 1. furcilla a || 5. prouintia a | 7. om. a || 8. asthy urbis a | 9. polichmon a || 
10. echismemi a | 13. thichi a | 14. thichos a | 22. gythonia uicina a | 23. pro- 
asthion a \\ 25. regionum et rnp. scr. uel regianum a 1 31. isilaci a 1 33. peri- 

patos a H 42. airocopion a | 53. ydragogion a || 54. tube a || GO. telomon a |i 
61. termopolion lupanarium a Q HERMENEYMATA MONACENSIA 197 psiatos matta 

scyfus restes 

stromata stragulum 

tyli culcita 
5 prosce&lis capitale 

gnafallon tomentum 

ypauclienion ceruicale 

anapolea coopertoria 

malloti bellata 
10 sagos saccus 

enilaton sponda 

ancaliton fluctum 

trapeza mensa 

ciclos urbis 
15 parathema pluteum 

epitrapezion mantile 

delfaci delfice 

purgiscos armarium 

cibotos arcla 
20 larnax arcisellum 

difros sella 

raton scanmum 

yppopodion scabellum 

pixos buxide 
25 glossomon loculum 

catapetasma uelum 

pyristaton tripes 

didron uiseUium 

medinmos robo 
30 modios modius 

imimodion semimodius 

chynix bilibre 

imichinix sextarium 

scutali rutron 
35 spyris sporta sceuoforos uasarium 
ynoforon uinarium 
lecytos ampuUa 
yala uitria 
thyia mortarium 
alotribanos pistillum 
istia focus 
pyr ignis 
flox flamma 
rapalon claua 
clouos cauea 
coscinon cerebrum 
giristirion poUinarium 
ensistron cemiclum 
scafi alueum 
cremastra panarium 
spongos spongia 
milos mola 

chiromulos mala manuale 
lichinos lucema 
lichinia candelabrum 
condolichinia statarium 
ripis flauellum 
sceugi uasa 
zigos statera 
charistion campana 
litra libra 
imilitron pondera 
stadmion inredublum 
magis tabula 
piastirion pressorium 
choni cancellum 
camptra capsa 
buttis cupellu 
miagra muscipulum 40 45 50 55 00 65 70 1. psiathos a I 5. procefalis a | 6. tormentum a | 14. cydoa urbs a 1 19. nr- 
cula a 1 22. ratron a | 23. ypopodion a | 24. puxide ante carr, a | 27. pyristha- 
ton a I 28. uisellum a | 82. cinix a || 33. sextarius afUe corr. a | 38. leohitos a j, 
40. thia a | 62. spongioa ante corr. a \ spungia a ) 54. mona manuale a 

68. flabellnm a | 64. stathmion a | 66. tabula ex tubula eorr. a ) 68. camptra 
campsa a 1 198 HERMENEVMATA MONACENSIA miosobion muscarium 

soras scopa 

prisma scopa 

zimiris trulle 
5 apoplotin fiola 

bactirion baculum 

olmas pila 

aconi cutis 

istos tela 
10 aibax claudicare 

fanos lanterna 

calatos quasillum 

adractos fusum 

sfrondilos uerticulum 
15 certis radiura 

ctenion pectine 

perigrammatos didjiscali de 
litterarum 

didasco doceo 

didascolos doctor 
20 catigetis receptor 

epistatis magister 

j^odidascalos subductor 

didachi doctrina 

prostocholos ante solanum 
as scholi scola 

matithe discipuli 

sinmatithe condiscipuli 

epistini disciplina 

aroaterion adiutorium 
30 gramma littera 

bilium librum teuchos uolumen 
chartis carta 
analogium manuale 
stichos uersus 
epigrammos super portum 
pinacides pugillare 
delty tabul^ 
perigrafion producta 
pixos buxu 
calamirion thece 
calamos canna 

melambrochon atramentarium 
canon regula 
logos oratio 
phifos cauculus 
stychia elementa 
batra scamna 
ludo tronos cathedra 
narthyx ferula 
agogi institutio 
filopponia industria 
problepe^) prouide 
epimelos diligenter 
tranos caritas 
pedia erudicio 
dissologo bis uerbum 
apodos redde 
ellinicos grecus 
romaicos latinus 
grammaticos grammaticus 
simiografos notarius 
psiphopectis cauculator 
rethor orator 35 40 45 5« ■,ut M 1) p fj; b corr. 

3. scope a II 5. aplopotin a jj 9. i8thos a || 10. claudare a || 11. latema a 
12. calathos a || 15. cercis a || 19. didascalos a || 20. cathigetis a Q 21. episthatis a 
22. ypodidasculos subdoctor a | 24. scolanum a | 26. mathite a || 27. siomatbite a ; 
29. acroaterion a j| 31. biblium a |j 32. theucos a | 33. cartis a 1 85. stbychos a \ 
36. superx^ositum a || 38. delthy a | 40. buxum a jj 41. calamarion a | 42. channa a 
46. calculus ant<^ corr. a || 47. stichia a || 48. scamma a Q 49. catedra a | 50. nar- 
tix a 1 52. filoponia a || 56. eruditio a || 63. pnifopectis a \\ HERMENEVMATA MONACENSIA 199 techinica africialia 

diastigmi distincio 

diigisis enarratio 

mjthos fabula 
5 misthos mercede 

asfilismata instrumenta 

nomicos iuris peritum 

gramateys scriptor 

bibliografos librarius 
10 simia note 

praxis actio 

anafonesis declamatio 

acroate auditores 

ysagogy inductio 
15 pedes pueri 

camptoforos capsarius 

charaxe inducere 

amillam dictatum 

onomata nomina 
20 pedagogos pedagogus 

ecthesis expositio 

risis dictio 

ypografe subscriptio 

typi cererie 

25 periagritias de rusticatione 

agricia rusticatio 

cora regio 

chorion fundus 

epaulis uilla 
30 pericoron altus 

pletra iugera 

esparmena seminata 

fragmenta gremiones 

cliamata fugu 
35 orotesion terminus ori finem 
oros mons 
ori montcs 
orotesia terminatio 
anabasis cliuus 
catabasis procliuus 
omalon planus 
pedion campus 
choma aggere 
petre fossatum 
tafos scrobis 
scafitos precipicium 
bothros sepis 
trinchos maceria 
speleon spelunca 
camalon auma 
trachos duretu 
diorix traductio 
elos palude 
ochetos riuus 
chimarros torrens 
gefila pons 
limon pretus 
ecatonpedos centuria 
napi nemus 
yly silua 
arotriasis aratio 
speros seminatio 
sperma semen 
aulax sulcus 
ge terra 
irgasmeni culta 
bolos gleba 
neados nouella 
aruras seges 
genimata segenies 40 45 50 55 60 65 70 2. distmctio a | 5. mistos a | 6. asfalismata a 8. grammatheis (e sup, 
8cr.) a 1 17. caraxe a || 26. agritia a || 31. plethra a g 34. chamatba a | 35. oro- 
thesion a | 87. orons a | 89. orothesia terminus et 8up, scr. uel terminatio a i 
41. cathabasis a | 47. praecipitium a || 48. botros a 1 49. trincos maceria a 
55. ochitos riuus a | 59. ecathonpedos a | 63. sporos a | 200 HEBMENEVMATA MONACENSIA .theros messis 

agrestos carmen 

stachus spica 

anteris arista 
5 botani herba 

eholi ferrago 

chortos fenum 

desmi manna 

theriste messores 
10 ergaste operarii 

dragmata gremia 

soros aceruus 

thimonia zita 

calami stipula 
16 alaitos trituratio 

gylindros cilindrus 

alona alea 

achyra palea 

scybala carfa 
20 stybi stupa 

chinus puluis 

carpos fructus 

sitobolon gniminarium 

achyron paliarium 
25 frear puteum 

crini lacus 

dexamini cisterna 

pigi fons 

dotrofihicion pomarium 
30 oleon oliuetum 

syceon ficetum 

boostasion oliue 

syci oliue 

syfeon suile zeuzelate iugule 
boelate bubulci 
onelate asinarium 
georgos rusticus 
ippostasion equale 
mandre spelcum 
ageli gerges 
tremmata pecora 
cthini iumenta 
zoa animalia 
pymenes pastores 
chyroscopos porcarius 
egonomos caprarius 
ipoforos armentarius 
icomos uillicus 
alsos nemus 
mistotes armentarius 

rius 
omalon planum 
irimena dieta 
plistacis sepe 
agrofilax circitor 
melison apiarius 
erima deserta 
gonimi fertilis 
origma fossa 
yros fouer 
petrodes scopulosus 
acanthodes spinosum 
glorofilatia uiridiarium peritechniton de artificibus 
technitis artifex 
zomata corpora 35 40 45 50 mercenna- 5J (») 6S 2. agrestos gramen a | 6. bothani a | 9. maessorea a | 11. dragmata 

t gremia 

fpreamia a || 1B. gylindros chilindnis a | 19. schybalaa H 20. stuppa a | 29. karposa ! 

26. enni a y 29. opotrofilacion a | 32. boliue ante carr. a | 41. greges a | 48. ippo- 

foros a I 49. iconomos a 1 61. mistothes mercennarius et sup. scr. uel armen- 

tarius a 1 63. irimena dicta a || 62. achantodes spinosum a | 63. cholorofilacia 

uiridarium a | 66. thechnitis a | 66. zomatha a y HERMENEVMATA MONACENSIA 201 ;tiriarchis officinator 

gion officiiia 

bfos pictor 

•tis inaurator 

mateis scriba 

iturgos epularius 

is sculptor 

>s lapidarius 

antoglifos marmorarius 

i finctor 

ructis aurifossor 

ocopos argentarius 

typos erarius 

} faber 

!utis celator 

»ius tibiarius 

gos uitriarius ^ 

is sector 

tis stagnarius 

3 medicus 

jurgos plumbarius 

pios lectarius 

igos faber naualis 

lopios anularius 

Dpios laterarius 

zitis nummularius 

aastis probatus 

leutis interpres 

3s praecantator 

pios clostarius 

ron clostrum 

>mos structor 

tis lector 

n faber collistis glutinator 
alicys piscator 
maulistis leno 
pandocheis stabularius 
ereoUis laneus 
ipuaros mulomedicis 
amoxopios armentarius 
iniorafos lorarius 
othoniopolis linearius 
linofos persicarius 
mirepsos pigmentarius 
ippocautis fomarius 
artocopos pristarius 
ligoblocos uiminarius 
lycytopios ampullarius 
paleorafos uetramentarius 
lampadopios facularius 
dictuoplocos retiarius 
milocopos moribundus 
oplodidatis armiductor 
coscinopios cilibrarius 
ichneutis inuestigator 
grytopolis grutarius 
eriurgos lanarius 
ctenistis pectinator 
rafeus infector 
ctenopios pectinarius 
raptis sarsor 
metabolos cocio 
emboros mercator 
pragmateutis negociator 
samoteuporos macupiator 
prometris mensor 
aliptis unctor 35 40 45 50 55 
[216«] 60 65 4. cbrycotis a | 6. grammatheis a | 8. litboxos a || 11. chrysoructis a „ 
lalcothipos aerarius a || 14. chalceiB a 1 18. pristhis a | 23. naualis corr. ex 
8 a l 26. trapezetis et sup, scr. uel trapezitis a \ numularius a | 33. coma- 
( 1 89. creolliv a | 43. lintearius a | 53. molitundius et sup, scr. moribun- 
I 69. cetbenistis a | 60. bafeus a || 61. cethenopios a | 63 coctio a [\ 
ragmatheutis negociator a | 66. stomatheuporos maicupiator a | 67. pro- 
is a 1 202 HERMENBVMATA MONACENSIA magiros cocus 


agry agri 


35 


balaneus banitor 


cipi horti 
perichitis mediastrinis 


ycia domus 
(lytis urinator 


cleronomia hereditas 
6 cyreus tonsor 


psifides come 
scyteis scutor 


lithea lapidamen 


40 


belonorafos pelior 


elefantina ubera 
tomeutis tornator 


chrisa aurea 
antraceis caruonarius 


argira argentea 
10 ilocopus clauarius 


cheloni testudo 
cynigos uenator 


chyina testudia 


45 


cotcistis aleator 


nicamon auricalcum 
netroforos uespertilio 


plia naues 
formacos maleficus 


agele greges 
15 tlieriodictis marsus 


tremmata pecora 
ixeutis auceps 


andrapoda mancipia 


50 


cerameys figulus 


duly serui 
byrceis coriarius 


therapenides ancille 
empletyria ornatrix 


danistis fenerator 
20 gnafeis fullo 


prix dos 
ynopolis merarius 


ypotheci pudicicia 


5:» 


periplutu de diuitiis 


perichriseon de aureis 
plutor diuicie 


chyson aurum 
plusior diues 


chrysini aurei 
25 macharios beatus 


ilectron sucinum 
yperychon locuples 


romfilax buUa 


(U) 


ysya patrimonium 


catheir redimicum 
ctissis possessio 


maniaces torques 
yperanchonta bona 


perithema liliolum 
30 chrimata pecimia 


porbi fibula 
cerma aes 


alisidion catena 


^- 


argyria nummu 


enammo filum 
prosodos reditus 


diacrima discrimen 
chora fundi 


pselia armille 

1. mayros a 1 3. mediastrinus a || 6. scytheis a 7. prelior a || 9. car- 

V 

bonarius a H 12. cottysthis a | 14. farmacos a || 16. auiceps a || 19. emplitiria a ] 
23. diuiti^ a || 29. yperarchonta a || 32. nummus a | 39. gomme a | 40. litea a 
41. uberea a \\ 45. cbima a | 46. aurichalcum a || 57. cbryson a || 61 cathethyr 
redimiculum a H 65. absidion cathena a || HEBMENEVMATA MONACENSIA 203 bsella peryscelides 
lios anulus 
inichion articulare 
ion omamentum 
a inaures 
agdi uirides 
)pia fgyptilla 
3cia temiones 
is coclee 
ion clipeum 
ron solide 
euton fisile 
n tubatum 

rgyreon de argenteis 

ron argentum 

ra argentea 

fiola 

s scyfu 

iuta tomata 

ota striata 

nmena acelata 

>nomos lanx 

jium catinum 

ion parapsis 

iticon canistellum 

asion acetabulum 

licion scutella 

ron ligula 

orux cocliarium 

on cicinum conchi concha 
catripton speculum 
samnyscy matelle 
ypothema supostorium 
otoclifion aurescalpium 
lita pura 
elata producta 
dyacrisia inaurata 
libanotrix turibulum 
ceriaptis ceriolum 
cemibion aquiminale 
xestis oriolum 
ethmos colum 
plitenchytis aretina 
cyathon cuathun 
artoforon cannula 

peri calcon de aereis 
calcos aes 
calcomata eramenta 
los erugo 
iy eruginat 
cados situla tibia 
auli scutra 
chalcion pigella 
themofilax pelus 
lichnia candelabrum 
lichnos lucema 
tiganon sartago 
ydrya anula 
codon tintinnabulum 35 40 45 50 55 60 1. chyrobsella periscelides a \\ 2. dactyloa a \\ 8. acnimchiou ex ar- 
hion corr. a || 6. smaradri ante corr. a || 7. aethiopa ante corr. a \\ 
honeuton fissile a | 17. fiali fiala a || 18. scyfos sciphus a | 26. oxo- 
n a 1 27. patellicion a [ 29. cocliorux coclearium a || 30. cyenon cici- 

a l 34. subpostorium corr. ex subpositorium a | 36. otoclyfion auri- 
Lum a 1 38. dyachrysia ex dyachrysa corr, a 1 41. chemibion aqui- 
le a 1 42. lestis orciolum a || 44. plytenchytis arctenia a | 45. cyathon 
iim a II 46. arthoforon cannula a Q 47. pery chalcon de aereis a j| 
halcos aes a || 49. chalcomata eramenta a | 65. themifilax ante corr. a 
3 a 204 HERMENEVMATA MONACENSIA psictra strigilis 

petalon lamella 

symbala cymbala 

salpix tuba 
5 lebis olla 

surigat fistula 

tetarton quatarium 

angystron amu 

andrias statua 
10 imitetarton congium 

perisideron de ferreis 

sidiron ferrum 

sidera ferramenta 

stomoma ferrum durum 
15 acmox incudis 

corcinos forfex 

pyrolabides forfices 

sfira marclum 

rinion lima 
20 plion serra 

maza massa 

tripanos terebra 

scepamon ascia 

teretron furfuradum 
25 xystir rosorium 

statimia pondera 

mochlos uectis 

ancyra anchora 

scalis sarculum 
ao petetys uippinus 

axini dolobra 

axinorux asciatum 

ami putrum acara craticula 
subla obeliscos ueru 
triodus fuscina 
pedes compedes 
mudreos codex 
alisis catena 
clis clauus 
rafis acum 

sfragidion iugulatorium 
tricolauides uersella 
xyron nouacula 
smilion scalprum 
centron stimulum 
macerion curtellum 
psalides forfides 
xifos gladium 
drepanon falce 
arpi falimessoria 
orux fossorium 
amfilis fimelle 
dicelle bidens 
ynyx uomer 
massaces liatres 
pyriscator tripes 
creagra camarium 

perinautilias de nauigatione 
nautilia nauigatio 
thalassa mare 
pelagos pelagus 
faros farus 
ochta ripa 
cyma fluctus 
clidon unda Zb 60 A6 7. tetrarton quartarium a | 8. aDgiBtron hamus a | 9. am. a | 11. perisde- 
ron a I 14. stomonia femim dumm a || 15. acmon a | 18. Bfjra marc^Ilnm a || 
25. xystyr rasorium a | 30. peteis a 1 81. azini dolabra a y 34. scara carticula a ' 
35. Bubola obeliscus ueru a 1 41. rafis acus a 1 43. tricholauides uersella a '' 
46. centhron a \ stimulum corr, ex stimuluB a | 47. macherion curtellua a i 
49. xjfoB gladiuB a l 52. onic foBSorium a | HERHENEVHATA H0NACEN8IA 205 profundum 


naucliros naucleros 


dtitudo 


gybemitis gubemator 


ama traiectum 


sitarchos tutartus 


B bradu 


colimbitis natator 


saburra 


ditis urinator 


harena 


omiplus comeatus 


Tion promunctorium 


ebibate uectores 


bona nauigatio 


colpos sinus 


laues 


antlia sentina 


emi 


catine trastia 


k nates 


limin portus 


aauigans 


neolcia nauilia 


n piscatoria 


diphera tegestres 


os arbor 
es temones 


periatricis de medicina 


intemna 


iatrici medicina 


carina 


iatrion medicinum 


araca 


optalmicos ocularius 


i puppis 


chirurgicus uenarius 


ergata 


mea obstetrix 


podia 


alipsi unctio 


aon tutela 


periodia cinctura 


1, tela 


yginon salubres 


n artemo 


disiatos insanabiles 


sigiium 


arostos eger 


prora 


erici obripilatio 


i acutus 


astenis infirmus 


ussellus 


afelpismenos desperatus 


•n rostrum nauis 


scylmos uexatio 


onus 


pelioma liuor 


3s honestus 


thanasimon mortale 


lata leguminia 


episimasia accessio 


contu 


ami statutus 


» ploreta 


paracmi declinatio 


)tis orator 


anesis remissio 40 46 50 55 60 65 bythos a || 2. bathos a | 6. ammos arena a | 14. catoritios a \\ 

orator 
;ha a II 31. onestus a J 32 tegumenta a || 36. hortator a | 38. sytharchos 

i a I 41. omopluB commeatus a [ 44. anUilia sentina a | 45. cathine a 

^ra tegestres a || 52. ophphalmicoH a | 58. chirurgicos uenarius a 

ihos eger a U 61. asthenis infirmua a | 206 HERMENEVMATA MONACENSIA apepsia indigestio 

agripnia uigilia 

pyretos febris 

ponos dolor 
6 nosos aegrimonium 

raacrinosia longa ualitudo 

bix tussis 

sarotis spurae 

teleniacus lunaticus 
10 crauma uulnus 

cefalargia capitis dolor 

anorexia fastidium 

chiriades scrofam 

crissi uaries 
16 elegmoni tumor 

sillogi coUectio 

ichor sania 

empyon piis 

lichi impetigo 
20 psora ' scabies 

katacausis ustio 

dagma morsum 

bibon inguen 

eresis conditio 
25 metodiaca metodiaca 

empirici perita 

logici rationabilis 

cyrurgici cyrurgia 

meotici obsticale 
30 coUirion coUirium 

ypocrisis subfictio 

embrochi infusio 1) eu ex au corr. || enchrise inungere 
epichrise superiuigere 
catarus distillatio 
pligi plaga 
mortaria linteola 
malagma mahigma 
temnichirizi secat 
thlasma contusio 
cateasma fractura 
ciroti cirota 
coli emea 

calasticon lacatorium 
icteros morbum regiura 
interocili ramex 
dothion forundum 
apirecton sine febre 
ypopyon supputatio 
ematodes sanguinolentum 
alfodes uarius 
lepre stema 
paratrimma atricio 
erisipelas ignemsacrum 
nefricon renosus 
pidracion papella 
litodes cauculosus 
paronichea panarictum 
otalgia aurisdolor 
scotomata uertigines 
amaurosis caligo 
catachise soarifare 
emplastron emplastmm 
atherapeuton ^) incurabile S5 40 45 50 55 M 2. agrippia et mp, scr. agripnia n || 6. macronosia a Q 8. parotis a \\ 

9. selenyacus a | 10. trauma a | 21. catacau>is a \\ 25. methodiaca a || 28. chyrur- 

t subfictio 
gici chynirgia a | 29. meothici obstricale a | 31. simulatio a || 36. caiharus 

diRtillatio . , 

mundus a 37. motharia hntheola a 1 41. catheaama a | 50. emathodes a \\ 

53. attricio a 1 56. papilla a^tUe corr. a Q 57. Uthodes a \ caucnlosos a i 

59. othalgia a || 62. cathachise scarifare a g HERMENEVMATA MONACENSIA 207 )n medicamentum 

cicatrix 

^os perfrictio 

^rini cottidiana 

terciana 

. quartana 

ma tubere 

igmona pulmonis ualitudo 

los fasciola 

s lateris dolor 

j purgatio 

)s splenicus 

)tis caducus 

ia inequalitas 

ichiasis obripilatio 

s pulsus 

jon expurgatorium 

pulber 

)n incidit 

s frigdor 

les sinceres 

os cardiacus 

►stisicus 

Bstula 

os herbarium 

lumbricus 
es uesmiscli 
[jos trochiscus 
calor 

uenenum 
e permones 
na rasura 
uricia 
os cura 40 45 ectroma aborsum 35 

embryon pecus 
locos feta 
encios pregnans periiamenoniatron de ferramentis 

medicinis 
armena ferramenta 
latrica medicinalia 
deltos tabula 
smilion scabellum 
xystir crosa 
psalides forfices 
bicia doliola 
beloni acus 
rafe fibule 
ancistron uncinum 
spongo penicellum 
spondion spondium 
flebotomon ^) sanguinis emisso- 

rium 
epicrusterion malliolum 
sarcolabides sardinis denta 
stafilarga uue dentarium 
stafilotomos uue falx 
odontagra forfex dentarig 
eccopeys ossi excussorium 
milotis auri scalpium 
calamiscos calamiscus 
edron intestinale nartycion ferula 
aconi cuticla spatomila spatomoli 
dy][)irinos dipirinis 
tricholabis uerselle 50 55 60 sycia cucuriata 
mpra mon interpretamentum inceptum Bang scr. |j 

peripsichmos a Q 4. cathimerini a || 6. tethartea a || 11. cathersis a I; 

larticon a || 18. xyrion a 20. psygmos a || 22. cardiacos a | 23. phiscos 

( 25. botanicos a H 27. uermiculi a \\ 32. cataxysma a || 38. duritia a 

lion a II 40. medicinalibus a ) 41. iatrica a || 46. bytia a ) 47. reloni a 

Qgios penicillum a || 55. stafylagra a jj 56. stafilothomos a | 62. aconi 

cucuriata 
spathomila spathomili a || 65. sicia cucurbita a ) c>5 208 HERMENEVMATA MONACENSIA doforon uuarium 


machi rixa 


S5 


pyxis puxis 


aridmos numerus 
cauteres cauteres 


tarachi turba 
eccopeys excussorium 


plithos multitudo 
acontistes iaculatores 
5 peristracias de militia 


toxote sagittarii 


40 


stratiotis miles 


belos sagitta 
stratopedon exercitus 


ypapiste galiarie 
falanx legio 


omery obsides 
ydi turtna 


opla arma 
10 stolos classis 


tireon scutum 


45 


spira cohors 


pericefalea galea 
exarchos princeps 


lofos crista 
ecatontarchos centurio 


thorax lorica 
decarchos decurio 


cnimides ocree 
15 protopolitis principalis 


pericnimia tibiales 


50 


ippis equites 


astragalia talaria 
actoforos aquilifer 


dory asta 
sioforos signifer 


zebin beneblum 
pezi pedestres 


fasganon gradium 
20 catascopy speculatores 


xifos lantea 


55 


symmaclii ausiliatores 


toxon arcus 
oploforu armiger 


desmian pelta 
anedia obsessio 


catapeltis balista 
promachos propugnator 


zostir baltheum 
25 epofelis beneficiarius 


anasfurides braces 


60 


filos amicus 


yrsos palliuin 


• [2irl 


polemios bellator 


thichos murus 
ecthri inimici 


paramboli castra 
filaces custodes 


pyrgos turris 
80 diatasis ordinatio 


simia signa 


65 


taxis classes 


stragion pretorium 
paratasis acies 


frura presidium 
enoply armati 


synscinos contubema 
aoply inarmis 


scena tabernaculum 

1. ooforon a y 2. pixya puxis (ex puxides corr.) a || 5. btratias a | 6. stra- 
tiothis a I 9. idy a | 15. prothopolitis a [ 18. siofforos a | | 21. amnmachi anii' 
liatores a | 22. oploforii a J 28. ectri a || 34. inermis a || 36. arithmos a ji 
42. galearie a | 43. omeri a | 45. tbjreon a H 46. periscefalia a | 50. perienimia a \\ 
52. hasta a || 55. lancca a | 59. balteum a || CO. anaffurides a | 62. iychos a 
muroB a || 6G. stratigion a || HERMENEVMATA MONACENSIA 209 faros uexillum 

polemon bellum 

enfylion ciuilem 

salpix turba 
5 pedion campum 

efody circitores 

tafros fossatum 

diorux cuniculus 

fogos timor 
10 thoribos tumultus 

fruria castello 

antidici aduersarius 

tarachi turbatio 

chraugi clamor 
15 isfagis occisiones 

eulabia metus 

diogmos persecutio 

sfage trucidatio 

traumata uuhiera 
20 tetromenta seuiati 

orcomosion iusiurandum 

orcia federa 

iafira preda 

irini pax 
25 irinarchos perfectus 

nycifori uictores 

omonia concordia 

triambos triumphus 

apolelymenon dimissus 
30 catholicos rationalis 

perysturgias de confectione 
yfy textura 
porfira purpurea erea lana 
chromata colores 
pocus bellus 
peplimenon lotum 
apliton sucidum 
notera humidum 
chatara munda 
chatarta sordida 
sclera dura 
apara mollia 
trifera moUe 
ypsyla tenera 
trachea aspera 
pycila uaria 
nithin tenere 
ecati colucla 
clothin torquere 
rodanistirion tramarium 
rodani trama 
pymon panucla 
stimon stamen 
acatis glomos 
diasma ordium 
antia insubla 
stopodes regulas 
mitisaste liciare 
mitos licium 
oli ore 

erithros dextris 
pichis subitum 
trimiton trilice 
aplun simplice 
chondron grossum 
arpedones pedicli 35 40 45 50 55 60 65 3. enBilion a | 4. turba a | 6. campus a ) 6. effbdi a || 10. ioribog a 
11. caBtellum a || 13. tharachy a || 14. craugi a | 22. ortia a | 23. lafira a 1 35. cro 
mata a | 40. cathara a | 41. catharta a | 42. slera a | 46. ypsilla a | 48. tenera a \\ 

49. collucla a | 55. achatis a || 57. subla ante corr, a | 58. Btropodes ante 

isaste 
corr, a || 59. mitoseste litiare a | CO. litium a || 61. ori a | 62. erithos arUe 

pedicli 
corr, a | 65. amplum a | 67. peduculi a || 

Corp. gloBS. l«t. tom. III. 14 210 HERMENEVMATA MONACENSFA mirima tractus 
crocis flucco 
enchiridion manuale 

menes ellinon menses grecorum 
5 ianuarios ianuarius 

februarios februarius 

marcios marcius 

aprilios aprilis 

maios maius 
10 iunios iunius 

iulios iulius 

augustos augustus 

septembrios septembrius 

octobrios octobrius 
15 nouembrios nouembrius 

decembrios decembrius 

menes anpocheon menses anthiocen- 
sium 

ecatontabeo ianuarius 

metagitnion februarius 
20 baidromion martius 

pyanepsion aprilius 

memagnirion maius 

antistyrion iuiiius 

posideon iulius 
25 gamelion augustus 

elafobion septembrius 

muuicion octobrius 

targelion nouera})rius 

scvroforion decerabrius 

30 menes anpocheon menses antiocen 
sium audineos ianuarius 

pericios februarius 

distros martius 

xanticos aprilius 

artemisios maius 

desios iunius 

panemos iulius 

loos augustus 

gorpieos septembrius 

yperbeteos octobrius 

dios nouembrius 

apilleos decembrius 

ejderodi logos explicit sermo 

periomelias cathimerinis 
de fabulis cottidianis 
omilia sermone 
anastrofi conuersatione 
tribi usus 

cathimerini cottidianus 
ofilidothine debet dari 
pasinthyspesin omni})us pueris 
thysraicriys minori})us 
kaitisraizosin et raaioribus 
(»pidianagceasin que necessaria sunt 
ortiegrigorasa ante lucem uigilaui 
exypnuanestin desomno surrexi 
ectisclines exatisa delecto sedi 
elabonupodesmi accepi pedales 
ypodiraata calciamenta 
ypedisamin calciaui me 
etisa ydor poposci aquam 
istinopsin ad faciem 
niptonie protontas chiras lauo primo 
manus 4ii 4:> M r..s 2. iiiictus et sup. scr. uel flucco a || 4. luine^ a || 7. martioa martius a \ 
17. mones athineon a | iitbeniensium a || 18. ecatontabo a || 24. po^sideon a \\ 
30. mines anihiocheon a \ anthiocensium a | 32. peritio:) a H 39. corpieos a \ 
43. scrmo. II. a | 49. chatimerini a \\ 50. osfilidothine a 1 51. pasintispesin a 
52. tysmychryis (^mychys ante corr.) a H 55. orthi a || 57. exathisa a l 58. upo- 
desmidia ejc upodesmias corr. a [ 61. ethysa a H 63. niptone protontischiras a | UERMENEVMATA MONAGENSIA 211 itatinopsm deinde faciem 

enipsamin laui 

apemaxa extersi 

apethica deposui 
sleucin fenolin albam penulam 

proilton ec ticytonos prodii decu- 
biculo 

syntopedagogo cum pedagogo 

aspasaste salutare 

tonpatera patrem 
10 cetin mitera et matrem 

amfoterusis pasamin ambos salu- 
taui 

cetatefilesa et osculatus sum 

ceutoscatiltonecty etsic descenai de- 
domo 

aperchomeaspasaste eo salutaro 
15 pantautus filus omnes amicos 

ceicodespotas et pater 

proercliomenos procedens 

apintises occurristi 

apintisen occurrit 
20 tu filiautu amictu suo 

ceipen chere gaie et dixit aue gaie 

cetatesenauton et osculatus est eum 

ceantespasatolegon etresalutauit 
dicens 

caloceses lucie beneualeas lucie 
25 istinse idin iste uidere 

tiprattis quid agis 

panta ortus omnia recte 

possechis quomodo habes 

sinchoromesy gratulor tibi 
^o utososemy siquomodo mihi critirion iudicium 

prostina ad quem 

prostontamian ad questorem 

uceti non ibi 

allapu seu ibi 

proston antipaton adproconsulem 

ude ei nec ibi 

allaprostus arcontas sed adma- 

gistros 
exypografis tu diepontos ex sub- 

scriptione praesidis 
ime partion prouinti^ 
potapondestin quale autem est 
autoto pragma ipsa res 
yppanumega non ualde magnum 
estingarchrimaticon est enim pe- 

cuniarum 
inaolonidis ut omnem uides 
isscolazissu siuacat tibi 
paredruisunimin adesto nobis 
ueritegar iudices enim 
imeranimifiorisan diem nobis de- 

derunt 
tinsemeron hodiemam 
apofasiterumeni sententia dicitur 
diabulo meseparontos quare uolo 

te praesente 
peritis dicis decausa 
sintis synigoris cum aduocatis 
scepsaste tractare 
parelabes adhibuisti 
parelabon adhibui 
tinastusus filus quos tuos amicos 
calosepyissas bene fecisti »5 40 45 50 55 6. proilthon ec thicjtonos a || 7. syntho a H 8. aspasaBthe post corr. a !; 
9. pathera a\\ 12. cetctefilesa a || 13. ceutoscathiltonectjucu a 1 14. aspasasthe a 
18. apinthises a | 19. apinthisen a 1 20. filu a | amicum suum (nel amictu suo 
9up, 8cr.) a I 23. logon a | 24. calozesis luce a || 25. estinse idin estc uidere a 
27. pantha a | 31. crytirion (Ir pro or corr.) a \\ 32. otn. a | 85. allupu ante corr. a 
36. anthipaton a y 38. magistratus a \\ 40. tinepartion a || 43. ypanu a \ ualide a <! 
46. iBColazisBu a || 48. ucritegar a D 52. dyabolo a || 55. scepsaBthe a ) 

14* 212 HERMENEVMATA MONACENSIA 

synetaxo constituisti taasfalismata instrumenta » 

peripuanoran circa quam horam paringila denuntiaui 

enpiotopo inquo loco paringilasauto denuntiasti illi 

stonforo inforo etmartyropoises testatus es 

6 endictoa inportico etmartyropyissas testatus sum 

engystis stoas iuxta tuam etymosis paratus esto «.> 

tisnicis uictoriam etimosimi paratus sum 

metoligoneci erchome postmodum ceoantidicos et aduersarius 

cum ibi uenio entichinteli interpellare 

allaparacoloenmni echis sed rogo siopison tace 

in mente habeas siopo taceo 4<) 

10 amerinmosis securus esto sioponeschete silentium habet 

emimelisi mihi pertinet acysomen audiamus 

agomenimis eamus nos tinapofasin sententiam 

prostontrapeziti ad num mularium icusas audisti 

lauomen parautu accipiamus ab eo otienicisamen quia uicemus 43 

15 denariecaton denarios centum gaie kyrie gaie domine 

domen dicalogo demus causidico tiepitassis quid imperasti 

dimiticon honorario mitiechis numquid habes 

cetis synigogis et aduocatis chrimata pecunia 

ceto nomico et iuris peritis eucerunta uacua m 

20 inaspudeoteron et incessanter tichrianechis quid opus habes 

ecdicisisinimas defendant uos danisavstheichis mutuari si habes 

utos estin iste est chrison mi commoda mihi 

labepara yton cerma accipe abeo pentedinaria quinque xestercias 

nummos comieschicos etsi non habuissem 55 

ceacoluti et sequere othendipoto undecumque 

25 catosynetaxometa sicut constituimus exeplissomin explicassem 

parestingaios id est gaius enchirontelis pignus uis 

syncalesomenauton conuocemus eum migenuto absit 

istin synbolin inconsilium uchria necho cetoyca non pyiso ^ 

entadeerchometa hic habemus chirografisin mo caue michi 5. in portica a \\ 9. allaparacoloen miechis a || 13. adnummularium a } 
14. paratu a || IS. cethissymogoris a Q 19. cethonomicos a \\ 20. et incesanter a[ 
21. ecdycisysinimas a || 22. esthin a || 23. labeparajton cerma interpretamento 
omisso a \\ 24. et lemvia et interprctamcntum om. a 25. catosynetaxometa om, a.- 
cf. 24 et 23 || 28. istimsymbolim a || 29. entbade a J 35. ethimosis a | 36. ethy- 
mosimi a || 38. enthichinteli a || 45. uicimus a || 46. gaie cyrie a | 48. mytbi- 
ecbis a I 49. cbrimatha a [ 52. danisasteichis ex daesastecbis n et \ litteris 
supra scriptis corr. a | 60. cetoica ex ceotica corr. a || 61. cyrografisin a ' 
mibi a || HERMENEVMATA MONACENSIA 213 seelifene te accepisse 

pyostocus qmbus usuris 

ystelis quibus uis 

echirografisa caui 
5 charitas syomologo gratias tibi ago 

s&agison signa 

esfragisa signaui 

arithmo numero 

arithmison numera 
10 arithmisa numeraui 

docimason proba . 

docimasa probaui 

catosilabes sicut accepisti 

docimos apodos probum reddas 
15 ossy cum tibi 

apodoso reddidero 

cetoica non pyiso etsatisfaciam 

calimeron bono die 

ilthes uenisti 
20 ilthen uenit 

elabes accepisti 

edocasauto dedisti 

epelagis dedi illi 

eitinos caruisti 
25 chrianechis numquid aliquid 

seigienin opus habes 

eathelis siuis 

elithemetimon ueni mecum 

pu ubi 
30 prosfilon adamicum 

imeteron liceon nostrura lucium 

episcepsoni etha auton uisiteraus 

thigarechi quid enim habet 

arrosti egrotat apopote aquando S5 

eantelis te ualere 

pro oligonimeron intra paucos 

. dies 

anepesen incurrit 

pymeni ubi manet 

umacranides ne longe sis ao 

peripati ambula 

auti estinomozo hec est puto 

licia autu domus eius 

auti estin hec est 

idu ostiarios ^cce ostiarius 45 

erotison auton interroga illum [217"] 

idinametha iseltin sipossumus in- 

trare 
ceydinton eyrion autu etuide domi- 

num eius 
ceecinos ipen etille dixit 
tina zetite quem queritis 50 

ton despotin su dominum tuum 
peritifigias autu desalute eius 
elilytham uenisse 
anabate ascendite 

pasaclimacasdyo quod scalas duas 55 
stadexia crusate adextera pulsate 
imentigeilten si tamen onmes 
proselilytigar proeesserat eniin 
crusomen pulsemus 
blebetis estin uidi quid est eo 

cheretepantes auete omnes 
toncyrion sitolon dominum tuum 

uolumus 
epicepsaste grigori uisitare si ui- 

gilat 3. jsthelis a || 7. effragiea a | 10. ariihmusa a || 12. edocimasa a | 13. ca 
thosilabes a D 18. calimroeron a | 24. mitinos a 28. mathimon a || 32. episcepao 
metba auton uisitemos euor a || 33. thiarechi a y 35. aliquando a | 36. eanthelis a 
42. autiestinomizo a | 45. idii ostiorios a | 46. erotisonanto a | 47. iselthin a 
possimns a | 48. cyrion a | 49. cecinos a | 53. clylythani a | 55. qnot a | 56. ad- 
deztram a y 57. imentigeilthen a l 58. proselilythigar a | 61. cherethe a 
62. sitholon a | 214 HEEMENEVMATA MONACENSIA 

minison me nuncia me pemson prosimas mitte adnos 

cecinosi penucestinode et ille dixit stinutiamini domi sum 

non est hic utos genestoimin sic fiat nobis 

tilalis quid narras * sipedarion tu puer 

allapuestini sed ubi est acoluthison my sequere me so 

5 eucathebi illuc descendit strocleopolion admacellum 

sondafiiona ad laurentum tipoteagorasomen aliquid emamus 

diacinese deambulare ysariston adprandium 

sincerometa auto gratulamur illi iperotison interroga 

othanelthi ipsis auto cum uenerit posuo icthis quantum pisce 35 

dies illi demaria deca denarios decem 

10 imas prosauton ceremenus nos ad supedarion tu puer 

ipsum gratulantes ypageistinician refer addomum 

elilytineperitis soterias autu ueni- inaclynitu mena peltin utpossimus 

mus ad salutem eius ire 

otipanta orto sechi quia omnia istolachanopolion adolearium 40 

recte habet ceagora selachana eteme olera 

utypuo sic faciam aperananceasin que necessaria sunt 

sypuypagis tu ubi uadis ceoporan etpoma 

15 stynician pseudo ad domum festino sycamina mora 

diatiep^zecisas quare inquisisti syca ficus 4.> 

ansyidifestin si tibi suaue est doracina persos 

simeronparemuaristison hodie appios piras 

praeme prande triccoccia tuberes 

chrisimos frugaliter iduecis panta ecce habes omnia 

80 ynocalo uino bono agorasamen que emimus t^ 

yciaco domestico ypageistiniciau refer addomum 

chrometa utimur calesatoton magiron clamet aliquis 
itos genesto sic fiat cocum 

enoraun^) temporius ergo pyestin ubi est 

25 eltheprosima sotetelis ueni adnos anoanilthen sursum ascendit 

quando uis kaetitheli et quid uult 

1) e CiC corr. \ 1. nuDtia mihi a D 2. cecinoBipeinicestinode a || 6. cucatebi a | 6. stonda- 
foonaa ] 9. uenerint a || 11. elylythine a || 12. otipantaorthoaethi a | 14. si 
pugypagis a || 15. speudo a | 16. dyati pezecisas a || 18. hodie mecum prande a || 
22. chrometha a 23. ythoa genestho a \ 24. temperius ergo a | 26. sothethelia a j! 
26. pempson a || 27. stinutianimi a | 28. genestho a \ 30. acoluthysomy a 
35. pusuo a I quanti pisces a \ 40. adholerarium a 41. holcra a \ 47. appius a 
50. aegorasamen a || 52. calesatothon magiron a \ 54. ancanilthcn a \ 55. kae 
thitili a \ HEBMENEVMATA MONACENSIA 215 atoode descendit hic 

psisonepimelos tolle coce dili- 

iter 

sfagia pulmentaria 

3 conditura 

enesto bona fiat 

dtinclida affer clauem 

toglossocomon aperi loculum 

r que necessaria sunt 

gageeli datu damu et eice 

uem cellarii 

sale eleonspanon oletis spanu 

leon et apparatum 

lichinus adlueemas 

i liquamen 

n primum kedeuterion etse- 

idum 

drimin acetum acrum 

leucon uinum album 
ladnon etnigrum 
Ds mustus 
II betus 
•a ligna sicca 
aces carbones 
acian prima 

secura 
e uasa 
a catina 
an caccabum 
. oUa 
a.n craticulam 

coopertoriura 

mortarium alotribanon pistillum 

macherion curtellum 

thiallotelis quid aliud uis 

tautamonapedarion hectantum puer 

ypageprosgaion uade ad gaium S5 

ceipete auto etdic illi 

eltheecithen ueni inde 

lusometha lauemus 

ypagetreche uade curre 

tacheos pyison cito fac 4o 

miden bradeon nihil tardius 

yithys se uel ocium 

egenu pros auton fuisti ad ipsum 

egenominopuin fui ubi erat 

istinycianecatheto addomum sedebat 45 

cetiepyi et qiiid faciebat 

efilologi studebat 

cetupentissemus et quid dixit meus 

ecdechome expecto 

erchonte ueniunt so 

kaiacolutho etsequor 

ypagepalin ceipeuto uade iterum 

et dic illi 
pantesodeisin homines hic sunt 
synauto elthe cum illo ueni 
ymysteos syntete uos interim com- w 

ponitte 
epimelos diligenter 
taila uitriamina 
cetacalcomata eteramenta 
ydor aquam 
strosatetontriclinon sternite cena- 60 

tionem k arthisis a \\ 5. calanegeston a | 6. enencitinclida a Q 9. exagagecli a \\ 
ius spanu a\\ 14. prothon a || 15. drimon a l 19. uetus a | 21. antraces a \\ 
tracian a 1 23. axini a || 25. cathina a || 20. cacabuni a | 27. lebeta a \\ 
aran a \\ 32. cultellum a | 33. tiallotheHs a \\ 34. tautamoapedarion a \\ 
ageprosagion a || 3C. ccipe auto a || 37. eltheceithen a || 42. eythis a \\ 
>um a y 46. istynicyanicatheto a 1 46. c<»thyepyi a 49. ecdocheme a l| 
otbete a \ componite a || 57. uiatrimina ante corr. a \\ 58. cetachalco- 216 HERMENEVMATA MONACENSIA ceripsateexo et proicite foras 

theloidin uolo uidere 

oneaniscy quasi iuuenes 

idiestrosamen iam^) strauimus 
6 panta etimaysin omnia parata sunt 

ydepoilthen non dum uenit 

apelthipeauto uade dic illi 

obpseimaspiys sero nos facis 

aristise prandere 
10 idyilthen ecce uenit 

synintisa auto occurre ei 

odehireheto hic ueniebat 

paracaleson auton roga illum 

tiexostices quid foras stas 
15 catagete sabana deferte sabana 

istobalanion adbalneum 

xistron strigilem 

prosobsidion fasciale 

podegmagion pedale 
20 licython ampullam 

afonitron afonitrura 

proagete ante cedite 

labetetontopon occupate locum 

puce leuis ubi iubes 
25 stodemosion adthermas 

lento idio tico aut inpriuato 

opuceleuete ubi iubetis 

proagetemonon ante cedite tantum 

ymyn lego yentadeeste uobis dico 
qui hic estis 
so thermon genestoimin calida fiat 
nobis 40 osunipagomen quando imus 
diigesomesy narrabo tibi 
egyruagomen surge eamus 
enthenthelis diatistodas hinc uis 

perporticum 
diaton peton propter lumen 31, 

mititheb' selthin numquid ms uenire 
stomafedrona ad secessum 
calos meipenisas ueni me admon< 

uisti 
iculia meepagi uenter me cogit 
agomen lipon eamus iam 
aecclite expoliate 
ypolysonme discalcia me 
sintesta imatia compone uestimenta 
peribaletiricalos cooperi serua bene 
ministaze ne addormias 
diatus cleptas propter fures 
apaxoniminsperan rape nobis pilam 
pexomenentos foristerio laudamus 

in foristerio 
gymnastineletho exerceri uolo 
ento cyromati inceroma "m 

deuro palesomen ueni luctemus 
diachronu post tempus 
maioropi uno momento 
ycyadynometha non scio si possum 
pelagar pepaume olim enim cessaui 55 
tupalein luctare 
omospirazo tamen tempto 
ydinameelafros sipossum leuiter 
cetopome fatigatus sum 45 1) iam ex ium corr, Q 6. etymaisan a | 7. apeltjpeaato a \ ille anU corr. a | 8. opse imaspyis a 
9. aristhise a \ 11. sininthisa a \ occurrere ante corr, a \\ 14. thiexo sthices a 
20. liciton a || 24. pauce lenis a ) 28. proagethemonon a || 29. yentadeste a , 

30. thermogenestomin a || 32. diigesumesi a [ 34. diathis^as a || 36. mitetheli 
ante corr. a 1 38. colos a || 41. eccljse exspolia te a g 43. sintestha imacia a 
44. calcos ante corr. a 1 45. obdormias a | 47. apoxonimin speram a y 48. luda- 
mus in feristerio a 49. gymnastenethelo a | 50. chyromathi a || 51. luctemnr a ,! 
52. diacronu a J 66. luctari ante corr. a || 57. omispirazo o 1 HEBMENEVMATA MONACENSIA 217 inselto meniston pro tonicon intra- 
mus incella prima 

probnigea depidaria 

dostobalanicerma do babiitori num- 
mos 

apolabetoypolipon recipe reliquum 
5 alipse ungue 

alipsa unxi 

alifome ungeo me 

tripson frica 

erchiisto idroterion ueni adsuda- 
torium 
10 ydrys sudas 

ydro sudo 

eclelime lassus sum 

eseltomenistinenbatin intramus ad 
solium 

cataua descende 
15 chrometaxeropiria utamur assa 

kaiutocatabomen et sic descendaitius 

istiuenbatincataba adsolium de- 
scende 

catantlisomen fomen tamen 

exeltelipon exi iam 
20 palese auton mitte te ipsuni 

istin columbitran adpiscinam 

ypetrion sub diuale 

columbison nata 

ecolimbisa nataui 
35 proselteistonlutira adiutum accede 

perichoeauto perfunde te 

periechea perfudi 

anelabon resumpsi 80 85 epidosxistram porrige strigilem 
pericatemaxonme deterge me 
perizose sabana cinge sabana 
catamaxon mucefalin terge mihi 

caput 
cetus podas et pedes 
dosandalia calliculas 
ypodison me calcia me 
epidosepicarsion porrige amiclum 
anapoleon dalmaticam pallam dal- 

maticam 
synaxetetaimitia colligite uesti- 

menta 
kaipantataimon et omnia nostra 
acoluthiteiston icon sequimini ad ^o 

domum 
kaiagorateimin et emitte nobis 
apotibalaniulepto sperma albaneo 

minutalia 
cetermus et lubinos 
oxyciamia fauas acetatas 
calose lusu bene labasti ^^ 

calos sueste bene tibi sit 
doteode thronis date hic cathedras 
dyfris batron sellas scamnum 
dyedron bisellium 

proscefaleon ceruicale fio 

cathezu sede 
cathime sedeo 
tistecis quid stas 
plynonpoterin laua calice 
synceraston aqua calida ^^ 

syncerason tempera 1. inseltominestonprotonicon a i 2. probnigra a || 3. da balniatori a 
5. unge a I 7. ungo a || 9. erchnstoydrotherion a | 13. eselthomenistinenbaton a 
16. chrometatixeropiria a || 16. catobomen a | 19. exelthelipon a || 21. columbritan 
ante corr. a y 25. proselthe a \ accede adiutum a | 26. perychojoeauto a \\ 
30. pericatenmaxonme a | 36. epidosecarsion a 37. dalmatican a 1 38. coUige 
anU carr, a | 40. isthon a || 41. agorasate a \ emite a | 42. apotibalamu a \\ 
43. cethermos a || 44. fabas a | 45. lauasti a | 47. dothe odetronis a | 53. thi- 
atecis a | 54. calicem a | 55. aquam calidam a || 218 HERMENEVMATA MONACENSIA panigardypso ualde enim sicio 

cerason pasin misce omnibus 

tistiteli quisque uult 

iartiton aut conditum 
6 carinon aut carenum 

auto etinucefason ipsum illi misce 

syntitelis tu quid uis 

plinon poterion laua calice 

cerason my misce mihi 
10 therinon calidum 

mizeston noli feruente 

mitethliaron neque tepidum 
[2l8'J allasinceraston sed temperatum 

ceechie ecitnoligon effunde deinde 
modicum 
16 baleneron mitte recentem 

prostes acroton addic merum 

tiscite quid statis 

catazeste eantelete sedete si uultis 

anapesomen discumbamus 
20 pice leuis ubi iubes 

enprototopo inprimo loco 

anapes discumbe 

dotiminydrogamon date nobis ydro- 
gara 

desemiugeysa da nobis gustare 
25 mocas zestas maluas feruentes 

epidosmichi regimagion porrige 
mihi mappam 

comisate afferte 

balee leogaron mittc inperam 

isto oxubafion ad acetabulum merisonta onichia diuide ungellasso « 
catacopsoncylidiom concideaqualem 
plectin exydatos cordam exaqua 
ideichis peperaton uide si habes 

piperatum 
epibate intinge 

chrome utor 35 

cliro utere 

dossycoton daficatum 
triferon tenerum 
cichlas turdos 

calicreas glandulas 40 

thrydacas^) lactucas 
isexymonartonclasi unus de uestris 

panem frangat 
cescaniscioni sysi et incaniscelum^) 

inferat 
catataxi parado adordinem tardo 
chison psomus frange quadras 45 
dipsinate cenate 
pantosetinos utique ille 
axios estin paremin dignus 

apud nos 
dipsine cenare 
dostaricion da salsum 
trichius sardinas 
lobia suriacas 
ormeon cyma 
metagarii cum liquamine 
ceeleon spanon et oleus pan 
gongiloton rapatum 
omiuoptLn gallinam assam est r^» 5:. 1) r sup. scr. Q 2) canis sup. scr. || 1. sitio a n 3. tisthiteli a [ 4. larthiton a H G. autotemucefason a | 7. Bintbi- 
thelis a 8. calicem a ] 10. thermon a || 11. mizesthon a | feruentem a g 12. mitc- 
tlyaron a l 13. allanjncerasthon a | 14. ecythnoligon a 1 16. prosthes a | adic a ■! 
17. thisticite a | 18. cathezeate eanthelete a || 23. jdor param et sup. scr. 
ydrogara a || 24. geysastc a || 2G. epidosmachi a || 28. impensam et sup. scr, uel 
imperam a || 31. cqualem a || 34. epibaptc a || 39. ciclhas a || 40. caliceros a \\ 
44. trado a || 47. ethinos a | 54. loquaminc ante corr. a ) 5G. congilotou a | HERMBNEVMATA MONAGENSIA 219 deura ofellas 

mu luscellatas 

chia copadia 

ca opton porcelluin assum 

ti discon pone discum 

troximon cum scarias 

us radices 

mon menta 

leucas oliuas albas 
)n etcaseum 
)paston pro salsum 

tubra 

fugi 

eretisasyn ministrautibus 
dipnise date genera 
nagiro et coco 
Lgimita et uillaria 
los quia bene 
^tisen seruierunt 
dorischiras date aquammanibus 
aaxontintra terge meusam 
aton mometum 
)lopotin da filiolam 
jraton da meru 
enneronectubaucidium 
is recentem degillone 
ontermon misce caldum 
lezo in maiore 
lieron in minore 
; libenter 

ogar cealpin spero enim 
am uidere 
itrepis si permittis biba- et propinosu propino tibi 
calos lambanis bene accipis 
aposu ideos ate libenter 
diatiupenis quare non bibis s5 

piakyri uiue domine 
etisaceudysmydedocen postulaui et 

nemo mihi dedit 
dosiminglicia date nobis dulcia 
placintia placenta 

areumin sufficit nobis 4o 

agomen lypon eamus iam 
abson candilan accende lampadam 
labete accipe 

calosimachabes bene nos accepisti 
perdion eltesyllexon puer ueni 45 

collige 
tauta panta hec omnia 
tisidiistopisapothu suis locis 

repone 
epimelos diligenter 
strosimtinclinin steme lectum 
strosamen strauimus 50 

cediatutos cleronistin et ideo du- 

rum est 
exetinaxame excussimus 
kaeproscefaleon et puluinum 
amalaxamen commoluimus 
epidigarocniros quoniam autem pi- 65 

griter 
aananceaisin que necessaria sunt 
midisexodianyctereus ne moreris 

pemoctem 
iestrepsi aut nepte 1. offcllas a II 3. thomachia a | 4. opcom a\h. theston a | 6. meaterroximon 
scariclas a |j 12. tubera a | 13. mugi ante corr. a | 16. cethomagyro a 
thicalos a II 19. yperethjsen a || 20. dothe a || 21. cathamaxon tintrapezan a 
lerum a O 26. calidum a || 30. elpizogarecalpin a | 31. eanepitrepia a | 32. pro- 

a I 34. aposy a | 36. pyachiri a | bibe et sup. scr. uel uine a | 87. ethis- 
lysmidedocen a | 39. placinthia a | 40. areumen a || 45. elthe a \\ 
isidiistopysapotu a | 54. commoliuimns a | 57. midis pro misid corr. a 
istrepsi a H 220 HEEtMENEYMATA MONACENSU 

eantiuosfoniacuso si alicuius uocem kaialectriofonion et ingalli- 

audio cantu 

ututusynchroriso non si parco exipnisate excltate me 

anabestlieiraas recipe nos inaecdramo ut excurram 

cymaste dormite explicit sermo tercius 2. non sic parco a | 4. cymasthe a 1 5. et galH cantu a || 8. am. a J HERMENEVMATA EINSIDLENSIA Qaae Becuntur dedi ex cod. 'EinsidleDsi 19 (» cod. Einsidl. 1) anno 1508 scripto, 

sed omissiB quisquiliis et correctis mendis levioribuB. In colloquiis ct praefatione 

adBcivi lectiones potiorcB codicum Paris. 3049 saec. XVI et EinBidl. 688 (» cod. 

Einsidl. 2) a. 1618 scripti, item cditionis principis Bcati Rhcnani. KA0HMEP1NHS 0MILIA2 BIBAION 

2uv ajaQfji tuxij cum bona fortima Ka6ujc auio sicut ipsa 
Ktti euTuxwc . et feliciter . lo TipaTMa aiieT, res postulat, 

^Treibfi 6pai quoniam uideo dXXd ific ibiac sed suae ^5 

TToXXouc dTri9u|uio0vTac multos cupi- eTriSujuiiac Kai cupiditatis et 
entes Y^Mvaciac exercitationis 

5 pujjiaiCTi biaXeT€c6ai latine loqui ?veKa . outujc gratia . sic 
Kai dXXriviCTi et graece Kcvfjv Kauxriciv inanem gloriam 

jirJTC cuxcpuic neque facile dTTO tou TrpwTOu a primo 30 

buvac9ai posse dTiriveTKav juiexpi abstulerunt usque 

bid Tf|V bucxepciav propter difficul- toO dcxdTOu . ad extremum . 

tatem bi' fiv alTiav propter quam causara 

10 Kai TToXuTrXriBciav et multitudinem ou ToXjndi non audeo 

TUiv pTijuidTUJV, uerborum, TrXciovac Xotouc plura uerba 35 

Trj i\xfji KaKOTiaBeiqt meo labore Troificai, dXXd facere, sed 

Kai q)iXoTrovi()i et industria pouXojiai dTiaci uolo onmibus 

ouK dq)eicdjLir|V non peperci ^avepov TTOificai palam facere 

16 ToO |uif| TTOificai ut non facerem juiribeva peXTiov neminem melius 
Sttujc iy Tpici pipXioic ut in tribus |uif|Te dKpiP^CTepov neque exquisitius 4o 

libris <^p|uir|veOcai interpretasse> 

^pfirjveufidTUJV interpretamentorum ttX^iv i\xo\) quam me 
TidvTa Td ^fjfiaTa onmia uerba fv Tpici pipXioic in tribus libris 
cuTTpdipai . conscribere . S cuveTpaqia . quos conscripsi . 

20 TToXXouc Tdp 6pui multos enim uideo iLv TrpwTOV quorum primus 45 

eTTiKexeiprjKOTac conatos fcTai Tf^c erit 

ou KaTd TfjV d£iav non pro dignitate fnneTepac nostrae 

Vocabula excerpta ex lulio Polydeuca gryca et latina cod. Eimid. 1. 
noXufeeuKouc TTCpi Ka9ii|Liepivf)c 6|LiiX(ac. Polucis de quotidiana loquutione cod. 
Faris.; item fcre cod. Flor. || 7. nr]bt Ilauptius \\ 12. genetivos restituit Hauptius ' 
12. 13. labori et industriae cod. Paris. 1 15. quominus facerem Beatus Eh. \\ 
16. 6ttujc] dicT€ Boucherius | 19. cuTTP^ivaiM* Hauptius \ conscribereni Beatus 
Bh. I 34. andeo] sustineo Beatus Bh. || 40. [ir]bi Hauptius | 41. lacunam qtiam 
Boucherius indicavit expkvi ex cod. Monac. (p. 120, 3) || 224 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA dpjLirjveiac . interpretationis . 

^v TouTU) \xiv in isto quidem 

Tijj pipXiiu libro 

TiXeiova prmaTa plura uerba 
6 KaTtt Td£iv Twv secundum ordinem 

bia^opujv diuersarum 

TTpaTjuidTUJV rerimi 

cuvcTaEa, constitui, 

iv T4J beuT^piw in secundo 
10 bk, TidvTa Td autem omnia 

^rjjLiaTa c\)vifpa\^a uerba conscripsi 

xaTd Td£iv per ordinem 

CTOixeiwv elementorum 

dTTO ToO TrpiuTou a prima 
16 YpdjijLiaToc Mexpi littera usque 

ToO TeXeuTaiou nouissimam 

Ypd|i|iaTOC . litteram . 

vOv ouv nimc ergo 

dpxojiai Tpd^eiv incipiam scribere 
20 dTTeibfi vrjTTioic quoniam paruulis 

Tiaiciv dpxojuievoic pueris incipien- 
tibus 

TraibeiiecGai erudiri 

dvaYKaiav diipwv necessariam uide- 
bam 

dKpoaciv auditionem 
«5 dpjnrjveujuidTWV interpretamentorum 

6|iiXiac Ka6r||iepivfic, sermonis quo- 
tidiani, 

bi' f|C per quem 

euxepecTepov facilius 

pujjiaiCTi latine 
80 Kai ^XXrjviCTi et graece 

<XaXeiv> loqui TTpopiPacOdici . instruantur . 

TOUTOu 2veKev huius rei gratia 

bid ppax^ujv paucis 

TTepi 6fnXiac de sermone 35 

Ka9r|fiepivfic quotidiano 

cuveTpaipa conscripsi 

S uTTOTeTaTjui^va quae subiecta 

elci . sunt . 

TTpo ToO 6p6pou ante lucem 40 

eTpriToprjca euigilaui 

ii UTTVOU, de somno, 

dv^CTTjV ^K Tfic surrexi de 

KXivrjc, £Kd6ica, lecto, sedi, 

eXapov uTTobecjiiac, accepi pedules, 45 

cavbdXia, uTTebucdjuiriv, caligas, cal- 

ciaui me, 
^Trica poposci 

ubujp eic 6i|iiv, aquam ad faciem, 
viTTTOjuiai lauo 

TTpoiTOV Tdc X^^PCic, primo manus, ^ 
eiTa Tfjv 6i|iiv deinde faciem; 
iviipdiuiriv, laui, 
dTTeVaHa, extersi, 
dTTe6riKa Tfjv deposui 
jniTpav, mitram, w 

fXaBov xiT^^va accepi tunicam 
TTpoc TO cujjia, ad corpus, 
TTepieZujcdjuiriv, praecinxi me, 
fjXeiiiia Tfjv unxi 

Ke^aXfjV jLiou caput meum w 

Kai dKTevica . et pectinaui . 
eTToirica TTepi feci circa 
Tov Tpdxn^ov collum 
dvap6Xaiov, pallam. 12. Becundum ordineiu Beatm Rh. || 14. xoO om, cod. Eins. 1 | 18. igitur 
Beatus Blicn. jj 19. incipio Bomlkerius Q 23. ^ujpouv cod. Paris. et Einsidl. 2, 
Beatiis Bhett. || 31. XaXeiv snpplevit Boucherixis, confinnavit cod. Momc. (p. 120,1) \ 
loqui dekbat Hauptitis | 45. pedulas cod. Paris. socculos Beat. Bhen. | 46. (mc- 
6Tlcd|Liiiv Boucherius || 55. Tf|v ^TKOijuiiTpav dormitoriam ex cod. Monac. (p. 120, 58) 
Krumhacherus p. 53 i 57. ad om. cod. Paris. || 68. mc om. cod. Paris, | 63. Tdv 
om. cod. Paris, || 64. pallam] uolutionem cod. Paris. HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 225 

dvebucdfiTiv indui.me UTroTpoMM^v . exemplar . 30 

dTrevbuTiivXeuKrjVySuperariamalbamy YP^^M^cic ^^ ^^ scripsi autem 

^Trdvuj dvbuofiai supra induo beiKVuuj ostendo 

q)aiv6Xriv^ TrpofiXGov paenulam, pro- tuj bibacKdXijJ, magistro, 

cessi dbiiupOujcey, emendauit, 

5 Ik toO KOiTwvoc de cubiculo £xdpa£ev, KeXeuei induxit, iubet 35 

cuv T(p TraibatuJTifi cum paedagogo fie dvaTivuiCKeiv, me legere, 

Kai cuv T^ Tpo^ijj et cum nutrice KcXeucGeic fiXXiu iussus alii 

dcTidcacOai tov salutare bebujKa, dfidv6avov dedi, ediscebam 

TiaT^pa Kai Tf|V patrem et dpjLir|veufiaTa, interpretamenta, 

10 juiTiT^pa . djui^OT^pouc matrem . ambos dTi^bwKa . dXX * reddidi . sed 40 

i^CTTacd)uir|V Kal salutaui et eu^^ujc UTiaTopeu^ jioi . statim dicta 

• KaTeq)iXT)ca deosculatus sum mihi . 

Kai ouTUJC KaTTiXGov et sic descendi uTrriYdpeucd fioi dictauit mihi 

^K Tou oTkou . de domo . cujLi|iaeTiTr|C . Kai cii, condiscipulus v 

15 drr^pxojiai eic proficiscor ad et tu, 

Tf|V cxoXriv . scholam . q)r|Civ . eTrrov inquit . dixi 

elcfiXeov, elTTOV intraui, dixi: auTiu' dTr6boc ei: redde 45 

XaTpe, KaeriYTiTd, aue, magister, TrpoiTOV . Kai elTrev primum . et dixit 

Kai auT6c fie et ipse me iixox' o6k elbec mihi: non uidisti 

.«) KaTeq)iXricev Kai deosculatus est et 8Te dTrebibuJV cum redderem 

dvTTiCTrdcaTO . resalutauit . Trp6Tep6v cDu; prius te? 

dTribibujci juioi 6 Traic tradit mihi puer Kai elTrev et dixit: 50 

b i^6c TrtvaKibac, meus tabellas, M^eubij, ouk mentiris, non 

efJKTiv, TpCKPcTov, thecam, stilum, drr^buJKac . ou reddidisti . non 

«6 ila^ix) Tpa^iba, produco graphium, ipeubojiiai . ei mentior . si 

TUJ d)nui TdTrij) meo loco dXrjefi X^t^ic, uera dicis, 

Kaefifievoc, sedens, dvabibujjiu . dicto . ^ 55 

Xetaivuj, deleo, iv toutoic KeXeucavToc toO iuter 
rreptYpd^uj rrpoc tov describo ad haec iubente 2. X€uk6V Hauptim \ supcrariam cod. Monac. super aliam lihri recentiores ;| 
4. 9aiv6Xiiv Hauptius. qi€k\byr]v cod. Eins. 1, Paris. felomni cod. Monac. 
9aivi(iXiTv cod. Eins. 2, B. Rhen. H 8. dcirdcecOai cod. Eins. 2 et B. Rhen. \\ 
16. iTpo^pxo^ai cod. Paris. | 17. introioi B. Rhefiantis^ cod. Monac. | 21. resalu- 
tauit me cod. Pam. ] 22. tradidit cod. Paris. i 2b. TP<x<p(^i<^ cod. Eins. 2, 
B. Ehen. \ 28. Xia(vuj cod. Eins. 1 et 2, Paris., B. Rhenantis. Xeaivuj Boucherius ]\ 
86. ^x<ipa^€ Kal cod. Paris. || 37. Ke^cuBclc B. lOienanus^ 41. OiraTdpcuc — mihi 
om. codf Monac. hoc loco J OiraTopcOcf cod. Paris. \ dictat Boucherius | 46. 47. elTre 
^ot cod. Paris. || 48. &n cod. Eins. 2 \ dircbiburv Vulc. &iiMb\u B. Rhen., cod. Etns. 2. 
dire5(&o cod. Eim. 1 et Paris. | 60. clircv cod, iEins. 1 et 2, B. Rhetmnus. elTrc cod. 
Paris:, cTirov Boucherius:,at ypen etiam cod. Monac. || 51. 52. non reddidisti om. 
cod. Paris. 1 56. dicto] reddo Vukanius | 56. KcXcucavToO cod. Paris. 1 

Corp- glois. lat. tom. III. 16 - 226 HERMENEVMATA EINSlDLENSIA 

KaGriTriToO magistro 6vo^dTUJV, nominuin; 

^T^ipovrai oi juiiKpoi surgunt pusilli l^^picacTixov.partitussum.uersunii so 

Tipdc Toi CTOixcTa,- ad elementa, ibc bk ndvTa ut autem haec 

Kat Tdc cuXXapdc et syllabas dTTpdgajuicv, dTT^uccv egimus^ dimisit 

6 KaT^XeEev auToTc dinumerauit eis elc fipiCTOV, ad prandium, 

€tcTUJV|ui€iZ6vuJV.imusdemaioribus. d7ToXu9€lc bt dimissus uero 

dXXoi TTpoc t6v alii ad diTav^pXOMat €lc redeo 35 

u7TobtbaKTf|V TdHct subdoctorem t6v oTkov, dXXdccu) . domum, muto . 

ordine Xajiipdvuj fipTOV capio panem 

,. dTTobibdaciv reddunt Ka6ap6v, iXaiac, candidum, oleas, 

10 6v6^aTa, Tpd^ouci nomina, scribtmt TUp6v, lcxdbac, caseum, caricas, 

CTixouc, f TP«Miav uersus, scripsenint Kdpua* nivu) nuces; bibo 4o 

Kal ^YUJ dv et ego in ubujp i)iuXP<^v . aquam frigidam . 

Tr| TTpuiTij Td£€t primo ordine i^picTTiKUJC iTTavepxoMai pr^nsus re- 

&|LitXXav mXaf^oy . dictatum excepi . uertor 

isfiretTa ibc deinde ubi iTdXtv.elc iterum ad 

dKa6ica)ui€V; bt€'pxo|uiat sedimus, per- Tfiv cxoXr|V . scholam . 

transeo eupicKUJ t6v Ka^rjTTT^^v inueiiio 45 

U7T0|uivri)naTa, commentaria, magistrum 

TXuiccac, T^xvriv s linguas, artem. iTTavaTtvujCKOVTa , perlegentem, 

9U)vr|6€ic TTp6c uocatus ad Kal eTTTCV et dixit: 

20 dvdyvujctv lectionem fipHac6€ ^tt' dpxfic . incipite ab initio . 
dKOuu) dHiiYTictv, audio expositionem, 

btavoiac, TTp6cu)TTa.sensu8, personas. fJTrica ubujp poposci aquam 

dTT€pu)Tr|6€ic T^x^Tiv iuterrogatus elc 6i|Jtv, ad faciem, .-,0 

artem viTTTOjuiai ttpuitov lauo primo 

dTT€Kpi6riv TTp6c Tiva respondi ad Tdc X^^P^^; manus, 

quem eTTa TfjV 6i|itv, deinde faciem, 

25 X^Teic; dicis? ivii|id|uiriv, dTT^|uia£a, laui, extersi, 

Ti jiepoc quae pars dTT^6TiKa XeuK^v deposui albam f.5 

X6tou; onitionis? 9atv6Xriv, TTpofiX6ov paenulam, pro- 

fKXtva Ttvrj doclinaui genera cessi 

6. 6. dinumerant ct unus cod. Paris. || 6. Kal €ic cod. Paris. \ ex B. Mhen. '| 
11. CTo(xouc Beatus Bhen. || .14. ^H^Xapov V%dcani%is (^oxelabon cod, Monac.). l^i- 
paXov cod. Eins. 1 et 3, Paris., B. Blien, \ certainen suscepi Vuh. \ accepi B. Bhen. ,1 
20. lectorem cod. Paris. || 21. bi/iTlciv cod. Eins. 1 \ bidvoiav cod, Eins. 2, 
B. Bhen. | 26. X^t^i et dicit Uauptius. legi etiiim cod. Mofiac. J 80. croixov cod. 
Eins. 2 et B. Bhen. \ uersus cod. Paris. | 31. xaOTa Vulc, cod. Montic. \ haec] omnia 
cod. Paris. \\ 86. mutuo cod. Paris. || 87. accipio B. BHien., cod. Monac. | 46. prae- 
legentem B. Bhen. 1 47. dicit Aihi cod. Paris. H 48. dpHacOai cod. Taris.^ 
Eins. 2. II 65. ^Tr^GnKa cod. Paris. || 50. q)aiv6Xiiv Vulc, cpaiviiiXnv cod. Eins. 2, 
B. Bhen. fenolin cod. Monac. qpeXujvnv cod. Eitis. 1 et Paris. cpcX^viiv Boucherius HERMENEVMATA EIN3IDLENSIA 227 

Ik toO KOiTuivoc de oublculo dXXd ttoO; 7rp6c tov sed ubi? ad 

cuv Tifi iraibaYiUYijj cum paedagogo dvGuTraTOv; proconsulem? 

dcTrdcacOat Tdv TraT^pa salutare oubfc dKcT, nec ibi, 30 

patrem dXXd Trpoc touc fipxoVTac sed ad 
Kat Tf)v jLiTiTdpa; et matrem, magistratus 

5 djnqpoT^pouc i^CTTacd^riv ambos sa- il *UTroTpaq)fic toO ex subscriptione 

lutaui bi^TTOVTOc T^v dTTapxiav . praesidis 
Kat KaT€q)iXT)ca et deosculatus sum prouinciae. 

Kai ouTUJC et sic TiOTaTrdv bi quale autem 

KatfiXGov Ik toO oTkou . descendi de dcTtv auTO Td est ipsum 35 

domo. TrpaTMa; ou Trdvu negotium.? non 
dTT^pXO^at eo ualde 

10 dcTidcacGat TtdvTac salutare omnes ixiya . fcTi ydp magnum . est enim 

Touc qpiXouc, Ka\ 6 amicos, et xPHM^iTUJV, pecuniarum, 

b€CTr6TT]C TTpo€px6)nevoc dominus iv' 6Xov €lbqc . ut totum scias. 

procedens el cxoXdJetc, si uacat tibi, 4*0 

dTTrjVTTice tiIi 9IXU1 obuiauit amico Trap^bp€ucov f|)nTv . adesto nobis . 

auToO Kai €Itt€V suo et dixit: 01 KpiTai ydp iudices .enim 

15 xciipoic, rdT€, salue, Caie, f|)n^pav r]\x\y diem nobis . 

Kai dKpdTrjCcv et tenuit ?bu)Kav Tf|V cfjjiepov dederunt ho- 
auTov Kai dvTriCTrdcaTo eum et diemum 

resalutauit dTTO^dcei €lpTi)ui^vr| . sententia dicta.^f) 

auTdv X^TWV eum dicens: bid PouXojuiai quare uolo 

fcTt C€ IbeTv; est te uidere? c60 TrapdvTOC te praesente 

80 Ti TTpdTTCic; quid agis? Trepi Tfjc biKTic de causa 

TrdvTa dpOoic . omnia recte. cuv toTc cuvrjTopoic cum aduocatis 

TTiIic fx^ic; quomodo habes? CK€i|iac6at . tractare . &o 

cuYxajPU) coi gratuloi: tibi . TrapeXapec; adhibuisti? 

outujc u)C iyiox sicut mihi Trape^Xapov Tivac adhibui aliquos 

25 KpiTfipiov . TTpdc iudiciupi . ad touc couc ^iXouc . tuos amicos . 

Tiva; Trpoc Tov quem? ad KaXoic dTTOiricac . bene fecisti. 

Tafiiav; ouk ^k^T . quaestprem? non cuv^TaHac Trcpi constituisti circa 55 

ibi . TToiav oipav; quam horam? 

8. ad salutandum Vulc. 1 10. salutatum Vulc. || 13. fjirdvTiicc cod. Paris. 
y|Trf)VTTic€ cod. Eins. 2 et B. Ehen. | 15. Gaie cod. Monac. Gai Hauptius. Cai 
Vulcanius | 22. transponit post 24 Boucherius g 27. 28. om, cod. Paris. || 29. prae- 
torem cod, Faris. 1 30. ne ibi cod. Paris. \\ 31. dXXA ito9; iTp6c et sed ubi? ad 
cod. Paris. || 34. Trobairdv Boucherius 1 45. diro^dcci Hauptius. dirdqpacic cod. lEins. 
1 et 2, B. Rhen. dird^aciv cod. Paris. 1 46. quapropter cod. Paris. || 47. oiw. 
c6d. Paris. | 51. 52. constitui et constituisti cod.. Paris. \ aliquos cod. Eins. 1 
et 2, Paris. quos cod. Monac. recte. quosnam B. Rhemnus | 65. ordinasti cod. 
Paris. 1 

15* 228 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA dv TTOiiu TOTTUj; in quo loco? 

iv Tri difop^ iv tQ CToqi, in foro 
in porticU; 

dTT^c Tfjc CToac.iuxta porticum 

TTic NCktic . Victoriae . 
5^€t' 6X1TOV dK€i paulo post ibi' 

f pXOjuiat . dXXd uenio . sed 
. TrapaKaXuj, iv vi^ rogo in mente 

fxoic . djui^pijuivoc habeas . securus 

fco' iiiox |Li€Xrjc€i.esto; mihi curae 
erit . 
10 fiTWJM€V f|M€ic eamus nos 

irpdc Tdv Tpa7r€CiTT]V, ad nummu- 
larium, 
• Xdpuj|Li€V Tiap' auToO capiamus ab eo 

br^vdpia ^KaTdv, denarios centum, 

bu)^€V biKoXdTiu demus causidico 
15 TijLiiKUJ honorario 

Kai TOic . cuvrjT^poic et aduocatis 

Kal Tuj vofiiKUJ, et iurisperito, 

iva CTTOubaioT^pov ut studiosius 

dKbiKrjCUJCiv defendant 
20 fijLidc . out6c €CTi . nos . iste est . 

Xap^ Tiap' auTOu accipe ab eo 

t6 K^p)yia KaV nummos et 

dKoXouG€i . sequere . 

KaGuJc cuv€TaEd|ui€Ga sicut consti- 
tuimus 
25 7rdp€CTi rdioc . adest Caius. 

cuTKaX^cu)|i€v auTov conuocemus 
ipsum 

clc Tfiv cujLipouXrjV . ad consilium . 

dvGdb€ fxoM^v hic habemus 35 40 Tq dcq>aX(c^aTa . instrumenta . 
TTapriTTtiXac auTiu; denuntiasti ei? 30 
napriTTti^ct . denuntiaui . 
d)napTupo7roir|cac; testatus es? 
dfiapTupoiTotr^ca . testatus sum . 
?TOi)noc &o . paratus esto . 
^TOtfidc €ijuti . paratus sum . 
Kai 6 dvTtbiKOt et aduersarius 
dvTUX€Tv iQiXei . interpellare uult . 
ctiuTTTicov . ctuJTtui . tacc . taceo . 
ctujTTfjV fx€T€, silentium habete, 
dKOucu)|ui€V Tf|V audiamus 
dTrdqpactv . fJKOucac sententiam 

audiuisti 
8ti dvtKfica|ui€V, quia uicimus, 
rdi€; Kijpt€, Gaie? domine, 
Ti d7TtTdcc€ic; quid imperas? 
jnfiTt Ixexc numquid habes 
XpfmaTa €ux€tpoOvTa; pectmias op- 

porttmas? 
Ti xpctav fx€tc quid opus habes 
bav€icacGat; mutuari? 
€l fx^ic, XPficov jiot si habes, com- 

moda mihi 
TT^VTC brjvdpta . quinque sestertia. m 
Kdv jif) ^cxriKa, etsi non habuissem, 
6G€vbfiTT0T€ undecumque 
dE^TTXrica fiv . expleuissem . 
dv^x^pov G^X€tc; pignus uis? 
jifl T^votTO . absit . 55 

X€tpoTpdq)ric6v juiot cfc caue mihi te 
€lXr|9€vat . accepisse . 
TToiotc TOKOtc; quibus usuris? 45 6. 6. illuc uenio B. Ehenantis. ibi accedo codi Faris. \ 8. Ixoxc Hauptius. 
fxijc B. Bhefianus. fx^c cod. Eins 1 et 2. Itsxc cod. Paris. | 9. eoto om. cod. 
Paris. I cura cod. Paris. | 12. ab eo om. cod. Paris. \\ 26. cutkoX^cohcv cod. 
Paris. I cognoscemus cod. Paris. || 28. habeamus cod. Paris. l 29. dc^oXfiiuiaTa 
cod, Paris. Q 40. dKoOco|Licv cod. Paris. \ 41. aiidisti Uauptius || 43. Caie et cod. 
Paris. y 45. ^^ cod, Eins. 1 \ 50. deuarios cod. Paris. || 61. haberem cod. Paris* ;' 
63. ^E^irXiica Boudierius.- ^H^cpXnca cod. Paris. ^HctrXricu) cod. Eins. 1 et 2, B. Biien. 
cxeplissomin cod. Mmuic. || 54. 4v^x€ipov dG^Xeic cod. Paris. || HERBfENEVMATA EINSIDLENSIA 229 . 

olc OcXeiC . quibus uis . ipa)TT]COV auTOV interroga eum 35 

dx€ipOTP<i<pnco • ^^ • €l buvd^eGa si possumus 

XdptTdccoi6|LioXoTui.gratiastibiago. ciccXOeiv Kal ingredi et 

cqppdTicov.^cqppdTica.signa.signaui. Ibeiv Tdv Kupiov uidere dominum 

6 dpiGMiu boKijLiacov . numero proba . auToO . KdKcTvoc suum . et ille 

dboKijuiaca . probaui . eiTre* Tiva dixit: quem 40- 

KaGuiC fXapcc sicut accepisti ZriTeiTc; Tdv quaeritis? 

bdKijLiov &Ti6boc . probum redde . becTroTrjV cou . dominum tuum . 

* aihrd coi dTrobiucuj eum tibi reddidero Tiepi ttic UTciac pro sanitate 

10 Kat iKavoTTOtrjcuj . et satisfaciam . auTou^XT)Xu6a|Liev.ipsiusaduenimus. 

KaXf) i\ixepa . bona dies . dvdpaTe . Trocac ascendite . quot 46 

fjXGec; rjXGov . uenisti? ueni. KXijiaKac; buo . scalas? duas. 

IXapec^, fbujKac accepisti? dedisti elc Td behd ad. dexteram . 

auTip; ei? KpoucaTC, el puIsatC; si 

15 f buJKa . jLtrj Ttvoc dedi . num aliquid )h^vtoit€ fjXGev . tamen uenit . 

Xpeiav fx^ic; opus habes? TrpoeXr^XuOet ^dp . processerat enim.so 

cfe uTtaivetv . te ualere . Kpoucujjuiev . ibi pulsemus . uide 

iav 9|Xetc, si uis, tic dcTiv; quis est? 

i\Qk jLieT* i)noO . ueni meeum . x«ipcTe ndvTec . saluete omnes. 

20 TTOu; Tipdc 9tXov ubi? ad amicum Tdv Ktjpidv cou dominum tuum 

Tov fijLi^Tepov AuKtov . nostrum Lu- 6Ao|uiev i7rtCK^i|iac6ai . uolumus uisi- ss 

cium. tare. 

eTriCKeipui|ie6aauT6v.uisitemuseum. TPHTopct; jutrivucov uigilat? nuntia 

Ti Tdp fx^M quid enim habet? jie . KdKeivoc me . et ille 

d^^uJCTei . aegrotat . elTrev ouk fcTtv dixit: non est 

25 dTid TTOTe; ex quo? Jjb^ . ti XaXetc; hic . quid loqueris? 

iE dXiTiuv a paucis dXXd ttoO dcTiv; sed ubi est? co 

fljuiepuiv dv^TTecev . diebus incidit. dKei KaT^pT] elc illic.descendit ad, 

TToO jLi^vet; ubi manet? tov ba^vuiva lauretum 

ou jLiaKpdv . non longe . btaKtvf]cat . deambulare . 

30 TTeptTrdTei . auTTi ambula . haec cuTXoipo)Liev auTijli . gratulamur ei. 

dcTiv, vojiiCuj, est, arbitror, 8Tav fX6ij cum* uenerit 65 

i] olKia . auTTi domus . haec elTrfc ailTUJ fjjLiac dicito sibi nos 

^CTiv ^ ibou est . ecce • Trpoc aijrrdv xct^POVTac ^XT]Xu6evat 
6 6upiup6c . ianitor . ad ipsum gratulante^ aduenisse 9. duT^ cod Eins. 2 et B. Ehen. aindv cod. JSins. 1 et cod. Paris. \ id B. Bhen. \\ 
18. QiXr}c Hauptius | 20. quo cod> Paris. | 30. 32. axni] cod. Eins. 2 et B. Bhen. | 
36. possimua B. Bhen || 89. eius B. Bhen., cod. Monac. | 51. KpoOco^ev cod. Paris. 
et Eins. 1 \ 52. quis sit B. Bhen. ) 53. aalutare cod. Eins. 1 D 67. |lioi cod. Eins. 2, 
B. Bhen. \ mc cod. Monac. mihi cbd. Eins. 1, Paris., B. Bhen. Q 65. illi B» Bhen., 
cod. Monac. | 230 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 

7T€pi Tfic cujTTipiac pro sanitate iva buvTiGwjuicv ut possimus 

auToO, 8ti sua, quia dtrcXOeiv elc Td ire ad 

TrdvTa 6p6ujc omnia recte XaxavoTTUjXetov oleariiun 35 

fx^i . ouTWC se habent . ita Kai dtopdcai et emere 

s.TroirjCU) . cu ttou faciam . tu quo Xdxava dTrep olera quae 

UTrdteic; elc Tf|v uadis? in dvaTKaid elciv Kai necessaria sunt et 

okiav CTieubuj .domum festino. dTitupac, cuKdjuiiva poma, mora, 

bid Ti dTTeZiVrr|cac; quare inquisisti? cuKa, jifiXa ficus, mala 40 

fiv coi f|bu si tibi suaue TTcpciKd, dTTiouc, persica, pira, 

10 dcTi, crjjuiepov est, hodie TpiKOKKia . Ibou tuberes . ecce 

TTap* d)LAol apud me fx^ic TTdvTa habes omnia 

dpicTT]COV xPnciMUJc . prande fruga- S i^Yopdcajnev . quae emimus . 

liter. uTTaTe eic Tfjv uade in 45 

oTvuj KaXifi uino bono okiav . KaXecdTUj domum . uocet 

olKiaKUJXpWMcGa.domestico utamur. tic tov juidYeipov . aliquis cocum. 

15 0UTUJC TCV^cBuj . ita fiat. ttou dcTiv; ubi est? 

iv ujpqi oOv temperius itaque fivuj dvfiXGev . sursum ascendit . . 

dXBfc npdc fijLiac . ueni ad nos . Kai ti G^Xei; et quid .uult? ^ w) 

8t6 e^Xeic quando uis " KaTapdTUJ Jibe . descendat hic . 

7T^)LU|J0V TTpdc f||idc . mittc ad nos . dpov, ?i|jticov tolle, coque 

20 iv Tfi olKia eijii . in domo sum . dTTijieXujc Td diligenter 

ouTUJC sic • TTpoc^dxia, fipTucic pulmenta, con- 

yev^cGuj r\ix\v . fiat nobis . ditura 

cii, TTaibdpiov, tU; puer, KaXrj T^vecGuj . bena fiat . r>5 

dKoXouGrjcov jiioi sequere me ?veTKe Tfjv KXeiba affer clauem 

26 eic t6 KpeoTTUjXeTov . ad macoUum . Kai Xiixvouc, et lucemas, 

Ti TTOTC dYopdcujjuev aliquid emamus T<ipov ttpujtov liquamen primum 

elc fipiCTOV . ad prandiuin . Kai beuTepov, et secundum, 

eTTepuJTTicov interroga 6Eoc bpijiiu, acetum acre, eo 

TTOCouc Ix6v3ac quot pisces YXeuKOC, olvov mustum uinum 

30 brivapiujv beKa . denariorum decem. XeuKdv Kai jiieXava album et 
cu, TTaibdpiov, tu, puer, nigrum 

UTTaYe elc Tf)v olKiav, perge in TTaXaiov, EiiXa uetustum, ligna 

domum, ^W^i fivOpaKac, sicca, carbones, 2. eius B. Rliemnus, cod. Manac. \\ 4. se <m. B. Bhenanus, cod. Monac. 
5. tu] in cod. Paris. H 16 — 20. om. cod. Baris. 18. 6t€ Vxtlc., cod. Monac. 660x6 
cod. Eins. 1. 66' 6t€ cod. Eins. 2 et B. Ehen. &n6Te Hauptitis || 21. sic] ut cod. 
Parisinus. ita Bouclicrius \ 29. it6cou toOcIxOuqc; ^n^^tipiujv et quanti boucherins ^^^ 
85. olitorium B. Bhen. olearium etiani cod. Monac. Q 49. ascendite cod. Paris. 
51. huc B. BJien. \\ 52. epsison cod. Momtc. ^itincov Vuicanius. fii^/ncov cod. 
Eins. 1 et 2 et Paris , B. Btien. 62. in^Xav cod. Eins. 1. li^aiva cod. Paris, | HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 231 

dvOpaKidv, dSiviiv, prunam, securem; rd udXiva Kai uitreamiua et 

CK6UT], Xondba, uasa^ patinam, Td xc^XKuujuiaTa aeramenta 30 

XUTpav, X^pr^Ta, caccabum, ollam, ubiup Kal ^ti|iaTe aquam et proicite 

dcxdpav, 7n&)Lia, craticulam, oper- I£uj . BeXuj foras . uolo 

culum, ibetv ibc oi uidere quasi 

5 9utav . cu bkj mortarium . tu uero, veavicKOi . ffir] iuuenes . iam 

Tiaibdptov, uTTaTe puer, uade f CTpwca . TidvTa straui . omnia 35 

TTpdc t6v rdtov ad Caium .^TOijLid elciv, parata suat, 

Kai elTrfe auTi|i' et dic ei: oube'7TUJ fjXOev . neque dum uenit. 

dX9e . dKeiGev ueni . inde aTreXOe, eiTT^ uade, dic 

10 XouciujLieGa . lauemus . auTijj* dipfe f||uiac ei: sero nos 

uTTaYe, Tpexe, uade, curre, TTOieTc dpiCTficai . facis prandere . « 

Tax^ujc TTOirjCOV . uelociter fac . ibou fjXGe . ecce .uenit . 

dy^vou TTpdc fiiisti ad cuvdvTT]COv auTiIi, occurre ei, 

airrov; dTevdjiriv . eum? fui. TrapaKdXecov auTdv . roga. ipsum. 

15 Sttou fjv; ubi erat? ti Suj CTrjKetc; quid foris stas? 

eic ff|v oiKiav in domo KaTdyeTe afferte . 45 

dKdOriTO . Kat ti sedebat . et quid cdpava elc sabana ad 

^7Toiet;dqptXoX6Yet.faciebat?studebat. t6 paXaveiov, balneum, . 

Kai Ti et quid EijCTpav, TTpocoiptov, strigilem, fa- 

20 elTTev; dKbexou dixit? exspecta cialem, 

jLie . f pxovTat . me . ueniimt . TTobeKjadTtov, pedalem, 

Kai dKoXouOoi.. et sequor . XrjKuOov . ampiillam. 50 

uTTaTe TTdXtv uade rursus TrpodYeTe, XdpCTe praecedite, ca- . 
xai eiTT^ aOTtjj' et dic ei: pite 

25 irdvTec \hbi eictv . omnes hic simt . tov t67TOV . ttoO locum . ubi 

cuv auTip i\Qi . cum eo ueni . KeXeuetc; eic t6 iubes? ia 

ujieic Te'ujc uos interim br||ui6ctov fi dv tuj thermis aut in 

cuv6eTe ^TTijLieXuJC componite dili- ibtuJTtKijj; priuato? 55 

genter . Sttou KcXeueTe . ubi iubetis . 

1. secunm cod, Paris. 1 2. Xumd6a cod, Eins. 1 et 2, cod. Faris. | 3. cacca- 
bum cod. Monac. x^^pav cod, Eins. 1. lebetem B. Rhen. om. cod. Paris. \\ 
4. iToO|uia 'cod. Paris. | 5. OOav cod. Eins. 1, Paris. B. Bhen. || 9. 10. interpr. om. cod. 
Eins. 1 \ 13. apud B. Bhen. || 21. fpxovra cod, Eins. 2 et B. Bhen. ^px6|Li€vov Vxdc. 
^pxovrai cod. Paris. et Eins. 1. erchonte etiam cod. Monac. ^pxo^ai Hauptius \ 
nenientem B. Blien. || 27. iterum cod. Paris. | 29. uitriamina cod. Monac uitramina 
cod. Eins. 1 et Paris. uitrea uasa B. Bhen. \ aerea B Bhen. lebetes cod. Paris.\\ 
.31. Tpost 06ujp aliquid intercidit l 83. quemadmodum B. Bhen. || 44. ^id tI cod. 
Paris. I ^CTf|K€tc B. Bhen. et cod, Eins, 2. stices cod. Monac. | 45. affer cod. 
Eins. 1 et 2, B. Bhen. H 48. Hucrpov cod. Paris. EOTpov cod. Eins. 1. xistron cod. 
Moncic. I 60. ambulem €od. Paris. || 61. praecedite cod. Paris. et Eins, 1, procedite 
B. Bhen. 1 62. Tdv om. cod. Paris. | 64. in thermis cod. Eim. 1, in publicum cod. 
Paris. in publico B. Bhen, ad thermas cod, Monac. \ an B. Bhen. | * 232 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 

6t€ uTrdYOjLiev, quando uadlmus, toG 7raXa(etv . 6)uiujc luctari . tamen 

birjTrjcoiuiai coi . narrabo tibi . TreipdJo) el tento si 

^T€ipou, fiTiA)M€V . surge, eamus . buva)nai . dXa^puic possum . leuiter 

jirJTi 6eXetc ^XOeiv numquid uis KeKOTiiaKa . fatigatus sum . 

uenire ' fiXeii|iov . fjXeiiiia . unge . unxi . so 

6 elc dTTdiTaTOv; ad secessum? dXeiipojiiai . imgam me . . 

KaXuic juie bene me TpTi|iov . \bpoTc; frica . sudas? 

u7Te|ivr|cac . i\ KOiXia admonuisli . ibptSj, ^KX^Xujiai . sudo, deficio . 

uenter KaTdpa, KeX^e descende, exi 

|ie dTieiTei . me stimulat . Xoittov, pdXe iam, mitte 35 

fiYU))nev XoiTTOV . eamus iam . ' ceauTov elc TfjV te ipsum in 

10 f Kbucov jie . exue me . KoXu|uipr|8pav piscinam 

OiTobricdv |i6 . calcia me.. uiTaiGpiov, subdialem, 

cuv6ec Ttt \jLidTia . compone indu- KoXujuipricov . nata . 

menta . dKoXu/ipTica . nataui . • 40 

TTcpipaXe . Tripei cooperi . serua Trepixee cauTov . perfunde te ipsum . 

KaXdic . |uif| bene.. non iTepiexeov . dveXapov . perfudi . re- 

15 vucTaZe bid touc dormita propter sumpsi . . 

KX^TTTac . apTTacov fures . rape diTiboc fucTpav, porrige strigilem, 

fjluiTv c^aTpav.. nobis pilam. TTepiKaTdjiiaHov absterge 

TUjLivac6iivai 6eXuj exerceri uolo juie . KaTdjiaEov me . terge 45 

iv TUJ KripiujLiaTi . in ceromate . jioi Ke^aXfjV Kai mihi caput et 

20 beOpo, TTaXaicujjiev ueni, luctemur touc TTobac . boc pedes . da 

. bid xpdvou post tempus cavbdXid . caligidas . 

fiiqi ^OTT^ . uno momento . UTTobricdv jie . calcia me . 

ouK olba oubfe nescio neque ^TTiboc dTTiKdpciov . adice amiculum.50 

buvajLiai . TTdXai possum . iamdudum KaXoic ^Xoucuj, bene lauisti, 

25 Tdp TT^TTau)nai enim destiti KaXwc coi ?ctuj . bene tibi sit. 

1. OirdTUJ|Li£v cod. Faris. || 3.^T€»pov cod. Paris. H 5. TdTT^TraTOv cod. Paris. 
et Eins. 1 || 8. in&^x cod. •Eins. 2, B. Ehen, ||*11. -calcea B. Ehenanus 
13. corporis cod. Paris. || 14. ne cod. Monac., B. Bhenanus. otti, cod. Paris. | 
dormita bene cpd. Paris. || 20. luctemini cod. Paris. et Eins. i 1 21. post cod. 
Eins. 1, Paris., item cod. Monac. per B. Bhen. 1 26.. destiti om. cod. Paris. 
27. TTCipdcuj cod. Paris. \ tanto cod, Paris. | 30. fJXcinia om. cod. Eins. 1 \ €OXei^iov 
€lXeiipac ^e Tpiipov unzi unguem me frica cod. Parjs. : unde dXeiipov, dXei^iac pe . 
Tpiipov unge, unctum me fnca Boucheriits || 31. dX€(itiojua( ^ie cod. Eins, 1 , 
32. Ibpetc cod. Eins. 1 et,2 et Paris., B. Bhen, corr, Vulcanius || 33. ^KX^Xufii^ai cod. 
Eins, 1 et 2, B. Bhen., item cod. Paris. : corr. Bomherius || 37. 38. piscinis subdiualem 
c6d. Paris. Q 41. 42. perfunde . . . perfudi om. cod, Paris, ] 43. 4ir(boc om, cod. 
Paris. II '46. |liou ti?|v cod, Paris. 1 47. xal 6dc cod. Paris. Q 48. cavrdXia xal cod. 
Paris, cavbdXia Kal etiam cod, Eins. 1 1| 48. caligulas cod» Eins. 1, caligas ceteri 
cum B. Bhen. \ 49. et calcia cod. Pam. calcea B, Bhenanus \ 50. eicaTe t6v Oeiov 
adduce auunculum cod, Paris, \ adduce etiam cod. Eins, i | 52. ^ctiv cod. Eins, 1 „ HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 233 

bdre S)be Opovouc, date hic sedes, dv TrpwTqi t^ttiij in primo loco 

biqppouC; pdOpov, sellas, scanmuniy dvdTTCCOV . b6c discumbe . da 

btebpov, npocKe^dXaiov . bisellium, inoi T^vjcacOai mihi gustare so 

ceruical . • jiiaXdxac liCT&c . maluas feruentes . 

KaO^Cou . sede . iiTiboc fioi xtiptKjLidYiov . porrige 

6 Kd9r||Liat . sedeo . mihi mappam . 

Ti CTTJKCtc; quid stas? KOjuiicaTe . \bk aflferte . uide 

ttXuvov TTOTiipiov laua calicem el Ixexc si habes 

ubaTi Gep)yii|i . aqua calida . ireTrepdTOV . piperatum . ^ 

cuTK^pacov* ndvu misce; ualde dTTipaTrre . intinge . 

10 Tdp biipai . enim sitio . XP^M<^i • XP<^ • ^^^^ • utere . 

Kepacov TTaciv . misce omnibus . b6c cukujt6v da ficatum 

Tic Ti 9^Xei quis (|uid uult Tpu^epov, tenerum, 

fi dpTUT6v uel conditum KixXac, , TOtXtKpeac, turdos, glan- *o 
f\ Kdprjvov, uel carenum, dulas, 

15 auT6 dKetviu ipsum illi 9pibaKac . lactucas . 

Kepacov . cu ti misce . tu quid elc il ufiaiv unus ex uobis 

O^Xetc; itXuvov uis? laua dpTov KXdci) . panem firangat. 

TTOTriptov . K^pacdv calicem . misce KXdcov i|iujfiouc . frange quadras . 

jioi GepjLiov, mihi calidum, beiTTvrjcaTe . TrdvTUJC cenate . pro- ^ 

20 fifj CecT6v firJTe non feruens neque fecto 

XXiapov, dXXd tepidum, sed ^kcivoc dSi6c ille dignus 

cuYKepacTOV . pdXe temperatum . dcTi rrap* fi)uiiv est apud nos 

mitte betTTvficai . b6c cenare . da 

veapov . 7Tp6c9€C recentem . adice Tapixiov, Tpixiouc, salsum, sardinas, 

fiKpaTov . Ti CTrJKeTe; merum . quid Xopia, Spjievov lobia, cyma 5o 

statis? fieTd ydpou, cum liquamine, 

s5 Ka9e2;ec9e . iav sedete . si T0TTwXujt6v, rapatum, 

9e'XeTe, dvaTT^cujjuiev^ uultis, discum- fipvtv ^TTTrjV, gallinam assam, 

bamus. • • iptXrJTTXeupa oflFas 

TTOu KeXeueic; ubi rubes? bid Iwixov, iuscellatas, 55 

1. iraibec, Wxc et filii date cod. Paris, \ huic cod. Paris, huc B. Bhen. | 8. bis- 
selanm* cod. Paris. || 6. kT#|K€ic cod. Eins. 2, B. Bhen. | 12. t(c t( ^O^Xci B. Bhen. 
6 Ti dv Tic de^Xci cod. Paris. | quid quis Uauptius || 20. [xr]bi Hauptius 26. e^iiTe 
Hauptius 1 29. dvair^c^Te et discumbite cod. Paris. | 32. x^tpd^aicTov cod. Paris. 
Xeipo|LidTiov cod. Eins. 1 et 2, B. Bhen. i 33. 34. ibi ci] el bi cod. Paris. g 34. num 
pro si B. Bhen. \ habeas idetn \\ 40. k^kXoc cod. Eins. Iet2, B. Bhen. \ TaX(Kpeac om. 
cod. Paris. \ glandulas otn: cod. Paris. | 41. eptKd6ac cod. Paris. \ lactucam' cod. . 
Paris. 1 44. t6|liouc xomouc cod. Eins. 1 | 49. Tapix6v i^. Paris. \ Tpax(ouc cod. 
Pciris, Tpix(&ac Vu^anius. Tpix(ac Hauptim || 60. 6p)uiiivov vel dp^iivov cod. Eins. 
1 et 2, B, Bhen. dpviOov cod. Paris. || 50. 51. lobia Auem liquamcn cod. Paris. | 
52. raparum cod. Paris. || 54. i|iiX/iiTXeupa om. cod. Pam.'| 234 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA T€)Lidxia, beXcpaKa copadia, por- 
ceUum 

OTTTOV . 0ec Tov assum . pone 

bicKov iLieTd Tpu)Hi|Liujv, discum cum 
escariis, 

^aqpdvouc, radices, 
5 fibuoc)Liov, mentam, 

^Xaiac XeuKdc oliuas albas 

Kai Tupov et caseum 

veapoTTacTov, prpsalsum, . 

olbva, jLiuKnTac . tubera, fungos . 
10 TOic UTTTipeTricaci ministrantibus 

bOTe beiTTvficai date cenare 

Kai Tijj jLiaTeipii) et coco 

Kai TpaTniLiaTa, et bellaria, 

6ti KaXujc quia bene 
15 UTTTipeTncev . boTe ministrauit . date 

ubujp eic x^ipctc . aquam ad manus . 

KaTdjLiaHov exterge 

Tfjv TpdTTeCav . mensam . 

TTpocqpaTov boc recentem da 
20 dTTXoTTOTTiv . boc phialam . da 

aKpaTOV . Kepacov merum . misce 

GepjLiov eic t6 calidum in 

jLieTCov . elc t6 maius . in 

)LiiKp6v fibeujc . paruum libenter . 
25 ^XttiCu) ydp spero enim 

dXXnv ibeiv . aliam uidere . 

ddv dTTiTpeTTijc, si permittas, 

TTpOTrivu) coi . propino tibi . 

KaXujc . XajLipdvuj bene . accipio 
.30 dTT6 coO f^beujc . a te libenter . bid Ti ou Triveic; ut quid non 

bibis? 
Trie, Kupie . bibe, domine . • 
fJTr^ca Kav oubeic petiui et nuUus 
jLioi bebujKev . mihi dedit . . 
b6c f|)Liiv da nobis ss 

yXuK^a TTXaKoGvTa . dulcem placen- 

tam. 
dpKei fijLiiv . sufficit nobis . 
fiTWJjLiev XoiTTOV . eamus iaA . 
dvpov XajLiTTdba . accende faculam . 
Xa^e . KaXd»c sume . bene 40 

fljLidc elxec . nos habuisti . 
TTaibiov, ^XG^, puer, ueni, . 
cuXXeEov TaOTa . coUige haec . 
TTdvTa ToTc ibioic omnia suis 
TOTTOic dTToGou locis repone • 45 

dTTi)LieXujc . CTpi&cov diligenter.sieme 
Tf|V KXivT^v . lectum . 
dcTpujca)Liev . Kai strauimus . et 
bi* auT6 ckXt^pov ob ipsum durum 
dcTiv; dEeTivdHajLiev est? excussi- so 

mus 
Kai TTpocKeqpdXaiov et puluillum 
d)LiaXd£a|Liev . moUiuimus . . 
dTTeibfi Tdp quia enim 
dKVTipujc S segniter quae . 
dvaTKaTd elciv, necessaria sunt, &5 
)LiTibeic eHuj nenao extra 
biavuKTepeuT) pemoctet 
f\ dEdXGij . aut exeat . 
ddv Tivoc si cuius 3. scariis B. Bhetmnus || 6. oleas cod. Paris. l 8. vc^TracTOv cod: Paris. 
v€6irr]KTov Hauptim \ rccentem cod. Paris. || 9. olxva cod. Paris, | 11. daie om, 
cod. Eins. 1 \ detis cod. Paris. || 21. mere cod. Paris. | 2f dc^^vwc cod. Paris» || 
31. et cod. Paris. j| 36. tXukuv Bouch&rius \ glicia placintia cod. Monac. | 40. ^a^cc 
cod. Paris. || 43. 44. Trdvra jaOxa et ista omnia haec cod. Paris. \ haec] ista eod. 
• Eins. 1 II 60. ^H€T€ivdHa^6v cod. Eins. 1 et 2, B. BJienanus || 61. et cod. Monae. 
et Paris. etiam cod. Eins. 1 et 2 l 62. molluimus cod. Eins. 1. ' aoluimus cod. 
Paris. II 64. oOk 6Kvr)puic cod. Paris. \ segniter cod. Eins. 1, B. Bhenanus. leniter 
cod. Paris. || 65. lacuna esse videtur: inoii^ca^ev fecimus add. cod. Paris. j 
6iavuKT€p€uci3 Hauptiusl HEEMENEVMATA E1N8IDLENSIA 235 

q)uivf)c dKOucu), uocem audiero, xix jiifivec 'Eppaiwv menes Hebrae- 
ou cuTX^Pn^^ • ^o^ parcam . orimi 

dvaXdpcTe i&|Lidc, recipite uos, xx |Lif^V€C Tu)|Liaiujy menses Roma- 
KOijLidcOe; quiescite, norum 

5 Kai dXeKTpuo<pu)vi()i et gallicinio xxi Trepi xuiv ninepuiv de diebus »o 

|Lie ^HuTTvricaTe, me excitate, xxii irepi tu»v CTOixeiwv de ele- [156**] 
Tva dKbpd|Liu) . ut excurram . mentis 

XXIII Trepi TUJV dv^iLiwv de uentis 

►'] 7riva£ toO TiapdvToc XeHiKoG tabula xxiiii Tiepi GaXaccOjv de maribus 

praesentis dictionarii xxv Tiepl tuiv tXuk^ujv ubdTWV de 
ToO Trepi biaq)6pu)V 6vo)LidTU)v de aquis dulcibus 

diuersis nominibus xxvi Tiepi dvGpwTrivuiV |LieXuiv de 35 
10 I OeOjv 6v6|LiaTa deorum nomina humanis membris 

11 Trepi Tuiv ^v Tui dbij de iis quae xxvii Trep\ tu»v fiXiKUUv de aetatibus 

in infemo xxviii Trepi tp6ttujv dvGpuiTrivujv de 
iii Trepi Oeoce^eiac de religione moribus humanis 

uUTrepivaiuviepuivdeaedibussacris xxix Trepi (pucewc dvGpWTrivTic de 
V Trepi Ouciuiv de sacrificiis natura humana 

15 VI Tiepi dopTUiv de diebus festis xxx Tiepi ydlLiou de nuptiis 

VII 6ca iv OedTpcu quae in theatro xxxi Trepi cuTTCveiac de cognatione 4o 

vui 6ca ev CTabiu) quae in stadio xxxii Trepi Ppu))LidTU)V de escis 

viiii 6ca iv djLiqpieedTpii) quae in xxxiii Trepi ttotuiv de potibus po- 

amphitheatro tionibus 

x 8ca ^v iTTTTobpoiLiiii) quae in circo xxxiiii Trepi KpeaToc de came 

jjo XI Tiepi Tuiv iy oupavip de iis quae xxxv Trepi beuT^pac TpaTreCiic de 
in caelo secunda mensa 

XII Trepi Tuiv oupaviu)v ficTpwv de xxxvi Tiepi ix6uu)v de piscibus « 
caelestibus signis xxxvii Trepi TreTeivOjv de uolati- 

XIII Trepi Tuiv bu)beKa 2[u)biu)v de libus 

duodecim signis xxxviii Trepi tujv TeTpaTrdbujv de 
xiiii Trepi dcTepu)v de stellis quadmpedibus 

XV Trepi xP<ivu)v de temporibus xxxix Trepi KuviiTilciac de uena- 
85 XVI jifjvec *EXXr|VU)V menses Grae- tione 

cofum XL Tiepi ^pTreTUJV Kai CKwXrJKU^v de 
XVII )Lif]vec 'A0iivaiu)V menses Athe- serpentibus et uermibus 

niensium XLi Trepi dTpoiKiac de msticatione ^o 

xviii jifivec AlTUTrriu)v menses xlii Trepi dpTaXeiujv de ferramentis 

Aegyptiorum XLiii Trepi bdvbpwv de arboribus [1^7'] 3. i^^dc cod. Paris. et Eins. 2, B. Ehenantis y 6. me om. cod. Paris. 
21. oOpavdtv cod. || 46. ircTeiuav cod. | 236 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 

XLiiii Trepi djLiTTeXcuv Kai TpuTr)TOu o\ Oeoi KaTOiKibioi lares, genii so 

de uinea et uindemia ol Oeoi TiaTpwoi penates 

XLV Trepi tujv Xaxdvcuv de oleribus oi Oeoi OaXdccioi dii mariiu 
XLVi Trepi dvO^cuv de floribus 6 fiiiiiGeoc semideus, indigenes 

XLVii Trepi 6cTrpiu)v de leguminibus 6 Kpdvoc )li^t»ctoc Satumus pater 
5 XLViii Trepi TrdXeujc Kai Ibiuiv auTfic 6 Zeuc luppiter 35 

de ciuitate et proprietatibus eius 6 TToceibiuv Neptunus 
XLix Trepi olKrjcewc de habitatione 6 TTXoutu)v Pluto, Diespiter, Ditis 
L Tiepi dvbo)Lieviac de supeilectili 6 'HpaKXfic Hercules 
Li Trepi CKCuujv Kai dcTpaKivujv de 6 *'H(paiCTOC Vulcanus 

uasis et fictilibus 6 'ATr6XXu)v ApoIIo 40 

Lii Trepi TexviTUJV de opificibus 6 ^'Epujc Amor 
10 Liii Trepi \)LiaTiuiv de uestimentis 6 Aiovucoc Liber pater 
Liiii Trepi CKUTivu)v de scorteis -i- 6 'Epjbif]C Mercurius . [158 

de rebus ex corio factis 6 ZdpaTTic Serapis 

LV Trepi dpu))LidTUJV de odoribus 6 'AckXtitti6c Aesculapius « 

Lvi Trepi ttXoutou de diuitiis 6 "Apnc Mars 

LVii Trepi TToXiTeiac de ciuilitate -i- 6 'EvudXioc Quirinus 

re • publica 6 ^'Abwvic Adonis 

16 Lviii Tiepi dpx6vTU)v de magistra- ol Ai6cKoupoi Castor et PoIIux 

tibus 6 TTaXai)Liu)v Portunus 50 

Liv Tiepi v6|Liu)v de legibus 6 KapTTO(p6poc Frugifer 

Lx Tiepi TPCtMMdTobibacKaXeiou de 6 T)Li^vaioc Hymenaeus 

ludo litterarum 6 'EqpidXTTic Incubus, Succubus 

LXi Trepi ToO dXtiGivoO .GeoO de 6 ZiXpavoc Siluanus 

uero deo 6 ZdTupoi Satyri 55 

LXii Tiepi tOjv dTT^Xu)v de angelis t6 G^cqpaTov Fatum 
20 Lxiii Trepi TTic vpuxnc Kai buvd)Lieu)v t6 GejiiiTdv^ fi 0^)liic, Fas 

auTnc de anima et uirtutibus eius 6 TTdv Pan 

6 ZeiXiivdc Silenus 
[157"] 6v6)LiaTa 6ea»v nomina deorum fi "Hpa faciXicca Iimo regina eo 

01 9eoi dGdvaToi dii immortales fi 'AGnva Minerua 
oi Geoi iXeii) dii propitii AriTU) Latona * [168 

o\ Geoi oupdvioi dii caelestes "ApTepjLiic Diana 

25 o\ Geoi iLi^TiCTOi dii maximi Tea Opis 

01 Oeoi liipiCTOi di> summi EiXeiOuia Lucina 65 

01 Geoi KubiCTOi dii gloriosissimi Oupavia Vrania, caelestis 
01 Geoi dTriTCioi dii terrestres 'AcppobiTti Venus 

o\ Geoi UTrdTCioi f| KaTax^ovioi manes Ar||LinTpa Ceres 

. *_ • 

8. 6cTpaK(u)v cod, |[ 11. ckut€ivojv cod.*| 17. TpdMMCiTOC bibacKoXov cod. [| 
65. EiX/iBuia cod. D 68. Aim/iTiip corr. ecidem w. | . HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 237 Nojiia Pales 

TTepc€(p6vii Proserpina 

Kup^Xn Cybele 

jirJTiip 6€div mater deorum 
5 raia Tellus 
. XOuiv Terra 

'Evuuj jLirJTTip "Apeujc Bellona mater 
Martis 

TuXTi Fortima - 

ZejLiAri S^mele 

►9'] TTepi Tu»v dv Tif» "Aibq de iis quae 
in infemo 
11 6 "Aibric Infemus 

t6 Eiiopvov Auemus 

f| "Apuccoc Abyssus 

t6 BdpaOpov Barathrum 
15 r\ Revva Geenna 

6 'tpepoc Erebus 

6 TdpTapoc Tartams 

t6 'HXuciov Trebiov Elysius campus 

6 AaijLiujv Genius, Daemon ' 
20 6 AidpoXoc Calunmiator, Diabolus 

6 BeXiap Beliar 

ol AaijLiovec KaTax06vioi Manes 

t6 TTpocu)TreTa Lama^ 

xx\ AdjLiiai Lamiae 
25 6 WvTaupoc Centaurus 

f| ZKuXXa Scylla 

fl ropTU) Gorgon * 

f| ''ApTTUia Harpyia 

al Eu|Lievibec Eumenides^ Furiae 
30 ai Notbec Naiades 

al 'Epivvuec Erinae 

al 'EKbikfjceic Vltrices . 
9«] al 'Apai. Dirae 

al Moipaiy a\ Kf]pec Parcae 
35 f| KXweid Clotho f| Adxecic Lachesis 

f| ^'ATpoTroc Atropos 

a\ 'OpTai Irae, Furiae 

f| Tici(p6vri Tessiphone 

fl *AXiiKTU) ADecto 4o 

f| M^Tttipa Megaera 

6 'Ax^puiv Acheron 

fl ZtuH Styx 

6 TTupi(pXeT^u)V Phlegeton 

6 KuiKUT6c Cocytus 45 

6 Xdpujv Charon, Orcus 

6 K^ppepoc Cerbems 

6 Mivuic Minos 

6 AiaKdc Aeacus 

a\ OpovTibec Curae, Vltrices «> 

f| N6coc Morbus 

t6 ffipac Senium 

6 06poc Metus 

6 Aoi|Li6c Pestis 

6 AiiLi6c Fames 

f) ZT^pricic Egestas 

6 K6Troc Kai TT6voc Labor 

6 ''Yttvoc Somnus . 

6 OdvaToc Mors 

t6 MTcoc Odium eo 

fl Afi0T] Obliuio 

fl AeiXia Pauor 

• 

III Trepl Geocepeiac de religioiie [160"] 
fl Oeoc^peia religio 
GeoqpiXfjc religiosus 65 

f] GpncKeja superstitioj religio, 

ritus 
6' lepeuc sacerdos 
6 lepeuc Kaicapoc flamineus, salius, 

flamen 
6 lepeuc ^tti CTrovbfic fetialis 
6 kp6XT]TrToc fanaticus to [160'J 
56 22. KaTax66voi cod, | 60.. qppavri&ec codex 1 67. Upacuc cod. | 68. xat 
cpoc cod, I 238 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 6 Mpai dialis^ salius, accipiter 
auis 

6 lepocpuXaS aedituus 

6 V€UiK6poc aedilis templi 

6 dTopav6|Lioc aedilicius, aedilis 
5 6 dTTiCTdcioc stator, m aede iouis 
statoris 

6 lidvTic diuinator 

6 CTrXaTXVocKdTTOC ariolus 

6 dveipoKplTTic coniector 

6 oIujvock6ttoc augur 
10 6* 8uock6ttoc aruspex 

i] 6pv€0CK0Tria augurium 

t6 olu)v6v omen . 

olujvi2Io|Liai ominor^ auspicor 

Trpo|Lirivuui praenuntio^ praesago 
[16F] t6 xPncTripiov oraculum 
16 01 xPn^M^^i sortes, responsa 

6 xpr\c\xoh6Tr\c sortilegus 

6 KXfipoc sors 

t6 G^CTricjLia oraculum, scitum 
20 GecTTiuibcT 6 0€6c respondet deus 

o\ 0pncK€UTai cultores 

o\ liucTai sacrati 

6 0€6XiiTrToc numine captus 

6 dv0ouciuiv, 6 dvT€0ouciac)Lidvoc 
lympliatus, numine captus 
25 dv0ouciuj, 0€idZ!uj lymphor, insanio 

fi 0€ia bujp€d indulgentiae 

PacKaivuj fascino, inuideo, liueo 

dpdcKOVTOC infascinabilis 

[161°] ini Tr€pi vaujv kpuJv de aedibus sacris 
80 6 va6c l€p6c aedes sacra 

t6 vaiCKdpiov aedicula, sacellum 

t6 ibpujLia Kai Ka0ibpu|Lia delubrum 

ibpuui loco, coUoco 

t6 \€p6v fanum 
35 t6 Tipovaov antetemplum t6 dTV€UTTipiov sacrarium 

6 pa)|Li6c ara 

t6 0uciacTfipiov sanctuarium 

t6 6ciov castum, sanctum, pium 

t6 0€Tov sacrum, sanctum, numenio 

t6 fibuTOV adytum 

6 fibuTOC secretus, interior 

t6 CTiriXaiov antrum 

t6 fiXcoc lucus 

t6 l€p6v t6 iv fiXc€i fanum « 

t6 \€p6v Trav6c lupercal 

a\ bqibcc tedae 

o\ Itttt^Tc equestres 

Td dva0rj|LiaTa insignia 

6 k6c|lioc omamentum » 

al dvaTpaqpai tituli [162'] 

ai 2[uJTP0t(p(ai picturae 

Td 0p6via sedilia 

Tdbuipa dona 

t6 CKf^TTTpov sceptrum &j 

f| dcTTic clipeus 

Td S6ava sigilla 

t6 H6avov Tf^c *A0r]vac palladium 

Td dTdXjLiaTa simulacra 

a\ €Ik6v€C imagines ^ 

o\ dvbpidvTCC statuae humanae 

Td dvbpidvTia statunculae 

ti\ Xa)LiTrdb€C faculae 

Td KujiPaXa cymbala 

i) cOpiTE fistula er. 

01 auXoi tibiae 

i) cuvoboc conuentus V Tr€pi 0uciu)V de sacrificiis 

f) 0ucfa sacrificium 

t6 0O)Lia hostia, uictima 

dTri0uuj incendo 

6 dTri0uTTic incensor 

6 dpuciTT^Xac ignis sacer [163' 70 1. cf. II p. 331, 10 et l.j II 62. dvbpiavbia cod. \\ HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 239 f) ^oducta immolatio 

KaXXiepw.immolo^ .uictimo 

6 fiOCXoOuTiic uictimator 

tA CTrXdTXVOt exta 
5 f) Trpocqpopd oblatio 

t6 TT^jLiiLia mola 

f) 2!€id far^ mola^ ador 

6 jLi€XiTTip6c, Td Tr6Trava liba plu- 
raliter tantimi 

Td dTrixu|LiaTa libamina 
10 r\ dTTo6^u)cic consecratio 

6 Ka8ap|Li6c lustratio^ expiatio 

a\ XiTai preces 

f| k€cia supplicatio 

n €uxri uotum 
15 t^ TTpoccuxri oratio 

Td KaOdpjLiaTa purgamenta 
V] f| KdOapcic repurgium, purgatio 

6 KaOapTiKdc lustralis 

t6 6u|Liia|Lia, 6 Xipavoc Kai Xi^a- 
vu)t6c incensum, tus 
20 t6 0u)LiiaTiipiov turibulum, acerra 

Td KaTTvicjLiaTa suffimenta 

Bu^iui su£fio, adoleo 

3*"] VI TTcpi dopTUJV de diebus festis 

^opTrj festum 
25 fl TravriTupic celel^ritas 

al dpTiai feriae, uacationes, cessa- 

tiones 
Td Kpdvia satumalia 
Td dXujLiTTia olympia 
• Td TTuGia 
80 Td v^^ca 
Td fcGjLiia 
Td TravaOrjvaia quinquatries, nriner- 

ualia 
Td biovucia bacclianalia Td dXcuO^pia liberalia 
Td biovucou jLiucTrjpia bacchi orgia 35 
Td XuKCia lupercalia 
Td 0€C)Lio(p6pia/ T& OaXucia dTio 
ToO GdXXw, Td brilLirJTpia cerealia 
Td 6pqG^cia terminalia 
Toi V€Kucia, Td V€Kpu)Ci|Lia parentalia 
Td Troc€ibi&via neptunalia 40 

Td dTToXXivdpia apollinaria 
Td C€pdTr€ia isia 

Td dcppobicia ueneralia [164^ 

o\ TpUTrjciiLiqi uindemiales 
6 T€V^6Xioc natalis 45 

f) dTopd nundinae 
t6 TiiP€VVoq)6pi'ov tegesforium 
f| TTUiTUJVOKOUpla barbitoria 
Td loxia pardia 

Td |Li€Xiicia didima &o 

Td CKabicpopia alutaria 
n €uu)xia epulatio 
t6 cu|litt6ciov conuiuium 
6 b€iTrvoc bii|Li6cioc cena publica 
f| TrapacK€urj cena pura 55 

VII 8ca dv 0€dTpuj quae in theatro [164"] 

t6 G^aTpov theatrum 

id TraiTVia ludi 

t6 O^ajLia spectaculum 

al 6€U)piai spectaciila co 

Td 6^aTpa spectatores 

TrapaTT€Tdc)LiaTa nulaea 

6uiliAti scaena 

6u|li€Xik6c scaenicus^ histrio 

(jicTai, auXr)Ta( cantores 65 

jLiijLioi mimi 8. cf. II p. 367, 10 et 413, 36 
60. cf. p. 171, 56 I 61. cf p. 171, 57 | KfJpuH praeeo 
caXTTiCTric tubicen 
Ki6apujb6c citharoedus 

1 39. V€KUicina cod. | 49. cf. p. 171, 55 
64. ol 6im6aoc cod. cf p, 172, 4 | 240 HERMENEVMATA EIKSIDLENSIA XopauXiic choraules 

|Li€c6xopoc mesochorus 

auXriTric symphoniacus, tibicen 

KcpoTOTruiXXoi comicen 
6 ubpauXric organarius 

o\ ubpauXai organi 
[165'] diLiTiPi^'^^^! homeristae 

KUJ|Liii)b6c comoedus 

TpaTiJ)b6c tragoedus 
10 Tot Trp6cu)Tra personae 

TTopKiCTric pantorairaus 

6vpiOTraiKTTic, Trapoq)0aX)LiiCTric prae- 
stigiator 

V€upopdTT]C, cxoivopdTTic funiam- 
bulus 

cqpaipoTraiKTT^c pilarius 
15 TTobovpdqpoi podarii 

[165«] VIII Sca dv CTabiui quae in stadio 
fj TijLiri honor 
t6 fTTaGXov praeraium 
t6 Ppap^Tov brauium, palma 
20 6 CTcqpavoc corona 
6 dyiuv . certamen 
fl ?pic contentio 
6 d0XT]Tr|C athleta 
6 TTUKTTic pugil 
25 o\ bpo|Li€Tc cursores 
ol TraXaiCTai paiicratiastae 
o\ dyujviCTai certatores 

Ol blCK€UTai 

cuvbpojLirj concursio 
30 cuTKpicic comparatio 
cu^pXriiLia commissio 
fl paXpic 

6 Ka)LiTrT6c, fi vucca, .6 KajLiTTTrip 
carceres IX 8ca dv d|Liq)iG€dTpui qtiae in am- [166»; 
phitheatro 

f) qpiXoTijLiia mimus ^ 

6 qpiXdTijLioc editor mimeris 

t6 Tr€pip6TiT0v famosum 

o\ t6ttoi loca 

fl ttuXt] porta 

ol pa6|Lioi gradus 40 

a\ ^Eoboi uomitoria 

6 KuaOoc cjathus, cotula 

f) ijiTiqpoqpopia suffragium 

f) d|Li|Lioc harena 

o\ TiapdpoXoi harenarii 45 

ol KuvT]Toi uenatores 

fl CipuvTi uenabulum 

6 OripiojLidxoc bestiarius, ueuator 

6 biKTuoOxoc retiarius 

6 dKdXoiiOoc secutor. 50 

o\ fiovofidxoi gladiatores 

o\ THibT^Tai, 01 dXjaaTiCTai salitores 

o\ TrpoKXriTai prouocatores 

o\ pa^boGxoi lictores 

6 bTijLiioc camifex [icc 

6 KaTdbiKoc damnaticius -^ 

6 b€vbpopdTT)c arborarius 

o\ 8€piCTai messores 

a\ TTUTMai pugua 

r\ Tr€piK€q)aXaia galea co 

6 Xdqpoc crista 

f| cibTipd ferrea 

• 

X 6ca dv \TrTrobpojLiiuj quae in circo [i67 
6 iTrTr6bpo)Lioc circus 

a\ \TTTrobpO|Liiai circenses ludi cs 

a\ viKT^Tai uictores 

o\ KdjLiTrTfip€C carceres, metae 

fl vucca meta, calx 3. duXrjTnc cod. | 4. cf. p. 172, 47, 8cr, KcpaTauXrjc || 5. (ibpauXiTf|C cod. '\ 
U.cf, p, 172, 60 I 12. cf p. 172, 42 || 15. cf p. 172, 55 || 33. komittoc cad. \ vuouca 
cod. y 42. cotuUa cod, || 43. \\fr\(pr](pop\& cod, { 53. cf p. 173, 33 || HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 241 & ubpox^oc canalis 

6 dpeXicKOC obeliscus 

6 T^epnTTTOC quadriga 

r\ Suvuipic biga 
5 o\ ^cuEiTnroi iunctores 

r\ Oupa ianua 

xd Sp^a cursus 

fivia retinaculum^ habena 

6 f)vioxoc auriga 
10 6 Kii|Li6c camus 

6 xa^iv6c frenum 

6 IjLidc lorum 

f) |LidcTi£ flagellum 

6 bp6^oc cursus 
15 6 1tttt6tiic Kai iiTTreuc eques 

o\ CTTOubacTai fautores 

[167"] XI 7T€pi TUJV i\ oupavoi de iis quae 
in caelo 

6 odpav6c caelum 

6 oupdvioc caelestis 
20 6 dXu^iTOC olympus 

r\ ccpaTpa sphaera 

6 kukXoc circulus 

6 CTpOTITjXoc rotundus 

6 tt6Xoc polus 
25 fi dvaToXri ortus 

6 UTT€piuJV oriens 

r\ bucic occasus 

f) |Li€Cii|Lippia meridies 

6 dpKTOc septentrio 
so 6 Slijjy axis 

6 TToXuc kukXoc orbis 

6 k6c|lioc mundus 

f| oIkou^^vii orbis terrae 
34 Td CT€p^uJMa firmamentura 

[178^] xil TT€pi tOjv oupaviujv ficTpujv de 
signis caelestibus Td ficTpov signum, astrum, sidus 

6 TCtXaSiac galaxias 

6 Kr)(p€uc Cepheus 

6 dpKToqpuXaE, 6 pouiTTic bootes 

6 CT^qpavoc corona 4o 

6 'HpaKXfjc Hercules 

r\ Xupa fidicula, lyra 

6 dXujp olor 

fl Kacci6TT€ia Cassiopea 

6 TT€pc€uc Perseus 45 

6 fjvioxoc auriga, heniochus 

6 oicT6c sagitta 

6 d€T6c aquila 

6 b€Xq)iv delphinus 

f| *Avbpo)Li^ba Andromeda 50 

f) dXX6c haedus 

f| TTicTpiH pistrix 

6 *Qpiujv Orion 

6 'Hpibav6c Eridanus 

6 XaYUi6c lepus 55 

6 Kuujv canis, syrius [178"] 

6 fipyoc argo 

fl ubpa hydra 

6 X^ipujv Chiron 

r\ fipKTOC ursa co 

t6 GuciacTripiov ara 

6 dpKTOupoc arcturus 

a\ TTX€idb€C pliades, uergiliae 

6 bpdKUJV draco 

6 6k6c uffa 65 

a\ udb€C hyades 

XIII TT€pi tOjv bu)b€Ka ^ujbiujv de 

duodecim signis 
6 Kpi6c aries 
6 TaOpoc taurus 

o\ bibujLioi gemini 70 

6 KapKivoc cancer 
6 Xeujv leo 1. 6bpoxoc cod. I 37. galaxia eod. | 51. ^Xtoc cetas cod. | 65. cf. p. 170, 8 ,| 

Coip. gloss. lat. tom. III. 16 242 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA r\ Trap6^voc uirgo 
6 2ut6c libra 
6 CKopTTioc scorpio 
6 to£6ttic sagittarius 
[179'] 6 aiT^KcpuJC capricornus 
6 6 ubpox6oc aquarius 
o\ lx^6€C pisces 

xiiii Trepi dcT^puiV de stellis 

6 dcTrip stella 
10 6 TrXavrJTnc, 6 TrXdvTic planeta 

6 dTiXavric stella fixa 

6 cupioc syrius 

6 KOjLiiiTTic coraeta 

6 Kpdvoc Saturiius 
ifi 6 Zeuc luppiter 

6 "ApTic Mars 

6 "HXioc Sol 

6 '€pjLific Mercurius 

fi 'AqppobiTTi Venus 
20 r\ CeXrjvTi Luna 

6 0ujcq)6poc 

6 'EuJC(p6poc, "EcTiepoc Lucifer 

fi djLijLiTivaia ceXrjvTi menstruosa luna 

?jLi|LiTiva menstrua 

[189^] XV TT€pi xp6vou (le temporibus 
2c 6 xp6voc tempus 
6 aiujv aeuum, saeculum 
6 aluivioc aetenuis 
fi aluJVi6TTic aeternitas, diuturnitas 
30 dei s(»mper 

TidXai Kai Ik ttoXXou iaradudum 
6 deibioc perennis, ])erpetuus, sem- 

])iternus 
t6 deibiov sempiternum, i)er])etuum 
i] deibidTTic j)erj)etuitas, j)erennitas, 
cyclas 
35 fi ivbiKTOC, r\ ivbiKTUUJV iudicio 
x] TrevTaeTTjpic lustrum,(]uin(|uennium TTevTaeTrjc quinquennalis 

Td 6Xu)LiTria olympia 

6 dviaurdc aiinus 

t6 v^ov ^toc nouus annus 40 

dviaucioc annuus 

6 xti|Liujv hiems 

r\ TpOTTfj x^iM^pivrj bruma 

Td ?ap uer 

iapiv6c uemus [190^] 

TO G^poc aestas 46 

To (p9iv6TTUjpov, t6 jli€t6ttu)pov au- 

tumnus 
f) lcTi|Li€pia, t6 icTiji^piov aequa dies, 

nos ae^iuinoctium 
f\ icTjjLiepia dapiVTi aequinoctium uer- 

nale 
fj icTiiLiepia (p9ivoTTUjpivrj aequinoe- w 

tiuin autumnale 
fj Gepivfj TpoTTri solstitium 
f) veojLiTjvia noua luna • i • initium 

mensis 

XVI jLifivec 'EXXrjvujv menses Grae- 
coruin 

6 bucTpoc martius 

EavGiKOC aprilis 5.^ 

dpT€|Liicioc maius 

beucioc iunius 

TTavejLioc iulius 

Xujoc augustus 

YOpTTiaioc sej)teral)er co 

UTT€ppep€Taioc octol)er 

bioc nouember 

diTTiXXaioc december [180 

dubTjvaioc ianuarius 

TTepiTioc februarius c:, 

XVII jLifivec 'AGTjvaiuJV menses Athe- 
niensiura 

6 YajLiTiXiuJV inartius 64—65. (jraeva vomimi reliqui ut inveniy itein p. *M3, 13 — 34, 39 — 03. HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 243 dv9ecTiipiu)V aprilis 

dXacpripoXitbv maius 

)Liouvuxiii»v iunius 

9apTTiXiu)V iulius 
5 CKippoqpopiuiv augustus 

^KaTOiLiPaiaiv septeinber 

)LieTaTeiTviu)V october 

\TTTrobpo)Liiiuv nouember 

TTuavevpiwv december 
10 jLiaijLiaKTiipiu)v ianuarius 

TTOceibeiuv februarius 

XVIII jifivec *Eppaiu)v menses He- 
braeorum 

o idp martius 

vricav aprilis 
15 cieGovdv maius 
isi'] GajLivi iunius 

dp iulius 

i\ov\ augustus 

Oepci september 
20 laoupcovdv october 

XacaXeu nouember 

ttiPti9 TTiPri9 december 

capd9 ianuarius 

dbdp februarius 
25 XIX iLirivec Tu))Liaiujv menses romano- 
rum 

iavoudpioc ianuarius 

qpeupoudpioc februarius 

jLidpTioc martius 

dTrpiXXioc aprilis 
30 iLidioc maius 

louvioc iunius 

iouXioc iulius 

auTOucToc augustus 

C€TTTe)Lippioc september 
:»5 6KTU)ppioc october 

voedppioc nouember 

beK^jLippioc december 
[181™] XX jLifivec AItutttiu)v menses Aegyp- 
tiorum 40 45 TOpl 

XWJiX 
(pa)ievu)9 

qpap)Liov9i 

)Lievu)d 

Ziwpux 

^TTiqpi 

)Liecu)pi 

9u)9 

q)au)(pi 

a9r|p 

Xoidx 50 

XXI iLifivec 'Aciavu)V Kai Bi9uviujv 

menses Asianorum et Bithyni- 

corum 
6 biovvicioc september 
fipdKXeioc october 
bioc nouember 

)LievbiKTic december r>5 

6paTioc ianuarius 
TrepiTT^c februarius 
dpr|ioc martius 
dqppobicioc aprilis 

bTiMTiTpioc maius [182*^] 

f^eXioc iunius «u 

dpjLiaToc iulius 
|LiTiTpu)OC augustus 
Cappadoces menses a XII signis ac- 

cipiunt 

XX Trepi TUiv f^inepujv de diebus «5 

fi y]\iipa dies 

ai KaXdvbai kalendae 

ai vovvai nonae 

ai eiboi idus 

T] dpbojLidc hebdomada 70 

ai dopTdci)Lioi f^jLi^pai festus dies, 

festi dies 
fi eTTiTTibeia fm^pa nefastus dies, 

fastus dies 

al dvaTToqpavTOi fi)Li^pai nefasti dies 

16* 244 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA al dTopaiai fijLi^pai nundinae 
al dTiaKTai f)|Lidpai epactales dies 
a\ KpicijLioi f)|Lidpai critici dies 
a\ CTrovbio(p6poi fetiales 
6 fi vuE nox 
f| dipa hora 
[182°] i\ {iOTrf\ momentum t6 CTOixeTov elementum 

t6 TrOp ignis 

6 drjp aer 

t6 ubujp aqua 

fl v\ terra 

^r\p6c, fiviKfioc siccus 

UTp6c humidus 3o 40 6 6p0poc diluculum, matutinum, f| iK^dc, f| voTia humor f) iKjLiacia uligo, humor 

fl dxXuc nebula 

fl veqpdXii, t6 \i<poc nubes 

imvdqpeXov nubilum 

f) CKid umbra 

6 Tv6q)oc, fi 6)LiixXn, fi dcp6XT] ealigo 

t6 ckotoc tenebra 50 ante lucem 
f| i^aic aurora 
10 fl auTH iubar, lux, splendor 
fl dvoToXri ortus, proprie solis 
f) irpujrj mane 
Trpujiv6v matutinum 
fl dcTT^pa uespera 
16 fi qpdvcic Kai beiXri, r\ 6niia ujpa fi eubia serenum, sudum 
crepusculum eubioc serenus 

fivpijLioc tardus, serus fl TaXrjvTi tranquillum 

6XuK6qpu)TOcdiluculum,crepusculum i\ bp6coc ros 
r\ CKOTia Kai to ck6toc tenebra bpoc€p6c roscidus 
fl dXcKTpuoqpujvia, to dXeKTopo- bpociCei, vpeKdtei rorat 

qpiuviov gallicinium ai nieKdbec, oi CTaXaTMoi, oi ctq- v. 

20 r\ f^cuxia conticinium t6v€C, ol 0p6jLiPoi guttae, stillae, 

r\ dTpuTTvia uigilia, lucubratio, ex- stillicidia 

cubium, prouigilium, insomnia, fi Tro)Liqp6XuH buUa aquae 
excubiae ^aivojiiai, pavTxlw aspergo 

t6 TrXnpocArivov plenilunium Pp^X^i pluit 

?UJ0€V, Trpuji matutino, antelucem uuj pluo [182' 
45 [183^ aOpiov cras 
26 X^^c Kai dx0€C heri 
[182'] crjiLiepov hodie 

vOv nunc 

TrdXai Koi ^k rroXXou iamdudum 

dpTi, veuJCTi, v^ov nuper, nouiter 
30 rroTe' aliquando 

M€Td post et cum 

TrejiTrTric f])Li€pac nudius quintus 

XXII rrepl CTOixeiuJV de elementis r\ Ppoxn Kai 6 u€t6c pluuia 

6 6|LiPpoc nimbus 

fl ^Trio)LiPpia imber 

fl KaraiTic, fi fieXXa procella 

6 XaTXaip, r\ la\r\ tempestas 

6 KaTaKXucjudc diluuium 

r\ xdXa2!a grando 

cupprJTVUTai f\ xdXaCa grandinat 

r\ xiiuv nix 

6 viqpeTdc nix et pruina 

viqpei ningit 60 C5 70 41. voTTia codex Q 49. eObpCa cod. | 70. cpcfqpei cod. \\ HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 245 6 Kpu^oc^ Td ipCxoc frigus 

6 TTaT€T6c congelatio^ glacies^ gelu, 

pruina 
6 KpucTaXXoc crystallus, glacies 
r\ TrdxvTi gelu, glacies, pruina, 

stiria 
5 r\ dcTpaiTfi coruscatio, fulgur 
dcTpdTTTei micat, fulget 
i\ ppovTn tonitrus 
183«] ppovTqi tonat 

6 Kcpauvdc, 6 CKnTrrdc fulmen 
10 Kepauvui fulmino 
Kepauvu)6eic tactus, fulminatus 
f^ Ipic iris 

6 ceicjLidc terrae motus 
fi dva0u|Liiacic, 6 dT|Li6c uapor 
15 f\ BepjLiacia caiiditas 
r\ qpX6H flamma 
6 baX6c titio, torris 
6 fiv0paH carbo 
*fi dv0paKid pruna 
20 r\ iciia focus, Vesta 
6 dcTioGxoc uestalis 
6 KaiTvdc fumus 
6 KaTTVob6xoc 
6 CTriv0r|p scintilla 
25 r\ al0dXii fauilla 
r\ dc^XTi Kai 6 dc^oXoc fuligo 
dc^oXu) fauillo 
fi CTTobdc Kai i\ CTTobid, r\ CTaKTri 

cinis 
r\ Xiyvuc fuligo lucemae 

is^'! XXIII TTcpi dv€'|Liujv de uentis 
91 6 dv€|Lioc uentus 

TTV^ei, qpucqi sufflat 

6 dTTiiXiu)Tric subsolanus 

KaiKiac caecias 
S5 eupoc eurus eupioc di^p circius 

C^qpupoc zephyrus 

f) ^ecrmppia fauonius 

6 dTTapKTiac aquilo 

poppac boreas 

dpYdTiic chorus 

v6toc notus 

voTiv6c australis 

Xivp africus 

Xip6voTOC auster 

TTeXdtioc altanus 

fl dvTiTTVoia uentus contrarius 

6 KaT* oupdv dv€|Lioc secundus 

uentus 
fl 0u€XXa turbo, procella 
fl TdXrjvri tranquillitas 40 45 50 xxiiii TTepi 0aXaccaiv de maribus [184"] 

fl 0dXacca mare 

r\ ubpdXjLir) aqua salsa 

fl dTxiciXoc iuxta mare, littoreus 

locus 
6 \\\ir\v portus 55 

6 Xi|Li€vdpxTic portitor 
TO iv \i\xiv\ TeXoc portitorium 
6 vaucTa0|Lioc statio 
t6 TTeXayoc aequor, pelagus 
6 KXubuJV aestus, gurges, fluctus, eo 

unda 
6 cdXoc fluctuatio 
To KOjLia imda, fluctus 
KUjLiaivei undat, fluctuat, aestuat 
r\ etXiTE uortex, uertigo, uortigo 
6 k6Xttoc sinus 65 

6 qpdpoc pharus 

6 qpdpioc |LiupjLir|H pharus *Alexandrinus 
f| xdpupbic charybdis 
fl CKuXXa scylla 
i\ cupTiec syrtes 70 27. dcpeXui cod. ] 29. fungus cod, | 33. ir pro qp sup. scr. | 47. dvriirveta cod. 246 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 

6 eupiTTOc euripus 6 p6pPopoc^ fi iXuc limus^ cenum 

6 pocTTopoc bosphorus 6 TroTa)Li6c fluuius 

[186^ 6 djKcavoc oceanus, atlanticuni; TTOTd)Liioc fluuialis, fluuii 

magnum mare 6 ^uaH riuus 

f] iLiecoxujpoc, t6 )li€c6t€10V, r\ Ka6' 6 x^iMOtppoc torrens 33 

^jLidc GdXacca mediterraneum mare €KpoXai TTOTajLiujv ostia 

5 fi dxaiKfi GdXacca achaicum mare al TTnT«*; capita fluuiorum 

dbpiac k6Xttoc adriaticus sinus K€Xapu2l€i t6 iibujp murmurat aqua [i^^^] 

d)LippaKiuJTiKf| GdXacca ambracium ^aivojiiai, ^avTiCw aspergo 

mare f] bidppoia defluxus, distillatio ^o 

t6 tupptivik6v TT€'XaTOC tyrrhenum 6 TT0|Liq)6XuH buUa aquae 

mare r\ T^^vjpa pons 

6euH€ivocTT6vTOcponticum,euxinum 6 ubpaTWT^c, t6 ubpaTU)Tiov aquae 
10 6 tt6vtoc pontus duetus 

6 ^XXriCTTOVTOC hellespontus 01 cujXfivec fistulae 
f] TTpoTTOVTic propoutis 

t6 Iujvik6v TTeXaTOC ionicum mare xxvi TTepi dv9pujTTivuJV )li€Xujv de *5 
i\ KacTTia BdXacca caspium mare humanis membris 

16 t6 Ki|Li|Li€piK6v TTcXaTOC cimbricum t6 jiieXoc membrum 

mare 6 fivGpuJTTOC homo 

t6 aiTaiov TTeXaTOC aegeum mare t6 dvGpujTrdpiov homuncio 

Y] dpuGpd GdXacca mare rubrum 6 dvr|p uir 

t6 iKapiK^v TTeXaTOC icarium mare t6 ctujaa corpus ^ 

t6 lvbiK6v TTeXaTOC indicum i\ cdpE, t6 Kpeac caro 

t6 €TTiqpav€'c cutis 

20 XXV TTepi Tojv T^^»^€UJV ubdTUJV de fi ujT€iXf| Kai ouXn cicatrix 

aquis dulcibus t6 aijiia saiiguis 

fl TTriTn ^^^^ f) XO^n bilis, cholera 55 

t6 qppeap puteus t6 qpXeTMCt pituita, phlegma 

t6 cuXXoTiMaTov libujp, 6 XdKKOC fi jiieXaTXoXia atra bilis l^^^'' 

ijbaTOC lacus Td 6cT^a ossa 

[I85"j t6 ubpocrdciov, 6 XdTuvoc lacuna 6 x^^vbpoc cartilago, alica 

25 fl Kpfjvri, i] b€Ha)Li^vri cistema t6 TpaTav6v callosum 

6 KoXujLipfjGpa, fi TTiCKiva piscina 6 |liu€X6c medulla 

t6 eXoc palus, stagnum f| qpX^n; uena 

f| Xi)LiVT| t6 veOpov neruus 

Xi|Livd2[uj stagiio 6 cqpUTMOC pulsus 

30 Xi)LivujbTic palustris f] KeqpaXfj caput 

18. icarum cod. H 38. K€Xap(2€i cod. Q 43. t6 u5paTiuT<^c cod. || 62. ^Triq^avoc 
cod. 1 68. 6cTci corr. m. 1 y 63. eOpov cod. co HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 247 TO Pp^YM<2y Td 6iTic0OK^(paXov oc- 
ciput 

t6 fijLiiKpavov sinciput 

6 auxTiv collum 

6 dTK^qpaXoc-cerebrum 
5 6 u|Lir)V membrauum 

f) 6pi£ capillus 

fi KOjLiii coma 

fi oijX60piE, 6 ouXoc crispus 

01 TTX6Ka|Lioi crines 
10 o\ p6cTpuxoi cincinni 
[187^] 6 ^aXX6c cirrus 

fi TToXid canities 

fl 6vpic facies 

f] Trp6coniic aspectus 
ir> TO eiboc species, uultus, qualitas 

TO jLieTUJTTOV froUS 

fi puTic ruga frontis • 

puTwbric rugosus 

oi 6q)6aX|Lioi oculi 
20 fi k6pti pupilla 

Tci 6jLi)LiaTa lumina 

01 KavGoi anguli oculorum, hirqui 

TCi bdKpua lacrimae 

Td pXeqpapa palpebrae 
25 f) 6qppuc cilium 

TO )L(ec6(ppuov intercilium 

t6 ^TTiCKUViov supercilium 

01 Kp6Ta(poi tempora 40 15 Td^iUTa Kai djTia aures 30 f) dKori auditus, auris 

6 jLiUKTrjp nasus 

f) piv naris 

[187"] 6 iLiucTCiE quod infra nares 

f| miEamucca, purgamentumnarium 

»5 6 ^u£u)V muccosus 

r\ TTVorj flatus, spiritus, spiratio 

f| 6c(ppT]Cic olfactus t6 CT6^a os 

t6 TTepiCT6|LU0V rictus 

Td x^iXri labra 

Td jLiuXa mala 

fl ciaTtOv maxilla 

i\ TvdGoc bucca, maxilla 

o\ 6b6vTec dentes 

o\ TO^eTc primarii dentes 

o\ Kuv6bovTec canini deutes 

o\ TOM^ioi? 6 T^^M^oc, 6 TOViaToc 

molares 
ai Puai, a\ ouXai gingiuae 
6 oupaviCKOC palatum 
r\ CTaqpuXri uua w) 

f] T^^cca lingua 

fl uttotXujccic sublingua [188^J 

6 cieXoc saliua 
To TTTuc|Lia sputum 
x] qpdpUTTCC fauces r^r* 

Td TTapicGma tonsillae 
6 XdpUTH gurgulio 
fl dpTripia arteria 
ai TTapeiai genae 

Td jLifiXa mala eo 

t6 T^veiov barba, mentum 
6 dv6epeu)v submentum 
6 xvoOc, 6 Xdxvoc lanugo 
6 Xaxvrjeic lanuginosus • 
6 Tcvuc guttur «>:• 

6 Pp6x6oc guttur, gula 
6 Xai)Li6c gula 
f] cqpaTH iugulum 
6 ui|Lioc humerus 

6 ujuoTTXdTri armus 70 

t6 vurrov dorsum 
ai HuvuJ)Liibec scapulfie 
t6 iLieTdqppevov interscapulum [188"] 

fl pdxic spina hominis 1. pX^TMa cod. | 17. piiric cod. | 18. piTri(;6nc cod. | 48. ita codex \ 54. rrXuc^a 
cod. 1 59. Tapetai cod. || C3. XaTXM<^c cod, | 66. pp6xoc cod. \ 70. li^fjioiiXaTnc cod. | 248 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA f) fiKavGa spina hominis et piscis 

ol veqppoi renes, lumbi 

6 ppaxiu)V brachium 

6 dtKwv lacertus 
5 jiucc musculi 

fiacxdXTi axilla 

XeTpec manus 

Tcvapov media manus 

TraXaiCTr|C, CTTiGajLiTi, boxMn palmus, 
palma 
10 beHid dextera Xaid 

dpicrepd sinistra . Xaid leua 

^dTriC|Lia alapa 

TpdvGoc pugnus 

bdKTuXoi digiti 
15 Svuxec ungues 

dpOpa articuli 

dvTixeip pollex 
[189T Xixavdc index 

^^coc medius 
20 iLiecobdKTuXov interdigitus 

TTapd|Liecoc annularis 

|LiiKp6c paruus 

Td CTfiGoc, t6 cTepvov pectus 

jLiacTOi ubera 
25 dKpojLidcOiov papilla, ruma 

GiiXri mamma, mammilla, ruma, 
papilla 

foKa lac 

GriXd2Iuj lacto et aliquando lacteo 

CT6)Liaxoc stomachus 
90 CTidGr) costa 

TrXeupov latus 

UTTOxdvbpia praecordia 

KOiXia uenter, aluus, aqualiculus 

TacTrjp uter 
95 6iLi(paX6c umbilicus 

XaTiwv ilium 40 45 XaTrdpa abdomen, ilium hominis 

i] 6c(puc lumbus [189'] 

Kapbia cor 

Trveu^u)v pulmo 

f|TTap iecur 

Xopdc fibra, fiber 

KdcTCup fiber 

XoXrj fel 

cttXiiv splen, lien 

cttXtivik6c lienosus 

fvTepa intestina 

ILiec^VTepa interanea, uitalia 

^TKaTa uiscera 

CT^ap, XiTTOC, TTiiLieXii adeps, pinguedo so 

KucTic uesica 

dqprjpeiov pubes, pecten 

ttpu)kt6c, i^XaKdTTi, k&Xoc, TruTri, 

culus 
TTUTri anus 
Td KUiXa nates 
cdGrj inguen 
bubi|Liujv ueretrum 
dKpoPucTia praeputium 
iHuc climis 
opxeic testes 
diboia uerenda 
tXout6c natis, coxa, clunis 
jLiilTpa uulua, matrix 
Kuc6c cunnus 
t6voc, Tovrj semen hominis, fetus, 65 

soboles, proles 
dTOvia sterilitas, infecimditas 
k6ttpoc stercus 
dqpobeuuj, x^^^ ^^^o 
dqpoupuj demeio 
oOpov urina 
ibpujc sudor 
dq)p6c spuma [\W] 

55 60 70 6. ascella cod. | 9. CTriGavr) cod. l 25. pupilla gruma cod. | 27. "foXY] cod. \\ 
43. dcTUJp fibr^ cod. 60. irifievrj cod. || 67. alboiov.^ 1 HEBMENEVMATA EINSIDLENSIA 249 Xoipdbec scrofulae 

firip6c femur 
190»] fiecojyiripia interfemora 

UTTOjyiilpia intertrigines 
5 KOTuXri coxa 

Tovu genu 

^TriTOvaTibec patellae 

(xtkuXti TToboc poples 

dtKuXai poplites 
10 cujuiPoXr) commissura 

<ivTiKvr))yiia tibia 

tacTpOKvriiLiia sura 

Kvrjjuiri crus 

t6 niXyia, 6 dcTpdTaXoc talus 
15 r\ TTT^pva calcaneus 

TTOUC pes 

Tapc6c, nik^aj t6 C9up6v planta 

Txvr) uestigia 

191'J XXVII Trepi Tuiv fiXiKiuJV de aetatibus 
20 f) fiXiKia aetas 

fiXiKiuiTric, fjXiE coaeuus 

f^Ppuov embrio 

8r]XdIu)v lactans 

vfJTTioc, Pp€90C infans 
25 Tiaic, Traibiov, rraibdpiov puer 

Kdpri puella 

fqpripoc ephebus, impubes 

dqpOopoc impubes, inuestis 

dTTaKjyidZiu) adolesco, pubesco 
30 ^TraKjyioc Kdpri uiripotens, uirago, 
adulta 

f\^r] pubes, pubertas 

flPJjv, r^iOeoc, dcpfjXiE puber 

TouXoc lanugo 

jieTpaS adolescens 
35 fieipdKiov adolescentulus 

veavicKOC iuuenis 50 )yi€cf\Xig mediae aetatis [191«] 

dq>f\Xi£ adultae aetatis 

dvfjp uir 

t^puiv senex ^o 

TTp€cPuT€poc scncx ucl scnior 

Trp€cP€iov, t6 ff\pac senium uel 

senecta 
Trp€cPuTric decrepitus 
TpaOc anicula 
tripaX^oc grandaeuus ^^ 

xxviii Tr€pi Tpdrruiv dvOpuiTrivuiv de 

moribus humanis 
TpdiTOC mos, modus 
€uboHoc gloriosus 
XajLiTTpdc clarus 
k6c|liioc omatus 
€uXapfic religiosus 
€uXaXoc eloquens 
dTaOoTTOidc beneficus 
KaKo6€Xf|C malitiosus 
Papurixoc raucus 
biu)p0u)^€voc emendatus [192'] 

q>iXdvOpu)TTOC humanus 
dTTdv0pu)TTOC jnhumauus 
du6)LiiXoc affabilis 

^UKivriTOC mobilis, inconstans ^^ 

euTrdpoxoc praestabilis 
dpeGiCTrjc incitator 
beicibai^uiv religiosus, supersti- 

tiosus 
kpdcuXoc sacrilegus 
f^TT€ipoc peritus , ^^ 

dTT€ipoc imperfectus et infinitus 
cuvfjOric assiduus, con^uetus 
€u2!u)Voc expeditus 
IbiOTTpdtiLiUJV sui negotii 
TTap€'xu)v praebens ^^ 55 18. eruB cod, | 17. ircXTa cod. | 24. pp^poc cod. || 28. dvOopoc cod. 1 29. imK- 
}i6l\u cod, 1 55. reaens cod. | 250 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA KoXaH blaiiduS; adulator 

euqpurjc ingeniosus 

dqpurjc bardus 

!coc aequus 
5 7riCT6c fidelis 

fiTTiCTOC infidelis 

dKpaTTic intemperans 
[192»*] gTOijLioc paratus 

dvtTOijLioc imparatus 
10 dypioc ferus, agrestis 

dXeri|uiu)V miserieors 

dv€X€r||Liu)V immisericors 

dveXerjc immitis 

djLippovTTiTOC attouitus 
16 dKpiT6|Liu0oc sensatus 

riXiGioc brutus 

eiXiKpivrjc sineerus 

ToXjuiTipoc audax 

dTpoiKOC agrestis 
20 euTuxrjc felix 

XdXoc loquax 

TOpTOC argutus, agiiis 

dTa66c bonus 

KdXXiCTOC optimus 
25 dcrijuoc ignobilis 

dTTiCTiiLioc nobilis, insignis 

fibiic inanis 

dribric insuauis 
[193'] 9p6vi|Lioc prudens, sapiens 
30 ficppujv insipiens 

dccpaXrjc tutus 

djLiepijuvoc socurus 

ciucppujv modestus 

TiccpaXiC|Lie'voc cautus 
.•J5 tXukuc dulcis 

XPtict6c commodus, utiiis 

fiXPn^TOC incommodus 

pXapep6c nocuus 

dvaiTioc insons 45 [193«] 

50 55 biKaioc iustus 40 

Tijyiioc^ cpiXoc carus 

Taxuc, u)Kuc uelox, celer 

ppabuc tardus 

Tiaxuc crassus 

Ticuxoc quietus 

aTaKTOC inquietus 

juieiXixoc mitis 

K0|Lii|i6c bellus, scitus 

dTTXouc simplex 

biTiXoOc duplex 

X6tioc disertus 

dXTi0ric uerax 

ipeucTric mendax 

euxepric facilis 

TreTTaibeujLievoc eruditus 

eucepr|C pius 

TeXeioc perfectus 

eTraiTTic mendicus 

7rTU)x6c, TrevTic pauper 

dOXioc miser 

aibr||Liu)V uerecimdus 

dvaicxuvToc impudens 

|Livr||Liu)V memoriosus 

9iX6Hevoc hospitalis 

dTraX6c, Tpu9ep6c tener, lasciuus ^ 

fijLiepoc mansuetus 

TraiTViuibnc lusor 

ba7Tavnp6c sumptuosus 

UTTOTTTOC SUSpectuS 

ciTTip6c taciturnus 7o 

euxpTlcToc frugi [194 

TaTreiv6c humilis 

euTpdTteXoc iocosus 

dxdpiCTOc ingratus 

bebibaTJu^voc doctus 75 

djua0r|C, dTtaibeuToc indoctus 

dKapbioc excors 

6 ev ToTc KaTTTiXeioic ganeo 60 2. (iq)unc cod. H 34. iic^aXiiciaoc cod. || 76. bibaTimevoc cod. | H£BM£NEVMATA EINSIDLENSIA 251 &^vrj)yiu)v immemor 

KU))yiacT/jc lasciuuSy procax 

acuiTOC luxuriosuS; prodigus 

TTOpvoc fornicator 
5 fioix6c moechus 

TiXoucioc diues 

eucxrJM^v honestus 

^aKdpioc beatus 

co^apoc barosus 
10 dpT<iTTic operarius 

baipiXrjc largus 

6Huc acutus 

XijLioHripoc famelicus 

aboXoc sinc dolo 
194"] qpiXoTTOVOC studiosus 
16 Ka^aTripoc laboriosus 

dpacTrjc amator 

TTpoc^iXrjc amabilis 

Ka6ap6c mundus^ purus 
20 dKdGapTOC immundus 

eijCKTOC uiuidus 

dvucTiKdc efficax 

fpTijLioc desertus 

TVU)ct6c notus 
25 fiTVU)CTOC ignotus 

^TTiOujLioc cupidus 

TTpob^TTic proditor 

dTTiGeTTic impostor 

YOTic maleficus, magus 
30 TrpOTT€Tric proteruus 

&XCITOC nouissimus 

fipTTaH rapax 

fiiap6c scelestus 

98op€uc corruptus 
35 TrovT]p6c nequam 

dKiVTiTOC immobilis 
196'] dTTOTOjuioc temerarius 

CTTaTaXdc delicatus q>ov€uc homicida 
XijCTTJc latro 
kX^ttttic fur 
6xXtip6c molestus 
9Pikt6c horribilis 
pdvaucoc mechanicus 
bparr^TTic fugitiuus 
Xoibopoc maledicus 
b€iX6c timidus 
X0pTacT6c satiabilis 
dxdpTacToc insatiabilis 
dxavrjc amens 
|liictit6c odiosus 
KpauYacTTic clamosus 
KuXX6c mancus 
^TriopKOC periurus 
TrXdvoc seductor 
KaTaTT^TTic uorator 
dTiXTiCTOC, qpiXdpTUpoc auarus 
Xixvoc gulosus 
aicxpOKepbrjc sordidus 
dvdcioc impius 
0up€TravoiKTTic directarius 
djLiTTUpicTric incendiarius 
dTieXdTTic abigeus 
dboX^cxTic carpulus 
|uia|ui|ui66p€TrToc hicticidosus 
auTdpecKOC sibi placens 
TujuPopUKTTic sepulchri uiolator 
aucTTipdc tetricus, austerus 
uTToboxeuc receptor 
dTracpp6biToc uenereus 
ju^0ucoc ebrius 
|liu0oX6toc fabulosus 
6X^0pioc pemiciosus 
ckXtip6cto|lioc oridurius 
uiTaKOucTric auriculosus 
TToXuTrpdY^u)V curiosus 40 •15 50 ao [196«] 
60 65 70 75 7. cCiXHMU^v codex || 22. /jvuctikoc cod, | 44. pdvaicoc cod. | 64. scr. garrulus 
65. laticuloBaB cod. 1 66. ai&TUjpccKoc cod. | 67. TU^ppoxuxn^ co<^' 1 252 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA UTiepyiqpavoc superbus 

KaTdpaTOC maledictus 

dTTOCTepTiTric fraudator 

TiXacTOtpdqpoc falsarius 
[196'] ouba)yiiv6c nugator 
6 KaTatuvaioc mulierosus 

KaTaqppovTiTrjc contemptor 

TTopvoPocKOc leno 

dvbpaTTobiCTric plagiarius 
10 KaTaqpaToic comestor 

TiXdcTTic fictor 

ujLiVTiTric delator 

)yiaiv6)Li€V0C insaniens 

jLidxiMOC rixosus 
15 dXoYiCTOC inconsideratus, temera- 
rius 

i|ii0upiCTric susurrator 

buccePric facinorosus, impius 

dv^T^XTiToc, ajLieiLiTrroc sine cri- 
mine 

TOTT^CTr|C murmuriosus 
20 ijiiXoc expeditus, agilis, nudus 

TreXeioc liuidus 

TravTobaTTOC uarius 

CTpepXoc, dTrapicTCpoc peruersus 

[196«] XXIX Trepi qpuceu)c dv0pu)TTiVTic de 
natura humana 
25 qpucic natura 
jLifiKOC longitudo 
CTdcic statura 
M^T€0oc magnitudo 
ILieTac magnus 
30 jLiaKpoc longus 
ppaxuc breuis 
TeTpdTU)VOC quadrus 
eTTiqpavric insignis 
eueibric speciosus 35 40 45 [197 50 eCjyiopqpoc formosus, pulcher 

(bpaioc lautusy pulcher 

eOTTpeTrric decorus 

caTTpdc foedus 

TpixuibTic pilosus 

TToXidc canus 

qpaXaKpdc caluus 

)yii£oTT6Xioc caluaster 

ttu)tu)Vik6c barbatus 

dT^veioc imberbis 

dpTiT^veioc primae barbae 

f|bucTO|Lioc iocosus 

f|buc iucundus^ suauis 

TeXacTTic ridiculosus 

6p06c rectus 

dTidKXTipoc, fipTioc integer 

dcTeioc festiuus, lepidus, urbanus, 

luculentus; scitus 
lcxv6c gracilis 
XcTTT^c macer 
XeTrT6xpu)C macilentus 
Traxuc pinguis 
eTTippivoc nasutus 
ci|Li6c presso naso 
Xeioc lenis uel leuis 
KUpT6c, KuXiiTTic gibbcrosus, curuus 
Trp6KOiXoc uentrosus 
KuXX6c ciaudus 
XU)X6c clodus 
KaTOuXoc cicatricosus 
dXaXoc, fi^uivoc mutus 
KU)qp6c surdus 
CTpap6c strabus 

|Liov6qp0aXjuoc monoculus, luscus [I97" 
TrTip6c orbus 
TuqpX6c caecus 
^uTiubTic rugosus 
i|ieXX6c balbus 55 60 63 70 10. Kaxa^euTOC cod. y 46. dpxiT^voc coti. | 48. fek\acTr\c cod. l 60. cf.p. 180,34 '\ 
64. X€irr6xoc cod. || 66. ^irippriv cod. 69. cf, p. 180, 41 || 63. cicatroaus cod. 
68. iTopoc cod. y 70. pvmbhr^c cod. 1 71. ip^ioc cod. || HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 253 6guK^q)aXoc cillo 

vdwoc nanus 

T^pac portentum^ monstrum 

vu)6p6c languidus 
5 uixp6c pallidus 

ir^Xeioc, ireXeiidbTic liuidus 

fieXdtXpouc fuscus, caeruleus 

euxpouc bono colore 

K0)yii|i6c bellus, scitus 
10 ai9ioi|i aethiops 

dX^uibric uarius 

XeuK6c albus 

^^Xac niger 

gav06c flauus 
15 TTUpp6c rutilus 

8'] XXX TTCpi YdjLiou de nuptiis 
TdjLioc nuptiae vedvujuiqpoCy ve^TajLioc noua nupta [198"] 
dTriTajLippia, dTX»CT€ia affinitas 
vujLiqpioc, ^vriCTTJp sponsus 4o 

TrapdvujLiqpoc, TTpo^vrjCTpia, t«M0Ct6- 

Xoc pronuba 
dTXiCT€uc affinis 
Tr€V0€p6c, KTib€CTr|C socer 

TT€V9€pd, ^KUpd, KTlb^CTpia SOCrUS 45 

Ta^ppdc gener 
^TT6vr]C dvrjp progener 

nurus 
dTT^vou TCtM^Tri pronurus 
TTaTpu)6c uitricus, patruus 
^TiTpuid nouerca 
TTp^TOVOC priuignus 
TTpOT^VTi priuigna 
barjp leuir 
Tpoq)€uc nutritor 50 f| dTriTajLiia conubium, matrimo- 9p€TrT6c alumnus, nutritus [200^^] 
56 mum 
TaMrjciMOC nubilis 

20 TOtMiKrj matrimonialis 
Ta^iqXiov coniugale 
TajLirjXioc genialis 
Taji€Tr| uxor, nupta 
Ta^oO^ai nubo 

25 TCtM^ uxorem duco 
iffa^ilKX) marito 
TTpoiH, q>€pvrj dos 
6^62!uTOC coniux 
fiXoxoc uxor 

30 T^vri mulier 
dpcr)V masculus 
9rjX€ia femina 
7rap9€'voc uirgo 
dvrip uir 

35 vujyiqpr] sponsa 
dp^ocTrj desponsata 
Td Sbva sponsalia 60 Tpoqpdc, 9p^TrT€ipa nutrix 
CUVTP090C collactaneus 
jLiaTa obstetrix 
TiKTU) pario 
u)bivu) parturio 
dpUi^^VTi amica 

TraXXaKri, TraXXaKic, dvTirraXoc, lr\\r\ 
pellex, concubina, succuba xxxi Tr€pi cuTT€V€iac de cognatione 
f| cuTT^V€ia cognatio 65 

cuTTCvrjc cognatus 
Tijuia cuTT^V€ia cara cognatio 
^K TTpOTOVUiv €UT^V€ia prosapia 
dH dpp€VOTOviac dTX^CT^ic agnatus 
o\ TOveTc parentes 70 

TraTrjp pater 
^riTTip mater 

|uiT]TpOKaciTvriTTi, 9€ia rrpdc priTpdc [200«] 
matertera 1. cillio cod. 2. vavoc cod. | 35. vOqpr) cod. | 254 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA Geia Trpoc TTaTp6c amita ppiu^a esca 

0€ioc TTpdc 7raTp6c, TrdTpiuv, na- qpaTCiv, dcGieiv comedere TpdbeXqpoc patruus ^96610 cibaria, commeatus 35 Geioc TTpdc |LiTiTp6c, jLiriTpuiv, ^T]- Tpoqpri cibus TpdbeXqpoc auuuculus 

TrdTTTroc auus 
6 |Lid|Li|LiT], TrjGTi auia 

Tr|9ic Trpojud|Li|LiTi 

titGti x] TTaibaTU)T6c 

Ti0riv6c, f| Tpoqp6c 

ol Trp^TOVOi maiores 
10 dTTiTOvri proles, propago 

dTTOTOvri progenies, posteritas 

t6 tckvov iiatus, filius 

GuTaTrip, Tvncia filia, nata 

fl GuTaTpibfi neptis, filiaster 
15 ^TTOVOC nepos 

^TT^vri neptis 

dTT€TTOVOC abnepos 

drrdTOVOC pronepos, posterus 
[20 1'] dbeXqpoc 6|LiOTTdTpioc germanus, con- 
sanguineus 
20 dbeXqpdc Tvrjcioc frater carissimus • 
uel legitimus 

dbeXqprj soror 

qpuciKOC 6 v69oc spurius XOvbpiTTic cibariolus 

TTpocqpdTiov pulmentum, ferculum 

6 tt6Xtoc pultis 

6niOTTU)X€iov popina 

dpTOC panis 

Ka9ap6c mundus, candidus 

X€uk6c albus 

Xa|LiTTp6c spleudidus 

okiaK^c domesticus 

^uTTap6c sordidus 

CT€p€6c, ckXtip6c durus 

dTTaXdc mollis 

dTOpacTdc empticius 

Kpi9ivoc ordeacius 

6 dKpaTiCjLidc ientaculum 

t6 dpiCTOV prandium 

6 beiTTVOC cena 

beiXri, beiXic)Lia merenda 

6qiia uespertina 

duja matutina 

Td fiXeupa Kai dXqpira farina 

Td ^eTaXeurd grandia UTToPoXi^aioc, eicTToirjTdc, dTTeicaKTOC fi cejiibaXic simula suppositus 

dvei|ii6c, ^HdbeXqpoc consobrinus 
25 ve9Tic postumus 

dbeXqpiboOc fratris uel sororis 
filius 

X6xia puerperium 

i] V€Ot6koc pueq)era 

veoTVOv recens partu 
oo CTeTpa sterilis 

Xnpa uidua 

[201«] TTepi ppuijLidTUJV de escis Td TTiTUpa furfures 
i] U}ir] fermentum 
dZ!u|Liov non fermentatum 
6 i^u^iTric fermentatum 
Td KOTTTd copadia 
XiTTapd pinguia 
KaTTViCTd fumigata 
6 lw\i6c ius 
dpTucic conditura 
dpTUTdv conditum 
fipTu^a condimentum 
dpTuu) condio, condito 40 45 fiO 00 65 70 3. str. \xf\Tpiuc II 23. OTToXijiAaioc cod. \\ 26. dbeXq)oOc coil. || 37. xowbpixiic cod. HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 255 rd dXacdpTuov sale conditum 

rd dXac sal 

dXfiupov salsum 

Td Kp^ac caro 

5 uijLiov crudum 

2"] ^qpGov coctum 

TO ^ijiriiLia lixum 

fi ?i|iT]cic coctura 

6 i\^r\v[\c coctuarius 
10 iKLecTOv elixum, buUitum 

liiD bullio 

67tt6v assum 

TTiTavT]T6v frixum 

TTiTOviZiu) frigo, frixo 
15 TT]Tdvr| patella frixoria 

q)pUKT6v, TieqppuTM^vov tostum 

KaTaK€Kau^^vov combustum 

biuTpov madidum 

cit€ut6v saginatum 
20 t6 uTTOTdcTpiov abdumen 

6 TUpoc caseus 

6 x^^poc Tup6c caseus recens 

XXXIII 7r€pi 7r6TU)V de potionibus 

6 7t6toc potus 
25 t6 f K7ru)|Lia poculum 
jr] ^K7ru)^dTiov pociUum 

^69Tma sorbitio 

^oq)TiT6v sorbile 

^oqxu sorbeo, uoro 
30 Kpdcic potio, temperatio 

6 olvoc uinum 

V€OC nouus 

7raXai6c uetus 

€uu)bTic odoriferus 
35 t6 t^€ukoc mustum 

^ipT))Lia defrutum, sapa, passum 

t6 jicXiKpaTOVy t6 olv6|ui€Xi mulsum dKpaTOV merum 

fiKpaTOV meraculum 

ubap^c aquatum 

8Hoc acetum 

6HuKpaT0v temperatum acetum 

t6 ubu)p aqua 

qiuxp6c frigidus 

TaXaKTiubTic gelidus 

vcapdc recens 

xXiap6c tepidus 

6€pji6c calidus 

cuTK€pacT6c, ^TKpaTOC tempera- 

tus 
K€K€pac^^voc mixtus 
f]buc suauis, dulcis 
TTiKpdc amarus 
t6 ubp6|Li€Xi aqua mellita 
t6 Tdpov liquamen 
6 x^^<^c, 6 67r6c succus 

xxxiiii 7r€pi Kp^aTOC de cami- 

bus 
t6 Kp^ac Kai f] cdp£ caro 
Xoipciov porcinum 
b€Xq)dK€iov porcellinum 
TaXaKTiov lacteum 
aiTCiov eaprinum 
^piq)€iov liaedinum 
fipv€iov agninum 
p6€iov bubulum 
^6cx€iov uitulinum 
ba^dX€iov uaccinum 
iXdq)€iov ceruinum 
XaTU)€iov leporinum 
TpdT€iov hircinum 
b6pK€iov ca])reolinum 
Xr|V€iov anserinum 
dX€KT6p€iov caponinum 40 45 

[203°] 5» 55 60 [204^ 
G6 70 1. cf, p, 184, 13 I 2. cf. p. 184, 12 | 16. xnTavov? 39. ^Kpaxov cod. n 
40. 6bpa^c cod. || 60. cf. p. 187, 30 | 256 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA XXXV Trepi deuT^pac TQaiiilr\c de 
secunda mensa 

f) ^TTiOpa pomum 

Ta dKp6bpua tirones, poma, nuces 

6 TrXaKoOc, 6 ijiaiCTdc placenta 
5 ai ^eXiTUjjLiaTa mellita 

o\ kukXickoi circuli 

oi T^€UKiTai mustei 

TOi Kdpua nuces 

a\ lcxdbec, Td lcxdbia "baricae, Eiipd 
cOKa 
10 01 qpoiviKec dactyli 

a\ TT]TaviTai frictulae 
[204°] ai dbeXqpibec palmidae 

oi pdXavoi glandes 

Td CTpo^iX^a nuclei 
15 f{ CTa^ic Kai dcTaqpic uua passa 

Td KdcTava castaneae 

oi G^pjuoi lupiui 

Td XeTTTOKdpua auellanae 

Td d£uKua^a fabae acetosae 
20 f| CTaqpuXrj uua 

Td cOKa ficus 

Td dTTia pira 

Td jLifiXa mala 

Td ^eXiMTiXa maciana 
25 ai ^oai mala granata 

Td Kubuivia cytonia 

Td KOKKU)Lir)Xa prunae 

Td ba)LiacKr)vd damascena 

Td Odcia amigdala 
30 Td cuKdjLiiva mora 

Td xP^cojLiTiXa armoniacia 

Td oibva tubera 
206'] Td dujpa immatura 

dKjLiaioc uegetus, maturus, adultus 
35 T] dX^upic saliuncula 

r\ i\aia olea XXXVI Tiepi lx6uu)v de piscibus 

6 IxOiic piscis 

6 dXieuc piscator 

Td fiTKiCTpov hamus « 

Td b^Xeap esca 

Td biKTua, ai caTfjvai retia, proprie 

piscatorum 
t6 d^9ipXT]CTpov iaculus 
r\ XeTTic Kai i\ qpoX(c squama 
6 bpdKUJV draco ^ 

6 xp^coqppuc aurata 
6 KUJ^idc cobius 
6 CKdpoc scarus 
6 caOpoc lacertus 

6 0UWOC thynnus » 

6 Kuvdbouc dentrix 

6 K^9aXoc mugilis [206* 

6 vdpKTi torpedo 
& pdTpaxoc rana 

6 TOTTpoc congrus « 

6 JtXcXuc anguilla 
r\ |Liupr|VTi, cjiupaiva murena 
6 dKTdTTOuc polypus 
f\ CTiTTia sepia 

6 Kdpa^oc loeusta ^ 

a\ ^aivibec maenides 
6 pXaicoTTOuc scaurus 
6 pdjLipuE bombyx, sandix 
r\ TpUTiuv turtur 

fi TCtXfi mustela ^'^ 

i\ dqpua apyia, balaena 
to PoutXu)ccov, PoutXoc, t6 pXau- 

Tiov solea 
6 T^otUKOC caesius, glaucus 
dvicKOC asellus 

n CKid umbra [206' 

r\ ^a^ic acus 
x] KixXa turdus 71 II. T»iT«viiTai C0(1. g 12. cf. p. 185, 9 | 24. MeXiMcXXa cod. \ 27. KOKKOficXXa 
cod, I 35. cf. p. Iis5, 27 II 48. scaurus cod. || 66. aqppia cod. \ 67. pXaun^ov cod. HERMENEVMATA EiNSIDLENSIA 257 fl Gpicca sardina 

r\ Tdpixoc salsum 

& jLieXdTXpouc ululata 

6 jyiuXoK^TTOC molidicus 
5 6 Eiqpiac gladiolus 

6 dcTax6c locusta 
. ol KdxXiK6c corriculae, 
macae 

& XdppaS lupus 

6 jieXdvoupoc oculata 
lu ai dKpibec locustae 

a\ Kapibec camari 

6 cuag thombus 

f| dpuOpiC; dpu0pTvoc rubria 

ol T0M901 succides 
15 6 KecTpeiic helio 

i] k6kku£ cuUio 

r\ TpiTXd muUus 
506"] fi dXi5 alex 

6 dvOiac alilupia 
20 6 TeuOic lolligo 

ol cu)Xfivec tibrae 

r\ cdpiTT) 'salpa 

r\ m\Ka\i\)C pelamus 

o\ KOxXiai cochleae i\ KaXid, f| veoccid nidus 
veocceuu) nidifico 
veoccdc pullus, nidus 
TTTepoqpdpov pemiiger uel aliger 
irrepdiTOUc alipes 
Td fcivoubiov pluma 
genus li- 6 ^d^qpoc rostrum 
6 deTdc aquila 

6 i^paH, Td 6Eu7TT^piov accipiter 
& KipKOC falco 
6 T^M^ uultur uel miluus 
6 dX^KTUJp; 6 dXeKTpuidv gallus 
r\ 6pvic gallina 
6 Tauic, 6 Taiuv pauo 
6 q>aciav6c phasianus 
i\ TilQbih perdix 
6 T^pctvoc grus 
6 TTeXapT^c ciconia 
6 xf\\ anser 
r\ vf\cca anas 
6 CTpouOoKd^riXoc strutio 
6 fpUMi gryphed 
6 qpoiviS phoenix 
6 iKTic, i\ (p^VTi miluus 
6 KUKVOC cygiius 35 [206'] 40 45 50 [206«] 
56 i\ qpdcca palumba 
ii5 XXXVII TTepl TUJV TTeTeivujv de uo- i\ TTepiCTepdcoIumba GO latilibus 
Td TTeTeivdv uolucer, uolucris 
xd 6pveov auis 
ol dpviOec aues 
f\ iTTf|cic uolatus 
30 TO TTT^pov peuua 
r\ TTT^puH ala' 
TT^TO^ai uolo fi TpuTUiv tUrtur 

6 K6i|iixoc, 6 K6ccuqpoc merulus 

f] KixXa turdus 

6 dnirjp, i\ fipTuH cotumix 

i\ fiGupd liiergus 

6 k6kku£ cucuIus 

KOKKuZiu) canto 

i\ vucoc nysus 

i\ CKuXXa scylla G5 6 irrepuiOeic pennatus 
TTp6c T^ T^ 7TeT6|Lievoc iuxta terram i\ TXauH npctua 
uolitans .6 fTtoni upupa 

7. cf, p, 187, 2.8 I 16. k6kkuc coil || 19. cf. II p. 227, 24 || 20. ireue/|C cod. 
21. cf. p. 187, 24 I 36. vcoccicuuj cocL | 41. ^aq)oc cod. ) 68. iKtiyoc? | 60. cf 
p. 188, 2 I 63. KOKixoc cod. | 66. cf. p. 188, 11. 12 | 66. aTOuia.? | 
Gozp. gloM. lat. tom. III.' «17 70 258 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 6 vuKTiKOpaH bubo 
[207'J f\ vuKT€pic ucspertilio 

6 ^pujbioc ardea, fidicina 
x] aTGuia fulica 
5 f] Kicca pica 
fi fipTTUia harpyia 
ai CTU)iq)aXibec stymphalides 
6 CTpoPiiXoc stropylus, aegyptia 

auis, per os coieiis 
i] dribiiv luscinia, philomela 
10 6 dcTpaTaXTvoc, f^ dncavGuXXic car- 
duelis 
r\ cuKaXic ficedula 
x] cpuXripic cercedula 
6 KOpubaXoc, K0pub6c alauda, ga- 

lerius 
6 dXKUUJV alcyone 
15 6 KoXoi6c graculus 
6 XeuK^Tpuip ossifragus 
6 K6paH coruus 
r\ KOpibvT] coriiix, comicula 
KpiuZiei fi KOpiuvri 
^ 6 TpoxiXoc 
fi ceicoTTUTri, f) tuT^^ 6 ceioupoc 
cauda tremula 
[207"J 6 bevbpoKoXdTTTric, 6 bpuoKoXdTrTT]C 
picus 
f\ ^€'Xicca apis 
6 T^TTiE cicada 
25 fi ToEaXXic grillus 
f) jLiuTa musca 

6 oIcTpoc asilus, tabanus, oestrum 
r\ dKpic locuMta 

6 KdvGapoc scarabaeus, crabro 
:w f) ccprjH uespa 
6 Kr|cpriv fucus 
r\ TTUpaXXic ignicula, j)yrallis 6 Kuivu)i|i, r\ i^Txic, & PojyiPuXioc 

culex 
01 olvoKiivujTrec bibones 

XXXVIII Trepi TeTpa7r6bu)v de qua- ss 

drupedibus 
rd TCTpdTToba quadrupedia 
Td fijyiepa mansueta 
Td dtpict fera, agrestia 
Td pocKri^aTa, Td Gp^iii^aTa pecora [208 
Td TTpdpaTa pecudes 4o 

TO KTTivoc iumentum, pecus 
TO 0ripiov, 6 9r|p belua, fera 
6 ttujXoc pullus 
r\ Kd^T]Xoc camelus 
f) bopKdc dama, caprea 43 

6 Tttttoc equus 
f^ 9oppdc equa 
6 6voc asinus 
6 fmiovoc, 6 dpeuc mulus 
6 poOc bos w 

juapUKdTai ruminat 
b PoOpaXoc urus, bos siluester 
f) bd^aXic uitula, uacca 
6 |LiUKr]6|Li6c mugitus 
jLiuKripiZiuj w 

jLXUKdTai Kai jiiUJKdTai mugit bos 
6 xoipoc porcus 

6 cOc Kai uc sus [208"] 

6 cu(pe6c uolutabrum 
6 bAqpaH porcellus, maialis eo 

•6 KdTTpoc, 6 cuaTpoc, 6 x^^^vric, 

6 jLiovidc, 6 x«w^i6bouc aper 
r\ Tpo^cpdc, f\ Yp6^cpdiva scropha 
TpuvviJIuj grumiio 
r\ aK Kai jiiriKdc capra 
Td aiTdpiov capella 65 4. at0€ia cod. || 9. avbuiv cod. 1 ^2. c/. ^;. JS8, 41 ^ 13. lauda cod. || 21. C€ico- 
TTutfc.^ g ^.f). rf. H p. 459, 25 29.. scabra cod. || 34. bibrones cod. | bh. cf. II 
p. 373, 58 IJiGl. xXovviic |novi6c x«w^»^^nc cod. | 63. grinnio cod. |{ HERMENEVMATA EINSIDLENSrA cppijuidTTOVTai alf€C 

9pi)yiaTM<^c 

lpi(poQ haedus 

t6 7rp6paTOV xai f| 8ic ouis 
. 5 pXnxfiTai f| 8ic belat 

6 d^v^c, t6 dpviov agnus 

6 Tpdtoc, 6 x^P^^POC hircus, caper 

6 Kpi6c aries 
t09''] 6 fXacpoc ceruus 
10 6 \{{jjy leo 

f| X^aiva leaena 

ppuxdTai 6 X^ujv 

fi irdpbaXic pardus 

t6 TTavBripiov lyiix 
15 dX^qpac elephas 

Titpic tigris 

dpKTOc ursus 

XuKOC lupus 

d)pu€Tai 6 XuKOC ululat 
2) KUU)V cauis 

puYXOC rictus canis 

XdTTTei proprie canis i- lambit 

uXaKTCi latrat 

CKuXaEy Kuvdpiov, CKuXdKiov catel- 
lus 
109"] uXaKrj latratus 
20 veppdc hinnulus 

atXoupoc felis, maptola 

dcTTdXa^ talpa 

XeXiuvTi testudo 
80 ^xWoc ericius 

icrpi^ istrix 

dXuiTTTiH uulpes 

XaTU)6c lepus 

ttiGti^ simia 
85 TCtXf^ mustela 

TTOVTiK^c sorex 

)yiGc mus fiTPOiKOC fiOc 

dpoupaioc juiOc bufo, sorex 

uestris 
\ivol6c glis 
juiudTpa muscipula 
aTXoupoc^ aiXoupic catta 
caupa lacerta 
dcKaXapd)TTic stellio 
6 pdTpaxoc rana 269 sil 40 45 XXXIX Tiepi KuvT)T€ciac de uenatione [210'] 
f) KuvT]Tecia, f| Gfipa, f| efjpeucic 

Kai Ofjpeia uenatio 
f) GTipeuTfjC Kai kuvtit6c, 6 OTipfiTUip 

uenator 
f) ZiiPuvTi uenabulum 
Td biKTua, GfjpaTpa, dpKuec Kai 5o 

CTdXiKec, TtX^TMCiTa retia, casses. 
r\ TTobdTpa, r\ dpTiebdvT], 6 pp6xoc, 

r\ nafX] Kai TtaTic compes, la- 

queus, pedica 
t6 dpuT^a fossa 

t6 dKdvTiov iaculum, uenabulum 
r\ poXic spiculum 

t6 t6£qv arcus 55 

t6 pAoc sagitta 

XL Tiepl ^pTreTuiv Kai CKUiXfJKU^v de 

serpentibus et uermibus 
^pTieT^v serpens 

6 6q)ic coluber [210°] 

Xe^Tipic spolium «0 

6 paciXicKOC regulus, basiliscus 
6 bpdKUiV draco 
r\ ix\b\r\ uipera 
XeTric, qpoXic squama 
6 KepdcTTic comuta «5 

6 dcTiic aspis 26. Xe^poc cod, 30. hericus cod | 31. cf. p. 189, 39 1 40 ^uoEioc cilis 
cod. I 48. Onpeunc cod. 1 51. dpircbova cod. | 

17* 260 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 6 ubpoxooC; r\ libpoc aquarius 

f\ bii|idc situla 

6 TucpXeiac caecula pecoqpapdTTiov, fi vdToi ^al t6 

vdTTOC conuallis 
Pouv6Cy X6q>0C; Kal T€u)Xo<poc collis f) pb^XXa suga^ hirudo^ saugui- dvd^actc cliuus suga 

6 6 ckiuXti^ uermis 
6 ciqc tinea 
r\ ppujcic heruca 
6 2X|Liivc lumbricus 
6 K6pic cimex 

10 f| ipuXXa pulex 
6 966IP pedunculus 
ol Kovibec lendes KaTdpacic decliuus 
KdTavTec decliuum 
KaTaKXivuj decliiio, immergo 
KaTavTUJ deuenio 
KaTaKXtvr)C cliuosus 
Kpr]|Liv6c praecipitium 
KpriiLivttu). praecipito 

dKpdTOJiOC 

fipaTOC inaccessus 

« 

CTrriXaiov, dvTpov spelunca, antrum 40 45 6 juiupjyiriH formica 

6 9U)X€6c lustrum 
[21F] xLi Tiepl dTpoiKiac de rusticatione biujpuH cuniculus [212'] 

50 15 f| dTpoiKia rusticatio 

fiTpoiKOC, t€W)pt6c rusticus 

Xiipa, dTUid regio 

dvopia territorium 

7r€pixu)pov circumregio 
20 xuipiov fundus 

TT€biov campus 

TOTiapxia pagus 

KTfijLia, KTTicic possessio, praedrum 

dTp6c ager 
25 dTpibiov agellum iTTTrip 

CKOTTid, TTcpiuiTTri spclunca 
biacqpaTri am&actus 
7r€pioboc amfractus, ambago 
7r€piob€UTric lustrator 
7r€pivocTU) peragro, lustro 
7r€b€tv6v campestre 
. dc7rap^€V0V seminatum 
CTT^pJLia semen 
TO C7r6poc satio, sementa 
C7rop€uc sator 55 GO f^rauXic uilia, stabulum, ouile, ha- C7r€ipuj semino bitatio 
dTP99uXaE agri custos 
6po0^ciov finis 

6poc, 6piov terminus, confinis 
30 6po0€ci.a terminatio 
T€iTU)v uicinus 
[211"] 6poc mons G5 'tovijlioc fertilis 
dTOVia sterilitas, infertilitas 
fpT]^oc desertus 
7r€Tpu)bric scopulosus, petrosus 
dKav0uibTic spinosus 
dvnpoTov, dT€u»pTnTov, dpTOV in- 

cultum 
^v€pt6v, tcu)PTtit6v cultum [2120] 7r€biov d7Ti7r€bov campus planus 

dKpujTfipiov, 7rpO|LiuKTr|piov, beipdc ou0ap uber 

promontorium, Alpes yr\ clpTac^^VTi tcrra culta 

35 KOiXdc, qpdpaT^ uallis v^acic noualis terra 

2. c/*. p. 190, 5 13. scr, caccilia || 9. Kop6c cod. || 11. cpGeCv cod. || 17. dTpuia 
cod. 1 35. q)dpaH cod. | 70. oO&ap cod. y HBRMENEVMATA EINSIDLENSU 261 ciTopifir) ff\ aruum, statina terra 

dpoupa rus, seges, aruum 

vojLxrj pabulum, pastus, possessio 

T^VT]jLia segenies 
6 TTXeGpov iugerum 

fi ^KaT^fiTreboc centuria 

6 PujXoc gleba 

XUipd^iCx arua 

TO pu)Xdpiov glebula 
10 PujXokottui Occo 

6 PidXokottdc occiliator 

dpOTpio» aro 

r\ dpoTpiacic aratio 

6 auXaH sulcus 
15 auXaKiZiu) sulcum duco, hiulco 

CcuTVuu) iungo 

6 CeuTnXdTnc bubulcus, anitor 
13'] 6 xvouc puluis 

t6 CKu^aXov stercus 
20 t6 p6XiT0V; t6 p6XpiT0V fimus 

Tdqppoc scrobs 

p68poc scrobs, .fouea, fossa, lacuna 

opuTjLia fossa 

dvacKdTTTUJ fodio 

25 X^M<^ ^SS^^y cumulus 

euGiivia copia, ubertas, annona, 
abundantia 

0^poc messis et nestas 

GepiZiuj Kai d^uj meto 

Gcpic^dc, fijLiTiTOC messis 
30 GcpiCTric messor 

dpTdTr]C operarius 

^TriciTiCjLidc frumentatio 

x6pT0C faenum 

QTpuiCTic gramen, filix 
55 X\kf\j TP<icTic farrago 

dxupov palea 
3«] Kdpq)oc festuca 40 KepdTiov siliqua 

ciqpujv aiiena, cicuta 

Kuiveiov cicuta 

CTdxuc spica 

dvO^piE, dOrip arista 

KdXa^oc harundo, cicuta, calamus 

6 b6va£ caiina 

KaXdjLiri stipula, culmus 45 

auX6c, dTTO KaXd]iou cicuta, auena 

b€'cjLir| xopTou manipulus 

cqpupa malleolus 

KaXdppoip pedum, pastoi*alis uirga 

KaXOpri casa, teges .'w 

KaXuPiov tugurium 

KaXidc casa, tugurium 

KaXuPr] d^pujv magalia,' mapalia 

fiXu)c area 

dXu)ri tritura w 

dXoriT6c trituratio 

dxupov patearium [2i4'j 

Tukdyri Kai bouKdvr] fj dXoiuci touc 

dcTdxuac 
cu)p6c, 0rmu)v, 0iv aceruus 
ciTiuv granum «o 

drroGriKri, ujppiov horreum 
PoocTdcioy stabuium 
cueiov suillum 
iTTTTOCTdciov cquorum statio uel 

stabulum 
TO TTOijLiviov ouile 65 

PouKoXiov armentum 
jUdvbpa septum 
dTeXri, to ttuiu grex 
0pe|LijiaTa, pocKrjjLiaTa pecora 
fpiov lana 7o 

KTrjvri iumenta 
Ziuia animalia 
oiKOvdjLioc dispensator 1. cf. II p. 436, 1 jj 4. cf. p. 199, 71 1 6. irX^KTpov cod, || 19. kOPoXov cod. \\ 
21..Ta(ppov cod. ] 35. x\\r\c cod. 39. CTiqpubv cod. ) 56. dXwvTdc | 70. dEiov cod. || 262 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA [214"] dTpovojLioc uillicus 

PouKoXoc armentarius 
PoTiXdTric, Pouq>opp6c bubulcus 
6vTiXdTTic asiiiarius 

6 XOlpOPoCKOC, CUPOTTIC SUbulcUS 

iTTTroqpoppdc, \tt7t6ttic equarius 

7roijiT|V opilio, pastor 

TTOiMaivu) pecora pasco, rego 

al7T6Xoc, alTOv6|Lioc caprarius, upilio 
10 |uiic0u)t6c mercenarius 

C|uif\voc examen apum, aluearium 

cijipXov alueare 

6 ktJttoc hortus 

Kr|TTU)p6c hortulanus 
15 6TTUipoq)uXdKiov pomarium 

9paTM0c s6pes 

bidqppaTjixa interseptum 
[216'] GpiTKdc, TpiTX<5c maceria 

SpXaTOC, d|Li7T€XiL)v, Spxoi antes 
20 6 Xci^iiv pratum 

TTapdbeicoc, Xipdc, eurjvejLioc locus 
amoenus 

cficKioc umbrosus, amoenus, opacus 

KaTdcKioc 

euriXioc apricus 
25 f|Xidi^u) apricor 

XLii Tiepi TU)V dpTaXeiUJV de ferra- 

mentis 
dpTaXeiov ferramentum 
dpTOK07TiK6v cerealia arma 
dTiriVTi carruca 
• 30 KpdTaXov plaustrum 
^aibiov traha 
bi7TU)Xa bigae 
oxTijLia uehiculum 
34 Sxncic uectio, uectus 
[215"] 6xTiJudTiov reda 40 45 f) d]ia£a, dpfidjyiaHa carrus 

T^Tpujpov 

T€Tpd7ru)Xov 

d£u)v axis 

Tpoxdc rota 

KepKic radius, kvtj^t) koi KVT)|iic 

XOiviKic foramen ligni in quo uolui- 

tur rota uel modiolus rotarum 
TrXfjjLivai modioli 
!tuc, di|iic, 7Tepi9opia, 7Tepiq)^peia 

circumferentia 
d7Ticu)Tpov, 6 Kav06c canthi 
TTapdcuiCjLia asmodes 
dvTuH semicirculus ab una rota ad 

alteram siiper axem 
Cut6c iugum 

^xjpidc temo, Kai icTopoeuc poetice 
ZieuTOC par 50 

CeuTXai, X^^rabva, jiiacxaXiCTfipec [216' 

iunctorium ad collum buculi uel 

m 

lor^, quibus lioum colla iugo 

circumligantur 
dpaTpov aratrum 
TUTic dens aratri, alias dentale 
dx^TXT] stiua 

fXu^a buris 55 

6 T^juqpoc Kai fiXoc, to Kapqpiov 

clauus 
f\ ccpOpa malleus 
TpiKdvri, TpipoXoc tribula 
KuXivbpoc cylindrus 
bidbouc bidens eo 

CKaTrdvTi Kai CKdqpr) rastrum uel 

ligo 
biKcXXa, jLiaKeXri, t6 Ti^aTTiov ligo, 

rastrum, bidens 
6puE sarculum, ligo 
CKaXic sarcula' 19. dpxaxov cod. \\ 28. dpT0iriK6v cod. \\ 31. cf. II p. 4.27, 21 || 43. irXouMai 
cod. I 46. cf. p, 105, 5S 61. MacxaXiCTf]pai cod. | 53. T^P^c cod. 1 68. rpipaXoc 
cod. I 62. jLAaK^Xr) Td f)dcTpov.^ | HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 263 Tpiaiva tridens 
biKpavov, biKpavoc furcula 
16»] 7TTU0V pala, ueutilabrum 
Ppdccu); XiKviZiu) uannio 
5 ppacTrjp uannus 
XiKVOV 

GpTva^ uannulus uel paia ' 
KOCKivov ' cribrum 
KOCKiviCu) cribro 
10 fi€bi^voc modius 

f]|Lii^6bioc, xoTviH semimodius 
fiiiixoTviE sestarium 

£€CTT1C 

CKUTdXri rutrum 
15 oivocpdpov oenophorum, uinarium 

6 Xtiv6c torcular 

TTiecTTip, jLioxXoc praclum 

^uXoc, fXaiov, dXaiOTpiP^Tov trape- 
tum, mola olearia 

dXaiou Tpuyia olei amurca- 
L7'] macTripiov pressorium 
21 CTTupic sporta, fiscella 

CTTupibiov sportula 

cuKOcp6pov fiscella 

TdXapoc calathus, fiscella 
25 KdXaGoc 

KdpTaXoc 

KavicKOC 

KavoOv 

KUCTTl 
90 KUTic 

T€'ppov 

XLiii 7r€pi b^vbpu)v de arboribus- 
bevbpov arbor 
t6 9ut6v planta 
35 pXdcTTiiLia germen, puUulatio 
pXacTdvu) genniuo, puUulo pXdcTT]Cic germinatio 
pXacTdc pullulus, pampilus 
KXdboc 

m 

kXu)v, 6loCj KopjLidc, TTT^pGoc ramus ^o 

GdXXoc ramus, proprie laurus [2 17«] 

9uXXov folium 

9X016C 

qpXoubiov, (p€XX6c cortex 

pipXoc liber 45 

K0pjLx6c codex 

(iilay {)il{jj^a radix 

dKp€juiL)V, Kapqpiov surculus, corym- 

bus 
€TK€VTpiZ[uj insero 

dTK€VTpic^a insitio w 

dKp€)Li6v€C brachia arborum, rami 
V€6cpuTa nouellae 
Kap7T6c fructus 

Kap7Toq)6poc, KaTdKapTtoc fructifer 
GdXXu) uireo, germino '^^ 

7T€Travoc, 7r€Tr€ipoc maturus, mitis, 

passus . N 

cpucuijLiai • [218'] 

dvab€vbpdc, OdjLivoc arbusta 

uXtI, bpU)Ll6c, bpUjLUJUV, X6x|LiTi siluii. 

V€^oc nemus «« 

dXcoc lucus 

kovt6c pertica, sydis, camax 

^dpboc uirga, fustis 

^dTraXov fustis 

TidXoc palus 66 

XuTOC uimen 

7Tapa9uXXic, papbiov uirgultum 

vdp0Ti£ feruia 

cxoTvoc iuncus, restis 

cxoiviov 70 • 

6HiocxoTvoc 

CTTdpTOC iuncus qu^idratus 18. iXaiTpiPiov cod. | 28. xavoOc cod. \\ 31. T^pov cod. || 38. cf. 11 p. 257, 
63, 64 II 44. q)eXoc cod. || 51. dKp€)Liuj)uiec cod. ( 67. trapaq)uXic cod. | 264 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA K6fiapoc arbutus 

qpoiviH palma 
[218"J juiu^^iVTi myrtus 

|LiupT€U)V myrtetum 
5 juiupiKii tamarice 

iruHoc buxus 

Kpdveia comus 

£pK€u6oc iuniperus 

cuKdjLiiv.oc morus 
10 cuKfi ficus 

cuK€iov HuXov 

cuKidv ficetum 

dpiV€6c caprificus 

Gdcia amygdalus 
15 Gdciai 

dvOpaKid ramalis pugua 

fiiric Kai fiTTioc pirus 

Td fiTTia pira 

Kubuivia cotana, cydonia 
20 KdcTava castaneae 

jLifiXov malum 

^oid malum granatum 

Kdpuov nux 

X^TTTOKdpUVOV, X€7rroKdpivov 
■ lana 
[219'] i\&a olea 
26 dXaia oliua 

fXaiov oleum 

dTpicXaiov, KOTivoc oleaster 

dXaiiuv oliuetum 
30 TTTeX^a ulmus. 

iT^a salix 

It€U)v salicetum 

X€uk6c albarus 

dXdTTi 
- 35 q)iXupa 

KUTr€lpOV 

aiYeipoc auel 40 45 [219" 50 55 CTpopuXoc 

pdXavoc 

bpuc quercus 

TriTuc 

irXdTavoc platanus 

ji€Xia fraxinus 

bdqpvT] laurus . . 

^o&6bdq)VT] rodandrum 

cq)^vba|Livoc agrifolium 

KiTpivov citrum 

^(jibioV; bqiC teda 

KXrjOpTi fraxinuS; omus, alnus 

KXfJGpov, T€p^piv9oc terebinthus 

ji^Xavbpoc robur 

Kiccdc edera 

auToq)uf|C uibumus, genesta . 

pdTOC rubus, ruscus 

fiKavOa spina 

dKavOuiv dumetum, sentia 

POUTOJLIOV 

TWxXioupoc paliurus 

dxpiOKivdpa carduus 

Kivdpa 

KdXajLioc harundo 

Xujt6v 

dKTTi sambucus 

XipavuJTdc rosmarinus et tus XLiiii Tr€pi d|LiTr€Xaivoc Kai TpuTrJTOu [219' 

de uinea et uindemia 
6 djLiTreXiuv uiiiea, uinetum m 

6 d)LiTr€Xoq)uXaE custos uineae 
f| fijLiTreXoc uitis 
r\ dTpidjLiTr€Xoc labrusca 
KXfijLia sarmentum 7o 

Trapaq)udc propago, puUulus 
iKpivov tabulum 
iKpia 60 1. KO|iappoc arbustus cod. l 14. cf. p, V)2, 4 || 16. cf, II 227, 33 | ^4. c/. 
p. 192, 3 l 33. albatus.^ 46. (jobd^vn cod, cf p. 101, 67 || 46. ccp^vba^oc cod. 
51. cf p, 192, 18 I 66. 'dametum cod,l 69. aTpioaxKivapa cod. || 72. cf II p, 331, 58 HEBMENEVMATA EINSIDLENSIA 265 iicpiac pergula 

TO uirepiuov 

i\ %\\i pampinusy corymbus 

t6 oTvapov pampmus 
5 6q)9aX)Lidc djLiTreXou gemma^ oculus 
uitis 

pXacT6c 

pXacToXoTiw 

CTaq)uXr| uua 

d)Liq)a£ uua imjnatura 
10 Sujpoc immaturus 
. p6Tpuc botrus 

dTriq)uXXic racemus uuarum 

ai fiarec grana uuarum 
519«] TiTttpTOV uinacium 
15 KXabeuuj puto 

KXabeuTiipiov putatoria falx 

TpUTUJ uindemio 

TpUTOC, TpuTHTOC uindemia 

TpuTTlTrjc uindemiator 
20 XrivopdTTic calcator 

oivoc uinum 

TpuTiac faex 

XLV Tiepi Tiuv Xaxdvujv de oleribus 
t6 Xdxavov olus ^ 
25 dTpioXdxavov olus siluestre 
6aXaccoKpd|Lipri olus marinum 
PoTdvTi herba 
XX6ti Kai (p\6r\ uiriditas, herba pri- 

mum nascens tenella 
Tr6a Kai Troia muscus, pabulum, 

herba 
30 x^ouibric muscosus, gramineus, her- 

bosus 
GdXXoc uerbena 
jLiaXdxTi malua 
dTpiOjiaXdxTi KpdjLipTi brassica 

KauXia coliculi 

ccOtXov beta 

pXiTOV >)letum 

koXokuvGti cucurbita 

cuKiov cucumis 

Tr^Trujv melo 

Td Xdpia suriacae, fasioli 

Kvibri, Kvic urtica 

TrcTpoc^Xivov petroselinum 

jLidpaGov feniculus 

dvbpdxvTi portulaca 

GpibaKivTi, OpibaH lactuca 

jLiivGTi menta 

f]buoc|Liov, KaXdjLiivOoc nepita 

dvTiOov anetum 

Kdpiov coriandrum 

TrrJTOVOV ruta 

?pTruXXov serpyllum 

k€Ct6c betonica 

OujLiPpa satureia 

c^Xivov apium 

pXrjxuJV pulegium 

TrjXTi fenugraecum 

dKaT6vq)uXXov centifolium 

6piTavov origanum 

Kuiveiov circuta 

jLiTibiKrj medica 

XdrraOov lapathium 

KdpbajLiov nasturcium 

dpvdTXujccov plantago 

€vTUpov intyba, indiuia 

civTim sinapi 

0u|Lioc thymus. 

|Lir|KUJV papauer 

6Tr6c lasar 

ciXq)iov lasaris radix 

ujKUjLiov ocymum [220^ 35 10 45 50 [220«] 55 60 65 70 1. cf, n p. 331, 59 I 12. ^iri^uXic cod, | 13. vdT€c cod. 86. bleta cod. 1 
39. cf. p. 185, 30 II 63. cf II 348, 26 D 57. TlXn cod. | 68. cf II p. 288, 53 | 266 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA KUjLAivov cymmum 
i'] dxpiiLiovia lariones 
€u2!u))Lioc eruca 
^dq)avoc radix 

CTaq)uXiVTi pastinaca 
vdTTU napy 

ILIUKTITTIC fungUS 

cicu|Lippiov sisembrium 
10 xoiMOii^dq)Vii laurocina 

dp)Ll€VOV 

dvbpdq)a£ic atriplex 

XpucoXdxava atriplices 

diLiTTcXoTrpacov aretillum 
15 TTpdcov porrum 

TrpacoK€q)aXov porrum capitatum 

KpOjLijLiuov caepe 

CKopobov allium 

ppuov, q)UKOC alga 
20 Opuov ulua 

lajXLVi TT€pi dvGcuJV (le floribus 

dv6oc flos 

dvGiu floreo, uireo, polleo, uigeo 

dvGoXoTiu 
25 dvGTiP^c 

dvGcuiv uiridarium 

fivGouca 

dvGivoc florens 

^obov rosa 
30 ^ob€iJuv, ^obujvid rosarium uel rose 
tum 

^obivov roseum 

^ob6xpouc roseo colore 

dTpioppobov saliunca 

Tov uiola 
36 X€uk6iov calta, uiola 

PpaxidXiov uiriola 40 dv€)Liuiviov, lov {Li^XaV; pouq>8aX|yu)v 

uaccinium 
CTT^PjLia ^obou T^voc caltum 
lov HavGdv ^toi Kpob€ib€C luceolum [222' 
dv6€)Liic 

toV XCUKOV 
XCUKOV ^obov 

Kuv6pobov 

d|LidpavTov amarantus 
vdpKiccoc 
)ui€XiXujTOV melilotum 45 XLVii TT€pi 6cTrpiujv de leguminibus 
Td dcTTpiov legumen 
GuXaKOC follis 

GuXdKlOV, XCTTOC 6CTTpi0U, K€pdTlOV » 

siliqua 
k6kkoc granum 
TTUp6c frumentum 
ciTOC triticum 
Kpi6r| ordeum 

fXu)Lioc milium m 

KCTXPOC panicum 

Td 6Xupa far [222' 

2!€id far, mola, ador 
TpdcTic farrago 

f] dpepivGoc cicer eo 

6 XdGupoc cicercula 
6 Tticoc pisum 
(paKf\ lenticula, lens 
X6pia faseli 
6 KuajLioc faba solida 65 

6 dpCTMOC ^^^^ fressa 

6 0dp|Lioc lupinus 

Td Xivov linum 

TO Xiv6cTr€p|Liov lini semen 

f] aipa, To 2!iCdviov lolium 7o 

6 aiTiXujiji auena 2. cf. p. 186, 12 II 7. napa cod. \\ 8. cf. II p 373, 5:f || 16. cf p. 185, 53 ' 
25. dvenpnc cod. II 32. pobdxovc cod. \\ 38. cf II p, 435, 30 || 39. cf II p. 332, 37 
61. Xaxupoc cod. \ 62; tuiccoc cod. | HEKMCNEVMATA EINSIDLENSIA 267 40 6 crjcajuioc sisamum dpxatpecia comitia »9 

6 6po^c eruum, eruus PactXiKrj regia, basilica 

Td piKia uicia PaciXeiov palatium, regia 

KaTreTiiXiov capitolium 

»'J XLViii 7T€pi TToXeujc Kai Ibiujv auTfic ifa2Ioq)uXdKiov aerarium 

de ciuitate et proprietatibus eius i\ ^u|liti uicus 

5 f| TToXic ciuitas f\ bbdc uia 

f| ^7TTdXoq)Oc septicollis fi irdpoboc transitus 

6 TroXiTTic, 6 dcTOC eiuis x\ dTpaTTOC, Tpi^oc semita, callis, 
TToXiTiKOC ciuilis trames 

t6 ficTu urbs XeiTviacic uicinitas 

10 dcTiKOC urbanus i\ TrXaTeia platea 

t6 TToXixviov, t6 TroXibiov, ku)jli6- 6 TrepiTraTOC deambulatorium 

TToXic oppidum, municipium Td TrpoTejLi€vic)LiaTa uestibula 

x\ TTuXri porta t6 TTpoTruXaiov uestibulum 

TruXujp6c portitor fi CTod porticus 

K{jj\xr\ uicus, uilla . i . habitiitio t6 bTi|ui6ciov publicum 50 [224'] 
1« muro non circumdata 
15 dTrapxia prouincia 

Xwpa regio 

TraTpic patria 

dTTOiKia colonia 

Sttoikoc colonus 
20 dq)^CTiov domicilium 

i9aT€Vric indigena 

TTpodcTiov originalis • 

•evoiKOC incola, inquilinus, inhabi- 
tator 

q)poupiov castellum 
"] 01 TTCpipoXoi moenia t6 ibiu)TiK6v priuatum 

6 dvbpuiv uirorum habitaculum 

6 TuvaiKibv Kai 6 YuvaKUJvTTic 

mulierum habitaculum 
t6 jLi^cauXov atrium, compluuium 
6 dvbpidc statua 55 

a\ ekdvec imagines 
t6 pfiiLia tribunal, suggestum 
t6 CuyocTdciov i^onderatorium 
t6 jiupOTTU)Xeiov unguentaria tabema 
KpeoTTUiXeTov maceUum 60 

Kp€OTroi6c lanius 
t6 xoipo^^TOveTov porcinarium 26 t6 TeTxoc murus ciuitatis, moenia KOupeTov tonstrina 6 TTupTOC turris 
Tupcic 

TeTeixiCM^VTi tt6Xic munita ciuitas 
30 f) dKpdTToXic arx 

x) fTraXHic pinna, propugnaculum 

dyopd forum 

PouXeuTripiov curia 

f| dyopd Tiuv Jjviujv nundinae Koupeuc tonsor 

cuvepT€iov, dpTacTripiov officina, ta- 65 

berna 
ipTacTTipidpxnc officinator 
TapixoTTU)XeTov salsamentum 
Tdpixov salsamentum, salsum 
TapixoTTiuXTic salsamentarius 
6 ^uXiuv molendinum [224»] 70 11. iToXibpiov cod. y 40. vu)Lin cod. || Gl. lamius cod. || 268 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA dpTOKOTTeiov pistrinum 

dpTOKOTTOc pistor 

6 Xtivoc torcular 

Xtivottoioc torcularius 
5 Tvaq)€Tov fullonium 

paXaveTov, XouTpov balneum 

paXaveuc balneator 

TcXuJveTov teloneum 

Xi|Li€vdpXTic portitor 
10 t6 dv XijLidvi TeXoc portorium 

KaTTTiXeTov caupona 

6 7TTiX6c, 6 olvoc uinum 

oIvottu)Xtjc merarius 

6 Ittv6c fumus 
15 Ittvokcxucttic fumarius 
[225'] x) KdjLiivoc fomax 

GepiLiOTTUjXeTov lupercarium 10 45 f) djLidpa cloaca, forica 

r\ dv9paK09r|KTi carbonaria cella 

f| boK6c tignum, trabes 
20 XLix TTcpi oiKTiceuJC (Ic habitatioiie 6 Kdpqpoc festuca TO IpeicjLia munimentum 

f| TTXiv9oc later 

f|jLiiTTXiv9oi porcelli 

i\ ttXiv9octtiXoc lupus 

Td prjcaXa laterculi 

Td ScTpaKa testae 

Td KepdjLiia tegulae 

Td KepajLiujTd tegulata 

01 KaXuTTTfipec imbrices 

r\ CTeTn ^^^ t6 CTetoc tectum 

dcTeTOV oiKTiiLia, dTTepiKdXuTrrov disco 

operta domus 
i\ 6poq)r| fastigium, culmen, la- 

cimar 
6 fbaqpoc pauimentum 50 

biiupoqpov oiKTijLia duorum pauimen- 

torum domus 
t6 ipTiqpuJT6v tessellatum 
t6 HuXov, KdXov, boupov lignum 

[226'] 55 f| oTkticic habitatio 
t6 oiKTiiLia habitaculum 
x) olKia, 6 oiKOC domus 
ol ^voiKOi habitatores 
25 oiKui, KaToiKiu habito 
TTapoiKUi iuxta uel prope habito 
olKob6jLiTi|Lia aedificium 
9e|Li^Xiov iimdamentum 
6 Xi9oc lapis x) cavic tabula, asser 
01 CTpujTTipec asseres 
TpdTTeCa mensa 
9upa ostium 
9upu)p6c ostiarius 
f| 7Tapd9upoc porticium 
t6 TTp69upov capriolum 
x] qpXoid,* t6 6po9eciov, x\ oub6c 
limen 60 30 i\ TpiUT^n foramen, cauerna, antrum t6 u7Te'p9upov superlimen fi 67Tr|, r[ TpuTTa foramen 
TpuTTU) foro 

r\ ficpecToc koi f) TiTavoc calx 
[225"] f] djLijLioc liarena 
35 x] KdxXTiH cementum 
6 T^vpoc gypsum 
6 ToTxoc paries irapacTdc postis 
KuXdbec, CTpdqpeic cardines 
CTp6qpiTH uertebrum 
KXeT9pov claustrura, sera 
cqpTJv cuneus • 
i|LidvTUJ|Lia ligamentum 
KaTOXeuc mandalus «:> 70 17. cf, p. 106, 61 41. cf. p. 100, 32 H 52. ivn^HTOv tasselatum cod. ' 
61. 62. cf p. 100, 50, 51 || 63. cf II p. 472,, 23; 387, 16 || 69. <pr|v cod. 
70. lfidvTO|ia cod. ^71. cf p. 100, 61 || HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 269 «] )LioxX6c uectis, sera 

KXeTc clauis 

eTcoboc introitus 

dvuiT€UJV, UTrepijJOV cenaculum 
6 KaTuiTeujv plauopedun^ 

KXTjLiaS scala 

Pa6|Li6c gradus 

Gupic, TiapaGupiov fenestra 

&iaq)avec perlucidum 
10 KOiTuiv, K^XXtov, bujjLidTiov cubi- 
culum 

Td jLiaTetpeTov coquina 

)Li6T€ipoc, ba^Tpoc coquus 

TafieTov cellarium 

iravboxeTov stabidum 
15 iravboxeuc stabularius 

q)dTVT| praesepe. 
'] XeuKUJjLia albamentum 

|uiap)LiapuiT6v marmoratum 

t6 )Lidp)Liapov marmor 
so 6p6voi, pd6pa sedilia, sedes, scamna 

fiXiacTrjpiov solare . i . locus pro sole 

dKXUTTic efifiisorium 

biaTUTTUJCic deformatio 

cu)LiTrruj|Lia, KaTdTiTUJCic ruina 
25 iijKobo)LiTi|Li€VTi olKia acdificata domus 

KT\l{jj muro, aedifico 

oiKobojuidui aedifico 

L TT€pi dvbo^eviac de supellectili 

X] dvbo)Li€via supellex, lautitia 
30 KXivTi lectus 

KXivdTTOUc pes lecti 

dvrjXaTov sponda lecti 

dTKaXriTOV 

i(iia6oc matta 
35 CTpuijuia stragulum 
'"] tuXti culcitra TrpocK€q)dXaiov capitale 

UTraux^viov ceruical 

dvap6Xaiov coopertoriura 

)LiaXXu)T6c uillosus 40 

)Liov6|LiaXXov uillosum 

dTKoijLiT|Tpov dormitorium 

cdTOC, caKdXiov, cdKKOC, paXdvTtov 

saccus 
Tvdq)aXXov tomentum 
TpdTreCa mensa 45 

kukXoc orbis 
Trapd6€jLia pluteus 
TuijiOTrXacia pluteimi 
TrupTicKOC armarium 
imTpa-nilioyy XivdjuiaXov mantile 50 
X€ip6)LiaKTpov mappa, manutergium, 
Trob6jLiaKTpov, TrobeKjuidTiov pedale 
Kipu)T6c arca, capsa 

Xdpva£ uma [228'] 

biq)poc sella 55 

pd6pov scamnum, sedile 
o\ 6p6voi sedes 
Kd6€bpa cathedra 
urroTrdbiov scabellum 
CTTupic sporta co 

fvbeiCTpov ceruiculum 
Kp€)Lid6pa panarium 
CTT^TTOC spongia 
TupiCTTipiov pollinarium cribrum 
)Liuioc6pioy muscarium (55 

)LiuXoc mola 

X€ip6)LiuXoc maniialis mola 
)LiuXu)p6c molitimdius 
)LiuXu)Vtov molinarium 
^iTric flabellum 70 

^lTriCTllplOV 

^iTriZui flabello 

2!ut6c libra, statera, examen 4. uircpujv cod. | 28. iv6o^€v( cod, ] 33. cf, p, 197, 12 | 36. TrrOXTj cod. |l 
89. dvairoXcov cod, \ 44. TvaqpaXov cod, | 60. iriTpaireZiov cod, | 61. c/". p. 197, 49 
(enaistron cemiclaiii^ D 270 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA TpuTdvTi trutina 
[228«] TdXavTOV bilanx, talentum 

2!uT0CTdTTic libripens 

CTa6|Liiov pondus 
5 XiTpa libra 

fllLiiXiTpov semilibra 

cujpd scopa 

X^^bx] Kai ixbiov, 9uia Kai Guibtov, 
Tpipata^ 6X)Lioc mortarium 

dXoTpipavoc, KdTiavov, UTrepov pi- 
stillum 
10 OXo) tundo 

KaTaGXOj constringo 

Tri^2!uj exprimo 

CTUTTTTeiov stuppa, colus 

dbpOKTOC fusum 
15 Kdvvapic^ luiiTOC, vf])Lia filum, inde 
dicta est uestis polimita quae 
pjimio tenuium filorum constat 
qui multitudinem filorum conti- 
net bene textorum . a ttoXuc mul- 
tus et iLiiTOC filum. Sicut lini- 
tensilis pannus, qui habet pauca 
fila, de quo cicero in epistolis 
[229'] ^djuijLia repe, accia 

cq)6vbuXoc uertibulum 

TT€ic|LiaTa rudentes 

dKOVTl Cf)S 

20 TTupiubTic XiGoc silex 

\ct6c tela 

uq)aivuj texo 

uqpacjLia pannus, tela 

icT0upy6c textor 
25 icTeiuv textrinum 

kTOUpyia ars texendi 

CTr||LiuJV stamen 

Kp6KTi trama, subtegmen 

K€pKic radius dpa^ tabella 
q)dva^ latema 
Xuxvoc lucema 
Xuxvia candelabmm 
KOvboXuxvioc. statarium 
6 XaiLiTTTrip candela 
KT€viov, KTiv pcctcn 
KT€viZui pectino 
tXu)Cc6ko|liov loculus 
KaTaTT^TaciLia, Kpiib€)Livov uelum 
TT€p6vTi, pouKXa, p€X6vTi acus 30 S5 [230»] 40 Li TT^pi CK€ua»v Kai 6cTpaKivujv de 

uasis et fictilibus 
CKcOoc uas 

CK€uoq)6piov uasarium 
olvoq)6pov oenophomm, uinarium 
Xr|Ku9oc ampulla 4i 

uaXivT] uitrea 
q)idXTi, dTTXoTrdTTic phiaia 
ficTpaKOV testa 
6cTpdKivov fictile 

TTTiXdc lutum 54» 

K€pajLi€uc figulus, orcarius 
TriGoc dolium 
K€pd|Li€iov orca 
XUTpa oUa, caccabus 
X^pTic lebes • ^ 

TriTCivov, fi TTiydvTi patella 
XouTTip peluis 
XoTTdc patina 
X€KdvTi peluis, patina 
iraT^va patina, patella eo 

Kavov patera 
KpaTiip cratera 
XdpvaE, f||Liia)Liq)6piov uma 
6€pjLioq)6poc ealdaria 
TTuHic pyxis 65 [281» 7. cf. p. 198, 2 H 10. deXui cod. || 14. cf. p. 198, 13 \ 28. subtegium cod. ji 
31. q)av6c.^ ] 84. cf p. 197, 57 1 35. XaTrrnp cod. | 40. cf II p. 406, 20 | 69. XcXavn 
cod, 1 61. XcKdviov? || HEBMENEVMATA EINSIDLENSTA 271 ubpia hydria 
iruijia operculum 
7ru6)Liriv fundum, urceolus 
KuaOoc cyathus 
5 irapavtiic parapsis, scutella 

1"] Lii irepi TexviToiv de opificibus 

TexviTTic artifex, opifex 

a\ Tcxvai artes 

2[uiTpdq)0C pictor 
10 XPwcujTric inaurator 

Tpa|Li|LiaTeuc, Tpaq)6uc scriba 

dXeq)avT0upT6c ebore laborans 

tXuttttic, <ivbpiavTOTXuq)oc sculptor 

XtOoSooc lapidarius 
15 TrXdcTTic fictor 

XpucopuKTT]c aurifossor 

dpTUpOK^TTOC argentarius 

XaXKOTUTTOC aerarius 

XaXKeuTiic torno laborans 
20 auXoiroidc tibiarius 

uaXoupT^c uitrearius 

TrpicTTic sector 

KoXXucTrjC stagnarius 

iaTp6c medicus 
25 MoXipboupTOC plumbarius 
i'^] kXivottoi6c lecticarius 

vauTTTiT^c faber nauium 

baKTuXoTroi6c ammlarius 

Tpa7T€2!iTTic laterarius, mensarius 
30 boKi|uiacTr|C probator 

^p|uiTiV€UTr|C inteq)res 

dTTiub6c incantator 

KX€iboTTOi6c clauicularius 

oIkottoi6c structor 

35 0iK0b6)Ll0C 

KOViaTr|c tector 
koXXtittjc glutinator dXieuc piscator 
Kp€OTroi6c lanius 
|LiacTpOTr6c leno 
djLia^aTroidc plostrarius 
f)Vtopdq)oc lorarius 
69ovoTriuXTic lintearius 
XT|VOTroi6c torcularius 
|Liup€qi6c unguentarius 
iTTVOKauTTic fumarius 
dpTOK^TTOC pistor 
XuTOTrXdKOC uiminarius 
XTiKu6oTroi6c ampullarius 
TraXaiopdq)OC ueterum sutor 
biKTuoTrXdKOC retiarius 
HuXok^TTOC 

brrXob^TTic armidator 
KOCKivoTroi6c cribrarius 
IXveUTrjc uestigator 
KpiGoTriuXTic hordearius 
dptoupT^c lanifex 
KT€ViCTric pectinator 
paq)€uc infector, tinctor 
KT€VOTrot6c pectinarius 
^dTTTTic sutor 
p€Xopdq)oc sartor 
fjuiTropoc mercator 
cu)|uiaT^)LiTropoc mancipator 
TTpaTiLiaTeirriic negotiator 
dX€iTTTr|C imctor 
|uidT€ipoc, baiTpdc coquus 
Xa|LiTraboTroi6c facularius 
paXav€uc babieator 
TrepixuTTic mediastinus 
KOup€uc tonsor 
CKUT€uc, pupc€uc coriarius 
Top€UTr|C tomator 
dv6paK€uc carbonarius 
flXoKdrroc clauorum faber 40 45 [282«] 50 55 co C5 f233'] 
70 75 16. xpucovuTTic cod. H 23. cf. p. 201, 19 | 34. olKo6oiroi6c cod. | 39. lamius 
cod. I 41. plostarins cod. 1 42. lorarium cod, 1 71. Kopcuc cod. U 272 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA K\)vrY(6c, GripeuTric uenator 

veKpoqxSpoc uespilio 

KupeuTrjc aleator 

(pap|LiaK6c maleficus 
B 9Tipiobr|KTTic marsus 

IHeuTric auceps 

Kepa|Lieuc ligulus 

^Taipa, 7r6pvri scortum, meretrix, 
amica, pellex 

Tvaq)euc fullo 
10 oIvo7tu)Xtic merarius 

Liii Trepi ljLiaTiu)V • de uestimentis 

Td IjLidTiov uestimentum 

f| icQr\c uestis 

^dKOC amictus 
[233"] XeuKOc albus, candidus 
16 XeuK^xpouc albumus 

jLidXac niger 

TTpdcivoc uiridis, prasinus 

XXoep6v uiride, glaucum 
20 KOKKivov roseum 

dpu9p6v rubrum, in masc. rutilis 

q)ai6v puUum 

oupdviov caeleste 

KpoKoeibric croceus, luteus 
25 ibi6xpooc sui coloris 
■ ^uTTap6v sordidum 

t6 pdjLi|Lia infectio, tinctun> 

paiTTOv tinctum 

pdTTTU) inficio, tingo, fuco 
30 paq)euc tinctor 

dvbuu) induo 

fvbujLia indumentum 

d)Liq)iov uestimentum 

d|Liq)iacic uestitio 
85 d|Liq)Uvvu|Lii uestio 
[234'] d|LiTTicKO|Liai uestior 40 d^oq)Opaivui exuo 

Xeipic manica 

KpdcTTebov, 6 Oucavoc, 6 Kpocc6c 

fiijibria 
Keq)aXobdc)Liiov capitale 
TTepiZuj)Lia cinctorium 
TTobi^pTiC talaris 
Kaivd ijLidTia noua uestimenta 
fiTvaq)a rudia, immunda 
T€Tva|Li|Lidva polita - 45 

TpiTTTd drrd xpi1C€Uic trita ex usu 
XtTd pura, antiqua, abiecta 
CTevaT|Li6c strictura 
TTXaTuc|Li6c dilatatio 
iTOpq)upa purpura so 

TTOpq)upoOc purpureus 
TTepnT6pq)upoc, TTopuq)ri praetexta 
TTopq)upa uq)ac)Li^VTi clauus, singu- 

lariter tantum 
TTopq)upiujv purpurio 
TTOpq)upopdq)OC purpurarius 55 

dq)ecTpic, ^HaTTTic, q)eXu)vri paenula, 

lacerna 
TriPevvoc toga 
IwcTX] praecincta 
)LiaXXu)Tr| abolla 
6 xiTiuv tunica 
6 xiTUivicKOC camisia 
6 dTTevbuTTic instita superroraria 
6 CToXic)Li6c amictus 
CToXii stola . i . uestis delicatior 
XXaiLiuc chlamys 
baX)uidTiKri dalmatica 
dTTiKdpciov amiclum 
TTepipdXaiov pallium 
Td cdpava lintea- 
696vri, 696viov linteamen 
TTobripric xiTU)V talaris tunica fiO 6-') 70 1. 6rip€uf|C cod. II 23. n^pavcov cod. || 45. TeTvac^€vo cod. \\ 48. cf. p. 193, 1 [ 
62. irapacpu cod. | 62. ^irebuTTic cod. \ cf. p. 193, 10 | HKRMENEVMATA EINSIDLENSIA 273 35'] Liiii irepl CKUTiviuv de scorteis . i . 
de irebus ex corio factis 

ckOtoc, KU)biov corium 

TCt CKUTiva scortea 

CKUTCuc coriarius 
5 pupca corium, tergus, pellis 

bopd 

bdppic pellis, tergus 

b^pjLia 

bepiidTivov pelliceum 
10 dpvaKic ouina pellis 

cq)aTpa pila 

biq)6dpa membrana 

CKidbiov umbraculum 

TTTipa pera 
15 6 iLiacxaXiCTrip subarraalis 

CTTiTavov trogestrum 

^TTaTiWTtuc inductor 

6 \|Lidc lorum 

Td f|via habena, lorum, retinaculum 
20 iqpiTTTriov phalera, sella 

iTTTT0K6c|Liai phalcra 
S6«*] €upivov adnares 

Td cavbdXia caligulae 

GuXaKOC follis 
2r> paXdvTiov sacculus 

f\ 2[uJCTpic cingulum 

l{jjcTT\p balteus 

{LidcTiH flagellum 

LV TTCpi dpujjLidTUJV de odoribus 
30 dpiujLiaTa odores 

Xipavoc, XipavujTOC tus 

cjLiupva myrrha 

xpdKOC crocus 

Kiwd|uiui)Liov cinnamomum 
35 djuiuijiov amomum 

vapbdcTaxuc spica nardi 9u|LiiajLia incensum 

GeTov sidphur 

GeTov fiTTupov sulphur uiuum 

TTpdciov marrubium 4o 

lidvva manna 

Kaccia casia 

CTupaH storax [236'J 

Kebpia cedria 

KTiccTipdv pumex 45 

dq)p6viTpov aphronitrum 

dvGdpTupov suma argenti 

TaupdKoXXov taurinum gluten 

TTicca pix 

uTPOTTiccov pix liquida 50 

^TiTiVTi resina 

i£6v uiscus 

ficq)aXTOC bitumen 

K6XXa gluten 

ix6u6koXXov piscis gluten 55 

CTUTTTTipia alumen 

viTpov nitrum 

k6ctov costum 

TpaTdKavGov tragagantum 

KacT6piov castorium eo 

iXXdpopov elleborum 

uocKua|Liov hyusquianum 

TXuKuppi2!ov radix pontica 

TTupeTpov pyretrum 

CTpouGiov radix lupini 

KTiKic galla 

cic^Xeoc siselium 

XdXKttvOoc flos aeris 

jLioXipbTi K€KaujLi^VTi plumbum ustum 

dpC€ViK6v auripigmentum 70 

KijLiUiXia creta sarda 

Xptujna color 

civuJTTic rubrica 

XpuciTT^c sandaraca [236"] 
65 16. MOCKaXiCTfic cod. g 16. cf, II p, 181, 36 | 21. cf, II p. 333,1 | 26. succulud 
cod, I 36. vapbocraxu cod. ) 45. KCccnpic^ | 47. cf p, 195, 19 1 67. cf p. 195, 8 || 
Corp. gloii. Ut. tom. III. 18 274 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA ipi|Liu9iov cerussa 
Kivvdpapi minium 
q)0KOC fucuSy purpurissa 
k6kkoc granum 
5 TH (ipT^piTic creta argentea 

Lvi Tiepi ttXoutou de diuitiis 

6 ttXoutoc diuitiae 

irXoucioc diues 

UTiep^X^v locuples 
[236'] oucia substantia 

11 KTficic, KTfiiLia possessio 

ujrdpxovTa bona 

Xpi^iiLiaTa pecuniae 

K^pjLia aes 
15 dpTUpiov nummus 

TTpocoboc reditus 

brivdpiov denarius 

Xwpia fundi 

dTpoi agri 
20 KTiTTOi horti 

oiKrjiuiaTa habitatioues 

XeXu)vai testudines 

dXeq)dvTiva eburnea 

i|iriq)ibec gemmae 
25 Td XP^cd aurea 

Td dpTupd argentea 

Td 6pixaXKa aurichalca 

Td iiX^KTpiva sucina 

fi 7rojLiq)6XuH bulla 
30 r\ iLiavidKTic, 6 CTpeTTToc torques 
[236«] ttXoTov uauis 

TTeKOuXiov peculium 

ai dTe'Xai greges 

Td GpejLijLiaTa, pocKr||LiaTa pecora 
35 dvbpdtroba mancipia 

Gepdrraivai ancillae 

GepaTraivibec baveiCTiic fenerator 

t6koc fenus 

KXripovojLiia hereditas 4o 

^vbojLievia supellectilia 

boOXoi serui 

• 

Lvii TTepi TToXiTeiac de ciuilitate 

uel re . pu . , 
r\ TToXiTeia ciuilitas . respu . 
Te'voc genus ^ 

t6 fGvoc gens 
i] (pv\r\ tribus 

i\ TToXuoxXia celebritas, populositas 
r\ iToXuoxXou|Li^vri celeberrima, po- 

pulosa 
r\ dcTei6Tr|C urbanitas m 

6 dcTiKdC; dcTeioc urbanus [236'] 

6 dcTdc, 6 TToXiTric ciuis 
6 7toXitik6c ciuilis, urbanus, mu- 

nicipalis 
01 TToXiTai pui|Liaiu)V quirites Roma- 

norum 
6 puj)Liaioc Kai ^u))LiaiK6c romanus «m 
XaTivoc Kai XaTiviK6c latinus 
?XXriv Kai ^XXriviK6c graecus 
auT6x6u)v indigena, aborigo, patri- 

cius 
TTaTpiKioc, euTevrjc patricius 
6 bniLioC; Kai Xa6c populus, uulgus6o 

respu . 
01 TToXXoi uulgus, plebs 
brijLiOTiK6c popularis 
bfiiLioc |uiiKp6c plebs 
6 bTi|Li6xapic plebicola 
bTi|Li6TTic uulgaris, piebeius « 

01 bTi|Li6Tai populares 
brijLioKpaTia j^opulare , imperium bo- 

norum 6. (ipYupcTTic cod. \\ 22. x^XuJTat cod. y 23. ^Xcq^avria cod. || 28. if|X^KTpa cod. \\ 
38. 6aT€iCTnc cod. | 41. iybo}i£va cod. || 43. iroXiTCi cod. H 49. iroXuoxXou^ri cod. \ HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 2T5 bf\iiOC ^ujjLiaToc populus ro . . 
• 6 6Xapxia populare imperium ma- 

lorum et uilium 
. br))Liou b^TiLia plebiseitum 
)6°] ibiuiTric idiota, priuatus, siue digni- 
tate 
5 Tbiov, Kupiov proprium 

bn)Li6ciov publicum 

Tupavvic principatus unius mali 

liovapxicx principatus unius boni 

6XiTapxia principatus paucorum ci- 
uium malorum 
10 dpicrapxia paucorum bonorum 

buvacTcia potentia 

buvdcTT]C potens 

Ibturreuuj priuate uiuo 

euTevrjc generosus, ingenuus 
15 €UT€V6ia generositaS; prosapia 

boOXoc seruus 

oIk€ioc famulus 

oiK€Tric famulus domus 

B^pdiruiv famulus 
20 6€pdTTatvay 6€paTTatvic ancilla 

oiKOTpaq)r|C uema 

oiKOTCvric uemaculus, uernula, 
uema 

dvbpdTTobov mancipium 
37'] dvbpaTTobiCTr|C, cuijnaT^ILiTTOpoc eman- 
cipator 
25 ^HuJX€ipioc emancipatus 

dTT€X€u6€pu) manumitto, libero 

dTT€X€u6€pia manumissio 

dTT€X€u6€poc libertus 

dTT€X€u6€pioc libertinus 
30 oiK€Tia familia 

olK€t6Tric familiaritas 

oiK€iujc fi&miliariter 

jitc6u)T6c mercennarius 

bTi|iioupT6c opifex oiKob€CTT6TTic patcrfa . 
oiKob^CTTOiva materfa. 35 Lviii TT€pl dpx6vTU)v de magistrati- 

bus 
6 dpxujv princeps 
f| dpxil principatus, magistratus et 

principium 
f) dHoucia maiestas, dicio, potestas, 4o 

licentia 
fi dEoxn eminentia, anta, cacumen 
6 ^Hoxoc amplissimus, excellens, 

egregius, eximius 
i^p£€v dpxrjv gessit magistratum 
6 paciX€uc rex fivaE rex [237»] 

6 auTOKpdTUJp imperator 45 

C€pacT6c augustus 
paciXicca; dvacca regina 
f) cutkXtitoc, T^powcia senatus 
cutkXtitikoc senator, senatorius 
uTTaTOC consul so 

dv6uTTaT0C proconsul 
UTTaTiKdc consularis 
UTTaTiKf) ^dpboc fascis, populi tan- 

tum 
UTTaT€ia consulatus 
TTp€cp€UTric legatus 55 

dpxicTpaTT]T6c, CTpaTTiT^c dux exer- 

citus 
CTpaTTiTiO; CTpaT€ia militia 
CTpaTtd, CTpaTdc exercitus 
CTpaTTiT^c ^iujnric praetor 
dvTiCTpdTTiTOC propraetor «0 

^Hapxoc praefectus [238^ 

ol fSapxoi proceres, principes 
^TTapxoc 

^TTapxoc tt6X€ujc praefectus urbis 
f TTapxoc dwovuiv praefectus an- 66 

nonae 6. 6rm6cTiov cod. | 24. av6pairo6iTr)c cod. | 53. uiraKrr^Kr) cod, | 

18* 1 274 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA ipijLiuOiov cerussa 
Kivvdpapt minium 
q)0KOC fucus, purpurissa 
k6kkoc granum 
6 fx) dpTupiTic creta argentea 

LVi 7T€pi ttXoutou de diuitiis 

6 ttXoOtoc diuitiae 

irXoucioc diues 

UTTcpdX^v locuples 
[236'] oucia substantia 

11 KTficic, KTfJiLia possessio 

uTrdpxovTtt bona 

XprJMCiTa pecuniae 

K^pjLia aes 
15 dpYupiov nummus 

TTpScoboc reditus 

brivdpiov deuarius 

XU)pia fundi 

dypoi agri 
20 KTiTTOi liorti 

olKrijLiaTa habitationes 

XeXu)vai testudines 

iX€q)dvTiva eburnea 

i|iriq)ib€C gemmae 
25 Td Xpwca aurea 

Td dpTupd argentea 

Td dpixoiXKa aurichalca 

Td T^X^KTpiva sucina 

r\ Tro|Liq)6XuH bulla 
30 i] iLiavidKTic, 6 ctp€Ttt6c torques 
[236«] ttXoTov iiauis 

TreKOuXiov peculium 

oi difcXai greges 

Td 0pe|LijLiaTa, pocKrjiuiaTa pecora 
35 dvbpdrroba mancipia 

Gepdrraivai ancillae 

Geparraivibec baveiCTrjc fenerator 

t6koc fenus 

KXripovojLiia hereditas *o 

dvbo)Li€via supellectilia 

boOXoi serui 

• 

LVii Trepi TToXiTeiac de ciuilitate 

uel re . pu . . 
f| TToXiTeia ciuilitas . respu . 
T^voc genus 45 

t6 fGvoc gens 
fi q)uXri tribus 

f| TToXuoxXia celebritas, populositas 
r\ TToXuoxXoujLi^vri celeberrima, po- 

pulosa 
f] dcTeidrric urbanitas 50 

6 dcTiKOC; dcTCioc urbanus [236' 

6 dcTdc, 6 TroXiTTic ciuis 
6 TToXiTiKdc ciuilis, urbanus^ mu- 

nicipalis 
01 TToXiTai ^u)jLiaiujv quirites Roma- 

norum 
6 ^u)|Liaioc Kai ^u))uiaiK6c romanus 55 
XaTivoc Kai XaTiviK6c latinus 
?XXriv Kai dXXriviK6c graecus 
auTOxOuJV indigena, aborigo, patri- 

cius 
TraTpiKioc, €UT€vric patricius 
6 bfijLioc, Kai Xa6c populus, uulgusco 

respu . 
01 TToXXoi uulgus, plebs 
brijLiOTiK6c })()pularis 
bfijLioc |LiiKp6c plebs 
6 brijLi6xapic plebicola 
briiLiOTnc uulgaris, j^lebeius 
01 briM^Tai populares 
briiLiOKpaTia popuhire , imperium bo- 

norum 65 6. dpfupcTTic cod. II 22. x^XiUTai cod. || 23. ^XecpavTia cod. || 28. f\\iKTf>a cod. 
38. 6aY€iCTf)C cod. | 41. ^v6o)Li€va cod. | 43. iroXiTCi cod. || 49. iroXuoxXou^ri cod. | HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 275 bf])Lioc ^uijLiaToc populus ro. 
• 6 6Xapxia populare imperium ma- 

lorum et uilium 
- brjjLiou WifjLia plebiseitum 
i^] lbiu)TTic idiota, priuatus^ sine digni- 

: tate 
sibiov, Kupiov proprium 

briM^ciov publicum 

Tupavvic principatus unius mali. 

Movapxicx principatus unius boni 

6XiTapxia principatus paucorum ci- 
uium malorum 
10 dpicxapxia paucorum bonorum 

buvacTCia potentia 

buvdcTTic potens 

ibiurreuuj priuate uiuo 

€UT€vric generosus, ingenuus 
15 €UT€V€ia generositas, prosapia 

bouXoc seruus 

oiK€Toc famulus 

oiKCTTic famulus domus 

B^pdiruiv famulus 
80 O^pdTratva, 6€paTraivic ancilla 

oiKOTpaq^rjc uema 

oiKOT^vrjc uemaculus, uemula, 
uema 

dvbpdTTobov mancipium 
7'] dvbpaTrobiCTrjc, cu)jLiaTd|LiTropoc eman- 

cipator 
25 ^HuJXcipioc emancipatus 

dTr€X€u9€pui manumitto, libero 

dTT€X€u6€pia manumissio 

dTr€X€u6€poc libertus 

dTr€X€u6€pioc libertinus 
30 oiK€Tia familia 

olK€t6Tric familiaritas 

oiK€iuiC familiariter 

^tc6u)T6c mercennarius 

br|jitoupY6c opifex oiKob€CTr6TT|C paterfa. 
oiKob^CTroiva materfa. 35 LViii Tr€pl dpx6vTU)v de magistrati- 

bus 
6 fipxu)V princeps 
f] dpxii principatuS; magistratus et 

principium 
f| dHoucia maiestas, dicio, potestas, 4u 

licentia 
fi dHoxrj eminentia, anta, cacumen 
6 ^Eoxoc amplissimus, excellens; 

egregius, eximius 
i^pScv dpxrjv gessit magistratum 
6 paciX€uc rex fivoH rex [237^ 

6 auTOKpdTU)p imperator 46 

C€PacT6c augustus 
paciXicca; dvacca regina 
x) cuYKXr]TOC, T^poucia senatus 
cutkXt|tik6c senator, senatorius 
uTraTOC consul so 

dv6uTraT0C proconsul 
UTraTiKdc consularis 
UTraTiKfi ^dpboc fascis, populi tan- 

tum 
UTraT€ia consulatus 
Trp€Cp€UTric legatus 55 

dpxiCTpaTTiTdc, CTpaTTiT^c dux exer- 

citus 
CTpaTTiTia, CTpaT€ia militia 
CTpaTid, CTpaTdc exercitus 
CTpaTTiT^c ^u)|Liric praetor 
dvTiCTpdTTiTOC propraetor co 

Sapxoc praefectus [238' | 

ol Sapxoi proceres, principes 
fTrapxoc 

^Trapxoc Tr6X€U)c praefectus urbis 
f Trapxoc dvvovu)V praefectus an- 66 

nonae 6. 6rm6cTiov cod. | 24. avbpairo6iTr)C cod, | 53. unaKTr^Kr) cod, | 

18* 276 HEBMENEVMATA EINSIDLENSIA CTpaTOTrebdpxTic praefectus castro- 
rum 

&rj)Liapxoc tribunus plebis 

bii|Liapxia tribimatus 

br|)LiapxtKf) £Houcia tribimicia po- 
testas 
6 Ta^ieiov fiscus 

Ta)LiiaK6c fiscalis 

TajLiiac quaestor 

dvTiTa)Liiac proquaestor 

tTTTrapxoc magister equitum 
10 CTpaTTiXdTTic magister militum 

dTOpav6^oc aedilis 

bcKdpxric decurio 

TaHiapxoc centurio 

^KaTovTapxoc 
15 xiXiapxoc tribunus exercitus 

KpiTr|C iudex 

cuifKdGebpoc assessor 

PouXeuTTJc decurio 

XeiTOuptdc lictor 
20 ^apbouxoc lictor 

d)LioipaToc uicarius 

d)Liq)Ujbapxilc uice magister 

^KbiKOC uindex 

bri)Liioc camifex 

25 Lix 7T€pl vdjLiuJV dc Icgibus 
6 v6^oc lex 

6 Kaviuv regula, norma 
vo)Lio9^TTic legislator 
vojLioGeTOu promulgo, saucio, legem 
facio 
30 vo)Lio6ecia sanctio, satisdictio, legis- 
latio, promulgatio 
v6)Liou x^ipiv legis causa 
v6|Liu)v fjLiTreipoc, vo)liik6c legis uel 

iuris peritus 
vo)LiobibdcKaXoc legum doctor S5 [239' 40 45 v6jLii)Liov ius ciuile 

bi)LiiT0C bilex 

G^jLUC fas 

9e)LiiT6v licitum fas 

brjjLiou b6T)Lia plebiscitum 

cuTKXrJTOu b6Y)Lia senatus consultum 

ffioc mos 

i^6tK6c moralis 

cuvT]6ec consuetum 

cuvi^6eia consuetudo 

btdTaStc constitutio 

biaTaYri dispositio 

btKaiobocta iurisdictio 

b6T)Lia edictimi, scitum, consultatio, 

secta, decretum 
aOTOVO)Liia priuilegium, libertas 
biKri controuersia, causa, iudicatio, 

iustitia, poena, iudicium et dea 

quae iustitiae praeest 
biKaiuicic iustificatio ^o 

btKaiocuvri iustitia 
uppic iurgium, iniuria, contumelia 
kavobocia satisdatio 
^TT^ri uadimonium, fideiussio 
dTT^nTric fideiussor &:> 

KpiTrjc iudex 

KpiTripiov iudicium, examen [239 

Kpicic, KpTjLia iudicatio, iudicium 
tvaf{jjv actor, biu)KU)v 
f voxoc, dvaT^jLievoc reus, obligatus, 6o 

obnoxius, q)euTU)V 
biKaioX^TOC causidicus, pratronus, 

procurator 
biKoXoTia causidicatio 
biKoXoTu» causidico 
qppovTiCTric procurator, curator 
TrpocrdTric, TrdTpuiv patronus 
TraTpiuvicca patrona 
ireXdTric cliens 65 21. d^eipotoc cod. ) 22. cf. p, 182, 58 l 66. iraTpiwvica cod. Q HEBMENEVMATA EINSIDLENSIA 277 ^TTiTpOTTri commissum, procuratio, 
tutela 

jidpTupec testes 

dcq)aXic^aTa instrumenta 

6pK0C iuramentum^ iusiurandum 
5 6pKuu iuro 

ilopKiliJj adiuro 

6pKUJ^ocia iuratio 

dyopacia emptio, mercatio 
40'J dxopdlu), tJbvoG^ai emo, mercor, 
comparo 
10 dxopaioc nundinator, forensis 

dyopacTiic emptor, mercator 

dYopacTOC empticius 

TTpdcic uenundatio, auctio 

ttujXuj uendo, ueno, TrmpdcKUJ 
15 7TUjXoO|iai,7Ti7TpdcKO^ai uendor,ueneo 

TTpdctciuoc uenditor 

TTpdTTUJ ago, actito, gero 

dppapuiv arra 

Ti|uir) pretium, honor 
20 Ti|uiii|uia census 

TOKOC usura 

TOKxliJJ feneror 

baveiZu) mutuo, feneror 

bav€i2Io|Liai mutuor 
25 baveiCTric creditor, fenerator, mu- 
tuator 

bdveiov chirographum , feneratio, 
mutuum 

40«] LX 7T€pi TP^iMMCtTobibacKaXciou de 
ludo litterarum 
bibdcKUJ doceo 
btbdcKaXoc doctor 
90 Ka9riTiTnr|C magister 

bibaxil 
7Tpurr6cxoXoc 
cxoXrj schola, ludus 35 40 jiaGTiTric discipulus 

q)oiTTiTric scholaris 

dKpoaTTJptov 

Tpdji^a littera 

i] pipXoc, t6 ptpXiov, f| b^XTOC liber 

t6 tcOxoc 

6 x&pTr\c charta 

dvaXdytov 

6 CTixoc uersus, t6 ?7toc 

6 7TeC6c XoYOC oratio soluta 

d7TiTpa|Li|Lia epigramma 

7Tiva£ tabula « 

TTivaKibiov tabella 

7TepiTpdq)iov [241T 

KdXa^oc calamus 

}x4.\av atramentum 

jieXdjiPpoxov 60 

X6toc sermo, ratio, oratio, uerbum 

\\ff]q>oc 

CTotxeTov elementum 

pdGpov sedes 

vdpGriS ferula w 

dTU)Tr) 

q)iXo7TOvia 

Tpavdc 

7Taibid ludus 

TpamuiaTiK6c ^o 

cii|uieiOTpdq)OC 

i|;Tiq)iCTric 

^rJTUJp 

t€XVik6c 

biacTiTMn **'^ 

birJTTlcic 

jiGGoc 

Gp6voc sedes 

dcq^aXic^aTa [241'»] 

Tpa|i|iaTeuc to 

PipXiOTpdq)oc 

CTijieTa 28. TPOMM<iT0C bibacKoXoO cad, | 278 HERMENEVMATA EINSIDLENSIA dvaq)iJUVTicic 
dKpoaxric 

elcaYUJTri 
5 TTaibec pueri 

Ttaibid 

Traibdpia 

Ka|i7TToq)6poc 

XapdSai 
10 dvdjiaTa 

TTaibaYiUTOC 

^ncic 

u7T0Tpaq)r) 

[242'] LXi Trepi ToO dXTiOivoO 0eoO de 
uero deo 
15 6 Oedc deus 

f\ OedTTic diuinitas 

6 TTaTrjp pater 

6 u\6c filius 

Td 7rve0|uia Syiov spiritus sanctus 
M dYia Tpidc sancta trinitas 

TevvTiTiup generator 

TevvTiTric genitor 

dT^vvriTOC ingenitus 

fixpovoc sine tempore 
25 dvaiTtoc sine causa 

fivapxoc sine principio 

bTi)nioupT6c, KTiCTric creator 

TTavTOKpdTUJp, TTavTobuvaiuoc omni- 
potens 

diudTpTiTOC, diueTpoc immensus 
80 dOdvaTOC immortalis 

TTpoaiiuvioc ante saecula 

TTpopXiiTUJp, TTpoPoXeiic productor 
[242"] TTpopaXiuv producens 

t6 pXu2!ov emanans actiue 
85 pXu2[6|Lievov emanans passiue 

^i2!a radix 

TTTiTri fons 

dpxrj principium 40 45 50 56 TewTiTdc genitus 

T^wricic generatio 

pXacT6c germen 

fivOoc flos 

qxjic lumen 

dTrauTacjuia splendor 

6 xctpaKTrjp character 

dKjLiaTetov similitudo 

f) eiKiuv imago 

jieTaXetdTTic, b6£a maiestas 

f\ dKTiv radius 

cq)paTic sigillum 

X6toc uerbum 

cujTrjp saluator 

icc . Kupioc dominus 

IricoOc • ic iesus 

XPict6c • xc christus, unctus 

aiTiov causale 

aiTiaT6v eausatum 

dKTTopeuT6v processum 

TTpopXriTiK^v productum, rrpopaX- 

Xdjuevov 
dKTTopeu6|uievov, rrpoepx^Mevov pro- eo 

ueniens 
TTe)HTT6|uievov, drTOCTeXXd^evov mis- 

sum 
dKTrdpeuctc processio 
TTpoPoXri productio 
TTp6oboc processus 
oucia essentia 
uTTapHic substantia 
q)ucic natura 
)nopq)r| forma 

dv6Tr|C, dvdc, juovdc unitas 
Tpidc trinitas 
TauTdTTic identitas 
6^oouci6ttic consubstantialis 
6|Lioouciov consubstantiale 
UTTepouciov supersubstantiale 
6)nouTT6cTaTOV eiusdem personae 
Td Tpia tria [243'] 65 [243'' 
71 7j HERMENEVMATA EINSIDLENSIA 279 €V unum 

elc dv Tpici unus in tribus 

f) ^ia una 

LXii Ttepi Tuiv dYT^XuJV de angelis 
6 o\ fiTT^Xoi angeli 

iepapxict hierarchia 

TdT^aTa, ToEeic ordines 

Xopoi chori 

dpxdTTcXoi archangeli 
10 buvd|ui€ic uirtutes 

dHouciai potestates 
44^] dpxai principatus 

Kupi6Tr|T€C dominationes 

0p6voi throni 
15 Td x^poupeiji cherubim 

Td CTipaqpeiiui seraphim 

Td dHa7TT€'puTa 

Td TToXu6|ui|aaTa 

LXiii Ttepi Tf\c ipuxfic Kai de anima et 
20 buvd|ui€UJV ai)Tf]Q uirtutibus eius 

r\ ipuxrj anima et animus 

ipuxiK6c animalis 

6 0u|ui6c animus, ira, indignatio 

0u)iavTiK6c animosus 
25 0u|liik6c animosus, furiosus 

7TV€0)Lia spiritus 

aic0dvo|uiai sentio, intelligo 

aicOncic sensus, intellectus 

bidvoia mens, animus 
30 biavooOjiai cogito 

dTtivoia intelligentia 
t4"] X6toc sermo, ratio, oratio, uerbum 

voOc intellectus, mens, animus 

q)ucic natura, ingenium q)avTacia phantasia 35 

jLivriiaTi Kai jiveia memoria 

bdla opinio, uoluntas 

0^XTi|ia uoluntas 

ijiuxn <puTiKr) anima uegetatiua 

ijiux^ |i€TapaTtKrj anima loco motiua 40 

ijiuxn VOTITIKTJ anima sensitiua 

q)UT€U€iv uegetare 

aic0dv€C0ai sentire 

dvvo€Tv intelligere 

q)pov€Tv sapere 4:» 

V0€Tv, TiTVtucK€iv cognoscere 

biavo€Tv, biaKpiv€iv discernere 

Xotik6c rationalis 

XoXob€KTiK6c irascibilis 

d7Ti0u|uir|TiK6c concupiscibilis 50 

7Tp6voia prouidentia 

l\JJOV 

l^jjx] uita [246'J 

ilujv uiuens 

2!uj6c uiuus 55 

Cujrip6c uiuax 

2!ujtik6c uitalis 

2IuJ07TOiiu uiuifico 

0vtit6c mortalis 

0vr|CKUJV moriens 60 

d0dvaTOC immortalis 

f]|iiq)UJVOC semiuocalis, semiuiuus 

fi)Lii0vriTOC semimortuus 

fi|uii0avric seminex 

fi)Liiipuxoc inanimatus «& 

fi)Liiipuxoc semianimis 

fjiTTVOUc uiuus 

fiTTVOuc mortuus 

dva7TVori respiratio 

dc0)Lia anhelitus 70 40. 9UTixi^ cod. I 41. jiCTapaTixi^ cod. || HERMENEYMATA M0NTEPE8SVLANA Quae secuntur petita sant ez codice Montepessulano H 306 saec. IX. 39'] EPMHNEYMATA INTERPRETA- 
MENTA 

€TTibri opuj quoniam uideo 

TToXXouc multos 

€7Ti0u|uiouvTac cupientes 
5 eXXriviCTi graece 

biaX€T€C0ai disputare 

Kai pu)|uia€iCTi et latinae 

|uiTiT€ 0UK€pu)c ueque facile 

bivac0ai posse 
10 bia TTiv biCKCpiav propter difficul- 
tatem 

Kai 7ToXuTTX?i0iav et multitudinem 

TU)v pTHLiaTUJV uerborum 

ouK €q)ica^Tiv non peperci 

TOUTO TTOiTicai hoc facere 
15 €iva ev Tpiciv pipXioic ut in tribus 
libris 

€pjLiTiv€u^aTiKOic interpretatorus ^) 

TTavTa Ta pT^aTa omnia uerba 

cuvTpoiM^uj^at conscribam 

apKOjuiai incipio 
20 Ypa<piv scribere 

OTTO aXq)a ab alfa 

€UJC • u) • usque • o • 

aya^Ti tukti bona fortuna 

0€O TiXcoi dii propitii 
25 Ka0TiTriTa KaipTi*) preceptos^) haue 

€TTibr|0€Xuj quoniam uolo 
89»»] Kai vav*) €7Ti0u^uj et ualde cupio 

XaXiv cXXtivicti loqui graece Kai pujjieiCTi^) et latinae 

cpujTU) • c€ • CTTicTaTa rogo te ma- 3o 

gister 
bibaHov • |i€ doce me 
€T0 • TTOiTicu) • ego faciam 
eav • jioi • TTpocKTic • si me adtendas 
TTpoccKU) • coi • adtendo 
€TTi|ui€Xu)C • diligenter 35 

CTTibTi • ouv • quoniam ergo 
opu) • cai • uideo te 
TouTOu Tou TTpaTiuiaTOC huius rei 
Tou • €CTiv • hoc est 
TauTTic • Tr|c biaX€KTOi eius inter- 40 

pretationis 
TTic • X€TO)i€VTic • puj|ui€iKTic quae di- 

citur latinae 
€TTi0u^ouvTa cupientem 
€TTibiHuj • coi T€KV0V demoustrabo 

tibi fili 
OTi OUK €CTi quoniam non est 
Tou^) TUKOVTOC av0pujTTOi cuiuslibet 45 

hominis 
KaTaXa^iv • deprehendere 
aXXa TTOiTT€b€U|ui€Voi sed docti 
Kai • €U(pu€CTaTOu et ingeniosi 
€ivai • )Lia0Ticiv • esse doctrinam 
bia • TouTU) • TOivuv propter hoc so 

etiam 
coi jLiaXXov tibi magis 
TU) ^vciboTi') jLiTibev qui nescis 

nihil 1) interpretaturus corr, m. ^ | 2) pro r\ add. m. ^ e | 3) preceptor corr. 
w. ^ 1 4) Xiav ante corr. \ 5) puifieiCTei corr, w. ^ 1 6) tou ex toi corr. \ 7) fiveiboTi 
m. 2. ^ii€iboTi m. i 1 284 HEBMENEVMATA MOOTEPESSVLANA 

[140'] biTiYncctcGai disputare Travra KaXiuc • omnia recte 

CKGrico^ai exponam V€ Kupie etiam domine » 

Kpav • ouv • coi • ecTiv • opus ergo €7r€|Lii|;€V • coi • misit tibi 

tibi est €7riCToX€V • epistulam*) 

aTrapaTT^XXuj quae praecipi ^) €cq)paTiC|i€V€V • signatam 

5 aKOT) auditus boc avaTVU) • da legam 

^VTiiiTi • memoriam^) €TPCtip€V ixox • scripsit milii « 

biavoia • sensus 7T€pi tou TrpaTMO^oc • de negotio 

TpipTi KaGTiMTipiVTi • usus cotidiauos Tiopeuou irebapiov • uade puer 

T€KVTiTTiv • 7T0i€i • artificem facit Kai • aTT^^ov • et nuntia 

10 TOUTo ceauTUJ • hoc tibi oti €pKO)Liai • quoniam uenio 

€av TiapacKTic si praesteteris boTai • luoi • uTTobTnuaTa • date milii « 
luicOouc mercedes calciamenta 

bivacai jnaOiv potest discere qpepc • ubujp • adfer aquam 

buo • ouv • €iciv duo ergo sunt €ic • oipiv • ad faciem 

16 TtpocujTTa • personae boc • Cujctov • da subarmale 

Ta biaX€TO|ui€va quae disputant Cocov • |ui€ • cinge me 

€TUJ • Kai • cu • ego et tu boc • ttiP^vvov • da togam so 

cu €1 €Tr€pujTUJV tu cs qui inter- 7T€pipaX€ • |ui€ operi me 

rogas boc • qpeXovcv da penulam 

€TUJ aTTOKpTi6Ticoi€ • ego respondeo koi baKTuXiouc et anulos [ur] 

20 7Tpo • 7TavT0C • ouv autc^) omnia tic • tt^kic • €T€p€ quid stas sodalis 

ergo apov Ta Kpia ovTa tolle quae opusw 
avaTivujCKai lege sunt 

Tpavujc • clare Kai • €X6€ )H€t €)liou et ueni mecum 

caqpujc dissere C7T€ubu) • festino 

Tibcujc • C€ • eibujv • libenter te uidi Trpoc • qpiXov • ad amicum 

25 Kai • €TUJ • ce • et ego te apKaiov • antiquum'^) 

Tic Kpouei • TTiv 6upa quis pulsat cuvkXt^tikov • senatorem «> 

ostium bTiinoi • puj)naiu)V • populi romani 

[140»^] Tiapa faiou • a Gaio octic • aTTO • puj)nu)iOu qui a romulo 

7Tpoc AouKiov • ad Lucium KaTa^i to • t^voc • deducit genus 

ei evoabe ecTiv si hic est utto • Tpoujv • a troianis®) 

30 aTuXXov nimtia tov aiviabujv • aeneadarum 65 

7TapecTiv TTUpa faiou uenit a Gaios e^nTijuuj ^aTiv') • cupio discere 

epujTTicav • auTOV • roga illum biaXeKTOv • aTTiKT^v sermonem atti- 
Ti ecTiv • TTaibapiov • quid est puer cum 1) praecepi corr. w. ^ | 2) m erasa || 3) ante ex aute corr. 4) epistolam ex 
corr. II 5) qu ex c corr. || 6) troianis ex troianus corr. \1) \x) ex ou corr.: ^aOiv 
ex corr. m. 2 \ HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 285 €TTi0u|Liiu • Xiav cupio ualde 

OTi • OeXic • quoniam uis 

priTUjp • eivai • orator esse 

biKoXoYOC • causedicus 
5 b€|iTiYOpoc • dicendarius 

cuvTiTopoc • aetos 

vo^iKOC • iuris studiosus 

vo^iKOC • iuris peritus ^) 

•vo^iKOC • iuris consultus 
10 vojitKOC • iuris prudens 

TrapaKXiTOC aduocatus 
i"] €VKU)|iiov €Taipa laudem scripsi 

Tivoc cuius 

lev KamTuiXivou • iouis capitolini 
16 avaTVUJ6€i • lege 

jiCTaXujc • cmac magne dixisti 

apov • Tov • CT€q)avov toUe coronam 

Oubic • coi • avTiXcTCi nemo tibi 
contradicit 

ubac • 7T0U • ^€vci • scis ubi manet 
20 o q)iXoc • jiou^) • amicus meus 

apKatoTaToc . uetustissimus 

apKaiOTOvrac ab origine 

avTip • T€Vvaioc • uir fortis 

trpoXapa |i€ • antecede me 
25 Kai • TVUJ0€i • et scito 

€1 • €vbov • ecTi • si intus est 

Kai • aTTavTCCOv • €^oi • et obuiam 
mihi 

ileu^ov TTic^) oXKobac • iunge mulas 

TmiovaT€ mulio 
30 Kat • cu CTpaTtujTa • et tu miles 

€X0€ |i€T €|iOu • ueni mecum 

€ic TipoupTOV • in tiburtinum 

aTU)^€V • T)^€tc • eamus nos 

TTpoc • Touc aXXoue q)iXouc*) ad 
alios amicos [142'] 40 Kaipe • Kupie • haue domine 35 

Katpe • Kupta • haue domina 

PactXeu • Katpe • rex haue 

PaciXtcca • Katpe regina haue 

TTo6u)v 0UTaTTip amorum filia 

TTcXaTOUC pelagi 

aq)pobtTTi • uenus 

TTUJC Ta • TTatbta • quomodo infantes 

Cujciv • uiuimt 

Kat • KaXu)c • KCtciv • et bene habent 

KpiTTic • TiX6€V • iudex uenit 45 

€7TpaK0Ti TO TTpaTMci • acta res est 

Kai • V€VtKTiKa)i€v • et uicimus 

CTTibTi • ouv • quoniam ergo 

KaXu) • TTobt • bono pede 

cuvr|X0ac conuenisti 50 

etc • To 7TpaT|ia jiou in rem meam 

buva)i€0ac • eimepov • possumus hodie 

ajia aptCTTicai • tma prandere 

€pu)TU) • €X0€ • rogo ueni 

CTTtbTi • q)tXouc quoniam amicus 55 

eKaXeca • inuitaui 

€X0€ • TTpoc • €|i€ • ucni ad me 

Kat • €Tot|uiaco|LU r||i€T^) et para nobis 

TTavTa • omnia 

Ta Kpta ovTa • quae opus sunt go 

eic • btTTVOV • in cenam 

Kat • TU) imaTtpu) • eiTTC et coco dic 

tva • Ta TTpocq)aTia • ut^) pulmen- 

taria ') 
KaXu)c apTiCTi bene condiat [U2"] 

€X6aTat • u)b€ uenite huc 65 

€KTiva£aTat Tr|v tuXtiv • excutite 

culcitam 
6€T€ to TTpocKcq^aXeov ponite pul- 

uinimi 
7T€ptpaX€Tat • operite 1) peritas ex peritas corr. m. 2 l 2) \iov ex iioi corr. | 8) xac corr. m. 2 
4) 91X0UC ex q)tXoic corr. | 6) ///hm^ (^ erasa) | 6) at ea; et corr. m. 2 17) pulmen- 
taria ex pubneutaria corr. m. 2 i 286 HERMENEVMATA MONTEPESSYLANA 

CTpuj|LiaTa • stragula Kai tov qpacKiiuv • et fascias 

Kai • TTCptPoXea • et opertoria ti bujcu) • quid dabo 

cXKUcaTC capo • ducite scopam obav KeXeueic quod iusseris 

pavaTai ubuip spargite aquain bu)c • auTUj k e brivapia • da illi ss 
6 CTpujcaTe stemite xxv denarios 

TO TpiKXiviov • triclinium aTUJ|Li€V • eamus 

q)ep€T€ Ta TTOTTipia adferte calices Kai irpoc oOoviottuiXtiv • cjt ad len- 
Kai • Ta apTupw^aTa et argentum tearium 

cu • Traibapiov • tu puer cuvpaXe ou KaKtvui • confer et illi 

10 apov • Tr|V • Xayuvov • tolle lagunam boc • ti|li€iv • eTTiKapciav • da nobis 
Kai Y^MOCOV ubujp et imple aquam amicula 

CKicov • HuXa • scinde ligna Kai • Teccapa • XevTea • et quattuor *o 
KaTaiuaHov • tt^v TpaTreCa exterge lentea 

mensam ttocou • TTavTa • quanti omnia 

Kai • 6€C€ic TO luecov • et pone in TpiaKOCiujv bTivapiui • trecentis de- 

medium nariis 

15 eyuj • oivov^) TTpoqpepuj • ego uinum TTOcai eiciv^) • ujpai • quot sunt horae 

proferam Tibri • oktuj • iam octo 

TTXivaTe Ta TTOTTipia • lauate calices aTT€X6aTUJ tic eat aliquis 45 

Ta oipu)via • obs(mia Kai • aTT^iXaTUJ • et nuntiet 

TlV€K6Ticav • adlata sunt embx] • epKOiiiai • quoniam uenio 

€(pic6ujcav • coquautur eic • PaXaviO|ui • in balineum fi43« 

20 e^yx) TTopeoujLiai • ego duco me TiyiXXivov • tigillinum 

TTpoc • €i|uiaTiOTTUjXTiv • ad uestiarium aKoXou6i Tnueiv • sequere nos 50 

[143^ TTOCOu Ti") IwfX] quauti pareclum coi • Xeyu) • tibi dico 

€KaTUJV • bTivapiui centum denariis TT€piKa6ap|uia purgamentum 

TTOCOu Ti qpeXovTi quanti penulam TTipi eTTijieXuJc serua diligenter 

25 biaKociujv bivapiiu ducentis denariis eyuj • be ego autem 

TToXu • XeTeic multum dicis eoc • av • usquedum 56 

Xape p bTivapia accipe centum de- tottov €upiCK€Tai • locum inuenitis*) 

narios tov jhupottujXtiv • unguentarium 

ou • buvaTai tocoutou • non potest acTTaco|uiai • salutabo 

tanti TuXi • Kaipe • iuli haue 

TocouTou Ka6€CTTiK€ tanti constat acTTaloiiiai • ce • saluto te eo 

50 TTapa Tov TTpaaxopacTUj . de infer- boc • |uioi • Xifavov • da mihi tus 

toribus Kai • |uiipov • et unguentum 

TTapa Tov TTapabpojLiov • de para- to • apKOuv • quod sufficit 

dromis CTmepov • hodie 1) o afUe \ mp. scr. w. 1 || 2) r\///' (f eras.) || 3) €iciv ex eciv carr. m, 2 
4) inuenitis ex inuenites corr. HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 287 

TTpoc avGpiUTTOuc E • ad homines oi 91X01 Trapiciv amiei uenerunt 30 

uiginti K€pacov • rmeiv misce nobis 

aXX ex Tou KOtXou sed de bono aVKU)Vicu)|Liev • accumbamus 

UTToXucov • |Lie exculcia me boc • ejieiv • TTpurrov • da nobis pri- 
TTaibaptov • puer mum 

5 beHe Ta eijiiaTia • accipe uestimenta TeuTaa betas 

bujc^ ^oi • eXeov • da mihi oleum ti • KoXoKUVTac^) aut cucurbitas 35 

aXu|iov ^e unge me PaXe • Tctpov • mitte linquamen [144«] 

aTreXGojiev • evbov • eamus intro boc • poqpavouc • da radices 

r\br\ etbpujcac i&m sudasti xai • jiaKaipiov • et cultellum 

4^^] eibpujca sudaui Geco • ^oyapov •^) pone oxogarum 

11 boc • luoi • aq)poviTpov • da mihi Kai • OpibaKac • et lactucas 40 

afronitrum Kat • cikuouc • et cucumeres 

Tpiipov • |i€ frica^) me qpepe • ovukiov • adfer untgellam^) 

KaXu)c eVKexpaTai bene temperatum Kat • KuXibiov • et uentraculum 

est Kai • TTiv lUTiTpav • et uuluam 

r\ evpaTTi • solium boTai • apTOuc • date panes 45 

15 e£€X9u)|Li€V • eEuj • exeamus foras ciXiTTivec siligineos 

Kai • eic TTiv beHajievriv • et in paXai • eXeov • mitte oleum 

piscinam eic • tov TapiKOV • in salsum 

VTipav • frigidam Tpac®) Opecac XeTTicov saruuias ex- 
eiCKOjiev KaXTiv • habuimus bonam quama 

boc • ^oi • HucTpov • da mihi strigilem Kai • OecceTTi ttiv TpaTTe2Iav et pone 50 
20 TTepiHucov jLie destringe*) me super mensam 

boc ca^ava • da sabana boTe citittiv • dat<^ sinape 

KaTajia^ov • jie exterge me Kai tt^v TpaKiXiba • et coUarem 

UTTobTicaTUJ jLie Tic • calecet^) me Kai tov KoXeov • et coloefium 

aliquis oik6u€ u)TTTTiTe piscis Jissatus est 

Ta Xujpia gallicas TejieTTiveXaqpov^praecideceruuum^) 55 

25 boc • evbucu) • jLiai • da uestiam rae Kai • tov cuaypov • et aprum 

evbucov Touc UTTevbuTac indue supe- Kai • Tr|V opvT^v • et gallinam 

rarias Kat • tov Xayov • et leporum 

boc • luoi • oBoviov • da mihi len- touc KauXouc ttoit^cov • et colliculos 

teum fac 

TTpoc • TTiv oipiv • ad faciem V/Am^ '^) Kpeac praecide carnem «0 

KaXujc eXoucou Kupie saluum lutum eK ubaToc ex aquam 

doinn*) TaKepov madidum [145'] 

1) frica ex freca corr. | 2) n erasa | 8) e prior erasn | 4) m marg. post notam 

tironianam (cf, praef,) lutu au tutu | 6) 9 pro t corr. w. i ] 6) co sup. scr. m. 1 
7) t erasa | 8) p exp. m. i | 9) prima u erasa | 10) inter t et € erasa utM littera 
(€ vel Q)l 288 HEEMENEVMATA MONTEPESSVLANA boc • Kpeac vOTTTOv • da carnem assam 

boc • rijLieiv • TTiv • da nobis bibere 

7TavT€C • €7TiO|ui€V • omncs bibimus 

q)€pe Tac • Tpuyovac • adfer turtures 
5 Kai • Tov qpaciavov • et fasianum 

Kaip€T0u8ap adfer sumen 

Kai aXXriKa^) et allicem 

TTepiKaie perfunde 

q)aTUJ^ev*) manducemus 
10 opeujc eT€V€TO optime factum est 

boc • TaXa6Tivov otttov da porcellum 
assum 

TTavu Ceei • ualde calit 

T€|i€ auTOV • precide illum 

q)€p€ • iLieXi • adfer mel 
15 eic • ToHopaq)ov in acitabulo 

q)€p€ Kai KTiva adferetranserem *) 

ciTeuTov saginatum 

Kai • caXXaKUJva • et sale conditum 

Kai aXiCTov • et sale conditum 
20 boc • ubujp • €ic • K€ipac da aquam 
ad manus 

q)€p€Tai adferte 

€1 Ti €K€Tai si quid habetis*) 

TTpujTOTaXa colostra 

|Li€Ta • ^eXiTOC cum melle 
25 Kai K07TTT1V ct gclonianum 
[146«] M€picov • auTOV • parti eum 

apujjuiev Ta jLiepe tollamus partes 

KaXujc €XTi|uiq)6TijLiev bene accepti 
sunius 

boc • TOic btaKOVOic • da ministranti- 
bus 
30 boc Toic UTTTipeTec da ministranti- 
bus^) 

TTOiv • bibere Kai • biTTVTicai • et cgnare 
Kai • Tiu jLiaTipu) • et coco 
embr\ • KaXiuc • quoniam bene 
U7T€p€TTiC€V • ministrauit 35 

aTU)|uiev • eamus 
7Tepi7TaTTicu)|i€V • deambulcmus 
oubev €UK€puJTepov • nihil oportunius 
Kai eic TTiv aTopav ce • et in foro te 
CTi|i€pov • hodie 40 

€7TeCTiTTica • inquisiui 
coi • XeTU) • tibi dico 
oiKobecTTOTa pater familias 
oubeTTUJ buvajLiai nondum possum 
TO €|uiov aTToXapiv • meum recipere 45 
• |uioi • oq)eiXic quod mihi debes**) 
aupiov • coi • bujcu) • cras mihi') dabo 
evTTeCic |Li€ inludis me 
ou • q)Ti)Lii • non inquam 
TibTi oipe ecTiv • iam sero est 50 

aTiujLiev • eic • oikov • eamus in®) do- 

mum 
Ti Kupia • 7T0U • ecTiv • domina ubi est 
€v6ab€ eijii hic sum [146'] 

€KiU|i€V • Ti • bTiTTVTicai • habemus quid 

cenare 
€KU)|ui€V • TTavTa • habemus onmiam^) 55 
6€Te • TTiv ipaTielav^^) inponite^*) 

mensam 
boT€ apTov • date panem 
T€|uie • Tupov • praecide caseum 
boc OTTopov • da poma 
jLiTi • Ti • GeXeTai ue quid uultis eo 

KaXac • eXeac • bonas oliuas 
boc • KOTTabia • da copadia 
Kai • TTaTcXXav • Tupou • et patella 

casei a 1) aXXriKa corr. w. i || 2) ^aTOfiEv ante corr. || 3) in adfer et anserem 
postea corr, H 4) habetis (\i in ras, m. 2) 1 6) h. v. postea ifiseruit m. -2 | 6) debea 

€x debia corr. || 7) mihi corr. w. i [ 8) in supra scr. wi. ;9 1 9) m in fine eras. \\ 
10) ire in TpaireZiav acUl. postea m. 1 vel m. 2^ 11) in in inponite add. m. 2\ HEEMENEVMATA MOKTEPESSVLANA 289 

T€|i€ • TouGap • praecide sumen tujv • ovo|LiaTiuv nominum 

q)€p€ • TrXaKOUTtoi • adfer placentum xai • irpocriTopiuJV et uocabulorum 

boc • aKpaTov • da merum €Voc • €KacTOU unius cuiusque '& 

boc^K€tpo^aTtov*damappaadmanus Tairra • ccTai haec erunt 

5 Kat • CT€q)avotc^) • et coronas a • TCTcpaTrrai quae scripta sunt 

TTOcat • opat • €iciv • quot horae sunt outiwc • bc sic autem 

TTic vouKTOC noctis cqpavT] ^oi uisum est mihi 

r\br] ' Tpic • iam* tris apHacGai incipere ^ 

0€C • XcKavriv • pone peluem*) G€ouc irpuJTov deos primum [1^7'] 

10 Kai craiLiviov • et mattellam ovo^acat • nominare 

Ktti CTajiViov • et ortium toic bwbCKa • duodecim 

TTaibapiov • jLioi • puerum mihi leic lexc • ioppiter*) iouis 

KaX€COV • clama ripa • iuno 45 

Tipoc • Touc TTobac • ad pedes aTT^va • minerua 

15 x] • jiaXXav • aut magis aq)pobiTTi • uenas'^) 

»'*] €K TUJV T^vaiKUJv') de mulieribus airoXXujv • appollo 

^tav - q)U)VTicov • unam clama apT€)Liic • diana 

apov Tov XuKVOv toUe lucemam bTijLiTiTCp • ceres^) w) 

KOijLiacGai • GeXuj • dormire uolo iTOCibujv • neptunus 

20 tva • TrpuJ€tTpTiTW)pTicuj ut mane ui- cpjHTic • mercurius 

gilem P€TuXoc') auiaddir^) 

apTic mars 

euTUKUJC feliciter Kpovoc satumus 55 

€V TTpurru) pipXiu) in primo libro q)€CToc uulcanus'*) 

€K€iva Ta ovo^aTa ea uocabula TipaKXr|c hercules 

Tov €p)LiTiv€u^aTav interpraetationum KaTrpoq)opoc finigifer 

25 cuvcTaipa conscripsi KoupriTaic ludiones 

a • €TTTiTT^ciMnv • quae promiseram 

TU)V pTmaTWV uerborum G€U)V Xoivov deeorum riliquomm go 

ou • K€q)ica)LiTiv non peperci ovojLiaTa nomina 

TOUTO TTOtTicat hoc facere ap£u))Liai incipiam 

30 ccovTat T^TpctTiMCva erunt scripta av€£iKaKOC depulsur^®) 

TT^pi • XoiTTWV • TTpaT)LiaTU)v dc reli- £€Voc ospitalis 

quis rebus pp0VT€0C nutritur^*) c» 

ava-Kai Ta K€q)aXata simul et capi- KaTTiTU)Xivoc capitolinus 

tulinum uipiCTOC summus [U7"] 1) o ca; c corr, m. 2^2) peluem pro peluam corr, m. 2 ^ S) \) ex i corr. | 4) u 
8, o 8cr. m. i I 5) a corr, in u | 6) es eo; is corr. | 7) voces a PctuXgc (id KoupviTaic 
in raswra exstant | 8) abbadir corr. man. saec. XF | 9) aulcanas ex balcanas 
corr. I 10) ah hac voce ad berminis aingtilae voces i praescripltm habent 
1 1) notritur corr. in nutritor | 

Corp. gloM. Ut. tom. III. 19 290 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA aviKTiToc muictus 
^eTiCTOC maximus 
jitXtKioc milichius 
eTTOTrrTic*) inspector 

6 VTIKTITTIC uictor 

eXeuGeptac liberalis 
oXujiTTtoc olimpius 
oupavioc caelestis 
KttXXicToc optimus 

10 KTTicioc • petimialis*) 
UTiaToc • consul 
Kepauvioc fulminator 
acTpaTieoc fulgoratur 
opGuJocioc^) • stratur 

15 cujTTiptoc • salutaris 
ca^abioc sabadius 
TiavTUJKpaTUjp oimiipotens 
PpovTeoc tonltralis 
PoTiOoc auxiliatur 

20 Oupeoc • ianus^) pater 
ujjLiaiuv ianus gerainus 
CTpoqpioc uortumims 
cqpiaKTTic incubus 
aiTiTiTTOC semicaper 

25 aiujvioc • aeternus 
[U8»J aiujv • aeuum 

TiTCtVTec anguipedes 
opTiioc opoc • berminis 
KpaTOC nomen imperium^) 

yo 610TT10 lueTaXioTTic maiestas 
aTTOTpoTtaioc aueruncas 
eKaTOVKeip • ceutimanus 
Geot eiXeoi • dii j^ropicii 
0eoi GaXXaccioi • dii marini 

35 6eoi TTOTpuJoi • dii patrii 
Geoi • TTaTpioi • dii parentes 
6eot • oupavioi • dii caelestes 6eoi abavaTO • dii inmortales 

6eoi uttok6ovioi*) dii inferi 

6eoi KaTaK6ovtoi dii inferi 40 

6eoi eTTiTioi • dii terrestres 

6eot uijiiCTOi • dii superi 

6eoi uijiiCTOi') dii summi 

6eoi iLieTiCTOi • dii maximi 

biovucoc liber patef 45 

ciXtivoc silanus 

opjLiioc TTaXe^ov • portimus 

TTav • siluanus 

uXeTTic • siluauus 

acKXTiTTioc aesculapius 50 

capaTTic • saerapis 

TTpiaiTOC priapus [148" 

TTepceq)ove Kopri^) proserj)ina 

aTa6oc bai^ujv • bonus genius 

aTa6Tic uiTTipia bona salus 65 

Tipu)ec KaTOiKibio ilaris familiaris 

KacTUjp Kai TToXubeuKTic castor et 

poUux ^) 
abeic acnerotes 
ttXoutov*®) ditis pater 
evoiaXioc quirinus <»» 

apec CKaiKOC mars ultor 
eupeTTic • inuen tor*^) 
KTiCTTic • conditor 
Kaoc hiatus 
6avaToc mors 
U7TV0C somnus 
evuTTViov somnium 
epujc cupido 
7To6oc amor 
Tiujc aurora 
biaqpaujLia auroni 
TToXucTeqpavoc ferona 
jLiVTiinocuvTi moneta «56 70 1) nc pro €c corr. m. i t?el ^ y 2) t in c corr. | 8) 9 pro x corr, tn. 1 vel 2 
4) ianug ex anus corr. m. 2; item in sequ. versu 1 6) um pro 119 corr. | 6) 9 pro 
T corr. m. 1 vel m. 2 11) 8€oi uv|iicToi...paii in ras. | 8) 'fT€pc€90ve....€voiaXtoc iw 
ras. I 9) 11 pro 1 corr. m. 2 | 10) ou pro u corr. [11) inuentor ex inuenitur corr. HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 291 Geujv • deorum 

Oeapiuv dearum 

|i€TOi XriUTiTTip mater magna 

^€T€p 6€UJV mater deorum^) 
[149'] paia • mater magna 
a fxea • maia 

aTToXXuJV vo)Liioc uidius^) 

XriTUJ latona 

Tipa paciXicca • iuno regina 
10 Tipa €iX€iGuia • iuno lucina 

apT€)Litc qpujcqpopoc diana lucifera 

TiKTi • 7TpoTOT€VTic • fortuna primi- 
genia 

TUKTi • U7TT1K00C • fortuua obsequeus^) 

CKupa • TUKTi • fortis fortuna 
15 oiuovcia • concordia 

UTia • salus 

cu)Tr|pia • saluatio 

Tn • jLiTiTTip • terra mater 

CKaTTi • tribia 
aa eXTTic spes 

€vuuj iroXcjLiiKTi • bellona 

0€|iic* fas 

XcuKobca • albucina mater matuta 

TTiCTic • fides 
25 cuTUKia • felicitas 

pca • opis 

TiPri • iumenta 

TravaKia buiiTiujVTic • pola mater 

TTpaSibiKTi • iabenula 
149*»] €Vobia uitica 
31 C€|UI€Xti*) libera 

C€|li€Xti*) lUTiTrip Tov biovucou luna 
mater liberi patris 

aq)pobiTTi • uenalia 

avGoqpopoc florifer 
35 KOU)v • tellus €icic • isis 

biKaiujcuvri ^ • aequitas 

cuJTTipia • salubritas 

€upu)CTia vococ ualitudo languor 

V€|i€Cic • ultrix 40 

V€tpa€ib€C • salaciae 

jioucat 7T0T€ b€ vu|uiq)ai • camenae 

aTTaTTi • uoluptas') 

vu)iq)at • numfae^) 

7TT1TT1 • fons « 

t)iap|i€Vr| • fatum 

)iOipai • fata 

KaptTaic gratiae 

KXTibujv • umem 

7T10UJ • suado 60 

q)ibujc parsimonia 

aTa0Ti TUKTi • bona fortuna 

7TpaoTTiP€7TTiKta • clemcntia 

TTcpi TUJV IB Cujbiujv • de duodecim 

signis 
|ui€Ta €Htittic€OC • cum narratione 55 
Kpioc • aries f 160'] 

OTi TTTiTTiv Tiupcv quod foutem in- 

uenit 
oboiTTopouvTOC • itcr faciente 
Tou btovucou libero patre 
Taupoc taurus ^o 

aTTO • Tou 7Tocibu)Voc • a neptimo 
TU) bti cuvcKUJpTiTTi^ioui conccssus est 
OTi • biavotav • quod sensum 
avTpuJTTiVTiv €iK€ ^) humauam habebat 
bibu)i0t gemini 65 

TipaKXcoc Kat • 0tic€ujc • hercules et 

thesaei 
€TTibTi • 0|uioioTpo7Tic • quouiam simili- 

bus 1) deorum ex dearum carr. m. 2 || 2) sequUur v. vacum | 3) obsequens (n 
ctdd. m. 2) I 4) ccficXc antt corr. | 5) ccficXE ante corr. 1 6) k jt. scr. 1 7) lu pro lo 
corr. 1 8) u in i ras. corr. [ 9) niKi ante corr. || 

19* 292 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 

aOXrmaciv • €T€VOVto • grumnis fii- m\ avrpiwTrouc et homiiies 

enint €btba£€V docuit » 

KopKivoc • cancer ikOuc piscis 

OTi • |Li€Ta • TipaKX€U)c • quod cum ouroi ^ov ^€Ta hi ouum grande 

hercule €k t€C GaXaccric a mare 

ubpav €cq)a£€V • hudram ^) occidit TipoTiYaTOV protulerunt 

6 Xcov V€|Li€OC lco nemcuus o0€V • €£tiX6€V unde exiuit « 

Tvuj^ri • Tipac consilio iunonis 0€a cupia dea syria [isr 

ccqpaTTi utto TipaKXcujC • occisus est t^tic €bi£€V qui monstrauit 

ab ercule avTpwTioic hominibus 

7rap6€VOc • TipiYOvri • uirgo erigone oca KaXa t^v quanta bona erunt 

0U7r€p cqpaTTlVTOC quae occiso oiroia KaXa tiv quae bona erunt 43 
10 Tou TiaTpoc • €auTTic iKaptou • patre 

suo icaro TTcpiTiUJv') ZacT€pu)v de septem 

€auTTiv*) • aviX€V • seper emit stellis 

ZuYOV • stateta 7rXavT]T0V erraticis 

7rpu)T0C • €up€V • priori inuenit Kpovou saturni 

av6po7roc • cukpt^ctoc • homo utilis t^Xiou solis 

[160^] CKopTrioc scorpio') C€Xtiv€C limae w 

16 K€X€uc€i apT€^iboc iussu diaug^) ap€U)c martis*^) 

u)piu)va'') • €cq)a£€V orionem occidit cp^ou mercurii 

ov o leic quem iouis bioc iouis 

€6€X€V • avaT€Vvac6ai • uoluit renasci aqppobiTT^c ueneris 
20 ToHoTTic sagittarius 

ouToc • ^€Ta • Tujv ^ucov • hic cum TT€pi acTpu)v oupaviov de signis 55 
musis caelestibus 

av€Tpaq)Ti • nutritus est oupavoc caelura 

€X€T€TO • b€ dicebatur autera cq)€pa sphera 

KpoTOV • creton Tmicq)€piov semispherium 

25 • C€T€V€TO qui fuit U7r€p T^v super terram 

€uq)UTic • ingeniosus U7ro t^v sub terram eo 

aiTO • K€poc capricomius^) 7roXouc polum 

OTi • Tov Tuq)ujva • quia tufonem aHov axis 

€cq)aH€V • occidit K€VTpov cardo 

30 ubpTiKOOC • aquarius ipic plaga 

OUTOC • hic liDVX] arcus cs 

Tracac Tac T€Kvac omnes artes J^ujbiaKOV signifer 

T]b€i sciebat Ttt^ctKTiac lacteus [161»] 

1) u corr. in i | 2) u add. m. 2 s. v. ^ 2) r add. m, 2 8. v.\ 4) iasso din§ 
avUe corr.: corr. m. ^ | 5) tu) pro 10 corr. 1 6) u exp, m. 2 l 1) \ add, m. 2 ,| 
8) mortiH ante corr. | HERMENEVMATA M0NTEPE8SVLANA 293 kukXoc^) circulus 
apKTiKOC septentrionalis 
voTioc australis^) 
eicrmeptvoc aequinoctialis 
5 xpomKOc • Gepivoc solistitialis 
TpoTiiKOC K€i^€pivoc brumalis 
jLi€C€fippivoc meridialis 
2^ujbtov signum') 

IB Iwbxa duodecim signa 
10 acTpov sidus 

PoTiTTic uoetes*) 

apKToq)uXag septentrionalis custus^) 

apKToi septentrionis^) 

apKTOC • €XtKTi septentrio maior 
15 apKTOC Kuvocopa septentrio minor 

a^aSa plaustrum 

uab€C suculae 

TtXuabec uergiliae 

pocTpuKOC bostrychus 
20 uipiujv orio iugula 

CT€q)avoc corona 

Kacct€7rta acTpav cassiepia stella 

K€q)€uc cefeus 
2'J avbpo^Tiba andromeda 
25 7r€pc€uc perseus 

bpaKUJV draco 

oq)€iouKOc anguitenens 

Kuujv canicula 

TivtOKOC auriga 
80 aiTaaiS capra 

€ptq)OC hedus 

tTiTroc aequus 

Xupa lyra 

acTOC aquila 
35 oiCToc To ^ekoc sagitta 

b€Xq)tvoc delfinus 40 45 Xayoc lepus 

apTOvauTT^c piger nauta 

€pibavoc TTOTa^oc eridanus fluuius 

apTOvauc argonausu') 

K€VTaupoc centarus 

ubpa ydra 

acTTip stella 

q)U)cq)opoc • €U)cq)Opoc lucifer 

€C7r€ptoc serius 

TtpoTpuYtTTic autumni sidus 

Xa^irac fax 

KO^tTTic comites®) 

avaToXTi oriens 

buctc occasus 

cuvoboc coetus 

TTCpioboc cicumitio 

TTpoTTobtc^oc progressus 

avaiTobic^oc regressus 

aTTOKaTacTactc reditus 

^€co • upavTiiLta medium caeli 

bia^€Tpov contrarium 

bia|Li€Tpov mensura 

TptYUJVOV triangulum 

T€TpaTU)vov quadratum 

€KXtvptc • TiXtou obscuratio solis^) 

€KXupt€ C€XTivr|c defectio limae 

^tuicic c€X€VTic deminutio limae 

7tXtipu)C€X€V0V plena lima TTcpi • K€^u)VU)V De tempestatibus 66 

aTip haer 

atOrip aether^') 

€tCTi|L(€pia aequinoctium 

TpoTTTi K€t^€pivr| struma 

aopa aura 

K€t^u)v av€^oc tempestatibus 

K€tjLiu)y hiemps [152°] 

51 55 60 70 1) kX tn ras. scr. m. 2^2) sequitur v. vacuus | 3) in margine notvla tiro- 
niana est: cf. praef. | 4) u corr.in b | 6) us corr. in ob | 6) is corr. in ea m. 2 \\ 
7) argonauta in eodem v. scripsit m. 2 l S) i corr. in e m. ^ | 9) unus versus 
vacuus sequitur H l^) b add. s. v. m. H 294 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA qpucrma hibernum 
[163'] qpucTmacqpobpov flatus 

TraxaTOC fragor 

acTpaTiTi fulgoratio 
5 TiKOC sonus 

TrrevTOc sonus 

Kepauvoc fulmen 

GueXXa turbor 

TTpTiTTip^) turbor 
10 XeXaip turbor 

KpucTaXXov glacies 

CTTiXac proeella 

KaTaqpopa tu)v avep^wv procella 

Kivecic concitatio 
15 TiaKVTi pruina 

^cTaXXaTTi mutatio 

ipcKac gutta 

KaXa2^a grando 

ceic^oc terre motum 
20 aKXic caligo 

Yvoqpoc nimbus 

omKXri nebula 

ovppoc imber 

Pa0u densa^) 
25 Pa6u CKOTOC densae tenebre 

vpuKOC frigus 

Kpuoc algor 
[163"] iK^ac umor 

TraYCTOC gelus^) 
30 Ktti^a aestus 

TTViTOC aestus 

Gepoc aestas 

0€p|LiTi calor 

euTiXov*) apricum 
35 veqpeXoai nubes 

PpoKT] pluuia 

aiGpiov serenum 40 45 buococ ros 

bpociZ;^ rorar 

ppovTai tonitra 

emvqpeXov subnubilum 

viqpci • KCOViZ^ei ninguet 

K6iu)v nix 

CKOTiai tenebre 

^ecov • iKTiov media nox 

aiap uer 

TpOTTai • TiXiou solistitium 

TpOTiai Ku^aTUiV solistitium 

6iC€^€pia eapivri equinotium uernum 

6iC6jLi6pia qpoivoTTOpiVTi equinotium so 

autumni 
qpoivoTTopaov autumnum 
V60V 6T0C annus nouus TTepi 6U)pTU)v de diebus festis 
6opTr| dies festus 
6UKT1 uotum 
apTiai feriae 
Kpovta satumalia 
biovucia liberalia 
TTOvaTivea cumquatralia 
TTOCibujvia neptunalia'^) 
TiqpecTia uulcania 
T€i|Lii€icuviKr| cara cognatio 
opo^ecia terminalia 
V€CTia ieiunium 
V€KU€ia parentalia 
6€Tiboc uestialia 
TTapacKeuri^^J cena pura 
T€V€6Xiov natale 
TTUJTUJVOKOupia^j barbatoria 
Tajioi nuptiae 
TTavTiTUpic nundinae 
TTavTiTUpic mercatum [154' 55 60 f.5 1) scr. VI. 2 in tfjHith relicto \\ 2) den/Z/sa (d erasa) \\ 3) 8 m ras. \\ 
4) r] sup. scr. m. 1: €un in mmj. erasum tst P 5) noptualia m. 1: corr. m. 2 ij 
6) r\ pro 6 corr. m, ^ || 7) irujYuivoKoupia pro iroTWvoKOupia corr. m. 1 vel 3 i HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 295 GecjLioqpopia cerealia 
aqppobicta ueneralia 
aTVia castitas 
airOXoucic lauatio 
5 iravboKta ludi floralis^) 
KaTaiTOCta ludi floralis 
54«] aYiai rmepai sancti dies 
aiOTact^at imetpat festi dies 
TaTOtc KaToi^evotc eTTtqpepojLiev dies 
festi et castitatis feriae 

10 TTept ave^ujv De ueiitis 

av€^u)c uentus 

av€^ujb€c uentosum 

^opatac aquilo 

7T€XaTioc altanus 
15 KipKeacoKatKopoc circes 

atTtctot cousuetudinarii 

atTtctot annotini 

aTiapKTtac aveXoc septentrio 

Xivp^) africus 
20 voToc auster 

2[€q)upoc fauonius 

eupoc chorus 

eupoc terrester 

aqptXiujTTic uulturnus 
25 aqptXtUJTiic subsolanus 

aTTOTatoc aterra 

KaT€Ttb€C procella^ 

KaTeTtb€C KaTaqpopewv procellae 

Kpovot evtauTOt tempora et anni 
so evtaTOC annus 
eTOC annus 
66'J |UTiV€C menses 
uipat horae 
TpiaKOVTa rmepat triginta dies 40 45 TTptv atTTic ante lucem »5 

aX€KTopoq)U)vtd gallicinium 

TTpu)et mane 

^ecTiv rmepav meridi^ 

jLiecTivpptov meridig 

btXri post mediae oipa sero^) 

ovptTepov serius 

aiTO • aptCTOu a prandio 

aTTobt TTvaou*) a cena 

CKta umbra 

Katpoc tempus 

Kpovoc tempus 

€V€CTU)c*) Kpovoc instans tempus 

7TapaKTiKU)C Katpoc preteritum tempus 

TTapeXriXuOwc Katpoc transactum tem- 

pus 
^€XXu)V Kpovoc praeteritum tempus so 
K€t^€ptvoc Katpoc hiuemtim tempus 
atapivoc Katpoc ueranum tempus 
Geptvoc Katpoc aestiuum tempus 
q)otvo7TU)ptvoc Kaipoc autunmum tem- 

pus 
TmtU)ptov semihora 55 

beuTepa u)pa secimda hora 
CTtTMTl pimctum [166^] 

CTiTMTi Kaipou pimcto tempusis^) 
poTiri momentum 
btaq)au^a crepusculum 
aauTOC crepusculum 
Tmepa dies 

U7ToaX€KTopoq)U)vtovsubgallicantium 
btrmepov biduum 
buctv rmepaic biduo 
Tptcrmepat triduum 
TptcvTiiLiepatc triduo 
Teccapec TiiLiepat quadriduum 
T€Tpactv Tijuepatc quadriduo 60 65 1) is cmr. in es tn. ;^ | 2) i 8. scr. m. i | 3) 0^10 sero incertum utrum m. 1 
an m. 2 scripserit | 4) inter 61 et irvaou una littera erasa fp ?) | 6) evecTOC ante 
corr. 1 6) temporis postea corr. I 296 HEEMENEVMATA MONTEPESSVLANA biaiTia biennium 

TpiaiTia trienmum 

T€TpaaiTia quatriennium 

TT€VTaaiTia quinquennium 
5 €Viaucioc Kaipoc annum tempus 

TTcpicuvoc annotinus 

cqpcTioc huius anni 

bi€Tiiic bimus 

Tpi€Tiic trimus 
10 TCTpacTi^c quatrimus 

TTCVTacTTic quinquinnis ^) 

crmepov hodie 
[166'] aupiov cras 

€ic TpiTTiv perendiae 
16 €ic T€TapTTiv de quarte 

€ic Trc^TTTTTiv de quinte 

K0ec here 

TpiTTic rmepac nus tertius 

TpiTTic rmepac nudius tertius 
20 T€TapTTic T^epac nus quartus 

TeTapTTic TijLiepac uudius^) quartus 

eqpeTUJC^) hoc anno 

Tiepici anno superiore 

Tiepicuvoc annus superior 
25 €ic TO jLieXXov in futurum 

eic To ^eXXov anno futuro KaGTiiueptvoc cottidi^ 
TpiTeoc tertian§ 
TCTapTeoc quartan§ 
Tiovoc dolor 
qppiKTi orror 
q)piKTi orripilatio 
pTi£ tussis 
oibrma tumor 
qpXeTMOVTi tumur^) 
KeqpaXapYia capitis dolor 
KpiccoiTiaGoc uarices 
cXkti ulcera 
Tpaujua uulnus 
XeTTpa porrigo*^) 
q)ap|LiaKOV medicamentum 
T]CUKia silentium 
oqpOaX^ia lippitudo 
acOivia infirmitas 
iKTepic aurugo 
bo6iu)V furunculos 
XiKTi inpetigo 
epicuTieXa ignis acer 
ipujpa scabies 
qpuTeupov penucla 
UJTaXTia aurium dolor 
obovTOTTOVia dentium dolor [166«] 40 45 50 55 60 [161 TTepi "aTpiKic De medicina 

iTpoc medicus 

kXivikoc uisitator 
80 oq)0aX^iKOC*) ocularius 

KipoupTOC chirurgicus 

pOTaviKOC herbarius 

^ea obsetrix 

appujCTOC aeger 
36 acGevTic ualitudinarius 

TTupeTOC febris TTepi vauTiXiac De nauigatione 

vauTiXia naugatio 

ttXoiov nauis 

GaXacca mare 

TaXTivr) tranquillum 

aGpoc spuma 

KU^a unda 

Xi^Tiv') portus 

ibiaTTepava traiectus 

aiTiaXoc litus 65 70 1) quinquennis corr. iw. ^ || 2) u i corr. in n | 3) u) 2>^^ ^ ^orr. m. 1 vel 2 
4) X add. postea ead. m. 1 6) corr. in tumor | 6) porrigo corr. pro portigo m. 2 
7) Xi^iiv, sed i m ras. m. 2 || BEBMENEYMATA MONTEPESSVLANA 297 ttXoiov nauis 

TpOTTic carma 

iCTOC arbor 

KcrrapTioc arbor 
5 K6pac antemna 

avTXia sentina 

TnibaXia gubercula 

KU)TTat remi 

CKaXjuoi scalmi 
10 V6U)pia naualia 

VTiccoc insula 

a^^oc harena 

aXieuTiKTi piscatoria 

TiapacTmov tutella 
15 Tipu^va poppis 
67'^] Tipuipa prora 

avKupa anchora 

btqpGpa segester 

koXttoc sinus 
80 qpuKOC alga 

ppuov alga 

KaTaXcKTOc catalectum 

eTTipaTat uectores 

eTTt^aTat epibatas 
26 6jLiTTopot mercatores 

ap^eva • uela • ap|U6va^) armamenta 

CKotvia funes 

6TTtbpo^ib6C trochiliae 

TO|uoc onus 
80 Kupepvoc gubemita 

Trpu)p6uc proreta 

CKaqpa scafa 

TTcpt apKOVTuJ De magistratibus 
Tr6pt apKOTU)V de iudicibus 
35 apKU)v magistratus 
avTapKU)V promagistratus 
aTrob6btTfi6VOC designatus 
6vq)av6poc designatus 

1) uela . ap^eva in ras, scr, m. ^ | 
4) i 8, 8cr, tn, 3 l 40 [158'] 45 50 btaboKOC*) successor 

pactXcuc imperator 

auTOKpaTop monachus 

ccpacToc augustus 

TOTTOTTipTiTTic dictator 

jLiovapKOC princeps 

6papKOC princeps 

bTijuapKOC tribunus 

brijuapKOC tribunus plebis 

bTijLiapKiKTi66£oucta tribimicia pote- 

stas 
bTmapKiKTi66£oucta tribimiciae pote- 

statis 
cuvKXTiTtKOC senator 
cuvkXtitoc senatus 
UTTOTOC consul 
avouTTOTOC proconsul 
Trp6cpiTTic legatus 

TiT€MU)v consolaris 55 

aTopavajLioc aedilis 
CTTOTTTTic ceuturio 
CTpaTTiTOC praetor 
avTTiCTaTTiTOC prophaetor 
Tupavvoc tyrannus eo 

UTraTtKOC consolaris 
Tt^iac quaestor 
q)tXoTi^oc munificus 
apKU)^6TicT0C pontifex maximus 
apKtt6p6uc primus sacerdos 65 

iTTTrapKOC magister equitum 
iTrTriKOC circus [168°] 

iTrTriKOC equestris ordinis 
papbouKOC lictor uirgarius 
apKtpapbouKOC primiuirgius 
Trpu)Tob6Kavoc primus uirgariorum 
tTTTreuc pu)juaiu) nequis^) romanus 
6TriTpoTroc procurator 
67riTpOTroc*) 7raTpi|Liu)viu procurator 

patrimonii 

2) a 8, 8cr, I 3) n erasa, i corr. in e |{ 70 298 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA €7TiTpo7roc TpipaT(D procurator pri- 

uate 
€7riTpo7roc Tr|C €u0Tiviac procurator 

annor*) 
avvuJVUDV €7TapK0C prefectus annonae 
€7riTp07roc conductor 
6 €7TiTpo7roc Tujv ^ap^apjLiawv procu- 
rator metallorum^) 
KaGoXiKOC rationalis 
biKai6XoTOC iuridicus 
• biacrmoTaTOc perfectissimus 
KpaTicTOC egregius 
10 biacrmoTaToc procurator therrma- 
rum^) 
€HoKU)TaTOC excellentissiraus 
Xa^7rpoTaTOc clarissimus 
jU€ciTic arbiter 
^€ciTic toUens litem 
15 ^€ciTic mediator 

TT€pi cTpaTiac De militia 
[169'] 7Tap€vpoXr| castra 

CTpaTiujTai milites 

17T7TIC equites 
20 7T€2;oi pedites 

bp€7TavTiq)opoi falgarii*) 

ToHoTai sagittarii 

aKOVTicTai iaculatores 

bopiq)opoi satellites 
25 cqpevbovriTai funditores 

Xi7T€TaKTai desertores 

Yapji^aTCic tesserarii 

TpamLiaT€ic litterati 

crmiaqpopoi signifere'') 
30 7TpoTO^oq)Opoi imagiuiferi 

a€Toq)opoi aquiliferi TrpoacTTiCTai profectores 

TiTCfiUDV^) dux 

CTpaTTiXaTTic dux 

TrpovTOU|Li€VOC^) praesis®) ss 

CTpaTTiXaTTic magister militum 

€7rapK0C praefectus 

€7TapK0C pu)jUTic praefectus urbis 

€7TapK0C 7rp€TU)picov praefcctus prae- 

torii 
€7rapK0c TTic cuGuviac praefectus «o 

annonae 
€7TapK0C aiTUTTTOu pracfectus aegypti 
€7rapK0c cToXou praefectus classis 
vuKT€7TapK0C prcfectus uigilium [159"] 
€7TapK0C€iXTi pracfectus alae 
€7rapK0C 7Tap€PoXuj praefectus castro- 45 

rum 
€KaTOVTapKOC centurio centenarius 
TaSiapKOC euocatus 
KaTacKOTTOi speculatores 
pu^apKOC magister uici 
KU)jLiapKOC magister uici 50 

a^q)obapKTic magister uici^) 
vauapKOC nauarchus 
vauapKOC • nauchus 
aiK^aXu)TOC captiuus 
b€KabapKOC decurio 55 

PouXeuTTic decurio^^) 
PouXeuTTic curialis 
7TUTMT1 pugna 
7TUKTT1 pugna^^) 

7ToX€jLioc bellum eo 

jLiaKri rixa 
Tpau^aTa uulnera 
Xaq)upia spolia 
€ipTiVTi pax 1) iinnof pro annoae corr. | 2) sequitur versus vacuus || 3) therrmaram pro 
therrarum corr, m. 3 i 4) g corr. in c w. ^ ] 6) ere ex ire corr. m. ^ 6) € pro 
r\ corr. m. 2^1) p add m. -2 || 8) is corr. in es m. ^ | 9) hanc gl. et atttecedenttm 
3>rima m. postea aMidit || 10) o eo; a corr.; post erasum lis || 11) glossam m. 1 
in marg. adiecit 1 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 299 CTpaxeujLiaTa exercitus 

q)aXaii£ legio 

cuvpoXri comnissio 

cq)evbovTi fundibulum 
5 bopi hasta 

XriOopoXoc ballistra') 

TrepiKeq)aXea galea 
)'] 6u)pa£ lorica 

KVTiiLiibec tibiales 
10 l[X)CTr\p balteus 

£iq)OC gladium 

aKOVTiov iaculum 

evKCipibiov pugio 

TeHov arcum 
15 ToHov cossum 

XovKTi lancia 

XovKai lanciae 

CTTipa chorus 

Kopoc ordo 
20 TaHic classis 

CToXoc tuba 

caXiriTiH tubicines^) 

caXiriCTai comices 

KepaTauXai lituo 
25 caXTTivH TupivvTiKTi dc agricultura 

TTepi TOpTictc^) 

aTpoc ager 

aTpoc uilla 

KUipiov possessio 
30 KUipiov fundus 

KaXu^ri casa 

apijLioi saltus 

vaTiei saltus 
)"J uXri silua 
35 7rXe6pov iugerum 

aXcoc lucus 

apoupa seges 

CTaKUC spica 

1) r exp. m. 2 || 2) u pro i corr 
ui videtur || 5) oXujvtoc corr. m, 2, ut 46 50 TTupoc frumentum 

ciTOC triticum *^ 

Zieap ador 

Kpt6ai hordeum 

epcTOtXoc faba fracta 

Kua^oc faba solida 

TicavTi tisana 

q)aKOC lenticula 

q)aKTi lenticula 

epepiv6oc cicer 

Xa6upoi cicercula 

TTicoc pisa 

Kovbpoc alica 

jLiTiKUJViov papauer 

^eXav6iov gitti 

CTica^ov sesam 

opija oriza ^^ 

KevKpov milium 

eXu^oc panicium 

PoiKepac faenum graecum 

tiXtic feenum^) grecum 

XivocTTepjLiov linisemen r^Si'] 

piKiov uicia ei 

KopToc fenum 

ocTTpeov legumen 

aKupa paleae 

bec^ai manuae 65 

aXujv area 

aXujVTOC^) tritura 

apoTpov aratrum 

uvic uomer 

KXabeuTepiv runcilio 7o 

bpeiraTiov runcilio 

bpeTiavov falix 

KopTobpeiravov falcis fenaria 

Xr|Voc torcular^) 

ciTOpoXujv granarium 75 

ciTopoXujv orreum 

aKupeuJV palearium 

. I 8) TU)pT»cic corr. w. ^ | 4) e exp. m. 2, 
videtur | 6) ex tortcular corr. | 300 HEBMENEVMATA MONTEPESSVLANA TTi6eu)v oiveuDV cella uinaria 

KTiTTOC hortos 

Tiapabiccoc pomarius 

Xi^u)V pratum 
5 KopTOKOTTiv pratum 

oiKOVOjiOC ordinator dispensator 

T€U)pTOC uilicus 
[161"] TCopYOC operarius 

T€TiTTOVOC agricula 
10 KXabeuxai putatores 

GepicToi mesores 

CKaTTTai fossores 

a^TreXoqpuXoH custus*) uinearum 

ajLiTreXoqpuXaH uinitor 
15 ajLiTreXiouToc*) uinicultor 

ajHTreXioupTOC uiniculis^) 

juicGiuTOC mercennarius 

aTeXri grex 

TTOijLiTiv pastor 
20 aiYOpocKOC caprarius*) 

pouKoXoc armentarius 

iTiTTOVO^Tic aequitici 

iTiTTopocKOC aequicio 

TpiVKOC maceria 
25 auXa£ sulcus 

qppay^oc saepes 

KTiTTOupoc hortulanus 

aTpoqJuXaH saltuarius 

KUKXeuTTic circitor 

80 TTepi bevbpujv De arboribus 

bevbpuiv arbor 

KXaboi rami 
[152'] qpuXXa folia 

pa^boi uirgae 
35 o2^oi nodi 

piJ^ai radices baq)VT] laurus 
luupcivei murtum^) 
Kiccoc aedera 

TTU£0C buXUS 40 

Kpavea comus 

jLieXeeivov fraxinum®) 

pobobaqpve') taxus 

TTXaTavoc plantanus^ 

TTaXioupoc rubus « 

aTpiov juuipov murum^) siluati- 

cum 
paTOC murum^®) siluaticum 
aTpia^TTeXoc labrusca 
KTiKtc galla 

vapGriH ferula s) 

CTaupoc crux 
KOpjLioc truncus 
poTTaXov claua 
KepaTaia siliqua 

aTTUJpuH propago » 

KaTUipuH propago 
KUTTapiccoc cupraessus 
cq)evba^oc acer [162*] 

q)uXXepa tilia 
TTTeXea ulmus 
|uir|XiTiKuXov^^) unidone 
^ecq)uXXov mespilum 
ouov mespilum 
TTpivoc ilex 
eKivoc lentiscum 
eXaTTic abietes 
eTipoc populus 
eTipoc alnus 
a^TTeXoKXT^a uites 
avabevapac arbustum 
TpUTTi uidemia 
a^TTeXoq)uXXov pampenum^*) m «5 70 1) custus corr. in custoa m, 2, ut videtur D 2) t pro t corr. m. 1, %U vide- 
tur I 3) corr. in uinicolis || 4) caparius ante corr. | 6) mur corr, in mir | 6) fraxinuB 
ante corr. m. 1 | 7) po6oq)av€ aivte corr. | 8) platanus corr. ex rasura l 9) corr. 
in morum y 10) corr. in morumj 11) Xov pro 6ov corr. | 12) e in \ corr. | HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 301 aKavOai spinae 

PouTOjLiov spina alba 

XeuKea spartum 

cuKajLiivoc monim 
5 fiupiKTi tamarsium 

cxpopiXoc pinus 

Trrepic filix 

iTiTuc sappinus 

pXaKva filex 
10 bovaS KaXafioc calamus harundo 
^'] KaXajuoc canna 

V€oq)UTOV nouelletum 

avGoc flos 

pobov rosa 
15 Kpivov lilium 

kXcukoiov uiolum album 

lov To av6oc uiolum 

vapKiccoc narcissus^) 

ajiapavTOC inmarciscibilis 
20 q)eXXoc cortex 

aYpeXeoc oleaster 

aXOea ibiscum 

o£ucKOivoc iuncus 

eXaia oliua 
25 eXaiuJV oliuetum 

TTepi vaujv De aedibus 

vaoc aedis 

vaoc fanum 

TCfievoc templum 
30 vaoi aedes 

tepov sacrum 

lepov fanum 

TTpovaov uestibulum 

vaoc Tepoc aedes sacrus^) 
35 KaGibpujia delubrum 

iepoq)uXaKiov sacrarium 
3**] puifioc ara 

CTiKOC cella 

1) alteram s add, m. ^ | 2) carr 
4) corr, in berbenae m. ^ | 6) c eo; e 50 55 KpTiCTTipiov oraculum 

Gucia sacrificium 40 

'epoupYia sacrificium 

aq^ibpujua effigies eibea effigies 

Zobiov CTijLiiov signum 

ayaa^a sigillum 

Gufia hostia 45 

Gu|ua Tepov uictima'*) 

KaTTun-Tipia altaria 

irepipofiia altaria 

evTTupa altaria 

GujLiiaTTipiov turibulum 

Gufiiafia incensum 

CTeq)avu)jLiaTa berbanae*) 

CTeq)avoi coronae 

CTeq)avoi syptae 

TrepiTTeTacjLia uelamentum 

CTCjUjuaTa uittae 

Hoava simulacra 

iKeTepia iepu)v insolae 

lepoupTia sacrificium 

eiKOvec imagines 

cpovbTi^) uinum 

oivoc uilatex 

avaGefiaTa dona 1^64'] 

avaGefia donum 

lepeuc sacerdos 65 

juocKOTOjioc uictimarius 

GuTT]C haruspex 

CTtXavKVOCKOfioc haruspex 

GecTTiu)boc fatidicus 

fioipoXoTOC fatidicus 70 

evGeaTT]c uaticinatur^) 

fiavTT]c iLiavTTic diuinus uatis 

KpiCfioboTTic sortilegus 

KpTiOfioc sors 

kXtipoc sors 75 

7Tpoq)TiTTic propheta 

7rpoq)TiTT)C ariolus 

. in sacras 1 3) m aup. 8cr. m. 1 vel m. 2 
corr. I 6) ur carr. in or | 60 302 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 7rpoq)TiTTic antistes 

veoKOpoc aeditus 

CTiKOqpuXoH aedituus 

ouujvocKOTTOc *) augur 
6 oiUJVOjLiavTic augur 

TTUpacic flamem 

lepo^vrmov pontifex 

CTTOvboqpopoi factilis 

KopupavOec salli palatiui 
10 KOupr|T€C^) solli coUini 

ayvov sanctum 
fi64"] ayvov castum 

XipavoGriKTi arca turaria 

apo^aTa odores 
15 XiPavoTOC turiflos 

KOC^rmaTa ornamenta 

KOCjLiiov omamentum 

TTpoceuHic obsecratio 

euYVOjLiTi uenia 
20 eXeoc misericordia 

€ipr|VTi pax 

TTepi • Geujpiuiv de spectaculis 

GeuipTma spectaculum 

GeujpTiTai spectatores 
25 GeaTpov theatrum^) 

ujbiov odium 

CKTiVTi Ge^eXTi scena 

GeaTpov ludi 

i7T7Tobpo|Liia circensis 
ao ^TiiLioXoTT mimologi 

KTipiKec curiones 

TTUTauXi eutliaulao 

KOpouXai clu^raulae 

KO^obpoi comedi 
35 TpaYoboi tragoedi 

KiGapujboi citharedi opKiCTTic pantomimus 

Kopoc chorura 

oboi cantores 

cupiCTTic fistulator 

ubpauXTic orgarius 

q)uciVYTiCTr|C plagiaulae 

cupiTMOC sifilum 

KpoToc plausus 

bpojieic cursores 

opKiCTOTTaXTi hormestapala 

CTabiov stadium 

TTaXTiCTai luctatores 

TTavKpaTiac pancratiae 

TTevTaGXoi pentatli 

TTUKTai pugiles 

7T0VTTT1 pompa 

iTTTTobpOjLioc circus 

iTTTTaq)ibec caballiammissi 

iTTTTaq)ibec carceres 

KajiTTTpec metae 

XeuKTi creta 

eicoboc aditus 

paO^oc gradus 

^aOjLioi gradi 

Tiveioi*) agitatores 

TiviOKor'*) aurigae 

TiviOKOC auriga 

ecaq)eTai aurigarii 

2[euKTai iunctores 

civopic biTTUjXuJv'') biga 

TpiTTUiXuiv triga 

TeTpaTTUjXujv quadriga 

eHaiTTOi sexiugae 

apjLia currus 

a|Liq)iTeabpov ampheteatrum "*) 

0Tipia bestiae 

KUVTiTOi uena//)/tores^) 40 45 M> 55 60 h.> 70 1) u) 2^0 o sup. scr, w. 2, ut videtur 1 2) € jyro r\ sup. scr. m, ^ || 3) h sup. 
scr. tn. 1 vel 3 i ^) ///r\y€\o\ (a eras.) [ 6) i i pro € sujk scr. m. ^ 1 6) ui post w 
sup, scr. m. -2 7) prima e mutata in i | 8> m erasa vel ta | HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 303 jiOVOiiaKOt gladiatores 

KQTabiKt noxii KarabiKai damnati^) 

TTUKTeuouciv pugnant 

KaTabtK danmat^) 

5 TTept ctVT€|iiac de adfinitatem*) 

Kai TTic avaTKaiac et necessariis 

cuvrevia cognatio 

cuvrevia consanguinitas*) 

oiKtOTTic adfinitas 
10 oiKiOTTic avayKata adfinitas neces- 
saria 

apTatOTOVia propinquitas 

TeKva suboles 

TOVtTcXea suboles 

biaboKOt T^vouc prosapia 
15 apKTi T€Vouc stirps 

Tevouc pxla stirps 
166'] cuvTevTic cognatus 

apKaioc cuTevTic propinquus 

o^ovubboi gentibus 
20 cuvTevTic connati'*) 

TevaTTic sator 

CTTipuiv satur 

Ojiovu^ot uninominis 

TipoTOVOt maiores 
25 aTTpoTOVoi poster 

avaTKOC necessarius 

cuvTevTic^) adfinis 

irpecpuTai maiores natu 

oiKio familiaris 
30 oiKtoc domesticus 

TTpocqpuH cliens 

TevapKTic generator 

TeveTipa genetrix Tovic parentes 

T€Kva liberti nati 

TCKVa fili 

TiaTTip pater 

TtaTTip parens 

jbiTiTTip mater 

TTaTTTTOC auus 

^aju^Ti auia 

TTpoTraTTTroc proauus 

TTpuj^a)bijiTi proauia 

utoc filius 

0UTT1P filia 

utovoc nepos') 

eTTOVOC nepos**) 

utoTTOtTiTOC adoptiuus 

utoTTOtTiTOC adfiliatus 

UTTOpoXtfieoc suppusiticius 

voOoc furtiuus 

vo6oc spurius 

abeXqpoc^) frater 

abeXqpTi soror 

abeXqpoc TVTictoc germanus 

abeXqpTi TVTicia germana 

bibujLiot gemini 

bicctubou gemini 

abeXqpibouc fratris filius 

abeXqpibouc sororis filius 

Oeioc patruus 

Oetoc^^) TTpoc ^TiTpoc auunculus 

TTaTpoc abeXq)Ti amita") 

6eta TTpoc jitTpoc materterra^^) 

jLiTiTpueta nouerca 

avevptoc nepus*^) 

aveipta nepta'*) 

TTpoc TTaTpoc fratcr patruelis «5 40 [166^ 45 50 55 60 G5 1) ai e^ i termifuUiones m, 2 scripsiHse videtur | 2) damnat////// (vls er.) || 
3) m postea erasa 1 4) i inter u et n sup. scr. m. i | 6) corr. in cognati | 6) ii 
pro € sup. scr. m. 1 vel 2 | 7) nepos ex nepas corr. \ 8) nepos ex nepus corr. 
9) hic et gl. 54, 55. 56, 59. 60 X pro a corr. m. t vel 2 l 10) c sup. scr. m. 2 
11) i pro e sup. scr. m. 2\ 12) r ante r exp, et eras. || 13) nepus corr. in nepos || 
14) sup. a deleta i | 304 HEBMENEVMATA MONTEPESSVLANA [167'] iTaTpu)U)c uitricus 

abEXqpoc frater 

TrpoTOVOC priuignus 

TTpoYOVi priuigna 
5 avTip uir 

avrip Y^vaiKOC maritus 

TUVTi uxor^) 

YUVT] mulier 

TafiexTi uxor 
10 aXoKOC uxor 

bajuap uxor 

cuvpioc coniux 

Ofio2[oKOC^) coniugalis 

TrevGepoc socer 
15 TrevGepa socrus 

Tajippoc gener 

vu)biq)Ti nurus 

abeXqpou t^vti fratris uxor 

q)aTpia fratris uxor 
20 cuvyaXaKTOC conlactaneus 

cuvTpoqpoc conlanctaneus ^) 

o^oyaXaKTOC conlactaneus 

Tpoqpeic nutritores 

Tpoqpe^oc alumnus 
25 Tpoqpeuc nutritor 

Tpoqpoc nutrix 
[167**] eTTiTpOTTOC • opqpavou tutor 

eTTiTpOTTOc • TuvaiKOC procurator 

TiKibe^ov procurator 
»0 q)povTiCTTic curator 

XoYiCTTic curator 

TVU)CTTic cognitor 

eKbiKoc cognitor 

q)iXoc amicus 
35 q)iXTiTr] Kai epui^evr) amica 

q)aXXaKic concubina 

cuvKUTOC concuba K01VU)V0C socius 

KOivu)voc collega 
CTepoc sodalis 
TToXiTT^c municeps 
TToXiTT^c ciues 
bT^OTiKOC popularis 
tiXti£ aetaneus 
cuvTiXi£ coaetaneus 
eicojLioipoc particeps 
becTTOTTic dominus 
Kupioc dominus 
becTTOiva domina 
Kupia domina 

oiKobecTTOTTic patcr familias 
auGevTTic pater familias 
auOevTTic*) mater familias 
oiKobecTTOiva mater familias 
auGevTpia patronus 
paTpu)v libertus 
aTTeXeuGepoc liberta 
aTTeXeuGepa libertinus 
aTTeXeuGepiKOc^) 
aTTeXeuGepiKTi libertina 
cuvbouXoc conseruus 
cuvbouXTi conserua 
cuvaTTeXeuGepiKOC conlibertus 
cuvaTTeXeuGepiKTi conliberta 
oiKOVO^oc dispensator 
oiKeTia familia 
oiKeTTic GepaTTUJU familiaris 
oepaTTOV cliens 
UTTTipeTTic minister 
aKoXouGoc pedisecus 
bouXoc seruus 
bouXTi serua 
bouXTi ancilla 
TTebiCKOC seruus 40 45 50 [m 55 60 65 70 1) ex uxur corr. | 2) lo sup. scr. m. 1 vel 2^^) n jiost la sup. scr. et inseri 
iiissit m. 1 vel 2 Jli 4) aueevnic exp. 1 6) aireXeuOepiKoc m. 2 inseruit, eftdem 
expunxit auOevxTic supra et reli^iua qxiomodo respondeant sigfiis indicavit | HTDRMENEVMATA MONTEPESSVLANA 305 TtebiCKTi serua 
oiKOT€Viic uema 
aYopacTOC empticius 
V€U)jLiVTiTOC*) nouicius 
5 TTaXaiOKTTiTOC uetepaneis 
OS^J 7TaXaiOK//^TOC*) olim conparatus 
€V7TpiK0C dolalis'^) 
KOiTUJViTTic cubicularius*) 
oiKoq)uXa£ atriensis 
1« 0iK0q)uXaH custus'') doraus 
Ta^iouKOC promentarius 
Oupujpoc ostiarius 

TTcpi €p7T€TUJV De serpentibus 

€p7T€TUJV serpens 
15 o(p€ic uipera 

PaciXiCKOC regulus 

€Kibva curtio 

biipaKOC seticula 

acTTic aspis 
^ KepacTTic cuniutus 

bpaKUJV draco 

CTic*) tinia 

aKOVTiac iaculus 

ubpoc aquarius 
^'^ ^uoGTipa raurarius 

K€VKpivr|c anguis 

K€VKpiVTic oqpic coluber') 

TuqpXiTic ceciola 

pbeXXa sunguisugia**) 
•«> CKoXriH uerrais 

X€TTivoc kokX€OC liraax 
69'] yu^voKOKXeoc liraax 

oXXXuTUJV ululat 

Ka^TTTi eruca 
35 €X|LuH lurabricus TTiC€VT€pov lumbricus terrae 

TT€pi 7ToXeu)v De ciuitate 
TToXic urbis 
TToXic ciuitas 
acTU ciuitas 
acTU urbis^) 
TToXiKViov raunicipiura 
KUi^Ti uicus 

bT^OC populus 

q)poupiov castellura 
TiKOC raurus 
7T€ptpoXoi raoenia 
7TUPT0C turris 
TTpo^aKUJV ^^) propugnacula 
€7TaXH€ic") porta rauri 
ttuXti porta 
TTapaTTuXiov posticiura 
€7TiK€ipi ingruit 
CTTOubaJ^ovTac festinantes 
€^7Tobiov obstacula 
€tt€XOVTUjv irapediraento 
€7T€K0VTU)V tarditatis 
7T€piT€TiKiC|Li€V0V tcrritoriura 
7TepiT€TiKic^€Vov muricinctura 
aKpoa7ToXic initiura ciuitatis 
7TpoacTiov suburbanura 
PouXti curia 

pouXeuTipiov curia et ordo 
ayopa forura*^) 
CToa porticus 
kiovottXoc colurana 
7T€pi7TaTOC arabulatio 
biaKeiVTiceic spatiadium 
PTi^a gressum 
PTi^a tribunal 40 45 50 55 [169«] 60 C5 70 \) \i postea dekta | 2) a eras. || 3) corr. m dotalia [ 4) u post i sup. scr, 
m. 1 rel ^ ^) ^^^- *^ custos | 6) a ci\c usque ad KevKpiviic ocpic omnia in 
rasura 1 7) u 2>ro o mp. scr. m. 5 [ 8) corr. in sanguisuga | 9) i eras. | lO^ ui 2>ro 
H sup. rcr. m. 1, ut videtur | 11) X sujh scr. m. ^ B 12) u pro o sup. scr. m. 2, 
ut videtur | 

Corp. glo88. lat. tom. III. 20 306 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA apTupoGojiiov aerarium 

Oricaupoi thensauri 

TrapaTTuXiov posterola 

KpiVTi lacus 
5 ubpiov silauus 

Xt)biujv lacus 

Xi^ujv locus aquosus 

uipoXoTiov horologium 

paciXiKii basilica 
10 evpoXa rustra^) 

paXaviov bahieum 

TUjivaciov gymnasiura 

6€p^ai thermae 
[170'] uXiCTipiov uolutatorium 
15 evpaTTi solium 

beHa^EVTi pisciiia 

eijLiaToqpuXaKiov capsarium 

aXiTTTTipiov ungiientarium 

TtaXeoTpa palestra 
20 GepjLia acjuae calidae 

XaKavoTTUiXio forum olitorium 

a7TO0r|Kr| horreum 

fiaKeXXoc*) macelhim 

KpeGoTToXic lanium 
26 KpeoTTUiXeov hiiiiatorium 

ipKTTi cpuXaKTi carcer 

becfiOTTipiov custodiarium 

oboc buva^ic^) uia uis 

bimocia publica 
30 bTiiUJTiKT]^) priuata 

irXaTioc platea 

CTevuJTTOC anguiportus 

aTpaTTOC seniita 

aTpaTTOC itiiier 
35 aTpaTTOC iter 

papaTpipoc hnies 

obeoc hinen oubouc hmen 
a^qpobov compitum 
biobia biuia 
Tpiobia triuium*'') 
Terpaobia quadriuium 
avbpiac statua 
avbpia statura 
TTOpviov fornex 
TTOpviov®) lupmiar') 
cuvoiKia iusula 
epxacTTipiov tabema 
KaTTTiXiov tabema 
cuvepTiov officina 
apTOKOViov pistrinum 
^avKiTTiov pistrinum 
ubpaXecio aquae mohnus 
TTavboKiov diuersorium . 
TTavboKiov tauema**) 
KaTaXuTTipiov repausatio 
Koupiov tonsorium 
Koupiov tonstrinum^) 
eTOi^OTiuiXeic popina 
evpoTTUiXeic popina 
TTpoTTiva popina*") 
jiupoTTUjXiov unguentarium 
CKUTTOV sutrinum 
KaTTTiXiov cuponium 
TTavTOTiujXiov seplasium 
paqpiov infectorium 
Paqpiov tinctorium 
Pupciov curiariarium 
Kr|aq)iov fullonicum 
HuXottujXiov hgnarium 

TTepi TeKViTOV artificibus 
TeKViTTic artifex 
TCKVTi ars [170' 

41 45 50 55 «U 0.'» [1711 70 1) corr. in rostra || 2) a pro X sup, scr, | 3) c in ras. || 4) ii 1 exp. m. 2 ij 
6) ui «*/). scr. m. i || 6) i s\ip. scr. m. 1\1) corr. in lupanar y 8) corr. in tabema 
9) tuuBtrinum scribere incohaverat lihrarius\ 10) lianc gl. add. m. 2 inter versus\\ HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 307 avbpiavTOTTOioc statuarius 

apYupoKOTTOC argentarius 

apTOKOTioc pistor 

aXi€uc piscator 
6 aYupTT]C gurdus 

acKOTTOioc utrarius 

aXiTTTTic uuctor 

auXoTTOioc tibiarius 

apTOTTUjXric panararius 
10 aXcTTi molitur 

fiuXoc mola 

avOpaKOTTU)Xric carbonarius 

aX^€OTTUjXric salgamarius 

a^aHcTTOic carrarius 
15 ajLiaSoTTUjXTic faber plaustrarius 

apbeuTTic^) inrigator 

aKOVTiTT]C auctor 

Paqpeuc infector 

Paq)€uc tinctor 
i"] pouKoXoc armentarius 
21 pi^XiOTpaqpoc librarius 

PipXiOTpaqpoc scripturis 

PaXXiTpaqpoc antiquarius 

Pupc€uc coriarius 
25 PaXav€UC balneator 

yXuTTTTic sculptor 

T€U)pTOC colonus 

YpuTOTTUjXric grutarius 

yaXaKTOTTUjXric lactearius 
30 T€U)^€Tpric agriarius 

Kvaq)€uc fullo 

baKTuXibiOTXuq)oc^) sculptor anula- 
rius 

baviCTTic faenerator 

b€vbpoKOTroc arborarius 
35 b€vbpoKOTTOC arborum incisor 

baKTuXiboTTOioc anularius 40 45 [172'] 50 biKTUOTTXoKOC rctiarius 

bpujTTaKiCTTic alipilus 

briiLiioupTOC opifex magus 

€X€q)avTOupYOC erarius 

€TTibaTTavTiTric^) dispensator 

€v9riKapioc institur*) 

€pTacTripiapKric habetor^) 

€VTTopou) mergator^) 

€piOTTU)Xric lanarius 

cpioupyoc lanarius 

€pTacTripiapKric massarius 

TopveuTTic tomator 

TopveuTTic intestinarius 

€i^aTOTTU)Xic uestiarius 

€^aTOTTU)Xric uestimentum uenditor') 

€XaiOTTU)Xric olearius 

€XaiOTTU)Xric olei uinditor®) 

€TTiCTaTric )iOVO|LiaKou)v lanista 

XoXoTTOioc sigillarius 

aTaX|LiaTOTXuq)oc sigillarius 

epTttTric operarius 

€p€pivq)OTTU)Xric cicerarius 

€vq)upa^aTOTTU)Xric adipatarius 

€i|LiaToq)uXaE capsararius eo 

€i^aToq)uXaS custus ^) uestimentorum 

Hu)Tpaq)Oc pictor 

rmiovoc mulio 

riviapaq)oc pellio 

TTaXaiapaq)OC pellio ueterinarius 65 

riXoTTOioc clauarius^®) 

riXoKOTTOC claui fixor 

Ou)paKOTTOioc luricarius 

OpeiviTTic lamentator 

0privu)boc praefixor 70 

laTpoc medicus 

lEeiuTTic aucupator [172"] 

lEeuTTic auceps 55 1) b in ras. | 2) i post 6 sup. scr, w. ,2 | 3) ira sup. scr. tn. ;2 | 4) corr. in 
instiior m. 2 ^ h) corr. in habitor m. 2 l(i) corr. in mercator m. 2\1) ueDditor 
ex uiDclior corr. m. 2\%) corr. in ueDditor m. 2^9) corr. in custos m. ^ 1 10) r 
ex p corr. m. H' 

20* 308 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 5 iTTTToq)opPoc equarius 
q)opaboPoCKOC equitiarius 
iTTTTOVO^rioc^) equisio 
iKV€UTTic uestigator 

ITTTTOKOflOC Calo 

iTTTTiiarpoc mulomedieus 

K€pa|i€uc figulus 

K0up€uc tonsor 

KOKpivoTTOioc cribarius 
10 kp€0VttujXic raacellarius 

kp€Ottu)Xtic lanio 

KaTTTiXoc cupo caupo^) 

KaTTTiXoc tabemarius 

KXab€UTTic putator 
15 KTiviTOC uenator 

KTipuE preco 

Koviacrric tector 

CK€TTacTric tector 

KT€ViOTTOioc pcctenarius 
20 KaXiyapioc caligarius 

KepaiiiboTTXacTric tegularius 

KTipoTTXacTric cerarius 

KXiboTTOioc clostrarius 

KCVTpuJVopaqpoc centronarius 
[n3'J KappoTTTiTOC carrocarpentjirius 
26 KXivoupyoc fal)er lectuarius 

KpapaTOTTOTOC faber lectuarius 

KU)TToHiCTric reniorum rasor 

KripoTrXacTTic pictor sigillarius 
30 kXivoupyoc nouarius l(»ctuarius 

XiGoxXuqpoc marmorarius 

X iGoEoc mar m orari us ^ ) 

XaTOiuoc lapidicinarius 

XiGxXuTric lapidum sculptur 
35 jLiapjaapoYXu marmorum scul])tur 

XaKavoTToXic liolitor holerarius 40 45 XivottXokoc retiarius 
XivoupTOC lintearius 
XiKuGoTTOioc ampularius 
XtKuGoTTOtoc testarius figulus 
X€TTTOupTOC carpentarius 
XeuKOupoTOC scutlarius 
fiaKaipoTTOioc gladiarius 
fiaKaipoTTOioc cultellarius 
fiocatPoupTOC*) plumbarius 
jLioXipboKOOC plumbarius^) 
^eXavoupTOC^) atraraentarius 
^upeipoc unguentarius et pigmen- 

tarius') 
|Li€TaPoXoc cocio 

|li€Xitottu)Xtic mellarius 5« 

fiovofiaKOTpoqpoc lanista 
jLiaGrmaTiKOC mathematicus 
^ayoc magus [173»] 

jLiriKavoTTioc machinarius 
jUuXoTTOC molicudus 5: 

jUupoXoYOC fatidicus 
jaapiuapoYauiTTTTic raurmurum 

sculptor 
vcKpoaKOUCTric uispillo 
oiKoboiuoc structor 
ovriXaTTic asinarius 
0CTTpe0TTUjXr|C leguminarius 
oiciottXokoc uimiiuirius 
PipYOTrXoKOC uiminarius 
OTrXobibacKaXoc armidoetor**) 
OTrXoTTeKTric uontilator 
OTTXoTTeKTTic armilusor 
oHuKpajnaTOTTUjXric •*) porcarius ***) 
ovipoKpiTr|C interpres somnium 
HupoTTOioc nouacularius 
EucTpoTTOc sigiilarius (Ui 70 1) o in oc exj). | 2) ?n inarg. nofula linmiana est: cf. praef. || 3) Itanc gl. 
inier rersnts ins. m. -2 || 4) c in |ioc deJetinn postea jj 6) plainbarius in marg. m. 3 ' 
6) fieXavoupTOC in mrg. m. -2 || 7) g ff»p. scr. m. 2 ^ %) or ex m. 2 corr. I| 
9) Xtic exstat in rersii antecedente, sed signo huc refertur | 10) r eo? 8 corr. m. 2 l HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 309 HuXovttujXtic*) lignarius 

TiXaKOUfiaTapioc^) duJciarius 

TTOi^Tiv opilio'*) 

TipaTMaTeuTTic actur^) 
5 TTpaTM«T€UTT]C uogociatur '') 

TTopqpupoTTUjXnc purpurarius 

TTopq)upoTTUjXTic purpura uindens*') 

TTopqpupeuc conchyliarius 
l'] TTopGMCuc portetur 
10 TTopvopocKOc leno 

TTopvoPocKOC adulter 

TTopvoPocKOC fornicarius 

TTiGoTTXacTTic dulearius 

TTpiCTT]c serrarius 
15 TreXeKTiTnc dolarator 

TTTiXoTTOioc coactiliarius 

TTnXoeipriTnc coctiliarius 

TTTiXoeipr|TT]C figulus 

TTpocujTTOTTOioc persouarius 
20 TTepicTepoTTOioc coluinbarius 

TTaXaiopaqpoc sutor ueterarius 

TTXoujLiapioc plumarius 

TTavTOTTUjXric pigmentarius') 

poTTTnc sarsor 
25 paTTTrjC sarcinator 

paqpiboTToioc cudarius 

CKUTeuc sutor 

ckoivottXokoc restio 

CKaqpeuc fossori 
30 cKaTTTai fossores 

ckoivottXokoc funitortor 

cuoqpoppoc subulcus 

cuoqpoppoc porcarius 

CTeqpavoTTXoKOC coronarius 
"] caKKOuqpavTHC saccarius 
30 CKaqpiboTTOioc^) aluearius . ciTeuTTic alitor 
ciTeuTTic saginator 
CKCuooTTOioc uasarius 
ceiTO^eTa^oXoc dardanarius 4o 

cu)MaTefiTTopoc mancipiarius 
ceiTOjLieTaPoXoc horrearius 
cu)MaTe)iTToXoc uenaliciarius 
TpijLUTapioc triliciarius 
TeKTU)v faber lignarius 45 

To£oTTOioc arcarius 
TapiKOTTUjXric salsamentarius 
TCKTUJV oiKobo^oc faber lignarius 
TpaTTiiaaTOTTUjXric uellarius 
uTTobriiuiaTOTTOioc calciolarius 50 

ubpaTU)TOC aquilex 
ueXoupTOC uitriarius 
ueXoupTOC caliclarius 
uTTOKaGicTTic subsessor 
qpopTiaqpopoc fidicularius 55 

qpopTiaqpopoc'*) ponderum baiulus 
qpap|LiaKOTTU)Xnc mcdicAmentarius 
qpoiPacTHC batiginatur ^^) 
qppaKTHC septor 

Xpuco aurifex eo 

Xpucu)Tric inaurator [176'] 

XapTOTTU)Xnc chartarius 
XpucovqcTpia aurinetrix 
XaXKOTUTTOC aerarius 
XaXKeuc aerarius^') 65 

XUTTic fusor 
XpiCTHC linitor 
XpiCTTic dealbator 
XaXivoTTOioc frenarius 
XaXivoTTOioc faber frenarius 70 

XrivopocKOC pastor anserarius 
ipaGoTTOioc tegestiarius 1) V postea ileleta y 2) a post \x mp. scr. m. -2 | 3) i post p sup. scr. m. 1 
4) corr. in actor m. 2 | 5) ur corr. in or m. 3 D 6) corr. in uendens m. 2 11) g 
sup. scr. m. ^ 1 8) o ante c si4-p. scr. m. 1 vel 2 l 9) (po sup. scr. m. 1 vel 2 ;| 
10) corr. in batiginator || 11) hanc glossam in marg. supplevU m. 2 | 310 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA ipaGoTTOioc praestigator 
i|;riq)07T€KTTic praestigator *) 
ipriqpiCTTic cauculatur 
i|iiiq)o9eTiic tesselarius 

5 TTepi • ^eiwv • avGpujTnvov De mem- 
bris humanis 

Keq)aXTi caput 

TpiKec capilli 

TO^Ti caesaries 

KOfiT] coma 
10 TrXoKa^oi criuis 

PocTpuKOC cincinnus 

TpiKUjpa^) capillamentum 

Kopuq)Ti uertex 

Kpaviov caluaria 
15 evKeq)aXoc cerebrum 
[175»»] upTiv membranum^) 

biq)9epa segestrum 

iviov occipitium 

Tevujv ceruices 
20 auKTiv ceruix 

KOTpaq)oi tempora 

jLieTUJTTOV frons 

ujTia auriculae 

ouc auris 
26 Kiovic cartiligo 

oq)pic supercilium 

oq)puec supercilia 

etriCKUvio cilium 

oq)9aX|aoi oculi 
30 pXeq)apa palpebrae 

Kav9oi anguli oculorum 

Kav9oi anguli oculorum 

TUJViai oq)aX|iuJ anguli oculorum^) 

Kopai pupillae 
35 |LUKTr|p nasum fiUTaE infra nares 
Ttapiai malae 
ciaTOvec maxilae 
Yva9oi buccae 
oi|ieic facies 
yeviov mentum 
TTUJTUJV barba 
KVOUCioiXuc lanugo 
pucibec rucae 
kiXti labra 
CTopa^) rustrum^) 
CTO|ia 6s 
ouXa gingiuae 
obovTec dentes 
yXujTTa lingua 
oupaviCKOC palatum 
p7Tapi9pia') tonsillae 
TTapiCKva tulis^) 
TTapujTiCKupac struma 
CTaq)uXTiKiovic uua 
TTTuciua sputum 
liuHai mucci 
cieXov saliua 
TpaKTiXoc coclus 
PpoVKOC XapuvH gula 
Xejioc fauces 
TeuceivocTOC sapor 
aiHaq)Ti tactus 
ocq)pTiceic olfactio 
oc^Ticeic odoratus 
pXejijia aspectus 
XapuvH gurgulio 
KaTaKXic iugulum 
ujpoTTXaTqc ^) armus 
u)|ioi umeri 
PpaKiovic brachia 
puec lacerti 40 50 55 ao ^ 1) hanc glossam in marg. supplevit m. 1 vel 2 12) a pro r\ corr. m. 1 vel 2 '; 
3) r 8up. scr. m. 2 1 4) hanc gloss. inter versiis inseruit m. ^ || 5) a pro r\ corr. 
m. 1 vel 2 i e) corr. in rostrum || 7) p postea deleta | 8) u cjc o corr, m» 2, i4 
videtur l 9) tt sup. scr. m. 1 vel 2 ^ HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 311 avKU)V€c') cubiti 

TTTiKic cubiti*) 

Kopujvov cubitum 

Kopujvoi*) cubitus*) 
5 Kopu)VOC cubitus 

fiaXai alae 

fiacKaXai alae 

K€ipac manus 

K€ipaic manus 
10 apOpaKapTioi articuli 

apfiocKaiKapirocK^ipoc intemudium ^) 

baKTuXoi digiti 

avTiK€ip pollex 

ovuK€C ungues^) 
15 napovuKia parouichium 

TraXaiCTTic pallma') 

CTTiBoc pectus 

jLiacBoic mamillae 

^ilia mamillae 
20 jLiacBoi ubire 

}xaloi mamillae 

GnXiai papillae 

aKpojLiacOia papillae 
177'] 0u)pa^ thorax 
25 0u)pa^ pectus 

cu)|Lia corpus 

aijLia sanguis 

bepjLia pellis 

€TTlb€pjLiaTlC**) CUtis 

30 KOiXia uenter 

€VT€pa intestina 

TTX€T|ii0V€C polmones 

TiTrap iecor 

€Haip€Cic tintinnabulum^) 
35 <pX€P€C uenae*^) Kapbia cor 

KoXtS pantex 

cttXtiv sples 

koXti fel 

V€qppoi renes 

o^qpaXoc umbilicus 

€ttittXoic omentum 

€TrXaTKVa^^) praecordia 

TiX^upa latera 

CKiai scapulae 

cuvu)|iiai scapulae 

TiujTOC tergus 

VUJTOC dorsus 

paK€ic spina 

|Li€Taq)p€VOV interscapuluni 

XaTOV€c ina 

XaTOV€C ilia 

CTiaOai costae 

ocq)t€C lumbi 

ipuai lumbi 

TraoiToi clunes 

TTUTai nates 

apKoc extalis 

TiPn pubis 

aiboiov ueretrum 

|i€poc femur^-) 

|i€poc coxa 

|i€COjLinpia intertrigenes 

opK€ic testiculi 

Poi^ov inguem 

KiCTic uessica^^) 

qpuca uessica 

KOTuXn coxa 

ouXt] cicatrix 

u)tiXti cicatrix'*) 40 45 [177»] 

51 55 60 65 70 1) K 8up. scr. w. 1 vel ^ || 2) i ex um ras. corr. | 3) i in ras. pro c corr, 
4) corr. in cubiti: sequentem gl. inter verstis add. m. ^ ) 5) u in nnd corr. in o ,| 
6) u pro a sup. scr. w. I vel 3 l 7) corr. in palma | 8) ante b erasa i B 9) n ante 
t sup. Hcr. m. 1, ut videtur | 10) uenae ex uanae corr. m. 2 | 11) k sup. scr. 
m. 2 1 Vi) T ex ^ corr. m. 2\V6) alt. s sup. scr. m. i | 14) lianc gl. m. 1 vel 2 
inter versus inseruit | 312 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA ^upMTiKia ^) uerruca 
q)UT€ipov panucla 
a7TOCT€fia|LAnpoi panucla 
qpXucTaiva pustella 
5 TTOiov pus 
€iKU)p sanies 

[178»"] UTTOTTOIOI suiiguila") 

€p€UYr| ructuatio 

ujbiVTi partus 
10 \0TTac€p7TiT0vaTiuj^) patella 

TOvaTa genua 

aVKuXai suffraginis 

avKuXai poplitis*) 

V€upa neruia 
15 0CT€a ossa 

|KU€Xoc medulla 

avTiKvr||Liia tibia 

auXiTTip tibia 

ck€Xti crura 
20 K€pKib€C radia 

cqpupa tali 

acTpayaXoi tali 

TTobaic pedes 

TapcocTToboc^) plauta 
25 cqpupac planta 

7TT€pvai calces 

TTT€pvai calcania 

iKVoc uestigiam^) 

TTcpi • oiKTiC€U)c De habitatioue 
30 oiKTiccic habitatio 
oiKia domus 
fl78"] oiKobo|Lir||iia structum 
7T€pipoXoc maceries 
TOiKOC paries ii 40 4J :•'» 0€|Li€Xioi^) fundamenta 

XiGoc labis 

acp^CTOc calx 

a^^oc harena 

ocTpaKOTi^) taesta 

TTTiXoc lutum 

7tXiv9oi lateres 

boKOi asseres 

Oupa ostium 

auXiocTTiXu)V ianua-') 

CTpoq)i VY€C cardines ^ ') 

ouboc obcoc limen 

Gupic fenestra 

KaXiH cimentum 

KaXiEabpoc claria 

EiXu)C€ic materies 

EiXov lignum 

Euaujc€ic^*) lignamen 

boKOC tignum 

b€boKUJ|Li€VOV tignatum 

|Li€CoboKOV traps 

|i€CoboKOV trapis 

jLiccoboKOV ioiia 

KOVTOC pertica 

Ka|iaE pertica 

HjaXibujjLia arcus 

ciXejLia arcus 

Ka|Liapa arcus 

HJriqpoXoTnMaTTpoCTTiCTCTTi opus tec- 

torium 
TT€piCTuXXov^-) atrium^^) eolumna- 

tum 
CT€VOV|i€pocoiKOu ^*) paruum mem- « 

brum domus 
EiXoPoXuJV ligiiarium 55 i:y iiO 1) n pro a sup. tscr. m. 1 vel 2 || 2) su pro sa corr. m. 3, ut videtur | 3) p 
posUa del, \\ 4) is corr. in es 1 5) c post p ex e corr. \\ 6) a corr. in u || 7) i post 
X aup. scr. m. 2 || ^8) t post c sup. scr. m. 2 || 9) ianua j^ro genua corr. m. 2 
10) cardincs pro cardiiis corr. vi. 2 \\ 11) c j^st uj sujj scr. vi. 2 1 12) prim. X 
jmtea deleta 1 13) atrium addidit m. ^ J 14) o ante i exp. et o iterum suitra 
scr. m. 2 \\ HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 313 apTupo|iaToq)uXaKiov argentarium 

ei^aToqpuXttKiov uestiarium 

boTiCTTipiov tabularium 

Ypa^aToqpuXoKiov tabularium 
5 jLiavbpa ouilae 

cuqpeoc suilae 

€baq)OC pauimentum 

2[u)Tpa<pia pictura 

cavibuJTov tabulatum 
10 9upuj|LiaTa ualuae 

TiapacTac postes 

cavic axis 

aHuJV axis*) 

pa^ac rima 
15 pa^ac creptura 

KXnOpov clostrum 

CTraTUJTic femella 

TTCTaXov'^) lamna 

9"J paXavoc uermiculus 

20 TiapaTUiTic pestulus 

KOpaH anaticula 

TiXoc clauus 

r|Xoc acutus 

i GuriTiipia^) canalis 
25 cojXriv ocTpaKivoc tubus 

KOviajLia tectorium 

Xpiciua tectorium 

ipTi9oXoTiMO tectum 

upocTCTiov subgruuda 
•io axupa palea 

opoq)ai lacunas 

KepajLiibec tegulae 

KaXu7TTr]pec inbrices 

cujXnvec jLioXipbivi fistulae*) 
»5 eqpebpujv conclauis 

KOTipov^) latrina 

aTTOTraTOC culina fiecaiXov conpluuium 

Kiujv columna 

eHebpa aula 

fiaTipiov cocinatorium 

iTmocTaciov acuilae 

iTTTTOCTaciov majisio equorum 

q)aTVTi praesepe 

PoocTacic bouile 

oiKTiiia cella 

KXijLiaH scala 

TajLiieujv promentarium 

KOiTU)V cubiculum 

TpiKXiviov triclinium 

TiXiacTHpiov solarium 

utrepujov cenaculum 

utrepobiov pegula 

kXic clauis 

riCTia focus 

iTTVOC furnus 

apToeninTTic fumus 

KajLUVoc furnax^) 

q)peap puteus 

KaTTVoboxn fumarium 

TopocXiGivoc') tufus 

aTTOTTTUJjLia rudus 

XU)|LiaeKCuv7TTU)ceuJc rudus 

oiKOTTaia parietinae 

TTepi PpujfiaTuu De escis 
TTepi abeciuaTU) de escis 
aibecjLia esca 
PpujjLia esca 
beXoc esca 
eq)obia uiaria 
TTavTobaTTa omnigenus 
apTov panem 
aXeupa farinas 40 [180'J 

46 M 55 60 65 fl80«J 
71 1) Jianc gl. iiUer versiis add, m. ;^ || 2) a sup. scr. m. ;^ | 3) i afUe ii^sam 
cohimnam «cr. m. 1 vel 2 Q 4) 8 jtro 1 corr, m. ;^ | 5) ir sup. scr. m. 1 vel 2 
0) u co^rr. in o || 7) c posterior in ras. pro v 314 UEBMENEVMATA MONTEPESSVLANA CfiibaXic similago 

ciXiTViv siligo 

SufiTi ferineiitiun 

ttoXtoc KpiGuuv pultem 
5 aXq)irra polenta 

ttoXtoc ciTou farrls 

Yupeic pullinae^) 

TTonava lagana 

TTUTipa cantabrum 
10 TTiTupa fursures 

poq)€i|Lia sorbitio 

TipocqpaTiov pulmentarium 

Tupoc caseum^) 

biTTVOV cena 
15 apiCTOV prandium 

aKpaTiCjuia iantaculum 

q)aT€V manducare 

€Tn^TiviaTaTai cibaria 

Tpoq)ai cibaria"*) 
20 Tpoq)ia alimenta ^ 

BXoivai aepulae dapes 

€uu)Xicii aepulae 

ciXiTViTr]C sigilineum 
[l8i'J xub€0C cibarius 
26 puTiapouc sordidus 

TTiTupiTTic cantabracius 

il^iXaic micae 

€v9piTac intritas 

ripTUiuevov conditum 
30 2[u)^oc ius 

Kp€ac carnem 

Xoipiov suilum 

uiov porcinum 

€HubaTOC elixum 
35 aq)ubaTOC exaqua 

aTTTOV assum uj^ov crudum 
uOap sumen 
jLiriTpa uulua 
CK€Xic pema 
UTTOTacTpiov abdomen 
ipiXoTTX€upov ofella 
rmtK€q)aXov sincipicium 
rifUKpavov sincipitium 
KUjXriv coloefion 
aXXavTiov locanicon 
icciKiov isitium 
KOTTabia copadia 
KiXibiv uentriculum 
KOiXibiv aqualiculum 
q)oucKiov*) butellus 
TT€piq)opa mattia^) 
€VK€q)aXoc cerebellum 
€Xaiai^) olibae 
PoXpou uulbi 
aXaiov oleum 
Tapoc liquamen 
oHoc acitum^) 
aXac sale 
|a€Xi mel 
OTTOC lasar 
Xac€p lasar®) 
apTijLiaTa condimenta 
2[uj^€UT0V exiure 
TriTaviTov^) exsartagine 
TriTaviTOV frixum 
avaXov insultum 
aqbovov insuaue 
aXiKOV salsum 
Eripiov aridum*®) 
Hripov siccum 
vripoTTacTov^*) praesulsum 40 45 [181' 
51 55 (» 6.) •0 1) u corr. in o | 2) u pro o sup. scr. m. 2, ut videtur | 3) Jianc g1. m. 2 
inter versus adUl. 1 4) c sup. scr. m. 2, ut videtur || 5) aU. t stq). scr. m. i | 6) jtrior 
a €x \ corr. m. 2, ut videtur 1 7) corr. in acetnm || 8) hanc gl. m. 2 inseruit 
9) V ante i sup. scr. || 10) d j>ro i sup. scr. w. ;^ | 11) o jrx>.<j^ p sup. scr. m. 2, ui 
videtur || HEBMENEVMATA MONTEPESSVLANA 315 CKipujbec rancidum 

TavTOV rancidum 

KVica nidor 

OTiaTov laseraton 
182'] CKopbaTOV aleatum 
6 KtfiivaTov cuminatum 

KOKoXaaxavov maccum 

aTtBep^ov fassiolus 

u)ov ouum 
10 poq)TiTOV sorbile 

aTraXov apalum 

Tupouc aTiaXouc caseus moUis 

TTUTia coagulum^) 

TajLiiciov quagulum 
15 TTTiKTri lactancia 

aq^pocyaXaKTOC serum 

jLiopTiTOV*) uibecum 

fiuKTiTec fungi 

PujXriTai boleti 
20 ubva terrae tubera 

TTepi TTOTUJV De potionibus 

TTOTrma potio 

Kpacic potio 

KUTieXXov poculum 
25 TTiv bibere 

ubujp aqua 

KaTapov purum 

KaTapov mundum 

biaiyec perlucidum 
30 OoXepov turbidum 
182**] ipuxpov frigidum 

xXiapov tepidum 

Oep^ov calidum^) 

ZecTov feruente 
35 ctVKepacTOV aqua calda 

oivoc uinum 

TiaXaiov uetus 40 Ab 50 55 aKpaTOV*) merum 
ubapec aquatum 
tXuku dulce 
otvofieXri mulsum 
acpeiinma defritum 
XpriCTOV suaue 
yauKUV mustum 
yXeuKOV mustum 
CTpaq)etc passum 
ubpojLieXri aqua mulsa 
o£ivric uappa 
oStvric acitonicus 
pobivtov rosatum 
Ka^Tiavov campanum 
PtBuvov graecanum 
ciKeXov siculum 
KpriTiKOV creticum 
CTe^q)iXXec'^) uinatia 
TTKprivov pieenum 
aq)pov afrum 
aucTripov austerum 
axoiKOV rusticum 
ca^tvov sabinum 
TTavvovtKOv^) pannonicum 
TravvoviKOv') almacinum 
bapbaviKOV seretinum 
TpiE faex 
oSuKpajLia posca 
2IuOoc zithum 
ZuOoc turbulentum 
TTO|iaToc Kpi0u)v camura 
TTOfiaTOC eK TTupujV cerbesia TTepi beucTepac • TpaTreZric De se- 70 

cunda mensa 
TrXaKOuc placenta 
CTTOVTiTric libum 
TuptT^c scrippita [188'] 60 65 1) u ex ui corr, | 2) ante r\ eras. c vel e | 3) i stip. scr. m. 1 vel. 2 jj 
4) a post p sup. scr. m. 1 vel 2 | 5) post XX sup. scr. \ et sup. i etiam v m. 1 
vel ^ I 6) V post a sup. scr. m. 1 vel 2 ^1) i sup. scr, m. 2 l 316 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA TTiTCiviT luocuntuli 

evxuTOuc sibitillus 

evTupiTTic libus 

Kiipiov fauus 
5 oTTUjpa poma 

TpaTnMCtTa bellaria 

cuKa fieus 

iCKabac caricas 

iCKabec caricae 
183"] qpoiviKec palmae 
11 q)oiviKec dactili *) 

wxpoia nuces 

aiuuTbaXa iiuces grecae 

aiuuTbaXa amyndala 
15 XeTTTOKapoia nucellae 

XeTTTOKapoia abellanae 

KapoiOTTOVTiKa nucille 

aTTTTibia pira 

aTTTTicoiappioi piraceteria 
20 jLiTiXoTTepciKOV persicum 

)LiriXobopaKi)Liov duracinum 

cuKajLiiva mora 

axpac pruna 

axpac pirastrum 
25 aTpiaTTTTic pirastrum 

KOKKU|ar|Xa fragae 

KOKKUjLiTiXa pruna 

fKTiXa mala 

ouov sor 
30 Kubujvea cotunea 

KepaKiov cerasium 

poia mala ])umica 

poia iiiala grauata 

CTaqpeic uua passa 
»5 cTpoPiXoc nucli pinea 

184'] TTepi Kpeouc De carne 
Kpeac caro KaTTpiov uerrina 

Tomaiou castrati 

TOjiiiaiou maia lina 

TpojLiqpaiva scrufina 

Xopia porcina 

Poeia pub li 

Poeia bubula 

Taupia taurina 

fKOCXioi uitulina 

KapKaic pulpae 

aTicx caprina 

epiqpia hedina 

TTpoPaTia ouilla 

Kpiou arietina 

TOjLUOu TTpopaTOu ucrbicina 

apvia agnina 

eXaqpia ceruina 

cuaTpici apruna 

Tp hircina 

XeovTia leonina-) 

XuKia lupiua 

apKia ursina 

Kuvia canina 

ovia asiniiia 

XaTia leporina 

opviBepa gallinacia 

aXoTTCKia uulpina 

KUKVia olorina 

KUKVia ciceuina 

TTepi • Xaxoivu)v De oleribus 
Xaxava holera 
KttuXoc^) cauliculus^) 
Kpajnpri brassica 
TCUTXa beta 
tcutXov beta 
KoXoKUvGia cucurbitas 
KoXoKUvGri cucurbita 40 45 oO 55 ao [184"] 65 iO 1) dactili ex dacttulo corr. m. 2 || 2) hnnc (jt. m. 2 imcniii g 3) a H\ip. scr. 
in. 1 vel 2 II 4) a sujf. scr. 2 HERMKNEVMATA MONTEPESSVLANA 317 paqpavov radix 

TOVTuXti ') 

Pouviabaic napi 

CTaq)uXivoc pastinaca 
5 Trpaccov porrum 

K€q)aXu)Tov capitatum 

KapTOV spctiuum 

Kpo|a|aua cepae 

CKopbov «aleum 
10 KVibri urtica 

^aXaxri malua 

^oXoxoc raalua 

cXcvTiov inula 

avbpaq)aHic at riplex^) 
15 xP^coXaxavov atriplex 
85' 1 GpibaH lactuca 

Xaq)aT0V rumex 

cepic intuba^) 

Kivapa*) cardus 
jo pXiTOV blitum 

civaTTia sinapis 

TpoHi^a Jicetaria'*) 

ujKi^ov ocimum 

ILUCoboiXov ocimum 
25 KapbajLiov nasturcium 

acTiapaTOC *') cyima') 

KpaiuPacTTapaToc cuimjiculicli 

Xu)Pia fasioli 

Xa|Lii|iavri lampsanum 
-.0 aiXaiocacTtapaTOc asparagus 

opiTavov origanum 

opiTavic**) 

tXtixujv^) puleium iU TaXaiLUVTa nepeta 
TiriTavov ruta 
ribuoc|iOV menta 
BujLiPpa satureia 
€u2[u)|Lia eruca 
ai|)iv9iov^^) absinthiura 
apTiiuaTa condimenta 
Kapu)Ta pastinaca 
bauKOC pastinaca 
CTaq)uXivoc pastinaca 
Kopiavbpov coriandrum 
avbpaxvi porcjicla 
ciKuoi cucumeres 
avriGov anethum 
ajurieXoTTpacov**) aretillum 
7T€7TU)V pepo 
|LAr|XoTT€7TOV melopcpo 
jLiapaGpov faniculum*^) 

TTepi • ix6uu)v*'*) De piscibus 

GaXaccioc marinus 

pOTajLUOC flubialis 

XrijLiveoc stagnatilis 

XaPpaH lupus 

K€CTpeic mugilis 

vapKe tur|)edo 

Paoc pupa 

TpiTai muli 

evxeXeic anguillae 

TOVTpoc conger 

Ijuupaiva murena 

Z^upva*'*) murena criTTia sepia*'') 

T€u9ic lolligo 35 4U [186"] 45 5U 55 CO «5 1) glossam m. 2 inserttit: pro inferj>retamento notaJa est tirotuana: cf. praef.\\ 
2) ito>it t Ufui litt4!ra erasa est || 3) intuba ex intulna corr. m. ;? || 4) Ktvapa in 
loco extat, uhi antea pXiTOv fnerat | 6) t scr. in ras. m. 5 | 6) c in fine scr, in 
ras. 2>ro v m. 2 l 7) y ex u corr. m. -2 | 8) /mnc gl. imeruit m. 2: pro interpreta- 
menio est notnla tironiana: cf. praef. | 9) ante t f^ras. ir | 10) post a eras. (p 'j 
11) a post p ex c corr. || 12) a pro e sup. scr. m. 1: i ex \\ corr. m. 2: alteram u 
tw ras. add. m. 2 (fuerat fenucnluni^ | 18) i sup. scr. m. 1 vel 2\ 14) u ex corr. \ 
15) murena ci^ina add. m. 2 1 318 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA Kapapoc locusta^) 

acTaKOC locusta^) 

KU)Pioc^) gobio*) 
[ISGT Kapic scyilla 

5 xaXoioc aquippense 

aqpuTi mel marinuin 

beXqpiv uulgellus 

aq)ubiv mel marinum 

b€Xq)uvoc delfinus 
10 )i€Vic mena 

KoXtoi lacerti 

€pu9pivoc rubellio 

^iui uoca 

7r€Tp€OC saxatilis 
15 bpaKUJV arancus 

P^XovTi acus 

KUTioboic canicula 

yaXaioi c^telli 

Opiccai sardinae 
20 KixXri turdus 

u)|aoTapixoc cetum 

KO^ioc cubilum 

CKia umbra 

KopaKivoc coruus 
26 niTiTTa orbella 

Kr]TOC pistrix 

KTiTOC uelua^) marina 

TTopqpupa purpura 

KT]piK€C murices 
[186"] Kovxri coueha 
31 Tupv€C luciolus 

X^XiKOC girris 

TiaTOipoc cancer saxatilis 

X€7nc scuama 
35 oviCKOi aselli 

lOuXic helpis^) TToXuTTOCOKTa polypus 

TTOUC') 

pouxaujccov solea 
Xpicoq)OC aurata 
7T€X€T0V0C mustela 
)i€Xavoupoc oclata 
0CTp€0V ostrea 
cq)ovbiXoc canterinus 
K€q)aXoc cosanas 
cuvobou dentex 
XTiiLiai pelorides 
T€XXivai mituli 
CKapoc sacarum 
KapKivoc cancer 
Bivvoc thynnus^) 
Tapixoc salsamentum 
Yapoc garum 
Xapoc liquamen 
fioupiac muria 
aXfiTi muria 
aXXriKa allecem 
€XivaTOV echinatum 

TT€pi • opveujv De auibus 

opv€a aues 

TT€TaTai uolat 

7TTT1V0V uolucer 

TTT€pov pinna 

aXcKTpoiujv^) gallus 

opvic gallina 

a€TOC aquila 

XTiv anser 

KUKVOC olor 

Y€pavo grues 

TTaoc pauo 

Taoc pauo w 45 hO 55 [187'] 60 65 70 1) c pro g stip, scr. m. ^ y 2) c pro g mp. scr. m. 2 i S) post k ertts. c 
vel o 1 4) o CiC u corr. | 5) corr. in belua t». ^ y 6) 1 ftup. scr. m. 1 ll) glossam 
inseruit m. 2: pro interpretamento ^notula est tironiana: cf. praef. [ 8) o post j 
sup. scr. m. :/ y 9) w suj). scr. m. i y HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 319 qpoiviKOTTTcpoc *) fenicopterus 

apTTTi ossifragus*) 

TieXapTOC ciconia 

voKTiKopaE striga 
5 TWip uulturius 

cBueta mergulus 

viicca anas 

vricca anax 

CTpouGoc passer 
10 PaciaiKoc regariolus 

CTTiwoc frenguillus 
7»»] XeuKOVCTOTTOc^) falaris 

KCpKTibric querquedula 

TTcpbi^ perdix 
15 TiepviE perdix*) 

iKTCiv*) miluus 

XoiTTTTic •'*) miluus 

opaH coruus 

Koaoioc gragulus 
ao lepaE aeceptor 

qpacca palumbus*') 

p€piCT€pa columba 

TpuTOV turtur') 

acKaXuJTTV acceia 
25 bpuoKoXaii^ picus marsicus 

Taauii^ noctua 

KUKKajLiTi noctua 

vuKTcpic uesp6rtilio 

X€Xibu)V erundo 
30 €TivQoc^iKpouc parra modica 

€TtPoXXoc parra maior 

KUV€Tiv0oc**) parra parmodica 

Kicca pica 

€Tioip upula 
85 KopibaXXoc upupa^) avbu)V luscinius 
av0TibuJv ***) uespa 
XajLATTupic cicendela 
K0ccuq)0c merulus") 
XaiUTTupic luciculia 
K0ccuq)0c merulus 
HiuxTi papilio 
i|)apoc stumus 
Kixav^^) turdus 
aTpiafK€Xicca uespa 
opTiH cotumix 
KOVKiH coculus 
€pu)bioc fulica 
H)iTTaKOC psittacus 
aXKUU)v alcyon 
aKav0uXXoc cardelus *•*) 
acTpaTaXivoc cardelus 
TCTTiE cicada 
T€TTiH cicala 
cicoTTUTHC mutacilla 
aKpic lucusta 
cq)iH crabro 
^€Xricca apis 
|LiU€ia niusca 
KUVO^i€ia musca canina 
CTavTapoc scarabeus 
|Liuu)i|i tabauus 
cuKavXric sicedula 
KU)vu)Hi culex 
Kopu)vr) comix 
cprmo^oac bubo'^) 
TuXac bubo*"'*) 
q)oiviH foeniE 
i|)uXXoc pulex 
KOpiH cimex [188'] 
40 45 50 55 60 [188« 
66 70 1) i po8t V mjh 8cr, m. 1 vel^ H2) f ex g corr, || 8) lioec vox et tres quae seain- 
inr in ras. exstant | 4) perdix et ticTCtv inseruU m, -2 | 6) alteram ir sup. scr. m. 1 
vel ^ 1 6) o «a: a corr, m. -? | 7) ur pro or corr. m. ^ | 8) ti ex ir, ut vid., corr. \ 
9) p ante a «a: 1 corr. m. 2 1 10) r) stip. scr. pro y m. 2 l 1\) r ex l corr. m. 2 \\ 
12) V pro r\ sup. scr. m. 2 l 13) e6.ru corr. m. ^ | 14) b ea; 1 corr.m. ^ | 15) b 
ex 1 corr. m. 2 | 320 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA TTepi • 0Tipujv-T€Tpa7robujv') De be- 
stiis quadripedibus ') 

Gripiov bestiii'*) 

Xeujv leo 

TiTpic tigris 
r* TiavGTip pantera 

apKOC ursus 

XuKOC lupus 

0U)C lupus ceruarius 

u€va belua 
10 cXcq^ac ebur 

ucTpiE melis 

ucTpuH taxus 

ucTpuH porcus siluaticus 

cuaTpoc aper 
15 €Xaq)OC ceruus 

Kuov caiiis"*) 

bopKac caj>rea'*) 

vcPpoc inuleos 

Pouc bouis 
20 Gaupujc*') taurus 
[189^^] voxoc uitulus 

bavaXic uacca 

ovoc asinus^) 

nHiovoc niulus 

25 ITTTTOC CqUUS 

KajLAcXoc*') camelus-') 
aiTOK€poc capricornus^") 
TpaTOC hircus 
€pi<poc aedus 
30 cuc sus 
cu€C sues 
Katrpoc uerris 
XOipoc porcus TPOTrqp€va scrofa 
TipopaTOV ouis 
XaTU)oc lepus 
THiGriKOC simius 
X€XovTi testugo 
TaXia mustela 
jLAuc mus 
caupoc lacerta 
PaTpaxoc rana 
q)puvoc rubeta'^) 
jLAUTaXri talpa 
acq)aaXS talpa 
€Xivoc ericius 
aiXioupoc catta 
PouPaXoc sisu 
aiXioupoc foruuculus 
aiXiociririoupoc glitis 
apaxvri aranea 
acKaXa^ujinc stellio 
ciXq)r| j>latta'-) 
KTrivoc iumentum 
0p€V^a j)ecus 
PocKriiLia j>ecus^'^) 
ovaTpoc onager 
ovaTpoc asinus siluaticus 
€Tpi0OKa|LivXoc*^) structhio 
X€07Tapboc leobardus '*'*) 

TT€pi €vbo|Li€Viac De superleetile 

€vbo|a€Via ^^) supellex ^' ) 

KXivrj hiectus 

KXivncaviboiri^**) lectus plutialis 

kXivtjtoixujiv lectus j>arietalis 

KXivr|KOiTU)viKri lectus cubicularis S3 40 [m] 50 I» «J 1) pofit T€T eras. p || 2) dc bestiis quadripedibus scr. m. 2 in ras. || 3) pont i 
eras. c || 4) jmt i 1 — 3 Utterae erasae || 5) r mp. scr. m. / || 6) 6 ex € corr. w. 2 
7) hanc gl. jxtstea Inseruit in. i || 8) s^ip. € ni. 2 i scripsit J 9) corr. in camelos |; 
10) i 2>rf^ a ^''P- -w. w. 2 B 11) 11 jn-o e sup. scr. vi. 2 | 12) jtost tt era.^ia e; 
1 sup. scr. in. 1 l V6) rerha i^ecns et ovaTpoc m. 2 imeruit J 14) awte 9 exp. t 
15) b ex h corr. m. 5 J 16} [x pro v snp. scr. wt. ^ || 17) alteram 1 suj). .^r. m. 2 ' 
18) Tj in fine pro v scr. m. 2: post y\ erasum th | HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 321 avaKXiBpov fulcrum 

€V7TXaT0V sponda 

ovtrXaTOV sponda 

kXivottouc pes lecti 
5 7Tapa9€|Liai plutem 

Kipia fastialecti 

CKijLATTOUC grabattus 

7TpocK€q)aX€OV pulbinus 
90'J Tuaii culcita 
10 UTTauxcviov ceruical 

qpopiov lectical 

PaGpov scamno 

UTTOTTobiov scaltello 

biqppoc sella 
15 bi€bpiov bissellium 

KGicva*) sedile 

Ka9€bpa cathedra 

KiPu)TOC arca 

KiCTTT cista 
5J0 TTupfiCKOC armarium 

€XKiCTr]p subtectorio 

YauJCCOKOjLAOV loculus 

Tpa7T€2Ia mensa 

bcXqpiKi delfica 
25 TpiTTOic tripes 

TpaTTcZoTTivaE repostorium^) 

Ivfoc statera 

TpuTavri^) trutina 

CTa9^ia pondera 
30 XiTpa libra 

TifuXiTpov selibra 

ouVKia uncia*) 

rimouvKiov semuntia 

jLuXoc mola 
90"] jLirixavri mola machenaria 
36 KOCKivov cribrum 

^aTTpa matra fiaKTpa magis 
fiaKTpa firmentatorium*'*) 
CKaq)ri alueum 
CKaqpibiov scafisterium 
oXjLioc pila 
U7T€pov pisabulum 
UTTcpov pilum 
Kavujv canistrum 
KttviCKiv canistrum^*) 
cpevacTpov*^) carnarium 
capov scopa 
p€i7Tic flabelum 
q)iXoKaXiv scopa 
KOC|iriTrip scopa 
9u€ia murtarium 
ciYbri murtarium 
br^buH pistillum 
TpiPca pistillum') 
TOpivri tuoiculum 
Zu)|LAapuci€ truUa 
KOiuTaXri truUa 
aKOvri cos 
aKOvri cutis 
fiuaypa muscipulum 
|LAUo9ripic^) muscipulum 
ZuJYPov cauea 
0XTT|LAa*) uehiculum 
capayapov rheda 
ajLAaHa plaustrum 
ajiaHa carrum 
biTpoxov birrotis 
Koipivoc coinus 
paccaXoc palus 
a^aS abacus 
iCTOC tela 
ICT07T01C pestelaris 
avTiov insublum 40 45 50 55 60 [191'] 65 70 1) V ex ji, ut vid., corr. | 2) r post o ex \ corr. w. i [ 3) v sup. scr. m. 1 
vel 2 II 4) post u eras. i, ut videtur \ 6) i in fir corr. in e w. ^ 1 6) canistrum 
et cpcvacTpov inseruit m. 2 ^ 1) hanc gl. imemit m. 2 ^ S) r\ stip. scr. m. 2, ut 
videtur | 9) ^ sup. scr. m. 2, ut videtur 1 

Corp. gloss. lat. tom. III. 21 322 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA TTtiviCTTipiov panucharitim 

CTraTTi^) spatha 

KCpKic radius 

aipaKTOc fusus 
5 ccpovbiXoc uerticillus 

KTCic pectis 

KTeviv pectine 

biacTpa orditoriuin 

TiXeKaTTi conucella 
10 TiXcKaTTi colum 

ccpupic sporta 

aXaKaTTi conucella 

Kocpuvoc qualus 

TTiTTipoTpipeuc piperoterrarium 
[191^*] (pavoc lantenia 
16 Xuxvoc lucerna 

CTiXuxviov lucemarium 

i|iia9oc teges 

^obioc modium^) 
20 Tim^obiu^ semodium^) 

XOivix librale 

HecTT]C sextarium 

TimHecTOiv emina 

TeTapTov quartarium 
25 xouc condigium 

Tima^cpopov^) urina'*) 

ckcuoGtikti uasarium 

TTepi • ei^aTiuj De uestibus 

ei^aTicvoc uestis 
30 ec9Tic uestis 

ei^aTiovo^) uestimentum 

Kaivov') nouum 

axvacpov rudae 

ayva^^evov politum 
35 aTvacpov non follatiun aTva^^evov follatum 
eTTiHvacpov interpolum 
TpipaKOV tritum 
T]mTpipec semetritum 
vaKTOV tonsum 
TTucvov cerebrum 
TTUKVOV densum 
apeov rarum 
TreTrXu^evov^) lotum 
iTTUj^evov pr^ssum 
puTiapov sordidum 
TTOiKiXovxoi^a uarium^) uarium 
bimTOV bilicae 
TpimTOV trilicae 
TiXaTucTmov laticlauium 
XeipibujTOV manicatum 
CTevocT^ov angusticlauium 
TTObTip talare 
aTraXov moUae 
Tpucpepov mollae 
Tpucpepov tenerum 
Tpaxu asperum 
XeuKOV album 
ibioxpuj^ov '®) natiuum 
ibioxpujov natiuum 
ibioxpujov sui coloris 
PaTTTOv tinctmn 
^eXavov nigrum 
(paiov pullum 
TTOpcpupeov purpureum 
TaXaKTivov lacteum^^) 
TaXaKTiJovTa^) lacteum 
^TiXivov pluteum 
cpoiviKeov^*) foeniceum 
KOKKivov coccineum 
aepivov caeruleum 40 [192' 45 50 55 60 «5 [m*] 70 1) Y) in ras. pro a scr. m. 2 \ 2) post i eras. c || 8) hanc gl. inseruit m. 2 
A) (p ex corr. m. ^ [ 5) u pro o sup. scr. m. 2: i postea dekta e^ | 6) a sup. 
scr. m. 2 l 1) notulu tironiana praemissa: cf. praef. || 8) \k pro alio ix sup. scr. 
m. 2, nisi voluit yL}i corrigere || 9) uarium m. 2 inseruit y 10) \i sup. ui scr. 
m. -2 1 11) post e eras. e [ 12) k ex c corr. || 13) i sup. scr. m. 2, ut videtur | HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 323 tEo€ib€C uiscinum 

Xpoia color 

Xpoa color 

Xpotai coloris 
5 €uxpoiv ') boni coloris 

TTip€VVOC toga 

Tr^piTTOpcpupoc praetexta 

XiTUJV tonica 

€TT€vbuTT]C sublica 
10 €TT€vbuTTic supcraria 

u7TobuTT]C x^ipwJ subucula 

ctoXti stola 

€vbu^a stola 

€vbu^a pallium 
16 €ifiaTia uestes 

€ifiaTia abuUa 

aTrXobiov^) palleum 

(P€VoXti penula 

a^q)€XovTi amictus 
20 CToXic^oc amictus 

XXa^ic chlamis 

levfoc par 
J3T CTpuj^a stragulum 

tt€PikXivov thorale 
25 uTTOCTpu)^a substratum 

TTCpiPoXaiov operturium 

€VKOi^Ti9pov dormitorium 

ijiuXti babylonicum^) 

YaucaTTTic grausapus^) 
30 ttcttXoc pallium 

q)€uvba uentralis 

uTToJuj^a subcintorium 

K€KOU(paXoc redimiculum 

TTOiKiXiov mendiculeia 
85 baX^aTiKTi dalmatica 

a^qpia^aXXoc^) 

ca^ac sagrum^) KOiXiob€C^oc fastia uentralis 
7T€piZuj^a cinctum 
CuJVTi semecintum 
piXiov pilium 
paKKOC pannus 
uqpoc textum 
apvaKic pellis lanuta 
paiTTic pellis lanuta 
€ViX€^a inuolucrum 
ttiXtiujtov coetilae 
papboc TTOpqpupoc clauus 
€UTTop(pupoc beneclauatum^) 
TcXiov iustum 
Kovbov breue 
TTapucpTi interclauium 
ipTiqpiov CT]mov tessellum 
PoXiov tessello 
poXiov calculum 
cucTimuJTOV beneclauatum 
TTapacT^a interclauia 
Ta^^aTa gamma 
TTapacTpoqpTi reuimentum^) 
ouiaTUJViaci^aTiou ora 
KpOKic floccus 
KpacTr€bov fimbria lacinia 
YUJViai ura 
€piov lana 

cpiovcouTTTipov laua succida 
pobavTiKpoKTi subtumem 
CTT^uJV stamen 
pa^va acia 
KXujc^a^) tortum 
biac^a ordium'®) 
biac^a exordium 

TTcpi • xpwc€UJv De aureis 
Xpucoc aurum 40 45 [193«] 

51 55 00 65 70 1) u eo; i corr. 1 2) o eo; corr, | 3) c sup, scr, tn. 2, ut videtur | 4) r exp, 
m. ^ I 5) hanc gl, inseruit m, 2: pro interpretamento eadem est notula tironiana 
quae mpra \ 6) r deleta postea | 7) c sup, scr, m. 2 | 8) m m men in ras, J 
9) fia pro wa corr, m, 21 10) i sup. scr, m. 2 l 

21 ♦ 324 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA Trepixpucov Inauratuin 

TopeuTOV eelatuui 
194'] cTeqpavoc coroua 

XcTTibiov pluteum 
5 KttGeTTip redimiculum 

evujTia^) iuaures 

ipeXia armillae 

Trepixtpia uiriulae 

ipeXiov armilla 
10 TiepiCKeXic periscelis 

biaKpi^a (liscrimiuale 

TiepiCKeXic armillaetibiarum 

CTpeTTTOC") torquis 

^aviXKTic torquis 
15 irepi^ripibec feminalia 

aXucibiov catenaceum^') 

bacTuXioc*) anulus 

baKTiXibov'') anellus 

aKpoKOvbiXiov articulare 
20 CTTipoqpuXoH spirale 

a^^a nodus 

•fiopTTri fibula 

CTiaTa^a statalia 

mviCKOC hoUa 
25 oXocqpupaTOV solidum 

epujTiCKOC cupidinunculus 

biaXi9u)V uacatum 

op^oc monile^) 
[194"] ipricpia gemmae 
30 Xi0apiov lapillus 

avepaKiCKiov carbunculus^) 

^apfapiTric margarita 

capbiov murra 

Xuxvic lyclinis 

3^ TTepi • apTupeuJV De argenteis apYupouv argentum 
Ttepixpuca inaurata 
EucTpujTa triata 
TopeuTa celata 
XiTa pura 
TTOTTipia**) pocula 
TTOTTipia pocula 
CKuqpoi schifi 
TTaTiaXai**) lialae 
TTaTaXai crateres 
CTa^viCKOC orceus 
aKpaToqpopov uinarium 
aKpaToqpopov merarium 
oinoqpopov uinarium 
KuaBoc cyathus 
ijiUTeuc frigidarium 
Kavouv canistrum 
puTOV rutium 
uXiCTrip colus 
Ti9^oc colus'") 
aXia salinum 
eTTixuceic aquale 
^ucTpa lingulae 
KOxXuujpuH cochliarium ^^) 
TeucTpiH merarium 
•feucTpiH saporatorium 
XepviPov truUium 
ecTTTpov speculum 
apboTr|C porrectorium 
PovPuXiuJv gutum 
TTivaH^) catinus pinax^^) 
TTapoipubec parapsides 
oHupacpa acetabula 
XoTrac patena 
TTivaKiov catilla 
CKeuTie voicec9io^e veu caria " ) M ih 50 ss m (» 65 70 1) €vujTia in loco r(iso, uhi ipeXia fuernt || 2) cTpeTrroc in loco raso | 3) e « 
c corr. m. ^ [ 4) u mp. acr. m. ^ || 5) ti mp. scr. m. 1 vel 2^ 6) monile ^ni sup. 
scr.) ex moline corr. m. ^ || 7) b eo; h corr. m. 2 || 8) ri in ras. pro a 9cr. \\ 
9) i post T sup. scr. m. 2\ 10) hanc. gl. m. 2 imeruit || 11) h postea del, [ 12) post 
TTivaH hmma sequ. del. Q 13) pinax m. 2 in marg. scr. || 14) caria »«. 2 inseruU \\ HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 325 TT€pixctXK€iwv De aeueis 

XaXKaia^) aenea 

XaXKaiov^) aereum^) 

XUTOuv fusile 
5 cXaTov ductile 

XaXKOC aes 

Kpa^a aurochalcum 

vavoc situlus 

Kaboc situlus 
10 Kabiov sitella 

XaXKiov scutra 
15^] XcPnc leues'') 

XouTrip labrum 

CTa^voc urceus 
15 TTavTei|ir|C caccabus 

oXkiov labellum 

apuT€va matla**^) 

CTOiiViov '^) stamnium 

ujTOTXiqpic auriscalpium 
20 viTTTrip peluis 

YXuTTTrip^) dentiscalpium 

YXiqpic dentiscalpium 

KUJbov tintirmabulum 

Xuxvia candelabrum 
25 HucTpa strigilis 

avKiCTpov amus 

Xouc congium 

r|)iixouc semicongium^) 

avTXTiiia hamula 
30 Kovxn concha 

Trixavov sarthago 

KUvPaXa cymbala 

€ioc erugo 

XUTpa oUa 

a5 TTepi • cibripcov De ferreis cibnpoc ferrum 

cbripa ferea 

CTOfiuj^a ferrrum nuricum 

CTO^uj^a acciarium 

^ubpoc cudex 

aKfiujv incudex 

ccpupiov marcuhim 

KapKivoc forfex 

9€p^ai|iic fomax 

ipaXibaic forfices 

obovTaTpai forfices dentariae 

uvic uomer 

piva lima 

piviov lima 

^oxXocXiGoupYOC uectes ferreus 

Trpiujv serra 

biaPnTric circinum 

T€p€Tpov perforacnilum 

TpuTiavov terebra 

CK€Trapvov ascia 

aHivri dolabra 

TTcXcKic securis 

TTcXuH bipinnus^) 

CK€vbaXov^^) bulsella 

TpixoXaPov bulsella 

C)LuXiov scalprum 

koXXtittip stagnatorium^*) 

puKavTi runcina 

puKavri plana 

KoXXT]Tr]p solidatorium 

CTa9|Lir| libella 

CKaXic sarculum 

^aKcXri ligo^^) 

aHivopuH ligo 

a^^Ti rutrum 

CKacpiov marra [196'] 40 45 50 55 60 [196«] 
65 70 1) xc^xaia m. 2 imeruit || 2) a post k ex i corr. m. ;2 ] 3) re ca; rc corr. 
911. ^ I 4) c(yrr. in lebes m. ^ || 6) i eo; h carr. m. ;? y 6) i sup. scr. m. 1 vel 2 
7) tXuitttip %n loco raso, ubi yXv^pxc fu4:rat | 8) n sup. scr. m. 1 \ 9) bipinnus 
corr. in bipinnis || 10) scriptum in loco raso, ut etiam duo quae secuntur lem- 
mata | U) a post n pro o sup. scr, m, 1 \ 12) post o eras. la Q 326 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA biKeXaov bidens 

TTUpa^Ti batillum 

TTupicxaTOC tripes 

opeXiCKOC berrum 
5 ^uXoKOiTOV molicadium 

pcXovTi acus 

aXucic catena 

XipaXicic manica 

iraibai conpedes 
10 ^axaipiov cultellum 

^axaipocqpayic culter^) 

^axaipa gladium 

ccpaTic occisorium 

Hicpoc gladium 
15 T]Tn]TTOV subula 

Hupov nouacula 

ecxapa graticla^) 

ecTia focus 
[197'] ovuxoTO^ov refectorium 
20 kXic clauis 

TpipoXoc KTTivouc morcx 

r]XoKOTTOV forma clauaris 

bpeiravov falx 

Xovxn lantia 
25 opuYCuc fonsarium 

cqpupa maleus 

TTepi-ocTpaKivov de fictilibus 

ocTpaKiva fictilia 

TTiGoc duleum 
30 Kepamov amphora 

XaYuvoc laguna^) 

av^iH cidix 

TTOTTipiov calix 

eueia mortarium 
35 eiTbric mortarium 

XoTrac patina XoiTabiov patella 
Tio^a coperculum 
TTaTeXXiv patella 
XUTpa olla 
CTafiVOC urceus 
TToXTapioc pultarium 
Xujvri infidiculum*) 
XWVT] tirctoriiun'') 
avTiov uas 
CKeioc uas 
Xuxvoc lucerna 

TTepi'KUTivuJV De scorceis 
CKUTiva scorcea 
pupca corium 
bep^a pellis 
CTCTacTpov segestrum 
u7TobT]^aTa calciamenta 
KaXcioi calcei 
KaXiTec caligae 
TXuJCCibec cingulae 
i^avTopia corigiae 
Kaccu^a solimi 
Kaccu^aTa sola 
cavbaXa soliae 
coKKOi soccae 
CKiabiov^) umbrella 
cqpepia pila 
Xt]ku6oc ampulla 
Xrixu9oc ampulla 
acKOC utris 
GuXaKOC follis 
i^ac lorum 
aTU)T€uc ductariimi 
XaXivoc frenum 
aTUJTOC aquiducteum 
^acTiH flagelliun 40 m *6 50 bb (iO C5 70 1) 1 8up. 8cr. m. j8 II 2) a post r ex i corr, m. J8 |j 3) a post \ ex n corr. 
m. 2; na m ras. || 4) i in dic 8up. scr. m. 1; d ex ci corr. m. ^ 1 5) c sup. scr, 
w. 1 vel 2\\^) ex a corr. m. 1 \ HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 327 CKUTOC flagra 
KopiC€ic pera^) 
omcGia postelena 
ecpiOTTiov scordiscus 
5 TiviXi habenae 
€VTTpoc9iX antelena 

TTepibibaciaXiou De ludo litte- 
rario 

Ypa^^axobiXacKaXoc ludi magister 

CTOixeurric elementarius^) 
10 bibacKaXoc doctor 

emcTaTTic magister 

KaBriTTTnc praeceptor 

cpoiTriTTic discipulus 

^aGriTTic discipulus 
15 ciV(poiTT]TTic condiscipulus "**) 

cuvhX9t]ttic condiscipulus 

bibacKaXia doctrina 

iraibia eruditio instructio 

iraic puer 
20 7TaibaTU)T0C pedagogus 

TraibaTUJTOC papas 

avaXoTiov manuale lectoriimi 

opGocTaTTic librarius 

PupXiocpopiov serenium 
SS^^Jtcuxoc armauolumen 

26 CTOXCUTTIC*) 

o^qpaXoc^) umbilicus 

i|iT]6a^oc cauculatio 

uTTOTpa^^oc praescriptum 
30 a^iXaa dictatum 

beXToi tabulae 

TTivaKibec tubulae 

TTuH tabella 

TTuHic tabella 
35 TTuHibiv tabella 40 Tpacptov stilus 

TTepiTacpoc praeducta 

TTuHiov buxum 

jLieXav atramentum 

^cXavppoxov atramentarium 

0T1KT1 theca 

KiCTiXic pumex 

KiCTipiv pumex 

capTT]C charta 

XapTT]C aTpaqpoc^) cartha pura 45 

XapTT]C TTcXiTTTOC^) charta deli- 

ticia 
XapTTic aiTeXXi^^evoc charta deli- 

citia 
TO^oc xctpTOC scafus 
OTTicGoc pacpov schida**) 
bicpGepai membrauae ^ 

Kavu)v®) regula 

^oXipoc plimibum [199'] 

^oXipboc plumbum 
KaXafioc calamum 
KaXa^oc canna 
eiTiTpa^fiaTa sentiola 
uiTO^VT]^a conmientarium 
ijii^iOiov cerussa 
XoTOC ratio 
Kivvapapic minium 
ijiTicpoc cauculus 
^apciTTiov saccimi 
fiapciiTOC saccus 
avaTivuJCKeiv *®) legere 
Tpacpeiv scribere 
)iav9avviv discere 
^eXeTav meditare 
qpiXoTTpviv studere 

TTepi- €icaTU)TT]c^^) De instructione 55 60 65 1) a eo; corr. m. 2 l 2) e ante 1 corr. ex c m. 2; n ex r carr. m. 1 1| 3) u 
in fine pro i sup. scr. m. 2 H A) postea ins. m. i | 5) in loco raso, ubi CTOXcuTrfc 
fuerat | 6) ante ay eras. ir J 7) \i vel )ui || 8) corr. in scheda | 9) Kav//////ujv (^oi 
delet) I 10) ui pro corr. m. i || 11) ui pro corr. m. H 328 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA T€XVTic TPCiMMCtTiKr|c artis gramati- 
cae 

Tpa^i^aTiKTic grammaticae 

cpajLi^aTiKOC grammaticus 

Texvi ars 
5 avaTTiuJcic lectio 

eHT]TTlcic enarratio 

biopGuJCic emendatio 

biriTTma narratio 
lloy»J^ueoc fabula 

10 ^CTacppacic metafrasis 

TTapaqppacic parafrasis^) 

cpuJvrievTa uocales 

cuvcpujva consonantes 

Tmiqpujva semiuocales 
15 acpujva mutae 

Ppaxia breuis 

^aKpa longa 

TrepicTTUj^evTi extenta 

XeHic dictio 
20 XoTOC oratio 

jLiTipTi XoTOC partes orationis 

ovo)aa nomen 

avTUJvu^ia pronomen 

pTiiaa uerbum 
25 ^eTOXTi partieipium 

empTma^) aduerbium 

cuvbeciLAOC coniuctio 

TTpoGecic'*) propositio^) 

TrapeiapoXric interiectio 
30 xeTvaXjLioc interiectio 

XeTXiaX^oc interiectio 

TTOiOTTic qualitas 

apiG^oc numerus 

Tevoc TpOTToc genus 
[200'] cxTma figura 

86 TTTUJCIC CaSUS 50 TTpocTiTopiTiKOV appellatium 
TTpocTiTopiKOV appellatiuum 

TTepicpuceuJceuj^aTOcavGpuJTrivou De- 

naturacorporishumani '') 
(puceic natura «o 

eEiCKaTacTTmXTTTiHic statura 
opacic pXTmfiaTTpoci|Jic aspectus 
^CTeOoc magnitudo 
uipoc altitudo 

TrXaTOC latitudo ^ 

^opqpTiTuqpoc forma 
XapaKTTip forma 
ibea figula^) 
Xpoia^) color 
Xpoa color 
cpuJVTi uox 
r)XiKia aetas 
Ppeqpoc infans 
appev masculus 
TTaic puer 
Pourraic primabarba 
avTiPoc inpubes 
acpeopoc inuestis 
aKaipeoc sinceris 

aK^aioc adultus 6o 

evTiXiH adultae aetatis [200°] 

mpaKiov aduliscens 
veaviac iuuenis 
avrip uir 

^ecKXiH maediaeaetatis 65 

uj^OTepov crudae aetatis 
Tepujv senex 
TTpecpuTTic longaeuus 
eu^opcpoc**) formosus 
GTiXia femina 7o 

KOpTibouXri ancilla 55 1) corr. pro purafrasis m. ^ || 2) r\ pro a sup. 8cr, m, 1 vel ^ i 3) inter pro 
et 86CIC deletae xi litterae H 4) pro corr. tn pre m. 2 | 6) DenataracorporishuniaDi 
8cr. m. 2 post ras. vocis humani m. 1 scriptae || 6) corr. in figura | 7) i sup. scr, 
m. 1 vel 2 Ji 8) inter eufLiopcpoc et dr^Kia eras. euxapaK || HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 329 TrapBevoc uirgo 

aK^aia adulta 

aKjLiaiaeTriTa^oc uiripotens*) 

YUVTi mulier 
5 Tovi^oc fecunda 

CTTipa sterelis 

CTippa sterelis*) 

^acTUJbec mammosa 

Tpauc anus 
10 Tpea uetrana 

aicxpoc mapoc turpis 

eiracppobiTOC^) uenustus 

TTiGavoc uenustus'^) 

u)paioc lepidus 
15 eueibec speciosus 

euTipocuJTTOC facetus 
dV] a^opqpoc deformis 

aTrpeTTticcaTrpoc indecorus 

aeibric informis 
20 XeuKOC candidus 

XeuKOXpouc^) candidicoloris 

XeuKOXpuJoc albicoloris 

XaiLATTpoc^) nitidus 

XaiiTrpoc clarus 
25 TTUppoc rubeus 

Eav9oc flauus 

lieXac') niger 

^eXavoc niger 

^eXixpouc fuscus 
30 ^eXavxpouc fuscus 

MeXavxpujoc fuscus 

ujxpoc pallidus 

XXujpoc®) uiridus^) 

TreXioc liuidus 
35 ^apKOc longus eTTi^TiKTic sublongus 
XiHapcioc ingens 
jLUKpoc pusillus 
ppaxuc breuis*^) 
eXaxiCTOc exiguus 
TeTpaTovoc quadratus 
TeTpaT///ujvioc ^^) quadratus^^) 
CTevoc^^) angustus 
bacicevTpiKOC pilosus 
bacuc hirsutus^'*) 
Kxvoc macer 
beTTToc^^) exilis tenuis 
eTTipeiv nasutus 
laeTOTTiac fronto 
KGqpaXov capud^'*) 
KO^rjTTic capilatur^*') 
aKapTOC intonsus 
ouXoc crispus 

aTiXoGpiE^^) deductis capillis 
aTiXoTpiH deductis capillis 
TToXioc canus 
^eXavGpiH nigris capillis 
KaTaTTOiXioc canosus 
TTUJTUJViujTTic barbatus 
aTevioc inberbis 
apxixvouc primi lanugine 
apxicevujc prima barba 
apeoTTUJTUJV malibarbius 
icxupoc ualidus 
icxupoc fortis firmus 
CTevapoc uegitus 
cGevapoc uegetus 
CTeppocoKXTipoc solidus 
aTovoc inualidus 
acGevTic inbecillis 40 [201«] 
46 50 65 60 66 70 1) ui ea; au corr. m, 2 || 2) hanc gl. imeruit m. 2 || 3) ctt ex iTie corr. m. 1 
vel ^ B 4) tu8 suppl. m. 2 i b) X »w ras. m. 2, ut videtur | 6) XainTTpoc ex Xaiiipec 
corr. m. 2 i 7) c ex voc corr. | 8) uj pro a sup. scr. m. 1 vel 2 || 9) corr. in 
uiridis | 10) b eo; p corr. | 11) ante uj del. o om. 1, sup. scr. m. Ivel2i 12) quadraius 
et €T€voc inseruit m. ^ [ 13) u post s pro o stip. scr. m. -2 1 14) \ pro b in marg. 
m. 2 I 16) capud ex capitu m. -2 || 16) corr. in capilator | 17) X pro asup. scr. m. 2 330 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA vu)9tic uiger 
[202'] Xmapoc pinguis 

iTi^eXec obesus^) 

UYiavujv saluus 
5 ^iXcpoc lippus 

TicpXoc caecus 

€Tepo(p9aX)aoc luscus 

TipoTacTap uentrosus 

TTpoKiXioc uentrosus 
10 KupcocKupTOC*) gibbcrosus 

CKafi^oc uarus 

op9ec rectus 

biecTparirievoc peruersus 

XocoH^) oblicus 
15 TrXaTioc obliquus 

Xujxoc clodus 

TXaiKOC*) 

^eXavo(p9aX^oc nigris oculis 

CTpaPoc stranbus^) 
20 KriXriTTic hymiosus 

evTCpocKriXriric*') ramicosus 

ipujpoc scabiosus 

ijiujpapic scabiosus 

Xixrivujboc inpetiginosus 
25 XiTTobepiaoc recutitus 

Kujqpoc bucKUjqpoc sordus 

ijieXXoc balbus 

ILieTaXoqpovoc uocalis 
[202"] euqpujvoc uocalis 

30 XcTTpujbric purriginosus 

qpaKUJbric lentiginosus 

TTobappiKOC podagricus 

XeipaTpoc chiragricus 

KuXXoc manchus 
35 Xopboc pandus cloppus obovTiac odentiosus 
jLiovoxeip unimanius 
XiXac labrosus 
oJocTO^oc oripudius 
o2Io^evoc puditus') 
eSabaKTiXoc sexdigitus®) 
TpucpepocaTToXoc mollis 
ckXtipoc durus 
Tpucpepoc tenerus 
uJTOCKXabiac^) flaccus 
uJTOKXabiac auriflaccus 
(paXaKpoc caluus 
avacpaXaKpoc reburrus 
pucoc rugusus^®) 
auKX^ripoc squalidus 
Tva9ujv buccusus^') 
eXacppoc leuis 
papic grauis 

TT€pi-TpOTTOV«av9pujTTivov Id est de 

moribus humanis 
TpOTTOi mores 
aTa9ocoioc^") beneficus 
aTa9oc bonus 
aTTiocaTUJC sanctus 
avxivouc soUers 
avxwouc astutus 
boXioc TTOvripoc") malignus^*) 
aibrmujv uerecundus 
aicioc faustus 
aKaipeoc integer 
iXiKpivrjC integer sinceris 
aKpiPric certus 
pe^Xioc flrmus 
aXri9Tic uerax uerus 40 45 50 [203': 
56 60 65 1) e sup. scr. m. .2 || 2) pr ex ot corr. -2 | 3) corr. in XoEoc | 4) pro 
interpretamento eadem quae supra notula est tironiana a m. 2 add. \ 6) corr. 
in strabus | 6) X sup. scr. m. 2, ut videtur | 7) corr. in putidus m. ^ | 8) u 
corr. in o m. ^ || 9) k sup. scr. m. 1 || 10) corr. in nigosus m. 2 || 11) corr. in 
buccosus II 12) e pro t sujk scr. m. 1 vel 2 || 13) rr j^fo ^ ^*P' 9cr. m, 1 vel 2 
14) g sup. scr. m. 2 i HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 331 aXKifioc bpu^uc acer 

bivoc acer 

aXuKOuc salsus 

euxoipic salsus 
5 amXXTiTTic emulatus 

Xva^apTTiTOC iimocens 

XpriCTOC imiocens saluator^) 

amXXT]TTic emulatur 

avaiTioc innocuus 
10 avapioc fortis ^) 

a£ioxp€OC idoneus 

aoKVOC inpiger 

airXoucTaToc simplex 
203«] airXouc simplex 
15 apTOC piger 

a^epi^voc otiosus 

rjcuxoc otiosus 

acqpaXTic cautus 

acqpaXric astutus 
20 aucTrjpoc^) ceberus 

aqpOovoc sine inuidia 

Tcvvaioc fortis 

T€Tpa^^aTiC)ievoc litteratus 

tXukuc dulcis 
25 TVUJ^boTic consiliator 

TpiTOpiKOC uigilans 

biKaio iustus 

boKi^oc munerator 

bu)poboTTic munerarius 
30 bopoboKOC continens*) 

evKpaTTic contens 

eVKpaTic taenax 

ebpaioc stabilis 

eK^ipacTiKOC efficax 
36 CKpiPacTTic efficax^) 40 €TT€VT]C copiosus 

emopoc copiosus 

eXaiTmujv misericors 

eXeuOepioc liberalis 

euaTU)TOC bene docatus 

evmpoccppoviiaoc^ prudens peritus 

evTi^oc honoratus [204'] 

emeiKTic modestus 

emeiKTic clemens 

embeEioc^ idoneus « 

embeEioc bono peritus®) 

embeHioc bonisperius 

emjLiovoc*) assiduus 

eubixujprjTOC penetrabilis 

eueiTTic XoTioc facundus 5o 

euKivrjTOC ^^) mobilis 

euKpaToc temperatus 

eujLiaGTic docibilis 

euvouc beniuolus^^) 

euirebeuTOC doctus eruditus 55 

euTrpocr]Topoc adfabilis 

eucepTic pius 

euTpaireXoc") iocosus 

eucTo^oc iocosus 

euqpT^oc faustus «o 

aHiomcToc faustus 

eucpuTic ingenius 

euxepTic facilis 

euxapiCTOC charitosus 

euxapiCTOC gratiosus 65 

euxpTiCTOC utilis 

euipuxoc animosus 

Tibuc iocundus 

rmepoc mansuetus [204^ 

T]Cuxoc quietus 70 1) saluator ex saluatus m. 2 corr. 1 2) fortis ex fonis corr. m. 1 vel 2 \ 
3) r\ 8\*p, 8cr. m. Ivei2i^)iexe corr. m. 2^6) hanc gl. m. 2 inseruit || 6) v 
po8t € m. 1 vel 2 sup. scr. i 1) l pro t ^P scr. 1». i || 8) t sup. scr. m. 2, ut 
videtu/r | 9) inter hoc et atUecedens lemma eTTiTcbioc Bo m. 2 scripsercU postea 
dektum || 10) t] pro v sap. scr. m 2 l 11) i pro e 8up. 8cr. m. 2 ^ 12) haec vox 
scripta pro voce erasa 1 332 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA GapcaXeoc alacer 
Gapcepeoc') alacer 
irpoGu^oc Taupoc alacer 
Gau^acToc mirus 

5 OaujLiacioc mirificus 
Oep^o calidus 
GpTiCKeuTTic religiosus 
Ou^ujbric animosus 
Gu^ujbric furiosus^) 

10 ibiOTTpaTMUJ sui negotii 
icpeuc sacerdus^) 
iepu)TaToc sacerdotalis 
eiXicpivric senceris 
icoc equus 

15 KaOapoc mundus 
Ka9ecTTiKU)c constans 
KaTecTa^evoc moderatus 
KaKpajievoc temperatus 
KOivoc communis 

20 KpaTTiTTiKOC*) tcnax 
Xa^TTpoc clarus 
Xa^Trpoc candedus*') 
XoTioc dissertus^) 
XoTioc eloquens 

25 ^eTpioc eiKTOC modestus 
[205'] ^eTpioc pauper 
mjLiTiTTic imitator 
liVTmujv memor 
|Livr|)iOKOC memoriosus') 

30 vricpujv subrius^) 

vo|LiiMOC ligitimusiustus') 
vouvexTlc cordatus 
UTTO)aoviTiKOC tolerabilis 
oHuc acutus 

36 Trapa^ovoc assiduus TraTTaibeu^evoc eruditus 
TTiCTOC fidelis 
TTiCTOKOC fidelissimus 
TTiCTOTaTOC fidelissimus 
TToXiTiKOC urbanus 
iToXXouaSioo preciosus 
TTpaTjLiaTeuTTic negotiator 
TTpoGu^oc animosus 
TTpovovTiKOC prouidus 
TTpocrivric blandus 
TTpoceiKTic blandus 
TTpocoxoc attentus 
TTpocoxoc cautus 
TTpoqpuXric amabilis 
epac^ioc amabilis 
TTpouviKOC lasciuus^^) 
ibuTTaGric lascibus 
cacpric disertus 
ciTTipoc silentiosus 
ciTTipoc tacitus 
coqpoc sapiens 
CTU)9epoc stabiiis 
CTuxiTTic stabilis 
cuveToc intellegens^^) 
cujqppujv subrius**) 
cujqppujv disertus 
Tpavoc integer 
uTiTic sanus 
UTiTic officiosus 
uTTTipeTiKOC officiosus ^^) 
q)iXaTa9oc benignus 
q)iXav9pujTT0C *^) liumanus 
(piXav9pujTT0C misericors 
cpiXoTTOVOC studiosus 
cpiXoXoTOC studiosus 40 45 50 55 «0 65 70 1) corr. ex 9apcaX€oc 1 2) u pro o sup. scr. m, 2, cum o iam m. 1 pro € 
sup. scripsisset (Teriosus, foriosus^ J 3) corr. in sacerdos || 4) k post r{ ex c corr. \\ 
5) e corr. in i m. J2 \\ 6) alt. s sup. scr. m. ^ || 7) s sup. scr. m. 1 D 8) corr. in 
8obriu8 m. 2 Q 9) t post i pro g sup. scr. m. 2 D 10) u post i pro b sup. scr. 
7H. 2 II 11) n ante s sup. scr. m. ^ | 12) corr. in sobrius [| 13) hanc gl. m. 2 
inseruit || 14) uu jyro o sup. scr. m. J, ut cidetur || HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 333 qpiXriOoc amandus 

qppacTTic eloquens 

cppovi^oc sapiens 

XprjCi^oc utiles • frugi 
5 TiXuxpriCTOC suauis 

ujKic uelox 

acKeTTOc inconsul 

a^epaioc inconsul 

acuvpouXeuToc inconsul 
10 acKOTTOC bicousul 
!06'] aypioc qppacic^) ferus ferax 

9TipiujbT]C ferocissimus 

aboKi^oc inprobus 

avaibr|C inpudens 
15 avbpavTic*) languidus 

aribTic litigiosus 

auGabTic adrogans 

aOe^iTOC infandis 

aicxpOKebTic sordidus 
ao puirapoc sordidus 

Xixvoc sordidus 

aKapOapToc inmundus 

aKa^TTTOC rigidus 

aKa^TTTOC indeclinatus 
25 aKapbioc sinecor 

aKiVHTTic inmobilis 

aKpaTTic incontinens 

aXaZ[u)V iactans^) 

aXoYTiCTOC inconstans 
30 acTaTOC inconstans 

a|Lia9Tic*) indocilis 

a^o9r]C negligens 

ajLiepi^voc securus 

a^e9poc inmoderatus 
30 a^VTmu)V inmemor 

a^qpipoXoc ambiguus 

avaic9T]T0C insensatus avaic9v//T0c'^') Inpudicus 
avbpoqpovoc omicidatrix 
aveXeu9€poc uerecundus 
avevTpOTTOC malemorius 
aveTTibeHioc ignauus 
aveTTiTebioc^) ignauus 
avTiKecTOC atrox ferox 
avTiXeu9epoc iguobilis 
avTiiaepoc inmitis 
aTTOTO^oc inmanis 
aTTOTO^oc uiracionabilis 
avicoc iniquus'') 
avoriTOC stultus 
avocioc sceleratus 
buccePTic sceleratus^) 
arraibeuTOC^) indoctus 
aTTav9pujTroc inhumanus 
aTTipoKaXoc insilens 
aTTipaYa9oc insolens 
aTTipoc inperitus 
aTTipocaqppujv inprudens 
aTTTiVTic abrogans^ 
aTTTiCTOC perfidus 
aTTrjCTOC infidus 
aTTr|CTOC incredibilis 
aTTXrjCTOC auidus 
aTTOVCTiOTiXevo demens 
aTTorravKTOC amens 
aTTOTOjLioc crudelis 
aTTpaTMaTeuTOCiv negociatur") 
aceXfic libidinosus 
apTOC piger 

arrpocTpaTOC inprouidus 
aTTpocKOTTOC inconsidcratus 
aTaKTOC^^) inmoderatus 
aTaKTOC passibus 
aTT^oc inhonoratus [206^] 40 45 50 55 60 05 
[207'J 70 1) c in (ppacic pro k «*p. scr. m. ^ [ 2) n pro v sup. scr. m. ^ l 3) i ex l 
corr. m. ^ || 4) a post n sup. scr. m. ^ | 6) inter y et t deletu p J 6) x pro b et 
b pro f sup. scr. t». ^ J 7) i post n pro ae sup. scr. m. 1, ut videtur || 8) scele- 
ratus et atraibeuTOC m. 2 inseruit | 9) r eo; s corr. m. 2\ 10) k eo: c corr. | 334 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA aiiiaoc ipfamis 

auTapecKOC^) sibi placens 

acpiXoXoKOC sine studio 

acppujv (lemens 
6 aqpuvc duri ingenii 

laxapric insulsus 

axpioc nequam 

axapiCTOC ingratus 

acpuXaKToc incautus 
10 axpicTOC pXa^epoc incommodus 

pavaicoc barosus 

pacKavoc fascinatur^) 

PaTToXoTOC neniosos^) 

Ppabic lentus*) 
15 TcXoioc ridiculosus^) 

YeXoiacTTic ridiculus 

TXiCKpoc flaccus 

TOVTicoc murmurator 
[207^*] TOVTUCTT]C murmurosus 
20 bairavoc sumptuosus 

bai|iiXr|C larcus*^) 

baTTavrjTTic prorogator 

biXoc formidolosus 

biXoc timidus 
25 biTibai^ov superstitiosus 

biapoXoc criminator 

bieqp9ap^evoc corruptus 

biTiXoic duplex 

bouXoT€vr|C genuiles 
30 bouXoTpoTTOc seruilcs 

bouXoTpOTTOC seruilis^) mores 

TeXoioc delerum 

bucappecToc displicens 

biCKoXoc difficilis 
35 bio)aa9r|C indocilis 

bia9riKU)v TrepiTpaqpeuc testamento- 
rum circumscriptor 40 [208' 

46 50 bucTpoTTOC malemoratus 

eKKexufievoc profluens 

ckXutoc lassus 

CKcppuJV amens 

eXaqppoc leuis 

evbiveuTT]c tergiuersator 

€v9ouciu)bT]C furiosus®) 

€TTapiCT€poc foriosus 

ev9oiciu)bT]C foriosus 

errapiCTepoc peruersus 

CTTiCKUvioc fastidiosus 

uTT€pT]q)avoc fastidiosus 

€pTO^u)KOC adulator 

epiCTiKOC ancillarius 

epiCTiKOC^) certatur 

epu)TiKOc'*^) libidinosus 

euavaTTiCToc credulus 

euTTicTOC credulus 

€UTi9oc stultus 

euT]9oc stultus 

euKaTaq)povT]Toc contemplor nomine 

T]buPioc uoluptarius 

TibuTTa9T]C uoluptarius 

9oTuPPu)bT]C tumultuosus 

9pacic audax 

lepocuXoc sacrilecus^*) 

Ka9uq)eTTic ^*) praeuaricator 

KaK0TTa9T]C laboriosus 

KaKor|9Tic malignus 

KaKo9eXT]C maledicus 

KaKoXoTOC q)ap^aKOC maleloquax 

KaKOTTOioc maleficus 

KaTai|ieucTr|C^') commeutor 

KaKor|OT]c maleuolus to 

KaXaH blandus 

KaXaKeuTT]c blandus [208'»] 

KOTTicTT]C aleatur 5S eo 65 1) a post T mp. 8cr. m. -2 || 2) ur corr. in or || 3) i sup. scr. m. 1 l A) n pro 
sup. scr. m. 3 i^) sus stippl. m. ^ || 6) corr. in largus g 7) is corr. in es m. 2\ 
8) hanc gl. m. 2 inseruit || 9) c post \ in ras. || 10) €pu)TiKoc post ras. euava litte- 
rarum m. ^ || 11) cus corr. in gun m. ^ 1 12) a sup. scr. w. ^ [ 13) v ex i m,ltelm.2 ; HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 335 KpauYQCOC clamosus 

KpauTCicoc uocifer 

Kup€iTT]C stactarius 

KXarujv oclifuga 
5 Xecxujbric molestus 

oxTipoc molestus 

Xu^oEtipoc familicus 

Xaxvoc helluo 

Xixvoc gulosus 
10 ^aviujbTic insanus 

^axi^oc litigiosus 

^cGucoc ebriosus^) 

jLiriTpOKaTOVOC parricida 

TraTpoKCgTOvoc parricida 
15 ^iaqpovoc sicarius 

^iapoc facinerosus 

^oixoc adulter 

fioixoc adulter moechus 

^iCTiTOC odiosus odebilis^) 
20 fiu9oXoTOC fabellatur*) 

^ucepoc scellestus 

bucepTi sceleratus 

^opoTTOVTipoc uafer 

^opoiTOvripoc stultus malignus 
25 TiavoupYOC omnimiseria*) repletus 
>9'] TTucTaKTTic^) soumiclosus 

vuiOric ignauus 

vujGtic uiger 

vocepoc languidus 
30 ouba^ivoc nullus 

ouba^ivoc nequa 

oubevoc aSioc nolidignus 

oubevoc a£ioc nulius precii 

oipoqpaTOC gulosus^) 
35 OiXeOpioc pemitiosus 

TravoupTOC uersutus 

TTapa^oXoc petulans 40 TTapabiTMa portentum 
TTapaciToc parasitus 
TTapaciTOC CTpaTUJTui appendix 
TTapaciTOC CTpaTUJTUi parasitus mi- 

letum') 
TTapaqppuJv insanus 
TTapoivoc uinolentus^) 
TTapoXKOC lentus 

TTpoKTOVOc parricida 45 

TTepiepTOC curiosus 
TTiKpoc amarus 
TTXavoc strofarius 
TiXavoc erronicus^) 
TrXeoveKTTic cupidus 60 

ttXtikttic saeuus 
TTOiKiXoc uarius 
TTpoTTCTTic procax 

TTpOTTeTTic porcax [209^] 

TTpOTTeTTic proteruus 
TTpoceTr|ceTTeTT]C mendicus 
rrpocTTOiTiTTic simulatur 
paOi^oc desidiosus 
paeu^oc resedes 
puTTapoc sordidus 
aicxpoKepbr|C sordidus 
ckXtipoc durus 
CKXivicpoc ^®) auarus 
qpiXapTupoc auarus 

cpiXapTupoc amatur^^) pecuniae 65 
TrXeovcKTTic amatur^*) pecuniae 

CKOTTTTIC ioCOSUS 

CKOTTTTic uituperans 
CTTaTaXoc delicatus 
CTaciacTT]C tumultuosus 
CTaciacTTic seditionarius 
Tepac portentum 
Tpaxic KaTTOTO^oc asper 55 60 70 1) «fp. 8cr. m, -212) corr. in odibilis m. 2\^) ur corr. in or || 4) a pro e 
corr. m. ^ I 5) K eo; c corr. | 6) u post g pro 8up. scr. m. 2 || 7) corr. in mili- 
tuiD t». ^ I 8) n po8t i 8up. 8cr. m. ^ | 9) hanc gl. m. 2 inseruit Q 10) i po8t X 
inseruit m. 2 lll) ur corr. in or 1 12) ur corr. in or 1 33G HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA TaPepvobuTric ganeo 

TaPepvobuTTic ganeosauinario 

TpexebiTTVOC copibicenus 

uppiCTTic iniuriosus 
5 uPpiCTTic contumilioaus *) 

uirepTiqpavoc superuus-) 

qpGovepoc inuidiosus 
[210'] qpGopeuc corruptor 

qpGopeuc stuprator'^) 
10 qpiXapTupoc auarus^) 

qpiXriTTicepacTTic araator 

qpiXr|TTicepacTr|c 

qpiXobapTTic plagosus flagitiosus 

aqpGovoTepov sine inuidia 
15 qpiXoviKOC contentiosus 

qpXuapoc garrulus 

qpXuapoc uerbosus 

cpofepoc terribilis 

qppiKTOC horribilis 
20 qpoveuc homicida 

qpoveuc sicarius 

XaXeiTOC miser 

XaXiapoc tepidus 

XpeoKOTTOC creditor 
25 ijieucTTic mendax 

i|iiXaYUJT0c'') 

ipuxpoc frigidus 

uj^oc crudelis 

TTepiTUJV KaTaaTOpavTTpaTMaTuj De 
forensibus negotiis; netia foren- 
ses 
30 TTpaYjLAaTa ayopea netia forenses 

axopeoc cuvoboc conuentus forensis 

TTpaTMa negotium 

TipaYMa eXGepion negotium liberale [210" 

3« 4U a^qpicpTiTT]Cic controuersia 

aTU)Tn actio 

diKaioXoTia iuris ductio^) 

diKaiobocia iuris consultum 

vom^ov iustum 

vofii^ov legitimum 

vo^oc lex 

KpiTT]piov iudicium 

biKacTripiov secretarium 

biKaiov TToXiTiKO iustum ciuile 

KpiTripiov Eevov iudicium peregri- 

num 
KpiTTipiov Hevov recuperatorium 45 
aiTOKpicic responsio 
aTToXucic obsolutio 
KabiKTi condamnatio 
TrpocKpicic addicio iudicato 
TTpocKupocic dominatio 50 

evTUTi uadimonium 
evTieTeOpaujLi^evTi uadimonium di- 

sertum ') 
evqpavic^oc postulatio 
evTeuHic postulatio 

TrapaPoXiovoKOiopoc*^) sacramentum 55 
CTpaTiKTiKCuvcTejLia aesasensum^) 
Xpeoc debitum 
baviov creditum 
baviov faenus 

oqparijLia debitum w 

KeqpaXaiov caput 

XpTic^oc sors pii^] 

kXtipoc sors 
TOKOi usurae 

TOKOieviaucioi usurae annuae ^3 

TOKOieHamviaioi usurae sex menstres 
Trpo9ec|Liia dies 1) u post t pro o sup. scr. m. 2 |1 2) corr. in superbus w. ^ y 3) hanc gl. 
m. 2 imeruit \\ 4) Iwc interprctamentum, ut amator in sequenti gl. in rasura »cr. 
m. 2: scriptum erat stupratur et auarus et in ras. versus seqticntis ainator | 5) pro 
interpretumento notula est tironiana, ut supra | 6) u post d corr. in i, ut rid. 
7) i cx e corr. m. 2 \\ 8) vo siq). scr. m. 2 || 9) corr. in aesasenuin | HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 337 imepaoptc^evri dies praefinitus 
XeuKO^a albugo 
PtpXiov libellus 
UTTOTpacpr] subscriptio 
6 TrpoTpacpr) praescriptio 
be^eicic proscriptio ^) 

U3'] apSaccai incipite 

Poii€U) adiuuo 

aTToapxTic ab initio 
10 ^ou) clamo 

apxri initio 

PaXofvr^ujv balineum 

apcuj^iar] incipio 

^ujuXr) curia 
15 apcar) incipite 

ppujcr]c esca 

apHr]9ar] incipit 

pXnPnX*) libri 

apxuinn^tt incipimus 
20 paXapOu) noceo 

apxu)v9Xn incipiunt 

Ppujxn^^c pluuia 

apxu)|ian incipiam 

aKUjnu) audio 
25 aKnenc audis 

aKUJuen audit 

aKU)ncujv audi 

aKU)ncu) audiam 

aKU)ncni audiit 
30 aKU)ncu)^€V audimus 

aKU)n€9€ auditis 

aKU)nu)n<^^v audiunt 
213"] aKU)Xu)n9u)*) sequor 

avapa9an ascendite 
35 ac^p^na impietas 

apn9|iU) niunero a7robnMU)c peregrinus 
anac9Xcn surgit 
aTa9u)c bonus 
aX€9na ueritas 
a7roXu)Tna excusatio 
aTU)vna satugo 
av€X€9Xn sustinet 
ava9u)Xn ortus 
ava9u)XnKU)C orientalis 
abu) canto 
aTVOc purus 
aTaTTU) diligo 
avK€9u)c inuictus 
bibacKO doceo 
bibacKaXoc doctor 
biaX€TU)^ai disputo 
b€C7ro9€C dominus 
b€C7roiva domina 
biapoXoc criminator 
baKpuu)'*) lacrimo 
bpu4i€uc cursor 
bpa\ie curre 
bpaKno mordeo 
biKa2Iu) iudico 
biKac€opiov''^) iudicium 
biKac€€C iudex 
btaKOVO ministro 
biaKOVia ministerium 
biaKOVOc minister 
biipu) sitio 
bai|iiX€C largus 
b€Xoc esca 
bi oportet 
boKi uidetur 
b€UT€pov secundum 
bpac^oc fuga 
biac€ per te 40 45 50 55 [214'] 
co 65 70 1) sequUur signim quod etsi finem indicat pro Explicit interpretari noli | 
2) n «w^ ^ «wp. scr. et pwnctis huc relatum | 3) ui post 6 pro ^ sup, «cr [ 4) k ex 
c corr. Ib) K ex c corr. | 

Corp. gloBB. Ut. tom. m. 22 338 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA bie^ie per me 

biaTTpaTMa^) quamobrem 

bocjiaTiZiu decemo 

bi€|i€pac interdies 
6 bouXoc seruus 

boiXia seruitium 

bouXe ancilla 

biaxpoTiou post tempus 

biaGiTTOCic deformatio 
10 biaXucic dissolutio 

XocfLioi da mihi 
[214"] b€u0€poc secuiidus 

bepiLia pellis 

bmXoc duplex 
15 biKatoc iustus 

be autem 

2[ujYpa(poc pictor 

2u)Ypaq)ia pictura 

2ujve ciiigulum 
io Zijj uino 

ZeXujTec zelotypus 

2euxic iunctio 

2u)Lie fermentum 

2uj€iK0C uitalis 
25 2uYiov stetora 

2uY0V iu^uni 

evioxoc auriga 

ejiepoc mansuetus 

eGoc^) mos 
JK) €)LieTepov nostrum 

e)Liir| nol)is 

ejuapTov poccaui 

ecxia quies 

eeeXoTi uolebam 
iis eXiipa uuxi 

€)Liiorioc mula 
[216'] ujeeoc deus 

epia)LiPoc triumphus 

eeopo spocto Geopiduj spectaculum 
eatjLiaZia miror 
GuTaeep filia 
etpic fenestra 
Oupujpoc hostiarius 
6por]Oi sedilia 
Gucia sacrificium 
GujLua^a incensum 
Opacuc audax 
GepjLievu) calefacio 
Oep^ov calda 
GepjLioc calidus 
Geiupecov conspice 
Gapcoc audatia 
GubpaH lactuca 
0ava0oc mors 
GijLieXe scaena 
©ep^oboeic caldarius 
0ec pone 
0aXacca mare 
0aXaccioc marinus 
0e)Lia premiu^) 
0eXia femina 
Xaoc populus"*) 
Xape accipe 
KU)Lia fluctus 
XiXTioc gulosus 
XiXTloc lucerna 
Xi)Liev portus 
Xi)Lioc fames 
XaXoc loquas 
Xtari ualdo 
Xa0iv latoro 
Xa^TTpov clarum 
Xa)Li7Tpo0aeoc chirissimum 
Xacieeva utilia 
Xeyu) dico 
XaYVia hixoria 
XeuKOV aluum 40 45 50 5i (W 70 75 1) TT sup. ficr. II 2) € e.r 6 corr. g 3) u ex ua m$. J 4) post o / Uitertila eraM HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 339 XiGoTi purum 

XoTOixapiv uerbigratia 

XaXu) loquor 

Xa^TTeu fulget 
6 XajiTrac faccula 

XuJTTijLia castania 
• Xu€OC lapis 

XuGevoc lapideus 

Xuoc lenis 
10 XriC6ic latro 

Xipic^) deleras 
JieT Xu)Yi2[u)juai cogito 

Xueic solutio 

jLiaeecic doctrina 
15 ^ieepUJTi mensura 

)LiiC€OC merces 

^apeip testis 

jLiiupujc fatuus 

jLievjLiiuiv monumentum 
20 jLiicoc odium 

)ieTiceu)c maximus 

)iece)Lippio meridio 

jLiuXujc mola 

^iaTipujc coquus 
26 )iacTiH flagellum 

^a)Li)LiTi auia 

^iilTrip mater 

)iiuXipujc plumbum 

)Liuia musca 
30 )Lii0oc fabula 

jLirivec menses 

jiTiri mens 

)Liri)Liipic querela 

jiariia^) insania 
35 |Liabi2[uj depilo 

^iHujq commisce 

jiOxXujC serra 
!1C"] M€Yic0ujc summus 

)LioXic uix ^iXq)oc lippus 
)Liovo(p6aX)Lioc luscus 
)Li€0pioc mediocris 
)Li6pujc pars 
)Li€0ujXTl participium 
|i€TaXivuj magnifico 
^eevujia penitentia 
^ieeuuj ebriussum 
TtapaxpojLiai abutero 
TTpujTiXeev processit 
TTpaTMa negotium 
TTivvuj bibo 
TTie bibe 
TTUJVOC dolor 
TTpaHov age 
TTpaHeic actio 
TrpaHiu)Liev agamus 
ttujXuj uendo 
TrpacijiUJri uenale 
Tri0oc doleum 
TTic0euuj credo 
Tric0oc fidelis 
Tric0iKOC fideliter 
TTiKeic pugnator 
TtapaKaXuj rogo 
TipocKuriuj adoro 
Ttapabujc trade 
Tiivuj esurio 
TiXujiov nauis 
TTa0oc passio 
TTpujXeTUJ predico 
Trapei^i Jidsum 
TrXepo impleo 
TTepi0uj)LiTi circumcisio 
ciOTTO taceo 
ciOTrac taces 
ciOTTTicov'^) tace 
ciTevaTMOC gemitus 
CTOipuj crucifigo 40 45 50 55 60 [217'] 
C5 70 75 1) p &» TT corr. y 2) ante )x delehim fun^o ipic 1 3) ir mp. scr. | 

22* 340 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA cGaupiucov crucifige 
CTttupiuc crux 
curiPaXXuj conmitto 
cuTiPuiXii conmisio 
5 caporiq)oc scopa 
cijLiiujYpa notarius 
cu^pujuXiOTi consilium 

CK€7T€UJ|Liai COgito 
CKCTTUJ tego 

10 C7T€UC0T1 festina 

UTiric sanus 
[217^*] uTTTip^cia ministerium 

uipTipcXujTi altum 

ucpoc altitudo 
15 UTTTiKUJOC oboediens 

uXti silua 

U7TV0C somnus 

q)iXav€po7TOC humanus 

(piXujHevoc liospitalis 
20 q)iXapYipoc auarus 

q)iXaKTi custodia 

q)ujc lumen 

q)iXujc amicus 

ipcucGTic niendax 
25 ^jujjiia bucelle 

i^juxujc frigus 

ipujpa scabies 

ipuYU) sicco 

i^jaXTibcc forfices 
30 0€UJVovuj)Lia deorumnomina 

0€oiXapoi dii propitii 

0€UJiupavioi dii caelestes 

0€UJia€ava0uji dii mortales 

0€UJi€7Tiploi dii terestres 
35 9€UJi€aXaccioi dii marini 

0€UJi7Ta0pujoi ^) dii peimates 

0€UJi)Li€YiCTOi dii magni 
[218'] 0€UJiunJiCTOi dii summi 

PaciX€uc rex ^aciXicca regina 
PaciXiKOC regaliter 
P^Xujc sagitta 
Ppabuc tardus 
TVUJCToc notus 
T€pujv senex 
T€Xuj rideo 
Ta^uji nuptiae 
T€UJpTia rusticatio 
Tcvvaxai nascitur 
Tpaqjuj scribo 
T€Tpan€va scripta 
Tpaq)€uc scriptor 
KaXajiUJV calamum 
TXuqjuj sculpo 
Tpa|iaT€uc scriba 
Tu^ivoc nudus 
T€V€Cic natiuitas 
tXuki dulce 
TXujcca lingua 

T€V€CTUJ fiat 

T€|i€ plenum est 

TpujTUJpuj*) uigilo 

TUV€ mulier 

T€ terra 

€p|i€V€UTic interpretes 

CTupujT] surge 

€av€i7Tic sidixeris 

€puj dico 

€0ujc consuetudo 

€7Ti0inia desiderium 

€u9uxuc felix 

€U7Tp€7TlC dcCOrOSUS 

€uxapi€TUj gratus 
€uxapTic9uj gratias ago 
€U7T€ dic 
€U7TUJV dixi 
€pujc amor 
€7Taivujc^) laus 40 45 50 55 CO 75 1) jyost a pro uj sh}). scr. y 2) piw cx pa corr. | 3) uj pro o sup. scr. | HEBMENEVMATA MONTEPESSVLANA 341 €x8€C heri 


€U€pT€ TTic benificus 


[219«] 


€£uj foras 


€X€TXOC titulus 


40 


€CUJ intus 


€U€uxoc feliciter 
^Xtttic spes 


€uaTT€XiZuj bonumnuntium 
5 €(piX€ca amaui 


iXaXujc propitius 
€uxapuc€U) gratiasagimus 


17T7TUJC equus 
€uxpiic6u)c utilis 


i7T7TUjbpuj|Lioc circus 


45 


€c6iuj edo 


i7T7TUjbpuj|Liia circenses 
cvTTipiZuj incendo 


icxipov firmum 
10 €X€u6€pujc liber 


laTpoc medicus 
€6i^oc paratus 


ibujc species 
19'] €pTa6ujc operarius 


ibpujc sudor 


50 


€pYUJV opus 


iXupoc fortis 


* 


€ViK€ca uici 


iK€)iepia equinoctium 
15 €ViKa uincebat *) 


i€p€uc sacerdos 
cviKOV uincebam 


t^epoc mansuetus 
€vav6iujv contrariura 


iXapoc laetus 


.•>:) 


€u6€UJC statim 


iXaTia uestimenta 
€^oc meus 


iXUJuc piseis 
80 €c6iv est 


i€paE accipiter 
€iciv€ sunt 


ibiujv proprium 
€C€UJcav sint 


ibuji ecce*) 


60 


€7Ti€puj7TUJC*) procurator 


Kaepujc mundus 
€X€UJ misereor 


KUJivujvuj commnnico 
25 €X€Ticai miserere 


K€pbujc lucrum 
€X€ri)Liujv misericors 


K0X7T0C sinus 
€X€Tmujcuvri misericordia 


K€pa€a coniua 


[220'-] 


€pTT€TUJV serpens 


KaXuj uoco 


66 


€Viau6oc annus 


KXib€C ehiues 
so €TUJ ego 


Kcvujv nouum 
€K€lVOC ille 


Kaiiivujc fornax 
€vujc unius 


KanOriXia^) semuntiae 


70 


€Ka6ujv centum 


KU^ia alea 
€7TT]£€V gelauit 


KupiaKOV domiiiicum 
35 €TUJTUJUV egocerte'*) 


KupiaKT) dominica 
€UjXujtujc rationabiliter 


Kupiujc dominus 
€Eo|iUjXujTiTai confitetur 


Kupia domina 


75 


€7TibTi quoniam 


Kpi6Ti hordeum 

1) n eo; u corr. || 2) uj utroque loco pro o sup. scr, | 8) gl inseruit postea d. m, 1: c 8up, 8cr, m. 1 B 4) post occo erasum muiidas || 5) KnOr^Xia vel Kr\Qr\^a | 342 HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA Kapbajiiuv nasturtium 

kikXoc circulus 

KXaboc ramus 

Kaeapa desceude 
5 KapTTUJC fruetus 

Kap7Tiuq)Ujpa fructifera 

KaGiiTWJpoc accusator 

KaXujc ))ene 

KaKiuc male 
10 Kai)Lia estus 

K€pauTioc fulmeu 

Kpioc aries 

Kpujvoc saturnus 

KaXXiCT€ optime 
[220'»] KaXXiCTOc optimus 
1« KpiGcTic iudex 

KX€povo)Lioc lieres 

KUjXaH adulator 

Ka6ap)Lia purgamentum 
20 Kai et 

Kaicuji et tu 

Kai€TUJ et ego 

KaiuJKivoc et ille 

Kaiauujoc et ipse 
25 Kai^ap ^) et enim 

Kipuj0u)c arca 

KaXXoc pulchritudo 

Kaipoc sors 

KuP€pvr|9r|C gubernator 
30 vuc0a2uj dormito 

vo)Liujc lex 

vriqjujv sobrius 

vauc nauis 

vnc0eiuj ieiunio 
35 viKUJ uinco 

viKa uincet 

vuvb€ nuncautem 

vuvaXri0ujc nuncuero vuK T€|Li€puJV dieetnocte 
vuijLuZiuj puto 
vuj etiam 

H€VUjbuJX0C*) hospitalis 
H€V7TV€uuj peregrinat 
SuXujv lignum 
SuXa ligna 
H€pujv aridum 
EuuJ rado 
Eupov nouaculam 
£uq)ujc gladium 
opxiCTric saltator 
UJjLiujXuJYUJ confiteor 
0)liujXujyticuj confitebor 
opuj uideo 
opKi2Iuj adiuro 
oiuJVUJKOTTia augurium 
obujc uia 
obuJiTTUJpoc uiator 
oXujic dens 
obujVT€C dentes 
0iK0V0)LiuJ^) dispendo 
ovuH uncx 
oq)iX€Tr|C debitor 
0)Li€Xia loquela 
ottXo arma 
obup)LiuJ€*) fletus 
OjLioiov simih^ 
opiT)^oi fossa 
ovuj)LiaZ[uj nomino 
ovuj)Lia nomen 
op0ujc recte 
opTiXujc iracundus 
oiKOVO)uia dispositio 
ouba)Liujc ^) nequaquam 
oXujc omnino 
o)Liujv tamen 
ouxi non 15 50 55 c» dj 75 1) K 2)10 "f sup. scr- II 2} lu jwst v jjro a suj). scr. || 3) ko ex kui corr^ 
4) u) pro suj). 8cr. || 5} uj j/ro o sup. scr. || HERMENEVMATA MONTEPESSVLANA 343 oiOeTCtp nonenim 

oxXuJC pupulus 

opTuH coturnix 

opvi£ gallina 
5 opu)c mons 

pobujv rosa 

pu)bu)Trujbiic rasurius 

piYUJ algeo 

p6TX^ sterto 
10 piviujv lima 

priiLia uerbum 

poq)U) sorbeo 

poq)Ticov sorbe 

pa^boc uirgii 
ispo^aiKOC*) latinus 

po^aioc romanus 
222'J piy}\ir\ roma 

Tpexu) curro 

Tpexe*) curre 
20 Tpocpoc nutrix 

TpOTO manduco 

TpujTe manduca 

TeGvriKev mortuus est 

TOTTUJC locus 
25 TapaHujv turba 

TaXac miser 

Tapixoc salsum 

Ti quid TiecTiv quid est 
TecTU)v faber 
TiTUJ pono 
TpaifLia uulnus 
ToEov arcus 
ToHoTTic sagittarius 
Xapa gaudium 
XU)Xoc clodus 
XapiZu)|iai dono 
XopTacia saturitas 
XaXKU)|iaTa aeramenta 
XaXKiov scuta 
u)|ioXu)Tnc confessus sum 
u)a oua 
uiboc cantor 
u)^eXecac enarrasti 
ijjpa^) liora 
u))Lioca iuraui 
KpovocjieTiCTOc ianuspater 
Kpovoc satunius 
Ceuc iupiter 
7TU)Cibov neptunus 
ttXoutov diispater 
TipaKXric liercuius 
riq)ecToc uulcanus 
a7TU)XXu)v apoUo 
epu)c cupido 80 bo 10 [222»] is r>o 55 1) a 8up. scr. H 2) post % del. c | 3) vj ex o corr. || HERMENEVMATA STEPHANl HP:RMENE\rMATA STEPHANI exprimenda curavi ox Henrici Stephani 'Glossariia 
(luobuB e situ vetustiitis erutis' (od. a. 1573) p. 237 — 305, ubi haec est inscriptio: 
EXCERPTA EX ALIIS VKTERIBVS LEXICIS GKAKCOLATINIS SEV GLOSSA- 
RIIS VT TVNC TEMPORIS VOCABANT VOCABVLA IN CERTA CAPITA VELVT 
IN COMMVNKS LOCOS DIGESTA. VNVM EX ILLIS INSCRIPrVM EST GLOS- 
SARIVM BEATI BENEDiari ABBATIS FLORIACENSIS. de caelo Trepi oupavoC 

caelura oupavoc 

stellae dcT^pec 

niibila V€q)^Xai 
5 iiebula 6|LiixXri 

serenuin eubia 

subnubilum eTTiv^cpeXov 

nimbus 6)Lippoc 

pluuia ppoxeioc 
10 stillicidium ciaXaYjiOC 

ros bpococ 

guttae ciaTovec 

nix xi^v 

gelus TraYCTOc 
15 frigus ipuxoc 

scoruscatio dcTpaTrri 

tonitruum PpovTrj 

fulmen K€pauv6c 

nox vuH 
20 tenebrae CKOTia 

sero 6ipe' 

mane TTpujt 

hodie crj^epov 

cras aupiov 
i:> dies fi)Li^pa 

lux q)iuc 

iterum de caelo Ttepi oupavou 
caelum oupavoc 
nubes ve'q)r| 
30 caligo d)Liaupia 
nebula 6)LiixXn 
stellae dcT€'p€C ros bpococ 

nubilum dTTiv^q^eXov 

imber 6|LiPpoc 

uapor dT^ic 

umor k^dc 

pluuia uct6c 

pluuit pp^x^i 

serenum eubia 

tranquillitas TaXrjvri 

frigus qiuxoc 

nix xi^v 

niuet x^oviZei 

glacies KpucTaXXoc 

pruina Trdxvri 

gelus TTaTeTOC 

stella dcTiip 

hiemps x^ijidiv 

uer fap 

aestus 9€'poc 

autumnus q)0iv67riupov 

calor GepjLiacia 

annus dviauT6c 

mensis ^lii^v 

dies f])Li€'pa 

nox vuH 

media nox jiiecovuKTiov 

gallicinium dX€KTpoq)U)viov 

post prandium )Li€Td fipiCTOV 

meridie bei^Xr] 

uespera ^TT^pa 

tenebrao CKOTiai 

aequinoctium icovuktiov 

solstitium fjXiocTOcia 35 40 45 50 ;>.> CO <5.) 348 HERMENEVMATA STEPHANI tonitruum PpovTrj 
fulgur dcTpaTrri 
fulmen K€pauv6c 
canicula kuu)v 
6 corona CT^cpavoc 
arcus Tpic 
tempestas OueXXa 

Deorum nomina ©euiv dvo^ara 

Deus 0€6c 
10 Saturnus Kp6voc 

louis Z€uc 

Sol "HXioc 

Mars "ApTic 

Neptunus TToccibiDv 
15 Vulcanus "Hq)aiCTOC 

Cupido "epujc 

Amor TT60OC 

Liber pater Ai6vucoc 

Mercurius 'Cp^fic 
»0 Erculus 'HpoKXfic 

Incubus TTdv 

Sacerdos 'l€p€uc 

Dearum Qcdujv 

Dea 0€d 
25 luno "Hpa 

Luna C^Xrjvri 

Diana *'ApT€)Liic 

Venus *Aq)pobiTri 

Minerua *A0rivd 
30 Mater deorum MrjTrip 0€ujv 

Terra rfi 

Opis 'Pea 

Ceres ArjniiTpa 

Concordia *0)Li6voia 
35 Latona AriTU) 

Bellona 'evuiu 

Furiae *€pivvu€C 

Isis (t>apia 

Camaenae MoOcai Muneta Mvimocuvii 
lustitia AiKaiocuvT] 
Honor TijLiri 
Salus TT€ia 
Vestia 'CcTia 
Felicitas EuTuxia 
Fortuna Tuxti 
Spes 'eXTiic 
Prouidentia TTp6voia 
Proserpina 0€pc€q>6vii 

de homine 7T€pi dv0puiiTOu 

homo dv0pu)Troc 

mortalis 0viit6c 

immortalis d0dvaToc 

uiuus 2;uj6c 

uita humana lwi\ dv0puiiTivri 

aetas f)XiKia 

spiritus 7TV€U|ia 

alitus dc0^a 

corpus cujjia 

respirium dvaTrvorj * 

uox (pujvri 

loquela XaXid 

sensus aTc0iicic 

sensus quinque aic0ric€ic Tr€'vT€ 

uisus Spacic 

gustatio Y^Ocic 

auditus dKori 

olfactio 6cq)pT]cic 

tactus acpr\ 

infans pp^cpoc 

paruulus V€0tv6c 

puer TTaTc 

impubens dvripoc 

aduliscens vcaviCKOC 

aduliscentula |i€ipa£ 

uir dvrip 

iuuenis V€U)T€poc 

masculus dppr^v 

foemina 0r|X€ia 40 45 JO ss 6) fii 70 75 HERMENEVMATA STEPHANI 349 mulier ^i)vr\ 
medietas ^ecrjXiS 
senior TipccPuTepoc 
senex y^P^v 
5 anus YpccOc 
anicula Ypotbiov 

de membris humanis 
dv9pu)7rivujv 

homo fivGpujTTOC 

membra ^i\r] 
10 uitalis ldjc\\ioc 

uita l{X)r\ 

anima ipuXT) 

uox q)U)vii 

corpus cujjLia 
15 caput KecpaXr) 

uertex KOpucprj 

caluaria Kpaviov 

cerebellum dvK^cpaXoc 

membranum ujLiriv 
20 capilli TpiX€C 

cincinni p6cTpuxoi 

crines TrXdKa^oi 

cirrus ck6XXuc 

frons ^idTUJTrov 
25 tempora Kp6Taq>oi 

anguli KavOoi 

supercilia 6q>pu6C 

palpebrae pX^cpapa 

oculi 6q>6aX|ioi 
30 auriculae diTia 

nasus ^uiBuJV 

bucae YvdGoi 

maxillae ciaT6v6C 

barba TTiuYUiV 
35 labia x^iXr) 

gingiuae ouXa 

dentes 6b6vT€C 

palatum oupavicKOC 

liugua xXwcca mentum Y^veiov 
rostrum CT^^ia 
saliua ci^Xoc 
ceruix auxriv 
collum TpdxnXoc 
guia (pdpuTS 
guttur Pp6yxoc 
TT€pl ^€Xujv iugidum KaTaKX^ic 

humeri di^oi 
brachia ppaxiov€C 
lacerti ^u€C 
cubiti dTKUJV€C 

manus x^^P^^ 
dextra beixa 
sinistra dpiCT€pd 
digiti bdKTuXot 
ungues 6vux€C 
pectus CTTlOOC 

cor Kapbia 
mamiUae ^acBoi 
uenter yoctt|P 
umbilicus 6|iq)aX6c 
dorsum vilnroc 
spina ^dxic 
latus TrX€upd 
ilia XaT6v€C 
lumbi lcxia 
renes V€(ppoi 
coxae KOTuXai 
nates TTirrri 

CUluS TTpU)KT6c 

ueretrum alboTov 
testiculi 6px€ic 
femora jLir)poi 
poplites dTKuXai 
genua T<ivaTa 
tibiae dvTiKvrima 
sura TCtCTpOKVTmia 
crura ck^Xt) 
tali dcTpdTaXoi 
pedes Trdbec 40 45 60 55 00 G5 70 75 80 350 HERMENEVMATA STEPHANI 15 nerui veupa 

uenae (pX^pec 

ossa 6cTa 

medulla |iU€X6c 
r» stentinae f VT6pa 

sanguis alfLia 

fel xoXr) 

alipe cixap 

omentum dTTiTrXoov 
10 earo cdpH 

pellis b^pjia iterum de membris humanis Tiepi 

^eXoiv dv0pu)7Tivujv 
membra liumana ixi\r\ dv0pu)7Tiva 
artus ^ma 
caput K€q)aXi^ 
capillus 0piH 
capilli nigri, rufi, flaui, cani ipixcc 

jieXaivai, Hav0ai, Tiuppai, TToXiai 
lanugo xvoOc 
cicinni pocipuxoi 
crines TrXoKa^oi 
caluaria Kpaviov 
membranum ujuriv 
uertix Kopuq)r| 
tempus Kp6Taq)0C 
tempora Kp6Taq)0i 
frons n^TUiTTOV 
cilium ^TTiCKUviov 
supercilia 6q)pu€C 
palpebrae pX€'q)apa 
genae uTTiUTTia 
oculus 6q)0aX)Li6c 
oculi 6q)0aXnoi 
lumina 6pacic 
pupilla K6pri 
anguli oculorum Kav0oi 
lacrimae bd^pua 
aures oijc 
auriculae ujTava auditus dKoai 

summa auricula TTTcpuTiov 

lannae Xo^oi 

trumae TTapojTibec 

facies 6i|Jic 

UultUS TTpdcUJTTOV 

niga i^uTic 
lentigines q)aKoi 
nasus nuKTrjp 40 C/s 20 mnf :)0 35 nares piV€C 
infranares mjCTaE 
t*,artilago Tpayavov 
mala 7Tap€id 
bucca Yvd0oc 
buccae Yvd0oi 
mfixillae cia^dv^c 
os cT6|ia 
roster ^utXOC 
labium x^iXoc 
barba tti&t^v 
submejitum dv0€p€uiv 
iingua TXuJCca 
sublingua u7t6tXujccov 
palatum oupavicKOC 
dens 6bouc 
dentes 6b6vT€C 
canini KUv6bovT€C 
molares ^iuXioi 
maxillares Y6)Liq)oi 
gingiuae oijXa 
risus YcXujc 
occipitium iviov 
ceruix auxnv 
collum Tpdxri^oc 
uua CTaq)uXr) 
tussillae 7Tapic0)Liia 
fauces q)dpuTY€C 
gurgulio XdpUY^ 
gubila Xai)Li6c 
iugulum KaTaKX€ic 
uin<»riis ijE))Lioc 45 50 M €0 c T5 HERMENEVMATA STEPHANI 351 scapula dbjLioTrXdTii 

conscaplium |i€T<i(pp€Vov 

alae jLiacxdXai 

liircus TpdTOC 
5 brachium ppaxiujv 

cubitus dxKUiv 

lacertus juOc 

lacerti miec 

musculus jiuiOv 
10 mauus x^ip 

ossa 6ct61 

meduUa ^iueXdc 

liniamenta cu)LipoXai dp9pu)v 

uena q)X^i|i 
15 neruus veOpov 

neruia veOpa 

color XP^I^ci 

articulum fipGpov 

firticula dpGpa 
20 (lextra beHid 

pugiius ypdvBoc 

alapa ^dmciLia 

colophus KdvbuXoc 

digitus bdKTuXoc 
2r, media manus dKpox€ipiov 

ungues 6vux€C 

poUex dvTix€ip 

palmus TTaXd^Ti 

interdita pecobdKTiAa 
M pectus CTfiGoc 

mamma ixoZdc 

mamillae iiaZoi 

papillae GriXai 

ueuter "iacjfiQ 
35 dorsum viutoc 

latus 7TX€Up6v 

membrana cerebri uviv 
cerebrum dvK^q)aXoc 
circulus oculi Tpic 6q)6aX|LioO 
40 barbatoria 7TUJXU)V0K0upia 
guttur ppoxxoc tules TTapicOjLiia 
ilia Xax6v€c 
mentula ipujXrj 
natura TTp6c6€^a 
mutunium tt^oc 
genitalia |Li6pia 
uerpa hpeixr\ 
culei 6px€ic 
uessica kuctic 
pectines €kt€Vioi 
cunnus kucGoc 
landica €cxapabiv 
stalis dpx6c 
ueretrum aiboiov 
calcania TT^^aTa 
uarix Ktpc6C; Kpic6c 
commissurae dpjLioTCci 
semen CTT^ppa 

cutis €7tX€PO011 

apparitio dTTicpdvcia 
talpa Y€U)pi0i6€C 

de studiis TTCpl q>iXoq)uviu)v 
orator ^rjTUjp 
declamatio dvaq)U)vricic 
lectio dvdYVUJCic 
narratio ilr]fr]Cic 
disputatio bidX€KT0C 
fabula ^O0oc 
auditores dKpoaTai 
condiscipuli cu)Lipa0iiTai 
uerbum pfijLia 
liber pipXiov 
titulus fX€TXOC 
uersus CTixoi 
causa biKri 
iudicium Kpicic 

de ludo literarum 7T€pi TpQMMdTUiV 

btbacKaXiac 
ludus btbacKaX€iov 45 50 55 G) G5 70 7.» 352 HERMENEVMATA STEPHANI scola cxoXrj 

auditorium dKpoairjpiov 
auditores dKpoaTai 
magister bibdcKaXoc 
6 praeceptor KaGriTiT^c 

doctor dTTlCTdTTlC 

doctrina bibacKaXia 

discipuli |Lia0riTai 

discipulae ]Lia6rJTpiai 
10 disciplina df ujyti 

condiscipuli cumLia0riTai 

pueri Tiaibec 

puellae Kopai 

uirgines TiapG^voi 
15 eruditio Traibeia 

industria q)iXo7TOVia 

docet bene bibdcKCi KaXoic 

exercet fvixvalex 

exponit dKTiGrici 
20 librum pipXiov 

manuale dvaXo^iov 

litterae YP^iM^ctTa 

syllabae cuXXa^ai 

uersus CTixoc 
25 pagina ceXic 

capitulum KcqpdXaiov 

scriptura Tpct9n 

lectio dvdYVUJCic 

fabulae |liO0oi 
30 sententia dTr6q)acic 

prouerbium TTapoijuiiov 

narratio bniYncic 

oratio euxrj 

figura cxnna 
35 poeta TTOiriTrjC 

orator ^r|TU)p 

accinctns Trp6c2[u)CTOc 

similitudo 6^oiu)cic 

pronuntiatio utt6kpicic 
40 comparatio icujcic 

parabole Trpooimov laus evKUijLiiov 

de militia iTcpi CTpaTe(ac 

castra iTapejLiPoXr) 

milites CTpaTionrai 

pedites TTe2oi 

equites \TT7TeTc 

sagittarii ToH6Tai 

desertores XemoTdKTai 

speculatores KaTdTrrai 

tesserarii YpctMMCiTeTc 

signiferi cTi|Lieioq)6poi 

dux f|Te)Liu)v 

praefectus fTrapxoc 

tribunus brjjuiapxoc, x^^i^^PXOC 

centurio ^KaT^VTapxoc 

euocatus Ta£iapxoc 

decurio bcKdbapxoc 

pax elprjvTi 

exercitus CTpdTeu)Lia 

legio TdEic, 0^|Lia 

lancea X6f XH 

hasta b6pu 

iaculum dKdvTiov 

spata CTTd0Ti 

gladius Hiq)OC 

scutum dcTric Kai cdKOC 

sagitta peXoc 

arcum t6Hov 

hostes TroX^iLiioi 

pugna Tr6Xe|Lioc 

rixa ^dxTi 

tumultus 06pupoc 

insidiae dv^bpai 

fuga q)Uf rj 

captiui alxMdXu)TOi 

custodia q)uXaKTi 

praeda Xritba 

spolia CKOXa 

obsides o^ripoi 

protector UTrepacTTiCTt^c 4i » 5J ^ «5 fif SO HERMENEVMATA STEPHANI 353 auxiliatores cujHjLiaxoi 

socii KOivu)voi 

lectio ^KXoTri 

agmen TdYliCt 
5 expeditio &boiTTopia 

impedimenta ^^7T6bia 

praelium 7rapafa^Tiq)ic 

explorator KaTdcKOTioc 

arma &n\a 
10 armati 6TTXiTai 

classis ct6Xoc 

armiductor 6TTXobibdcKaXoc 

fundibali Xi0op6Xoi 

campidoctor 67TXobibdKTTic 
15 ballistae KaTapeiai 

lorica 6u)pa£ 

balteus Idjvx] 

galea TrepiKeqpaXaia 

clipeus cdKOC 
20 aquilifer d€Toq)6poc 

circitus TTepiobeia 

cohors CTTCipa de ciuitatibus 7T€pi 7T6Xeujv 
eiuitas condita 7t6Xic dKTiCji^VTi 
urbs ficTU 
oppidum TToXixviov 

uicUS KUi^Tl 

murus T61X0C 

turris TTupYOC 

pinna ^TTaXEic 

moenia TTcpipoXoc 

propugnacula TTpojnaxuJvec 

porta ttuXti 

uallum xoipdbpa 

uia 6b6c 

uia publica 6b6c br^^ocia 

forum dfopd 

tribmial pfi|Lia 

basilica ^aciXiKii 

porticus CTod 

Corp. gloss. lat. tom. ni. 2;. 30 3r> 40 statua dvbpidc 
imago elKuiv 
ambulatio TTepiTTaTOC 
curia pouXii 

aerarium Ta2oq)uXdKiov 
ars T^xvri 

suburbanum TTpodcTCiov 
carcer Xa£ 
custodia q)uXaKrj 
cloacarius b€C)ioq)uXaH 
popina TTavTOTTwXeTov 
cauponium KaTTTiXeTov 
pistrinum dpTOKOTTcTov 
officina cuvepTiov 
tabema dpTacTripiov 
textrinum KOupcTov 
cripta paiTTi 
quadruuium d^q)obov 
platea dyuid 
ruga ^ujLiri 

angiportus CT€VU)Tr6c 
transitor TTdpoboc 
biuiima bioboc 
triuium Tpioboc 
ascensum dvdpacic 
descensum Kardpacic 
conlatio fpavoc 
populus 6x\oc 
semita dTpaTTdc, Tpi^oc 
tramis bioboc 
funius Ittv6c 
fumarium KaTTVoboxcTov 

horti KTITTOI 

publicum bTi|Li6ciov 
locus salubris uycivoc t^ttoc 
curtina ^jLiPacic 
perfusorium TTepixuTTJpiov 
bahieum paXaveTov 
assacella dq)ibpuJTr|piov 
fuUonium ^vaq^eTov 
sutrinum ckutivov 

23 4.*) 60 55 CO 65 70 75 80 35* HERMENEVMATA STEPHANI macellum KpeiuTriuXeTov 
alitorium XaxavoTruuXeTov 
perfusorium ^TiixvJTripiov 
seplatiarium ^upoTiuiXiov 
5 moiis 6poc 

de ueiitis Tiepi dv^jiiujv 

uentus Sv€|uioc 

uenti Sv€|uioi 

flatus Trvofj 
10 flat TTveei 

sufflat q)uccqi 

uultumus €upoc 

auater votoc 

fauonius l{(pvQOC 
15 aquilo pop^ac 

africus Xiip 

terrester dTTOf aioc 

strepitus i|j6q)oc 

clamor porj 
20 sonus fjxoc 

terraemotus c€icjli6c 

iatus X^^M^ 

procella KaTaiYic 

septentrio dTrapKiac 
25 subsolanus dq)iiXiaiTric 

circis KipKiac 

equalis x^poc 

turbines GueXXai 

eurus eijpoc 

30 cle nauigatione TT€pi vauTiXiac 

nauigatio vauTiXia 

portus Xi^rjv 

naualia V€U)pia 

mare tranquillum GdXacca YctXrivri 
35 litus aiYiaX6c 

fluctus KU|LiaTa 

insula vfjcoc 

unda KXubujv 

arena djj^oc nauis vauc 
longa ^aKpd 
piscatoria dXieuTiKrj 
tutela TTapdcrmov 
cariiia tp6ttic 
remus koittti 

puppis TTpUjiVTl 

antemna K^pac 
arbor Wvbpov 
funes cxoivia 
uela ap^eva 
segestrum biq)6^pa 
sentina dvTXia 
nauta vauTric 
uector ^TTipdTTic 
onus T^MOC 

ripa Sx^n 
fluuius TTOTa^idc 
pons f€(pvpa 

iterum de nauigatione TTepi TrXeii- 

ceujc 
nauigatio ttXoOc 

mare tranquillum GdXacca yaXTiVTi 
tenipestas la\r\ 
spuma dq)p6c 
fluctus KO^a 
portus Xi|Liriv 
traiectus biaTT^pa^a 
litus alYiaX6c 
nauis ttXoTov 
carina Tpomc 
malus \ct6c 
antemna K^pac 
uelum icTiov 
trocleae dTTibpojuiibec 
funes emcxoivia 
armamenta fip^eva 
ancora fixKupa 
gubeniaculum aux^vec 
gubernacula TTr^bdXia 40 45 50 .Kl Al *;.» :xt i^ HERMENEVMATA STEPHANI 355 gubemator KUp€pvTiTif]c 

proreta Trpuupeuc 

mercator fjiTTopoc 

ueetor dTTipdTiic 
6 remus Kibnr] 

negotiator TrpaT|uiaT€UTr|C 

sentina dvTXia 

puppis irpujLiVTi 

remiges KUJTTTiXdTai 
10 lapides XiOoi 

lapilli XiOdpia 

cuneus cq)r]V 

maceria TpiYXOC 

textrinum Yip^o^oiov 
15 cauema TpiiiYXa 

androna dvbpoiv 

culina liaTeipeTov 

granarium ciTopoXiiv 

horologium ibpoX^Yiov 
20 arbor ict6c 

carina Tp6mc 

prora Trpiupa 

onus Y^^oc 

de piscibus irepi lxOuu)V 
25 piscis ixOuc 
lupus XdppaE 
bucini KrjpuKec 

polypUS TTOXUTTOUC 

anguila ^yX^^ic 
30 mulus Tpif Xt] 

asellus dvicKOC 

sepia CTiTTia 

gobio YWJpidc 

lolligo TeuOic 
35 aurata Kpucoqppuc 

capito Ke'q)aXoc 

dentex KobovoH 

locusta Kdpa^oc 

iterum de piscibus Tiepl IxOuujv piscis IxOuc 
thynnus Ouvvoc 
lupus XdppaH 
mugilis KecTpeuc 
raea PaTic 
murena Cjuiupaiva 
asellus dvicKOC 
solea PouyXujccoc 
rubelliones dpuOpivoi 
muUus TpiYXa 
scams CKdpoc 
aurata xpucoq)puc 
anguila fvxeXic 

polypUS dKTdTTOUC 

lucusta marina Kdp^poc 
apua dq)uri 
delfinus beXq)Tvoc 
testudo xtXiuvri 
uitulus marinus (pwKr\ 
turdus KixXa 
umbra CKid 
saxatiles q)eKic 
turi)ido vdpKT] 

tmcta TpiUKTTlC 

sardina Opicca 
mustela YoXevri 
perca tt^pkti 
silurus Y^dvioc 
coruus KopaKTvoc 
lolligo TeuOic 
sepia criTria 
cancer KopKTvoc 
musculi iLiuec 
ostrea Tr|Oea 
salsamentum Tdpixoc 

SCOrj^ioS CKOpTTlOC 

albula iKTapa 

salmo aTTaKeuc 

belua marina ktitoc 

capito K^q)aXoc 

mbri dpuOpTvoi 

28* 40 45 50 65 00 r>5 70 75 80 356 HEBMENEVMATA STEPHANI catelli YCiXeoi 

oclata jLieXdvoupoc 

murices Kr]puK€C 

gobio KUJpi6c 
5 scillae Kapib€C 

balaeiia qpuiKr) 

murina fiX^ri 

lacerti koXoi 

pelamides TroXiTioc 
10 melmarinum (iq)uai 

conciliae Xavbec 

de agricultura Trepi ftuJTictc 

ager &fp6c 

casa KaXupn 
15 silua \j\r\ 

lucus fiXcoc 

segetes fipoupai 

spica ciaxuc 

frumentum 7Tup6c 
20 triticum cTtoc 

ordeum KpiGrj 

lenticula q^aKn 

cicor dpepivGoc 

papauer ^rJKUJV 
25 pratum Xeimuv 

foenum xopToc 

mannue b4.cnr\ 

uindemia TpUYriTOC 

torculare Xriv6c 
30 granarium ciTOpoXuiV 

ortum KfiTTOC 

rusticae fixpoiKOi 

operarii ^pfctTai 

fossor CKaq)euc 
35 grex dYe'Xri 

pastor TTOi^rjv 

saltuarius dTpoq)uXaH 

circitor KeXeuTrjC 

iterum de agricultura Trepi YtujpYlac &5 agricultura Y^ujpTia « 

ager dypdc 

salubris uteivdc 

predium xujp(ov 

possessiones KTrjjuiaTa, Xibpa 

regio frugiferay fertilis Xibpa xap-^s 

7roq)6poc, e{5q)opoc 
iugera TiX^Opa 
nemus v&ixx] 
pascua vojLiri 
pratum Xei|uiu)V 

silua uXri » 

saltus bpujuioi 
campus Tiebiov 
mons 6poc 
speculatio CKOTiiri 
praeceps Kpr^vdc 
uallis KOiXdc 
colles pouvoi 
terminus Spoc 
fines 8pia 
spelunca CTTrjXaiov 
saxa TreTpa 
ripa 6xQoc 
precipitia Kprmvoi 
glebae piIiXoi 

lucus fiXcoc t5 

semen crr^p^a 
seminatio crrdpoc 
spicae CTdxuec 
seges Xr|*iov 
fructum maturum, immaturum KOp- w 

rrov ujpi|Liov, fiuipov 
messis 0epic^6c 
messores GepiCTai 
mannae b^C|Liai 
manipuli bpdy^aTa 
aceruus 0rmu)V t) 

grauarium ciTOpoXiuv 
granum k6kkoc 
frumentum cTtoc <» HEEMENEVMATA STEPHANI 357 ordeum KpiOdpiov 

spelta 6Xupa 

alica x<^vbpoc 

legumen ficTrpiov 
5 faba solida Kuajioc 

faba fresa dpcTM^c 

leuticula (paKf\ 

pesum 7nc6c 

cicer dp^pivGoc 
10 milium K^f xpoc 

aerum 6popoc 

uiccia dq)dKT] 

auena ppdjuioc 

lupini Gepiioi 
15 fenumgraecimi tt^Xic 

papauer juiriKUJV 

git |Li€Xdv0iov 

fenum xdpioc 

paleae &x\)pa 
20 fenile xopToPoXiuv 

herba poidvTi 

columbare TiepiCTcpeidv 

uilicus oiKOVOjioc 

saltuarius dTpoqpuXaH 
25 colonus y€U)pt6c 

rusticus fif poiKOC 

circitor KUKXeuTrjc 

exactor drraiTTiTric 

operarius ip^dTTic 
30 mercenarius mcGuJTdc 

indigena dfx^pioc 

aratrum fipoTpov 

riuus ^eiGpov 

carrum aiiaJEa 
35 timo ^U|ui6c 

iugum 2ut6v 

rotae Tpoxoi 

cantus dTTicujTpov 

betus 7TaXai6v 
40 axes dHovec 

capsum TiXivOiov ferramenta dpfaXeia 
uinitor djiTieXujv 
putatores KXabeuTai 
fossores CKaq)euTai 
uinitores djuiTreXoupYoi 
uindemiatores TpuTTiTai 
propagatio TipoKaTopuTMdc 
uua CTaq)uXri 
racemus p6Tpuc 
maturum (jjpi^ov 
inmiaturTmi dujpov 
grana ^ujt^c 
cofinus K6q)ivoc 
cistema beHa^ev]! 
calcatorium Xtiv6c 
mustum TXeOKOC 
dulci TTiGoi 
oliuetum dXaiujv 
uindimia tputtit6c 
uindimiat TpuTaTai 

horti KTITTOI 

areae Trpaciai 
apiarium juieXiccaiov 
apes jLi^Xiccai 
mel jLiAi 

pomerium Tiapdbeicoc 
pastor TTOijuiriv 
caprarius aiTrdXoc 
subulcus cuoq)opp6c 
porcarius xoipopocK6c 
asinarius 6vTiXdTTic 
equitiarius iTTTTOKd^oc 
armentarius Pouk6Xoc 
armenta pouK6Xia 
bobile poucTacic 
equile \TTTT6cTacic 
ouile ^rrauXic aiXeai 
auriga fjvioxoc 
agitator dXaTrip 
uomer uvic 
stumbulimi K^VTpov 45 50 55 60 65 70 75 80 358 HERMENEVMATA STEPHANl grex di^i\r\ 
gregarius dTeXdpxric 
tubera vbva 
uadus bidpacic 
5 torrens x^^Mdppouc 
fluinen 7TOTa|ui6c 
ibns TTriTTi 
puteum q)p€ap 
molinae ubpaX^cia 

10 de arboribus Tiepi bevbpwv 
rami KXdboi 
folia qpuXXa 
laurus bdqpvii 
edera kiccoc 

15 pinUS TTITUC 

sappinus TTCUKri 
mirta ^upcivri 
pirum (Sttiov 
pruna KOKKUjuir^Xa 
20 nux Kdpuov 

ficUS CUKTl 

sorbus ^eXdvbpuc 

urairone Kdjuiapoc 

buxus TTuHoc 
25 malum ^f\\ov 

palma qpoTviH 

ulmus TTTeXea 

salice iila 

uinea fi^TreXoc 
30 uitis KXfi^a 

oliua dXaia 

armido KdXa^oc 

mora cuKdmva 

populum aiYeipoc 
35 quercum bpuc 

ilice TrpTvoc 

iterum de arboribus TTepi bevbpujv 
arbores bevbpea 
radices pilax rami KXdboi 
frondes KXdivec 
uirgae ^dpboi 
folia qpuXXa 
fructum KapTTOC 
sarmenta KXr)|uiaTa 
uitis SjuiTTeXoc 
oliua dXaia 
pabnone qpoTviH 

ficUS CUKTl 

nux Kapua 
perum Sttiov 
comua KcpaTe 
auolaiia XcTTTOKdpua 
melesperum |uieXujq)iXa 
iuniperimi dpKCuGic 
laurum bdqpvri 
myrta m3pTr| 
cypressum KUTTdpiccov 
buxum TTuEoc 

pinUS TTITUC 

nucispinea CTpdpiXoi 
pupules aixeipoc 
abies eXdTTi 
quercus bpuc 
fraxinum juieXia 
salix iTea 
acer cqpe'vbafivoc 
ulmus TTTeX^a 
edera kiccoc 
ilix TTpTvoc 
sabueus dKTrj 
cortix qpXoioc 
malum ^fjXov 
pessicum TrepciKOV 
cetreum ^CTTcpic 
citoneum Kubiuviov 
malum granatum ^oa 
prunum KOKKU|uir]X^a 
sorba oija 
ceresium Kepdciov 40 45 50 55 C"» f.j 70 75 » HERMENEVMATA STEPHANI 359 amigdaluin d|uiuT&otXov 
castaneae XoTnjuia 
lentiscum cxTvoc 
picea TTicca 
5 fauum q)€uXoc 
caproficus dpiv€6c 
oleastrum dYP^Xaia 
spina alba ^djuivoc 
arundo KdXajuioc 
10 ferula vdp0r|H 
spinae dKdvOnc 

de oleribus irepi Xaxdvwv 

olus Xdxavov 

coliculae Kpdfipri 
15 cyma 6p^€V0V 

malua fioXoxil 

betas c€UTXa 

rapa tott^^ii 

napi pavcabuc 
20 cucurbita koXokuvGii 

cucumeres ciKubia 

lactucae OpibdKia 

intuba c^pib€C 

fenuclum jidpaOpov 
25 porri TTpdcia 

cardi Kuvdpai 

menta f)buoc^ov 

apium c^Xivov 

ruta TTrJTCivov 

30 iterum de holeribus ircpi Xaxdvuiv 
holera Xdxava 

hortus KflTTOC 

hortulanus KriTioupoc 
uiridia xXujpd 
)5 holusmarinum OaXaccdKpajuipov 
uniones KaKOUpai 
origanum dpiTavov 
urtica KVibii 
malua jioXdxTi 35 betae ceuiXia 
radix ^dq)avoc 
lactuca OpibaH 
intibum c^pic 
cucurbita koXokuvOt] 

pepO TT^TTUJV 

rapa totT^Xti 
napus pouvidc 
pastinacae CTaq)iXTvoi 
porrum Trpdcov 
capitatum K€q)aXu)T6v 
ahum CKdpbov 
caepa Kp6|Li|iuov 
fasioli \6p\a 
cardus Kuvdpa 
asparagos dcTTdpa^oc 
asparagi juiudKavOoi 
puleium tMx^v 
pumex paioc 
sinapi civdTTiov 
anethimi fivriOov 
satureia Oujuippa 
apium c^Xivov 
ruta TTriTCtvov 
caules Kpdfxpai 
menta f]buoc^ov 
nepeta KaXajiivOri 
eruca €u2!aj|uiov 
feniculum juidpaOpov 
cirifolium KT]piq)uXXov 
atriplex dvbpdq)a£ 
escaria Tpa)£i^a 
sisamum cicajuiov 
ocimum ujkijuiov 
libisticum XipucTiKdv 
papauer jLir)KU)v 
ambuuia Kixuipiov 
apiastrum ipeubocAivov 
condimenta dpTU)iaTa 
cyminum kujluvov 
coliandrum KoXiavbpov 40 45 50 55 60 65 TO 75 80 360 HERMENEVMATA STErHANl trifoHum ipiqpuXXov 
fenumgraecum ifiXic, xtTiKcpov 
plantago (ipv6fXuJCCov 
herba pOTdvn 
6 iuncum cxoTvoc 
aedum deiZiujov 
faratalia cuvKOiTTa 
cucumeres ciKubia 

de auibus Tiepi 6pv€UJv 
10 auis opveov 

aquila deTOc 

uulturius f\)\\i 

pauo Tooc 

anser x^iv 
15 ciconia TreXapTOC 

mergus aiGuia 

apis jLiAicca 

musca fiuia 

coruus KOpaH 
20 coruicla KOpu)vr| 

eriuido x^Xibiuv 

turdus KixXa 

merulus KOipixoc 

passer CTOuGiov 
25 anatis vficca 

columba TrepiCTepd 

mutacilla ceicoTtuYic 

sturnus i|idpoc 

cicada T€tti£ 
30 coturnix 6pTuE 

luscinius dribuiv 

regaliolus paciXicKOC 

acceptor lepaH 

ficedula cuKaXic 
35 gabia f aXedf pa 

miluus iKTivoc 

pica Kicca 

iterum de auibus Trepi dpveujv 
auis 6pveov aquila derdc 
uultor f uip 
pauo Taoc 
ansera x^v 

olor KUKVOC 

ciconea TieXapYdc 
grus T^pavoc 
mergus dpujbioc 
coruus KdpaH 
coniix KopiuvTi 
gragulus KoXoi6c 
noctua T^ouH 
accipiter WpaH 
pullus veoTT6c 
gallina 6pvic 
gallus dX^KTUjp 
uespertilio vuKTepic 
hirundo x^^i^^v 
pica Kicca 
luscinius dribiuv 
palumbus qpdcca 
anes vfjcca 

picusmartius bpuoK6Xavp 
cuculus k6kkuH 
upupa ?7To£ 
turtur TpuYiuv 
merulus K^ccuqpoc 
acceia dcKaXdqpri 
cardelus dKavGuXic 
columba TtepiCTepd 
nidus veoccid 
passer CTpou66c 
fringillus cirivoc 
sturnus ipdpoc 
mutacilla ceicorrufic 
regius paciXicKOC 
ficeduia cuKaXic 
cicada t^ttiH 
miluus iKTivoc 
apis iLieXicca 
lucusta dKpic M i> jO OJ t» 65 ^ HERMENEVMATA STEPflANI 361 musca ^uia 

tinia cf)c Kai ppujTrip 

cimex Kopic 

pulix ipuXXoc 
6 pimiae TTTepd 

alae TTTepuYtc 

rusfcrum ^uyxoc 

pulluli veoccoi 

uespae cqpfiKec 
10 ossifragus dcTOKopaE 

bubo vuKTOKopaE 

perdix TT^pbiH 

alcion dXKUoiv 

bardea KopubaXXoc 
15 auima ipuxrj 

tabauus |uiuu)i|; 

uespertilio vuKTepic 

attagena dTTaYcic 

culex Kiuvuiip 
20 bardaia K0pubaX6c 

quercedulus pocKCtc 

mergulao aiGuia 

papilio ecTTivin 

scarabaius KdvGapoc 25 30 35 10 de bestiis Trepi Gripiujv 

bestia 0ripiov 

bestiae ferae Gfjpec fiYpicti 

UUlpis dXlUTTTlE 

leo Xeu)v 

leopardus iTdpbaXic 
ursus dpKTOc KXiapicoc 
lupus XUKOC 
canis kuujv 
inductor dnpipacTric 
index )LiTivuTr|C 
elephantus iXeqpac 
aper cuaYpoc 
ceruus fXaq)oc 
inuleus veppoc 
caprea bopKdc 55 60 taurus Taupoc 

uitulus jiocxoc 

pullus TTUIXOC 

sus uc 

malalis tojuuoc 45 

ouis TTpopaTov 

equus irrrroc 

equa q)oppdc 

uacca bdjLiaXic 

aries Kpioc 50 

agnus dpviov 

capra aiH 

hedus fpiqpoc 

hircus Tpd^oc 

pecora 0peVM«Ta 

scrofa Tp6^q)aiva 

porcellus bdXq)a£ 

grex dYe'XTi 

lupus cerualis 0U)C 

lepus XafUioc 

cattus aiXoupoc 

ichneumon ixveu^iujv 

caprifer aifaYpoc 

simius 7Ti0TiKOC 

iricius exivoc es 

rana pdTpaxoc 

formica |Liupnri£ 

formicae laupfiTibovric 

surix ^Oc 

mustela fctKf] 70 

camelus Kd|LiriXoc 

panthera 7Tav0rip 

tigris Tiypic 

eanis uenaticus kuujv 0TipeuTiic 

canis uestigator kuu)v ixveuTric 75 

catulus CKuXaE 

lupa XuKaiva 

asinus 6voc 

mulus f|)Liiovoc 

bos poubiov &o 

mansuetus r^fiepoc 362 HERMENEVMATA STEPHANI lea Xeaiva 
porcus xoipoc 
strutio CTpou0OKd|uir|Xoc 
talpa dcqpdXaH 

5 de aedibus irepi vaiuv 

aedes va6c 

sacrum i€p6v 

uestibulum 7Tp6vaov 

ara pu)|i6c 
10 sacrificium Oucia 

hostia GOjuia 

turibulum 0u^iaTr|piov 

corona CT^q)avoc 

simulacra Hoava 
15 imagines eiK6vec 

dona xdpicjia 

sacerdos lepeuc 

popinarius 0uTr|C 

uictimarius jliocxot6^oc 
20 diuinus fidvTic 

hariolus TrpoqpriTTic 

edituus veuJK6poc 

tus Xipavoc 

augur oiuJviCTric 
25 flamen ireipocic 

poutifex lepo^vrijLiiuv 

fetiales cirovboqpopoi 

de magistratibus irepi dpx6vTUJV 

magistratus fipxujv 
30 prineeps TrpujT07ToXiTr|C 

rex paciXeuc 

regina paciXicca 

imperator auTOKpoTUjp 

augustus cepacTOC 
35 senatus cuvKXrjToc 

senator cuvkXtitik6c 

consul urraToc 

proconsole dv0uTTaToc 

praefectus ^TTapxoc praetor CTpaTr^t^c 

propraetore dvTicrpdTTiYOC 

consularis Ka0oXiK6c 

rationalis Xotik6c 

curator q)povTiCTf|C Kai XoTiCTfjC 

dux fiYejuiuiV 

questor Tajiiac 

legatus TTpecpeuTrjc 

censor Ti|LiT]Tric 

aedilis dfopovdfioc 

iudex KpiTTjc 

tribunusplebis brmapxoc 

scriba Tpa|ui|uiaTeuc 

designator dTTicr^fioc 

descriptor biafpaqpeuc 

augur oIujvock6ttoc 

munerarius dYUJVo0eTT]c 

decurio pouXeuTrjC 

conuentus cuvoboc 

paganus q)uX^Tr|C 

curia pouXrj 

comitiae dpxiaip^cia 

designati dTTicrijLioi 

decretum drriKpi^a 

consilium KOivopouXiov 

edictum bidTaTM« 

lex v6jLioc 

aruspex 0uttic 

pontifex lepojuivrifiujv 

rector papboOxoc 

magister equitum iiTTTapxoc 

tiamen TTpuTavic 

publicus br|)Li6cioc 

quinquennalis 7TevTaeTT]piK6c 

reus u7T6biKOC 

patronus causae cuvrjTopoc 

iuridicus lafiac 

de medicina iaTpiKrj 
medicus laTpdc 
clinicus kXivik6c 40 45 50 55 60 65 70 75 HERMENEVMATA STEPHANI 363 uulnerarius TeipujToc 

herbarius pOTaviKOC 

oeularius 6q)6aX^iK6c 

cura OepaTTeia 
5 eircitura Tiepiobia 

eger vocep6c 

pulsus uenae qpXeuTjiovoc 

febris TiupeTOC 

febris acuta irupeTOC 6£uc 
10 infirmitas voGopcTTic 

accessio eicpoXrj 

status dKjuiri 

declinatio UTToXriTouca 

conduplicatio cuvavabiTrXujcic 
15 continuatio cuvGecia 

reliquiae KaTaXeimmaTa 

laxamentum x^Xacjuia 

alleuatio Kouqpicjuia 

sine febre dTTUpeTia 
20 sinceritas eiXiKpiveia 

repetitio dTTiTpoTriacfi6c 

sudor ibpiic 

fomentum dvppoxri 

adiuuamentum porjOrma 
25 medicamentum q^dpfiaKOV 

frenetis qppeviTic 

ardor KaOcic 

capitis dolor Keq)aXapf ia 

lateris dolor TTepiTTXeujuiovia 
30 pubnonis ualitudo TrXeupiTic 

cordis ualitudo KapbiaKOC tt6voc 

suflFocatio cuvaYeGri 

contractio TrapdXucic 

defectio XiTToGu^ia 
35 insania ^avia 

tussis prjH 

tabes Tf\E\c 

debilitas TTapdXucic 

tertiana Tpiraiov 
40 quartana TCTapTaTov 

cotidiana KaOrjjiepivd suspecta uttotttoc 
renium ualitudo veq)piTic 
calculosus Xi6iu)V 
tormenta CTpavTaXiai 
cruditas aTTieXTTeicia 
splenicus cttXtivik6c 
hydropicus ubpujmK6c 
sanguinis missio q)XepoTo^ia 
sectio biaipecic, 
circuncisio Trepiaipecic 
uulnus bXeifia 
carbunculus dvGpdKiov 
umor Ixujp 

exarticulatio dEdpeprma 
articuli dolor dp9piTic 
hernia Kf\Kr\ 
collectio dTTdcTrjfia 
pustula ipubpdKiov 
acrimonia eHeGriMaTOV 
enisacrum dpuciTTcXac 
inflatio dfxq^ucr^fia 
feruura q)XeTfiovr| 
dolor tt6voc 
furunculimi boGirjv 
hordiolum Kpi9dpiov 
sinus K6Xq)oc 
scabiola ipuipa 
uua CTaq)uXr| 
tinea crjc 
lacrimae bdKpua 
turbatio rdpaxoc 
orbatio Tuq)Xujcic 
inunctio fvxpicic 
uisitare emcKev|iai 
immortalia dOavdcia 
ignis rrup 

de carne TTepi Kpeuiv 
caro Kpeac 
j)orcina xoipeiov 
lactantina faXaOrjvov 45 50 55 60 C5 70 75 80 364 HEEMENEVMATA STEPHANI uerbeticina iTpopdTeiov 

agnina Spveiov 

caprina atf eiov 

bubal poeiov 
5 uitlina |ui6cx€iov 

ceruina dXdqpeiov 

anserina xn^^iov 

aprina cudTPCiov 

crudum dj^6v 
10 coctum ^ttt6v 

conditum T^pTujuievov 

lacte TdXa 

casiuor Tupoc 

sumen ou9ap 
15 uulua MnTpa 

mel iLi^Xi 

lasar 67t6c 

iterum de camibus Tiepi Kpeuiv 

caro Kpeac 
20 uerriua lieiva 

scrofina CKpujq)ea 

porcina xoip^ict 

bubula p6iva 

uitulina ^^cxeia 
25 uaccina ba^dXeia 

caprina aiYeia 

hedina epiq)eia 

beruicina TipopdTeia 

agnina dpveia 
30 ceruiiia eXdqpeia 

ursina dpKeia 

leporiua XaYu^a 

anserina x^veia bibisti fTTiec 
calidum Oepjbidv 
feruentem 2ecT6v 
frigidum i|juxp6v 
tepidum x^ioip6v 
merum dKpaTOV 
aquatum ubapf] 
temperatum K€Kpa|ievov 
dulcem t^wkuv 
succidum dvbuKa2Iov 

iterum de potione Trepi ttotou 

potio TT^TbC 

bibere Tiiveiv 
aquam ubiup 
frigidam i|juxp6v 
recentem veap6v 
temperatum euKparov 
feruentem 2!ecT6v 
uinum olvov 
uetus TraXai6v 
merum dKpaTOV 
aquatum ubapec 
dulce yXuku 
suaue xpncT6v 
mustum y^€Okoc 
campanum Ka^rrav^v 
graecanicum piGuv6v 
sicuium ciKeX6v 
creticum dXXriviK^v 
afrum dq)pov 
rusticum dypoiKOV 
marsicum jnapciKdv 
passum ^vpnMa 10 45 50 55 &) 65 7a de potionibus Tiepi Tr6TU)V 
85 potio tt6toc 
uinum oivoc 
uetus TraXai6c 
mustus YXeOKOC 
rusticus dypoiKOC de habitatione TTepi oiKfjceujc 

habitatio oikticic 

domus oiKia 

structura oiKobo^ri 

paries toTxoc 

fundamenta Oefi^Xia 75 HERMENEVMATA STEPHANI 365 lapides XiOoi 

harena Smiioc 

lutum nr]K6c 

lateres ttXivGoi 
5 inpensa q)upa^a 

struitur olKobojiieiTai 

tegitur CT€T(i2[€Tai 

calcs acp€CTOC 

testae ScTpaKa 
10 trabes boKoi 

tectum K^pa^oc Kai ct^yoc 

tegulae Kcpa^ibec 

imbrices KaXuTiTfipcc 

subnmda u7t6ct€TOV 
15 camera dpoq)rj 

asercli CTpmfipcc 

ostium Giipa 

ianua ttuXujv Kai auXri 

cardo CTp6q)ivH 
20 limen oub6c Kai q)Xid 

mandalus KaTOX€UC 

fenestra Gupic 

claustrum KXeTGpov 

conpluuium in^cauXov 
25 pauimentum ?baq)OC 

tesselatum i|jriq)oX6fima 

maceries Tpifx^^c 

canalis ubpox6ii 

cloaca d^dpa 
80 cenaculum uTrepujov 

columnatum 7T€picTuXov 

cubiculum koitiuv 

cella olKr|]Lia 

porticus CTod 
85 scala KXifiaE 

equile \7TTr6cTacic 

praesepium q)dTvri 

cistema b€Hafievr| 

angulus YW)via 
40 uiuarium lx6uoTpoq)eTov 

cellarium Ta^eTov solarium f|XiacTr|piov 

picturae 2IuJTpaq)iai 

tubus cujXriv 

horreum euboxov Kai dTToGrJKn 

subdiual fiTTaiGpov 

balineum paXaveTov 

fossa Tdq)poc 

tabula cavic 

scobis TTpicjuia 

superlimen uTT^pGupov 

urbana TToXiTiKd 

rusticana dtpoiKa 

triclinium TpiKXivov 

hiemale X€i)ii€piv6v 

aestuale 0€piv6v 

stabulum i7TTT6cTacic 

cella uinaria olveoiv 

pergula TTepiq^avT] 

anaticla dTTiCTpoq)ic 

fumarium KaTTVob6xoc 

ualuata biOupov 

palus TTdccaXoc 

lucus fiXcoc 

insula vficoc 

prospectus fiTTOvpic 

silanus Kprjvri 

testatium 6cTpdKiov 

lapideum XiGivov 

sera jnoxXdc 

lignarium HuXo0r|KT] 

focus Xa^TTpoc 

rogus Tdq)oc 

sepulcrum TU|Lipoc 

monumentum ^vrmeTov 

de supellectile TTepi dvbo|Li€viac 
supellex lignea ^vbo^evia £uXivTi 
lectus KXivTi 
sponda ^vrjXaTOV 

pes TTOUC 

lectipedes KXivdTTobec 45 50 55 CJ C5 70 75 80 366 HERMENEVMATA STEPHANI armarium ttupyickoc 

arca Kipu)T6c 

locellus Y^^ccoKOjLioc 

orbis kOkXoc 
5 uerticolum CTp6q)iv£ 

sella arcuata Gpovoc 

sella curulis biq)poc 

camera dpoqprj 

subaurata uiroxpucoc 
10 capsa Ktt^TTTpia 

tripes TpiTTOuc 

subsellium biebpov 

carnarium Kpe^acTrjpiov 

pila oX|Lioc 
15 cribrum k6ckivov 

magidem jndKTpav 

rota Tpoxoc 

axis fiHujv 

iugum ZuTOV 
20 formae KaXoirobec 

regula Kaviuv 

infudibulum x^vri 

malleum cqpupav 

palus TrdccaXoc 
ur) tudieula TOpuvri 
• flabellum piTiiCTrip 

muscipulum inuaYpov 

lanterna q)av6v 

moechulus evq)avov 
30 po2)ia 2[u)^iipucic 

sporta CTTupic 

scopam cdpov 

tendicula cxacTnp 

manubrium CTeXe6v 
35 modius xoiviE 

semodius fimxoiviKOV 

tela ict6c 

telaepes ict6ttouc 

baculum paKTT^piov 
40 fustis p6TraXov 

insubulum dvTiov radius KepKic 
rusus fiTpaKTOC 
colucula TiXaKdTT] 
uerticellus cq)6vbuXoc 
iniclaris dTTivriGpoc 
pluteum TTapdGe^a 
muscipula jLiudTpa 
alueus CKdq)T] 
speculum KdTOTTTpOV 
dolium TTiGoc 
culcita tuXt] 

puluinum TTpocKeq)dXaiov 
ceruicale uTTaux^viov 
stragulum TrepicTpujfLia 
lectica q)opeTov 
uasarium CKeuoGrJKTi 
pondera CTaG^ia 
libra XiTpa 
selibra f^iLiiXiTpov 
s(*xtarium Ee'cTr|C 
imina fmiEecTov 
panarium dpToq)6pov 
cupa Kui|je'XTi 
peluis XeKdvTi 
spongia cq)6YT0C 
pistillus dXarpipavoc 
mola iliuXti 

de artificibus TTepi TexviTUJV 
artifex Texvirric 
ars TtxvTi 

fabcr ferrarius cibripOK^TTOC 
faber aerarius xciXKeuc 
argentarius dpYupoKdrroc 
aurifex xP^cox6oc 
figularius Kepajuieuc 
sutor CKUTeuc 
lucarius 8iupaKOTroi6c 
seplatiarius |liupottu)Xtic 
negotiator TrpaTHaTeuTric 
nummolarius TpaTre2iTT|C » 60 ^ 79 M w HERMKNEVMATA STEPHANI 367 foenerator baveiCTrjc 

leiio Xivo 

uenator kuvtiyoc 

auceps 0Tip€UTric 
5 piscator dXieuc 

fullo Yvacpeuc 

lanarius dpioupyoc 

textor ucpdvTTic 

plumarius ttoikiXtiic 
10 tinctor pacpeuc 

celator TOpeuTrjc 

pistor dpTOKdiTOC 

statuarius dvbpiavTOTroidc 

seductor ^HavbpaTrobiCTric 
ir> pictor 2IuJYpd(poc 

lapidarius XiGoupydc 

clostrarius KXeibOTroidc 

cocus )LidY€ipoc 

stabularius TiavboKeuc 
20 balneator paXav€uc 

hortulanus KTiTroupoc 

sarcinator av€paX€C 

tonsor KOup€uc 

carbonarius dvGpaKdpioc 
2r, mulio 6vTiXdTr|C 

inaurator xpwcuJTf|C 

glutinator KoXXTiTrjc 

grabataris KXivotroidc 

laterarius TrXivGoupxdc 
r*o comarius K€paoE6oc 

iunctor Z^ukttic 

lutor fiXiacTrjc 

lentiarius 66oviaK6c 

uulgenarius ^oiXTroXr^c 
sr. sagittator TolevTf\c 

scriptura ypa(pr\ 

scalptor yXu9€uc 

de aureis Tr€pi xp^c^ujv 
aurum xpv^c6v 
40 aurea xp6c€a nodus S|Li|Lia 
clipeum dcTribiov 
anulus baKTuXioc 
monile 6p|Lioc 
armillae 7r€pix^pia 
ueriolae i|i€X€iai 
catena dXucibiov 
lapilli XiOdpia 
inaures ^varria 
gemma ccppaxic 
signaculum ccppdTiciiia 
uitreum udXivov 
carbunculus dvOpdKioc 
fibula TrdpTrri 
bulla 7ro)Li(p6XuH 
redimiculum Ka0€Trip 
discrimen bidKpi)Lta 
torques jLiavidKTic 
omamenta Koc^ia 
clipeus dcTribiov 
liliolum Tr€piaux^viov 
classes Td£€ic 
aestimator iconiicTOC 
aestimatores lconiiCTai 
iacula ^oXib^c 
tortus CTpd^oc 
lambent X^iEouciv 
dolat €iCTTaGi 

de argenteis rr^pi dpYUp^uJv 
argentea dpYup€a 
pocula TTOTripia 
tomata TOp€UTd 
celata fvxXuqpa 
limata biapiVTiTd 
inaurata Tr€pixpuca 
patera qpidXT] 
urceus CTajivicKOC 
uinarium oivocpdpov 
colum l0jLi6c 
lanx ^a2[ov6|Lioc 45 50 55 CO 65 70 75 80 368 HERMENEVMATA STEPHANI 10 15 cigni KUKVOi 
cochliarium KOKXiopiH 
subposturium uTr60Ti|Lia Kai uttoGti- 

Tiipiov 
caerostatarium Kripocpopov 
lucema Xuxvoc 
trulla u7rox€uc 
situla ubpoqp6poc 
auriscalpium djT^TXucpov 
argentum fipyupov 
pura XiTd 
strata HucTpuiTd 
operculum Tx6j\ia 
patina (p\&kr\ 
merariura dKpaTOcpdpov 
gustatoriura TeucTTipiov 
turabulura XipavuiTov de aereis Tiepi x^iXk^ujv 

aes xciXk^c 

aera xciXKeTa 
20 situla KdXiric Kai Kdboc 

candelabrura Xuxvouxoc 

sitella ubpia 

tinnibulura Kiubujv 

tuba cdXTTiTH 
25 araus fiVKlCTpOC 

aeneura X^^ric 

sartago TTiyavoc 

aerugo ioc 

statua dvbpidc 
30 equestris fqpiTTTroc 

scutra xaXKiov 

labrura XouTTJp 

strigilis vpTiKTpa 

oma n)LiiK€pa)Liov 
35 tibiae auXoi 

festula cupiYE 

quadras xo^koOc 

fusile xuJveuTOv 

ductile ^Xkuctov araphora K€pd)Ltiov 
arapuUa Xt^kuGoc 
ansa Xa^Ti 
acucula ^cXdvTi 
acus ^aqpic 
spicillura |litiXti 
larana XeTiic 
aquale ubpoxocTov 
buccula 6|LiqpaX6c 
cornum K€pac 

de ferramentis Trcpi cibT}pdiv 

ferraraenta cibripia 

foUes fabriles qpucriXaTOi 

encudo fiK)Liujv 

forfex KapKivoc 

liraa ^ivT} 

serra irpiujv 

raartellus cqpupd 

uectis ferrea )lioxX6c 

ascia CKeirapvov 

terebra Tpuiravov 

rotabulura eucKabTic 

dohibra ireXcKUC 

secur CT^KOupeiv 

uidobiura biKeXa 

graticula dcxdpa 

pala 7TTU0V 

clauus fjXoc 

chiuis KXeibiov 

catena ciXucic 

feraella d)Liqpibpuc 

subula 6TTr|Tiov 

scalpellura c)LiiXiov 

nouacula Hupov 

circulura KpiKOC 

claustrura KXeTGpov 

ligo jndKeXXa 

ferrura durura CT6)Liuj^a 

libra eicTaGjnov 

arcuraterel)ra epaHi 40 45 5U 55 « « :? f 

i HERMENEVMATA STEPHANI 369 uomer uvic 
runcina ^uKdvr] 
manica ferrea x^ip^Trebov 
coruus KopaKicKOC 
5 fuscina Tpi6bouc 
gladium Hicpoc 
cultrum ^dxoiipa 

de uasis fictilibus Trepi 6cTpaKivujv 

fictile 6cTpdKiov 
10 fictilia uasa 6cTpdKiva ck€ut} 

dolium TriGoc 

amphora KepdjLiiov 

lagoena Xaifuviov 

olla KuGpa 
15 operculum 7ra»)Lia 

pultorium cripiCKOC 

catinum TiivdKiov 

clibanum KXipavov 

infudibulum x^vtiv 

20 de laneis TTCpi ^piujv 
lana ^piov 
lanae ^pia 
nigra iit^Xava 

color XP^M<^ 
25 corporinum cuj|LidTivov 

acia ^dmiia 

pluma ^voOc 

textile ucpavTdv 

stamen CTrjiLiuiV 
30 trama pobdvri 

flocci KpOKibCC 

glomera dyaOibia 
panicola Trriviov 
licium iLiiTOC 
35 fimbriae KpdcTTcba 
pediculi dpTTcbdvec 
lanifica dpioupydc 
pannus ^dKOC 
simplex dTiXoOc 

Corp. gloss. lak. tom. III. duplex biTrXoOc 
triplex TpiTrXoOc 
quadratum T€TpdYUJVov 
rotundum CTpovrvjXov 
nouum Kaivdv 
rude fiyva^ov 
uarium TioiKiXov 
orciolum CTdjuvoc 
subposturium U7r60€fxa 
capsa KdTTTpov 
capsarium KdTTTpov cpdpou 

de uestimentis Trepi ijiiaTiuiv 

uestis \|LiaTic^6c 

uestimenta i)LtdTia 

tenuia X€TrTd 

grossa dbpd 

noua Kaivd 

trita Tpi^aKd 

perlucida biacpavfi 

leuia ^Xacppd 

tonica xiTiuv 

latusclauus TrXaTucimoc 

fasciae pectorales CTT|06b€C|Lioi 

capitulare K€(paX6b€C)Liov 

reticulum K€Kpu(paXov 

dormitoria ^vKoijLiriTpa 

tapite TdTTTic 

amiculum ^TriKdpciov 

linteum ib^dXivov 

saccellum jLiapcuTTiov 

uestiarium d^qpiacjLia 

rudia fiYvacpa 

polita x€YvajLijLi^va 

lota 7r€TrXu|Li^^va 

curata T^XTiXrm^va 

suffita T€0uuj|Li^va 

colorata K€Xpu)^aTiCjLi€'va 

interpota dTrixvacpa 

toga TriPevoc 

praetexta Tr€poTr6p9upoc 

24 40 45 50 55 60 65 70 75 370 HERMENEVMATA STEPHANI superalia dTrevftuTTic 

pallium TT^TrXoc 

claui criiLieTa 

clauare iropcpuparcai 
6 manicae X€ip'ft€C 

angusticlauia ipeixocrniia 

pinnula 9aiX6vri 

fascia CTri06b€C^oc 

uentrile cpoGvba^ 
10 uolucrum eYXrma 

inuolutum dv€iXr}jLi^vov 

fimbriae KpdcTrcba 

chlamys x^ctiva 

pellis lanata ^anr] 
15 torale TiepiKXiTpov 

uelum 7r€piTr^TacjLia 

tersoriimi dK|LiaY€Tov 

lintea 696via 

lacema d(p€CTpic 
20 stola ct6Xoc 

palla 7r€'7rXoc 

babylonicum C7rioeXr}C 

sui coloris ibi6xpuj|Liov 

corticatum qpuXupivov 
25 uiscinum EuXoic 

flusculus k6kkoc 

de pellibus 7r€pi b€pwdTU)v 

pelles b^pjLiaTa 

segestrum CT^xacTpov 
30 calciamenta u7robr|)LiaTa 

ligula yXu)Ccic 

solum K(iccu)Lia 

corrigiae l|LidvT€C 

soleas cavbdXia 
35 libellum CKiabpov 

pela ccpaTpa 

utres dcKOi 

ducale dYUJT€uc 

scutum 67rXov 

40 SCUtica CKUTOC flagellum ^dcriS 
retinaculum f|viai 
frenum x^^^vdpiov 
capistrum ^oppaia 
balteum l{DCTr\c 
antilena €icT€Trip 
stratra ^TritTrTriov 
pera fi^ria 
funes cxoivio 
pulueraria 6b6xvouc 
cursor bpo^€uc 
cingula lujvr\ 

de diuitiis Trepl TrXouTou 
diuitiae TrXoOTOC 
pecuniae xpnM«Ta 
aureae XP^cfi 
argenteae dpYup€a 
ebumeae dXe^dvTivo 
aereae x^^K€a 
ferreae cibripa 
plumbeae jlioXuPivo 
stagneae KOCCiT^pivo 
gemmae vpricpia 
uestes IjLiaTic^dc 
fundi dypoi 

domus xw^pioi 
habitationes oiKrjjiiaTa 
tabemae ^pYOCTf^pia 
familia oiK^TOi 
pecora Gp^jLijLiaTa 
naues rrXoTa 
animalia l^a 
iumenta Kir\\r] 
greges dx^Xai 
pecora TroijLivia 
mancipia cuijLiaTa 
diues 7tXoucioc 
beatus jitaKdpioc 
inquilini ^voiKOi 
cubicularii KOiTUJviTai 45 50 55 eo a^ 70 » HEBMENEVMATA STEPHANI 371 10 15 20 5>5 30 35 40 omatrices KOCjLiriTpiai 
sagittarius ToHeuTrjc 
strigillarius SucTpoTroi6c 
textor u^dvTTic 
saltator dpxncTi^c 
tomator Topv€UTric 
tonsor KOupeuTTJc 

tector tignarius CT€irciCTf|C t^ktujv 
faber ferrarius cibr}pioupir6c 
faber figulator KCpafieuc 
fullo Yvacpeuc 
foenerator baveiCTric 
fumarius l7TVOTroi6c 
faber naualis vauirr^Y^c 
agrimensor Y€U)^^TpTic 
fictor TiXdcTT^c 
sigillarius dTaXjL4aTOTroi6c 
aeborarius dX€(pavT0upY6c 
interrasor biapivr}Tiic 
celator Topv€UTTic 
bracharius Tr€TaXo7TOi6c 
purpurarius TropqpupoTriuXTic 
tinctor paqp€uc 
seplatiarius jLiupoTru)Xr}C 
pigmentarius (pap|LiaKOTru)Xr}c 
nummularius Tpair^ZiTTic 
ualuarius bo^iOT^KTUiV 
membranarius bi(p6€poTroi6c 
claustrarius KX€ibo7TOi6c 
clauarius f^XoK^Troc 
loricarius 6ujpaKOTroi6c 
uitrarius uaXoupY^c 
tabemarius ^pxacTTipidpXTic 
natator koXujliPt^tiic 
uenator kuvtiy^ttic 
altiliarius 6pV€OTp690C 
pometarius 6ttujpo7TU)Xtic 
oleator XaxcivoTri(iXr}C 
mulomedicus iTTTTiaTpoc 
mulicurius f)|LiiovoKOupoc 
molinarius ubpaX^Tr}C de temporibus rrcpl xP<ivu)v 

tempus xP<5voc 

hora ujpa 

punctum CTiYjLiri 

momentum ^ott^ 

mensis \ir\v 

annus dviauT6c 

biennium bi€Tia 

triennium Tpi€Tia 

in futurum €lc Td jli^XXov 45 50 de diebus festis Tr€pi fifi€puiv Piujtujv 

dies festus ^opTrj 

feriae dpTiai 

satumalia Kp6via 55 

liberalia biovucia 

neptunalia ^9^CTia 

cara cognatio TijLir}cuvT€Via 

terminalia 67TOVTTicia 

uestalia 6€piai 

cena pura TrapacK€urj 

nundinae €Viai 

natalis t€V^6Xiov 60 de spectaculis Tr€pi 6€U)piujv 

spectaculum 6€U)pia 

spectatores 6€U)piTai 

theatrum 6^aTpov 

odiuum u)b€Tov 

scaena cktivtj 

tubicines KrjpUK^c 

pueruli 7Ti€aubTi 

coraule xopoauXT] 

comoedi KU)^iuboi 

citharoedi Ki6apiuboi 

saltator 6pXTiCTric 

choms xop6c 

cantatores Tpairu)br}TOi 

fistulator cupiCTTic 

organarius ubpauXr}C 

trachidii Tpairiuboi 

24* C5 70 76 80 372 HERMENEVMATA STEPHANI 10 15 20 25 30 plagiola (poTiVT€CTii 
sibilum cupiTMOC 
stadium CTdbiov 
cursores bpOjLieic 
luctatores TtaXaiCTaC 
pancratiarii TravKpaTidpoi 

cirCUS iTTTTObpO^OC 

pompa TrojLiTrri 
carceres Ka^TTTfipcc 
creta XeuKTi 
gradus paG^dc 
agitatores fivioxoi 
biga cuvujpic 
sexiunge ilElevlic 
amphitheatrum d|Li(pi6^aTpov 
bestiae Gripia 
uenatores kuvtiyoI 
gladiatores |Liovo)Ltdxoi 
pugnatores 7TUKT€UTai 

de bellariis TTcpi TpaTTi|LidTU)V 

bellaria TpaTilMaTa 

placus TTXaKoOc 

subitillus fvGuTOC 

libus €VTipiab€C 

melitoma )Lt€XiTUJ)LiaTa 

lucunclus TTiTaviTrjc 

copta KOTTTri 

poma 67TU)pa 
uua CTacpuXri 
uua passa CTacpibcc 
nuclei CTpopiXia 
ficus cuKa 
caricae icxdb€C 
palmae 9oiviK€C 
nuces Kapubia castania X6TTi)Lta 
aualanae XcTTTOKdpua 
mora cuKdjLiiva 
pruna KOKU)LiTiXa 
40 pera fiTTia mala ^fiXa 
mala granata ^6ai 
cotonia Kubiuvia 
mespera dxabcc 

de moribus Tr€pi Tp^irujv 
mores Tp6Troi 
acceptus TTpocT}viic 
accusator KaTTiTopoc 
adrogans dTrpdcxuipoc 
adsertor cucpT^TTic 
adsiduus cuv^xrjc 
aduersarius dvTibiKOC 
adulator dpTd^ujKOC 
aequalis tcoc 
agilis TOPTOC 
alapator KauxTiTrjC 
aleator KUp€UTric 
amabilis (piXtit6c 
altiosus bucpiTOC 
amator (piXTiTf|C 
animosus ipuxiKOC 
aptus dp|Li62Iujv 
argutus cucucTpoqpoc 
asper Tpaxuc 
attentus Trp6coxoc 
audax ToX)LiTip6c 
auarus CKVi(p6c 
auricularius ujTaKOucTiic 
auidus fiTTXTiCTOC 
boni animi €uv|iuxoc 
boni consilii ^iipouXoc 
bonus KaX6c 
barosus copap6c 
beneficus dTaGoTTOidc 
blandus KoXaK^uTrjc 
gloriosus €UKX€ric 
gaudens x«ip^v 
grassator XujTTobuTTic 
gratus euxapic 
gulosus Xixvoc 45 50 55 60 6b 70 75 80 HEBMENEYMATA STEPHANI 373 delicatus CTraTaXoc 
derisor ijL4TraiKTT}c 
difficilis bucKoXoc 
diligens dTTijiieXric 

5 dissertus X6tioc 
docibilis eujLiaGric 
doctus TreTTaibeujLi^voc 
durus ckXtip6c 
demens dTTOvevoTm^voc 

10 efficax bpacTiK6c 
exactus difXivouc 
exul (puxdc 
iracundus 6pYiXoc 
infelix dTUxrjc 

15 zelotypus ZtiX6tuttoc 
elegans eueibrjc 
inmerens dvalTioc 
incertus dp^paioc 
incestus dceXYrjc 

20 incommodus fixPncTOC 
inconstans dcucraTOC 
incredulus fiTTiCTOC 
indocibilis bucjiiaOrjc 
industrius cpiX^TTOVOC 

25 indoctus djiiaO/jc 
inflatus TrecpucTijLi^voc 
ingeniosus edcputic 
inhumanus dTrdvOpuiTTOC 
inimicus dx6p6c 

30 ingratus dxdpiCTOc 
iniustus dbiKOC 
immobilis dKiVTiTOC 
innocens dpXaprjc 
impius dcePnc 

35 inpostor dTTi9^Tr]C 
inprobus dvaibT^c 
inprudens dcppujv 
inreuerens dv^VTpOTTOC 
insulsus dvaXoc 

40 insanus ^aiv6|Lievoc 
insatiabilis dx6pTacToc inutilis dxpr\CTOC 
inuidus (p6ovep6c 
inpotens dbuvaTOC 
iocosus euTpdTTeXoc 
impiger doKVOC 
caesor bapTOC 
callosus TuXuiv 
calumniator cuKO(pdvTT}C 
castus dTv6c 
celer Taxuc 
certator dpe6iCTiK6c 
certus dKpiprjC 
cessator cxoXacTric 
citatus u)Kuc 
clamosus Kpauyacoc 
cogitator Xoyictik6c 
comestor KaTacpaTdc 
commodus efixP^CTOC 
commimis koivu)vik6c 
concinnatus T^Xeioc 
cordatus euKdpbioc 
corruptor cpOopeuc 
criminosus bidpoXoc 
crudelis u)jLi6(ppu)v 
cruentus )Liiai96voc 
cupidus CKVi(p6c 

CUrioSUS TTOXuTTpdTjLlUJV 

largus bavpiXi^c 
laboriosus KaKOTTaOrjc 
laciniosus TTpouviKOC 
latro XTiCTrjc 
linens t^ttioc 
lentus T^pe^aToc 
libidinosus dceXTrjc 
litigiosus jLidxiMOC 
loquax XdXoc 
lusor TraiKTTic 
luxuriosus ScuiTOC 
mestus CTUYv6c 
maledicus Xoibopoc 
maleficus KaKOTroi6c 45 50 55 60 65 70 75 80 374 HERMENEVMATA STEPHANI mansuetus fijLiepoc 

memoriosus ^vrmujv 

mendax ipeucTTic 

miser TaXaiTrujpoc 
5 misericors ^Xerj^uiv 

miserabilis dXeeivoc 

mitis jLieiXixoc 

modulator jLi€XoTTOi6c 

molestus 6x^Tip6c 
10 modestus ^TrieiKiic 

mollis diTaXoc 

mirabilis GaufxacTOC 

muliebriosus Yuvai^avric 

murmuriosus yovtucoc 
15 mundus Ka6ap6c 

malus KaK6c 

negligens dMeXric 

nefandus dir^ppTiTOC 

coetus f^cuxoc 
20 nequam TrovT]p6c 

nugatorius ouba|Liiv6c 

uerax dXTi0r|C 

uersutus ckoXi6c 

uerecundus aicxuvTTipoc 
25 uelox Taxuc 

uelocissimus TaxuTaTOC 

uiolentus piacTrjc 

paratus ?toijl4oc 

parricida TtaTpoKT^voc 
30 parcus (p€ibu)X6c 

patiens KapTcpiKOC 

perfectus TcX^ioc 

peritus f^TT^ipoc 

periurus diTiopKOC 
35 parciosus cpaiXoc 

peruersus diTapicT^poc 

piger 6kvtip6c 

pessimus KaKicroc 

petulans au6dbr]C 
40 pius €uc€Pric 

praedo TTeipaTrjc praestans TrapeKTiKdc 
probus b6KijLioc 
proteruus 7TpOTr€Tric 
pudicus alcxuvTrip6c 
rabiosus XuccuibTic 
raptor fipTraH 
recens Trp6c(paT0C 
religiosus b€icibaijL4U)V 
reuerens €u^VTpOTTOC 
sacrilegus i€p6cuXoc 
saeuus x^X^tt^c 
sapiens (pp6vi|Lioc 
scelestus dvdcioc 
scrupulosus dKpipacTrjc 
securus d^^pi^voc 
seductor dTTaTriTrjc 
sensatus vouv€xr|C 
sibi placens auTdp€CKOC 
sicarius (pov€uc 
silentiosus ciTripdc 
simplex dTrXouc 
sinceris €lXiKpivrjc 
sine aflFectu dTTa6rjc 
sine studio dqpiXdrrovoc 
sine uile SXuttoc 
alumnus 6p€7tt6c 
dominus Kupioc 
domina Kupia 
patronus TTCTpujv 
paterfamilias oiKob€CTr6TTic 
materfamilias olKob^CTTOivo 
seruus bouXoc 
ancilla bouXri 
uema olKOY^vrjc 
iuuenis v^oc 
puella k6pti 
femina 6r|X€ia 
uxor fiXoxoc 
mulier Yuvrj 
uirgo 7Tap6€VOC 
concubina TraXXaKrj 45 50 55 €0 « 70 ;■; 90 HERMENEVMATA STEPflANI 375 amica q>i\r\ 
petitor ^VTiCTrip 
amicus cpiXoc 
sodalis ^raipoc 

5 Ciuis TTOXlTllC 

spurius v66oc 

legitimus v6jLiijLioc 

adfinis difXiCTeuc 

coniux cu^^ioc 
10 nupta TeifCt^Tm^vii 

nouanupta V€OirajLiT}Tn 

nouicius veiL»VT}TOC 

procurator dTriTpoTTOC 

famula OepdiTaiva 
15 minister bidKOVOC 

conscius cuvicTuip 

subiectus u7TOT€TaTM€Voc 

nobilis dvdp€Toc 

obstetrix MOtia 
20 feta aoXT) 

germanus Tvricioc 

conlactaneus cuvTpo^oc 

gener Yafippdc 

compar cuvJutoc 
25 patruus TrdTpuiC 

priuignus TrpoTOVOC 

pupillus 6p(pav6c 

tutor cppovTicTTic 

liber dX€u0€poc 
30 conlibertus cuvaireXeuGepoc 

heres KXripov6jLioc 

ipse auT6c 

ipsa auTTi 

abnepus dir^TOVOC 
35 propinquus KT^becTric 

cliens Trp6c(puH 

patricius out6x6u)v 

particeps ic6jLioipoc 

uicinus TciTuiv 
40 inimicus ^x^pdc 

domesticus oIkcToc priuatus ibidiTTic 

emptus dTapacT6c 

famula 6€pdTraiva 

ciuis TroXiTT|c 45 

arbiter fieciTTic 

consanguineus 6jLiaijLioc 

subpostitius UTTO^oXiMaioc 

plebeius bTijLi6TT]C 

de institutione artis grammaticae 50 
Tr€pi elcaTOiTfic t^xvt^c TpajLiMaTi- 

KTIC 

grammaticus ff>aix\iaTiK6c 

ars T€xvri 

lectio dvdTVUicic 

expositio fKGecic 

emendatio bi6p6ujcic 55 

metrafrasis jLi€Td(ppacic 

semiuocales fmicpuiva 

breuis KoXopd 

longa ^aKpd 

dictio 9pdcic eo 

oratio evxr\ 

narratio biriTT}jLia 

ex tempore ^k KaipoO 

meditatio CK^ipic 

membrana aij\iaT\a «s 

folium (puXXov 

extremales ^HuiCTipic 

uolumen tcOxoc 

comoedia KUiMiubia 

prosa oratio tt^Zoc X6toc 7o 

partes orationis \iipr\ \6fov 

nomen dvojLia 

uerbum ^njLia 

participium jLiCTOxn 

articulus dp6pov 75 

pronomen dvTuivujLiia 

praepositio Trpd^Xrma 

aduerbium dTrippT]jLia 

coniunctio cuvbccjiioc 376 HERMENEVMATA STEPHANI species elboc 
genus T^voc 
numerus dpiG)Li6c 
figura TUTTOC 

5 CaSUS TTTUJCIC 

proprium Kupiov, dvTuxepov 

appellatiuum TrpocriYOTiKOV 

masculinum dpceviK^v 

femininum 6tiXuk6v 
10 neutrum ouG^repov 

unalis dviK6c 

dualis buiK6c 

pluralis ttXtiGuvtik^c 

simplex dTrXouc 
15 composita cuvGeTa 

casus sex Trrujceic ciciv ?H 

nominatiuus 6vo|LiacTiK6c 

genitiuus yeviK^c 

datiuus boTiK6c 
20 accusatiuus aiTiaTiK6c 

uocatiuus KXriTiK6c 

ablatiuus d7TOKOjLiiCTiK6c 

carmen fjroc 

contextus Trapdqppacic 

26 de serpentibus Tiepi dpTTeToiv 

serpens dpTteT^v 

basiliscus ^aciXicKOC 

draco bpdKUiV 

aspis dcTTic 
30 comuta KepdcTrjc 

anguis 6(pic 

uipera ^x^^va 

coluber fiqpic 

siticula bii|iidc 
35 lumbricus ?X|liivc 

sanguinarius aijuoTTdTric 

aquarius ubpox6oc 

boa x^pcubpoc 

iaculus dKOVTiac 
40 caeca TuqpXiac harinarius d^^obuTiic 
cicindela XajLiiTUpic 
muraria ^oioXyoc 
scorpius CKopnioc 
uermis CKiuXriE 15 colloq • 1 . 6jLiiX. a'. 

incipiamus scribere totius diei con- 
uersationem. dpxuuMeOa Ypdq)eiv 
8Xtic Tf}c fijLiepac cuvavacTpoq^nv. 

dies, f^epa. 

sol ortus est. fiXioc dv^TeiXev 

solis ortus, f^Xiou dvaToXrj. » 

lux, lumen, qpiuc, qpdoc. 

iam lucet, f{br\ qpujTiCei. 

aurora, t^ujc. 

ante lucem, iTpo ^douc. 

mane surgo. TTpuit ifdpo\xau ^ 

surrexit de lecto. i^T^P^il ^k ttic 
kXivtic. 

heri, ^X^^c. 

diu, ^TTlTTOXu. 

uesti me, ?vbuc6v ^e. 

da mihi calciamenta. boc djLioi utto- 6o 

brjjnaTa. 
aflFer aquam manibus. fvcTKe ubu)p 

TTpoc X^ipoc. 
concha, K^YXn* 
manus sordidae sunt. X^^P^c ^UTTa- 

pai eiciv. 
sordes, ^uttoc. 

lutum, TTTiX6c, « 

sapon, cdiTUJV. 
unctum, XiTTOC. 

laUO, VITTTU). 

iam laui f[br\ dviv|idjLiTiv 

meas manus, et faciem. Tdc djLidc to 

Xeipac, Kai Tf|V 6ipiv. 
tergeo, KaTajLidccuj. 
adhuc non tersi, dK|Lif)V ou KaTe- 

jLiaHa. HEBMENEVMATA STEPHANI 377 

procedo foras de cubicido. Tipoep- muta mihi, aXXa£6v fxoi. 

XO^ai iHuj Ik toO koitoivoc. scribe, yp^M^ov. 

uenio, ^pxojiiai. scribo, fp&tpuj. 

uado in scolam. dir^pxo^ai eic Tfiv scriptura, Tpo<Pil- 

cxoXtjv. scriptor, Ypacpeuc. ^o 

primum saluto magistrum. qui me litera, fpaixixa, 

resalutauit. TrpujTOV dc7rdZo)Liai literae, YpdmnaTa. 

bibdcKaXov. 5c l^i dvTT}C7TdcaT0. graecae, dXXriviKd, 

5 aue magister. x^^^P^ bibdcKaXe. latinae, pu))LiaiKd. 

aue condiscipule. xaxpe cujUjLiaGriTd. latine locutus est. pujfiaicri ^XdXrice. 45 

discipuli, |Lia0TiTai. syllabae, cuXXapai. 

condiscipuli, cu)LijLia0TiTai. nomen, ovojna. 

locum mihi date. tottov i\io\ bdxe, accepi, fXafov, 

10 meum djiidv et reddidi Kai dTr^bu)Ka 

scamnura, pd0pov, iterum irdXiv ^ 

scamellum, uiroTrdbiov. uersus. CTixouc. 

sella. bicppoc postea ucTcpov 

densa te. cuvax^ C€. coepi r^pEd^Tiv 

15 illuc accedite. dKCi TrpocxuipeiTe. legere. dvaTivuiCKCiv. 

meus locus est. djLi6c Tdiroc ^CTi. praeducere TiapaTpdqpeiv s^ 

egopraeoccupaui.dTUiTrpOKaT^Xapov. nescio: ouk olba* 

sedi, dKd0ica. tu mihi cu d|Lioi 

sedeo, Kd0Ti|Liai. praeduc, TrapdTpavpov, 

20 disco, )Liav0dvu). quomodo scis ibc oibac. 

edisco, )Li€XeTU). deleo, Xciaivu). «0 

iam teneo meam lectionem, fibTi cera dura est. KTipoc ckXtipoc icjx. 

KaT^X^ Tf|V d)Lif|V dTdTVUiCiv. moUis debuit esse. dTraXoc ujcpeiXev 

meus, djLioc. eivai. 

mihi, djLioi. tabula, b^TOV. 

25 noster, fijLicTepoc. scribe Tpt^M^ov 

nobis, fmiv. tu mihi cu ^jLioi «^ 

tuus, coc. paginam. ceXiba. 

tibi, coi. paginae multae. ceXibec TroXXai. 

uos, ujLieTc. corrigiae, IjLidvTec. 

30 nos, fijueic. graphium, Tpa^^iov. 

uestrum, ujn^Tepov. iam didici, fibTi f)Lia0ov '« 

uobis dico, ujliTv XeTUi. quod acceperam. STiep eiXfjcpeiv. 

iam possum reddere. fjbTi buva)Liai rogaui TrapCKdXeca 

dTTobouvai. , ut me ujc iixk 

reddo, dTrobibujm. dimitteret dTToXucij 

35 reddidi, dTiebuiKa. domum oIkov ^o 378 HEBMENEVMATA STEPHANI ad prandium eic dptCTOV. 

et ille KQi dK6Tv6c 

me dimisit. jLie dir^Xuccv. 

ego illi i^d) dKcTvov 
5 bene ualere eupuiCTcTv 

(lixi. fcpriv. 

resalutauit me. dvTiicirdcaTd ^e. 

postquam eTiei 

pranderam, i^piCTTJKeiv, 
10 reuersus eiTaveXOuiV 

reddidi. dTiebuiKa. 

puer meus, 6 iraTc ^ou 

da mihi b6c ^oi 

tabulam: be'XTOV' 
15 et alii Kai dXXot 

in ordine dv ToEei 

reddunt dTTobibouciv 

ad distinctum: KaTO biacToXr|V 

et ego Kai ^t^ 
80 transeo biepxo^ai 

lectionera. dvdxvujciv. 

in balneum eundum. elc PaXaveTov 
iTeov. 

erat enim. fjv Tdp. 

tunc accedo, TOTe TTpocepxojLiai, 
25 et iussi Kai eKeXeuca 

tolli dpGfivai 

sabana: ca^dvia* 

et secutus sum. Kai r^KoXou0Tica. 

tunc cucurri T^Te fbpajLiov 
80 iam uenientibus nbTi dpxoimevotc 

ad babieum. eic ^aXaveTov. 

quos salutaui, ouc TiCTracdfXTiv. 

quibus dixi oic Iqpriv 

singillatim, KaTd 2va, 
95 et simul, Kat 6jLtou, 

bene tibi sit, KaXiuc coi y^voito. 

bene laua, KaXuic XoOcai. 

bene cena, eubeiTTveu 

saluum cenasse, eubetTTVTiK^vai. 
40 si non periurus, el ou dTTiopKOc, 4S 50 iura mihi. uj^ocov ^ou 

et ego Kat diru) 

iuraui ui^oca 

simpliciter: dTrXoucTdTUJC' 

et non Kai ouk 

periuraui: ^TTidipKT^ca* 

per deimi W| t6v 9e6v 

optimum, Kubicrov, 

maximimi: TTXT}9uvTtK6v. 

sic mihi ouTUic djitot 

deus propitius. 6 9e6c TXeuuc. 

per salutem vf| Tf|V cu)TT)p(av 

cuiuslibet: oubrJTTOTe* 

quod periurus 8Tt ^TTiopKOC 

in hoc dv toutij) » 

sacramento tiu fipKq) 

non inueniar. oux eupe9rjco|iat. 

tunc mihi T^Te djitoi 

credidit. dTTiCTeucev. 

reuersis nobis rogaui dTTaveX96vTUiv w 

f)|Liu)v T^£iu)ca 
miscere. Kepdcai. 
misce mihi, K^pacdv ^ot. 
misceo, Kipvui* 
calidum, 9ep)Li6v. 

tepidum, x^i<*p6v. w 

frigidum, v|iuxp6v. 
recens, veap6v. 
feruens, ZecTOv. 
temperatum, euKpaTov. 
uinum, olvov. 70 

merum, aKpaTOV. 
aquatum, ubap^c. 
conditimi, dpTUTdv. 
absinthium, dipiv9tvov. 
rosatum. ^dbtvov. 75 

postquam ^eTO t6 
biberam, TTteTv fxe, 
mensa anteponatur. TpdTreZa f/i- 

7Tpoc9ev Tt9ec9ui. 
discubitio, dvdKXtctc. HERMENEVMATA STEPHANI 379 stratum, CTpu)T6v, 
deorsum, x^M^^ 
humiliter. TOTrciviwc. 
torale, TrepiKXiTpov. 
5 mappam, ^dKTpov. 
mantile adlatum nobis est. dTTiTpa- 

niliov Trpocnv^x^n ^M^v. 
ferculum, Tr€pi(p6pima. 
discum, bicKOC. 
lances, ^aZ!ov6|Lioi. 
10 acitabulum, 6Supd(piov. 
scutella, aXxapiov. Uas, CK6U0C. cochliarium, KOxXidpiov. 

legulam, ^ucTpov. 
15 cultellum, jLiaxaipiov. 

radix, ^dcpavoc. 

lupini, G^pjLiio. 

fasilia, Xo^oi. 

uua, CTacpuXrj. 
20 uua passa, CTO^uXic. 

nuclei, CTpd^iXoi. 

perum, fimov. 

nuces, Kdpua. 

cardus, Kuvdpac. 
25 liquamen, ydpoc. 

oleum, Aoiov. 

oliuae, dXoTai. 

sapa, ^ipi^a. 

acetum, 8Hoc. 
30 holus, Xdxavov. 

maluae, ^oX6xia. 

porri, Trpdca, 

caules, KpdjLipai. 

holus marinus, GaXaccoKpdfipri. 
35 cucurbita, koXokuvOt}. 

cucumeres, ciKU€C. 

frustum, T^jLiaxoc. 

frustellum, T€jLidxiov. 

bubulum, pdTvov. 
40 porcinum, xoip€iov. uitulinum, jl46cx€IOV. 
ceruinum, dXdcpciov. 
attagina, dTTOYdc. 
rusticula, 6pvic difpict. 
gallus, dX^KTUip. 
gallina, opvic. 
pullulus, V€0cc6c. 
piscis, IxOuc. 
salsum, Tdpixoc. 
sarda, TniXajLiic. 
sardinae, Gpiccau 
ofella, v|ieiXo7TX€upiov. 
lucanicae, dXXdvTia. 
missisulae, ^ictuXXti. 
turdus, KixXo. 
merulus, Kdccucpoc. 
patella, XoTrdc. 
olla, x^Tpo. 
caccabus, TrdvGeniic. 
mortarium, Guta. 
pistillus, dXaTpipavoc. 
tripedem, TTupicraTOV. 
cucuma, OcpjLiocpdpov. 
modius, xoTviE. 
sextarius, £€CTtic. 
congis, xoOc. 

colloq • n. 6jLiiX • p'. 

lege bene. dvdxvuiGi KaXuic. 

hodie quid crjjLicpov Ti 

fecisti? diToiTicac; 

surrexi r^T€'p0riv 

mane iTpuji 

expergefactus: dHuTTVicGcic* 

et uocaui koi ^KdXeca 

puerum. TraTba. 

iussi aperire dK^Xeuca dvoTHai 

fenestram. Tf^v Gupiba. 

aperuit cito: ^voiHev Tax€U)C. 

eleuatus dT€p0€ic 

adsidi dKdOica 45 50 55 60 65 70 75 80 I 380 HERMENEVMATA STEPHANI supra sponda lecti: €Tri toO dvriXd- 
Tou Tf\c kXIvhc. 

poposci fJTTica 

calciamenta UTTobrjiiiaTa 

et ocreas, Kal Tr€piKVT]|Liibac. 
6 emt enim fjv t«P 

frigus. v|iuxoc. 

calciatus ergo uTTob€0€ic ouv 

accepi linteum. fXa^ov u)^6Xivov. 

porrectum est ^Tr^boGri 
10 mundum. KaGap6v. 

allata est TTpocTiv^x^n 

aqua ubuip 

ad faciem TTp6c Tf|V 6\\nv 

in orciolum. €ic fipvoXriv. 
15 cuius superfusu ijj dTTixu0€ic 

primum TTpiuTOV 

manus, x^ipctc, 

deinde ad €lTa KaTCi 

faciem: Tf)v 6\\nv' 
20 et os clausi. Kal t6 CT6)Lia ^KXeica. 

dentcs fricui 6b6vTac ^Tpiipa 

et gingiuas. Kai ouXa. 

expui dEcTTTuca 

inutilia tci fixPHCTa 
2o sicut superueniebant, ujc Tiva dTTirjp- 

XOVTO, 

et emunxi me. Kai iieixvla^r]V, 

haec omnia TauTa TTdvTa 

eflFusa sunt. dH€Xu0r|cav. 

tersi manus, ile^ala Tdc X^ipoc, 
30 deinde CTTCiTa 

et bracliia, Kai touc Ppaxiovac 

et faciem: Kai Tfjv ovpiv' 

ut mundus iva KaGapoc 

procedam. TTpo^XGuj. 
35 sic enim outujc xdp 

decet puerum TTp€TT€i TTaiba 

ingenuum dXcuGcpov 

discere. jaa0€iv. 

posthaec jLi€Td TauTa grafium Ypct^P^iov i» 

requisiui, dTTcCriTTica, 
et membranum. kqi cuifidTiov. 
et haec tradidi xai TaOxa irop- 

€bu)Ka 
meo puero. i\itlt TTaibL 
paratus ergo ^TOijiiacOeic ouv ** 

in omnia, cic TrdvTO, 
processi TTpofJXGov 
bono auspicio, KaX^ KXr|b6vi, 
sequente me dKoXouOoCvrdc ^ox 
paedagogo TraibaifUixoO » 

recte 6p0iuc 

per porticum bid ttic CToac 
quae ducebat f^Tic fJYCv 
ad scholam. €ic Tf|V cxoXrjv. 
sicubi €Itiv^c m 

mihi noti jiioi tvujctoi 
occurrenmt, uTTfjvTTicav, 
salutaui eos: r^CTTacd|iT}V auToiic' 
et illi me resalutauerunt xai ^kcivoi 

djLie dVTTlCTTdcaVTO. 

ut ergo ueni ibc bf| fjXOov « 

ad scalam, TTp6c Tfjv KXijLiaKa, 
ascendi per dvePnv bid 
gradus tuiv paOjuuiv 
otio, ut dTpejLia, ibc 
oportebat, ibeu « 

et in proscolio deposui birrum: kqI 
dv Tijj TTpocxoXiuj dTT€OT}Ka pippiov. 
et demunxi Kai KaT^ipT^Ha 
capillos. Tpixac. 

et sic eleuato Kai outujc f^pjLi^vt}) 
centrone KcvTpujvi w 

introiui, eicfiXOov 
et primum Kai TTpurrov 
salutaui r^CTTacd^nv 
praeceptores, KaOT}YTiTdc, 
condiscipulos. cu|Li|LiaOTiTdc. ^ 

etenim inde Kai ^dp ^KCiOev 
proficere TTpOKdTTTCiv HEBMENEVMATA STEPHANI 381 non subtrahant. |Lif| u^^Xkwciv. 
scripsi ergo ^Ypaipa oOv 
meum nomen: djiidv dvojiia' 
et ita steti, Kal outujc dcrdGiiv, 
5 donec antecedentes ?uic o\ Trpod- 

TOVT€C 

reddiderunt, diT^buJKav. 

et adtendi koI Trpoc^cxov 

pronuntiationes dTTOKpiceic 

praeceptoris, Ka0?iTilToO, 
10 et condiscipuli. Kai cumLiaGTiToO. 

etenim inde Kai YOtp dK€i0€V 

proficimus 7rpoK67TTO^€V, 

attendentes, 7rpoc^XOVT€C 

aliis, SXXoic, 
15 siquid ipsi €iTi airroTc 

monuntur. b€iKVuoiTO. 

audacia hinc t6Xjl4?i ?v0ev 

fit, et Yiv€Tai, Kai 

profectus. TrpOKOTri^. 
20 ut ergo dbc bf| 

meo loco tui ^mjj t^ttiu 

accessi, TTpocfiXOov, 

sedi, dKciOica, 

protuli manum dextram, 7Tpor|V€TKa 
X€Tpa b€Hi4v, 
2r> sinistram dpiCTCpdv 

perpressi UTT^CT€iXa 

ad uestimenta. TTpoc toi \|LidTia. 

et sic Kai ouTUic 

cepi T^pHdjLi?iv 
80 reddere dnoboOvai 

quomodo Ka0(uc 

acceperam €lXfj(p€iv 

ediscenda. dvaXrimLiaTa. 

uersus ctixouc 
55 ad numerum Trpdc dpi0^6v 

et distinctum Kal cnTM6v 

et casulam, Kal u7T0CT€t?1V, 

cum aspiratione jLi€Td Trpoc7TV€uc€UJC 

ubi oportebat: Sttou cuv^cpepe* 40 et metafrasin Kai ^CTd^pactv 

dum reddo ^v 5cu) dTTobibuijLii 

ad praeceptorem u7t6 toO Ka0Ti- 

TnToO, 
ut et uocem iva Kai (puiW|V 
praepararem ^TOifiacoifiiiv 
propriam. ^TT^T^pav. 45 

accessi, 7Tpocf)X0ov, 
et posita Kai 6TroT€0€icTic 
manu tabulam x^^P^^ b^XTOv 
reddidi dTrrtuiKa 

memoria jLivriM^J ^® 

subscriptionem u7TOTpct9f|V 

eorum ubi auTifiv Sttou 

egeram. ^TTpaSa. 

post haec jLi€Td TaOTa 

dimissus d7ToXu0€ic ss 

consedi cuv€Kd0ica 

meo loco. djiiip t6tiw. 

librum accepi, pipXiov ?XaPov, 

scripsi fTPCtM^o 

cotidiana. Ka0rm€pivd. ^o 

interrogaui, ^Tr€pu)Tr]ca, 

et emendatus, Kai biop0u)0€ic 

legi dv^TVUiKa 

lectionem dvdTVUJCiv 

meam: TfjV djLiriv 6'» 

quam mihi f^v djnoi 

exposuit dH^0€TO 

diligenter, dmjLi^XuiC, 

donec intelligerem ?u)C vorjcaijLii 

et personas, Kai TrpdcuiTra, 7o 

et sensum, Kai bidvoiav 

uerborum t>r\\i&TH}y 

autoris: toO ttoititoO* 

deinde ab ^lTa drr^ 

oculo citatim ignotum et quod rare 75 
legitur. ToO 6(p0aX^oO Tax^ujc 
fiTVUiTov Kai 8 C7Taviuic dvaTiviu- 

CK€Tai. 

haec acta sunt Tairra dTrpdx0T} 382 HERMENEVMATA STEPHANI per smgulos^ Ka6* ?va, 

et uniuersos^ Ka\ Trdvrac, 

iuxta unius cuiusque KaO' ^vdc 

^KdCTOU 

uires et buvd)Li€ic Ka\ 
5 profectum, TrpoKOTTTiv, 

et tempora, Kal Kaipouc, 

et aetatem Kai f^XiKiav 

condiscipulorum. cu|Li|Lia9iiTdjv. 

sunt enim elci ydp 
10 et naturae Kai q)uc€ic 

uariae TioiKiXai 

studentium, q)iXo7rovouvTUJV 

et di£ficiles Ka\ bucx^pcTc 

uoluntates OeXrjceic 
15 ad laborem Trpdc k^ttov 

literarum. Tpa|Li|LidTUJV. 

in quibus dv oTc 

quum multum 6t€ ttoXu 

proficias, TTpOKdTTTClC, 

20 plus superest ttX^ov X€{7r€i 

ut ad summum Xva ^tt' fiKpav 

uenias fX0ric 

profectum. TTpoKOTrriv. 

alii ergo dXXoi ouv 
25 nomiua, 6v6)LiaTa, 

alii uersus fiXXoi ctixouc 

recitauerunt, dvr|Tdp€ucav, 

quomodo KaOtbc 

soliti sunt. €iu)0aciv. 
30 scribere, Ypdq)€iv. 

syllabae, cuXXapai. 

surrexenmt, r^x^pQncav, 

et steterunt Kai icTd0r|cav 

ad titulum. 7rp6c t6v TTivaKa. 
35 iam perito reliqui pariter respon- 
debant quaecunque ffix] ^jH7r€ipiu 
o\ XoiTTOi 6|LioO d7r€KpivovTO 8ca 

ad incipientes 7rp6c touc dpxo- 

ILl^VOUC 

praebita simt KaT€X€'x0r| 55 eis, auToTc, 

et necessaria^ Ka\ rd xprfimay 

et numeros, Ka\ dpiO^ouc, 

digitos baKTuXouc 

et calculos, Ka\ i|jyjq>ouc 

haec dum TauTa ^v 8cifi 

reddo, d7Tobibo)Liai, 

ei agebant. oiJtoi ?7TpaTTOv. 

reliqui autem o\ Xomoi hk 

expositionibus iEriTificcciv 

uacabant iiuKaipouv 

per duas KaTd buo 

classes, Td£€ic, 

tardiores PpabuT€poi 

et uelociores Ka\ Taxurepoi, 

et interrogationibus. Kal dTTepumfj- 

C€CIV. 

nominum casus quinque: 6vofidTWV 

7TTaiC€lC 7T^VT€* 

nominatiuus, dvojLiacTiKdc, 

genitiuus, y€T€VVTi|li€'voc, 

datiuus, bQTiK6c, 

accusatiuus, alTiaTiK6c, 

uocatiuus, kXtitik6c, 

ablatimis. dq)aip€TiK6c. 

nomini 6v6|LiaTi 

detur boOrJTUJ 

numerus, dpi0|Li6c, 

unalis, dviK6c, 

uno: ^vi. c 

dualis, buiK6c, 

pluralis. 7tXti6uvtik6c. 

quod uerbum, 7toTov pf\\iOLj , 

quot et personae sint: ir6ca Kai 

7Tp6cu)7Td €lci* 
dicis, secundae: X^T^ic, beuT^pou' ^ 
dicit, tertiae. X^T^i, TpiTOu. 
quis dicat. Tic X^t^J* 
quis, cuius. Tic, Tivoc. 
filius sit eorum ui6c etr^ toutuiv 
quos legimus ouc dvaTivaiCKO|i€V ^ 40 45 50 &i 1 HEEMENEVMATA STEPHANI 383 antiquos dpxaiouc 
apud Homerum^ Tiapa ^OjLii^pujy 
et maximos Kai fJi€TicTOuc 
reges, paciXeTc^ 
5 et duces Kai f]T€|Li6vac 
Graecorum, ^EXXtjvujv, 
et prudentes, Kai q)pov()Liouc, 
iuuenes v^ouc 
et senes. koi T^povrac. 

10 qui iniuriam oYxivec uPpiv 
unius ciuis ^vdc ttoXitou 
sui ibiou 

omnium commimio TidvKOivov 
iudicantes, Kp{vavT€C, 

15 imo animo, 6)li6i|;uxoi, 
destinati ^vt€T€ut|li€Voi 
aut perire f\ dTToX^c6at 
aut pimire f\ KoXdcat 
Alexandrum, *AX^Eavbpov, 

20 qui a Troia 8ctic dird Tpoiac 
nauibus nauigans vaucW TiX^ucac 
in Graeciam, €lc ^EXXdba, 
et hospitatus Kai S€vtc9€tc 
in regno Menelai ^v pactX€t(]i Mc- 
V€Xdou 

25 in Lacedaemonem, €ic AaK€bai)Liova, 
oblitus ^TTiXa66^€VOC 
benefactorum €U€pT€TrmdTaiV 
et hospitalitatis, Ka\ S€vtac, 
et omnis humanitatis, Kal Trdciic 
q)iXav6puJTTiac, 

30 tanquam barbarus ibc pdp^apoc 
et imprudens, Kal fiq)paiv, 
rapuit Helenam f^pTTac€V 'EX^viiv 
uxorem Menelai, dXoxov M€V€Xdou, 
et transduxit Ka\ bt€K6jLitC€V 

S5 in Troiam, €ic Tpwdba, 
regionem x^pav 
Troianorum, tuiv Tpifiujv, 
quorum «Lv 
regnabat £pac{X€U€V Priamus TTpia^oc 6 40 

pater eius, TTaTfjp auToO. 

et urbem Ilion Ka\ TTdXtv "IXtov 

festinanter dcTT€UC)Li^vuJC 

cum exercitu fJi€Td CTpaToG 

et nauibus Kal vaudv' 45 

similiter 6^oiuJC 

copiosis, quae TToXXaTc, a\TtV€C 

cepenmt K€XUjpr)Kactv 

populum Tdv 6x\oy 

ex multis dx ttoXXujv 50 

adunatum, i^6potCfJi^vov, 

siue insularum fJTot Wjcujv 

incolas, regi dvoiKOuc, pactX€t 

Agamemnoni *ATa^^^vovt 

subditi, uTTOT€TaT)Li^vot, 55 

cum multis ^€Td ttoXXwv 

ducibus, f)T€M6vuJV, 

quorum O&v 

et uirtutes Ka\ Tdc buvd|Li€tc 

miramur, 6au)Lid2;o|i€V, eo 

et sapientiam Kai q)p6viictv 

laudamus, dTTatvou^€V, 

nauigauenmt ^TTXcucav 

ad Troiam €ic Tpujdba. 

ibique multa 8ttou Sv TTX^TcTa 65 

et digna Kai dEta 

memoria ^vri^iic 

peregenmt, bt€T^X€cav, 

annis nouem ^T€Ctv dvv^a 

pugnantes ^ax6)Li€voi 70 

aduersus KaTa^vavTt 

Troianos: tujv Tpifiujv 

decimo autem baKdTtfi bi. liex 

urbem eorum tt6Xiv auTUJV 

expugnauenmt, ^TT6p6r|cav, 75 

uniuersis interfectis eminentibus 

dTTdvTUJV dviJpim^VUJV dvUTT€p€- 

XdvTUJV 
praeter Aeneam, x^P*^^ Aivciou, 
qui fugatus, 6cTtc btaq)UTUJV 384 HERMENEVMATA STEPHANI 

in Italiam, elc 'iTaXiav, siones. NiKiapiou dpumfjceic xai 

dux fuit imperii Romanis: dpxHTOC dTTOKpic€ic. 

dT^V€To Tf\c dmTdHeuJC 'Pu)|Liaioic* quid anima? Ti ipux/j; 
et sic Kai outwc quod mouetur.' Td kivou^evov. 

GraecireceperuntHelenam."EXXiiV€C quid sine anima? tI di|iuxov; 

dtrAapov *EX€'vr|v. quod non mouetur. t6 jif| xivou- 

5 ex his multi et eminentes ^k tou- jh€VOV. 

Twv TToXXoi Kai dEdxovT€C quid commune? ti koiv6v; js 

uirtute et genere, buvd)Li€t Ka\ tuj uita. l{jjf\, 

Y^vei, quid inuidia? Ti q)66voc; 

in bello ceciderunt. iv TroX^liiuj ♦♦♦♦*:► 

?Tr€cav. 
et postea dum reuertuntur, Kai Carfilidis Kapq)iXiboc 

ucTcpov iv 8ctu uTrocTpdq)Ouciv, interrogationes et diT€pu)TiiC€ic Kai 
in mari tempestatibus dv GaXdccr) responsa. dTroKpiccic. 4« 

X€i|Liiuciv quid deus? Ti 6€6c; 

10 perierunt, et desperatione animi. naturalis uisus. auT0T€vf|C O^acic. 

diTiuXovTO, Kai dv€X7TiCTi(]i ipuxfic. quid orbis? ri k6c)lioc; 
in his dum exercemur, iv toutoic insatiabilis dx6pTacT0V 

ouv TVJ|Liva2;6|Li€6a, capacitas. x^pimct- *^ 

et aliis uariis: Kai dXXoic TTOiKiXoic* quid oceanus? ri u)K€av6c; 
et pertinontibus Kai jlicXXovtwv naturalis circuitus. q)uciKdc Trcpi- 
aduenit hora. d7TfiX6€V ujpa. bpo|Lioc. 

15 sumptis ergo Xr|q)6€icujv oOv quid dies? Ti n|Li^pa; 

pugillaribus TTivaKibwv initium cotidianum. dpxr| Ka6T]|Li€- 

scripsi fypaipa pivr|. 

de oratione dK Xotou quid terra? ri fx]] so 

Demosthenis, Atijhoc6^vouc, fructuum mater. KapTTuiv Mrj^^P- 

20 dictante ^TTaTopcuovTOC quid homo? Ti fiv6pu)TTOC; 

praeceptore Ka6r|TTiToO miuimi temporis fantasia. dXiyoxpo- 

quod sufficiebat, 8 dTTrjpKCi, viov q)dvTac|Lia. 

et hora permittebat: Kai ujpa ctt^- quid amicus? ri q)iXoc; 

Tp€Tr€ V ' iiicomparabilis res. dv^ VKpiTOV KTfi^a si 

distinxi ut ?CTiHa d)c quid diuitiae? Ti ttXoOtoc; 

25 oportebat ftci cotidiana Ka6r||Li€pivf| 

recitantes dvayop^uovTac potestas. ^Eoucia. 

primum, et TTpiuTov, Kai quid dicta? ri X€T6|Li€va; 

ipse recitaui auTOC dvnTOp€uca caecitas. Tuq)Xu)Cic. (» 

solus. jnovoc. quid auctoritas? Ti TTp6cTaTMa; 

inopia. ?vb€ia. 
30 Niciarii interrogationos et respon- quid diues? Ti TrXoucioc; HERMENEVMATA STEPUANI 885 tabula derisoria. cavic KaTaTeXacrifj. 

quid nauta? ti vauTTic; 

fluctuum comes. KU)LidTU)v ^Taipoc. 

quid gladiator? tC jiiovofjidxoc; 
5 fati querela. Tuxnc alT(a^a. 

quid mulier? tC T^Wi; 

domesticum nundinum. oIkciov dxo- 
paiov. 

quid inuidia? ti 966 voc; 

exuperantia. uTiepoxii* 
10 quid parentes? ti TOveTc; 

semen. C7T^p)Lia. 

quid maturum? Tt uipt^ov; 

tempestiuitas. xeijiiacic. 

quid certum? tC &Kpip^c; 
15 ueritas. dXr|6€ta. 

quid totum? tI 8Xov; 

crimen. btapoXrj. 

quid odiosum? Tt fJUCiiT^v; 

mendatium. ipeuboc. 
20 quid felicitas? Ti euTUxia; 

tempus. Katp6c. 

quid innocentia? t{ dOwov; 

bona cogitatio. KaXdv dvOujLiima. 

quid lex? Ti v6jnoc; 
25 necessitas. dvdtKT]. 

quid quietum? Ti d7Ti€iK€ia; 

pax. eiprjvT]. 

quid amicitia? Ti q)tXia; 

beniuolentia. KaXoK(|iTaOta. 
30 quid inimicitia? Ti ^xOpia; 

inuidia. q)66voc. 

quid dies festus? Ti flM^po ^opTr); 

causa. TrpdTjLia. 

quid mors? Tt OdvaToc; 
S5 solutio. btdXuctc. 

quid medicina? Tt iaTpiKrj; 

commoditas. €uxpiicta 

quid fidele? Ti TitCTdv; 

terra. f^. 
40 quid infidele? ti dTitCTOv; 

Ooip. gloss. lat. tom. TIL mare. OdXacca. 

quid auidum? tI fiTiXriCTOv; 

lucrum. K^pboc. 

quid commtme? t( K0tv6v; 

lux. q)ujc. 45 

quid sine socio? t( dKOtva)VT|TOv; 

regnum. pactX^to. 

quid ptilchritudo? t( KdXXoc; 

naturalis pictura. q)uctKf) 2;tAiTpaq)ta. 

quid uox? ti q)iuvifj; 50 

spiritus. TTV€G^a. 

quid uirtus? t( buva|Litc; 

gloriosum nomen. fvboSov dvo^a. 

quid piscator? ti dXt€uc; 

piscium speculator. IxOuuJV cko- 55 

Tr€UTric. 
quid sol? t( i^Xtoc; 
caelestis oculus. oupdvtoc 6q>0aX^6c. 

responsa sapientum. dTroKp(c€tc q)po- 

Vt^lUJV. 

primum interrogauit^ utrum ei uide- 
retur plures esse uiuos aut mor- 
tuos. Trpurrov dTTTipiuTTiC€v d)c auTU) 
b6E€i€, TiXdovac €lvai touc Kjjv- 
Tac F| dTToOvricKOVTac. 

is dixit uiuos. outoc €Itt€V l(by- eo 
Tac. 

necesse enim qui simt^ plures esse 
quam qui non sunt. dvdxKn y&p 
icTxy Touc 6vTac TTX€(ovac €lvai 

TUJV ^fj 6vTUiV. 

secimdo interrogauit^ bctJT^pov dTrri- 

PUITTIC€V,' 

utntm maior esset terra tt6t€P0V 

jLi€{ZuJv €!ti, TTJ 
aut mare. f| OdXacca. 
is dixity terra. 6 bk €Itt€V, Tn* ^& 
nam et mare super terram est. 

Kai Tdp ^ OdXacca iTTt Tf\c Tn^ 

dcTtv. 

26 386 HEEMENEVMATA STEPHANI 

tertio interrogauit, quod monstru* is dixit, uita. oijtoc eIiT€V, Zuiri. 

osius esse uideretur bestiarum. nono interrogauit, usque quamdiu 
TU) TpiTijj ^TrripuiTTicev, Ti Tepa- bona est uita? dwdTifi dinipai- 
TUJbecTepov boKcT elvai tujv Qt\' Tr^cev, ?iuc Tr6Te kqXtj dcnv f| 
piujv. 2[u)ti; 

is dixit, quod nemo scit. 6 bk is dixit, donec arbitrentur utiliusis 
elTrev, o oubeic ^TricTaTai. esse. outoc eltrev, fuic &v Xori- 

quarto interrogauit, Ttu TeTdpTiji cu)VTai xpilciMOV elvai. 

d7TTlpU)TT]CeV, 

quare pugnare consiliarentur. bid praecepta in Delphis ab Apolline in 

Ti |Lidxec9ai cuvPouXeuoiev. columna scripta sunt secus deum: 

5 is dixit, ut bene uiuant aut forti- 7rapaTT^X|LiaTa dv AeXqioTc Trapd 

ter moriantur. oOtoc elTrev, iva tou 'ATr6XXu)voc dTTi toO cniXou 

KaXiuc Idjcoxev f\ kxupuic dTToGvfi- TeTpaiiijndva elciv ttXticCgv toO 

CKOiev. GeoO • 

quinto interrogauit, qui primus deum cole. 0e6v c^^ou. 

natus est, nox aut dies? tiD parentes reuerere. TOveTc c^pou. 

. TTe'|LiTrTtu i^piuTTicev, Tic TrpiuTOC lauda bona. dTiaivou tq KoXd. 

dTevvr|0Ti, vuH f| fiiLidpa; philosophus esto. q)iX6coq>oc Tc6i. » 

is dixit noctem imam ante diem. inuidias amoue. q)96vou dTr^xou. 

6 bk. elTrev vuKTa iniav Trp6Tepov nubere cogita. tciM^Iv ^uXeuou. 

f]|Liepav. badimonium fuge. ItT^IV q)euT€. 

sexto interrogauit, quid aliquis cognosce te. fy6jQ\ ceauTdv. 

faciendo dulcis fiat? Tiu ?ktiu turpia fuge. aicxpd q)euTe. ^ 

TipiuTncev, Ti fiv Tic TTOiiuv tXu- testare iusta. |LidpTupe Td bixaia. 

Kuc TiveTai; industriam praesta. cpiXoTTOViav Tidp- 
is dixit, quod non possit alius exc. 

homo facere. oijtoc elTrev, 6 ou damnum caue. ^niLiiav q)eibou. 

buvaTai aXXoc fiv0pu)Troc TroieTv. lucrum tene. Ke'pboc KpdTei. 

10 septimo interrogauit, quid aliquis morere propterea. 0avou bi' atrrd. » 

faciendo bonus fiat? tiu ^pb6|Liiu dolum metue. Td bdXia q)oPoO. 

TipuiTricev, Ti fiv tic ttouuv dTa06c famam bonara habe. q)rmTiv KaXf)v 

Kai KaXoc TivoiTo; Ix^- 

is dixit, qui quum potens est, ne- fortimam puta. tuxhv v6|ii2[e. 

mini metuendus sit. oijToc elTiev, contentionemodi. cpiXoveiKiavqieOTC. 

ei 6 buvaToc luv oubevi cpopepoc filiis impera. tckvoic dTiiTacce. « 

eir|. multitudini place. 6xXTipi(]i dpecxe. 

octauo interrogauit, utrum esset neminem contemne. oubev6c KOTa- 

firmius, mors aut uita. tuj 6Tb6iu cppovei. 

eTrripuiTncev, TT6Tep6v dcTiv CTepeiu- legibus pare. v6|lioic ttiGoO. 

Tepov, 0dvaToc f\ lwr\. uide futura. pXdTie Td fi^XXovTa. HERMENEVMATA STEPHANI 387 

minare nemini. dTr€iXet ^iibevi. postea congiarium iiieTd TaOra Tfjv 

fidem praesta. ttictiv (puXacce. dTiibociv 

praesentem accusa. irapdvTa xaTTi- suum petebat: auToO ^TeiTo* 

T^pei. Hadrianus dixit, 'Abpiavdc eliTev, 

uitae tuae curam age. toO plou quid queris hominem ti lT\Te\c 3o 

coO q)povTiba ttoioO. fivGpiuTrov 

5 impera tibi. dTTiTacce cauTifi. perdere de quo dTioX^cai ii ou 

similibus tibi amicis utere. 6^oioic iam uindicatus es fjbr) dEebiKr)OTic, 

ceauTUj cpiXoic xP^- impudens? dvaibfjc; 

senectutem specta. ffi^ac ^Kb^xou. petente quodam alToOvT6c tivoc 

utilia para. xPn^^MCt dToi|Lia2!e. de filio suo Trepi Ibiou uloO 35 

supplica ad quod habes. OuciaZ^e quod se negligeret 6ti auT6v i^^e- 

Ka9u)c ?X€ic. Xei 

* * * dcOevoOvTa 

10 Hadriani sententiae. 'AbpiavoO dTTO- et pauperem, Kai Trev6^evov, 

cpdceic. in quem omnem substantiam eic 
petente quodam akoOvTdc tivoc 6v Trdcav Tfjv ouciav 

ut militaret, iva CTpaTeucq, suam consumserat: auToO beba- *o 
Hadrianus dixit, 'Abpiav6c elTrev TravfiKer 

ubi uis militare? ttoO O^Xetc CTpa- Hadrianus iuueni *Abpiav6c Ttu ve- 

TeOcai; avicKiu 

16 illo dicente, dKeivou X^yovTOC, dixit, tuere elTrev, q)uXacce 

in praetorio: elc t6 TTpaiTiupiov patrem tuum: t6v TraT^pd cou* 

Hadrianus interrogauit *Abpiav6c (ideo enim te genuit) (bid toOto 

d£f|Tacev T«P ce dT^vvr|cev) 

interim in urbana militia: dv t6cu) et cura ne iterum Kai q)p6vTicov 4» 

iv Trj TToXiTiKrj CTpaTeicy M^ TrdXiv 

et si bonus miles fueris, Kal iav de te queratur. Tiepi coO |Li^|LH|jr|Tai. 

KaX6c CTpaTiiuTTic T^vij, codicillos quidam KObiKiXXouc Tic 

20 tertio stipendio TpiTiu paOjniu Hadriano porrexit, ^Abpiaviu dTi^buj- 
poteris in praetorium transcendere. Kev, 

buvfjcij eic TrpaiTuipiov ^eTa- per quos dicebat bi' div ?q)acKev 

pfivai. plures esse TrXeiovac elvai so 

per libellum bid Pi^Xibiou feneratores qui iniquas baveiCTdc 
postulante quodam dEioOvTdc tivoc otTivec dbiKOuc 

ut iibertum suum ha dTreXeuOepov usuras exigebant, t6kouc dTi^Touv, 

auToO in quibus quosdam 4v olc Tivac 

25 pimirety qui ante tempus KoXdcij, in denarios eic brivdpia 

8c TTp6 xpovou mille continuo x*^*ct dHauTr]C w 

in latumias damnatus^ elc XiOoto- dierum centum et f^^epiuv ^KaT^v 

jLiiac KaTabebiKacT6c, Kai 

26* 388 HERMENEVMATA STEPHANI 

extriDsecus TiapeKTdc sine uideam commentarios: dq>€C 
centesimas accipere, ^KaTOCTdc Xa- 6i|iu)jnai Td uTTO^vrjjLiaTa' 

pcTv, tu autem cura redire ad me. cu 
et eadem pecunia Kai Td airrd bk q)p6vTicov dTiavcXGeiv irpoc 

XpTJiiaTa iiiL 

rursus foenerare: TrdXiv bav€i2[€iv dicente quodam X^TOVTdc xivoc » 

5 Hadrianus dixit, 'Abpiavdc cTttcv, se circunuentum esse a suis liber- 
eminentissimus dEoxwTaTOC tis, 4auT6v 7r€piT€Tp6<pOoi viro 

uir, praefectus meus, dvrjp, Jtrapxoc lbiu)v dTr^XcuG^pUiV, 

d|Li6c, et habere suas tabemas kqI ^x^^^ 
de hoc iudicabit, 7r€pi toutou dbi- !bia dpTacTrjpia 

Kac€V, in quibus ipsi negotiantur ty ok 
et renimtiabit Kai diraTT^XX^i auToi 7rpaT|LiaT€uovTai 

10 mihi per libellimi. ^oi bid pipXiou. de sua pecimia, Ik toO Ibfou XP^' 
dicente quodam X^tovt6c tivoc iiiaTOC, 

esse sibi substantiam €lvai auTijj et nihil Kai ^r\bkv » 

7r€piouciav ab illis accipere: drrd dKeivuiv Xa|i- 
equestris dignitatis: IrrrriKfic dEiac* pdv€iv* 

sed quum equura publicum peteret, aduocatus ergo 6 cuvrJTopoc oijv 

dXX' 8t€ i7T7rov brm6ciov yjT^iTO, libertorum respondit, dTTcXeuO^pwv 
15 praetermissura se esse, 7rapaX€- dTreKpiGTi, 

XeicpBai auTov raulto tempore patrono ttoXXuj 
securum criraine biapoXr|V bouXia Xpovqj tuj rrdTpujvi 

quod ipsi concitauerunt: f^v auTOi suo imuraquenque auTOu Iva ?Ka-« 

rrapiuEuvav ctov 

qui equura petit publicura ficTic prestitisse denarium, TrapccxilK^vai 

iTnrov aiTcT brm6ciov, bpax|Lir|V, 

eraendatus esse debet: biujp6u)|Li^- et adhuc paratos esse Kal ^ri 

voc elvai ^cpciXcr dToijnouc elvai 

20 caetera autera Td bk Xoirrd praestare si illis rrap^x^iv el auTOic 

uitae tuae ipse probabis. toO piou perraitteret: dTriTp^rror 

cou auToc boKi|Lidc€ic. curate ne iterum (ppovTicaT€ M^is 
postulante quodara aiToOvT^c Tivoc rrdXiv 

perraitti sibi dTTiTpaTrfivai auTUJ queratur: |Lid|Lii|jr|Tai. 

patrera suura ab exilio reuocari: coraraimera sensum habete. xoivdv 

Tov TraT€pa auToO drro dEopic|LioO voOv ^xeje. 

dvaKaX^cac0ai • per libellura bid PipXibiou 

25 a quo exiliatus est? utto tivoc il- dicente quodam X^tovt6c tivoc 

lupiCTai; patrera suura rraT^pa tbiov » 

illo dicente, dK€ivou X^tovtoc, confiscatura esse, d7roTr€q>tCKUiO(u, 

a praefecto: urro diTdpxou* et sibi decuriara Kal.auTi^ bCKOba HERMENEYMATA STEPHANI 389 

ablatam esse dTniv^X^^^i fiUi sui ablatum esse toO ibiou 

et multa alia sui iuris: Kai SXka uioO dq)iipf)c6ai 

iToXXd ToO Ibiou biKaiou* a nescio quo: u7t6 tivoc 

quae quum peteret^ dTiva dirai- eumque filium auTOv T€ ui6v 

ToOvToc, suum esse, Tbiov elvai, 

Hadrianus interrogauit, 'Abpiav6c et ad se pertinere Kai Trp6c auTf|V so 

TlpiDTTicev, dvTiKeiv 

5 quare non antea bid ti oO 7rp6- congiarium: Tfjv dTribociv 

T€pov negauit alius. i^pvricaTO dXXoc. 

audisti praefectum fJKOucac t6v respondit mulier, d7r€Kpi9r| Twvn, 

^Trapxov, latinam se ftiisse, ^u))LiaiKf)V auTfjV 

et de hoc questus es? Kal irepl T^T^vficBai, 

TOUTOu d)Li^)Lii|JUj; et tabulas quidem Kai b^XTOuc |li^v 85 

ipse tibi defuisti. auT6c cauTip scriptas fuisse, T^TPdcpOai, 

ucT^pTicai. nuptias uero Tdjnouc b^ 

Vrbico dicente 'YopPiKoO X^tovtoc non fuisse. |Lif| T^TOV^vai. 
10 primitiuum manumittere 7rpi|Lii- quum ergo non jnf| buvr|9€VT0C ouv 

Tio^ov ^X€u9€pu)cai potuisset eum ostendere auT6v lo 

uolentem^ uetitum esse 9^XovTa dTTobeiHai 

K€KwXuc|Li^vov €Tvai filium suum u\6v Tbiov 

matrem pupillae: ^r|T^pa 6p(pavfic" esse de quo €lvai 7T€pi ou 
(in fraudem enim €lc dbiKiav Tdp agebatur, cum non dTrpdTT€TO' 
pupillae hoc fieri. Tfjc 6pq)avnc 67t6t€ |Lin 

toOto Tiv€c9ai. sit tuus filius, €Tr| c6c u\6c, 

16 esse enim cTvai Tdp congiarium redde. Tf|v dTribociv 45 

eum actorem, auT6v 7TpaT|LiaT€u- d^Toboc. 

Tfjv Hadriano congiarium 'AbpiavoO 

et per eum Kai bid toutou ^Tribociv 

res administrari TTpdTlnaTa bioi- dante, mulier bibdvTOC, f\)yfr\ 

K€Tc9ai) quaedam exclamauit: tic dH€p6r)C€V, 

Hadrianus inquisiuit 'Abpiav6c dv€- oro te domine b€0|Liai cou Kupi€ 

2[f|TTiC€v imperator, ut auTOKpdTOp, Tva so 

20 persuaderi iudicibus Tr^Tcai touc iubeas de congiario K€X€ucr|c ^k 

KpiTdc TTIC iTTlb6c€WC 

non debere eum jnf| 6q)€iX€iv toOtov filii mei toO uioO ^ou 

circa eam appellationem Tr€pi Tau- aliquid mi dari, ti rroT^ |lioi boOfjvai, 

Tr|V 7Tpocr|TOpiav quando ipse ^Tr^ibfj auT6c 

manumitti. ^X€u9€po0c9ai. me negligit. |liou d)Li€X€T. 55 

dicente quadam X^TOucnc Tiv6c et filius eius, Kai ul6c auTfic, 

85 muliere, congiarium T^vaiK^c Tf|V ego, domine imperator, ifOj, Kupi€ 

^TTibociv auTOKpdTop, 390 HEEMBNEVMATA STEPHANl 

non agnosco ouk dTTixiviucKUJ impiis animalibus dccpufv 21uiu)v 

hanc matrem. TauTiiv jHTiT^pa. impius homo: dc€pf)c fivOpuiiroc* 

si tu hanc ei cu TauTiiv et super plaustrum koi dTti d^d£iic 

matrem non ^iiT^pa ouk iunctum nigris dCeuT^^vric ^eXavoic 

5 agnoscis, nec ego dTiiTivuiCKeic, bubus deferretur pouciv KaTCvexOq» 

ouTe ^T^ i^ mare, elc OdXaccav, 

te ciuem Romanum. ce TioXiTriv et proiiceretur Kai ^iq)0^ 

'PujjnaTov. in profundum. eic pa9u. 

fuit lex quaedam dyeveTO v6|lioc tic ostendi enim fteiHa ouv 

huiusmodi toioutou tou Tpdirou exemplum poenae, UTrdbeiT^ia ti- » 
omnibus hominibus^ Trficiv dv9piu- iiiwpiac, 

TTOic, ut magis timeant iva jLidXXov 90- 
10 ut qui parricidium 6TruJc 6ctic Tia- Pri6uiciv 

TpoKTdviov tam nefarium outujc dvo^ov 

fecisset, publice TreTroir|Kei, br||LiociuJc opus operari. fpTOV dpTdcacOai. 

in culeo missus eic ^oXtov TreiicpOeic nunc ergo vuv ouv 

consueretur cum cuvpaq)q ^ieTd iusta facite. biKaia TToieiTe. » 

uipera et cane dxibvric Kai kuvoc bonum enim KaXov ^dp 

16 et simia et gallo, Kai ttiOtikou Kai exemplum omnibus uTTObeiT^a Traciv 

dXeKTopoc, ostendetis. uTiobeiHeTe. HERMENEVMATA VARIA y] onesato emit 
biblion liber 
proton primus explicit 

periurano dec^lo 
5 uranus c^lum 

astere stell§ 

nefeli uubila 

nomencle nebula 

eudias serenum 
10 epine • felu • s bnblbum 

ombrus nimbus 

brocetas pluuia 

stalacmos stillicidium 

droscis ros 
15 stagones gitate 

chion nix 

pageto regelus 

psisto fngus 

astrapes coruscatio 
)^] brone tonitruum 
81 cranus fulmen 

nix nox 

scorcia enelore 

obse sero 
85 proi mane 

emera dies 

fos lux 

theon deorum 
theos deus FRAGMENTVM BRVXELLENSE 

(Cod. Brux. 1828—1830 saec. X) 

chronos satumus zeus louis 
elios sol 
ares maris 
posidon neptunus 
efestos uulcanus 
eros cupido 
photos amor 
dionisos liber pater 
ermes mercurius 
eracles erculus 
pan incipus 
iereus sacerdos 

theanon dearum 
thea dea 
era iumo 
selen§ luna 
artimis diana 
afrodite uenus 
athena minerua 
meterteor mater dni 
ge terra 
rea opis 
demtra ceras 
omonoea concordia 
leto latona 
enso bellona 
erynis furie 
faria isis 
muse camene 30 95 40 45 50 65 394 FBAGMENTVM BEYXELLENSE memaysme moneta 

diceosine iustitie 

time honor 

ygia saius 
5 estia uesta 

uthicia felicitas 

tiche futuma 

elpes spes 

pronoea prouidentia 
10 prosefaire proserpina 

peinmelon demenbris 

antistopinon humanis 

atropus homo 

mele menbra 
15 zosimus uitalis 

zoe uita 

psiche anima 

fone uox 

soma corpus 
20 cephale capud 

coriphe uertex 

cramon calnua 

encefalus cerbellum 

ymen menbranum 
25 triehes capilli 

dostri circinni 

flocamoe crines 

scollos cirrus 

metopon frons 
30 crotafe tempora 

cantoe ansoli 

ofries supercilia 

blefara palpebre 

obtabni oculi 
55 ocia auricul^ 

roton nasus 

gnatoe bucce 

siagonis mammiUe pogon barba 
chil§ labia 
ala gingiue 
odones dentes 
uraniscus platum 
grossa lingua 
cenion mentum 
stonet rostum 
sielcis saliua 
acicen ceruix 
tracelos collum 
faruix gula 
broncus guttur 
catadis humerus 
bracionis brachia 
mies lacerti 
anconis cubiti 
chires manus 
dexico dextera 
ansera sinistra 
dactile digiti 
onites ungulas 
stetus pectus 
cardia cor 
masteo mamilla 
caster uenter 
omfalus umbiculus 
rotus dorsum 
rachis spinalis 
pleura lactus 
lagonis ilia 
sacmia lumbi 
nefroe renes 
cotele coxe 
pice natisbus 
proctus collus^) 
edocon ueretrum 
orcis testiculi 
meroe poplies 45 » » 61 66 70 1) u pro i corr, | FRAGMENTVM BBVXELLENSE 395 gonata gentia 

antingimia tibia 

scele crura 

astragoloe tali 
6 podes ^) pedes 

neutra nerui 

flebis uene 

ojta ossa 

millos medulla 
10 estera stenta 

ema sanguis 

cole efeta 

ficar alipe 

epiplus omentem 
15 sarcos caro 

derma pellis 

perifilosimon dest dns 

redior orator 

anafonesis declinatio 
20 anagnosis lectio 

exenesis narratio' 

dialectos disputatio 

mitos subula 

aerrate auditoris 
25 scymmatice cum discputis 

rema uerbum 

biblion bibe 

flentos titulus 

sticoe uersus 
30 dice causa 

crisis iudiciimi 

etactiotas demilitia 
parebule castra 
stratiote militis 
86 pezeo pedietis 
yppis aequites 
tozote sagittare gramatistes serarie 
sennofore significare 
eccetotarcus centurie 
egemon dux 
eparcus praefectus^) 
demarcus trionus 
detarcos decurio 
polecemus pugna 
irene pax 
erateuma exercitus 
temal egio 
spirin cohors 

peripoleus de ciuitate^) 
polis ciuitas 
etatis meneis conditus 
thicos murus 
pile porta 
andriautes stectae 
chononon thoris orium 
belemon balneum 
ergaterim tabema 
benia tribunal 
ados uia 
agrapus symeta 
lorus mons 
biblion liber 
ret explicit 
inceps quartus 

ferianemum deuentis 
anemus uentus 
fisa sufflat 
borecos aquilo 
nothus auster 
lips africus 
eoros eurus 
speliotes subsolanus 
aparcias septemtrio 40 45 50 55 60 65 70 1) e pro o corr, \ 2) corr, ea> perfectas 1 8) ciui corr. pro ceci ) 396 FRAQMENTVM BBVXELLENSE zefiros fabonius 
chorus ultumus 
nautilia nauigatio 
limon portus 
5 neulia nauigilia 
chimon tempestas 

erathalassa mare 

galene tranquillum 

egialos litus 
10 cimata fluctus 

nessos insula 

clididos unda 

ammos arena 

nais nauis 
15 marra longa 

alieutice piscatoria 

parassemon tutela 

tropis carina 

cope rem 
20 prime puppis 

ceras antemna 

dendron ambron 

scenia fones 

armena uela 
25 diptera sigestinum 

anthlia sentina 

nautes natam 

epibates uector 

gomos onus 
»0 octhe ripa 

optamus fluuius 

gysira pons 

perihiction depiscibus 
hicthis piscis 
85 labrax lupus 
ceriees bucini 
polipodes polipus 
enchelis ancilla 
trigle muli oniscus aselles 
sepea sepia 
gobios gobio 
leotis luligo 
crysofrux aurata 
cephalus capite 
codonox dentes 
carabo locusta 

perigeor deagriculatura 
cias cultura 
agros ager 
calibe caiisa 
yle silua 
asur lucus 
arure segetes 
stacis spica 
pirus frumentum 
sitos triticum 
erethe ordeum 
pate leuticuia 
erebinthus cicer 
meton papauer 
limon pratum 
chortos fenum 
desme mannu§ 
thrigethos uindemia 
lenus torculare 
sitobolon granarium 
cepus ortum 
agroece rustici 
ergate operarii 
scasis fossores 
agele grex 
poemen pastor 
agrofox saltuarius 
cyleutes circiter 

peridendron dearboribus 
dendron arbor 
clados rami 40 50 u 60 <» 70 1i FRAGMENTVM BRVXELLENSE 397 filla folia 

da&e laurus 

USSU8 edera» 

pitis pinus 
5 peuce sappinus 

mursini myrta 

epidon pirum 

coccymela pruna 

carion nox • sau 
10 sice ficus 

melandris sorbus 

comaros uraimone 

psicos buxsus 

melon malum 
15 fexit palma 

patellea ulmus 

itea salice 

ampelus uinea 

clema uitis 
20 olea oliua 

calamus anmdo 

sicamina mora 

egyros populum 

dris quercus 
25 primus ilixe 

periomeon deauibus^) 

orneon auis 

aetos aquila 
8'] gypi uulturis 
30 paos paruos 

chen anser 

pelarigos ciconia 

ethira merulus 

melissa apis 
35 muia musea 

corax coruus 

coron comula 

celidon erundo cicla turdus 
coyricus merulus 
strutin passer 
nessa anatis 
peristera columba 
sisopigis mutacilla 
sparus sturnus 
tectis cicada 
orax cotumix 
aedon luscinia 
basiliscus gregariolus 
ierax acceptor 
sicallis fecetula 
calceagra gabia 
ittinus miluus 
cissa pica 

perilachanon deholeribus 
lachanon olus 
cambe culicule 
ormenon cyma 
molochia maluas 
seuelia betas 
cingile rapas 
bassadis napi 
colocenthe cucurbitas 
sicidia cucumeres 
thridacia lactucas 
serdes intiba 
marathron feniculum 
prassia porbi 
cmaras cardi 
edyosmon menta 
selenon apium 
pagenon ruta 

pericreton decame 
creas carone 
cereon porcina 40 45 50 55 60 65 70 76 1) i sup. 8Cr. I 398 PRAGMENTVM BRVXELLENSE calathenon lactantina 

probacion berbetina 

amior agnina 

egyor caprina 
5 eurifion edina 

boinon bobalina 

mosclion uiclina 

elafion ceruma 

chenion anrerina 
10 siagrion aprina 

amon crudum 

epthon coctum uel assum 

eptimenon conditum 

gala lac 
15 tiros casiuor 

ythar sumen 

methar uulua 

meli mel 

opos lasar peripotion depotionibus 
postotor potio 
oenos uinum • 

paleos uetus 
cletus mustus 
agroeton rusticus 
epies bibisti 
thermon calidum 
zeston feruentem 
psicon frigidura 
clyaron tepidum 
aglato merum 
ydarce aquatum 
cecrauinas temporatum 
cyclyn dulcem 
enclicazoni sucidum 
mantama disce 
bibacion biber 
apiton tertius 
apertissime feliciter a GLOSSARIVM LEIDENSE 

(Cod. Leid. Voss. fol. 2G saec. VIII/IX) 
[36'J incipiunt interj^retationes latin^ hoc augusta steni est hermineomata grec§ 

abinitio apoarches 

abalfalittera apoalfagrammatos 

aprimolibro apoprotubiblios 
5 audi acuson 

audio acuo 

audisti ecuses 

audite acusate 

audiuimus ecusamen 
10 audiunt acuusin 

audierunt ecusan 

abscondi chrybeni^) 

absconsum chrypton 

aue chere anima psyxe 
aurum chr}'son 
aboriente apoanatolou 
imnc) etei 
aqua ydor 
aperi anyxon 
aperio anygo 
aperis anygis 
aperimus anygomen 
aperit anygi 
aperiunt anygusin 
apertumest enyctae 
adiuua boetheson 
adiuuo boetho i=i iJ 1) iKf)<)fir\y adscr. manus recens || GLOSSARIVM LEIDENSE 399 adiuuate boethesate 

adiuuamus boethumen 

adiuuauimus eboethesamen 

adiuuauerunt eboethesan 
5 adiutor boethos 

angulos gonia 

agita elason 

agito elauno 

agitas elaunis 
10 agitasti elases 

agitaui elasa 

agitauimus elasamen 

agitator eniochos 

agitauit eniochesen 
15 agitatores eniochoe 

agitant eniochusin 

agitauenmt eniochesan 

adfer enence 

attuli enenca. 
so attulisti enences 

attulit enencen 

attulimus enencamen 

attulerunt enencan 

aequalem ison 
25 aequalis isotimos 

aucupatur ixeui 

auceps ixeutes 

aucupatores ixeutae 

abdormiui apecoemethen 
30 abdormisti apecoemethes 

abdormiuimus apecoemethumen 

abdormit apecoematae 

accipe labe 

accipio lambano 
35 accipisti elabes 

accepi elaba 

accipite labete 

accipimus lambanomen 

acciperunt eleban 
40 accipis lambanis 

accipit elaben assa opteson 
asso opto 
assas optas 
assat opta 
assum opton 
assamus optomen 
assasti opteses 
assaui optesa 
assauerunt optesan 
assauimus optesamen 
assurae par opta 
asinus onos 
asina onothelia 
asini onoe 

asinae onadesonotheliae 
asinarius onelates 
age praxon 
ago prasso 
agis prabtis 
agit pratti 
agite praxate 
agimus prassomen 
agent prassusin 
agant praxosin 
agitur practhete 
algio rigo 
algis rigas 
algit riga 
algimus rigomen 
allide rexon 
allido resso 
allidis ressis 
allidit ressi 
allisusest rerecte 
allidite rexate 
alliserunt erexan 
aduna synaxon 
aduno synago 
adunas synagis 
adunaui synexa 
adunasti synexes [36«»] 
46 50 55 GO 65 70 75 80 400 GLOSSARIVM LEroENSE adunate sjnaxate 

adunauimus synexamen 

adunatum est synegomenon estin 

ama (ileso 
5 amo filo 

amas fiiis 

amat fili 

amaui efilesa 

amauit efilesin 
10 amasti efileses 

amate filesatc 

amauimus efilesamen 

amauerunt efilesan 

amatisunt efiletoeisin 
15 amatos filctos 

amor pothos 

aduentus eparysia') 

aurum chrysos 

aurei chryseoe 
sN) aurifex chrysochoos 

adaurificem prostonchrysochoon 

aurifices chrysochooe 

arma oplon 

annatus opliraenon 
sr» armati sunt oj^listesan 

armatum oplismenon 

armauitse opliste 

alia alla 

aliamparabolam allenparabolen 
3v) apoUo apollon 

aesculapius asclepios 

aetas^) elicia 

aestus sychos 

angulioculorum canthoe 
35 auriculae ota 

alae maschalae 
[37'] adeps stear 

aedis naos ara bomos 

auidus aplestos 

auditores arcroatae') 

aedilis angoranomos^) 

augustus sebastos 

auus pappos 

auia mammae 

aduersarius antidieos 

amicus filos 

amica file 

aedina erifia 

agnina amia 

angustrina stenochoria 

asta dory 

aquarius hydrochoos 

aedificium oecodomema 

armarium pyrgiseos 

auster notos 

aquilo boreas 

arena ammos 

africus lips 

arbor dendron 

artemo armon 

anguilla enchelis 

antemna ceras id est comu 

aselius oniscos 

aurata'^) chrysophrys 

ager agros 

abellanea leptocriria 

amigdala amigdala 

aquila aetus^) 

appium selinon 

alium scordon 

asparagi asparagoe 

auis omeom 

anser chen 

apis melissa 

anates nessa fi » fi i^ ;5 1) TrapoucCa adscripsit man. recens || 2) 8 alio atramento deleta | 3) pri&r r 
dlio atramento deleta || 4) prior n alio atramento deleta | 6) u sup. acr, | 6) ante a 
deleta x || QLOSSARIVM LEIDENSE 401 accipiter ieax 

bonafortuna agathe tyche 

balteum zoster 

bracae anaxyrides 
6 balneum lutron 

buccae gnathee 

barba pogon 

brachia bracones 

buxus pyxus 
10 bibens pinoon 

bibi epia 

bibimus epiomen 

bubula boia 

bonus calos siue agathos 
16 bonum calon 

bona agathe 

bonaopera calaerga 

ciceronis ciceronos 

cupientes epithymuntas 
20 conscribsi sinegrapsa 

conscribam syngrapho 

condio artyo 

conde artyson 
' condis artys 
25 condisti ertyses 

condiui ertys 

condiuimus ertysamen 

condiunt ertiusin 

condierunt ertysan 
30 condimenta ertyma 

ciuitas polis 

cogita buleuse 

cogito buleuome 

cogitas buleue 
r'*] cogitat buleuete 
36 cogitant buleuonte • 

cogitauimus eubuleusametha 

cogitauerunt eubuleusonto 

conaris biaze conor^ biazome 
conatus es ebiaste 
conatur biazonthe 
conauerunt ebiasontho^) 
conatisunt ebiasthesan 
conatisumus ebiasthemen 
caedo dero 
caedis deris 
caedit deri * 
caedamus diromen 
caesisunt edaresan 
caeduntur deronte 
caena dipneson 
caeno dipno 
caenas dipnis 
caenant dipnusin 
caenatores dipnetae 
caenauenmt edipnesan 
caenasti edipneses 
caenaiii edipnesa 
caenat dipni 

caenauimus edipnesamen 
certa erison 
certaui erisa 
certamus erizomen 
certauimus erisamen 
certaris erizis 
certator erizi 
certatus es erises 
certantur erizusin 
concupiscis epithyijiis 
concupisco epithymo 
concupiscit ^) epithymi 
cupidus epithymetheti 
calca pateson 
calco pato 
calcatur patite 
calcas patis 
calcat pati 40 45 50 56 60 65 70 75 1 ) co^or adscripsjt man. recens | 2) h lineola dtleta | 3) ci eo; co corr. | 

Curp. glo98. lat. tom. III. ' 2G 402 GLOSSARIVM LEIDENSB calcauimus epanthesamen 

calcauerunt epatesan 

calcate epatesate 

calcasti epateses 
5 calcaui epatesa 

calcatumest pepatemenon estin 
• consue rapson 

consui erapsa 

consuis raptis 
10 consuit erapsen 

cumsuo rapto 

cumsuet rapti 

cumsutum reramenon 

cumsuisti erapses 
15 ceme siniason 

cemo siniazo 

cemis siniazis 

cemite siniasate 

consema sjnaterespn 
•2oconseruo syntero 

consemate synteresate 

consemasti synetereses 

conseruaui syneteresa 

conseruauimus syneteresamen 
25 curre drame 

curro trecho 

curris trechis 

curril trechi 

currimus trechomen 
30*currite dramete 
[38'j cucurristi edrames 

cuciirri edrama 

cucurrimus edramomen 

cucurrerunt edraman 
;55 cursor dromeus 

cursores dromis 

cursus dromos 

cursum dromon 

calcia hypodese 
.io calciome hypodeome 

calciaui hypodesa calciasti hypedeso 

calciauime hypedesame 

calciatussum hypodedeme 

calciatisunt hypodedente 

calciaueruntse hypedesanto 

calciati sumus hypedethemen 

calciauimusnos hypedesomestha 

calciamenta hypodematha 

calciate hypodesate 

clodos cholos 

clodicat cholaeni 

caca chesce 

cacat chyzi 

cacauit echesen 

cacasti echeses 

caco chezo 

cacaui echesa 

cacamus chezomen 

cacant chezusin 

cacauenmt echesan 

concacasti cetecheses 

concacauit catechesen 

concacius enchesten . . 

conputa psefison 

conputo psefizo 

conputo psefizo 

conputas psefizis 

conputat psefizi 

computasti epsefises 

computaui epsefisa 

computate psefisate 

computamus psefizomen 

computauimus epsefisamen 

computos psefos 

cauculos psefas 

cauculat psefiz> 

cauculator psefistes 

crepat psofi 

crepuit epsofesen 

cumstudio metafiloponias 

caelum uranos 45 50 55 60 C3 70 75 SO GL0S8ARIVM LEIDENSi! 403 cras atunon 

caelestibus uranioii 

cupido eros 

ceres demetra 
5 concordia homonoca 

camenae musae 

corpus soma 

caput c^falen 

cerebnim encefalos 
10 caluaria cranion 

capilli triches 

capillos tricas 

cincinni bostrychoe 

crines plocamoe 
15 cirrus malos 

cartilago chondros 

ceruix auchen 

collus trachelos 

cubiti ancones 
90 cor cardia 

culus proctos 

crura scele 

caro sarx 
^°] corona stephanos 
S5 consacrata catheromena 

continens encrates 

cupidus scniphos^) 

cetus^) acribes 

celer tachys 
90 condiscipuli synmathet^ 

causa dice 

c^sar coeranos*) 

corrector diorthotes 

comitia archieria 
85 consilium simbotion 

castra perembole 

centurio ecatontarchos 

commissio simbleses 

concordia homonoe 

1) H St. kviit6c et certus 
recena | 8) boalenterion corr. man. cognatio sjnagenia 
cognatus syngenes 
cognata syilgenis. 
concubina pallace 
condita ectismene 
caro creas 

• 

. consularis hypaticos 
cohors spira 
classis stolos 
capruna aegina 
ceruina elafia 
curia beleuterion') 
curator logistes 
copertorium perhybolaeon 
culcita tyle 

ceruic^lem proscefalaeon 
candelabrum lychnia 
calix poteribn 
cultellum machaeion 
cacauum chytra 
coperculum poma 
cribrum cosQinon , 
capricomus aegocerQS 
carina tropis 
• claues claeis 
configeclauis catheloson 
consolationemsiueexortationem 
paracleten 

• 

coruus eoros" 
casa calybe 
crex agele 
citreum citrion 
cptonium cydonion 
citonia cydonia 
castaneae lopima 
cupressiis cyparisos 
cupressi cyparisoe 
cicer erebinthos 
ciconia pelargos 

culscr. man. recem | 2) Ko(pavoc adscr. man. 
recens | 

. 2C*- 40 45 50 55 CO 65 70 75 404 glossarivm leidense comicla corone 
coruus corax 
columba ieristera^^ 
cicada tetix 
6 cotumia omix 
cabia^) galeagra 
.cucurbitae colocinthae') 
cucumeres sycidia*) 
cardi cinarae 

10 caepae cromya 
calidum termon 
cum amicis metafilon 
difficultatem dyscherian 
dimitte apolyson 

15 dimitto apolyo 
dimittis apolyis 
dimittit apolyi * 
dimittunt apolyusin 
dimittamus apolysomen 
[39'] disciplinam paedian 

21 doce didaxon 
doceo didasco 
doces didascis 
docemiis didascomen 

25 docuerunt edidaxan 
docent didascusin 
doctor didascalos 
docetur didascetae 
doctrina didacterion 

so docet didasci 

desideras epyth}Tnis 
desidero epythymo 
desiderant epythymusin 
desideramus epithymumen 

»6 desiderium epithymia 
detrimentum zemia 
dormi coemo 
dorraio coemome 
dormis coemasae 

1) peristeia corr. m. rec. 
4) St. ciKvcc adscr. tn. rec. | dormiui ecoemethen « 

dormisti ecoemethes 

dormiuimus ecoemethemen 

dormite ecoemethete 

dormiemnt ecoemethesan 

dormiamus coemethomen 45 

dic ipe 

dico lego 

dicis legis 

dicit legi 

dicite ipate » 

dicimus legomen 

damtellectumautfacintellegere syn- 

etison 
dixisti ipes 
• dixi ipon 
diximus ipamen » 

dixemnt ipan 
dictum est electhe 
dixit ipen 
dicens legon 

discipuli mathetae «u 

disce mathe 
disco manthano 
discite mathete 
discimus manthanomen 
discunt manthanusin es 

discis manthanis 
discit manthani 
dormitas nystazis 
dormito nystazo 

dormitat nystazi w 

dumputat osdoci 
de ec 

de caelo periumanum 
diicaelestes theoeuranioe 
diimarini theuethalasioe 7* 

dii terreni theoe epigioe 
diipatrenses theoepatrioe 

I 2) uel cuuea add. m. rec. H 3) i pro y corr. GLOSSARIVM LEIDENSE 405 dii infernales theoeypocthonioe 

dediis peritheon 

deorum theon 

deus theos 
6 dearum theaon 

dea thea 

diana artemis 

demembris perimelon 

dextra dexia 
10 dies imeras 

dorsus notos 

de edibus perinaon 

demoribus peritropon 

destudiis perifiloponion 
15 depotestate periexusias 
'"] demilitia peristratias 

dux eguminos siue hegeomon 

duces hegeomones 

decurio deca atchos 
80 decognatione perisyngenias 

deciuitate peripoleos 

dehabitatione perioeceseos 

domus oecia 

de Xn signis perido deca 
i5 deuentis perianimon 

desolanis periaph^liotes 

denauigatione perinautelias 

depiscibus perichyon*) 

dentex sjnaodus 
90 deagricultura peri georgias 

dearboribus peridendron 

dactulus toenix 

damascena damascena 

<£resia cerasia 
85 dorachina doracina 

deoleribus perilaeneanon 

deauibus periomeom 

depotionibus peripoton 

diligis agapas damihi dosmu 

etmultitudinem cepolyplethyan 

et gr^ce ce ellinisti 

eme agorason 

emo agorazo 

emi agorasa 

emamus agorasomen 

emimus agorasamen 

emunt agorazusin 

emerunt agorasan 

emant agosusin 

emis agorazis 

emptum est egoraste 

emet egorasen 

expostula apeteson 

expostulo apeto 

expostulas apetis 

expostulate apetesate 

expostulauimus apetesamen 

exi exelthe 

exio exercome 

exis exerche 

eximus exerchometh^ 

exit exerchete 

exiunt exerchontg 

exiant exelthosin 

existi exelthes 

exiamus exelthomen 

excalcia hypolyson 

excalcias hypolyis 

excalciasti hypolyso 

excalciauime hypelysamen 

excalciate Kypolysate 

emit onesato 

emptiones onae 

explicit apertiste 

est estln 

erit estae 

enim gar 40 45 50 55 60 65 70 75 1) periichiyoD carr, mdn. recens 1 404 glossarivm leidense comicla corone 
coruus corax 
columba ieristera^^ 
cicada tetix 
6 cotumia omix 
cabia-) galeagra 
.cucurbitae colocinthae') 
cucumeres sycidia*) 
cardi cinarae 

10 caepae cromya 
calidum termon 
cum amicis metafilon 
difficultatem dyscherian 
dimitte apolyson 

15 dimitto apolyo 
dimittis apolyis 
dimittit apolyi 
dimittunt apolyusin 
dimittamus apolysomen 
[39'] discipHnam paedian 

21 doce didaxon 
doceo didasco 
doces didascis 
docemiis didascomen 

25 docuerunt edidaxan * 
docent didascusin 
doctor didascalos 
docetur didascetae 
doctrina didacterion 

so docet didasci 
desideras epythymis 
desidero epythymo 
desiderant epythymusin 
desideramus epithymumen 

36 desiderium epithymia 
detrimentum zemia 
dormi coemo 
dormio coemome 
dormis coemasae 

1) peristeia corr. m. rec. 
4) St. ciKuec adscr. m. rec. | dormiui ecpemethen « 

dormisti ecoemethes 
dormiuixnus ecoemethemen 
dormite ecoemethete 
dormiemnt ecoemethesan 
dormiamus coemethomen «s 

dic ipe 
dico lego 
dicis legis 
dicit legi 

dicite ipate » 

dicimus legomen 
daintellectumautfacintellegere syn- 

etison 
dixisti ipes 
• dixi ipon 
diximus ipamen ss 

dixemnt ipan 
dictum est electhe 
dixit ipen 
dicens legon 
discipub' mathetae 
disce mathe 
disco manthano 
discite mathete 
discimus manthanomen 
discunt manthanusin 
discis manthanis 
discit manthani 
dormitas nystazis 
dormito nystazo 

dormitat nystazi » 

dumputat osdoci 
de ec 

de caelo periumanum 
diicaelestes theoeuranioe 
diimarini theuethalasioe 'i 

dii terreni theoe epigioe 
diipatrenses theoepatrioe 

2) uel cauea add. m. rec. Q 3) i pro y corr. 60 (5 GLOSSARIVM LEIDENSE 405 dii infemales theoeypocthonioe 

dediis peritheon 

deorum theon 

deus theos 
6 dearum theaon 

dea thea 

diana artemis 

demembris perimelon 

dextra dexia 
10 dies imeras 

dorsus notos 

de edibus perinaon 

demoribus peritropon 

destudiis perifiloponion 
15 depotestate periexusias 
)"] demilitia peristratias 

dux eguminos siue hegeomon 

duces hegeomones 

decurio deca atchos 
20 decognatione perisyngenias 

deciuitate peripoleos 

dehabitatione perioeceseos 

domus oecia 

de XII signis perido deca 
25 deuentis perianimon 

desolanis periaph^liotes 

denauigatione perinautelias 

depiscibus perichyon*) 

dentex synodus 
30 deagricultura peri georgias 

dearboribus peridendron 

dactulus toenix 

damascena damascena 

diresia cerasia 
35 dorachina doracina 

deoleribus perilaeneanon 

deauibus periomeom 

depotionibus peripoton 

diligis agapas damihi dosmu 

etmultitudinem cepolyplethyan 

et gr^ce ce ellinisti 

eme agorason 

emo agorazo 

emi agorasa 

emamus agorasomen 

emimus agorasamen 

emunt agorazusin 

emerunt agorasan 

emant agosusin 

emis agorazis 

emptum est egoraste 

emet egorasen 

expostula apeteson 

expostulo apeto 

expostulas apetis 

expostulate apetesate 

expostulauimus apetesamen 

exi exelthe 

exio exercome 

exis exerche 

eximus exerchometh^ 

exit exerchete 

exiunt exerchontj 

exiant exelthosin 

existi exelthes 

exiamus exelthomen 

excalcia hypolyson 

excalcias hypolyis 

excalciasti hypolyso 

excalciauime hypelysamen 

excalciate hypolysate 

emit onesato 

emptiones onae 

explicit apertiste 

est estln 

erit estae 

enim gar 4U 45 60 55 60 65 70 7o 1) periichiyoD carr, tndn. recens l 406 GLOSSARIVM LEIDENSE et c^ etiam c^» 

ecce idu 

erat en 

egosum ego irai 
5 enarratio exegesis 

euocatus taxiarchos 

exercitus strateuma • 

exercitationes adolescliias') 

eloquium logion 
[40'] fenestra thyris 
11 fenestrao thyrides 

fateri oraologesoji 

fateor omologo 

fateris omologis 
15 fatetur omologi 

fatemur omologuraen 

fassusest omologesen ■ 

fassisunt omologesan 

•fatemini "omologesate 
20 fassisumus omologesamen 

facio poeo 

fac poeeson 

facis poeis " 

facit poei 
25 facite poeite 

faciamus poeesomen 

faciant poeesosin 

factum est gegonen 

fecerunt poeesan 
30 fiet ginetae 

futurum ginomenon 

fiat , genetae 

factasmit omnia egenontopanta 

fiantomnia genontepanta 
35 futura sunt omnia ginonte panta 

foUoiiica plynon 
foUonicaui eplyna 

follonicant plynusin follonicate plynate 
follonicatasunt eplynthesan 
follonicat plyni 
follonicas plynis 
follqnicasti eplynes 
Aistes rabdoe 
fusticat rabdozi 
fustigatus est erabdiste 
frigus psyghos 
frigidum psychron 
frigidus psychros 
forfix psalis 
forfices psalides 
flmnen^) ceraunos 
furiae erintes 
furia isis 
felicitas eutychia 
fortuna thyche 
frons metopon 
femora meroae^) 
fel cholae 
fidelis pistos 
fur cleptes 

fastidiosus siccos baolyTos 
fatuus moros 
fabulamythos * 
filia thygater 
filius yios 
frater adelfos 
forum agora 
fundamentum themelios 
fabonius zefyros 
fluctus cyramata 
funes smenia 
flumen potamos 
faua cyamus 
faenum chorton 
. folia fylla » iS A! ^j 75 1) d^oX€cx(ac exercitationes adscr. man. recem J 2) fuVmen carr, man. 
recens || 3) intipot adscr. man. recens || GLOSSARIVM LEIDENSE 407 ficus sycon 

fici syca 

fossores scaphis 

fraxinum melcynon 
6 fecetula sycalis 

feniculum marathon 

feruentum zeston^) 
40*] feliciter eythycos 

flagella mastigos si 
10 fructus carpus 

finit orit 

fili tecnon 

finis telos 

finit telot 
15 flumina potami 

fistuca carfos 

gaudium charan 

gaudeo chaero 

gaudes chaere 
20 gaudet chaeri 

gaudemus chaeroysin 

gaudiummagnum chaeromen 

gratia charis 

gratias eucharistes 
25 guttae statagmoe 

gelus * pagetos 

gingiuae ula 

gula bronchos 

guttur farynx 
30 genua gonata 

gloria doxa 

gloriosus endoxos 

gener gambros 

gobio cobios 
35 granarium sitobolon 

hospes chenos*) 

hospitium xenia 

hospitatur xenizetae 

hospites xenoae hospitantur xenizontae lo 

hiemps chimon 

hoclibro tuto biblion 

honor time 

homo antropos 

hominem antropon 45 

humanus eusebes * 

hostiae thymata 

honos gomos • haec • tauta • 

hirundo chelidon • hic • ode • 

hyrc.ulis eracles 50 

interpretamentorum ermineumaton . 

interpretamentarus ermineumati- 

ceos 
incipiamautem archomaede 
initium archae mcipe arx^ ^ 

incipio archomae 
incipite arxat^ 
incipimus archomaeta 
incipit archete 
inciperunt erxanto 
incipiunt archontae 
inceptum est erche estin 
inlumine ento foti 
intenebris entesco'tia 
iunge zeuxon 
iungo zeugnyo 
iungite zeuxate 
iungimus zeugniomen 
iimxerunt ezeuxan 
iunximus' ezeirxamen 
iunctum est ezeuctae 
iungit ezeucnyi 
iugus zegos 
iuue celeuson 
iussi eceleusa 
iubeo celeugo 
iubes celeugis 55 60 65 70 75 1) faria lcic tidscr. man recens (406, 54) H 2) xenos corr. alio atraniento | QLOSSABIVM LBIDEN3E iusBisti eceleuses 


irascor orgizom^ * 


iussum'est ceceleumenon estiu 
•iussio celeuma 


irasceris orgize 


iussiauut eceleuthesan 


irascuntur oi^izonthe 


iuHsenuit eceleusan 


incipit archetae 
inprimo entoproto u 


iussnsunt ceceleumeniasin 


iouis dios 


iussioiie^ celeumuta 


iuppiter zeus 


inqufiia molynon 


incibus pau 


inciuino molyno 


iuno hera 


inquinas moljnis 


inimicus ecthroa m 


mquimiui emolyua 


iustus dicaeos 


inquinasti emolynet 


iustitia dicaeoaynae 


inquinatum (nemolymmenon 


iustificationcs dicaeomata 
iugulum sft^ 


iuqumauerimt emolynan 


ilia lagones » 


inquinatc molynate 


imagines icones. 


intellegi noisa 


ingeniosus euphyes 


intellego noo 


iudicium crisis 


intellegit noi 


iudicio crimati 


intellexisti euoesate 


imi»enitor autocrator *, 


uitellegimus noumen 


iuridicos dicologos 


intelleximus enoesamen 


Jaima pylon 


intellectum noema 


imbfiees calepteres 


iimuit noui 


insula nesos 


innuo neuo 


ilicem prinos • « 


innuis neuis 


intuba serjs 


iura omoson 


ita utos 


iuro onmyo' 


illis ecinis 


iuras omnyis 


incipit melle 
inmaturitas orian") j, 


iuruHti omoses 


in iiimaturitate en aoria 


iurauerunt omosan 


inoceulto entocrypto 
ignis pyr 


iuraui omosa 


latine disputare romaistidiale- 


iurauit omosen 


gesthe 


ira orge 


libris biblioes jj 


iratus est orgisthe 


lauda epeneson 


irascitur orgizete 


laudo epaeno 1} dutpta adscr. uuxn. i GLOSSARIYM LEIDENSE 409 laudas epaenis 
^41*'] laudasti epgneses 

laudaui epaenesa 

laudamus epaenumen 
A laudauit epaenesen 

laudauenmt epaenesan 

loqui laleson 
. loquor lalo 

loqueris lales 
10 loquitur lalei 

loquamur lalesomen 

loquimini lalesate 

loquutisumus elalesamen 

loquantur Meisiu 
15 loquutus es elalesis 

loquutus est elalesen 

loquuntur lalusin 

latet lanthani 

lates lanthanis 
20 lateo lanthano 

laua nipsae 

laua lusae 

laui elusa 

lauo luoe 
25 lauaris lue 

lauemur lusometha 

lauerunt elusantho 

lauate lusasthe 

lauisti elusaste 
30 lauimus elusametha 

lignum xylou 

ligna xyla 

ligneus xjlanos 

ligneum xylinon 
85 luctor paleao 

luctaris palaeis 

luctatur palaei 

luctantur palaeusin 

luctauerunt epalaesan 
40 luctasti epalaeses 

luctauimus epalesamen luctatores palestae 
luctator palestes 
latra hylacteson 
latro hylacto 
latras hylactis 
latrat hylacti 
latratos hylamos 
labsus est olisthen 
labsus sum olistha 
liberpater dionysos 
luna selene 
latona leto 
latum platyn 
lata plataea 
labia chile 
lingua glossa 

latus pleuron 

latera pleurae 

lumbi iscia 

lanugo chnus 

largus dapsUes 

lectio anagnosis 

liber biblion 

lex nomos 

legio tagma 

lectum cline 

lucema lychnos 

lux phoos 

leQ Ifion 

liber tertius biblio triton 

litus aegialos 

longa macra 

lupus labrax 

lupi lyci 

loUigo teuthis 

lucusta carabos 

lucus alsos 

lenticla face 

legistis canegnotae 

laurus dapne 45 50 55 60 65 70 7:» 
[42'] 80 410 GLOSSAmVM LEIDENSE lactucae tridaces 

lucinius asan*) 

multos puUos 

multi polli 
5 muta allasson*) 

muto allasso^) 

mutat allassi^) 

mutauit elaxen 

mutas allassis^) 
10 mutasti ellaxes 

mutauimus ellaxomen 

mutaut allasusin 

mutauerunt ellaxan 

mutatio allage 
15 munera dora 

merge bithyson 
' mergo bithyzo 

mergis bithyzis 

mergamus Ijitliysomen 
20 merguntur bitliyzontae 

merseruntse ebithistliesan 

mergit ebithyzi 

mulier gyne 

mulieres gynaeces 
25 murmura gongyson 

murmuro gongyzo 

murmurate gongysate. 

murmurant gongyzusin 

murmurauimus gongyzomen 
30 murmurauerunt egongysan 

monstro dicnio 

monstra dixon 

monstras edixa 

monstrate dixate 
35 monstrauimus edixamen 
• monstrauerunt edixan 

monstrasti edixes 

monstras dicnyis 

monstrat dicnyi morde dace 4o 

mordeo dacno 

mordes dacnis 

mordet dacni 

mordunt dacnosin 

morsenmt edacan e 

morsicosus dacthes 

mQlesta enocleson 

molesto enochlo 

molestus ocheros 

molestatur enochli * so 

molestaris enochlis 

miror thaumazo 

miraris thaumazis 

miramur thaumazomen 

mirantur. thaumazusin S5 

miraculum thauma 

magister didascale 

mulieremsurge gynaca egire 

manducare fagen 

malos sapon eo 

magis mallon 

montem oron 

medi^ meses 

manducans esthion 

maledic loedoreson « 

maledica loedoro 

maledicite loedoresate 

maledicis loedoris 

maledicit loedori 

maledixisti eloedoreses w 

maledixi eloedoresamon 

malediximus eloedoresamen 

maledixerunt eloedoresan 

maledicamus loedoresamen 

maledictum est leloedoremenon estin » 

mane proi 

manes menis 

mansisti emeuis [42'! 1) uel dn?>iit»v adscr man. recens || 2) prior 1 stip. scr. | 3) prior 8 8up. ser. GLOSSARIVM LEIDENSE 411 mansi emina 
mansimus eminameu 
manserunt eminan 
n^ansio mone 

5 mansiones moneae 
mugio mycomae 
mugit mycatae 
mugiunt mycontae 
moneo nutheso 

10 moneris nuthete 
mones . nuthetis 
monetur nuthetite 
monet nutheti 
monent nuthetusin 

15 monemus nuthesumen 
mitte pempson 
mitto pempo 
mittis pempis 
mittit pempit 

20 mittimus pempomen 
mittamus pempsomen 
mittunt pempusin 
misimus epempsamen 
misenmt epempsan 

25 missisunt epempthesan 
misisti epempses 
missum est epempthe 
moue saleuson 
moueo saleuo 

so moues saleuis 
mouet saleui 
ministra hyperetestm 
ministro hyperetro 
ministras hyperetis 

35 ministrat hypereti 
ministrasti hypereteses 
ministraui hyjieretesa 
ministrate hyperetesate ministrauimus hyperetesamen 
miiiister hyperetes 
ministerium hyperetesia 
ministratores hyj^eretae 
mentior pseudomae 
mentiris pseudes 
mentitur pseudetae 
mendax pseustes 
mendacium pseusma 
mendacia pseusmata 
moxsederit oscathise 
moxascenderit os anabe 40 45 50 mars ares 
mercurius hermes 

• 
minerua athena 
materdeum meter theon 


• 


moneta mnemosyne 


55 


membrq»*) hymen 
maxiUae siagones 
molares gonfioe 


, 


mentum genion 
manus chines 


• ^^ 


mamellae masthoe 
medulla myellos 
mores tropoe^) 
maligiius cacopoeos 


[48-^] 


milites stratiotae 


65 


mater meter 
meretrix etaera 
matertera metryta') 


■ 


muros thicos • 


• 


macellum creopolion 


70 


macellarius creopoles 
mons oros 
mensa trapeza 
mare thalassa 


• 


muri*) trigle 


75 


mirena myraena 

1) membrana corr. man. recens 1 8) moneta invimocOvii culscr, man, recens (55) 
3) }XT\Tp\}{a (idscr. man, recens | 4) muUi supcrscr. man. recens \ 412 GLOSSARIVM LEIDENSE manuae^) desmae 

myrta myrinae 

malagrania rose^) 

mala mela 
5 mespira mesfyla 

mura^) sycamina 

merulus cossycos 

musca myia 

mergulus oritacos 
lu mutacilla sycopygis 

maluae molagna 

menta hedyosmon 

mustum gleucos 

neque facile mete eucheros 
15 non percipi ucefisamen 

nube gameson 

nubo gamo 

nubtiae gamoae 

nubsi .egamesa 
20 nubsit egamesin 

nubtiatores gamostolae 

nubunt gamusin 

nubserunt egamesan 

nubta gegamemene 
25 nascor gennoraae 

nascitur gennathe 

nascuntur gennonte 

nascimur gennometha 

nasceris gennase 
30 natisunt egennethesan 

natalis genethlios 

nata colymbeson 

nato colymbo 

natas colymbas 
55 natamus colymbomen 

natauit ecolymbesen 

natasti ecolymbeses 

natauimus ecolymbesamen natauerunt ecolymbesan 

natatores colymbetae « 

natate colymbesate 

nomino onomazo 

nomina onomata 

nominas onomazis 

nominat onomazi 45 

nominasti onomases 

nominaui onomasa 

nominauimus onomasamen 

nominauerunt onomasan 

nominate onomasate 50 

nominatisunt onomasthesan 

nominaquemuis onomasonontheUs 

nomen onoma 

nominauit onomasen 

nominamus onomazomen 55 

nominantur onomazonte 

nominatus est onomasthe 

nebile nefel^ 

nebula omichle 

nimbus ombros ao 

nix chion 

nox nyx 

nasus ris 

nates pige 

nerui neura • es 

neglegens amaeles 

nutrix trofos 

nutritor trofeus 

nauigatio nautilia 

naualia neoria 70 

nauis naos 

nauem ploion 

nauta nautes 

nux caryon 

nuc^s carya 75 

nucleus strobilos m 1) manica superscr. nmn. recens || 2) poid adscr. man recens | 3) mora adscr. 

» 

man. recens || 6L0SSARIVM LElDfiNSE 413 nuclei strobiloe 

napici bunides 

noctes nyctas 

non ouc 
5 nonne oyxi 

nolite memeri 

neque mete 

nihil oyden 

nedederis midote 
10 nimis agan 

omnia panta 

omnes pantas 

omniauerba pantaremata 

odi miseson 
15 odio mtso 

odis misis 

odit misi 

odjmus misumen 

oderant emisesan 
20 odisti emises 

odiosus misetos 

opes rea 

oculo thalmo 

oculi opthahnoe 
25 os stoma 

omentum epiplus 

ossa ostea 

orator retor 

ordo taxis- 
30 opera erga 

operarius ergates 

ordeum crithe 

ortum cepos 

oliua elaea 
35 oliuetum eleon 

oliuae eleae 

olus lachanon 

occidite thygate 

occidit thysen orientem anatolon 
occidentem dysmon 
propterhocego diatuto ego 
posse dinasthe 
propter diaten^) 
prande aristeson 
prandeo aristo • 
prandes aristas 
prandeamu3 aristesomen 
pransores aristetae 
prandeunt aristosin 
prandium ariston 
perprandierunt aperistesau 
puta doxon 
puto doco 
putas docis 
putat doci 
putamus documen 
putauimus edoxamen 
putauerunt edoxan 
proba docimason 
probo docimazo 
probas docimazis 
probaui edocimasa 
probatu,m est docimon estin 
probauimus edocimasamen 
probate docimatate 
probauerunt edocimasan 
probasti edocimases 
probat docimazi 
permitte epitrepson 
permitto epitrepo 
permittit epitrepi 
permittimus epitrepomen 
permiserunt epitrepsan 
pinge zografesun 
pinxi ezografesa 
pingo zografo 
pingimus zografomen 40 45 50 55 [44rj 
61 65 70 75 1) bi68€v (idscr, fi^ani recens | 414 aLOSSARIVM LEIDENSE 10 15 20 25 30 35 pictum est ezografetae 
pingitur zografitae 
pingit zografi 
pinxit ezografesen 
pictor zografos 
pictura zografia 
pinxerunt ezografesan 
pictores zografoe 
placeo areson^) 
placui eresa 
placuisti ereses 
placuit eresen 
placuimus eresamen 
jJacuerunt eresan 
praeuaricantes parab^nontas 
praeuaricatores parabatas 
puer paedion 
puerum paediu 
puella toxorasion^) 
prudenti fronimo 
paenitemini metanoite 
ploratio trinos 
purga catherin 
2)urgo cathero 
purgaui ecathera 
purgasti ecatheres 
purgatum cecatharismenon 
purgantur catherontae 
purgatisunt ecatharisthesan 
purgauerunt ecath(jran 
purgamenta catharmata 
purgamentum catharma 
purgauimus ecatheramen 
purgate catherate 
purgauit ecatheren 
partire merison 
'partior merizo 
partiris merizis 
partitur merizi partiamus merisomen 4o 

partitisunt emeristesan 

partis emerises 

punge nyxon 

pmigo nysso 

punxi enyxa a 

pungite nyxate 

pungimus nyssomen 

pungis nyssis 

pungit nyssi 

praecide teme 5« 

praecido temno 

prgcidite temnete 

praecidemus temnamen 

praecidamus temomen 

praecidunt temnusin n 

praecisum est tetimemenon estin [44*] 

pertundo trepesbn 

pertundo trypo 

pertundis trypas 

pertundit trypa m 

pertundimus trypamen 

pertusum est tetrypemenon estin 

pulex psylla 

pulices psyllae 

prodest ofelimon estin g 

parturit odini 

parturis odinis 

parturio odino 

pluuia broxe sium brocetos 

prouidentia pronoea w 

proserj^ina persefonae 

palpebrae blefara 

pupillae corae 

palatum uraniscos 

poplites arcoelae li 

pedes podes 

plantae tarsoe 

2)elles derma- 1) arecKUJ corr. man. reccm J 2) k pro x corr. man: recetis | GLOSSaRiVH LEmgMSE pontifex ieromnemon 

piu3 eusebes 

pagines selides 

potestas exusia 
G procousul aDthypatoH 

praetor atratecos 

pedites pezoe 

praefectus ejtarchos 

pugna polemos 
lopaz ireue 

pilus hjssus 

parentes gunis 

pater pater 

porta pyle 
is porcina choereia; 

protribunal probematos 

plonetia pedio 

paucos oliga 

pisces ictyaa 
ao poscit trefi 

petite aetite 

per (lia 

propter diato 

plus pleou 
16 pleonexia aplushabendodieta 

peccator martalos') 

pames thoechos 

posticium parathyros 

patella lopas 
30 piscis ictus 

piscatoria halieutice 

portus limeu 

pons gefyra 

pontes getyrae") 
ss polypus polypus 

paselia &selin 

pauper^) mecon 

pratiun chortocopioQ pastoi_. ^ 

pastor poemen 

pirum apidion 

pruua coccymela 

psitucia pistalia 

persica persica 

populum aegyros 

pauua taos 

passer struthon 

pica cissa 

porri prasa 

pastinacae stafylinoe 

<juoiu;iiniiiteIlfyo epide horo 

quaestio zetema 

quaero zeto 

quueris zetis 

quaerit zeti 

quaero zeteson 

quaerimus zetumen 

quaerite zetite 

quaeritur etiatae 

quaeratur zethetae 

quiie;^iuimus ezetesameu 

quueruDtiir aetiontae 

quaester thamias 

quoniam epide 

quaepromisi h^pengilamen 

quam diu eos pot^ 

quod to 

quid ti 

quomodo pos 

qiii oi' 

quia oti 

quouiam oti 

redde*) apudos 

reddo apodido 

reddidi apedoca 

reddidisti i [W\ 1) Amartuilos corr. man rree 
tapencT. man. recens | 4) o «x o c 416 GLOSSABIVM LEIDENSE reddamus apodomen 

reddidit apodidi 

ride gelason 

rideo gelo 
5 rides gelas 

ridet gela 

riserunt egelasan 

ridemus gelomen 

ridamus gelasomen 
n> risus gelos 

rado xyo 

rade xyson 

radis xyis 

radit xyi 
15 raserunt exysan 

rademus xyomen 

radamus xysomen 

rasum cexysmenon 

raduntur xyontae 
20 rasorium xyster 

rasisti exuses 

radam xyso 

roma rome 

romenses romaeus 
25 romani romaeoe 

rosa roda 
• rosatum rodinon 

radix rafanos 

radices rafanoe 
80 rusticus choricos 

rustici choricoe 

rustica chorice 

refrigeratum psychryston 

refrigera psychrison 
36 refrigeraui psychrisa 

renes nefroe 

rex l)asileus 

regina basilessa 

rami cladoe 
40 rubor^) drys 

1) robur corr. m. recens || 2) ramus clados 
ripariolus basiliscos 
ruta peganon 
rusticum agroecon 
rapae gongylae^) 
saluta aspasae 
saluto aspazomae 
salutas aspaze 
salutaui aspasamen 
salutat aspazetae 
salutant aspazontae 
sequere acolutheson 
sequor acolutho 
sequeris acoluthis 
sequitur acoluthi 
sequimur acoluthumen 
seqiiantur acoluthesusin 
sequutus est ecoluthesen 
scribere grafin 
scribo grafo 
scribe grapson 
• scribis graphis 
scribsi ergrapsa 
scribimus grapliomen 
scribsimus egrapsamen 
scripserunt egrapsan 
scribtores grajAes 
scriba grammeteus 
scriptor grapheus 
scribit graphi 
serue dule 
seruio duleuo 
seruite duleusate 
seruit dulim 
serua fylaxon 
seruo fylasso 
seruis eduleuses 
seruiui eduieusa 
seiAios duolos 
seruiuimus eduleusamen 
regariolus paciXiCKOc adser. m, recitis | 45 

m ;> » GLOSSARIVM LEIDENSE 417 seruierunt eduleusan 

seruisunt dulo esin 

specto theoro 

spectas theoris 
5 spectat theori 

spectamus theoremen 

spectatores theoretae 

spectauerunt etheoresan 

suda idroson 
10 sudaui idrosa 

sudauit idrosen 

sudasti idroses 

sudate idrosate 

sudauerunt idrosan 
15 sudamus idromen 

soniaris merimnas 

sonior merimno 

soniatus est merimnan esche 

soniati sumus merimnaneschomen 
lio sonium merimna 

soniate merimnate 

soniauerunt emerimnesan 

siccum xeron 

siccat xeraeti 
25 siccimi est xeron estin 

siccauit exeranthe 

siccauerunt exeranan 

siccatisunt exeranthesan 

siccasti exeranes 
:jo seca prison 

secaui eprisa 

sectum est peprismenonestin 

secauimus eprisamen 

secasti eprises 
35 secate prisate 

secas prizis 

secat prizi 
6'J seco prizo 

sterto rescho 
40 stertis reschis 

stertit reschi 

Corp. gloca. lat. tom. III. stertent rescusin 

stertimus reschomen 

spargo ranon 

spargit raeni 

spargite ranate 

sparsisti eranes 

sparsi erana 

sparsimus eranamen 

serua tereson 

seruo tero 

seruas teris 

s6ruat teri 

seruate teresate 

seruamus terumen 

seruauimus eteraesamen 

seruatisimt teterentae 

seruatum est teteremenon estin 

seruatores teretae 

sapientia sophia uel froneses 

sapit froni 

sapio fro 

sapis fronis 

sapiens homo fronimosantropos 

sapiens fronimos 

saluator sother 

spiritus pneuma 

sanctus agios 

stellam asteran 

stellae asteres 

sermones lagos 

stultus moros 

sed alla 

signum simeon 

suffla fyseson 

sufflo fyso 

sufflas fysas 

sufflat fysa 

sufflauit efysesen 

sujfflaui efysesa 

sufflasti efyseses 

sufflauimus efysesamen 45 50 55 00 05 70 o 80 OLOSSABITH LBIDEKSE e') desmae 

myrta my riiiae 

m.alagriiuiii rose*) 

malu mela 
j mespira mesfyla 

mura") sycamina 

menilus cossycos 

musca myia 

mergulus oritacos 
lu mutacilla sycopygis 

maluae molagna 

menta hedyosmon 

mustum gleucos 

□eque facile mete eucheros 
is non percipi ucefisamen 

nube gameson 

nubo gamo 

Dubtiae gamoae 

nubsi .egamesa 
jo nubsit egamesin 

nubtiatores gamostolue 

Dubunt gamusin 

nubserunt egamesan 

nubta gpgainemene 
36 nascor gennomae 

nascitur geimathe 

nascuntur gennonte 

nascimur gennometha 

nasceris gennase 
30 uatisunt egennethesan 

nataljs genetlilios 

nata (.■olymlicfioii 

nato colymbo 

natas colymbas 
st natamus colymbomen 

natauit PcoljTnbesen 

natasti 0(;olymbeses 

natauimus ecolymbesamen onomases natauenmt ecolytnbesaD 

natatores colymbetae 

natate colymhesate 

Domino onomazo 

nomina onomata 

nominas onoinazis 

nominat onomazi 

Dominasti 

nominaui 

Dominauimus onomasamen 

nominauerunt onomasab 

nominate ODomasate n 

nouinatiijuut onomasthesan 

iioiniiiaquemuis onomasonoDthelis 

Domen onoma 

Dominauit onomasen 

nominamus onomazomen :» 

DomiuaDtur ODomazonte 

nominatus est onomasthe 

nebile nefelg 

nebula omichle 

nimbus ombros tn 

nix chion 

nox nyx [i 

nasus ris 

nates pige 

nerui neura - t 

neglegens amaeles 

nutrix trofos 

nntritor trofeus 

-nauigatio nautilia 

naualia neoria 5 

iiauis naos 

nauem ploion 

nauta Dautes 

nui caryon 

nucps carya 7 

nucleus strobilos 1) manica auperser. 1 
. recent [ I rfcttt» I 3) mora (Kincr. GLOSSABIVM LEIDfiNSE 413 nuclei strobiloe 

napici bunides 

noctes nyctas 

non ouc 
5 nonne oyxi 

nolite memeri 

neque mete 

nihil oyden 

nedederis midote 
10 nimis agan 

omnia panta 

omnes pantas 

omniauerba pantaremata 

odi miseson 
15 odio mtso 

odis misis 

odit misi 

odjmus misumeu 

oderant emisesan 
20 odisti emises 

odiosus misetos 

opes rea 

oculo thalmo 

oculi opthalmoe 
25 os stoma 

omentum epiplus 

ossa ostea 

orator retor 

ordo taxis- 
30 opera erga 

operarius ergates 

ordeum crithe 

ortum cepos 

oliua elaea 
36 oliuetum eleon 

oliuae eleae 

olus lachanon 

occidite thygate 

occidit thysen orientem anatolon 
occidentem dysmon 
propterhocego diatuto ego 
posse dinasthe 
propter diaten^) 
prande aristeson 
prandeo aristo • 
prandes aristas 
prandeamus aristesomen 
pransores aristetae 
prandeunt aristosin 
prandium ariston 
perprandierunt aperistesan 
puta doxon 
puto doco 
putas docis 
putat doci 
putamus documen 
putauimus edoxamen 
putauerunt edoxan 
proba docimason 
probo docimazo 
probas docimazis 
probaui edocimasa 
probatu,m est docimon estin 
probauimus edocimasamen 
probate docimatate 
probauerunt edocimasan 
probasti edocimases 
probat docimazi 
permitte epitrepson 
permitto epitrepo 
permittit epitrepi 
permittimus epitrepomen 
permiserunt epitrepsan 
pinge zografesun 
pinxi ezografesa 
pingo zografo 
pingimus zografomen 40 45 50 55 [44rj 
61 65 70 75 1) bi68€v adscr, nuiti: recens | 414 aLOSSAEtVM LGIDENSE pictum est ezografetae 

pingitur zografitae 

pingit zografi 

pinxit ezografesen 
f, pictor zografos 

pictura zografia 

pinxerunt ezografesan 

pictores zografoe 

placeo areson^) 
10 placui eresa 

placuisti ereses 

placuit eresen 

placuimus eresameu 

2)lacuerunt eresan 
15 praeuaricantes i^^^ab^nontas 

praeuaricatores parabatas 

puer paedion 

puerum paediu 

puella toxorasion-) 
,0 prudenti fronimo 

paenitemini metanoite 

ploratio trinos 

purga catherin 

purgo cathero 
25 purgaui ecathera 

purgasti ecatheres 

purgatum cecatharismenon 

purgantur catherontae 

purgatisunt ecatharisthesan 
30 purgauerunt ecath^ran 

purgamenta catharmata 

purgamentum catharma 

l)urgauimus ecatheramen 

l)urgate catherate 
35 purgauit ecatheren 

partire merison 

'partior merizo 

partiris merizis 

partitur merizi partiamus merisomen 40 

partitisunt emeristesan 

partis emerises 

punge nyxon 

pimgo nysso 

pimxi enyxa ti 

pungite nyxate 

pungimus nyssomen 

pungis uyssis 

pungit nyssi 

praecide teme m 

praecido temno 

prgcidite temnete 

praecidemus temnomen 

praecidamus temomen 

praecidimt temnusin » 

praecisum est tetimemenon estin [44*] 

pertimdo trepesbn 

pertundo trypo 

pertundis trypas 

pertundit trypa » 

pertundimus trypamen 

pertusum est tetrypemenon estin 

pulex psylla 

pulices psyllae 

prodest ofelimon estin « 

parturit odini 

parturis odinis 

parturio odino 

pluuia broxe siimi broeetos 

prouidentia pronoea w 

proserpina persefonae 

palpebrae blefara 

pupillae corae 

palatum uraniscos 

poplites arcoelae n 

pedes podes 

plantae tarsoe 

pelles derma- 1 ) arecKU) corr. man. rccens | 2) k pro x corr. waw: repens | GLOSSAElVM LEIDICKSE 415 pontifex ieromnemon 

pius eusebes 

pagines selides 

potestas exusia 
6 proconsul anthypatos 

praetor stratecos 

pedites pezoe 

praefectus eparclios 

pugna polemos 
10 pax irene 

pilus hyssus 

parentes gonis 

pater pater 

porta pyle 
15 porcina choereia 

protribunal probematos 

planetia pedio 

paucos oliga 

pisces ictyas 
80 pascit trefi 

petite aetite 

per dia 

propter diato 

plus pleon 
S5 pleonexia aplushabendodicta 

peccator martalos^) 

pames tboeclios 

posticium parathyros 

patella lopas 
90 piscis ictus 

piscatoria halieutice 

portus limen 

pons gefyra 

pontes getyrae") 
S5 polypus polypus 

paselia faselin 

pauper^) mecon 

pratum chortocopion pastores poemones 

pastor poemen 

pirum apidion 

pruna coccymela 

psitacia pistalia 

persica persica 

populum aegyros 

pauus taos 

passer struthon 

pica cissa 

porri prasa 

pastinacae stafylinoe 

quoniamintellego epide horo 

quaestio zetema 

quaero zeto 

quaeris zetis 

quaerit zeti 

quaero zeteson 

quaerimus zetumen 

quaerite zetite 

quaeritur etiatae 

quaeratur zethetae 

quaesiuimus ezetesamen 

quaenmtur aetiontae 

quaester thamias 

quoniam epide 

quaepromisi h^pengilamen 

quam diu eds pot^ 

quod to 

quid ti 

quomodo pos 

qui oi* 

quia oti 

quoniam oti 

redde*) apudos 

reddo apodido 

reddidi apedoca 

reddidisti apedo.ces 40 45 60 55 60 65 70 75 1) &martu)lo8 cotr. man recens | 2) gephyrae corr, man. recens | 3) papaucr 
superscr. man, recens | 4) e eo; o carr. | 416 GLOSSABIVM LEIDENSE reddamus apodomen 

reddidit apodidi 

ride gelason 

rideo gelo 
ri rides gelas 

ridet gela 

riserunt egelasan 

ridemus gelomen 

ridamus gelasomeu 
10 risus gelos 

rado xyo 

rade xyson 

radis xyis 

radit xyi 
15 raserunt exysan 

rademus xyomen 

radamus xysomen 

rasum cexysmenon 

raduntur xyontae 
20 rasorium xyster 

rasisti exuses 

radam xyso 

roma rome 

romenses romaeus 
25 romani romaeoe 

rosa roda 
• rosatum rodinon 

radix rafanos 

radices rafanoe 
00 rusticus choricos 

rustici choricoe 

rustica chorice 

refrigeratum psychryston 

refrigera psychrison 
36 refrigeraui psychrisa 

renes nefroe 

rex basileus 

regina basilessa 
* rami cladoe 
40 rubor^) drys ramus clados 
ripariolus basiliscos 
ruta peganon 
rusticum agroecon 
rapae gongylae^) 
saluta aspasae 
saluto aspazomae 
salutas aspaze 
salutaui aspasamen 
salutat aspazetae 
salutant aspazontae 
sequere acolutheson 
sequor acolutho 
sequeris acoluthis 
sequitur acoluthi 
sequimur acoluthumen 
seqiiantur acoluthesusin 
sequutus est ecoluthesen 
scribere grafin 
scribo grafo 
scribe grapson 
scribis graphis 
scribsi ergrapsa 
scribimus graphomen 
scribsimus egrapsamen 
scripserunt egrapsan 
scribtores graphes 
scriba grammeteus 
scriptor grapheus 
scribit graphi 
serue dule 
seruio duleuo 
seruite duleusate 
seruit dulim 
serua fylaxon 
seruo fylasso 
seruis eduleuses 
seruiui eduieusa 
seiAios duolos 
seruiuimus eduleusamen 45 

[«•1 » cs o » 1) robur corr. m. recens || *2) regariolua paciXiCKOC adscr, m. recens 1 GLOSSARIVM LEIDENSE 417 seruienmt eduleusan 

seruisunt dulo esin 

specto theoro 

spectas theoris 
5 spectat tlieori 

spectamus theoremen 

spectatores theoretae 

spectauerunt etlieoresan 

suda idroson 
10 sudaui idrosa 

sudauit idrosen 

sudasti idroses 

sudate idrosate 

sudauerimt idrosan 
15 sudamus idromen 

soniaris merimnas 

sonior merimno 

soniatus est merimnan esche 

soniati sumus merimnaneschomen 
-'0 sonium merinma 

soniate merimnate 

soniauerunt emerimnesan 

siccum xeron 

siccat xeraeti 
25 siccum est xeron estin 

siccauit exeranthe 

siccauerunt exeranan 

siccatisunt exeranthesan 

siccasti exeranes 
:»o seca prison 

secaui eprisa 

sectum est peprismenonestin 

secauimus eprisamen 

secasti eprises 
35 secate prisate 

secas prizis 

secat prizi 
16^1 seco prizo 

sterto rescho 
40 stertis reschis 

stertit reschi 

Corp. glocs. lat. tom. III. stertent rescusin 

stertimus reschomen 

sparge ranon 

spargit raeni 

spargite ranate 

sparsisti eranes 

sparsi erana 

sparsimus eranamen 

serua tereson 

seruo tero 

seruas teris 

s6ruat teri 

seruate teresate 

seruamus terumen 

seruauimus eteraesamen 

seruatisunt teterentae 

seruatum est teteremenon estin 

seruatores teretae 

sapientia sophia uel froneses 

sapit froni 

sapio firo 

sapis fronis 

sapiens homo fronimosantropos 

sapiens fronimos 

saluator sother 

spiritus pneuma 

sanctus agios 

stellam asteran 

stellae asteres 

sermones lagos 

stultus moros 

sed alla 

signum simeon 

suffla fyseson 

sufflo fyso 

sufflas fysas 

sufflat fysa 

sufflauit efysesen 

sufflaui efysesa 

sufflasti efyseses 

sufflauimus efysesamen 45 50 65 00 C5 70 m 80 418 GLOSSARIVM LEIDENSE sufflauenmt efysesan 

sufflamus fysomen 

sufflatores fysatae 

scabia psora 
5 scabiosus psorion 

secundum deuteron 

subnubilum epinefelon 

serenum eudia 

stillicidium stalagmos 
10 sero opse 

scoruscatio^) astrape 

satumus cronos 

sol belios 

siluanus agrotes 
ij sacerdos iereus 

salus hygia 

spes elpis 

supercilia ophryes 

sinistra aristera 
20 spina rachis 

surae castroenemiae 

sanguis aema 

sanguinem aematos 

sacrum mysterion 
25 simulacra agalmata 

sancta iera 

sanctum thysia 

seorsum catidian 

simplex aplus 
[46'] superbus hyperefjuios 
31 strofo^uo dolios 

senatus sycletus-) 

speculatores catoptae 

sagittarii toxotae 
35 signiferi semiaforoe 

soror adelfe 

socer pentheros 

socrus penthera sodalis etearos^) 
sponsus nymfios 
sponsa nymfe 
sagus atroma^) 
substratorium hypostroma 
scabellum hypopodion 
sella di£ros 
scamnum sympselion 
sartago teganon 
scorpio scorpios 
sagittarius toxotes 
subsolanus apheliotes 
septentrio arctos 
sentina antlia 
spuma afros 
suauitatem chrestota*^) 
sinus colpos 
sedilia throneo 
sepia sepia 
scarus scaro 
segetes sj^orima 
spicae staches 
spica stachys 
silua hyle 
sappius^) peuece 
sorbus melandrys 
sappus caedos 
saltuarius agrofylax 
sorba melandria 
salix itea 
sturnus psaros 
sede throno 
sabbato sabbasin 
tolle aron 
toUo aero 
tollite arate 
toUamus aeromen 
tulerunt eran «) 50 hi CV 65 :o «j 1) coruscatio corr. m. recefis | 2) cuTKXnToc adscr. m. recens || 3) ^ratpoc 
adscr. m. recefis || 4) hpw\ia adscr. m. recem 5) te add. m. rec. | 6) sapinua 
adscr. m. recem || GLOSSARIVM LEIDENSE 419 tollis eris 

oUitum est ermenon estin 

usse bexon 
tussio besso 

ussit bessi 

ussimus bessomen 

usses bex 

ussiunt bessusin 

ussierunt ebexan 

ibi su 

u su 

abella pinacida 

ectum selthis 

itilla gangalison 

itillo gangalizo 

itillate gangalisate 

itillamus gangalizamen 

itillauerimt egangalesan 

uli era 

ulisti eres 

ulimus eramen 

ange thige 

ango thingono^) 

angis thinganis 

angit thingani 

angimus^) thinganomen 

angimur thinganetae 

etigerunt ethigan 

emta^) pirason 

emto^) pirazo 

emtas^) pirazis 

emtamus^) pirazomen 

emtate^) pirasate 

emtatum^) est pepiramenonestin 

emtant^) pirazusin 

emtasti*) epirases 

aeeo siopo 

ace siopeson 40 45 fiO !>5 taces siopas 

tacet siopa 

tacemus siopomen 

tacuenmt esiopesan 

trahe syron 

traho syro 

trahis syris 

trahit syri 

traxisti esyres 

traxerunt esyran 

tractisunt esyresan 

tractus est esyro 

trahite syrate 

tractussum esyren 

traxi esyra 

traximus esyramen 

tudicla toryneson 

tudiclo toryno 

tudiclas torynas 

tudiclasti etoryneses 

tudiclaui etorynesa 

tudiclant torynosin 

tudiclamus torynomen 

tudiclatum est tetorinomenon estin 

turbulenta taraxon 

turbulento tarasso^) 

turbulentaui etaraxa c5 

turbulentus tetaragmenon 

texe hyfanon 

texo hyfaeno 

texit hyfaeni 

texis hyfaenis 7o 

teximus hyfaenomen 

texitur hyfaenetae 

texatur hyfantae 

textura hyfasma 

textum est hyfasmenon estin 75 

timet fobitae 00 1) TUTX<5iviu adscr, m. rec, || 2) tangamus ante corr. | 3) temit- ante ras, '| 
4) tudiclo adscr. in marg. m. recens (cf. 56) | 

27* 420 GLOSSAEIVM LEIDENSE tinieo fobumae 


usque tertio eostritu 


40 


timidus dilos 


usque eo eos tuo 
timor fobos 


uide blepe 
timormaguus fobos megas 


uides blepis 
5 timemus fobumetha 


uideo blepo 
timidisunt diloeisin 


uidens idon 


45 


tempestas zale 


uidemus blepomen 
tepidum ehlieron 


uideamus idomen 
tepida chliera 


uiderunt idan 
10 tonitrum bronte 


uigilo gregoro 
tempus chronon 


uigilate gregoresate 


» 


tempora crotafoe 


uigilamus gregorumen 
tibiae anticnemia 


uigilat gregori 
tali astragaloe 


uigilant gregorusin 
15 tus libanos 


uigilauerunt egregoresan 
tardus bradys 


uigilia gregoria 


S3 


titulus elenchos 


ueni elthe 
tesserari grammatis 


uenio erchome 
tribunus chiliarehos 


uenis erche 
20 taberna egasterion 


uenit erchete 
tribimal bema 


uenisti elthes 


r>(> 


tedulae ceramides 


uenimus elthamen 
tripedem tripoda 


ueniunt ercontae 
trubla*) zomaryston 


uenerant elthan 
25 taurus tauros 


ueni elthe 
[47°] terrester epigios 


uenio elthon 


w 


turbo thyella 


uenit elthen 
trocliae epidromides 


ueniant elthosin 
triticum sitos 


uenerunt elthan 
30 torculare lenos 


uis thelis 
turdus cichla 


uolo thelo 


:o 


trauem docon 


uolui ethelesa 
terra ge 


uoluimus ethelesamen 
tunc tote 


uoluerunt ethelesan 
35 uerbum rema siue logos 


uult theli 
uerba remata 


uenari thereuson 


75 


uerborum rematon 


uenator thercui 
ut in tribus in entrisin 


uenatores thereutae 
usque eos 


uenor thereuo 

1) uel trulla adscr. man. recem Q HERMENEVMATA VATICANA 421 uenamur thereuomen 
uenantur thereuusin 
uenaris thereuis 
uiscum ixos 

5 uoca caleson 
uoco calo 
uocate calesate 
uocamus calumen 
uocatus est eclethe 

10 uocatur calitae 
uocemus calesomen uocatisunt eclethesan 
uocantur caluntae 
uocauerunt ecalesan 
ueta colyson 
ueto colyo 
uetas colyis 
uetat colyi 
uetamus colyomen 
uetantur colyontae 
uetati sunt ecolythesan 15 20 )7' HERMENEVMATA VATICANA 

(Co(L Vatic. 6925 saec. X) 

PARS ERMINEVMATE LIBRI Tnvcnv (piXu)v tuam amans 
PRIMI VSQVE AD HOMINEM aTairnv caritatcm 10 15 20 apx€T€ incipit 
PipXiov • a • liber • I • 
eireibnopu) quoniam uideo 
ceTe • Kai teatque 
eTepoucTToXaouc altius 
eTTiOujLijLiouvTac cupientes 
cemLiaXiCTa tepraesertim 
PeXTiCTeTUJvavbpu)^) optimeuirum 
ejLioibecTTOTa mi domine 
eXXnviCTijLiaGeiv -) grecediscere ^) 
Kai GeXiv etuelle 
IxryiaTUJV apTi cu)v cum gr^co- 

rum 
Tiaibujv libris 
biaXetecGai disputare 
jLinTeuxepujc neque facile 
eivai buvac9a esseuelposse 
bnXabn uidelicet 
bicxepiacoveia difficultatis^) 
KOiTToXuTrXnGiac et multitudinis 
pnjLiaOuiV uerborum 
biaTOuTO €TUi ideo ego KaiTvnciav et gennanum 

bia9eciv aflectum 

oiKeqpicajLin non peperci 

TUjejLiujKajLiaTUi meo labori 

Tou jLiecTTOubaicoc quinproperanter 

ouTO^) TOUTO hocipsum 

TTOinv oxi facere 

OTTUiCOV uti 

evTpiceiv intribus 

nKOiTeccapeiv autetiamquattuor^) 

PipXioic libellis 

TUJvejLiujv mearum 

epjLinviujv interpretationum 

eTTijLieXecTepov diligentius 

cuvToZuj ordinarem 

9epeTTTeiv uerbotenus 

ooTOV sermonum 

CTTUJV uersificationum 

pnceov oraculorum 

TTpoijLiiuJV prouerbiorum 

KXnceuiv uocabulorum 

cuvovujLiiuiv cognomentorum 


30 35 40 45 1) b pro a corr. m. <2 [ 2) iiiaBeciv carr. m. 3 fi Z) disciplinam corr. m. 2 
4) sequitur noia tir. (= accuBationemF^ || ^) t sup. scr. | 6) qvL ex in corr. m. 1 422 HERMENEVMATA VATICANA irpocTiTopiuJv appellationum 

eiTUiVujuiuiV nuiicupationum 

TipoTaceov substantiarum 

TrpaT|LictTU)v rerum 
5 cxnMOTUJv habituum 
[67"] juiopqpujv formarum 

eibujv 

evmTTTOVTUJ incurrentiumue 

TTTUJceujv casuum 
ij pouXojLievoic gestantibus 

XaXeiv loqui 

ilTpaqpiv autscribere 

KTipucceiv praedicare 

TiTibavoivo^ai ^) uelquippiam 
15 TrpaHai fulgere 

TUJvopu)jLievuJ horumquae^) 

TiKaiaopaTU)v aut^) 

TOitapuJiv igitur 

ojLijLiaTicGevTec 
20 TpctjLijLiaTiGeiu) 

eTTixeipicujjLiev 

TiaVTaTTpUJTOV 

TiepiTUJv avujGe 

TTOiei 9aiTX0TUJv 
25 ouxuicauTTijLiev 

TT]aveKXaXeTUJv 

TrapejLi^aveco^evo 

Tr|c9eoTTiTOC deitatis 

q)uciv naturam 
30 ayevec TaTrapaTi 

Kaiav€KXir|*fTiTOC etiiienarrabilis 

aXXa*) Ka9ujc sedsicut 

eq)iKTOV conceditur 

9viT0ic qpXiTiv mortalibus fari 
35 Xe Eu)jLievXei^) dicemus uero 

TrepiTU)v eTTOupaviu) ^) 

TrpoeiTTovTU)c decenter 40 Kaieu2[u)vu)c acsuccincte 

eTTiaTrepiacTOu deindeipso 

Tououpovou caelo 

KaiTU)v evauTUj etquae inillo 

eiTa be deinde 

TrepiTU)V uTre9pu) desuper aetheries 

TiepiTeaepoc deque aere 

KaiTU)VKaTauTOu etquaeper iUud « 

cu)jLiaTiKU)v juiev corporeis quidem 

ai|;TiXa9TiTU)vbe inpalpabilibus uero 

Tiepi fr]C deterra 

KaiTU)v xepceu) et arentibus 

Tiepi 9aXaccr|C demari ^ 

Kaivr|KTU)v etnatalibus 

TrepiTT]C opuccou deabysso 

KaiTU)vevpu9u) et quae in pro- 

fundo 
TiepiTOuadou deinferno 
KOi KOTaxeoviu)^) et inferis '-^ 

Koi Trepi TTOCTic et deonini 
aTraHaTrXu)c semel^) 

q)uceu)c natura [»;>' 

aTravTU)vbe cunctauero 
KaTavpojuai taxabo 
coiTrapexu)v tibi^) 
Tacaq)opjLiac occasiones 
TOUjLia 9eiv addiscendum 
ToxpTicijLia utilia 
u)q)iXoTru)vec TaTena9r|Ta studiosis ^) sime fio evjuevouv itaque ergo 

eTTOupaviaic super caelestibus aedi- 

bus 
avpeiciv regis 
eKei stat 
VT]jLiovr| illasola 
TepaKai9eia sacra et diuiua 1) jnai a(hl. VI. 2 D 2) sequitur fiota tironiana (= uidentur^ || 3) sequitur fwta 
tironiana (= etiam non uidentur^ p 4) aXXa pro axXa corr. m, ^ | 5) X initio jnv 
a corr. m. 2 || 6) sccunlur notulac tir. (^ de sub caelis; || 7) € w. 2 in ras. | 8) secun- 
tur mtulae tir. (^ atque simpliciter^ Q 9) seq\i nota tir. f= adhibituB^ | HERMENEVMATA VATICANA 423 TTic ttTiac sanctae 

KOi axpavTOu et inuiolatae 

Tpiaboc qpucic trinitatis *) 

aKTipaTOC inlibata 
3 atripaTOC insensibilis 

aTpriTTTOC inuersabilis 

avaXXoiuJTOC inmutabilis 

a7ra0r]c inpassibilis 

airXv simplex 
10 acuv 0€TOC inconposita 

axujpriTOC inseparabilis 

abiXipriTOC indiuisibilis 

aTipociTOC inaccessibilis 

aTipocTreXacTOC inproximabilis 
15 boHaTrepacTpaTTTouca^) 

ayaTOTnc benignitas 

€7ri0ujLiriTr] concupiscibilis 

KXaXocajunXctvov pulchritudo 

auTr]beauTou haecautem ei 
j*) r] 0€OTr]C deitas 

avapxoc sineprincipio 

aTeXeuTTiTOC sinefine 

aq)0apTOC incorruptibilis 

ajLiiavTOC incoinquinata 
jo acTTiXoc 

aopaTOC inuisibilis 

avejLiTiTOC inimitabilis 

aKriXibcuJTOC^) inpolluta 

a0€iKTOC inintaminata 
so aibioc*) sempiteraa 

aKaTaXT]jUTOC inconprehensibilis ') 

av€TKaaT]TOC inenarrabilis 

oveKXaXTiTOC ineflfabilis 

aq)pacTOC inedisseribilis 
:;6 aveJixviacToc inuestigabilis 

aveHiKOKOC indolens 

auTOTevric^) sibigenita auTOTVU)CToc sibinotus 

aujLiaTOC spontaneus [68"] 

airepavTOC inexplicabilis 40 

aTeXecToc indefinibilis 

arrepiTpaTiTOC incircumscriptibilis 

TravTobuvajioc omnia potens 

TraveTTiCKopoc omnium perspectrix 

aKaTajLiaxrjTOC inexpugnabilis 45 

aTTOiCTOC incessabilis 

oevXoc perennis 

OjLia^pavTOC^) inmarcescibilis 

oiovioc aetemus 

biTiveKic contiiiua m 

biOjLiivouca ^) perraanens 

jiOVijLioc perpetua 

evbeXexec indefessa 

TTpocKuvT]cea adoranda 

cepacjuiioc colenda 55 

KOi eiTTi et siquid 

TOUTOic apjuioZov his aptum 

ecTiv est 

TUTXCtvi extat 

UTTOpxi subsistit co 

beoc metus 

qpopoc timor 

qpeTTOC splendor 

TpOjLioc treraor 

KO eT Tav etomne 65 

T0Trepi2[ quodcirca 

TTupi qpXoH ignis flamma 

eTToe adhuc autem 

eKeice illic 

XopocTacioi stationes 70 

OTT^XuiV^) nuntiorum 

ap/^XavTeXujv ^^) archangelorum 

eTTiCTOCiai adstantiae 

oiboHai gloriae 1) sequ. notula tironiana (=» naturaj y 2) pro interpret. mrd notae tir. 
(== gloria infulminansj et in marg. tazare adscr, m. ^ y 3) i exp. m. ^ || 4) i post 
a 8up. scr. m. 2 | 6) ibilis add. m. 5 | 6) € ^wo n «HP- ^- ^^- ^ II ^) v erasa et p pro ir 
sup. scr. w. ^ 1 8) u ea i corr. ) 9) aTT^Xiuv ex avTeXiwv corr. m. -2 10) i erasa 424 HERMENEVMATA VATICANA TUiV KupoTTiVTUJV dominationuin 

ampocaibpiai praestolationes 

TU) Gpovui sedium 

ai^) buvamc uirtutes quoque 
5 aiapxai principatus 

€2[ouciai potestates 

auToOiTraXiv inibirursum 

coqpia sapientia 

qppovTicic prudentia 
u) Tipovoia prouidentia 

cujqprocuvT] parsimonia 

cecjuivoTTic pudicitia 

aifvia castitas 

aTTOXTi abstinentia 
15 evKpaTia continentia 

buvajLiic uirtus 
[69''] oXKeap€Tr| uisuigor 

avbpta robur 

acxiCTOC mansuetudo 
20 irpauTTic 

TaTTivoqppocuvri liumilitas 

TTiTTOiGricic confidentia 

cttouXti industria 

aXTi9ia ueritas 
25 Juiv • xoipic uita • gratia 

€V€pTia efficacia 

aTroT€X€CjLia eflFectus 

eiTTTiVTi pax 

OjLiovoia concordia 
30 avoxTl patientia 

jLiaKpoGima longanimitas 

biaKpicic discretio 

KapT€ria tolerantia 

cuv€Cic intellectus 
35 aKaK€ia innocentia 

euXapia religio 

GpTiCKia ritus 

cepac cultus TrpocoxTl*) attentio 
9iXoTi|Liia deuotio 
eTrmibeucic adinuentio 
KaXoKaTaGia^) beniuolentia 
euvoia serenitas mentis*) 
€UTVUJ|uiocuv€ fede^)ratio 
TTiCTic fides 
eXTTic spes 
aTaTre caritas 
CTopTTi^) dilectio 
XpTiCTOTr|C benignitas 
OTaOocuvei bonitas 
eTTiOTTic') modestia 
eTTiciKio clementia 
eucepia pietas 
ocqpaXio cautela 
XapoTr]C hilaritas 
ottXottic simplicitas 
iXocjLioc propitiatio 
KOiTravTec®) etcuncti 
TUJvaTOTUiV bonorum 
aTroKOijLievoi repositi 
0T]caupoi thesauri 
TobeTTOv omneuero 
jLieTa magnum 
jLieTiCTOV maximum 
axavec inmensum 
oppijuov inorme 
aq)aTOV infinitum 
oviKOCTOV eximium 
K€TO€C grande 
TT€pjLi€T€9r| immane 
jueTaXoq)U€C-') magnissimum 
TTavjLieT€OTi ingens 
eJaiciov egregium 

TTepi oupavou dec^lo 
oupavoc celum 43 45 50 '^ nn r^ [69«; 1) ai add. m. 2 || 2) mUe c coepta o ] 3) \ jyro a sup. scr. m. JH l 4) v ex i ft 
i pro e c&rr. m. 2 ^ 5) fc pro ti corr. m. 2, ut videtur ^) 1 P^o € corr. m. 1 i 
7) TT in ras. m. 2: i sup. scr. m. :2 || 8) € pro r\ sup. scr. m. i 9) T pro x sup. scr, m. 3 HERMENEVMATA VATICANA 425 :i in 15 20 2a 00 y5 CT€p€U)|ia firmameiitum 

q)OCTnp€C lumiiiaria 

CTuxia elementa 

TiXioc sol 

CTiXr|vr| luiia 

TroiTaiTra^pocnXrivo demutaticmes 

plena luua 
jLinvTi menstrualuna 
babouxnMCtTacac deluculentiae 
aKyeivai stillae 
acTcpiac sidera 
acTpa sidera 
ovojLiaTa noniina 
ocT€pu)v stellae 
acTCpujv uesperus hospitalis 
€Cpepoc antifer 
q)UJcq)opoc lucifer 
u)piu)v uabai orion^adae 
TiXeiabai uergili^^ 
ipic arcus 
apKTOC septentrio 
ovyiva quemque 
KaTaxpecTiKU)c uulgo 
aixaZav KaXouciv carrumuocant 
oiTiXiCTOi plerique 
beKOTeK • buoi ^) XII . quoque 
tobia signasigilla 
a7repoi9iXocoq)Oi quaetamen 
ouTU)TTpocaTop€uouci sagaces itaap- 

pellant 
Kpioc • Taupoc aries • taurus 
btabujLioi gemini 
KapKivoc cancer 
X€U)v^) leo 
TiapGevoc uirgo 
ZuKOC libra 
CKopTTioc scurpio 40 40 50 ToZoTTic sagittarius^) 

aiTOKcpoc capricornus 

ubpu)ixoc*) aquarius 

iXGuc piscis 

auTTaXiv item caelitus 

opavoGev caelitus 

eTriq)€VOjLi€va apparentia 

ueTOC ppoxeTOC pluuia nimbus 

OjLippoc imber 

ucKabic mossae [70'"] 

TTaTiovaiCTTavibaiC'') guttae 

labaTMOC stillicidium 

bpocoi rores 

bpocripov roscidium 

Xeiovec niues 

€TTO)Lippia'') oblatio imbrietas 

KaTaKXicjLioc'') diluuium 

Zepacia siccitas 

UTpacia liumectas 

viq)eTOC^) nix 

TTaTTiTOi gelidia-^j 

vpixoc frigus 

poioc rigor 

XpucTaXXoc glacies 

TTaxvT]^^) pruina oo 

acipaTTe coruscum 

ppu)VTai tonitrua 

vepTTauvoc flumen 

XaXaZa grando 

Xapa2[0K0TTi grandinat «5 

CKOTOC tenebra 

ecTTCpa uespere 

CKOTrXa q)€TTec^^) obscurum 

oq/ce sera 

cvu)piTepov*") temperies 7o 

€vu)pa tempore 

€ vi2|ui€CO|uuKTio noxmediumiioctis ^^) 55 1) b\)o\ ex auo corr. m. 5 || 2) e pro r\ sup. scr. w. i J 8) t alt. sup. scr. m. 1 
4) i exp, w. i O 6) 6a exp. et sup. scr. denuo m. ^ | 6) o 2>ro w mp. scr. m. i B 7) se- 
cundam k sup. scr. m. -2 ] 8) €t pro r\Q corr. m. i [ 9) eo; gellida corr. m. ^ | 10) r) 
pro € corr. m. I ^ll) k ex \ corr. m. J^ ^ 12) w pro o corr. m. i J 13) s add. m. H \\ 426 HERVIENEVMATA VATICANA 5 irpoi ^)7Tpocpi manemanistente*) 

opOpoc maturae diluc 

auipia auTTOc albente matutino 

bia^aiva aurora 

biauT l\ luciscit 

Ti|Li6pa dies 

iCTiiLiepia apiVTi soli stitium prima 
uera®) 

veojLiTivia kalendg 

KaGrijLiTipa cotidie 
10 TTieTTaupiov incrastinura 

Ka9eKacia*) persingula 

cuvexoc frequenter 

CTijLiepov aupiec hodie 

X6ec TTpOTnx^ic heri^^^antepridem 
15 TTpOjLiiKpou antepaulum 

TTpoppaxu antepusillum 

TTpooXiyou antemodicum 

u)pai • u)pa horae • hora 

TTpuiiri • beuTepa prima • secunda 
20 TpiTr|Tr| • TapTT] tertia • quarta 

TTejLUTTn quinta 

eKTT] • epbojLiT] sexta') • septima 

OKboe • evvaTTi ^) octaua • nona 

bcKaTT] • evbcKaTTi^) decima • XI ma 
[70"] bujbeKaTT] duodecima 
26 juecejLiPpiu)v'*^) meridies 

juieTapiCTOv 

TTpO aplCTOU 

TaTeccripa *®) quattuor 
jo KXijLiaTa cardinales 
TTicoiKOijLiTiVTic orbis 
avaToXri • bucic • oriens 
apKTOC septentrio 
KaijLir|CTmPpia et meridian sc occidens TTepiuTrGpuiv desuper etheries 

aepTic • avejuoi aeres uenti 

qpucrijuaTa flabra 

TTVOTi • aupa aspiramentum aura 

axXucTVoqpoc Kaiev caligo aurugo 

ojluxXti nebula 

auxjLiT]povTr|c siccitas*^) 

TUJvavejLiuiV uentorum 

Tao^ojLiaTa nomina 

oavejLiu)C • qpuca uentus flat 

TOicouToc • apa quis^*) 

vu)jui2[u) • popeac puto aquilo 

Taxa • voTOC fere • auster 

Tuxov Xiiji • eupoc • 

aq)r|Xiu)TTic subsolanus 

aTTapKiac septentrio 

Zeqpupoc • eupo • votoc • faonius 

XopociXeiT^ uultumus uertigo 

KipKioc circius 

XeXavjj turbo 

TTeXaTioc altauus 

GueXXa 

aiTTicioc aimualis 

CTTiXXac subitanum 

aTTOTeoc^^) terrester 

KaTeTeic tempestas 

TTepiTec deterra 

Teai TH terrae terra 

e2^ubaTU)Cic inundatio 

eTTipoc tellus 

auxjuoc siccitas'*) 

Xoujv arua 

ceXrivo^^) apu)jma lun^ cursum 

TTajLiqpopoc fertilis s& 4-» S- ;w H> (v> 1) p sup. scr. m. i [ 2) i 2>ro e carr, \\ 3) prima uera in marg, add. m, 2 \; 
4) i m T corr. m. ^ || 5) i pro e su}). scr. m. 5 || 6) x ex p fecit m. i | 7) t pro 
T su}). scr. m. 3 1 8) e post b pro r[ sup, scr. w. i y 9) u) pro o corr. | 10) t\ pro 
€ corr. Q 11) sequiUir nota iiro^iiana (= obscuraj || 12) sequitur fwta tironiafia 
(= ille noscit^ || 13) € j)ro t] corr. m. 1 || 14) ci sup. scr. 1 15) € pro tj sup. ser. 
m. H HERMENEVMATA VATICANA 427 !;'• aTTOpoc infecunda 

Xepcoc2npct*) inculta • et arida^) 

UTpcx • opr| humida montes 

pouvoi colles 
5 Traibiacijuea campestria 

opiva montana 

jLie9opia termini 

TiepaTa • TepjLiaTa finitima-^) 

aKpa • ecxcxTa summa*) 
ri'] jLiecoTea • irapaXia medioterrena 
11 TTapaGaXaTia*') maritima 

aimva celsa 

TiXibiac campestris 

ujjuaiXaa plana 
aspera 
iugacollium 
aggeries 
cacumina 

KOpuq)ai uertices 
ualles 

9apaTTCtic conuallia 

avaiTOpov^) cliuum 

KaTaq)orov') procliuum 

avapacic ascensus 
'j5 KaToboc discensio 

Xpovoc Kepoc tempestas 

Kepoi tempora 

eapocujpa ueristemporibua 

euKpacia temperies 
yo Gepoc • eap aestas • uer 

jLieTOTTOV autumnus 

XeijLiov hiemps 

eTCTiviaToc anni^) 

irepucu anno 
G5 TTpoTrepuci antejumum 

jiTiv mensis :;o poTTe momentum 
CTiTjLiTi punctus 

TTepibevbpuiv^) dearboribus 

KapTToqpopuiV fructiferis 

KOiKapTTUJV etinfructuosis 

bevbpujv^®) arbor 

avabevbpac arbusta 

TTOijLiov temsipestiuum 

ov|ii|Liov serotinum 

KXaboi rami 

epve palmites 

opTTTiTec^^) tamarae 

KopjLioc trimcus cippus 

qpuXXov^^) foliiim 

9X010V cortex XeTTic 

Ppuaq)iXXabac *^) frondis 

OTTOppujZ ^*) propago 

eTeexoc uirgultum 

pila radix 

piZojLia stirpis 

ajLiTTeXov uinetum 

ajLiTTeXoc uinea 

Ppuovia uincula 

KXT]jLia uitis sarmentum 

TTCToXov pampenum 

eXeiKOic TTepiTTXoKobec cincinni ca- 

prio 
opaXXjLivoc uirgultum 
TTapaq)uXXaic suboles 
6ajLivoi frutecta 
KOpTTOC fructus 
poTpoc ojLiq^oZ botrus • acinus 
eTTipajLiac q^ijLioToc racimus 
CTaq)uXTiCTaq)ic unapassa 
KOKKOC • TpuTTiTOC grauum • uendimia 40 4;'» M 5:. CO L7l«j or> 70 1) Z 8up. 8cr. y 2) gequ. fwta tironiana (= sicca^ || 3) seq^t. nota tirmiafia 
(=■ termina; | 4) sequ. nota tir. f= eztrema^ || 6) G pro € corr. m. ^ ^) o^ P^^ 
uiv corr. m. i J 7) q) pro u corr. m. 2 ] 8) anni scr. m. 2 in rasura pro anni 
9) €x a€vapu)v corr. m. let 2 1 10) ex bevaptwv corr. m.let2\\\)r\ pro € corr. m.l\ 
12) pro u) corr. m. 1\ 13) h sup. b scr. 7h, ^ [ 14) uj pro sup. scr. w. i | 428 HERMENEVMATA VATICANA 5 10 15 l:o 25 no qpuXXavoXoTimoc racomatio 
eXaiLuv • eXea oliuehmi olea 
pu)Yatc TiTCtTTOV bacas • nucleum 
cuKTi ficus 

aKpobpiov • OTTOpa pomum turion 
eucKioc umbrosa 
baceacuvbevapoc condeusa 
oXuvGoc epiveoc caproficum 
KavaKCCKapaKai amiculis sudatum 
qpopvec baiuli 
pobavoveubiaciCTo nemus 
euOaXri gratum germinans 
aXcoc • eXe saltus palus 
iraTTupoc papyrus 
axeiTOxaujpov^) iuncum 
XfiTTTOKapuov abellauum 
qpoiviZ • KapuTia palmanucaria 
aTTiov • poa pirum • malagr 
)LiTiXeaKOKK)LiTiXio melariapronum 
7rpobpO)Lia praecox 
ba|uacKTivov damasc(^ 
ajLiiYbaXov Gaciov amygdalum 
baq)ve laurujn 

baqpvo • KOKKOC lauri baccam 
KubojLivia • KpiKo^TiXa cidon 
jLiupcivri • Kiccoc myrta • liedera 
apjLiTivia armenia 
poboba^vri rorandrum 
KaXajLiov cannetum 
KaXajLioc harundijieum liarundo irepiuXeuJV desiluestribus 
uXribpujLioc''^) silua 
TiKUTrapiccoc cupressus 
TTUTUC pinus 
r,:> 7reuKr]C sappinus 
bpuc ilix Tipuvoc quercus 
PaXavoc glans 
irapaKXibuiv 
epeiKTi tamarice 
Kapqpoc festucum 
boKOC trabes 
eXaTebpuc robur 
jLieXavoc abies 
jLieXaia fraxenus 
XuJTTOjLia castanea 
XuiTUJV loto 
Kepacio cerasium 
Tepepiv9oc alaternus 
qpiXaupov^) afrat 
aTpiaireXoc labrusca 
atpieXaia oleastrum 
KiTpiov*) citrium 
apiKUTOC^) iuiiiperum 
qpeyoc fagiis 
qpiXupa tilia 
TpiKOKKOi uertices 
KepaTia siliqua 
Xufoc uimen 
cqpevba^oc acer 
cxivoc lentiscum 
TTTeXea ulmus 
q)uXXoc salter 
KTiKKri galla 
Kr]bpoi al>ietes 
aKTT] sabucum 
eyipoc poplus 
iTea^) salix 
TTu2[oc buxum 
jLiupiJ^ genestum 
PaTOjiOpoc morula 
Xepupov cortex ^eXXoc') 
TrXaTavoc platanus 40 [72'J 
46 :-» .■».• (H) «::. 1) u) pro o corr. m. 1 1 2) u initio add. w. x? || 8) i post qp pro u corr, 
m. i II 4) T jyro t s^p. scr. m. 5 || 5) t pro o sup. scr. m. i || 6) i add. m. J2 ii 
7) qpeWoc in marg. m. 1 || HERMENEVMATA VATICANA 429 vapOe ferula 
TpajLijia sicinia 
axpae lappa 
Paioc rubus^) 
5 aKavOa spina 
papXoc uirgain 
aceTTTOV tribile 
euKaKOerov fragile 
caGpov debile 
10 cxepov firme 
Kpavae comus 
2[i2iq)ov zizifu'^) 
aTpiojuiriXov^) soruum 

Trepi avTuv defloribus 
15 av8e • av8oc*) flores • flos 

poba • Kpiva rosae • lilia 

XeuKuov^) uiola 

qpuTa plantae 

Tiapabucoc paradysum 
iH) KUTipoce 

vapboc 

KpOKOC 

KaXajuioc 

72"J KUVV0jLlU)|L10C 

25 cjLiupva 

aXoe 

ajLippocia nectar 

ocjLiri odor 

aiToqpopa reoletio^) 
£0 euiubia flagrantia') 

apujjuia pigmentum 

jLiupov unguentum 

KUTrpiZi prorumpi 

Traibia campi 
35 xopTOKOTTia feuaria 

XeijLiujvec prata pobiuiv®) rosetum 

XXovq>opov uirectum 

XiXai^) paludes 

pXacTOC germen 

KaTai[itxa opaca 

XpuijuiaTa colores 

TTapaqpujiXov^*^) pagus 

PajLijiaTa tinctoriae 

euTreTruKacjLievo uariatum 

CTTopijLioc seges 

ajLieTOC messis 

KaXajuiTi culmus 

KaXajLiiCTpoc stipula 

CTaxuaic spica 

axvTiaXrip harista 

2[t2[avtovepa lolium 

Tptq)uXXoc melica 

PoTavrjX^ov herbaauena 

aTpocTTj gramen 

TTupotv frumentum 

Geijuiov molis 

ceXXoc triticum 

cuipoc aceruum 

KpxQx] hordeum 

CKupaXa retrimentat 

eTTijuieTpov cumulum 

ijiTiKTOV rasum 

cemxvlea centenum scandt 

XivocTTepjLiov linisemen 

TTiXri faenogrecum 

XopToc fenum 

becjLiri apoZ manua pugillum 

cpaKr] lenticula 

epipivGoc cicer 

KOiajuioc fafafresa 

epeujuioc 

KoXXupa^*) craniae 40 45 50 55 CO 05 70 1) ru pro ro corr, m. ^ | 2) z prior ex n corr. H 3) r[ pro € corr. w. i 1 4) 9 
ex T corr. w, i [ 6) X pro a mp. scr. m. 2: u ante k ex y corr, w. ^ 1 6) ante t 
eras. t 7) 1 post f pro r sup. scr. m. 1 } S) b pro X sup. scr. m. ^ | 9) X post i 
pro \ sup. 8cr. m. ^ 1 10) X m. 2 ex a corr. | 11) X ante u pro a sup. scr. m. 1 430 HERMENEVMATA VATICANA CTrepjLiaTa semina 
jiTiKOV papauer 
[73'] apoupai ^) rura 
KiVKpivZea milium 
6 opopoc orobiumero 
eXejLioc panicium 
^piCa secale 
XaGupoc cecercla 
Gupjuioi lupini 
10 inicavTi ptesaria 
a\\l alica 
XaXiTva lomentum 
CTiiLiibaXe similago 15 i«) 25 A) «a irepiXaxavuj deoleribus 
KTiTTOC hortus 
Trpaceia areolae 
Xaxavov holus 
aypioXaxava agrestia olera 
KTiTTia • aiXia escarias faragi 
KpajLipai caules 
jui oXoxTiai^) maluae 
Tipaca porri 
acTiapaTOi cimae 
Xoupiv coliandrum 
ceuiXa betae 
apTUjLiaTa coudimenta 
Keivapa scardi 
Xuipia fasioli 
KoXoKuvoai^) cucurbitae 
avaKpeiiviaaec apapores 
cuKubaic cucumeres 
TieTTOvec melones 
GpaaaKec laetucae 
paqpavoi radices 
tpo2[ijLia acitaria 

TrepoXaiC|uaTa foliatio pergirum 
pentalae eXKapai tursi 

TOTT^Xai rape 

TpauXoi portelacae 

cujLiqpiTOC sympetum 

CTaqpuXivoi pastinacae • cariotae 

Pouviabaic napi 

KeqpaXujTa capitata*) 

aqppocKopaov ulpium 

oXocKopbov oloscordum 

CKopbov aleum OaXaccoKpa^KTi 

KpojLiotov cepa 

bpijuiu acrimonia*'*) 

aKpa summicia 

eu2ujjLioc heruca 

TTTiTavov ruta 

ceXivov apium 

TieTpoceXiva olimsata 

KapbavTi nasturciura 

Xujptai fasioli 

KVibai urticae 

XpucoXaxavaavbpuj holus 

TieXia atriplice 

r|buocjLioc menta 

avTiGeiv anetum 

juiapaOpov*') feneculum 

tXt]xovti puleium 

6ujLipra satureia cunela 

pXriTTOi l>leti 
apjLUUJ lapadia 
XipavoGoc herbasabina 
civeTTiv sanapi 
OKeijLiov ocimum 
evTupiv intibum 
jLieXavoiov git 
KijLUVOv') cyminum 
09UV uicia 
ujpijLiov maturum 
aujpov®) inmaturum 40 45 50 ("'] !w frJ 6:> I ' 1) p ante a ex f corr. m. 2 || 2) post \i erasa est £ ^ S) tertia o sup, scr, ' 
4) secuntur duo versits vacui \\ 6) c pro g sup. scr. m. 5 || 6) co: t corr. m. 1 | 7) v 
8. scr. m. i II 8) u) pro sup. scr. m, 1 \\ HERMENEVMATA VATICANA 431 Tiepi TiAiV Giipiujv debestiis*) 

Gripiujv • afpxixi bestiafera 

abajuiacTOV indomita*) 

a-fiTaceuTov inmite 
5 capKoqpayov camiuorum*) 

aijLiopopov sanguinarium 

Xeujv leo 

Xeeva leena 

XeoTrapboc leopardus 
10 CKUjiVOC catulus 

aTraXatoc talaga 

aTpiOKarra^) gattoferus 

TiTpic tigris 

vapKOC ursus • ursa 
15 XuKeva lupa 

ueva belua 

XuKOC lupus 

aXoTToc uulpis 

Kuov • bucca^) canis • rabia 
.20 XaKUiviKOC ueltragus 

Kuvapiov canicula 

eXeq)ac elefantus 

nKajLinXoc camelus 

cuaTpoc aper 
25 TTOpbaXic panthera 

jLiapuKicjLioc ruminatio 

liiapuKaTai ruminat 

pocKTi|LiO|Liii pascua 

rieXaqpoc ceruus 
:w vePpoc inulus dammus 

bopKac caprea 
74'] iTTTraTpoc equifer 

ovocaxpioc onager 

aiTatpoc hebex 
35 |uiovoKepoc»unicornis 

irpopaTaTpio murio 

TiXaTiKepoc gammus eXoupoc uiuemus 

eixveujLiuJ echineomon 

Xapipiov conicola 

Xayoc lepus 

bacupTOuc cuniculus 

baq)viTe laurices 

XOipoTuXoc erinacius 

apxojLiuc melus 

TaXaia mustela 

jLiuc • jLios mus jLiiTaXic mus^) 

jLiou2oc gliris 

jLiuujqp'') talpa 

cq)aXa2[ talpa 

TaXriaTpoc suro 

Pa6pa2[ rhana 

cauTiX lacerta 

cxivoc ericius 

CKUjXe2[ uermis 

apaxvTi aranea 

pbeXXa sanguisuia 

i[ii|uioc pulex 

apaZ gurgulio 

q)0ip pedunculus 

Kovic lendis 

TToXuTTobio carbatium plumbiolum 

KopiXaic cimices 

Kav9apoi scarabei 

jLiup|Lii2[ formica 

lixlia musca 

TeTTiC cicada 

KeXabev cantitat 

q)puvocepTn rupetarepit 

Trepi KTTivo deiumentis 
KTTiVTi iumenta 
KTTivaTUJTeia euectio 
2[u)ov animal 40 45 5t> 55 CO G5 1) bistiis corr, 2) ta pro na corr. m. 1 [ 3) oruin add. m. 5 [ 4) t post a 
8up, 8cr. m. 1 \ b) h pro a supra scr, m. 2 \ 6) |lioc (o post in u miUata) dehvit 
m. 1 et iLiiTaXic inus man. saec. XVI posterior atramento induxit "^^) ^ Pf'o o 
corr. m. H 432 HERMENEVMATA VATICANA 2UJ0T0T0 pasturium 

Xeipor|OTi mansufactum 

euT]Viov mite 

KaKOTpoTTOv malemorium 
5 TeTpaTToba quadrupedia 

viuToq)opa sarcinaria 

iTTTroceuTTXacTOC aequus geimicus^) 

oHiuTHC ammissarius 

iTTTTacqpopac equabardia 
10 GnXajuiavei himiit 
[74«J TiiLiiovoc midus 

oXKac mida 

ovoc asinus 

Tiovoc asina 
ir> OT///^KaTaiTToXoc*) ragit • pullus 

TTepipouKoXeiov dearmentis 

PouKoXia^) gregaris 

aTTH^ctpxricPouKOVKOC gregaris 

TaupoibaiuaXai iuuenum utiecae 
20 pou9r|XiariPouc uacca 

jLiocKOC uitulus 

jLiocKapiov uitula 

eviauciov anniculum 

aiCTri bimum 
2r> bepjLiabeppic pellis 

bibopai pellicola 

Pupca corium 

KepKOC cauda 

oupa coda 

30 TTepi 9pe)Li|uaTuJ depecudibus 

opejLijLia pecus 

XeijLiappocTpaTOcaiTaic liircus 

aiTriXaTr]c caprarius 

aiTOCTaciv caprile 
s:, baoc mutila Xa^viCKOC britia 
atpiqpoc haedus 
atpiqpiov haedilia 
TTpopaTa*) oues 
TTpopaTiovoic ouicula 
Kpioi arietis 

apvia • apVTic agni agnae 
apvio • ajivoc agnus 
Ti ajLivac agna 
PajLipatvei ballat 
TTOtjuivia pastoralia 
aiTToXoc upilio 
TTOt|ir|V pastor 

TTeptxotpuj deporcis 
XOipoc porcos 
KaTTpocic uerris 
Tpovqpac scrofa 
beXq)aC porcellus'*) 
TaXa9r|Via lactentes 
9r|Xa2^ei sugit 
opTaToveoc subat 
ecT0jLia2[ei castrat 
TToXuTOKOC fecunda 
CTipa sterilis 
Tpovq)a2[et grunnit 
XoipopocKOC ybulcus 

TTept • epTreTiIi dereptilibus 

loPoXov^) uenenatis 

pTTCTov reptile 

bpaKOV aiiguis 

bpOKCva anguena 

oq)ic coluber 

beaeapioc laetum ueneimm 

anaripio letale 

^avaTTigpopo mortiferum 40 50 ,>J 60 I"'. !..' 1) ni corr. m. 2: gimnicus m, 1 scripserat \ 2) )n erasa || 8) ko sup. scr. 
m. i II 4) o sHpra scr m. i || 5) u pro o supra scr. m. 7 || 6) i add. «t. ^ || HERMENEVMATA VATICANA 433 PaciXiCKOC regariolus 

exiava^) uipera 

KTipacTTi comuta 

CKoXXoTievapa centumpeda 
5 aKOVTic iaculus 

Tuq)aic cicciola 

TToXiTToaiv salpica 

TrpiCTTip incendiaria 

acTTic lusca •cglia 
10 jLiou9r|pa muraria 

Xeubpiov*) anguis 

ubpaebiniea^) aquatica sitiun- 
cula*) 

KOpKobpiXOc'') laeertus 

eX|Lii2[ lumbricus 
15 CKaXapuuTTic stilio 

^apKOC uenificus 

eiraboc incantator 

oepioXiKTOi bestiarii 

poxaXiKOC^') herbarius 
20 0cpTiUTr|c') captator 

Trepi • laaTui deaquis 

ubuup TTTiTai fontes 

GaXacca**) mare 

TTOTajLit flumina 
25 TTTapec riui 

Trapapeci praeterfuit 

Xapaapoi lapsurae amnes^) 

XeijLiapoi torrentes*^) 

TTeibaKec rimae 
30 peiOpa fiuenta 

avapXucouCi^^) scaturriunt^^) 

biiwpuTaic cimiculi :55 -10 45 ptujLiaTa uenae 

va|4aTa liquores latices 

Xatjuvai stagna 

oxeTai canales 

ajLiapa cloaca 

aiaia paludes^^) 

uapaTUJYOi ^*) aqu^ducti 

iXetTTOic gurgestremoli 

KpTiVTiviq)ac nimfa 

TrXotovvauc^'') nauis 

oXKaba ratem . 

aTU)Ti)LiovTO|uioc . rcnus onosa 

aXa GaXttTTa aequor 

Kaubujv unda 

KUjLia^^) fiuctum 

tpiKi^iai undarum digiti 

TaXTi vqKaTTiTTiic trauquillum • tem- 

pesta 
vuJTajLiaXKta terge • molina r^ 

KujLiaTa fiuctus- 
avejLita placidium 
aTTiaXoc • au • piacae litus • atrum 
TTapXala") maritimum 
TTOVTOC fretra 5.-, 

TTepajLia fretrum 
biapepajLia traiectum 
TTOVTOTTOt pclagizantes 
TTeXayoc pelagus 
9UKOC alga 
aTTpoc spuma 
oxvTi albens lanugo***) 
ajuivoc harena 
vpujLijLioc ^^) sablo 
oxOn^) ripa [75"] 00 C5 1) V m. 2 pro a corr. || 2) 6 m. <8 pro a corr. Q 3) \^ cx £ incepta w. 1 
corr. 1 4) Bitiuncula ad<I, m. 2 l b) b ex X corr. m. 5 |*6) t m. 2 pro x corr , in t 
mufavit manm recens || 7) 6 ea; corr. w. ^ || 8) a post 9 supra scr. m. 2; \ in 
ras. pro ^ est ^ 9) seqxiitur versus vacum || lO^ aU. r sup. scr'. ?w. i || ll^ X pro a 
sup. scr. m, 1; \) ex \ m. 1 et i pro \) m. 2 corr. || 12) tu sup. scr. vi. 1 \ 13) lu 
ex la corr. | 14) u add, m. ^ || 16) 5 sup. ttX scr. m, ^ J IC) a pro um m. 1 corr. !| 
17) Xa pro aX corr. m. 5 || 18) o pro a sup. scr. m. 2 \ 19) i|;u|Lmoc pro n^ufivoc 
corr. m. ^ J 20) 8 ea; corr. m. 2 ^ 

m 

Corp. glo88. l«t tom. IIL ' 28 434 HERMENEVMATA VATICANA vauTiXeia^) nauigatio 

XeiiLiriv pontus 

V6U)piov nauale 

cq)pa(pri|Li • apKa (p posi 
statalongabarcarum 
5 XieuTiKTi piscatoria-) 

7Tapac6|Lioc tutela 

ppOTTic^) carina 

KUJTTai remi 

KOJTTaiXaTai remiges 
10 TTpopa prura 

TTpujLiva puppis 

QpjLioc culimbos*) 

K6pac antemna^) 

axpocToXiov tutek 
15 b6vbpov arbor 

6X0i|Lia funes 

apjLievaiCTia^) uela 

biq)66poi tegestres 

apT6|Liov artemon 
20 avTXeia sentina 

vauTai nautae 

ttXouc nauigatio 

OKaTiv carabus 

TpiTipic libuma 
25 cK6Xia ratis 

aeuKea spartum 

oXocxoivov') imicum 

(peXXac cortix 

ciujjLiov signum 
p6'] cijLiiov nota 
31 eiTiouXo tumus 

cq)Tiv*cuneus 

6TTipaTai ascensores KUp6pVT]Tr|C®) gubemator 
oiaKac gubemacula 
aixevac^) timones 
q) stip. scr,) aivrjccoi insulae 

|Li6TaXXa officin§ 
vapuccoc abyssos 
oabTic infemus 
KaTurraTa infema 
PapaOpov baratmm • 
TapTtxpov. tartams 
Xttoc uorago . 
Xacfia hiatus 
Xpwc^oc^^) aurum 
apTipoc argentum 
XP^coxaXKOC^^) aurochalcum 
XoXkoc^*) aeramentum 
fioXipoc^) plimibum 
KacciT6poc stagnum 
|Liap|Liu)p marmor 
uXaoc**) uitnftn 
XpucToXXoc christallum 
XiGocTToXuTijLioc^^) lapis praet 
jLiapTapiTOiipivae margarit^ 
TTu9|iiTiv fundus 
puGoc profundum 
2!aXTicaXoc femor motus 
K61VT1CIC nutatio 
pojiipocu frendor * 
Tixoc sonus 
KTTiTTO sonitujs 
9p06C^^) terrores 
kXovoc fragor 
PpUTJLioc rugitus 
q)puax|iia fi:emitus S5 40 l, 50 :0 1*^1 P5 1) X pro a mp. scr, ih. ^ i 2) io, ex ie corr. m. ^ ] 3) p primum pro tt sup- 
8cr. m. 1 II 4) culimbos ex caliinbos, ut vicUtur, corr. m. -2 jj 6) antemna in ras. 
m. 2 II 6)r ic sup. 8cr. m. ^ J 7) c sup. scr. m. i || 8) p m. 2 in ras. pro aiia litt. 
scripsit I 9) € pro r\ sup. scr. w. i [ 10) ^ exp. m. 2i 11) x sup, scr. m. 1 pro 
K e* aX corr. m. 2 ex aliis litteris jj 12) X w. 5 pro a, ut vidttuf ) 18) X m, 2 i^ro 
a, ut videtur || i4) u m. 2 addidit; a m. 2 pro \, ut pidetur | 16) X ante i m. 2 pro 
a,' ut vidHur || 16) c m. 2 add. [ * HEBMENEVMATA VATICANA 435 TTaxaTOC strepitus 

TOYiCfioc^) murmur 

apa^oc tintimius 

puCoc stridor 
r> apKOTO|Liia rupes 

apKOTrjpia promintoria 

KaTaKpejLiva praecipitia 

KaTaTTOVTicjLioi mensurae 

CKOTTTiXiubii scopolosa 
10 a€i6u)bri lapidosa 

TT€Tpa)bTi saxuosa 

€)iipada uadosa 

i€|Liva furua 

2!oq)€pa tetra 
15 K0iav€a fusca 

CTiTiX€a antra 
76"J XiappTiTMCtTa rimae 

cxicjiiai fissurae 

KOiXa conualli 
•io q)apaTTCii ualles 

€vauXoi^) aluei aulones 

TT€piopV€UJV deauibus 

opveov auis 

oiujvai aletei 
25 iTTTTaTai uolat 

TTTiTaTai uolitat 

OJOTOKOC ouaria 

a€TOC aquila 

Tui|i uultur 
no i€paZ accipiter 

oCuTTT^po falco 

aX€KTU)p gallus 

opvic gallina 

XTiv anser 
35 Taoc paus 

q)aciavoc fasianus 
. ^€pavoc gruis TpuYOV turtur 
OTT€pbiE perdix 
ocTOKacTrjC ossifragius 
TT€picT€pa columba 
q)acca palumba 
opTuC cotumex. 
aTTaxTi attagena 
KUKVoc olor* 
KaTaTViKTivoc^) miluus 
Kopa2I coruus 
KOpujVT) comicula 
KOCuq)oc merulus 
CTTOJTOC upupa 
KoX€OC grallus 
CTTpou9oc passer 
TpaJTaiT€C ft)raminarius 
Xapoc folluncolus 

KOUKOUPXOC CUCUlus 

TT€Xaptoc ciconia 
KpOTaXXoc ardea €pujXioc 
cuKab€)C ficedola 
a|LiTT€b€uiLJ uinestris 
€TiTCtXXoc parra 
KTicca- rica 
vrjccai anates 
TTT€pa pennae 
avaTTT€puTaic al§ 
CTTivvoc fringuillo 
oXoXoTOC ululugus 
CKOpibajLioc barbio 
bpuuJKoXaqi cetolus 
cpaTaXivoc^) cardelius 
Kixai turdus 
X^XiaoJV hirundo 
XriXoJV luscinius 
cicoTTTiTTi mutacilla 
avGoc anthus 
PpabuTTTiTTi auetarda 40 45 50 55 CO 05 [77'J 

70 m - 1) y m. 1; T m. 3 l 2) y mp. scr. m. i fl 3) i posi v aup. (tcr. pro a m, 2 , 
4) a post p sup. scr. 1 

28* 436 HERMENBVMATA VATICANA opviCQTpiot gallinarustica 


q)aTpoccubouc dentix 
• 

KttuH. noctua 


XaXrjCTe boiae 
vuKT€p€ic uespertilio 


KT€Via pectines 


4» 


vuKTiKOpaC bubo 


cpapoi sparoli 
5 cGuia mergunculus 


RopaKivoc coruus 
TaXe&Ypa gauia 


OaXaccioi marini 
ipapoc sturnus 


TTOTamioi fluminales 
V€occoc pullus 


Xemc squama* 


43 


jLiTiTepea niatrex * 


oipcapia pisciculi 


[77«] 


10 iLieXav KOpicpoc uerticeniger 


TiepKai uarii 
TieTpo KOCCuq)oc saxamerulus 


epuGpiuj ruboUio 
ILieXitca apis 


jLieXavoupoc oculata 
aTpiojLieXiTTa uespa 


caXTTr) salpa 


50 


C(pr\l fuga 


Kapa^oc lucusta 
16 M/TiKTi papilio 


Cjiiupiva murena 


■ 


jiiua musca 


KecTpric mugiles 
oiCTpoc tabanus 


eTX^^tic anguilla 
iZoc uiscum 


TOVTpoi congri 


55 

• 


Kujvtuip culex 


pTiXujVT]*) pastinaca 
20 CKViq)iic scabrio 


TTeXajLiTi pelames 
iZeuiric auceps 


KoXeoi lacerLa sarda^) 
ocTpoGoicaiiuaococ strutio 


GpTicat sarde 
oXcpri blatta 


TTuGic lollio 


lU) 


CTic a 


CTiTTia sepia 
2j loc efUgo 


TTOXUTTOUC polipUS 
CTiipTivai sirenae 


aq)uv lacmarinum 
KajLiTni eruca 


T€|iuvoi mituli^) 
• 


CKeieXai umbrilla 


6i 


• 

TrepuYOuuj depiscibus 


vapKT] turi)ido 
iXOuc KoXujiipa jrisois uatat 


XeXuJVTi testudo 


■ 


30 ubpoCTraTaXoc ceruleus 


Kopioi cobii 
beXcpivoc delfinus 


TaXeoc catellus 
TpiTXa mulus 


q)UKibai saxatiles 


' 7« 


CKapoc scaruH 


XaXiq)ibai carriculi 
oviCKOC asellus 


ppiujv laiuigo 
35 aappaZ: lupus 


K€piK€C bucini 
aKav9Xoc aurata 


ocTpea ostrea 
Xpicoqpoc 

• 


K€q)aXoi capitones 

• • • 


.'5 1) iu pro o corr. m, i J 2) sarda mp, scr. m. 1 || 3) mutu]i in niituli 
corr. m. 1 [ HERMENEVMATA VATICANA 437* Kapibaic lucustulae squilae 

PoutXoccoc solia 

Tuvvoc tiimus 

jiieveibaic mena 
5 bpaKibv mus haraneus 

CKOpTTioc scorpio 

TrepKi p6rca 

capoc sorus . 

CKOjiipioi scumbri 
10 PoKTiM' boea 

paq)ic acus 

aXaiKiv aUix . 

Kuvobouc^) camiicula 

KixXa turdus 
15 pooqpGaXjiioc''^) aquiliata 

au)/y/vioi mustuli 

ppiujvo lanamarina 

TijiiOKapibaic*) gammariimculi 

ppOia alca 
20 PqTicpijLiocxioc 'uitulus 

cqpupiva sudis 

KOVKiXia tricali 
[781 KVibn uertica 

iTTTTOKaiiiTrTOC aequs marinus 
25 CuTTiva cendeus 

cq)upTiva , sudi 

acTaKOi gammari 

TTpiciTic serra 

tx(piov gladiolus 
30 KTiiri ballenae 

iTTTTOKCVTaupi^) bcluac 

caYTiVTi captorium 

ajLKpipXecTpo) retiaculum 

biKTua retia 
35 Xaieuc piscator 45 50 yocYiuvXaxevTOuv hisitaque 

TiuvaTTavTUj imiuersis 

KaXXiCTUJC®) optime 

biavTTavu ualdenimis 

TeXioupTTiGevTuJ perfectis 4o 

KaicuvTeXecGevTui ') et consummatis 

KTiCjLiaTouJV®) creaturis 

ePouXriGn aioluit 

euboKTjcac complacens 

OTTavcoq)oc idem omnium^) 

KaibijLiioupToGebc^'') et 

KaTacKCuacai construere . 

Tujv • av9pu)7TUJ hominem 

eKTTiCTU)VCTuxiuJ exillaelemcn- 
torum 

cuvTrXeKec concretione 

ajiieXi tap denique 
•Kepacac temperans 

KeTTeZac et solidtins 

eu |iiopq)U)C praepulchre 

epjLiujcev aptauit 
• TOvauTOV eundem 

TTpOTOTTXacTo priino finctuin 

eK THC^O eterra 

aGiKTOU incontaminata 

KaibeTUJ et necdufh 

evTOicaijiiaciv sanguinibus 

q)0V0KTo6iCTic enecata 

avbpa uirum 

Xolpov limosum 

TeXiov perfectum 

evGeicauTUJ indensei 

evTOKaXXiCTO inoptimo 

Ke|LiVTi|LioviKUJ^-) ct mcmoriali 

TTic ipiXTlc*'^) animae fiO 65 1) ri pro € mp. scr, m. i B 2) u ante c ex i corr. m. 1 J 3) a iterum sup. scr. 
m. 2 \ 4) \x m. 2 pro Xa, ut videtur || 5) u ex i corr. tw. i | 6) lu pro o sup. scr. 
m. i II 7) X pro a sup. scr. m. i || 8) to pro o sup. ser. m. 1 | 9) sequitur mta 
tironianu (==» Bapiensj || 10) pro interpretumcnto notae siint tirmiianae f= con- 
ditor deus; 1 11) t] 2^^'<^ ^ ^^P- ^C'*- w*. i II *-) ^ 1^^ n ^M 2>r^ ^ ^^P- ^CK- w. 1 '' 
13) Hi in ras. ; x «**i>- «c^r- P^o k erasa || 438 HERMBNEVMATA VATICANA K|LiaTeiui specmiinae 
Tacapexac uirtutes 
Toueivai auTO 
XoYiTOV 
5 Kau • TeCouco 
[78"] OeacafAevocae 
obia^oXoc 

TOaiTO 

TTicreiac 
10 e7Ti(ppocuvr]c 

evTU) TTaXdcGevTi 

aTaXjLia 

iravTobecTTOTOv 

cpTovecac 
16 eCujxeiXev 

TTlCTOUTTapablC 

Tpiq)nc 

biaboOicnc 

auTUJivaiKoc pabeiav 
ccpobpa 
eupu)v 
TTivaTTaTTiv 

TOTeOpUJV 

OTUivafAcpoTepuJ 
TTXacnic 

TTlVTTlVafllVT] 
UTTOTOUaVTlKeiflOV 

TTOvrjpiav 

KaTTiXerjcac 

ToaiToXujXoc*) 

TiuboKec^v 

eiTecxaTOi 

TU)v Tijiepav 

Kaicxebov 

emcuvTeXeia 

• TOU KOCflOU 

aiTocTeiXai rf> :«) HENRICI STEPHANI 

VOCABVLA GRAECA CVM LATINA INTERPRETATIONE 

EX DIVERSIS LIBRIS GLOSSARIORVM NOMINE 
INSCRIPTIS COLLECTA A 

ab initio, Att' dpxnc 

abilis, eudTiWTOC. 

abutero, Trapaxpu»|Liai. 

abutitur, TTapaxpaTau 
5 accedo, TTXTicid2!uj. 

accensio,.elcpoXri. 

accipiter, Wpa£. 

accusator, KaTrJTOpoc. 

aceruatim, cu)pTib6v. 
10 acetabulum, 6£updq)iov. 

actio, TTpdHic. actutum, Tf|V TaxicTTiv. 
adcliuis, TTpocKXivnc. 
adiuro,'6pKi2;u). 
adiutat, PoT]9eT. 
adiutor, Poti96c. 
adiutorium, pofi9eia. 
adiuuo, por)9u). 
ad manum, dv TTpoxeipU). 
admembratim, Kard fi^Xoc. 
adriexa, cuveCeuTln^vr]. 
adoro, TTpocKUVUJ. 
adsertor, euepT^Tric. li ;'» 1) lu 2^0 ^ *KP- ^^^' *'»• ^ II QLOSSAE STEPHANI 439 10 15 1»0 25 :k) r5 40 adsum, 7T(ip£ifxi. 

aduersarius, UTrevavTioc. 

adulator, K6XaE. 

aedilis, dTopav6|Lioc. 

aequalitas, Ic6ttic. 

aeramentum, xctXKUi|iia. 

aeremeiita, xctXKUJfiaTa. 

aeris flos, xaXKavGoc. 

aerugo, ^pucipr). 

aestus, KaOfia. 

affabre, KaXdic. 

alapator, KauxnTric. 

albura, XeuKUjfia. 

aleiosus, bucpiyoc 

alea, Kupeia. 

aleator, KupeuTric, KUpiCTric,KOTTiCTric 

alga, (pOKOC. 

algeo, ^iTO». 

alienum, dXX6Tpioy. 

allido, ^rjccu). 

alte, pae^ujc 

altum, ui|iriX6v. 
altissimus, ui|iiCTOC 
altitudo, uipoc 
alterna, dv ji^pei. 
album, XeuKOV. 
amarum, TTiKp6v. ' 
amaritudo, TriKpia. 
amat, q)iXeT. 

hmator, dpacTric, q)iXriTric 
amatus, dpacT6c. 
ambulat, TTepmaTeT. 
amicus, (piXoc • 
amica, cpiXr). 
amor, £pu)c 
ampulla, XriKuOoc 
anabla, ujcpeiXov. 
ancilla, bouXr). 
mcus, fivTuE. 
angina, cuvdYXn* 
angulds, T^via. 45 50 55 anguli oculorum, KavOoi. 

animosus, 9u|Liujbric 

animosus, i|;uxik6c. 

annas, vfjcca. 

annus, dviauT6c 

antecedit, TTpodxei. , 

ante.lucem, €vvuxa. 

antisecus, ^jLiTTpocGev. 

anucula, xpctOc 

aper, cuaYpoc 

api§, iLiAicca. • ' 

apiimi, c^Xivov. 

apollo, d7T6XXujv. 

aquaeductor, ubpaxuJY^c 

aquam manibus, ubujp TTpdc X^Tpac 

aquilex, ubpaxuJT^c 

ara, puj|Li6c. 
.arator, dpOTrip. 

arbiter, jieciTric ^o 

arca, kiPujtoc 
•arcus, t6Hov. 

aridum, Erip6v. 

aries, Kpi6c 

arma, fiiTXa. os 

armarium, TTupYicKOC ' 

.armatus, djTTXiCjLi^voc 

armauit, ujTTXicev. 

armentarius, Pouk6Xoc. 

ascende, dvdpa. * «o. 

ascilla, fiacxdXn. 

asellus, 6vicK0C. 

assa, 6TTTd. 

armilla, ip^XXiov. 

attagina, dTTa^dc . 75 

attuli, ^vexKa. 

auarus, (piXdpxupoc 

auceps, Gripeurric 

auceps, iHeuTric 

aucupatur, iEeuei. »"> ' 

audax, Bpacuc 

audacia, Odpcoc 440 

audiui, ^KOuca. 
auditores, dKpoaxal. 
auguri)im, oliDVOCKOTTia. 
auia, |Lid|Li)iii- 
5 aurei, xp^^oi- 
aurifex, xp^cox^oc. 
auriga, f]Vioxoc. 

B 

. baculus, paKTTiTpia. 

baiulat, pacTdZei. 
10 balatum, pXTixnOM^c. 

balineum, paXaveTov. 

baluitor, paXaveuc. 

balo, pXrixwMai. 

balteum, ZiucTrip. 
15 barba, T^veiov. 

barbarus, pdppapoc. 

barosus, pdKrjXoc. 

barosus, copapoc. 

batiola, TTOTr|piov. 
20 beatus, jiiaKdpioc. * 

bestia, 0Tipiov. 

bellona, dvuiu. 

bellum, TT6\e|iioc. 

bene, KaXiuc. 
iT» benedietio, euXoTia. 

benedictus, euXoxrm^voc, €uXottit6c. 

benificus, €uepT€TTic. 

berbix, TrpopaTOV. 

bibo, Trivo). 
30 bibe, TTie. 

bidens, biKeXXa. 

bilex, five|iioc, 

blandus, jLieiXixoc. 

blatta, ciXqpiov. 
TJ5 blatto, qpXuapu). 

bonitas^ dx«Qoc^vr|. 

bonum nuntium, euaYT^Xii^uj. 

bonus, dxa96c. 

breuiarium, dTTiTO|Liri. GLOSSAE STEPHANI bucellae, ipiIifAia. 
buciUa, ipujfidc. 

C 

cabernum, TpuTTTifia. 
caduca, TTpdcKatpa. 
caedes, (p6voc. 
caedit, b^pei. 
caenum, p6ppopoc. 
caerotum, ktipu)t6v. 
caesar, paciXeuc. 
calamitas, cu|Li(popd. 
calamum, KdXafAov. 
calcaneum, TTTepvr). 
calcat, TTaTcT. 
calces, XdKTicfia. 
calcitrat, XaKTi2!ei. 
calculatio, i|jf](poc, Xoyoc. 
calculator, ipTicpiCTTic. . 
calculi, ipficpoi. 
calculus, i|ifiq)OC. 
calculor, ipricpiZu). 
calda, Gepjidv. 
calda aqua, euKac. 
caldarius, 0ep|Liob6TTic. 
calefacio, Gepjuaivuj. 
calfacis, Gepjiaiveic. 
calidus, 9€p|i6c. 
calumnia, cuKoqpavTia. 
calumniator, KaKOTTpdYjiUJV. 
caluor, ^EaTTaTu». 
camara, utt6vo|lioc. 
camari, Kapibec. • 
camax, kovt6c. 
campus, TTcbiov. 
canaplura, Xuxvaipia. 
cancellus, xcipdbpa. 
cancer, KapKivoc. 
candelabrum, Xuxveia. 
candio, XeuKaivuj. 
candidati, TTpdTTOVTec. 43 4J 9i ih W 6j 71' GLOSSAE STEPHANI 441 candidum, XajiTTpov. 

caneo, iroXioCfiai. 

canis; kuujv. 

canna, KdXafAoc. 
5 cantator, TpaTijib^c. 

canthari, KpriTfipec. 

cantharis, KavOapic. 

cantitas , " 7roc6Tr|C. 

canto, ^bu). 
10 cantor, djb6c. 

cantus; dcfia; tbbrj. 

canus, TToXid. 

capesco, kajipdvaj. 

capillus/ GpiE. 
15 capit, KpaT€i. 

capit, xixjpei, 

capite . census, dvaTT6Tpaq)oc. 

captiuitas, aix|LiaXu)cta. 
. captiuus, aixjidXuJTOC. 
20 caput, K€(paXrj. . 

capulum, XaPn. 

carabro, cq)r|H. 

care, TijLiiiJUC. 

caritas, dTdiTn. 

25 carminat, £aiv€i. 

' • camifex, br]|iiK6c. 

carpentum, 6xri)ia. 

carquila, Kpedbiov. 

carruonum, dcpdXn. 
30 earticula, beiirvov. 

carus, TiiLiioc 

casa, KaXupr). 

(^^sarius, KaXuPeuc. 

caseatum, Tupu)T6v. 
35 cHstaneae, X6Tri|Lia 

castania, XdiiTifia. 

castellum, q)poupiov. 

castimonium dTveia. 

castra, TTapejLipoXri. 
40 catillo, Xixvoc. 

catta, aiXoupoc. catulinum, CKuXdKeiov. 
caueola, 2d)Tpiov. 
cauemum, Tpuinifia. 
causa, alTia. 
causa, biKTi. 
cautela, dcq^dXeia. 
cautio, dcq)dXeia. 
cautio, cuvdXXaTjia. 
cella proma, Tafieiov. 
cellarium, TajLieTov. 
celerius, TaxuTdTOJC. 
ceno, beiTTvd». 
cenatores, beiTTvriTai. 
censio, vojLioOecta. 
censor, piOKpiTric 
census, dTTOTpaq)^ 
censura, biaTijiiicic. 
centesima, ^KaTOCTrj. 
cerne, cfjcov. 
cerotum, KTipojTdv. 
certo, ipxlix),- 
cemus, £Xaq)oc. 
cespes, KXiC)i6c. 
ceuens, Kuq^ojv. • 
cibaria, Tpoq)ia. 
cibus, Tpoq^rj. 
cicinni, p6cTpiX€Ct 
cilicia, XiOoc. 
cimices, K^pibec. 
cindator, T^^l^' • 
cinge, Zd»cov, Cujvvue. 
cingillum, Cujvdpiov. 
cingulum, Zdjvr]. 
cinis, CTTobdc. 
cippus, CTTJXrij dvbpidc. 
circellum, KpiKiov. 
circenses, iTTTTobpojLiia. 
circitura, TTepiobia. 
circulor, 6xXaTUJTdi. 
circulator, 6xXaTUJT€uc. 
circulus, kukXoc. 45 50 »5 60 C5 70 75 80 442 circulus oculi, Ipic 6(p9aXfioO. 

circumcisio, 7T€piT0|Liri. 

circumscriptio, 7T€piTpct<pil. 

circumscriptus, firraGcic. 
5 circus, iirTTObpOjioc. 

cisci, ^vt6c. 

cistema, Xdiococ. 

citatio, dvdKXncic. 

citrum, ^cir^piov. 
10 cito, xaxu. 

citius, Tax€'a)c. 

Ciuis, TTOXlTllC. 

ciuilis, TToXiTiKdc. * 

ciuilitas, iToXiT€ia. 
15 ciuitas, tt6Xic. • 

clamat, (pu)V€T. 

clamat, Kpd2!€i. 

clarissimus, XajiTTpoTaToc. 

claua, pdiTaXov. 
20 xjlauarius, f^XiiKOTTOC. 

claudicat, x^^«iv€i. 

claudit, KX€i€i. 

claues, KX€Tb€C. 

clieuS) 7Tp6cq)uH. 
25 clodus, x^^dc. 

clostrarius, KX€ibo7TOi6c. 

coactor, cujiqppdiaujp. 

COactor, €lCTTpdKTU)p. 

cocio, fi€TapoXr|.' 
30 cocus, jidTCipoc. . 

coielebs, dTafioc. 

coemptio, cuvwvri. 

coenaclarius, CTa9|Lio0xoc. 

coercitio, f| KdXacic. 
35 coercitio, cuvcJxil; Tifiuipia. 

coetus, cuvoboc. 

cogito, pouX€uofiai, CK^TTTOjLiai, XoTi- 
2!o|iai. ^ 

cogitatio, biaXoYicfiOC. 

cognatio, cuYT^V€ia. 
4ocognatus, TTpocT€Viic. GLOSSAE STEPHANI colices, Kiuvumec. 
collata species, cuvaxO^v £lboc 
collecta, ^pavoc. 
collegium, cuvapxio. 
cellibertus, cuvaiTcXcuOepoc 
coUigatio, cuvb€CfA0C 
collis, pouv6c 
collatio, cufxpoXov. 
collatio, cuvT^X€ia. 
collubum, k6XXuPoc. 
colonus, T€U)pt6c 
colorarius, €uxpu>|iOC. 
columba, iT€piCT€pd. * 
columna, kiu)v, ctuXoc 
combino, Ccutvuu). 
comisor, dTKUJ|LidZu). 
comisatio, Kiufioc 
comitatus, cuv€Kbr)fxia. 
comitium, 6xXaTU)Tiov. 
commendatio, cuvcracic 
eommercium, cuvdXXoT^a. 
commisce, jiiHov. 
commisio, cujiPoXii. 
commissum, dpjiOTil. 
commissura, dpjiOTri. 
committo,* cujipdXXuj. 
commodus, xPnci|ioc. 
eommodat, baveiCei. 
communicat, koivu)V€u 
commimio, KOivujvia. 
communis, koiv6c 
compar, cuvCutioc 
comparatio, cuTKpicic 
compareo, q)upiu. 
compendium, K^pboc 
compcnsatio, KaTaXXaTrj. 
compluuium, ficcauXiov. 
compositio, cuv9€Cic. 
computat, i|;iiq)i2€i. 
conatur, pid2€Tai. 
conatus, dTTiX€ipr|Cic. 45 w ii €0 tK» 71» 75 H) GL0S8AE 'STBPECAin ' 443 concio, ^KxXiicia. 

coucubina, TraXXaKii. 

concubina, cOykoitoc. 

coucubinatus, TTaXXoKia. . 
5 concubitua, cuvoucla. 

(■"ucuiiisci^, £in6u)iei. 

coucursus, cuvbpoFii^. 

concussi, oi t>iaceic6^VTec. 

coucussioufs, id CTT^pTouXa. 
10 eonilpinno, KaTablKlitU). 

(■f)ii{)ciiiijiitio, KaTabiKT). 

coudit, dpTuEi. - 

conditio, aTpecic. 

couductio, fticOiucic. 
15 coufessio, 6Mo\o-ria. 

confessum, d)|ioXotn^^vov. 

confesaus sum, w^oX^Tnca- 

coufiuis, 6)iopoc. 

_coufirmutiri, ^^{ujcic 
sj confiscatio, tiyi^eucic 

confiteor, 6^oXoTUJ. 

confitetur, ^go^oXoTeiTat. 

confixum, cu|iTTeTTiiT6c 

coufotum, autrje^VTa. 
ij confotum,- cuTKpOTfi&^v.' 

confusio, alcxOvTi. 

congregatio, cuvaT.iirrrj- 

couiectura, cT0XOC^6c 

coniugium, ti^M^^C- 
M coniuglae, ZeuKTfipec. 

coniuratus, cuvuih6tt)C. 

coniux, cuTuTOC 

conlatio, cu^^Xov. 

conlibertus, cuva'TTeXeu6epoc 
jscouclusio, cuvbuac^6c 

conor, ^idlo^ai. 

uijusiilaiiL'Us, cuvaXoc 

fOHsca|>lium, jieTdtppevov. 

couscius, conscia, cuvtcriup. 
10 couseusio, cuVKaTiii6ecic. 

couseusum, 6i^(puivov. consensus, cuvaivecic 

conscruator, cuiTi^p. 

conBeruo, CuvnipiB. , 

conaessor, cuvK<!ieetipoc ' *5 

consessor, ^TKi^dctipoc. 

consignasse, napabebwK^vai. 

consiliarius, cu)ipouXoc 

consilium, tungouXiov. 

consilium, ^uXi^. ao 

consolatio, TiapdKXricic, napafiueia. 

consonans, ctJ^cpiuvov. 

conspice, 9eutpiicov, 

constituit, cuvcTdvei. 

constituta bona, ra Svxa, Td uirdp- ss 

XOVTQ. 

constitutio, bidrafic, tnaTUTrutcic 

conatituttim, fipoc, TUTTOC 

coustitututn, cuvraTMO. 

oonsiibriniis, C(vei(ji6c. 

consuetudo, ftoc, cuWieeia. co 

consul, fiTTaTOC. 

consulatus, unaTeia. 

consulo, cu|iPouXeuuj.- 

coiisultiitiO) CUfipouXia; 

cousultum b^TMO. «= 

cousummatio, cuVT^Xeia. 

contextus, cuvd(peio. 

..■(■ntiiu-jitia, ^TKpdreia. 

continuo, cuvdTrru). 

continuo, eue^uic. to 

c6ntionatuTa, (leTdcppacic 

contracto, iimXa^iIi. 

cAHtrac^tum, cuvdXXaTfia. 

contractus cuvdXXaT^a. 

contrajictio, dvTiXOTio. 's 

contra leges, napd vd^ouc. 

contrarium, ^vavriov. 

contentio, piXoveiKia 

contuberuium, ^Taipia, cuCKQvia. . 

couturaacia, KOTOCppd^vnoc- *^ 

coutumelia, u^ptc, dTi|iia. I 444 GLOSSAE STEPHANI . conueniri, iiieOobeuOfivai. 

conuenit, cu/iKp^pei. 

conuenit, cujicpiuvei. • 

conuenticula, ai cuvdHeic. 
5 conuentio, fieOobeia, cuvaxuJTri- 

conuentum, cuvA^ucic, cu)iq)U)via. 

conuentum, cu|Li(pu)vov. 

conuentus, cuvoboc. 

conuicior, KaTapoiI». 
10 conuitium, fippic, KaKoXoTia. 

copadia, KOTrabia. 

eopiosus, euTTOpoc. 

copulatio, bec)i6c. 

coquus, )idTeipoc. 
15 cor, Kapbia. 

cordiatus, KapbiaKOC. 

comu, Kepac toO Cujou. 

comua, K^paTa. 

cornicla, KOpiuvTi. 
20 cornutus, KepdcTTic. 

corollari um , euxdpicjia. 

corona, CTeqpavoc. 

corpus, c6jixa: 

corrogatio, ipaviCjLioc. 
25 corruptor, qpGopeuc. 

corujim, KajLiTruXov. 

COSSUO, ^dTTTUJ. 

cotidianus, Ka0Ti|Liepiv6c. 

coturnix, 6pTuE. 
30 cras, aupiov. 

crassitudo, TraxuTTic. 

creator, xcipOTOVTiTr|C. 

credo, TriCTeuuj. * • 

creditor, baveiCTr|c. 
35 crepat, ipoqpeT. 

crepido, ^Eoxrj, fiKpov. 

criminator, bidpoXoc. 

crines, TrXdKajLioi. 

crispi^apillus, ouX60piE. 
4D cruciatus, pdcavoc. 

crucifige, CTaupujcov. crudum, dbjidv. ^ 

cmstallum, i|j6<poc Trobuiv. 

crux, CTaup6c. 

cubiculum, TpiKXiviov, 

cui? Tivi; 

cuius, Tivoc. 

cuius impulsu, tivoc uTropoXi). 

culbitio, CTpaYT^PCt- 
culcita, TuXr). 
culdex, Trrepvoc. 
culeum, XdpvaE, dcKOc. 
culpa, alTia, TTTaTcfia. • 
culpat, ip^T^i. 
cuma, dcTrdpaTOC. 
Qumulus, cujpdc. 
cunabula, CTrdpYctvo. 
cupido, fpujc. 
curas, GepaTTeueic. 
curat, qppovTiCei. 
curatoj, dTriTpOTTOC. 
curator, qppovTiCTiic. 
eurator, XoTiCTrjc. • 
curcio, fx^^vct. 
curia, pouXri. 
curialis, pouXeuTr|C. 
curro, 0e'uj,. Tpe'xuJ. 
curre, bpaji^. 

currus, SxHMCi' 
cursor, bpojieuc. 
cursor, TaxubpdjLioc. 
cursus aquae, ^eujia. 
curuum, Ka/iTTuXov. 
cusio, ^Xacia. 

CUSO, ^dTTTUJ. 

cusit, ^dTTTei. 
cussionis, tt^c jiOvriTTic. 
custodia, qpuXaKri. 
custodia, TTapaqpuXaKrj. 
custodit, qpuXdccei. 
cutulus, dTKiuv. 45 50 W w 7H 4J $0 ■ GLOSSAE STEPHANI da faciolem, b6c npocujTiibiov. 

d.iinnat, Zi\tii6t€i. 

damnura, InpEfi- 

dapsilis, baitiiKr|C. 
5 dnt populis, btboi Sx\oic. 

data, t>iS|iaTa. 

dfuunitoi-cs, xpucuiTai. 

debitor, 6(p£iX^Tr]C. 

dpcem pondo, b^KU XiTpau 
decepi, i^WTiica. 

decenio, feoTHaTiCuj. 

decJTnus lapis, fe^KaTOV ^iXiov. 

decliuis, KaTdvTTic. 

decoquo, xP^okottui. 
3 decoctor, (pupaTr|C. 

decoctum, ^i|(nMa. 

decor, EilnipcTicia. 

deeorosus, eunpenr|c. 

Jecorus, eOTrpemic. 
!u decrota, b^THOTa. 

dec.urio, ^uXeuTTJc. 

decurionalis, 6 (itTiobeKoupioc. 

defensio, iKbiKia. 

defensor, ^KbiKOC 
li defingo, btaTtXdcciu. 

deformatiu, biaTUTiuicic. 

defustat, SuXoKoneT. 

deiuratio, ^ut^ocia. 

delectus, CTpaToXofia. 
10 delegare, dKTd£ai. 

delegnta, Td dTiovefiTie^VTa. 

dolegatorios, ^KTaTfSc. 

deleras, Xt]peic. 

delibatio, diiopxi'|. 
■5 dens, 6bouc. 

densa te, cuvqt^ ci. 

dcpeculatio, voc<picn6c. 

dopetigoBUs, XeTrp6c. 

depilo, fiabiZLU. 
10 deportatio, <i(iioiKlCM6c. depositum, TTapa9r|Kr]. 
deprimat, 6XiPg. 
depulsor, dXe£tKaKOC. 
deputor, dqjopiSo^ai, 
deripio, dcpaipoO^at. 
derogatio, ^XdTTutcic. 
deacende, KaTd^a. . 
desertor, XeiTTOTdKTiic. 
ilesideriiim, ^TTldu^ia. 
desigiiator C(iio6eiKTi]C. 
despundcrit, liiT^CxeTO.. 
detentator, biaKdTOxoc 
di-triitiifiin^s, biaKciLTOXOi. 
detero, KaTaTpi^ui, ^Xairu). 
detrecto, KaSatpiIi b6£i]c. 
(lftriitn.'iitiim, ^Ti^iav. 
deus, eedc. 
dioo, \ifw. 
dico, dpui. 
dic, etit^. 

si dixeris, ^dv etmgc. 
dicta feralia, pa^ia Oppic. 
dictator, ^dvdpxoc 
die et nocte, vuKTrmepov. 
dies feriati, ^TipaKToi fm^pai. 
difariam, 6ix<)Dc. 
difficilis, bucKoXoc. 
diffissio, ^idcxicic 
digestae, Tiepiaip^ceic. 
digestio, biaTUTHucic. 
<}igitus, bdKTuXoc. 
dignatio, dEiiufia. 
diguo, dEiujc. 

dii caelestes, eeol oupdvtot. 
dii terrestres, 6eol fniTeioi. 
dii mHrini, Oeoi eaXdccioi. 
dii imtnortales, Geol dOdvaToi. 
dii magni, Oeol ^^Ticroi. 
dii penates Oeoi naTpiiJoi. 
dii propii, 6eoi tXaoi. 
dii sumini) deol uipicTOi. 446 6L0SSAE STEPHANI / \ •10 15 20 25 •:,o 35 40 dilatio, uTT^pGecic. 
dilectus, dTOTTTiTdc. 
diligenter, dirifieXaic. 
diligo, dYaTro». . 
diligit, ^TTificXcT. 
diluuies, KaTaKXuc)i6c. 
dimensio, biaTUTryjcic 
dimidium, f^jiicu. 
diniissoria, dTrocx€TiK/|. 
dimitte, ficpec. 
diploma, biTrXu)|Lia. 
dis pater, ttXoutu)V. 
discidium, dTiocTacia. 
discinctus, XuciCujvoc. 
disco, |Liav9dva). 
discriptio, biaTpacprj. 
discussores, XoYoGeTai.. 
disertus, Xotioc. 
dispendii, Tf^c 2!Ti|Liiac. 
dispendo, oIkovojluIi. 
dispensatio, okovojiia. 
dispensatores, olKo(^6|iOh 
dispositio, oiKOVOjiia. 
disputo, biaX^TO^ai. 
dissertus, iXXoTijiOC. 
disserte, cacpujc. 
dissolutio, bidXucic. 
distractor, TrpdTTic. 
distrigila me, TrepiEucov jLie^ 
ditis pater, ttXoutujv» 
diuatus, 6 Tfic 9eiac |Livr||Liric. 
diues, rrXoucioc. 
diuinatio, jiavTeia. 
diuinitas, 9ei6TTic. 
dixi, eiTTOV. 
doceo, bibdcKU). 
doctor, bibdcKaXoc. 
doctrina, |id9Ticic. 
doctrina, bibaxn. 
dolium, Tri9oc. 
doliolum, piKiov. dolor, tt6voc. . 

dolosus, b6Xioc. 

dolui, dTr6vT]ca. 

domina, b^CTTOiva^ Kupia. 

dominica, KUpiaK^. 

dominicum, KUptaK6v. 

dominus, becTT^TTic, Kupioc. 

domitus, bafAacT6c. 

donaria, dva9rj)iaT0L ' 

dono, xaQxlopiau 

dormit, KOifiaTat. 

dormito, vucTdZui. 

dotalis, TTpoiKifiaToc. 

dotis titulo, \6^\\) TtpoiK6c 

doto, TTpOIKlZiUJ. 

dubitat, biCTd2Iei. 

dubitatio, biCTaT|i6c. 

dubium, bioboc. 

ducite, ?XKeT€. 

ductarium, dTUJTeuc. 

ductor nauis, Tpirjpapxoc. 

dulce, tXukij. 

dulcedo, T^^^T^c. 

dum calet, ^ujc 9€p|i6v dcrt. 

duo et dena pondo, buo Kat bixa 

XiTpac. 
duplum, bmXouv. 
dupplex, biTTXdc; 
dux, fiTejLUUv. 

dux, CTpaTTlXdTTlC. 

E 

ebriacus, |ie9ucTric. 
ebrius sum, fie9uuj. 
ecce, Ibou. 
edicta, biaTdTjLiaTa. 
edictalis, -biaTaTMdc 
edo, dc9iuj. 
ego certe, ^t^ ToOv. 
elaboramus, dTUJViZ6jyi€6a, crroubd- 
Ziojiev. 3« SJ & . Tli tJ GLOSSAE STEPHANI 447 electus, ^KXeKTdc. 

elementa, 'CToixeTa. 
. elefantus, dX^cpavc 

elogium, td bidTaTjia. 
6 emancipatus dKTroirjTOC. 
. emi, T^YOpctca. 

emit, JjvricaTO. 

emptitius, dYOpctCTdc. . 

emulator, CrjXiUTric. 
10 enarrasti, djfAiXr)cac. 

enormitas, Td ixl^feQoc. 

epistula, ^TriCToXii. 

equalis, lcoc. * 

equalem, lcdTifibv. 
15 equinoctium lcrmepia. 

equitat, \7TTreuei. 

equites, iTnrdTai. 

equum publicum, ittttov br))i6ciov. 

erciscundae, biaip€T0u. 
20 ereptio, dpTraTii. 

erigit, dp9oi. 

eritudo, becTTOTeia. 

erubuit, ^cxuvGti. 

eruca, euCiDjLiov. 
25 erus, becTT6Tr|C. 

esca, ppujcic. 

esca, b^XoC. 

esurio, Treivuj. 

etenim, Ka\ Tdp.. 
30 etiam, vai. 

euectio, cuv9n|ia. 

euocatus, ^TTiXeKTOc. 

euolsib, dTrdcTTacic. 

e re, uTrfep 4bq)eXeiac. 
35 e uestigio, KaTd Trdbac. 

euictio, dKv(KT]cic. 

euiratus, fivavbpoc. 

ex abundanti ^k TrepiccoO. 

exactio, dTraiTrjCic 
40 exactio, TrpfiSic 

exanclal, ^EavTXeT, baTtavqi. exanclatio, eTrXrjpujcic, dKpipeia. 

excalcia, uTrdXucov. 

excastratio, dKTOjiri. . 

excelsus, ui|niX6c. 

exceptio, biaboxri. 

excetra, ubpa. 

excipulum, KpedTpa. 

excusatio, dTroXoTia. 

excussio, ceicfidc 

executio, dKpipac|i6c. 

executor, ^KPiPacTric 

exequatio, ^Eicujcic 

exequiae, ^KKOuibai. 

exercere mimus, CTroubd2!ec9ai f pTOV. 

exhaurio, dEavTXuj. 

exbibeo, TrapiCTUJ. 

ex intestato, H dbia9^T0u. 

ex notoria, Ik thc dvaq)opiac. 

exoleo, TrapaK)id2Iuj. 

exoleto, TpipaKif». 

expatesco, dvaq)aivuj. 

expeditio, dvaxujfia. 

experdens, XrjCTric 

experiimdi, toO biKdZec9ai. 

expilatio, t^^vujcic 

exprobratio, 6veibiC|Li6c. 

expulpo, dEcapKUj. 

exsomno, iHuTrviZo|Liai. 

ex* tempore, Ik KaipoO. 

extet, dvaq)av^. 

extingue, cp^cov. 

extiterat, dveq)dvr). 

exulatitius, q)UTdc. 

exultans, T«wpiwJV. 

exuo, dTTobuuj. 

F 

fabella, 6|LiiXia. 

fabellatio, fAu9oXoTia. 
faber, tcktujv. 
faber, TexviTiic 
fabola, fiOOoc 45 50 55 CO C5 70 75 80 448 GLOSSAE STEPHANI fabonius, Kqpupoc. 

fabula, jLiOGoc. 

facile, euKoXujc. 

facit, TTOieT. 
5 factio, CKeuujpia. 

factio, cuvcKeurj. 

.factum, fpTOV, TTpaTjia. 

factum, Ttvojievov. 

facula, XafiTrdc. 
10 facultas, Trepioucia. 

falsus, ipeubiic. 

falx, bp^Travov. 

fama, (pf\^r]. 

fames, Xifioc. 
15 familia, oikiottic. 

famosa mancipia, fiTijLia dvbpdTToba. 

famosae opes, aicxpd KepbT]. 

famula, GepdTraiva. 

farsa, vaKTii. 
20 fascinat, pacKaivei. . 

fascinator, pdcKavoc. 

fasilia, Xopoi. 

fatali sorte, Ibiu) GavdTUJ. 
• fateor, 6|lioXotuj. 
25 fatuitas, |Liu)pia. 

fatum, TUXTI. 

fatuus, jiUJpdc. 

fatur, ^KXaXei. 

felix, euTuxrjC. 
30 feliciter, euTuxujc 

fel, xo^n- 

fellitus, xoXiKOC. 

femina, GrjXeia. 

femininum, 9tiXuk6v. 
35 fenerat, baveiZei. 

fenestra, Gupic. 

feniculum, |iidpa0oc. 

fenum, bdveiov, XP^oc. 

fera, 0Tipiov. 
40 feralis ara, 0avaTTiq)6poc. 

feralia dicta, papeia (ippic. feriae, dTipaKTOt fm^pai. 

ferit, TUTTTei. 

fermentum, Wjin, 

festina, CTTeOcov. 

festiui ludi, iepofiriviai. 

fex, TpUTia. 

fiat, T€V^c0uj. 

fibula, TTdpTrr). 

fidissimi uades, dTT^ilTai. 

fit, TiveTai. 

fidelis, ttict6c. 

fides, TTicTic. 

figulus, Kepajieuc. 

filia, 0uTdTTip. 

filius, u\6c. 

filius familias, uTTepeSouctoc. 

fimbria, KpdcTTcbov. 

finales, d|LnTpo0^C|Liouc. 

finnus, pe^aioc. 

firmum, ic)^up6v. 

fiscalion, t6 paciXiK6v. 

fissurae, paTdbec. 

flabrum, (pucr||ia. 

flagellum, jidcTiE. 

flauum^ Hav06v. # 

fletus, 6bup)i6c. 

floriunt, 0dXXouciv. 

fluctus, KO)ia. 

fluenta, peujiaTa. 

flumei), TT0Ta|i6c. 

fluxum, XaTap6v. 

foedus, cuv0r|Kr|. 

foedera, SpKia. 

foemina, 0r]Xeia. 

foenograecum, ttiXic. 

foenus, bdveiov, XP^oc. 

foenerator, baveiCTrjc. 

foetiales, KiipuKec. 

follis, 0uXaKOC. 

follis luporum, X^TTUpa. 

fomes, dcpopjir). 50 » I» Ti» t.t N) GLOSSAE STEPHANI 449 foras, SEiX), 

forfices, ipaXibec. 

forma, tuttoc. 

forma caligaris^ KaXaiTobtov. 
6 fomax, Kd^tvoc. 

fomicarius, TTOpvoKOTTOC. 

fornicatio, TTOpveia. 

fortis, Ycvvaioc. 

fortis, icxvjp6c. 
10 fonun, biKacTTiptov. 

forum, dtopd. 

fora uaenalium, rdc btaTTOTiceic. 

fouea, poGpoc. 

frangit, kX^I. 
15 frater, dbeXqpdc. 

fraternitas, dbeXqpdTiic. 

fraus, diTdTT], 7T€ptTpaq)r|. 

fraudem, bdXov. 

fraudatores, KaKoOpTOi. 
20 fraudulentus, boXioc. 

frequentia, TToXuTTTUXta. 

fricat, Tpipei. 

frigus, ipuxoc. 

frigidum, ipuxpdv. 
25 friuolus, euTeXrjC. 

fructus, KapTTdc. 

fructifera, KapiToqpdpa. 

fructuosus, KapTTiwbric. 

frugis, KapiTdc. 
30 frumentum, cTtoc, ciTTip^ctov. 

frustratio, uiT^pGectc. 

fucatio, paqprj. 

fuga, bpac)i6c. 

fuga, (puTn. 
35 fugitiuus, bpaiT^TTic. 

fulcimentum, fjiPoXov. 

fulciri, dvopGiuGfivai. 

fulget, Xd|i7T€t. 

fulgor, Xa|i7TTiba)V. 
40 fulmen, Kcpauvdc. 

fumus, KaiTVOC. 

Corp. g1o88. lat. tom. III. functio, f) cuvT^Xeta. 

fundamentum, 6€^Atoc. 

funditor, cqp^vbovtcrric. 

fimgor, X^tTOUpYO». 

functa, KT^p€a. 

funus, ^KKO^tbrj, KTib^ia. 

funestus, tt^vGi^oc. 

fur, KX^Tmic. 

fur balnearius, paXav€tOKX^7mic. 

furciUa, bixaXov. 

furfures, TriTupa. 

fumus, iTTvdc. 

furor, Gujidc. 

furor, jiavia. 

fusile, xv^dv. 

fustes, ^OTTaXa, HuXa. 

futurum, Y€VT]c6|i€V0V. 

O 

galliculae, Tpoxdb€C. 
gallina, Spvtc. 
gallulae, KT]Kib€C. 
gaudeo, xoiipuj. 
gaudium, x^^pd. 
gelauit, f7TTiH€V. 
gelus, 7TaY€T6c. 
geminus, bibu)iOC. 
gemitus, CT€vaY|i6c. 
gesta, u7T0|ivr||iaTa. 
gillo, ^auKdXiov. 
gladius, ^dxatpa. 
gladius, ^ojiqpaia. 
gladium, Siqpoc. 
gleba, pujXoc. 
gloria, b6Ea. 
gloriosus, fvboEoc. 
gloriosus, b€boEac|i€VOC. 
glossularum, X^E€U)V. 
glutinatio, K6XXTi)ia. 
glutus, PpOCTOC. 
gUJimS, f|i7T€tpOC. 

29 45 50 55 CO C5 70 75 80 450 GLOSSAE STEPHANI gracula^ KoXot6c. 

grando, x&liCtla. 

grassari, d7T^pX€c9ai. 

grassator, Xa)7TobuTr|C. 
r> gratias ago, euxopiCTUJ. 

gratus, euxapiCTOC. 

gratus, euxapic. 

grauat, papuvei. 

grus, Y^povoc. 
10 gubemator, KuP€pvr|Tr]C. 

gulosus, Xixvoc. 

gurdus, ojipXoc. 

gustus, Y^Ocic. 

H 

habet, ex€i. 

15 habita, u7ro|iVii|iaTa. 

habitatio, KaTOiKia. 

haereditas, KXripovojiia. 

haruspex, CTrXaYXVOCKdTroc. 

hasta publica, brmeucic. 
20 herba, ttoti. 

herbae, poTdvai. 

hcrculus, fipaKXfic. 

hereditas, KXripovojLiia. 

heres, KXr|pov6|ioc. 
25 heri, ^xO^c. 

hernia, Kr|Xr|. 

hiatus, xdc^a. 

hibernatio, TTapax€i|iacia. 

hic, 6be. 
'M hic, d)b€. 

hilaris, iXap6c. 

hilarus, \Xap6c. 

hittio, lcxveuiu. 

holera, Xdxava. 
35 homicidium, (p6voc. 

homo, fivOpuJTTOC. 

honoratus, Tijiioc. 

honorati, dHiuj^aTiKoi. 

hora, lupa. hordeum, KpiGr). 
homum, Tf]T€C, e^eTOC. 
horria, dTToGfiKTi. 
hortulanus, Kri7TUjp6c. 
hosnum, EuXov. 
hospes, im iiyn\Q 91X0C. 
hospes, E^voc. 
hospis, E^voc. 
hospitalis, (piX6£€V0C. 
hospitalis, H€Vob6xoc 
hospitatur, £€vi2!€Tai. 
hospitium, Hevia. 
hostiarius, Gupujpoc. 
humanus, q)tXdv6pu)7TOC. 
humilis, Ta7T€iv6c. iacens, K€i|i€VOC. 

iactae moles, pXr]9^VTec OejLi^Xioi. 

iactat, ^iTTT€i. 

iacula, missilia, TrejiTTOjLieva peXi]. 

iam eram, fJbTi f])LiTiv. 

iam tum, ^KiTaXai. 

iantat, dKpaTi^^ei. 

ianuae, ttuXujv€C. 

ianus pater, Kpdvoc m^tictoc. 

iatus, xacjia. 

identidem, ObcauTUJC. 

idoneus, lKav6c. 

iecorus, dcTUv6^oc. 

ieiuno, vriCT€UUJ. 

ignorantia, fiYVOia. 

ilicetium, irpiviuv. 

imago, eiKiiv. 

imitatio, )Lii)Lir|Cic. 

imitator, )Lii)LiT]Tr|C. 

immortalis, dGdvaroc. 

immunem fore, dpXapfi ^cecGai. 

immunitas, Kouqpicjioc. 

impactus, dvapjiocGeic. 

impendia, Td drTiTribeia. GLOSSAE STEPHANI 451 mperator, auroKpdTUJp. 
mperfectum, dTcXeiuJTOv. 
mperitus, fiTreipoc 
mperitia, (XTreipia. 
mpetigo, Xeixrjv. 
impetosus, Gouptoc. 
mpetratio, dmTuxia. 
mpius, dcePiic. 
mpietas, dc^peia. 
mpleo, irXiipai. 
mprudeus, fiveu Trpovoiac. 
mpubes, fivT]poc. 
mpuuitus, dTijiiupTiTOC. 
mpurus, TTOpvoc. 
nars, Stcxvoc. 
nauratus, bidxpucoc. 
nbrico, KaXuTTTr|pi2[uj. 
ncantatio, d7Tipbr|. 
ncapito, dTrdpxojiai. 
ncastus, dvdtioc. 
ncendo, d|iiTUpi2[uj. 
ncensum, 9u|Liia|ia. 
ncestum, t6 ficcjivov. 
ncipio, fipxojiai. 
ncisurae, K6|i|iaTa. 
ncita, ^avia. 
nclamo, KaKoq)T]|iiZuj. 
nclinationem, fvKXiciv. 
nconcussum, dcdXeuTOV. 
n confinio, dtT^c, 7tXt]ciov. 
n continenti, TTapauTiKa. 
ncrebesco, diTauEuj. 
ncrustatio, TrXdKUJCic. 
ncubo, eq)idXTT]c. 
ncudis, Sk^ujv. 
ncusantes, alTiu)|i€VOi. 
ndampnus, dCr||iioc. 
indemnitates, Td dZrjjiia. 
ndex, |iT]vuTric. 
ndicat, |iT]VU€i. 
ndicia, )Lir|Vuc€ic. indictum, d7TipXr|T0V. 
indicta, diTipXriG^VTa. 
indigenitus, auTdxBuJV. 
indigito, 6vo)id2^uj. 
indigus, ^vbcrjc. 
indipisco, ^TTiTutxdvuj. 
indipisci, ^ttitux^iv. 
in dircctum, KaT* €u9u. 
indiscussum, dXoTo9^Tr|TOV. 
indiximus, d7T€KaX^ca|Li€V. 
indulta, €uepT€Ciai. 
inest notitia, uiTdpxci YVUJCic. 
infandum, dXdXr^Tov. 
infans, Pp^qpoc, vfiTTioc. 
infantia, vr|7Ti6TTic. 
infas, d9^|iiT9V. 
infelix, bucTuxTJc. 
infenditor, cuvbiKOC. 
infermito, tt^ccuj. 
inficiatur, dTVOJjiOVCi. 
inficiatus fuerit, dTVUjpovricij. 
inficiatio, dTvujjiocuvT]. 
infimus, dXdxiCTOC, fiTipoc. 
infima sors, ucT^pa tuxt]. 
infinitum, ddpiCTOV. 
infio, TTpocXaXu). 
infirmus, vuj9p6c. 
infirmi, dc9€V€Tc. 
informare, TuiTUJcai. 
ingenia, iTpoaip^ccic. 
ingenuus, evq>vf\c, 
ingressus, cTcoboc. 
inguissatus, T€9paup^voc. 
inhonoratus, fiTijioc. 
inimicus, exOpdc. 
inimico, dx9p07TOiuj. 
in ipso uestigio, €u9€'ujc. 
iniquus, dbiKOC. 
initium, dpxr|. 
initio, dpx^. 
iniustitium, dbiKia. 

29* 45 50 55 CO C5 70 75 80 452 GLOSSAE STEPHANI iniustus, fibiKoc 

iaiustus, fivonoc. 

Itilaesii distributio, dpXapfic biavo^ii. 

iu leges iurare, ^fTpi^lfac^ai- 

inlicito, TTapav6^ujc. 

ininaculatus, dMiavTOC. 

in merita, KUTa Tutv &vbpafaBY\)i&- 

TIOV, 

iinmunis, dXeiTOupfilTOC. 

immunes fundi, dcuvTeXFJ x^P'«> 

inuoceiis, dvaiTtoc. 

innodati, ti^c^ioi. 

iimouatio, KaivoTO^ia. 

iimuo, veOw. 

innupta, Scx^^i^oc. 

inofficiosus, dx^Pi^Toc. 

inops, dbOvaTOC. 

inponit, 4vTi6iici. 

in procinctu, ^v TiapaTdEei. 

in promptu, ^v ^ToEMip. 

iuqueritus, oCi^tiitoc. 

inquinat, ^oXuvei. 

inrecusabilis, dirapaiTiitoc. 

in rem, eic rtp&fna. 

inrigatio, i\ dp&eia. 

inrita, dKupa. 

inrogo, ^TiiKupiJ). 

inrogatum, ^nevexQ^v. 

iu sacria patris, uti6 Tf|V ^Eouciav 

toO naTp6c. 
insanctus, 6 pri fiT'OC 
insanus, ^aviKdc. 
insania, |javia. 
iuscriptus, fiTpatpoc. 
inaiinulo, KaTtixopui. 
insinuatio, f| (pav^piucic. 
insinunuimua, ^-rvwpicapev. 
insoUicitus dies, dpvi^povoc fjn^pa. 
insolo, f|XidJ^uj. 
inspectiones, ^iToi|»iai. 
inspectores, ol lcpopoi. instinguit, TrapoEuvei. * 

institor, ^pTacTiipidpxn^- 

institores, ^pfacTripidpxat- 

instrumentum, -fpa)4UiTeIov. 

instrumentum, 6pTCivov. 

integer, firioc. *i 

integnun, 6X6KXripov. 

intego, CKendZw. 

intentus, ^VTOVOC 

intertalaris, aBeTOC 

iuterca]>edo, t6 bidcnpa. » 

intercessio, irpoc^Xeucic 

intercessio, npoc^Xeucic pdciac. 

intercessor, fK^iPacTf^c. 

intLTcessor, bidboxoc. 

intercessor bonorum, bidboxoc ou-^ 

ciac. 
intercisimen, biaKon^. 
interdictum, &iacToXi^. 
interdies, 6i' fm^pac. 
int<TtVctor, <povtuc. 
interfor, biaXaXiu. " 

interiectum, cxet>iacfidc 
interlocutio, biaXaXfa. 
intema, liiraTa. 
interiiocfcatio, itowuxibec. 
intemecio, ctpoTi^- ^ 

intero, ^vSpunTur. 
interprcs, 4p(inveuTfjc, 
interrogo, ^nepwTui. 
interrogationes, dvoKpiceic, ^iiepu)- 

Tiiceic. 
interstitium, TrapdXXiiXov. '< 

interuentu, Tfl ^ECiTei(;i. 
inte^tiiltilis, dfiapTupi^TOC, 
intestatus, dbidOeToc. 
iutimo, irapeTT""^- 

tiitimus, ^vliiTaTOC i; 

intra intro, £vt6c elc^pxojiioi. 
intuba, cepibec. 
intuiti, d<popuiVT£C GLOSSAE STEPHAKI intiis, fvboeev. 

iutus, ^CUJ. 

iuueoalis, ^TipaToc. 

iouenis, ei^picKEic. 
3 iuucutum, e{ipr]^a. 

iuuictus, dviKtiToc. 

inuilio, e^EXUiu. 

iuundutio fluminis, 4inppor|. 

iuuolo, kX^ittui. 
10 int, 6p"(T|- 

inu>midu3, i^dKOTOc 

>racuu<lua, 6pT>Xoc. 

iror, 6pTilo^ai. 

irritum, SKupov. 
ij item, 6|ioiujc. 

item, TTdXiv. 

iter, 6&6c. 

iterum, irdXiv. 

itio, TTOpeio. 
M itUH, nopcia. 

iuljeo, keXeuuj. 

iudfx, biKacTr|C, 

iudes, KpiTi^c. 

iudieatorium, biKaCTliipiOV. 
sr. iudicium, biKacTi^piov. 

iudicium, Kpicic. 

iudicia, Kpi^QTa. 

iudico, biKdZuj. 

iugis iiqua, t6 d^vvoov Sbuip. 
su iuguluft, xuiva. 

iugum, lufdv. 

iumentum, vuiTOCpopov, 

iuiietio, li\£ic. 

iunctura, ZeOEic. 
35 iungo, C€UTViiui. 

iupiter, ZiiiC 

iummeutum, SpKOC. 

iui^um, ndxn- 

iurgo, pXacq>r]^uJ. 
«1 iuridica seutentia, vdMt^oc, biKaia. 

iurisconsultus, vo^iKdc iimsdietio, biKOiobocia. 

iuris;])(>ritus, voMiKdc. 

iuro, 6fivuiu. 

iuraui, ili^oca. 

ius dico, biKaioXoToi- 

ius ciuile, v6|jifiOV. 

iura clictantes, vo^od^Tai. 

iusta usurpatio, biKaia ^ifjqjoc. 

iustitia, biKaiocOvij. 

iustus, biKaioc. 

iuuenor, veujTEpiZuj. 

iuuentus, veoXaia. 

iuxta, TiXnciov. kbes, Xu|in- 
labor, k6tioc. 
labor, KdnoTOC. 
laccarii, XaKKOiot. 
kcinia, KpdcTiebov. 
lacrimo, boKpiSu). 
lactans, ei]Xd£u)v. 
lactuca, eibpaE. 
laecorus, Xinvii. 
laetus, IXapdc. 
lactitia, Eucppocuvr]. 
lacuitas, XetiTiic. 
lamina, XETiic. 
latia, fpiov. 
lanccs, noZovdnot. 
lancla, XeKdvn- 
laudica, ^CKOpabiv. 
liuiilutor, iptOTiXtiTi]C. 
lapis, Xieoc 
lapidcus, Xietvoc. 
lapidicina, XoTOfiia. 
lapidat, XiedZiEt. 
lapsiis est, OjXtceev. 
laqueus, ppoxiov. 
largus, battnXi^c. 
lai^us, baiiiiXuic. 454 GLOSSAE STEPHANI larsus, XctpOTTOC. 

lasor, siue lasar/ dTTOC. 

lata, TrXaTeia. 

lateo, XavOdvu). 
5 latere, XaGeiv. 

later, ttXivGoc. 

lateris dolor, TrXeupiTic. 

latinus, ^uj^atoc. 

latinus, ^uj)iaiK6c. 
10 latrat, uXaKTcT. 

latro, XTiCTrjC. 

lauo, ttXuvuj. 

lauor, Xouojiai. 

lauari, XoucacOai. 
15 laudabilis, diraiveTOC. 

laureae, toi dmviKia. 

laureas, TOic viKac. 

laus, ^TTaivoc. 

lectum, KXivri. 
sw legatio, iTpecPeia. 

legator, XeTaTapioc. 

legatura, KaT<iX€ii|iic. 

legatus, TrpccPeuTrjC. 

legatus, SjiTipoc. 
25 legislatio, vojioGecia. 

legitimus, vomjioc. 

legulam, mjCTpov. 

legumina, Scirpia. 

lendis, kovic. 
:m) lendes, Kovibec. 

lenis, XeToc. 

lenitas, Xei^TrjC. 

lentida, cpaKfi. 

leporinum, XaYU)ov. 
35 letum, GdvaToc. 

lex, vojioc. 

libellus, YpaMMCtTeTov. 

liber, dXeuGepoc. 

libero, dXeuGepo». 
io liberalitas, bujped. 

liberius, eXcuG^pujc. libertus, dTTeXeuGcpoc 

libido, dc^XT€ia. 

libidinosus, aKdXacTOC, dceXTric. 

librarius, KaXXiTpd^oc 

libratio, XiTpac^dc 

libratores, ZuTOCTdTai. 

libri, pipX(a. 

licet, SecTi. 

licium, ^(toc. 

licinae, jiiTivoi. 

licitatio, uTT^pGcjia. 

licito, dvG^cjiUJC 

lictores, pa^boGxoi. 

lignum, HuXov. 

ligneus, EuXivoc. 

ligo, becjieuuj. 

ligo, )idK€XXa. 

lima, ^iviov. 

limat, ^ivql. 

limen, oubdc 

limites, 6po6^cia. 

limus, iXuc TTOTa^ia. 

linea, dKoXouGia. 

linens, f^TTioc 

lingiia, TXuJCca. 

liquido, cacpiuc 

lis, biKri. 

litigator, uTT€p0€|iaTiCTric. 

litigium, biKTi. 

littera, Tpdmna. 

litus, aiTiaXoc 

liuor, pacKavia. 

lixa, dTOpaToc 

loculi, T^wjccoKOjioi. 

loCUS, TOTTOC 

longanimis, ^aKpdOujLioc 
longanimitas, ^aKpoOu^ia. 
longe, )LiaKpdv. 
longitudo, jiaKpOTTic 
loquax, XdXoc 
loquela, 6mXia. 30 it fO fi'. I.' 1«» GIX>SSAE 8TEPHAN1 loquor, XaXu). 

lorico, 3iiipa£, euupaKic. 

lucema, Xiixvoc. 

lucriiin, K^pboc. 
:. luctittio, ndXi). 

luctator, iraXaicTr|C. 

luctor, TiaXaiiu. 

luctus, epiivoc, Tt^vOoc. 

lucubrat, d-fpunvel. 
u ludo, TiaiEuj. 

ludus, Traifviov. 

lucndum, dTToricai. 

luitio, dTTObOClC. 

lumbrici, CXptTT^^- 
:> luuicn, lux, (puic. 

lumiuii, d|4iaTa. 

hmii, ceXi^vi]. 

Iii|i!iiiaria^ tiopvETa. 

hipini, d^pMOi, OepMia. 
u liis<-us, (JovofpeaXpoc. 

histrum, TtevTeitipic. 

luteus, itr|Xivoc. 

lutor, ttXutiic. 

lux, 9UJTic^6c. 
;• luxuria, XaTvio. 

hixuries, dcujTia. 

lyuiphacia, ^aviuibr]C. niaccria, OpiTKOt. 
niagica, naTeio- 
o magis, ^dXicra. 
inagister, bibdcKaXoc. 
magistratus, potestas, dpxH, dpxov- 

TlKOi. 

mi^rnus, peT^^ot- 
niafruitudo, ^eTaXociivri. 
6 miignifico, pcT^^^i^vw. 
maialis, b^XtpoE. 
maiestftti, fEouci^. 
muius, neiZov. mala graBata, ^6ai. 
malus, KOKdc. 
mala fiile, kok^ nicTEi. 
male, KaKiiic. 
malcdico, Xoibopui, 
maledictum, Xoibopia. 
malegcium, KaKonoiTa. 
malignus, Tioviipdc. 
mulus nauis, lcTiov. 
iiiiumicuIuK, bpdMa. 
maucipiitiim, reXuiviov. 
mando, Trpocit^ixiroMai. 
mnndatum, ivroXn, fvraX^o. 
mauduco, TpiiiTUJ. 
maiieo, m^vui. 
muuipulus, bpcETpa. 
maiiipulum bpdTfia< 
maimua, bpdT^a< 
maiin, ^eui. 
mausuetu^ {^pEpoc. 
maiitica, irqpa. 
mauulea, x^'pic- 
manumissio, ^XeuOcpia. 
mare, edXacca. 
marinuR, 6aXdccioc. 
marita, vuntpx]. 
maritata, TETaMIM^vn. 
marinor, pdppapov. 
inarrubium, rrpdciov. 
masculiuum, dppevmdv. 
mataxu, r]Via. 
mater, MilTtip. 
matemum, >ii]Tpux)V. 
materiia, MiJTpia. 
matrix, fiyjTpa. 
inaximus, fUficioc. 
raedicus, laTpdc. 
mediocris, fUTpioc. 
meditatio, neX^Tii. 
meduUa, pucXdc. 
inemoria, ftvii^n> 456 GLOSSAE STEPHANl mendax, ipeucTTic. 

mendacium, ipeOboc. 

mensa, Tp&nela. 
'mensis, yLf\v. 
5 mensura, ji^Tpov. 

mentior, ipcubojiai. 

meraculum, evaKpaTOV. 

merara, aucTripd. 

mercator, f^TTOpoc. 
10 merces, \xxcQ6c. 

mercenarius, jnicGioc. 

merendiana, bci\r\, 

meretrix, iropvri. 

mergo, PuGiCuj. 
15 meridies, ^ecrijnppia. 

meridio, jiecTmPpiu). 

merita, (ivbpaYa9r)|iaTa. 

meridus, Koccuqpoc. 

merx, qpopTiov. 
jjo meta, KajiTrrfip. 

metuere, qpoPeiOai. 

metus, (p6poc. 

metus causa, KaTdcpopov TrpdYMa. 

micae, i|iiX€C. 
25 micus, laxivoc. 

migrat, jiCTaPaivei. 

migratio, |i€ToiKTicic. 

miles, cTpaTiu)TT]C. 

miliariura, TepjiuTpov. 
M raiuistro, UTnipeTU), biaKOVUJ. 

ministorium, uiTTipecia, biaKOvia. 

minister, utttip^ttic, bidKOVOC. 

minister, XiTOupYOC. 

ministrix, uiTTipeTic. 
a5 minor, dTTCiXOj. 

minoris, dXdTTOVOC. 

minoro, dXaTTiij. 

miror, GaujidCuj. 

mirabilis, GaujiacTOC. 
40 miser, TdXac. 

miserabilis, dXecivoc. misereor, dXeu). 

misericors, dXerjjmuiv. 

misericordia^ ^eoc, dX€i)^ocuvT). 

misisulae, jiiucTiXXai. 

missilis, poXijiOC. 

mitis, j^TTioc. 

mittit, TT^^Trei. 

mituo, XaYXdvw. 

moderator, bT]moupY6c. 

moderatus, ^€|i€Tprm^voc. 

modestus, euXa^rjc. 

modestus, ciuqppujv. 

modicus, ^iKpdc. 

moechus, jnoixdc. 

mola, )iuAoc. 

moles, Ge^^Xtot. 

molitio, jiTixctvri. 

moneo, vouOeTU). 

monimelitum, ^vt)|li€Tov. 

monumentum, )iVTm€iov. 

mons, 6poc. 

monstrat, beiKVuet. 

mopsicus, ^uuiip. 

mora, dvaPoXrj. 

morbus, vdcoc. 

mordeo, bdKVU). 

morosus, bucTpOTTOC. 

mors, OdvaTOC. 

morituri, aTToOvricKOVTec. 

mortuus, veKpdc. 

mortuus est, Te9vr|Kev. 

mos, eGoc. 

moueo, caXeuuj. 

mugio, |iUKa))iai. 

mulier, YVJVr|. 

mullus, TpiYXa. 

mundus, k6c^oc. 

mundus, Ka0ap6c. 

mimera, bu)pa. 

municeps, ttoXittic. 

mimicipium, 7T6XiC|ia. » M <>J 1" !■• >.> GLOSSAB STEPHANI muiiifex, Xeitdupt^c. 

uiiuiitiia, XeiTOuptia. 

mulii, f)>itovoc. 

multa, Sq^ia. 
b multarium, f) 6uTa. 

luultio, ti]nla. 

multus, noXOc. 

iiiurJn, aX^i). 

iiiuriuurat, fOTTuCei. 
murtus, pupTivn. 

murus, T€Txoc. 

muscA, ^uta. 

musceUum, (pdc^ia. 

muHcipula, naxic. 
.'. luusaitator, neciTtic 

muta bestia, tiiiov aXoTOV. 

luutn, SXXoSov. 

iiiutuo, bave i£uJ. 

iiiutuo, Ktxptiiu. 
:<> mutuatur, KixpaTai. iialilizo, t)K(XXiu. 

uuKcitur, T^vvdTai. 

uassiteraa, ToXnic. 

uasturtium, Kdpdajiov. 
::> nuiiu», |Wu6u)v. 

uatalem, t£V^6\iov. 

iiataliu, TEV^dXia. 

iiatiuitas, T^vecic. 

iiato, KoXu^^iiJ. 
■o uatuni, TipdcOe^a. 

naufragium, vauoTiov. 

imuifragus, vauaToc. 

uauilio, nidXTiic. 

iiuuilium, VEpiov. 
5 nauis, nauicula, nXoTov, vaOc. 

nauitio, Ttved. 

uauta, vauTiic. 

uebulones, KX^Trrat. 

necessarium, dvaTKaiov. uecHssitas, dvdTKH. 
nefandus, nefarius, dSe^iTOC. 
nefas, d6^^iTov. 
iiegotium, TipdTiia. 
nogotiator, TTpaTnaTeuTiic. 
nepos, ^TTOVOC, 
unptis, iTT<Svii. 
ncptunus, TTOceibwv. 
)i<'<jiiiic|uam, oubapijjc. 
uequior, dxpeToc. 
neijuitia, TTovnpia. 
iiescio, ouK oiba. 
ncx, c<paTi^. 
iiidus, xaXtd. 
nigellum, ^eXavdv. 
nil, oubtv. 
^nimietas, UTreppoXt). 
nobiscum, |jee' iinLuv. 
uoceo, pXdTTTU). 
iiomen, $vo^a. 
nomino, 6vo^d£w. 
non, oiixi, ouk. 
uon enim, ofiTC -x^p. 
noii iam, ouk ^ti. 
iion secus, ouk dXXwc. 
nondum, ou&^ttuj. 
uota, xapaKTrjp. 
notae, cnM^Ta. 
noturius, cimciOTpdipoc. 
notitia, tvuicic. 
notoria, dvd(popa. 
notus, TViucTdc. 
nuua nupta, vu^cprt. 
nouacula, Eupdv. 
nouello, ipuTeiku. 
nouerca, fii^Tputd. 
nouum, Katv6v. 
nouissimus, ^cxaToc 
QOX, vu£. 
noxa, alTla. 
noxia, dfiapTio. 458 GLOSSAE STEPHANI 15 noxius, u7T€u9uvoc. 

nubo, YctM^JiJ* 

nubilis, diriYaiLioc. 

nuces, Kdpua. 
5 nudus, Y^Mv6c. 

nunien, GeTov. 

numerus, dpi0|i6c. 

numero, dpiOjLHu. 

nummularius, siue nummolarius, 
KoXXupiCTrjc, TpaTTcZiTric, 
10 nunc uero, vuv dXriGujc. 

nuptiae, Yajioc. 

nurus, vu)Liq)r|. 

nutrix, Tpoq)6c. 

oblicare, uTTOKUpTOuv. ^ 
obligatio, diTOXil. 
oboedio, ireiGapxw. 
oboediens, uTrr|KOOC. 
oboedientia, uTraKor). 
obra, TreiGapxia. 
obiectus, TTpoPoXrj, dvTiGecic. 
obses, 8^r]poc. 
obsidium, TToXiopKia. 
obsonium, Kpeac. 

obstipUO, CIULJTTUJ. 

obtineo, biaKaTCXW. 

OCCO, PuiXOKOTTlU. 

ociter, Tax^ujc. 

oculus, 6q)0aX)Li6c. 

odium, jLiicoc. 

odio, jLiicui. 

officinatores, epYacTr]pidpxai. 

officium, Tdgic. 

officia, TdHeic. 

omnino, 8Xujc. 

onorarius, tijluoc. 

opera, epYOV. 

operarius, dpYdTTic. 

operatio, dpYacia. 10 25 .-JO 35 operire, KaXuTrreiv. 
operire, ^KbeEat. 
opilio, aiTTdXoc. 
opprobrium, dveiboc. 
optimus, KdXXtCTOC. 
optio, aipectc. 
opidentia, ttXoOtoc. 
opulentia, cuiTOpia. 
opus, fpYOV. 
oratio, iTpoc€UXr|. 
oratores, prjTOpec. 
orbicus, TTTipdc. 
orbis, oiKOU^^vri. 
orbus, fiTCKVOC. 
orbitas, CT^pTictc. 
orciolus, E^CTT^c. 
>)rdo, TdEic. 
ordinatio, biaTaYn. 
ordinatus, euTaKToc. 
organarius, ubpauXric. 
orientalis, dvaToXiKOC, 
ortus, dvaToXr|. • 
ortus, Y€Y€vri)Li€VOC. 
osculum, q)iXr|)Lia.- 
ostentum, q)dvTac|ia. 
ostiarius, 0upu)p6c. 
otium, cxoXr). 

otioSUS, fiTTpaKTOC. 

oua, ujd. pabulum, vo|nr|. 
paciscor, cujLiq)U)VUJ. 
paco, eipTivcuuj. 
pactio, cujaq)ujvia. 
pacto, cu|iq)U)VUJ. 
paginae, ccXibcc. 
pagus, 6po0€cia. 
palea, fixv^pov. 
pallium, TrdXXiov. 
palor, ^€|ipo|iai. 


4J »f » fi» fu> TO 73 GLOSSAE STEPUANI palus, TT(!cccaXoc. 

panarius, dpTDTni)XT]c. 

panis, fipTOC. 

pane, i|j(upii{). 
b paimosus, ^aKiubriC- 

papauer, lirJKUUV, MriKutvic. 

paratus, fToifioc. 

paraui, ^Toifiaca. 

parceo, kujXuu). 
lu parcit, cpeibETai. 

parena, Toveuc. 

paret, (paivEi. 

paria, CuTit- 

parricida, naTpoXuiac. 
J5 pars, p^poc. 

particcps, koivujv(Sc. 

participatio, Koivuivio. 

participiuni, METOXn- 

partim, ^k ^^pouc. 
io partior, ^EpiZuJ. 

partiuit, fft^ptCEV. 

partiosus, (paOXoc. 

parturit, itjbivEt. 

partus, TOKETic 
iaparum, f|tTOV. 

pascit, Tp^CpEI. 

pascua, von*!. 

passio, n(!(6oc 

patellae, Xomftec. 
su pater, naTi^p. 

paternus, iraTpiK^c, KOTpuioc. 

patioiitiu, Ono^ovi^. 

patricius, auT(5x8u)v. 

patrimonium, oucia. 
33 patronus, npocTdTnc. 

patruelis, ££(![bEXcpoc. 

pauio, ^bacpiiCw. 

pauper, irrujxiic, rr^viic 

jiauperculus, irTWX^STaTOC 
w pauperia, iTEvia. 

paupertas, TTEvia pauso, dvairauu). 

pax, clpfivri. 

peccaui, f^^opTov. 

pec(mtum, d^apTia. 

pectines, KT^vec. 

peculiare, otKelov. 

pecimia, (ip-pjpiov. 

pecus, KTfjVOC. 

pecora, Op^M^aTa. 

pedera struo, tpeu-fw. 

petles, ireZoc. 

pediculo, (pOEipiHw. 

peduclat, cp6eipi!^Ei. 

pellis, b^p^o. 

penes, ivbov. 

penitentia, ficTdvoia. 

per me, bV i^ii. 

percito, cu-fKaXiJD. 

peregrinus, (!(TT(S{ir]uoc. 

perp(,rri(iiit., EeviTeiJei. 

perfectus, ivTEXlic, T^Xeioc. 

periuit, diruiXeTO. 

periuru^ firiopKoc 

periuro, £iTtopK(£>. 

permitto, ^TTiTp^inu. 

permisit, dTT^irE^ipEV. 

pemicies, (JirK/tXEia. 

perpendo, ctaQniZm. 

perperus, irpOTTETrjc. 

perpetuum, 6tiiVEK^c. 

perpetuo, ai(£iviov. 

perpetuitas, EiiriveKOTTic 

persona, irp6cuiTT0v. 

pertuudo, Tpuirdi. 

peruideo, Xtav bpw. 

pptitor, nvncTrjp. 

petulantia, ctvaTU)Tia, irpoiTETEia. 

pictor, luyxp&tpoc. 

pictura, ZiuTpa(pia. 

pietas, Euc^peia. 

pignua, ivixtipov. 460 GLOSSAE STEPHANI pignero, dvEXEipidl^u). 

pignoro, ^vexupialiu). 

pilus, dpiE. 

pingo, SwTpotpui- 
spinctor, EuJ-fpatpoc. 

piuguis, XtTTap6c. 

piuo, Trrepuj, 

piscis, lx6uc. 

piator, dpTOKdTToc. 
lu piu.t, euceprjc, 8cioc. 

pix, nicca. 

plikcitum, cu^ipiuvov. 

pli^itirius, livbpaTioliiCTric. 

plmictus, KOHETOC. 

1.1 pliuiuiu, 6MaX6v. 

plebeius, bimoTTic. 

plcuuni est, T^nei. 

])Ionit, KXaiEi. 

plueiitu, peunaTa. 
tjplurabum, poXiPov. 

pluuia, ppoxeToc. 

poeiiii, npocTinov. 

l^opuas, KoXdcEic. 

jK)lliuttor, ^VTa^iacTi^c. 
:j jioUJDis, hic, dXeupov. 

pollulo, iiaw&m. 

pomn, diTibpa. 

pOUO, Tieill. 

poiic, 6ec. 
,11 pojitifex, \EpOMVrmwv, apxiepeuc. 

populus, plebs, nXti9oc, bfJMOC. 

pojiuliis, Xaoc. 

pojmlaris, bimafUJTOc. 

populatio, liTmEacic. 
1, popelluM, bii^oc. 

porceo, pidZonai. 

porciua, xoipeia. 

porta, iTuXii. 

portus, Xi^rjv. 
oposcit, aiTeiTai. 

possessio, KTi^Ma. possessor, KT*^TU)p. 

possum, buvafiai. 

possibilis, buvaroc 

post tempus, bid XP^vou. t 

postes, napacidc. 

postremus, Jcxotoc. 

IKtstiiliitLtm, 6cE(u)Cic. 

potentia, buvaiJic. 

potestas, dpxovTiirfi ^Eouc(a. s 

[inuT.-iitur, Ka0nTT|T*ic. 

praeciugo, Cu>vvuui. 

pnieclarus, fKXa^npoc. 

praeeono, Knpuccuj. 

pnieda, et rapina, dpTraTil- i^ 

praedico, TrpoX^T^J' 

prnedicat, KUpuccei. 

praeduco, TTapaTpd^ui. 

praeficio, TipOTdTTUJ. 

praefectus, ^tiapxoc, faloqt^JXai. *j 

pRietor, TTpoXaXui. 

pnieifustat, ttpoteuetoi. 

praeiudico, npoKptviu. 

jiraepositio, irpdeecic. 

praepositus, TTpopXiieEic. « 

praesatum eai, tinuTat. 

praesectio, dTT0K0iTr|. 

praesidtum, floiieeio. 

l>raesidior, q)poupui. 

priift.iTJtu.-j, 6 dnvi^muv. w 

pntctor, CTpaTtiTdc. 

practorium, CTparriTia. 

pRuideo, dpicTui. 

precatio, iKecia. 

pn'iisurium, Ttioc. T' 

primarium, npujTEiov. 

priueeps, dpxujv, dpxdc, iTp6e&poc, 

TTpLUTOCTdTTlC, aUTOKpaTUJp. 

priucipatus, TTpoebpia. 

principium, dpxr|. 

pristinus, dpxaioc. » 

priuatns, ibiiuTtic. GLOSSAE STEPHANI priuignua, TrpdTOVoc. 

priuilegium, 7Tpov6piov. 

proauia, npo^dMMr]. 

probo, boKi^aZuj. 
.', probatio, dnibEiEic. 

processit, npoiiXeev. 

procesfiio, Trpotiponoc. 

proconsul, (iv6uiiaToc. 

procul, (jaKpdv. 
oprocurator, iiriTpoTioc. 

procus, fivriCTi^p. 

prodest, djtpeXei. 

prodo, irpobtbujiji. 

proditio, Tipobocia. 
a prueiuiuiu, Qitia. 

profesaio, ^niTiibEUMa. 

profesaor, bibdcKaXoc. 

profitetur, dTioTpd^pci. 

profitetur, •dno-rpdtpETai. 
profugus, (purdc. 

proicio, ^iTiTU). 

prolixe, tipoeXkom^viuc. 

proiniscuus, ^tiikoivoc. 

promisi per literas, ^TniTTEiXdMiiv 
KOTd Tpdl^MaTQ. 
r. promissum, iiraTTEXfa. 

pronuba, TTapdvu^qwc 

prope, dTToc. 

properanter, fcTToubacfi^vutc. 

propinqiiitas, cuTTcveia. 
n propitius, liXaoc 

proprium, tbiov. 

prosa oratio, Tnlbc XiStoc. 

proscribo, irpOTpdipuj. 

prosecor, TipOTr^MTru». 
T. protectio, CK€irr|. 

prouideutia, irpdvoia. 

prouiucia, ^napxio. 

proximus, fTT'C™c 

prurio, KaTipui. 
u pubes, £ipi]^c publicani, brjMOCioi. 

publico, br)MEuui. 

puduit, biETpdnii. 

puer, Tiaic. 

pugillaris, TTivoKibiov, b^XTOv. 

pugnat, TtoXencT. 

pugnator, iriiKTTic 

pulcliritudo, KdXXoc. 

pulex, ipuXXoc. 

pulico, ipuXXiZw. 

pulli, dpviOia. 

pumicem, Kicrjpiv. 

pumilio, vdvoc 

pungo, vuccuj. 

puuctu, CTlTlifl- 

pupillus, dpq)avdc. 

pupilla, dpcpavrj. 

pupulus, fixXoc. 

purgiunentum, KdOapjja. 

purus, Kafiapoc, Xit6c. 

purus, dTvdc. 

putator, KXabeuTrjc 

puto, vopMu}. quadra, ^poMoc. 

quadrupedaria, uird tumiv Tcrpa- 

Tiobiuv dTurf^. 
quaero, ZriTui, 
quaostio, liifiTrma. 
qualus, k6<pivoc 
quamdiu, ?u)c Tou. 
qunmobrem, bi' 8 iipdTMa. 
quautitas, noc6Tr]C 
quare? bid ri. 
quasi, djc fiv et. 
quasillarius, Koqnvonoioc. 
queritur, alTidTai. 
querela, fj^fiipic. 
quies, ^cuxia. 
quietus, i^cuxoc 462 GLOSSAE STEPHANI 10 15 20 25 :;o 35 quirinus, dvudXioc. 
quomodo possum, (bc buvajiai. 
quoniam, dircibii. 
quotieus, iTOcdKic. 

R 

rado, Euuj. 
ramus, KXdboc. 
ranae, pdxpaxoi. 
rapa, yoTT^^ic. 
rapui, fipiraca. 
raptim, dpTTaYiMUJC. 
rasorius, EucTrjp. 
rationabiliter, €uX6yujc. 
rationalis, Xoyik6c. 
reatus, €YKXTi)Lia. 
reeeptor, u7T0box€UC. 
reeonde, dTT60€C. 
rectores, dvdboxoi. 
rectus, 6p06c. 
recte, 6p0iuc. 
reda, Sxrma. 
reddam, diTobiucuj. 
redeniere, €EaYopd(^€iv. 
refugium, KaTaqpuYn. 
regaliter, paciXiKWC. 
regina, paciXicca. 
regnabat, dpaciX€U€V 
troianorum, Tpubuiv. 
regnator, paciX€uc. 
regulae, Kav6v€C. 
religio, 0priCK€ia. 
reliquit, KaT€XiTr€V. 
renuMlium, Ta^a. 
repetitio, €TravdXr|M^ic. 
repleo, dvarrXripuj. 
requirit, imlY\T€l, 
responsio, dTTdKpicic. 
resultatio, t^x^- 
rete, biKTUov. 
retinaculum, KaT0X€uc. reuerentia, dvrpoirri. 
reuertitur, urTOCTp^q)€Tau 
reus, fvoxoc 
rex, paciXeuc 
ricinus, Kpdxuiv. 
rideo, fOiUJ. 
ridiculum, xeXoiov. 
risus, Y^XuJC. 
ritus, f9oc. 
riuus, 6x€t6c. 
rogo, TTapaKaXuj. 
rogatio, Kupujcic 
roma, {nbpir\. 
romauus, ^ujpaToc. 
rosa, ^6bov. 
rosiirius, ^oboTTUiXric. 
rosatum, ^obuJTOv. 
rotella, Tpoxeiov. 
rotundum, CTpOTT^Xov. • 
robrica, piXTOC. 
rubrica, piXTOC. 
rudus, hoc, copdc y^c. 
rugae, ^uTibcc. 
rugitus, dYKripa. 
runipo, ^iiccuj. 
runcina, ^uKdvr]. 
rusticus, dYpoiKOC. 
rusticatio, Y^ujpYia. 
rustrum, ^UYXOC. 

8 

sabana, ca^dvia. 
sacer, i€p6c. 
sacerdos, \cpcuc. 
sacerdotium, lcpwcuvr). 
sacramentum, SpKOC. 
sacriiicium, 0ucia. 
sacrilegiuni, kpocuXia. 
sacrimonium, lcpujcuvr]. 
sacrum, \€p6v. 
saeculum, Y^vcd. ti » j> i» ». GLOSSAE STEPHANI 463 saepius, irXeiCTdKic. 

sagitta^ ^eXoc. 

sagittarius, ToE6Tric. 

salsum, Tdpixoc. 
5 saltator, dpxTlCTric. 

salus, cuTTTipia. 

saluta, dcTiacau 

sauguis, aljia. 

sanus, \)vf\c. 
10 sapiens, qppovi^oc. 

sapientia, cuvecic, coqpia. 

sapio, qppovtu. 

sapula, XajiPa. 

satago, dYUJVia. 
15 satullus sura, KCKOpecjiai. 

satureia, GujiPpa. 

saturitas, iTXTic|iovri. 

saturitas, xopTacia. 

satumus, Kpovoc. 
20 scabies, ipiupa. 

scandalum, CKdvbaXoc. 

scarabaeus, KdvGapoc. 

scelus, facinus, dvojiia, bucc^Peia. 

scena, Gu^Aii. 
25 scire, eibeiv. 

scopa, cdpov. 

scriba, Ypct|i|iaT€uc. 

scripta, Y^TpctMli^va. 

scriptor, Ypaq)€uc. 
30 scripulum, YpOMMCt* 

scrofa, YpOM^ctiva. 

sculpo, YXuqpu). 

scuta, xdXKiov. 

scutarius, 67TXiTT]C. 
35 sedes, KaGrtpa. 

sedilia, Gpovoi. 

seductor, ivebpeuTrjC. 

semicinctum, f]|ii2[u)Viov. 

semuntiae, KavOriXia. 
40 senatus, cuykXt]TOC. 

senex, Y^puJV senior, 7rpecpuTT]c. 

senescit, TraXatoOTat. 

senecta, YHPCic. 

sensatus, vouvexric. 

separatio^ X^p\c\x6c. 

sepulchrum, Tdqpoc. 

sepultura, Taqprj. 

sequor, dKoXouOai. 

serpens, ^pTieTdv. 

serra, )iOxX6c. 

seruat, TT]pei. 

seruio, bouXeuuj. 

seruitium, bouXeia. 

seruitus, bouXeia. 

seruus, bouXoc. 

serua, bouXT]. 

sessio, KdOiCjia. 

sexus, Y^voc, cpuctc. 

sibila, cijptcov. 

sica, ETipd. 

sicarius, cpoveuc. 

siccitas, 2r|pactc, 2t]p6ttic. 

sic<jo, ipuY<«. 

sicut, KaGiuc. 

sigillum, signaculum, cqppaYic. 

sigimm, CT]|i€Tov. 

silentium, ciYii, ctUJTTri, ncuxia. 

siliqua, KCpdTtov. 

silua, uXr|. 

similis, Sjiotoc. 

simulacrum, Wpujjia. 

sine liberis, fiTTaic. 

singularis, jiovaxdc. 

sint, fcTUJcav. 

sintex, pdTOC. 

sinus, k6Xitoc. 

sitio, biipduj. 

siuila, cuptcov. 

sobrinus, dveipt6c. 

sobrius, vnqpujv. 

socerus, 7Tev0ep6c. 45 50 55 60 C5 70 7j 80 464 GLOSSAE STEPHANI 10 15 20 2r> .';o :>o 40 SOciuS, KOIVUJVOC. 

socrus, TrevSepd. 
sol, fiXioc. 

soliclatur, fjXidCeTai. 
solidatur, f)Xid2[eTai. 
solidum, CT€pp6v. 
solitudo, |Li6vu)cic. 
solum caligarium, Kdccu)Lia. 
soluo, Xuu). 
solus, |Li6voc. 
solutio, Xucic. 
somnior, )Liepi|Livuj. 
somuus, dveipoc, uttvoc. 
sonus, fjxoc. 
sorbeo, ^oqp^uu. 
sorbo, ^U9uj. 
sordidus, ^U7rap6c. 
sors, KXfjpoc. 

sors infima, Tuxn ucT€'pa. 
sortitio, Xaxic)Li6c. 
spado, euvoOxoc. 
spargo, paivuj. 
specialiter, eibiKUJC. 
species, elboc. 
speciosus, €U)Liopq)oc. 
specto, 0eujpuj. 
spectaculum, 9eujpia. 
spectatio, Gewpia. 
spectator, GeaTrjC. 
speculator, KaTdcKOTTOC. 
spelunca, )Lidvbpa. 
spes, dXTTic. 
splendor, Xa)Li7Tp6TTic. 
spousio, cuv6r|Kri. 
sponsus, vu)i(pioc. 
sponsa, vu)i(pTi. 
sportulia, biavo^irj. 
spurius, v60oc. 
spurius, dKd0apToc. 
stabilitas, dcqpdXeia. 
stalis, dpx6c. statera, Cutiov. 

statim, auTiKa, €u9^u)C. 

statura, cu))LiaTOC CTdcic. 

status, dK)Lirj. 

stellionatus, ^7ri9€Cic, KaKOupTia. 

stercus, KOTTpia. 

sterne, CTpuJCOV. 

sterto, ^^TX^- 

stips, fpavoc. 

stipula, KaXd)LiT]. 

strigilis, HiicTpa. 

stringe, cqpitHov. 

studium, 9iX6Trovov. 

stuprum, )Liiac|ua, ^Oopd. 

suasit, f7ri9ev. 

suauissimus, fibiCTOC. 

subditas, dvexeipiacic. 

subside, u7roKd9icov. 

subsigno, C9paTi2^ui. 

substantia, Tiepioucia, uTrocTacic. 

SUbtuS, UTTOKdTU). 

succedo, biabe'xo)Liai. 

successor, bidboxoc. 

sucus, x^X6c. 

sudo, \bp6uj. 

sudor, \bpu)c. 

sufFero, u7roq)e'pu). 

sufflo, qpucu). 

suffragium, vpfiqpoc. 

suftnigo, por|0uj. 

summittit, uTTopdXXei. 

summus, )Lie'TiCTOC. 

summus sacerdos, dpxiepeuc. 

superbia, uTrepTiqpavia. 

supplex, \K^Tr|C. 

supponit, UTTOTdTTei. 

supposititius, uTToPoXi)iaToc. 

supra fas, utt^p t6 beov. 

supra spondam, im toO iyr\\a- 

tou. 
surge, eTeipou. GLOSSAE STEPHANI 465 5 surgit, dviCTatai. 
susceptor, uTroboxeiic. 
suscribit, uTTOYpd^ei. 
sustinet, dv^xcTai. 
susu, fivu). 
suum, ibiov. 

T 

abaiius, oTcTpoc. 

aberiia, dpyacTripiov. 

aberiiarius, Kd7rr|Xoc. 

abula, cavic, beXTOC. 

abularium, Ypa)Li|LiaToq)uXdKiov. 

aceo, ciujTTUi, ciYO). 

acite, ciWTTripuic. 

amcMi, OjLiuJC. 

ango, SifTdvuj, a7rT0)Liai. 

arJat, xpoviCei. 

arJat, Ppabuvei. 

ardus, ppabuc. • 

arde, Ppabeujc. 

arJitas, PpabuTrjc. 

artarus, pdpa0pov. 

ego, CKe'7Tuj. 

egulae, Kepafxibec. 

emerator, TiapapdTTic. 

empus, xpovoc, Kaipoc. 

emptat, TreipdCei. 

enebrosus, CKOTeivdc. 

ej^idum, x^iap^v. 

errigena, Y^Yevr|C. 

ergiuersatur, qpuTobiKei. 

»stamentum, biaGrJKri. 

L»statio, bia|iapTupia. 

estls, jLidpTup. 

exo, uqpaivuj. 

imet, 9oPeTtai. 

imor, qpdpoc. 

impus, KpdTaqpoc. 

inctor, pd7rTr|C. 

intinnaculum, Kiubujv. 
tulus, CTr|XTi, ^XcTXOC, dvaTpaqpri. 

Corp. glo88. l»t. tom. 11 T. toga, TTiPevva. 

tonat, PpovTqi. 

tonitruum, PpovTrj. 

tondet, Koupeiiei. 

torale, TrepiKXiTpoy. 

tormenta, pdcavoi. 

torrens, x^iMttPPO^c. 

tractatio, Xotic)li6c. 

tnide, Tiapdboc. 

traditio, Trapdbocic. 

trahe, cupov. 

tranquillum, Ta^ivdv. 

tremor, Tp6)Lioc. * 

tribunal, pfi)Lia. 

tribunatus, brijLiapxia. 

tribus, qpuXrj. 

tril^utum, cuvT^Xeia, qpdpoc, 

TeXoc. 
triumphus, 9pia|iPoc. 
triumphat, 9pia|iPeuei. 
tubae, cdXmTTtc. 
tudicla, TOpuvr]. 
tules, 7rapic9)Liia. 
tuli, fjpa. 

tumultus, 96puPoc. 
tumultuatur, 9opupd£eTai. . 

timC, T^TC. 

turbidus, 9oXep6c. 
turbinus, CTp6)Lipoc. 
turbo, Tapdccu). 
turbatus, 9opupac9eic. 
turmentum, pdcavoc. 
tursys, KauXdc. 
tussillae, 7Tapic9)Liia. 
tussit, Prjccei. 
tutehi, ^TTiTpoTTrj. 
tutor, qppovTiCTTjC. 45 M :>', 150 (*.r. 70 75 V uado, UTTdTUJ. 
ujilde, Xiav. "^^^ 466 GLOSSAE STEPHANI ualet, uYiaivei. 

ualet, ev ^x^u 

uanus, TT^pTrepdc. 

uapulator, bapr]TTic. 
5 uenabulum, Cipuvn. 

uenale, TTpdcijLiov. 

uenator, kuviit6c.. 

uendo, iiwXiu. 

uenio, fpxo)Liai. 
10 ueni, t^X9ov. 

uenia, cuvfVuifXTi. 
. uenor, Sripeuu). 

uentor, KOiXia. 

uenum, irpdcic. 
15 uerbuni, ^fiiiia, X6yoc. 

uerbi gratia, X6tou X«Piv. 

uerminat, CKUjXriKiqi. 

uersat, cuvcTp^^ei. 

uerus, dXTi9r|C. 
20 ueritas, dXr|9€ia. 

uespera, dcTT^pa. 

uestigator, lxveuTr|C. 

uestimenta, Ifxdr^a. 

uestitus, fvbu|ua. 
25 ueto, kujXuu). 

uetus, iiaXaidv. 

uetulus, Yepujv. 

uia, 6b6c. 

uiator, 6boi7T6poc. 
30 uiator, 6br|T6c. 

uicinus, Y^iTUJV. 

uicturus, Z!u)Ci|ioc. 

uictus, Tpoqprj. 

uiculus, KU)fxr|. 
35 uideo, 6pu). 

uidere, eibeiv. 

uidetur, boKei. 

uidens, biKeXXa. 

uigilo, YpilTOp^. uiolenter, ^iaiuic. 

uirga, ^dpboc. 

uirgo, Trap9^VT]. 

uirtus, buvajLiic. 

uiscus, iH6c. 

uiscum, i£6c. 

uiuo, Iw, 

uita, l[jjf\. 

uitalis, 2u)tik6c. 

uix, ]u6Xic. 

ultimus, fcx^TOC. 

umbra, CKid. 

imctor, dXei7rTT]c. 

uncx, 8vuH. 

undae, KXub.wvec. 

unicus, jLiovoTeviic. 

ujiioculus, juovdqpOoXjLioc. 

uniuscuiusque, ^v6c ^KdcTOu. 

imxi, f^Kivpa. 

uoco, KaXu). 

liolo, 9^Xuj. 

uoluntas, 9^Xticic. 

uoluptas, f]bovTi. 40 UmCO, VIKUJ. uinculum, bec)Li6c, bec)Lia. uomer, uvic. 

uotum, euXTJ. 

uox, q)U)vri. 

urciolum, CTd)Livoc. 

urinator, koXufxPTiTric. 

ursus, fipKOC. 

uruca, KdfXTTT]. 

usque hic, ?ujc «Lbe. 

•usualis, euxpTiCTOC. 

usura, t6koc. 

usurula, TOKapibiov. 

usus, XPncic. 

usufructus, xPncic, dTrikapTria. 

ut suum, ibc Tbiov. 

utilis, eijxpTlCToc. 

utile, xpnciMOV. 

utilia, XuciTeXfj. 

utitur, xpctTai. GLOSSAE STEPHANI 467 utquid, Waxi. 
utricium, dcKiov. 
utrubi, ^KaT^pu)9i. 
uulcanus, f^^aiCTOC. 
5 uulgaris, K0iv6c. uxor, TOMCTri. 
uulnus, TpaOfia. Z zelat, lr]\o\, 
zelotypus; 2T]XaJTiic. VOCABVLORVM ALIQVOT INTERPRETATIONES 
SVPERIORIBVS ADDENDAE. A 

acer, bpi|uuc. 

aceruus, cujp6c. 
acruin, bpijiiu. 

actor, 7Tp(iKTT]C. 

5 actus, irpdjic. 
acua, ubujp. 
acuae, ubaTa. 
acucla, ^aqpic. 
acus, peX6vTi. 
10 adiudico, (pr\ix\. 
adiniratio, 9d)Lipoc. 
aeger, vaj9p6c. 
aequalis, Tcoc. 

agilis, YOpTOC- 
15 agilitas, YopTia. 

ait, 9T1CIV. 

alga, qpuKOC. 

alumnus, ^peTTTOc. 

aluus, VT]buc. 
20 annas, vfjcca. 

annus, Itoc. 

anser, xf\v, 

antiqua, Ttuc. 

antiquus, dpxaioc. 
25 antus, fivTuH. 

aratrum, fipOTpov. 

arca, ciCTepvov. 

arcus caeli, Ipic. 

arbor, b^vbpov. 
30 arena, fi|Ufioc. 

aries, Kpi6c. armentarius, ^uk6Xoc. 
asia, ^d)Li)Lia. 
asper, Tpaxuc. 
asta, fvxoc. 
audacia, 9dpc6c. 
auia, |id]U]UTi. 
auidus, fiTiXTiCTOC. 
auis tarda, i&toc. 
auriga, f|vioxoc. 
aurora, ^uic. 
aurum, xp^cdc. 
auus, irdiTTroc. 
auxiliarius, dpTitdc. 

B 

balbu^, v|;eXX6c. 
balneaticum, paXaviK6v. 
bellus,' KaX6c. 
beta, ccutXov. 
bilinguis, biTXwccoc. 
buccilla, ipu)fi6c. 

C 

caballarius, iTritOKOiuoc. 
calculum, ipfi^oc. 
caldam aquam, euKac. 
caligo, dxXuc. 
callus^ TuXoc. 
canalis, x^p&bpa. 
canale, ^eT9pov. 
candela, ^avdc. 
candelabrum, Xuxvia. 35 40 45 50 55 468 GLOSSAE STEPHANI canticum, ipbi^. 

cantor, (jicTric. 

carmen, ^ttoc. 

carminat; Haivei. 
5 cartilago, XoT]a£. 

caseum, Tup6v. 

castus, C€|Liv6c. 

cauda, oupd. 

cauea, CuJYpov. 
10 causa/ biKTi. 

cena" beTirvov. 

cera, KTip6c. 

certus, p^paioC. 

cicatrix, ouXr|. 
15 cilicia, .2u0oc. 

cinctus, libvY]. 

cingulum,. CaJCTrjp, 

circus, i7TTr6bpo|uoc. 

clare, Tpavujc. 
20 classis, ct6Xoc. • 

clauus, fiXoc. 

clauarius, fjXoK^TTOC. 

cluiiis, yXout6c. 

coctum, iq)96v. 
25 cogitator, pouXeuTiK6c. 

colober, Sqpic. 

color, XP^^a» XP^c. 

columna, ctuXoc. 

contusio, eXdcjLia. 
30 corium, pOpca. 

corjjus, be|uac. 

corruptor, q)0opeuc. 

cortix, q)eXX6c. 

coruus, K6paE. 
35 cortumix, 6pTuH. 

coxigat, x^^ciivei. 

coxus, XoXoc. 

creta, YnpciTic. 
crispus, ouXoc. 
40 crudelis, ujp6c. 
cubile, euvri, X^xoc. culcita, tuXt]. 
cupido, £pu)c. 
cura, q)povTic. 
cursor, bpopeuc. 
cursus, bp6)Lioc. 
cursus . aquae, ^eOpa. 
cutis corporis, bipri. 

D 

debitum, XP^oc. 

delectatio, f\boc, 
descendamus, KaTapiB^ev. 
dilectio, dYdTni. 
diu, br]9d. 
diuinus, jiidvTic. 
diuinum, 9eTov. 
dolor, Tidvoc, dibiv. 
donum, bwpov. 
dorsum, varrov. 

E 

emptiones, ujvai. 
emulatio, ZifiXoc. 
eques, iTrTTeuc. 
equo uincens, itttt6vikoc. 
emea, KrjXTi. 
•esca, Ppiupa. 
existimaui, ujn9r]V. 
extra, ^kt6c. 

F 

fabonialis, 2Ieq)upioc. 
faculh, XapTrdc. 
falsura, TTXacTdv. 
fama, q)ri|ur|. 
faretra, PeXo^rJKri. 
farrago, xK6r\. 
farsa, vaKTrj. 
fascis, b^cpr]. 
fatuus, pujp6c. 
fel, xoXrj. 
femus, )Lirip6c. 
fenestra, 9upic. 4J fiO 55 « €5 75 GLOSSAE STEPHANI 469 10 15 20 25 30 35 10 fenum, x<ipTOC. 

fenogrecum, TfjXic. 

fenus, bdvoc. 

ferae, fitpict. 

ferinentum, l\)ixr\. 

feruens, CecTOV. 

ferula, v&pQr\i. 

fex, TpuH. 

fibula, TrdpTTT]. 

fides, TricTic. 

fidelis, 7riCT6c. 

finis, tAoc. 

fistula, cupivH. 

flamma, 9X6H. 

flauus, 7Tupp6c. 

fletus, y6oc. 

flos, fiv9oc. 

fons, TTTiYri. 

foras, (^Huj. 
forlex, ipaXic. 
formica, fxup|UT]H. 
fortitudo, icxuc, {){bixr\. 
frica me, Tpiipov |ue. 
frigius, qppuH. 
frigus, ^iYOC. 
frigidum, vpuxpov. 
frondis,. 0aXX6c. 
fructum, KapTOC. 
frumentum, ciTOC. 
frutex, 6d)Livoc. 
fullo, Tva^cuc. 
fumus, Ka7rv6c. 
fumus, l7rv6c. 
furor, 9u|Li6c. 
fusile, xut6v. 

G 
gallus gallinarius, dX^KTUjp. 
gaudium, X^9&- 
genus, Y^voc. 
germanus, KaciTVT]Toc. 
gladium, Hi^oc. gleba, pujXoc. " 
gliris, |Liuu)H6c. 
glires, fxuujHoi. 
gloria, b6Ha. 
gluttus, PpOKTOC. 
gradus, Pa9fx6c. 
graecus, ?XXr]v. 
graecia, dXXdc. 
grandis, |u^Yac. 
granum, k6kkoc. 
gressus, pdcic, pf)|ua. 
grex, dteXTi. 
gula, Xai)Li6c. 
gustum, YeujLia. 
gutta, ipaKdc. 

U 

lierbarius, PoTaviKdc. 
hirsutus, bacuc. 
hirtus, bacuc. 
homicida, qpoveuc. 
homicidium, q)6voc. 
honor, Tifxfi. 
hordeum, Kpi9ii. 
iiospes, Hevoc. 
hortus, Kf)7r6c. 
humor, ixu)p. iecur, fi^rap. 
ieiunus, vfiCTic. 
ilium, XaYow. 
imago, elKiiv. 
imber, 6|uPpoc. 
imitatio, )Liifxoc. 
impetus, 6p|Liri. 
impleo, YefxiCu). 
inaccessibilis dpaTOC. 
incogitatus, ficKe^TTOC. 
incorruptus, fiq)9apT0C. 
indecorus, d^rpeTn^c. 
indesinens, fiXT]KT0V. 
indoctus, dfxa9rjc. 45 50 55 60 65 70 75 470 GLOSSAE STEPHANI indos, ivboc. 

inextinguibilis, ficpecTOC. 

infelix, dtuxric. 

uifema, ^bric. 
5 infructubsus, fiKapTroc. 

ingratus, .Sx<^Pi^* 

inhonestus, dcxrJMWV. 

inpetigo, Xeixrjv. 

inpudens, dvaibric. 
10 inrationabilis, fiXoTOC. 

intolerabilis, Sctcktoc. 

intonsus, fiKOupoc. 

intro, ^vbov. 

intus, €COV. 
15 inuidia, q)96voc. 

inutilis, fixPn^TOC. 

ira, filpTri. 

iuba, xaua. 

iunctum, Iv^ov. 
20 iuiictura, ZieOEic. 

iuno, T^pa. 

iuratio, fipKoc. 

ius, 2Iuj]u6c. 

iuscellarius, CujfxoTroioc. 25 labium, x^iXoc. 

labor, k67toc. 

lacte, YdXa. 

lactatus, YaXa0r|v6v. 

lacus, Xtiv6c. 
30 lamna, XeTTic. 

lunugo, xvouc. 

lasar, 67t6c. 

latro, Xr]CTr|c. 

latus, TiXaTuc. 
35 lauacrum, XouTp6v. 

leges, v6|Lioi. 
. legulae, YXujccibec. 

lenticla, qpaKfi. 

lentus, vuj0r|c. lepus, XaT6c. 

lex, v6)Lioc. 

libidinosus, dccXTilc. 

libra, Xitpa. 

licium, ^itoc. 

ligatura, bfi^a. 

limen, oub6c. 

liquamen, Ydpoc. 

liquaminarius, YapoTTOiXiic. 

lixiua, CTaKTrj. 

loCUS, T^TTOC. 

longus, )LiaKp6c. 
longe,- jLiaKpdv. 
longitudo, \xf\KOC, 
lorica, 0a)paH. 
lorum, ijLidc. 
lucerna, Xuxvoc. 
lucifer, qpujc^dpoc. 
lucium, oupoc. 
luctus, Trev0oc. 
lucusta, dKpic. 
lumbus, 6cq)uc. 
lupus, XUKOC. 
lupus marinus, 'Xd^paE. 
lux, qpujc. 
luxuriosus, ficuJTOC. • 

M 

niacusta, PauKT]. 
malum, cairpdv. 
malum, fxfiXov. 
mala granata, p6ai. 
mamma, |uacT6c. 
mamiua, bpaTjLirj. 
mars, apric. 
masculus, fipcnv. 
matta, ipia0oc. 
medicamen, ^dp^aKOV. 

mendax, ipeucTTic. 

• 

meta, KafXTrTrjp. 
micae, ipixcc. 40 m 70 7i GLOSSAE STEPHANI 471 rainus, fJTTOV. 
mirum, 9aO)Lia. 
misericors, dXeri^aJV. 
mitis, irpaoc. 
5 modicum, dXitov. 
mola, ^uXoc 
moUis, d7raX6c. 
momentum, {>OTTf\. 
monstrum, jiiOcoc. 
10 morsus, bdTMa. 
mortuus, vcKpoc. 
mortalis, 9vt]t6c, Ppot6c. 

mOS, f90C, TpOTTOC. 

mulu, 6XKdc. 
15 muiidare, Ka9api26iv. 
mustelus, yaXc^c. 
mustela, ya\f\, 
mustum, yXcOkoc. 
mutatus, i^XXaTlnevoc. 

N c« 20 nares, pivec. 

nasus, pu)9ajv. 

nauta, vauTTic. 

negligens, d^eXrjc. 

nitum, vniua. 
a:* notua, yyujct^c. 

nouacula, Hup6v. 

nudus, Yu^v6c. 

nuditas, TWMv6Tnc. 

nuptiae, Ydjiioi. 
30 nuptiles, Ya|uiXr|C. • 

obliuio, Xrj^n- 
obsonium, Kpeac. 
occidens, bucic. . 
occulte, Xd9pa. 
S5 ociosus, dpT^c 
odor, 6c|Liri. 
olim, TidXai. 
onus, T^jjioc. opercu